Tento server zjednodušuje vyhledávání směrnic a nařízení EU v legislativním systému Evropské unie Eur-lex. Vyhledává pomocí analýzy textu a fulltextového hledání v textech směrnic a nařízení. Výsledky odkazují na oficiální stránky Eur-lex; k dispozici je také neformátovaný náhled textu.

Tip: Pokud znáte číslo směrnice nebo nařízení EU, zadejte jej i s typem dokumentu, např. směrnice 95/46/ES.

Nová nařízení EU:

 • nařízení 1870/2016/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1870 ze dne 20. října 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence a žádosti o dovozní práva podané od 1. do 7. října 2016, a které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2017 v rámci celních kvót pro odvětví drůbežího masa otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 (náhled textu)
 • nařízení 1869/2016/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1869 ze dne 20. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny (náhled textu)
 • nařízení 1868/2016/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1868 ze dne 20. října 2016, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP) (náhled textu)
 • nařízení 1867/2016/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1867 ze dne 20. října 2016, kterým se mění příloha nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně (náhled textu)
 • nařízení 1866/2016/EU: Nařízení Komise (EU) 2016/1866 ze dne 17. října 2016, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 3-decen-2-on, acibenzolar-S-methyl a hexachlorbenzen v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP) (náhled textu)
 • nařízení 1865/2016/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1865 ze dne 10. října 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Šoltansko maslinovo ulje (CHOP)) (náhled textu)
 • nařízení 1864/2016/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1864 ze dne 10. října 2016 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chapon du Périgord (CHZO)) (náhled textu)
 • nařízení 1854/2016/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1854 ze dne 19. října 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. října 2016 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007 (náhled textu)

Nové směrnice EU:

 • směrnice 2016/1855/EU: Směrnice Komise (EU) 2016/1855 ze dne 19. října 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin (Text s významem pro EHP) (náhled textu)
 • směrnice 2016/1629/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (náhled textu)
 • směrnice 2016/1214/EU: Směrnice Komise (EU) 2016/1214 ze dne 25. července 2016, kterou se mění směrnice 2005/62/ES, pokud jde o standardy a specifikace systému jakosti pro transfuzní zařízení (Text s významem pro EHP) (náhled textu)
 • směrnice 2016/1164/EU: Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu (náhled textu)
 • směrnice 2016/1148/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (náhled textu)
 • směrnice 2016/1106/EU: Směrnice Komise (EU) 2016/1106 ze dne 7. července 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech (Text s významem pro EHP) (náhled textu)
 • směrnice 2016/1065/EU: Směrnice Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy (náhled textu)
 • směrnice 2016/1034/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1034 ze dne 23. června 2016, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Text s významem pro EHP) (náhled textu)Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.