Nařízení Komise (ES) č. 2297/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1081/2000, kterým se zakazuje prodej, dodávky a vývoz výzbroje do Barmy/Myanmaru, která by mohla být použita k vnitřní represi nebo terorismu, a kterým se zmrazují prostředky určitých osob, které jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2297/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2297/2003
          ze dne 23. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1081/2000, kterým se zakazuje prodej, dodávky a vývoz výzbroje do Barmy/Myanmaru, která by mohla být použita k vnitřní represi nebo terorismu, a kterým se zmrazují prostředky určitých osob, které jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1081/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se zakazuje prodej, dodávky a vývoz výzbroje do Barmy/Myanmaru, která by mohla být použita k vnitřní represi nebo terorismu, a kterým se zmrazují prostředky určitých osob, které jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2084/2003 [2], a zejména na čl. 4 první odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V příloze II nařízení (ES) č. 1081/2000 je uveden seznam osob, na které se vztahuje zmrazení prostředků podle uvedeného nařízení.
          (2) Článek 4 nařízení (ES) č. 1081/2000 zmocňuje Komisi změnit přílohu II s ohledem na rozhodnutí aktualizující přílohu společného postoje 2000/346/SZBP [3]. V souladu s článkem 11 společného postoje 2003/297/SZBP [4] se odkazy na společný postoj 2000/346/SZBP považují za odkazy na společný postoj 2003/297/SZBP.
          (3) Rozhodnutím Rady 2003/907/SZBP [5] se mění příloha společného postoje 2003/297/SZBP, která obsahuje seznam osob, na které se vztahují omezující opatření podle uvedeného společného postoje. Příloha II nařízení (ES) č. 1081/200 by proto měla být změněna.
          (4) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení okamžitě vstoupit v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha II nařízení (ES) č. 1081/2000 se nahrazuje znněím obsaženým v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. prosince 2003.
          Za Komisi
          Christopher Patten
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 122, 24.5.2000, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 313, 28.11.2003, s. 25.
          [3] Úř. věst. L 122, 24.5.2000, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 106, 29.4.2003, s. 36. Společný postoj ve znění rozhodnutí 2003/461/SZBP (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 116).
          [5] Úř. věst. L 340, 24.12.2003, s. 81.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Seznam osob uvedených v čl. 2 odst. 1
          1. Státní rada pro mír a rozvoj (SRMR)
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti |
          Vrchní gen. Than Shwe | Předseda | 2. 2. 1933 | Kyaing Kyaing | Thandar Shwe Khin Pyone Shwe Aye Aye Thit Shwe |
          Zástupce vrchního generála Maung Aye | Místopředseda | 25. 12. 1937 | Mya Mya San | Nandar Aye |
          Gen. Khin Nyunt | Předseda vlády (25. 8. 2003) | 11. 10. 1939 | Khin Win Shwe | Ye Naing Win Zaw Naing Oo Thin Le Le Win |
          Gen. Thura Shwe Mann | Vedoucí štábu a koordinátor zvláštních operací | | Than Than Nwe | |
          Genpor. Soe Win | První tajemník (25. 8. 2003) | | Khin Lay Thet | Toe Naing Mahn (manželka — Ma Zay Zin Latt Aung Thet Mann Ko Ko Shwe Mann Ko Ko |
          Genpor. Thein Sein | Druhý tajemník (25. 8. 2003) generální pobočník | | Khin Khin Win | |
