Nařízení Komise (ES) č. 180/2004 ze dne 30. ledna 2004, kterým se po dvacáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 180/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 180/2004
          ze dne 30. ledna 2004,
          kterým se po dvacáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002/ES ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 100/2004 [2], a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 uvádí seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Ve dnech 16., 20. a 26. ledna 2004 Výbor Rady bezpečnosti Organizace spojených národů pro sankce rozhodl změnit seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, a proto by příloha I měla být změněna.
          (3) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení okamžitě vstoupit v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. ledna 2004.
          Za Komisi
          Christopher Patten
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          [2] Úř. věst. L 15, 22.1.2004, s. 18.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
          1) Do oddílu "Právnické osoby, skupiny a subjekty" se doplňují nové záznamy, které znějí:
          a) Al-Haramain Foundation (Indonésie) také známa jako Yayasan Al-Manahil-Indonesia), a) Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonésie. Další údaje: telefon: 021-86611265 a 021-86611266, fax: 021-8620174, b) Lembaga Pelayanan Pesantren & Studi Islam, Jl. Jati Padang II, No 18-A, Jakarta Selatan 12540, Indonésie. Další údaje: telefon 021-789-2870, fax 021-780-0188;
          b) Al-Haramain Foundation (Pákistán), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islámábád, Pákistán;
          c) Al-Haramayn Foundation (Keňa), a) Nairobi, Keňa, b) Garissa, Keňa, c) Dadaab, Keňa;
          d) Al-Haramayn Foundation (Tanzánie), a) P.O.Box 3616, Dar es Salaam, Tanzánie, b) Tanga, c) Singida.
          2) V oddíle "Fyzické osoby" se záznam "Sulaiman Jassem Abo Ghaith. Původní státní příslušnost: Kuvajt" nahrazuje tímto:
          Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (také znám jako Abo Ghaith). Datum narození: 14. prosince 1965. Místo narození: Kuvajt. Původní státní příslušnost: Kuwajt.
          3) V oddíle "Fyzické osoby" se záznam "Jamel Lounici" nahrazuje tímto:
          Jamel Lounici. Datum narození: 1. února 1962. Místo narození: Alžír. Další údaje: syn Abdelkadera a Johry Birouhových.
          4) V oddíle "Fyzické osoby" se záznam "Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (také znám jako a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mnichov, Německo, b) 129 Park Road, NW8, Londýn, Anglie, c) 28 Chaussée De Lille, Moscron, Belgie, d) Darvingasse 1/2/58-60, Vídeň, Rakousko; datum narození: 21. března 1963; místo narození: Sfax, Tunisko; státní příslušnost: Tunisko, Bosna, Rakousko; číslo cestovního pasu: E 423362, vydaný v Islámábádu dne 15. května 1988; Národní identifikační číslo: 1292931. Další údaje: jméno matky Medina Abid; v současné době se zdržuje v Irsku" nahrazuje tímto:
          Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (také znám jako a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Mnichov, Německo, b) 129 Park Road, NW8, Londýn, Anglie, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgie. Datum narození: 21. března 1963. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: a) Tunis, b) Bosna. Číslo cestovního pasu: E 423362 vydaný v Islámábádu dne 15. května 1988. Národní identifikační číslo: 1292931. Další údaje: jméno matky Medina Abid; v současné době se zdržuje v Irsku.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.