Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1338/2003 ze dne 23. července 2003, kterým se stanoví opravné koeficienty použitelné od 1. ledna 2003 na odměny úředníků Evropských společenství působících ve třetích zemích

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1338/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1338/2003
          ze dne 23. července 2003,
          kterým se stanoví opravné koeficienty použitelné od 1. ledna 2003 na odměny úředníků Evropských společenství působících ve třetích zemích
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Společenství stanovený nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [1], a zejména na čl. 13 první pododstavec přílohy X uvedeného řádu,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Mělo by se přihlédnout ke změnám životních nákladů v zemích mimo Společenství, a na základě toho stanovit opravné koeficienty použitelné od 1. ledna 2003 na odměny vyplácené v měně země působení úředníkům působícím v třetích zemích.
          (2) Opravné koeficienty, které byly předmětem platby na základě nařízení (ES, Euratom) č. 101/2003 [2], mohou vést ke zpětným úpravám odměn v obou směrech.
          (3) Měla by být upravena výplata nedoplatků v případě zvýšení odměny způsobeného novými opravnými koeficienty.
          (4) Mělo by být stanoveno vrácení přeplatků v případě snížení odměny způsobeného zavedením nových opravných koeficientů v období mezi 1. lednem 2003 a dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.
          (5) Mělo by být stanoveno, že vrácení přeplatků je omezeno pouze na období nejvýše šesti měsíců před rozhodnutím o stanovení opravných koeficientů a jeho účinky se týkají období nejvýše dvanácti měsíců ode dne vstupu uvedeného rozhodnutí v platnost, jako tomu je v případě opravných koeficientů použitelných v rámci Evropského společenství na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Od 1. ledna 2003 jsou na odměny úředníků Evropských společenství působících ve třetích zemích, vyplácené v měně země působení, použitelné opravné koeficienty uvedené v příloze.
          Pro výpočet těchto odměn se použijí směnné kurzy používané při plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie pro měsíc předcházející dni uvedenému v prvním pododstavci.
          Článek 2
          1. Pokud se v důsledku opravných koeficientů uvedených v příloze odměny zvýší, vyplatí orgány zpětně odpovídající částky.
          2. Pokud se v důsledku opravných koeficientů uvedených v příloze odměny sníží, provedou orgány jejich snížení se zpětnou působností za období mezi 1. lednem 2003 a dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Úpravy se zpětnou působností zahrnující vrácení přeplatků se omezují na období nejvýše šest měsíců před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost. Vrácení přeplatků se rozloží na dobu nejvýše dvanácti měsíců následujících po uvedeném dni.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. července 2003.
          Za Radu
          předseda
          F. Frattini
          [1] Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 2265/2002 (Úř. věst. L 347, 20.12.2002, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 16, 22.1.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Místo působení | Opravné koeficienty leden 2003 |
          Afghánistán | 0,0 |
          Albánie | 82,2 |
          Alžírsko | 0,0 |
          Angola | 130,5 |
          Argentina | 59,9 |
          Austrálie | 93,2 |
          Bangladéš | 67,8 |
          Barbados | 126,1 |
          Belize | 94,4 |
          Benin | 86,9 |
          Bolívie | 62,1 |
          Bosna a Hercegovina | 74,2 |