          Genpor. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo | Generální proviantní důstojník | | Khin Saw Hnin | |
          Genpor. Kyaw Win | Vedoucí výcviku ozbrojených sil | | San San Yee | |
          Genpor. Tin Aye | Vedoucí vojenských skladů, vedoucí UMEH | | Kyi Kyi Ohn | |
          Genpor. Ye Myint | Vedoucí úřadu zvláštních operací 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay) | | Tin Lin Myint | Theingi Ye Myint Aung Zaw Ye MyintKay Khaing Ye Myint |
          Genpor. Aung Htwe | Vedoucí úřadu zvláštních operací 2 (Kayah, Shan) | | Khin Hnin Wai | |
          Genpor. Khin Maung Than | Vedoucí úřadu zvláštních operací 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan) | | Marlar Tint | |
          Gen. por. Maung Bo | Vedoucí úřadu zvláštních operací 4 (Karen, Mon, Tenasserim) | | Khin Lay Myint | |
          2. Oblastní velitelé
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti |
          Genmjr. Myint Swe | Velitel, velitelství Rangoon | | Khin Thet Htay | |
          Genmjr. Ye Myint | Velitel, velitelství Střed — divize Mandalay | | Myat Ngwe | |
          Genmjr. Thar Aye | Velitel, velitelství Severozápad — divize Sagaing | | Wei Wei Khaing nebo Wai Wai Khaing | |
          Genmjr. Maung Maung Swe | Velitel, velitelství Sever — stát Kachin | | Tin Tin Nwe | Ei Thet Thet Swe Kaung Kyaw Swe |
          Genmjr. Myint Hlaing | Velitel, velitelství Severovýchod — stát Shan (sever) | | Khin Thant Sin | |
          Genmjr. Khin Zaw | Velitel, velitelství Trojúhelník — stát Shan (východ) | | Khin Pyone Win | Kyi Tha Khin Zaw Su Khin Zaw |
          Genmjr. Khin Maung Myint | Velitel, velitelství Východ — stát Shan (jih) | | Win Win Nu | |
          Genmjr. Thura Myint Aung | Velitel, velitelství Jihovýchod — stát Mon | | Than Than Nwe | |
          Brig. gen. Ohn Myint | Velitel, velitelství Pobřeží — divize Tenasserim | | | |
          Brig. gen. Ko Ko | Velitel, velitelství Jih — divize Pegu | | Sat Nwan Khun Sum | |
          Genmjr. Soe Naing | Velitel, velitelství Jihozápad — divize Irrawaddy | | Tin Tin Latt | |
          Genmjr. Maung Oo | Velitel, velitelství Západ — stát Arakan | | Nyunt Nyunt Oo | |
          3. Zástupci oblastních velitelů
          Jméno | Velení | Narození | Manželka | Děti |
          Plk. Wai Lwin | Rangoon | | | |
          Brig. gen. Nay Win | Střed | | Nan Aye Mya | |
          Severozápad | | | |
          Brig. gen. San Tun | Sever | | Tin Sein | |
          Brig. gen. Hla Myint | Severovýchod | | Su Su Hlaing | |
          Plk. Myint Aung | Východ | | | |
          Brig. gen. Myo Hla | Jihovýchod | | Khin Hnin Aye | |
          Brig. gen. Tin Latt | Pobřeží | | | |
          Brig. gen. Thura Maung Ni | Jih | | | |
          Brig. gen. Tint Swe | Jihozápad | | Khin Thaung | |
          Brig. gen. Aung Thein | Západ | | | |
          Brig. gen. Myint Swe | Trojúhelník | | Mya Mya Ohn | Khin Mya Mya Wut Hmone Swe |
          4. Ministři
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti |
          U Than Shwe | Ministr v úřadu předsedy vlády | | Yin Yin Mya | |
          Genmjr. Thein Swe (25. 8. 2003) | Ministr v úřadu předsedy vlády | | | |
          U Ko Lay (25. 8. 2003) | Ministr v úřadu předsedy vlády | | Khin Khin | (M) San Win (M) Than Han (Ž) Khin Thida manžel — Zaw Tun Oo, druhý tajemník ministerstva zahraničních věcí. Syn zemřelého gen. por. Tin Oo |
