Nařízení Komise (ES) č. 524/2004 ze dne 19. března 2004, kterým se po třicáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 524/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 524/2004
          ze dne 19. března 2004,
          kterým se po třicáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 391/2004 [2], a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení Rady (ES) č. 881/2002 uvádí seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Dne 24. února, 12. března a 17. března 2004 Výbor Rady bezpečnosti OSN rozhodl změnit a doplnit seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I by proto měla být změněna.
          (3) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení okamžitě vstoupit v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. března 2004.
          Za Komisi
          Christopher Patten
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          [2] Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 36.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
          1. Do oddílu "Fyzické osoby" se doplňujínové záznamy, které znějí:
          a) Othman Deramchi (také znám jako Abou Youssef). Datum narození: 7. června 1954. Místo narození: Tighennif, Alžír. Bydliště: Via Milanese 5 - Sesto San Giovanni, Itálie. Místo pobytu: Piazza Trieste 11 - Mortara, Itálie. Daňový kód: DRMTMN54H07Z301T;
          b) Aider Farid (také znám jako Achour Ali). Datum narození 12. října 1964. Místo narození: Algiers, Alžír. Bydliště: Via Milanese 5 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itálie. Daňový kód: DRAFRD64R12Z301C;
          c) Bendebka l'Hadi (také znám jako a) Abd Al Hadi, b) Hadi). Datum narození 17. listopadu 1963. Místo narození: Algiers, Alžír. Bydliště: Via Garibaldi 70 - San Zenone al Po (PV), Itálie. Místo pobytu: Via Manzoni 33 - Cinisello Balsamo (MI), Itálie;
          d) Ahmed Nacer Yacine (také znám jako Yacine Di Annaba). Datum narození 2. prosince 1967. Místo narození: Annaba, Alžír. Bydliště: rue Mohamed Khemisti 6 - Annaba, Alžír. Místo pobytu: vicolo Duchessa 16 a via Genova 121 - Neapol (Itálie);
          e) Kifane Abderrahmane. Datum narození 7. března 1963. Místo narození: Casablanca, Maroko. Bydliště: via S. Biagio 32 nebo 35 - Sant‘Anastasia (NA), Itálie;
          f) El Heit Ali (také znám jako a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Datum narození a) 20. března 1970, b) 30. ledna 1971. Místo narození: Rouba, Alžír. Bydliště: via D. Fringuello 20 - Rome, Itálie. Místo pobytu: Milán, Itálie;
          g) Abd Al Hafiz Abd Al Wahab (také znám jako a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma). Datum narození 7. září 1967. Místo narození: Algiers, Alžír. Místo pobytu: Via Lungotevere Dante - Rome, Itálie;
          h) Haddad Fethi Ben Assen. Datum narození a) 28. března 1963, b) 28. června 1963. Místo narození: Tataouene, Tunis. Bydliště: Via Fulvio Testi 184 - Cinisello Balsamo (MI), Itálie. Místo pobytu: Via Porte Giove 1 - Mortara (PV), Itálie. Daňový kód: HDDFTH63H28Z352V;
          i) Abbes Moustafa. Datum narození 5. února 1962. Místo narození: Osniers, Alžír. Místo pobytu: Via Padova 82 - Milán, Itálie;
          j) Abbes Youcef (také znám jako Giuseppe). Datum narození 5. ledna 1965. Místo narození: Bab El Aoued, Alžír. Místo pobytu: a) Via Padova 82 - Milán (Itálie), b) Via Manzoni 33 - Cinisello Balsamo (MI), Itálie.
          2. Zápis
          "Abdul Manaf KASMURI (také znám jako a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Malajsie. Datum narození 18. května 1955. Místo narození: Selangor, Malajsie. Státní příslušnost: Malajsie. Číslo cestovního pasu: A 9226483. Národní identifikační číslo: 550528-10-5991"
          v části
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Abdul Manaf KASMURI (také znám jako a) Muhammad Al-Filipini, b) Intan), Klang. Selangor, Malajsie. Datum narození 28. května 1955. Místo narození: Selangor, Malajsie. Státní příslušnost: Malajsie. Číslo cestovního pasu: A 9226483. Národní identifikační číslo: 550528-10-5991."
          3. Záznam
          "Al-Haramain Foundation (Indonésie) (také známa jako Yayasan Al-Manahil-Indonésie), a) Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonésie. Další údaje: telefon 021-86611265 a 021-86611266; fax 021-8620174, b) Lembaga Pelayanan Pesantren & Studi Islam, Jl. Jati Padang II, No 18-A, Jakarta Selatan 12540, Indonésie. Další údaje: telefon 021-789-2870, fax 021-780-0188"
          se nahrazuje tímto:
          "Al-Haramain Foundation (Indonésie) (také známa jako Yayasan Al-Manahil-Indonésie), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonésie. Další údaje: telefon 021-86611265 a 021-86611266; fax: 021-8620174."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.