Nařízení komise (ES) č. 1184/2003 ze dne 2. července 2003, kterým se po dvacáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1184/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení komise (ES) č. 1184/2003
          ze dne 2. července 2003,
          kterým se po dvacáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1012/2003 [2], a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 uvádí seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Dne 25. června 2003 Výbor pro sankce rozhodl změnit a doplnit seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, a proto by příloha I měla být změněna.
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. července 2003.
          Za Komisi
          Christopher Patten
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          [2] Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 50.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES)č. 881/2002 se mění takto:
          Do oddílu "Fyzické osoby" se doplňují nové záznamy, které znějí:
          1. Youssef ABDAOUI (jinak zvaný: Abu ABDULLAH, ABDELLAH, ABDULLAH), Piazza Giovane Italia 2, Varese, Itálie. Místo narození: Kairouan (Tunisko). Datum narození: 4. červen 1966.
          2. Mohamed Amine AKLI (jinak zvaný: a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Místo narození: Abordj El Kiffani (Alžírsko). Datum narození: 30. březen 1972.
          3. Mehrez AMDOUNI (jinak zvaný: a) Fabio FUSCO, b) Mohamed HASSAN, c) Thale ABU). Místo narození: Tunis (Tunisko). Datum narození: 18. prosinec 1969.
          4. Chiheb Ben Mohamed AYARI (jinak zvaný: Abu Hchem HICHEM), Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Místo narození: Tunis (Tunisko). Datum narození: 19. prosinec 1965.
          5. Mondher BAAZAOUI (jinak zvaný: HAMZA), Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Místo narození: Kairouan (Tunisko). Datum narození: 18. březen 1967.
          6. Lionel DUMONT (jinak zvaný: a) BILAL, b) HAMZA, c) Jacques BROUGERE). Místo narození: Roubaix (Francie). Datum narození: 21. leden 1971.
          7. Moussa Ben Amor ESSAADI (jinak zvaný: a) DAH DAH, b) ABDELRAHMMAN, c) BECHIR), Via Milano 108, Brescia, Itálie. Místo narození: Tabarka (Tunisko). Datum narození: 4. prosinec 1964.
          8. Rachid FETTAR (jinak zvaný: a) Amine del Belgio, b) Djaffar), Via degli Apuli 5, Milán, Itálie. Místo narození: Boulogin (Alžírsko). Datum narození: 16. duben 1969.
          9. Brahim Ben Hedili HAMAMI, Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Itálie. Místo narození: Goubellat (Tunisko). Datum narození: 20. listopad 1971.
          10. Khalil JARRAYA (jinak zvaný: a) Khalil YARRAYA, b) Aziz Ben Narvan ABDEL′, c) AMRO, d) OMAR, e) AMROU, f) AMR) Via Bellaria 10, Bologna, Itálie nebo Via Lazio 3, Bologna, Itálie. Místo narození: Sfax (Tunisko). Datum narození: 8. únor 1969. Dále byl identifikován jako Ben Narvan Abdel Aziz narozený dne 15. srpna 1970 v Sereke (bývalá Jugoslávie).
          11. Mounir Ben Habib JARRAYA (jinak zvaný: YARRAYA), Via Mirasole 11, Bologna, Itálie nebo Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Itálie. Místo narození: Sfax (Tunisko). Datum narození: 25. říjen 1963.
          12. Faouzi JENDOUBI (jinak zvaný: a) SAID, b) SAMIR) Via Agucchi 250, Bologna, Itálie nebo Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Místo narození: Beja (Tunisko). Datum narození: 30. leden 1966.
          13. Fethi Ben Rebai MNASRI (jinak zvaný: a) AMOR, b) Omar ABU, c) Fethi ALIC), Via Toscana 46, Bologna, Itálie nebo Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Místo narození: Nefza (Tunisko). Datum narození: 6. březen 1969.
          14. Najib OUAZ, Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Itálie. Místo narození: Hekaima (Tunisko). Datum narození: 12. duben 1960.
          15. Ahmed Hosni RARRBO (jinak zvaný: ABDALLAH, ABDULLAH). Místo narození: Bologhine (Alžírsko). Datum narození: 12. září 1974.
          16. Nedal SALEH (jinak zvaný: HITEM), Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Itálie, nebo Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Místo narození: Taiz (Yemen). Datum narození: 1. březen 1970.
          17. Zelimkhan Ahmedovich (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Místo narození: obec Vydricha, východní Kazachstán, SSSR. Datum narození: 12. září 1952. Státní příslušnost: Ruská federace. Pasy: ruský pas 43 č. 1600453.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.