          Genmjr. Nyunt Tin | Ministr zemědělství a zavlažování | | Khin Myo Oo | Syn — Kyaw Myo Nyunt Dcera — Thu Thu Ei Han |
          Brig. gen. Pyi Sone | Ministr obchodu | | Aye Pyai Wai Khin | Kalyar Pyay Wai Shan, Pan Thara Pyay Shan |
          Genmjr. Saw Tun | Ministr stavebnictví | | Myint Myint Ko | |
          Genmjr. Htay Oo | Ministr družstevnictví (25. 8. 2003) | | Ni Ni Win | |
          Genmjr. Kyi Aung | Ministr kultury | | Khin Khin Lay | |
          U Than Aung | Ministr školství | | Win Shwe | |
          Genmjr. Tin Htut | Ministr pro elektriskou energii | | Tin Tin Nyunt | |
          Brig. gen. Lun Thi | Ministr energetiky | | Khin Mar Aye | Mya Sein Aye |
          Genmjr. Hla Tun | Ministr financí a státního rozpočtu | | Khin Than Win | |
          U Win Aung | Ministr zahraničních věcí | | San Yon | Thaung Su Nyein |
          Brig. gen. Thein Aung | Ministr lesnictví | | | |
          Prof. Dr. Kyaw Myint | Ministr zdravotnictví | | Nilar Thaw | |
          Plk. Tin Hlaing | Ministr vnitra | | Khin Hla Hla | |
          Genmjr. Sein Htwa | Ministr přistěhovalectví a obyvatelstva, sociálních věcí, péče a znovuosídlení | | Khin Aye | |
          U Aung Thaung | Ministr průmyslu I | | Khin Khin Yi | Nay Aung |
          Genmjr. Saw Lwin | Ministr průmyslu II | | Moe Moe Myint | |
          Brig. gen. Kyaw Hsan | Ministr informací | | Kyi Kyi Win | |
          U Tin Winn | Ministr práce | | Khin Nu | May Khin Tin Win Nu |
          Brig. gen. Maung Maung Thein | Ministr živočišné výroby a rybářství | | Myint Myint Aye | |
          Brig. gen. Ohn Myint | Ministr hornictví | | San San | Maung Thet Naing Oo Maung Min Thet Oo |
          U Soe Tha | Ministr pro národní plánování a hospodářský rozvoj | | Kyu Kyu Win | Kyaw Myat Soe |
          Plk. Thein Nyunt | Ministr pro rozvoj příhraničních oblastí, národnostní skupiny a rozvojové záležitosti | | Kyin Khaing | |
          Genmjr. Aung Min | Ministr železniční dopravy | | Wai Wai Thar | |
          Brig. gen. Thura Myint Maung | Ministr pro náboženské záležitosti | | (zemřela) | Aung Kyaw Moe |
          U Thaung | Ministr pro vědu a techniku | | May Kyi Sein | |
          Brig. gen. Thura Aye Myint | Ministr tělovýchovy | | Aye Aye | Nay Linn |
          Brig. gen. Thein Zaw | Ministr spojů, pošt a telegrafů, hotelů a cestovního ruchu | | Mu Mu Win | |
          Genmjr. Hla Myint Swe | Ministr dopravy | | San San Myint | |
          5. Náměstci ministrů
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti |
          Brig. gen. Khin Maung | Náměstek ministra zemědělství a zavlažování | | | |
          U Ohn Myint | Náměstek ministra zemědělství a zavlažování | | | |
          Brig. gen. Aung Tun | Náměstek ministra obchodu | | | |
          Brig. gen. Myint Thein | Náměstek ministra stavebnictví | | | |
          Náměstek ministra kultury | | | |
          Brig. gen. Khin Maung Win | Náměstek ministra obrany | | | |
          Genmjr. Aung Hlaing 23. 8. 2003 | Náměstek ministra obrany | | | |
          U Myo Nyunt | Náměstek ministra školství | | | |
          Brig. gen. Soe Win Maung | Náměstek ministra školství | | Myint Myint Wai | |
          U Myo Myint | Náměstek ministra pro elektrickou enegrii | | | |
          Brig. gen. Than Htay (25. 8. 2003) | Náměstek ministra energetiky | | | |
          U Kyaw Thu (25. 8. 2003) | Náměstek ministra zahraničních věcí | 15. 8. 1949 | | |
