Nařízení Komise (ES) č. 866/2003 ze dne 19. května 2003, kterým se po osmnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 866/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 866/2003
          ze dne 19. května 2003,
          kterým se po osmnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 742/2003 [2], a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 uvádí seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Dne 10. dubna 2003 Výbor pro sankce rozhodl změnit a doplnit seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, a dne 25. dubna Výbor pro sankce rozhodl o provedení technických oprav v tomto seznamu, a proto by příloha I měla být změněna
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. května 2003.
          Za Komisi
          Christopher Patten
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9
          [2] Úř. věst. L 106, 29.4.2003, s. 16
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
          1. Záznam
          "Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Švédsko, narozen dne 20. listopadu 1974"
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Ali Ahmed Yusaf (také znám jako Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spanga, Švédsko; narozen dne 20. listopadu 1974 v Garbaharey v Somálsku; švédský státní příslušník; číslo cestovního pasu 1041635 (Švédsko); státní identifikační číslo: 741120-1093".
          2. Záznam
          "Al-Kadr, Ahmad Said (také znám jako Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi); narozen dne 1. 3. 1948 v Káhiře v Egyptě; pravděpodobně egyptský a kanadský státní příslušník"
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Ahmad Sa'id Al-Kadr; narozen dne 1. března 1948 v Káhiře v Egyptě; kanadský státní příslušník a pravděpodobně egyptský státní příslušník".
          3. Záznam
          "AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (také znám jako AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); narozen dne12. listopadu 1974 v Tunisku; adresa: Via A. Masina č. 7, Milán, Itálie; italské daňové číslo: DAOMMD74T11Z352Z."
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (také znám jako Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), a) Via A. Masina č. 7, Milán, Itálie, b) Via Dopini č. 3, Gallarati, Itálie; narozen dne 12. listopadu 1974 v Tunisu v Tunisku; tuniský státní příslušník; cestovní pas č. L 191609 vydán dne 28. února 1996; státní identifikační číslo 04643632 uděleno dne 18. června 1999; daňové identifikační číslo: DAOMMD74T11Z352Z. Další informace: jméno matky je Bent Ahmed Ourida".
          4. Záznam
          "ESSID, Sami Ben Khemais; narozen dne 10. února 1968 v Tunisku; adresa: Via Dubini č. 3, Gallarate (VA), Itálie; italské daňové číslo: SSDSBN68B10Z352F."
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (také znám jako a) Omar El Mouhajer b) Saber), Via Dubini č. 3, Gallarate (VA), Itálie; narozen dne 10. února 1968 v Menzel Jemil Bizerte v Tunisku; tuniský státní příslušník; cestovní pas č. K/929139 vydán dne 14. února 1995; státní identifikační číslo 00319547 uděleno dne 8. prosince 1994; daňové identifikační číslo: SSDSBN68B10Z352F. Další informace: jméno matky Saidani Beya".
          5. Záznam
          "BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq (také znám jako AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; také znám jako AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; také znám jako AIADI, Ben Muhammad; také znám jako AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mnichov, Německo; 129 Park Road, Londýn NW8, Anglie; 28 chaussée De Lille, Mouscron, Belgie; Darvingasse 1/2/58-60, Vídeň, Rakousko; Tunisko; narozen dne 21. ledna 1963 v Safais (Sfax) v Tunisko"
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (také znám jako a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mnichov, Německo, b) 129 Park Road, NW8, Londýn, Anglie, c) 28 Chaussée De Lille, Moscron, Belgie, d) Darvingasse 1/2/58-60, Vídeň, Rakousko; narozen dne 21. března 1963 ve Sfaxu v Tunisku; tuniský, bosenský, rakouský státní příslušník; cestovní pas č. E 423362 vydán v Islámábádu dne 15. května 1988; státní identifikační číslo: 1292931; další informace: jméno matky je Medina Abid; v současnosti se zdržuje v Irsku".
