Nařízení Komise (ES) č. 1724/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se po dvacáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1724/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1724/2003
          ze dne 29. září 2003,
          kterým se po dvacáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1607/2003 [2], a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 uvádí seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Dne 23. září 2003 Výbor Rady bezpečnosti Organizace spojených národů pro sankce rozhodl změnit a doplnit seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, a proto by příloha I měla být změněna.
          (3) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení okamžitě vstoupit v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. září 2003.
          Za Komisi
          Christopher Patten
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          [2] Úř. věst. L 229, 13.9.2003, s. 19.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES)č. 881/2002 se mění takto:
          Do oddílu "Fyzické osoby" se doplňují nové záznamy, které znějí:
          1) Shadi Mohamed Mustafa ABDALLA, rue de Pavie 42, 1000 Brusel, Belgie (jinak zvaný: a) Emad Abdelhadie, narozený dne 27. září 1976, Alhamza; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, narozený dne 27. září 1976, Irbid; c) Shadi Abdallha, narozený dne 27. září 1976, Irbid, Jordánsko; d) Shadi Abdallah, narozený dne 27. září 1976, Irbid; e) Emad Abdekhadie, narozený dne 27. září 1976, Athamse; f) Zidan Emad Abdelhadie, narozený dne 27. září 1976, Alhamza; g) (v Belgii používané) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, narozený dne 27. září 1976, Beje, Irák; h) Zidan; i) Zaidan; j) Al Hut (anglicky: the shark, žralok); k) Emad Al Sitawi). Datum narození: 27. září 1976. Místo narození: Irbid, Jordánsko. Státní příslušnost: Jordánec palestinského původu. Pas č.: a) jordánský pas č.D862663, vydaný v Irgidu, Jordánsko, dne 10. srpna 1993; b) jordánský pas č. H 641183, vydaný v Irgidu, Jordánsko, dne 17. dubna 2002; c) německý mezinárodní cestovní doklad č. 0770479, vydaný v Dortmundu, Německo, dne 16. února 1998. Jiné informace: a) jméno otce: Mohamed Abdalla; b) jméno matky: Jawaher Abdalla, rozená Almadaneie; c) v současné době je ve vazbě, čeká na soudní proces.
          2) Mohamed ABU DHESS (jinak zvaný: a) Yaser Hassan, narozený dne 1. února 1966, Hasmija; b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, narozený dne 1. února 1966, Hasmija; c) Mohamed Abu Dhess, narozený dne 1. února 1966, Hashmija, Irák). Datum narození: 22. února 1964. Místo narození: Irbid, Jordánsko. Státní příslušnost: jordánská. Pas: a) německý mezinárodní cestovní doklad č. 0695982, doba platnosti uplynula; b) německý mezinárodní cestovní doklad č. 0785146, platný do 8. dubna 2004. Jiné informace: a) jméno otce: Mouhemad Saleh Hassan; b) jméno matky: Mariam Hassan, rozená Chalabia; c) rozlišující rysy: ztuhlý či deformovaný levý ukazováček; d) v současné době je ve vazbě, čeká na soudní proces.
          3) Aschraf AL-DAGMA (jinak zvaný: a) Aschraf Al-Dagma, narozený dne 28. dubna 1969, Kannyouiz, palestinská území; b) Aschraf Al Dagma, narozený dne 28. dubna 1969 v pásmu Gaza, palestinská území; c) Aschraf Al Dagma, narozený dne 28. dubna 1969 na palestinských územích; d) Aschraf Al Dagma, narozený dne 28. dubna 1969, Abasan, pásmo Gaza). Datum narození: 28. dubna 1969. Místo narození: Absan, pásmo Gaza, palestinská území. Státní příslušnost: nevyřešená/pas palestinského původu. Pas č.: cestovní doklad uprchlíka, který vydal Landratsamt Altenburger Land, Německo, dne 30. dubna 2000. Jiné informace: v současné době je ve vazbě, čeká na soudní proces.
          4) Ahmad Fadil Nazal AL-KHALAYLEH (jinak zvaný: a) Abu Musab Al-Zarqawi; b) Muhannad; c) Al-Muhajer; d) Garib). Datum narození: 30. října 1966. Místo narození: Al-Zarqaa, Jordánsko.
          5) Djamel MOUSTFA (jinak zvaný: a) Ali Barkani, narozený dne 22. srpna 1973 v Maroku; b) Kalad Belkasam, narozený dne 31. prosince 1979; c) Mostafa Djamel, narozený dne 31. prosince 1979, Maskara, Alžírsko; d) Mostefa Djamel, narozený dne 26. září 1973, Mahdia, Alžírsko; e) Mustafa Djamel, narozený dne 31. prosince 1979, Maskara, Alžírsko; f) Balkas am Kalad, narozený dne 26. srpna 1973, Alžír, Alžírsko; g) Bekasam Kalad, narozený dne 26. srpna 1973, Alžír, Alžírsko; h) Belkasam Kalad, narozený dne 26. srpna 1973 v Alžíru, Alžírsko; i) Damel Mostafa, narozený dne 31. prosince 1979, Alžír, Alžírsko; j) Djamal Mostafa, narozený dne 31. prosince 1979, Maskara, Alžírsko; k) Djamal Mostafa, narozený dne 10. června 1982; l) Djamel Mostafa, narozený dne 31. prosince 1979, Maskara, Alžírsko; m) Djamel Mostafa, narozený dne 31. prosince 1979, Alžír, Alžírsko; n) Fjamel Moustfa, narozený dne 28. září 1973, Tiaret, Alžírsko; o) Djamel Mustafa, narozený dne 31. prosince 1979; p) Djamel Mustafa, narozený dne 31. prosince 1979, Maskara, Alžírsko; q) Mustafa). Datum narození: 28. září 1973. Místo narození: Tiaret, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Pas č.: a) padělaný řidičský průkaz č. 20645897, vydaný na jméno Ali Barkani dne 22. srpna 1973 v Maroku; b) alžírský rodný list vydaný na jméno Djamel Mostefa, s datem narození dne 25. září 1973, Mehdia, provincie Tiaret, Alžírsko. Jiné informace: a) jméno otce: Djelalli Moustfa; b) jméno matky: Kadeja Mansore; c) v současné době je ve vazbě, čeká na soudní proces.
          6) Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (jinak zvaný: a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Datum narození: 30. dubna 1973. Místo narození: Beckum, Německo. Státní příslušnost: Jordánec palestinského původu. Pas č.: a) pas Jordánského hášimovského království, č.: E778675, vydaný v Rusaifah dne 23. června 1996, platný do 23. června 2001; b) pas Jordánského hášimovského království č.: H401056, JOR 9731050433, vydaný dne 11. dubna 2001, platný do 10. dubna 2006. Poznámka - jiné informace: a) jméno otce: Abdullah Shalabi; b) jméno matky: Ammnih Shalabi; c) v současné době je ve vazbě, čeká na soudní proces.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.