Nařízení Komise (ES) č. 2049/2003 ze dne 20. listopadu 2003, kterým se po dvacáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2049/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2049/2003
          ze dne 20. listopadu 2003,
          kterým se po dvacáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1991/2003 [2], a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení Rady (ES) č. 881/2002 uvádí seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Ve dnech 11. a 12. listopadu 2003 Výbor Rady bezpečnosti Organizace spojených národů pro sankce rozhodl změnit a doplnit seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, a proto by příloha I měla být změněna.
          (3) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení okamžitě vstoupit v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. listopadu 2003.
          Za Komisi
          Christopher Patten
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          [2] Úř. věst. L 295, 13.11.2003, s. 81.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
          1. Do oddílu "Právnické osoby, skupiny a subjekty" se doplňuje nový záznam, který zní:
          DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (alias a) DHDS, b) El-Ahouel)
          2. Do oddílu "Fyzické osoby" se doplňují nové záznamy, které znějí:
          a) Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milán, Itálie. Místo narození: Libye. Datum narození: 28. listopad 1980 (také znám jako a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Místo narození: Gaza. Datum narození: 28. listopad 1980; b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Místo narození: Jordánsko. Datum narození: 28. listopad 1980; c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Místo narození: Palestina. Datum narození: 28. listopad 1980; d) HAMZA "LIBYJEC").
          b) Mokhtar BELMOKHTAR. Místo narození: Ghardaia. Datum narození: 1. červen 1972. Další informace: rodiči jsou Mohamed a Zohra Chemkha.
          c) Cherif Said BEN ABDELHAKIM (také znám jako a) DJALLAL, b) YOUCEF, c) ABOU SALMAN), Corso Lodi 59, Milán, Itálie. Místo narození: Menzel Temine (Tunisko). Datum narození: 25. leden 1970.
          d) Zarkaoui Imed BEN MEKKI (také znám jako ZARGA nebo NADRA), Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Itálie. Místo narození: Tunis (Tunisko). Datum narození: 15. leden 1973. Další informace: soud v Miláně — příkaz k zatčení, 30. 09. 2002, 36601/2001 R.G.N.R. — 7464/2001 R.G.GIP.
          e) Hamraoui Kamel BENN MOULDI (také znám jako KAMEL nebo KIMO), Via Bertesi 27, Cremona, Itálie nebo Via Plebiscito 3, Cremona, Itálie. Místo narození: Beja (Tunisko). Datum narození: 21. říjen 1977.
          f) Maxamed Cabdullaah CIISE, Via Quaranta (mešita), Milán, Itálie. Místo narození: Somálsko. Datum narození: 8. říjen 1974.
          g) Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI, (také znám jako MERA'I), Via Cilea 40, Milán, Itálie. Místo narození: El Gharbia (Egypt). Datum narození: 2. leden 1972.
          h) Bouyahia HAMADI, Corso XXII Marzo 39, Milán, Itálie. Místo narození: Tunisko. Datum narození: 22. květen 1966. (Také znám jako GAMEL MOHMED. Místo narození: Maroko. Datum narození: 25. květen 1966.)
          i) Mohammed Tahir HAMMID (také znám jako ABDELHAMID AL KURDI), Via della Martinella 132, Parma, Itálie. Místo narození: Poshok (Irák). Datum narození: 1. listopad 1975. Titul: Imam.
          j) Rihani LOFTI (také znám jako ABDERRAHMANE), Via Bolgeri 4, Barni (Como), Itálie. Místo narození: Tunis (Tunisko). Datum narození: 1. červenec 1977.
          k) Daki MOHAMMED, Via Melato 11, Reggio Emilia, Itálie. Místo narození: Maroko. Datum narození: 29. březen 1965.
          l) Mohamed Amin MOSTAFA, Via della Martinella 132, Parma, Itálie. Místo narození: Karkuk (Irák). Datum narození: 11. říjen 1975.
          m) Nasri Ait El Hadi MUSTAPHA. Místo narození: Tunis. Datum narození: 5. březen 1962. Další informace: rodiči jsou Abdelkader a Amina Aissaoui.
          n) Saadi NASSIM (také znám jako ABOU ANIS), a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milán), Itálie, b) Via Cefalonia 11, Milán, Itálie. Místo narození: Haidra (Tunisko). Datum narození: 30. listopad 1974.
          o) Drissi NOUREDDINE, Via Plebiscito 3, Cremona, Itálie. Místo narození: Tunis (Tunisko). Datum narození: 30. dubna 1969.
          p) Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE (také znám jako a) SALMANE, b) LAZHAR), Vicolo S. Giovanni, Rimini, Itálie. Místo narození: Sfax (Tunisko). Datum narození: 20. listopad 1975.
          q) Mourad TRABELSI (také znám jako ABOU DJARRAH), Via Geromini 15, Cremona, Itálie. Místo narození: Menzel Temine (Tunisko). Datum narození: 20. květen 1969.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.