          6. Záznam
          "BOUCHOUCHA, Mokhtar (také znám jako BUSHUSHA, Mokhtar); narozen dne 13. října 1969 v Tunisku; adresa: Via Milano č. 38, Spinadesco (CR), Itálie; italské daňové číslo: BCHMHT69R13Z352T"
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (také znám jako Bushusha, Mokhtar), Via Milano č. 38, Spinadesco (CR), Itálie; narozen dne 13. října 1969 v Tunisu v Tunisku; tuniský státní příslušník; cestovní pas č. K/754050 vydán dne 26. května 1999; státní identifikační číslo 04756904 uděleno dne 14. září 1987; daňové identifikační číslo: BCHMHT69R13Z352T. Další informace: jméno matky je Bannour Hedia".
          7. Záznam
          "CHARAABI, Tarek (také znám jako SHARAABI, Tarek); narození dne 31. března 1970 v Tunisku; adresa: Viale Bligny č. 42, Milán, Itálie; italské daňové číslo: CHRTRK70C31Z352U"
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (také znám jako a) Sharaabi, Tarek, b) Haroun, Frank), Viale Bligny č. 42, Milán, Itálie; narozen dne 31. března 1970 v Tunisu v Tunisku; tuniský státní příslušník; cestovní pas č. L 579603 vydán v Milánu dne 19. listopadu 1997; státní identifikační číslo: 007-99090; daňové identifikační číslo: CHRTRK70C31Z352U. Další informace: jméno matky je Charaabi Hedia".
          8. Záznam
          "DARKAZANLI, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Německo; narozen dne 4. 8. 1958 v Aleppo v Sýrii; číslo cestovního pasu 1310636262 (Německo)"
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Mamoun DARKAZANLI (také znám jako a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, Hamburk, 22085 Německo; narozen dne 4. srpna 1958 v Damašku v Sýrii; syrský a německý státní příslušník; cestovní pas č. 1310636262 (Německo), platný do 29. října 2005; státní identifikační číslo: německý průkaz totožnosti č. 1312072688, platný do 20. srpna 2011".
          9. Záznam
          "HIJAZI, Riad (také znám jako HIJAZI, Raed M.; také znám jako AL-HAWEN, Abu-Ahmad; také znám jako ALMAGHRIBI, Rashid (the Moroccan); také znám jako AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (The American); také znám jako AL- SHAHID, Abu-Ahmad), Jordánsko; narozen v roce 1968 v Kalifornii v USA; číslo sociálního pojištění: 548-91-5411"
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (také znám jako a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American)); narozen dne 30. prosince 1968 v Kalifornii ve Spojených státech amerických; státní příslušnost: jordánský státní příslušník; státní identifikační číslo: číslo sociálního pojištění: 548-91-5411 státní číslo 9681029476; další informace: původně z Ramaláhu; místo trvalého pobytu v Jordánsku – al-Shumaysani (Sheisani) (oblast Ammánu), za komplexem budov odborových svazů".
          10. Záznam
          "Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Švýcarsko; narozen dne 16. června 1938 v Damašku v Sýrii; švýcarský a tuniský státní příslušník"
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Itálie; narozen dne 16. června 1938 v Damašku v Sýrii; švýcarský státní příslušník".
          11. Záznam
          "Huber, Albert Friedrich Armand (také znám jako Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Švýcarsko, narozen v roce 1927"
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Armand Albert Friedrich HUBER (také znám jako Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Švýcarsko; narozen v roce 1927; švýcarský státní příslušník".
          12. Záznam
          "Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (také znám jako Abu Zubaida a Abd Al-Hadi Al-Wahab). Narozen 12. března 1971 v Rijádu v Saúdské Arábii. Pravděpodobně saúdskoarabský, palestinský a jordánský státní příslušník. Blízký spolupracovník Usámy bin Ládina a osoba zprostředkující přesuny teroristů"
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (také znám jako a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq); narozen dne 12. března 1971v Rijádu v Saúdské Arábii: pravděpodobně saúdskoarabský a palestinský státní příslušník; č. cestovního pasu: držitel egyptského cestovního pasu č. 484824 vydaného dne 18. ledna 1984 na egyptské ambasádě v Rijádu; další informace: blízký spolupracovník Usámy bin Ládina a osoba zprostředkující přesuny teroristů".
