Tento server zjednodušuje vyhledávání směrnic a nařízení EU v legislativním systému Evropské unie Eur-lex. Vyhledává pomocí analýzy textu a fulltextového hledání v textech směrnic a nařízení. Výsledky odkazují na oficiální stránky Eur-lex; k dispozici je také neformátovaný náhled textu.

Tip: Pokud znáte číslo směrnice nebo nařízení EU, zadejte jej i s typem dokumentu, např. směrnice 95/46/ES.

Nová nařízení EU:

 • nařízení 1269/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1269 ze dne 13. července 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/949, pokud jde o odnětí podzemnice olejné (arašídy) ze Spojených států amerických ze seznamu schválených předvývozních kontrol, pokud jde o aflatoxiny (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • nařízení 1268/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1268 ze dne 11. července 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (náhled textu)
 • nařízení 1267/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1267 ze dne 11. července 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (náhled textu)
 • nařízení 1266/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1266 ze dne 11. července 2017, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2494/96 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (náhled textu)
 • nařízení 1264/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1264 ze dne 12. července 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 30. června do 7. července 2017 v rámci celní kvóty otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006 (náhled textu)
 • nařízení 1263/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1263 ze dne 12. července 2017, kterým se aktualizuje seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii přijatý prováděcím nařízením (EU) 2016/1141 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 (náhled textu)
 • nařízení 1262/2017/EU: Nařízení Komise (EU) 2017/1262 ze dne 12. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o používání hnoje hospodářských zvířat jako paliva ve spalovacích zařízeních (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • nařízení 1261/2017/EU: Nařízení Komise (EU) 2017/1261 ze dne 12. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o alternativní metody pro zpracování určitých tavených/škvařených tuků (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)

Nové směrnice EU:

 • směrnice 2017/1132/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/1011/EU: Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1011 ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/1010/EU: Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1010 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/1009/EU: Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1009 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/952/EU: Směrnice Rady (EU) 2017/952 ze dne 29. května 2017, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi (náhled textu)
 • směrnice 2017/898/EU: Směrnice Komise (EU) 2017/898 ze dne 24. května 2017, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/853/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/845/EU: Směrnice Komise (EU) 2017/845 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES, pokud jde o orientační seznamy prvků, jež je třeba zohlednit při přípravě strategie pro mořské prostředí (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.