          U Khin Maung Win | Náměstek ministra zahraničních věcí | | Khin Swe Soe (generální ředitelka ministerstva družstevních podniků) | |
          Plk. Hla Thein Swe (25. 8. 2003) | Náměstek ministra financí a státního rozpočtu | | | |
          Brig. gen. Tin Naing Thein | Náměstek ministra lesnictví | | | |
          Prof. Dr. Mya Oo | Náměstek ministra zdravotnictví | | | |
          Brig. gen. Phone Swe (25. 8. 2003) | Náměstek ministra vnitra | | | |
          Brig. gen. Aye Myint Kyu | Náměstek ministra hotelů a cestovního ruchu | | Khin Swe Myint | |
          U Maung Aung | Náměstek ministra pro přistěhovalectví a obyvatelstvo | | | |
          Brig. gen. Thein Tun | Náměstek ministra průmyslu I | | | |
          Brig. gen. Kyaw Win | Náměstek ministra průmyslu I | | | |
          Podplk. Khin Maung Kyaw | Náměstek ministra průmyslu II | | | |
          Brig. gen. Aung Thein | Náměstek ministra informací | | | |
          U Thein Sein | Náměstek ministra informací, člen CEC USDA | | Khin Khin Wai | |
          Brig. gen. Win Sein | Náměstek ministra práce | | | |
          U Aung Thein | Náměstek ministra živočišné výroby a rybářství | | | |
          U Myint Thein | Náměstek ministra hornictví | | | |
          Plk. Tin Ngwe | Náměstek ministra pro rozvoj příhraničních oblastí, národnostní skupiny a rozvojové záležitosti | | | |
          Brig. gen. Than Tun | Náměstek ministra pro rozvoje příhraničních oblastí, národnostní skupiny a rozvojové záležitosti | | | May Than Tun (25. 6. 1970) manžel Ye Tun Myat |
          Thura U Thaung Lwin | Náměstek ministra železniční dopravy | | | |
          Brig. gen. Thura Aung Ko | Náměstek ministra pro náboženské záležitosti, člen CEC USDA | | | |
          U Nyi Hla Nge | Náměstek ministra pro vědu a techniku | | (svobodný) | |
          Dr. Chan Nyein | Náměstek ministra pro vědu a techniku | | | |
          Brig. gen. Kyaw Myint (25. 8. 2003 — z ministerstva dopravy) | Náměstek ministra sociálních věcí, péče a znovuosídlení | | | |
          Brig. gen. Maung Maung | Náměstek ministra tělovýchovy | | | |
          U Pe Than | Náměstek ministra dopravy | | | |
          Plk. Nyan Tun Aung (25. 8. 2003) | Náměstek ministra dopravy | | | |
          6. Bývalí členové vlády
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti |
          Viceadmirál Maung Maung Khin | Místopředseda vlády (v důchodu od 11. 2001) | 23. 11. 1929 | | |
          Genpor. Tin Tun | Místopředseda vlády (v důchodu od 11. 2001) | 28. 3. 1930 | | |
          Genpor. Tin Hla | Bývalý místopředseda vlády, ministr pro vojenské záležitosti a generální proviantní důstojník (v důchodu od 11. 2001) | | | |
          U Aung San | Bývalý ministr družstevnictví (v důchodu od 11. 2001) | | | |
          U Win Sein | Bývalý ministr kultury (v důchodu od 11. 2001) | 10. 10. 1940 Kyaukkyi | | |
          U Khin Maung Thein | Bývalý ministr financí a státního rozpočtu (v důchodu od 1. 2. 2003) | | Su Su Thein | Daywar Thein (25. 12. 1960) Thawdar Thein (6. 3. 1958) Maung Maung Thein (23. 10. 1963) Khin Yadana Thein (6. 5. 1968) Marlar Thein (25. 2. 1965) Hmwe Thida Thien (28. 7. 1966) |
          Genmjr. Ket Sein | Bývalý ministr zdravotnictví (v důchodu od 1. 2. 2003) | | Yin Yin Myint | |
          U Saw Tun | Bývalý ministr pro přistěhovalectví a obyvatelstvo | | | |
          Plk. Thaik Tun | Bývalý námestěk ministra lesnictví (propuštěn v červenci 2003) | | Nwe Nwe Kyi | (M) Myo Win Thaik (Ž) Khin Sandar Tun (Ž) Khin Nge Nge Tun (Ž) Khin Ei Shwe Zin Tun |