          13. Záznam
          "NASREDDIN, Ahmed Idris (také znám jako NASREDDIN, Ahmad I.; NASREDDIN, Hadj Ahmed; NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milán, Itálie; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švýcarsko; Piazzale Biancamano, Milán, Itálie; Rue De Cap Spartel, Tanger, Maroko; narozen dne 22. listopadu 1929 v Adi Ugri v Etiopii; italské daňové číslo: NSRDRS29S22Z315Y."
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Nasreddin Ahmed IDRIS (také znám jako a) Nasreddin, Ahmad I., b) Nasreddin, Hadj Ahmed, c) Nasreddine, Ahmed Idriss, d) Ahmed Idris Nasreddin), a) Corso Sempione 69, 20149 Milán, Itálie, b) Piazzale Biancamano, Milán, Itálie, c) Rue De Cap Spartel, Tanger, Maroko, d) č. 10, Rmilat, Villa Nasreddin v Tangeru, Maroko; narozen dne 22. listopadu 1929 v Adi Ugri v Etiopii (dnešní Eritrea); italský státní příslušník; státní identifikační číslo: italský průkaz totožnosti č. AG 2028062 (platnost do 7. září 2005); zahraniční průkaz totožnosti č.: K 5249; italské daňové identifikační číslo: NSRDRS29S22Z315Y. Další informace: V roce 1994 opustil p. Nasreddin své bydliště na 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Švýcarsko a odstěhoval se do Maroka."
          14. Záznam
          "Mansour, Mohamed (také znám jako Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Švýcarsko; Zurich, Švýcarsko; narozen v roce 1928 v Egyptě nebo Spojených arabských emirátech"
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Mansour MOHAMED (také znám jako Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht, ZH (Curych), Švýcarsko; narozen dne 30. srpna 1928 v a) Egyptě, b) Spojených arabských emirátech; švýcarský státní příslušník".
          15. Záznam
          "Nada, Youssef (také znám jako Nada, Youssef M.) (také znám jako Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Itálie; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Švýcarsko; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Švýcarsko; narozen dne 17. května 1931 nebo 17. května 1937 v Alexandrii v Egyptě; tuniský státní příslušník"
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Nada Youssef MUSTAFA (také znám jako a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M.), a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Itálie, b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Itálie, c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Itálie; narozen a) 17. května 1931, b) 17. května 1937 v Alexandrii v Egyptě; státní identifikační číslo: italský průkaz totožnosti č. AE 1111288 (platný do 21. dubna 2005)".
          16. Záznam
          "Abdul Rahman Yasin (také znám jako TAHA, Abdul Rahman S.; také znám jako Taher, Abdul Rahman S.; také znám jako YASIN, Abdul Rahman Said; také znám jako YASIN, Aboud); narozen dne 10. 4. 1960 v Bloomingtonu v Indianě v USA; číslo sociálního pojištění 156-92-9858 (USA); číslo cestovního pasu: 27082171 (USA) (vydaný dne 21. 6. 1992 v Ammánu, Jordánsko) nebo cestovní pas č. M0887925 (Irák); státní příslušník USA"
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Abdul Rahman YASIN (také znám jako a) Taha, Abdul Rahman S., b) Taher, Abdul Rahman S., c) Yasin, Abdul Rahman Said, d) Yasin, Aboud); narozen dne 10. dubna 1960 v Bloomingtonu v Indianě ve Spojených státech amerických; americký státní příslušník; cestovní pas č.: a) 27082171 (Spojené státy americké (vydaný 21. 6. 1992 v Ammánu, Jordánsko)), b) MO887925 (Irák); státní identifikace: číslo sociálního pojištění 156-92-9858 (Spojené státy americké); další informace: Abdul Rahman Yasin se zdržuje v Iráku".
          17. Záznam
          "Mansour-Fattouh, Zeinab, Curych, Švýcarsko"
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Küsnacht, ZH, Švýcarsko; narozen dne 7. května 1933".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.