          Botswana | 63,3 |
          Brazílie | 61,2 |
          Bulharsko | 76,2 |
          Burkina Faso | 81,1 |
          Burundi | 0,0 |
          Bývalá jugoslávská republika Makedonie | 78,2 |
          Čad | 115,5 |
          Česká republika | 91,6 |
          Čína | 92,1 |
          Dominikánská republika | 70,3 |
          Džibutsko | 116,5 |
          Egypt | 68,5 |
          Ekvádor | 0,0 |
          Eritrea | 44,2 |
          Estonsko | 76,2 |
          Etiopie | 77,3 |
          Fidži | 71,7 |
          Filipíny | 58,0 |
          Gabun | 114,2 |
          Gambie | 47,9 |
          Ghana | 80,3 |
          Gruzie | 96,1 |
          Guatemala | 91,3 |
          Guayana | 75,6 |
          Guinea | 81,0 |
          Guinea-Bissau | 137,6 |
          Haiti | 68,4 |
          Hongkong | 106,1 |
          Chile | 76,5 |
          Chorvatsko | 95,7 |
          Indie | 55,1 |
          Indonésie | 93,3 |
          Izrael | 104,1 |
          Jamajka | 110,2 |
          Japonsko (Naka) | 141,1 |
          Japonsko (Tokio) | 150,6 |
          Jižní Afrika | 56,2 |
          Jižní Korea | 105,6 |
          Jordánsko | 89,3 |
          Kambodža | 81,4 |
          Kamerun | 99,2 |
          Kanada | 78,6 |
          Kapverdy | 76,7 |
          Kazachstán | 105,4 |
          Keňa | 87,7 |
          Kolumbie | 67,7 |
          Komory | 107,4 |
          Kongo | 109,4 |
          Konžská demokratická republika | 145,8 |
          Kostarika | 91,0 |
          Kuba | 0,0 |
          Kypr | 100,3 |
          Laos | 0,0 |
          Lesotho | 55,7 |
          Libanon | 110,9 |
          Libérie | 0,0 |
          Litva | 77,4 |
          Lotyšsko | 76,2 |
          Madagaskar | 86,5 |
          Maďarsko | 75,1 |
          Malajsie | 0,0 |
          Malawi | 96,3 |
          Mali | 92,1 |
          Malta | 102,7 |
          Maroko | 88,0 |
          Mauritánie | 67,4 |
          Mauricius | 81,2 |
          Mexiko | 96,7 |
          Mosambik | 77,4 |
          Namibie | 67,4 |
          Nepál | 0,0 |
          Niger | 88,4 |
          Nigérie | 87,7 |
          Nikaragua | 82,7 |
          Nizozemské Antily | 106,8 |
          Norsko | 145,3 |
          Nová Kaledonie | 122,4 |
          Pákistán | 57,6 |
          Papua-Nová Guinea | 61,9 |
          Paraguay | 62,9 |
          Peru | 94,7 |
          Pobřeží slonoviny | 104,0 |
          Polsko | 78,6 |
          Rovníková Guinea | 105,2 |
          Rumunsko | 54,7 |
          Rusko | 118,2 |
          Rwanda | 97,4 |
          Saúdská Arábie | 0,0 |
          Senegal | 82,4 |
          Sierra Leone | 85,5 |
          Singapur | 0,0 |
          Slovensko | 79,7 |
          Slovinsko | 86,3 |
          Somálsko | 0,0 |
          Srbsko a Černá Hora | 64,6 |
          Srí Lanka | 69,0 |
          Středoafrická republika | 111,0 |
          Súdán | 43,4 |
          Surinam | 63,7 |
          Svatý Tomáš a Princův ostrov | 65,4 |
          Svazijsko | 56,3 |
          Sýrie | 67,2 |
          Šalamounovy ostrovy | 80,3 |
          Švýcarsko | 124,2 |
          Tanzanie | 71,9 |
          Thajsko | 66,7 |
          Tchaj-wan | 0,0 |
          Togo | 98,7 |
          Tonga | 64,4 |
          Trinidad a Tobago | 81,7 |
          Tunisko | 80,1 |
          Turecko | 84,5 |
          Uganda | 83,1 |
          Ukrajina | 108,6 |
          Uruguay | 67,6 |
          USA (New York) | 123,1 |
          USA (Washington DC) | 119,4 |
          Vanuatu | 119,5 |
          Venezuela | 77,9 |
          Vietnam | 61,2 |
          Zambie | 51,0 |
          Západní pobřeží Jordánu a pásmo Gazy | 97,5 |
          Zimbabwe | 187,0 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.