          Brig. gen. D O Abel | Bývalý ministr v úřadu předsedy SRMR (propuštěn 25. 8. 2003) | | Khin Thein Mu | |
          U Pan Aung | Bývalý ministr v úřadu předsedy vlády (propuštěn 25. 8. 2003) | | Nyunt Nyunt Lwin | |
          Genpor. Tin Ngwe | Bývalý ministr družstevnictví (propuštěn 25. 8. 2003) | | Khin Hla | |
          Genpor. Min Thein | Bývalý ministr v úřadu předsedy SRMR (propuštěn 25. 8. 2003) | | Khin Than Myint | |
          U Aung Khin | Bývalý ministr pro náboženské záležitosti (propuštěn 25. 8. 2003) | | Yin Yin Nyunt | |
          U Hset Maung | Bývalý námestěk ministra v úřadu předsedy SRMR (propuštěn 25. 8. 2003) | | May Khin Kyi | Set Aung Set Maw (zemřel) |
          Brig. gen. Thura Myint Maung | Bývalý náměstek ministra vnitra (člen CEC) | | vdovec | (Ž) Zin Myint Maung |
          U Tin Tun | Bývalý náměstek ministra energetiky (propuštěn 25. 8. 2003) | | | |
          Brig. gen. Than Tun | Bývalý náměstek ministra financí a státního rozpočtu (propuštěn 25. 8. 2003) | | | |
          U Soe Nyunt | Bývalý náměstek ministra kultury (propuštěn 25. 8. 2003) | | | |
          U Kyaw Tin | Bývalý náměstek ministra pro rozvoj příhraničních oblastí a národnostní skupiny (propuštěn 25. 8. 2003) | | | |
          U Hlaing Win | Bývalý náměstek ministra sociálních věcí (propuštěn 25. 8. 2003) | | | |
          U Aung Phone | Bývalý ministr lesnictví (propuštěn v červenci 2003) | | Khin Sitt Aye | (M) Sitt Thwe Aung (M) Sitt Thaing Aung |
          7. Další představitelé ve vztahu k cestovnímu ruchu
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti |
          Podplk. (v důchodu) Khin Maung Latt | Generální ředitel Ředitelství hotelů a cestovního ruchu | | Win Kyi | (M) Tun Mit Latt (6. 2. 1969) |
          Kpt. (v důchodu) Htay Aung | Generální ředitel Hotelové a turistické služby Myanmaru | | | |
          U Tin Maung Swe | Generální ředitel | | | |
          U Khin Maung Soe | Generální ředitel | | | |
          U Tint Swe | Generální ředitel | | | |
          8. Vysocí úředníci ministerstva obrany
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti |
          Viceadmirál Kyi Min | Vrchní velitel námořnictva | | Aye Aye | |
          Komodor Soe Thein | Vedoucí štábu (námořnictvo) | | | |
          Brig. gen. Myat Hein | Vrchní velitel letectva | | Htwe Htwe Nyunt | |
          Brig. gen. Maung Nyo | Zástupce generálního pobočníka | | | |
          Brig. gen. Soe Maung | Generální vojenský soudce | | | |
          Genmjr. Lun Maung | Generální inspektor | | | |
          Brig. gen. Saw Hla | Náčelník vojenské policie | | | |
          Plk. Sein Lin | Ředitel vojenských skladů | | | |
          Brig. gen. Kyi Win | Ředitel dělostřelectva a obrněných jednotek | | | |
          Plk. Than Sein | Vedoucí vojenské nemocnice | | | |
          Brig. gen. Win Hlaing | Ředitel zbrojních dodávek | | | |
          Brig. gen. Khin Aung Myint | Ředitel pro styk s veřejností a psychologické vedení války | | | |
          Genmjr. Moe Hein | Velitel, Akademie národní obrany | | | |
          Brig. gen. Than Maung | Ředitel lidových milicí a pohraničních sil | | | |
          Brig. gen. Aung Myint | Ředitel pro dálkovou signalizaci | | | |
          Brig. gen. Than Htay | Ředitel zásobování a dopravy | | | |
          Brig. gen. Khin Maung Tint | Ředitel pro bezpečnostní tiskoviny | | | |
          Genmjr. Hsan Hsint | Vedoucí úřadu pro personální otázky | 1951 | Khin Ma Lay | Okkar San Sint |
          Genmjr. Win Myint | Zástupce vedoucího vojenského výcviku | | | |
          9. Členové velení obranných zpravodajských služeb
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti |
          Genmjr. Kyaw Win | Zástupce vedoucího vojenské rozvědky | | | |
          Brig. gen. Myint Aung Zaw | Správa | | | |
          Brig. gen. Hla Aung | Výcvik | | | |
          Brig. gen. Thein Swe | Mezinárodní vztahy | | | Sonny Myat Swe |
          Brig. gen. Kyaw Han | Věda a technika | | | |
          Brig. gen. Than Tun | Politika a vojenská kontrarozvědka | | | |
          Plk. Hla Min | Zástupce vedoucího | | | |
          Plk. Tin Hla | Zástupce vedoucího | | | |
          Brig. gen. Myint Zaw | Pohraniční bezpečnost a rozvědka | | | |
          Brig. gen. Kyaw Thein | Národnostní skupiny/příměří. Boj proti drogám. Námořní a letecká rozvědka | | | |
          Plk. San Pwint | Zástupce vedoucího | | | |
          10. Vojenští velitelé ve vedení věznic a policie
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti |
          Plk. Ba Myint | Generální ředitel oddělení vězeňství (ministerstvo vnitra) | | | |
          11. United Solidarity and Development Association (USDA)
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti |
          Brig. gen. Aung Thein Lin (25. 8. 2003) | Starosta Yangonu a předseda Výboru pro rozvoj města Yangonu (tajemník) | | Khin San Nwe | |
          Plk. Maung Par | Zástupce starosty a zástupce předsedy Výboru pro rozvoj města Yangonu (člen CEC) | | Khin Nyunt Myaing | (M) Naing Win Par |
          12. Osoby mající prospěch z hospodářské politiky vlády
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti |
          U Khin Shwe | Zaykabar Co. | 21. 1. 1952 | San San Kywe | Zay Zin Latt (24. 3. 1981) manželka — Ma Toe Naing Mar Zay Thiha (1. 1. 1977) |
          U Aung Ko Win (Saya Kyaung) | Kanbawza Bank | | Nan Than Htwe | |
          U Aik Tun | Asia Wealth Bank Olympic Co. | 21. 10. 1948 | Than Win (3. 12. 1948) | Sandar Htun (23. 8. 1974) Aung Zaw Naing (1. 9. 1973) Mi Mi Khing (17. 6. 1976) |
          U Tun Myint Naing (Steven Law) | Asia World Co. | | Ng Seng Hong | |
          U Htay Myint | Yuzana Co. | 6. 2. 1955 | Aye Aye Maw (17. 11. 1957) | Eve Eve Htay Myint (12. 6. 1977) Zar Chi Htay (17. 2. 1981) |
          Tayza | Htoo Trading | 18. 7. 1964 | Thidar Zaw (24. 2. 1964) | Pye Phyo Tay Za (29. 1. 1987) Htoo Htet Tay Za (24. 1. 1993) Htoo Htwe Tay Za (14. 9. 1996) |
          U Kyaw Win | Shwe Thanlwin Lwin Trading Co. | | | |
          U Win Aung | Dagon International | 30. 9. 1953 | Moe Moe Mya (28. 8. 1958), Yangon | (Ž) Ei Hnin Pwint také známa jako Christabelle Aung (22. 2. 1981) (M) Thurane Aung také znám jako Christopher Aung (23. 7. 1982) (Ž) Ei Hnin Khin také známa jako Christina Aung (18. 12. 1983) |
          13. Státní hospodářské podniky
          Jméno | Funkce | Narození | Manželka | Děti |
          Plk. Myint Aung | Generální ředitel Myawaddy Trading Company | | | |
          Plk. Myo Myint | Generální ředitel Bandoola Transportation Co Ltd. | | | |
          Plk. (v důchodu) Thant Zin | Generální ředitel Myanmar Land and Development | | | |
          Mjr. Hla Kyaw | Ředitel Myawaddy Advertising Enterprises | | | |
          Plk. Aung Sun | Generální ředitel Hsinmin Cement Plant Construction Project | | | |
          Plk. Ye Htut | Myanmar Economic Corporation | | | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.