Nařízení Komise (ES) č. 924/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 924/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 924/2004
          ze dne 29. dubna 2004,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96 [1] ve znění nařízení Rady (ES) č. 2204/2003 [2], a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V příloze IV nařízení (ES) č. 1210/2003 je uveden seznam fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů spojených s režimem bývalého prezidenta Saddáma Husajna, na něž se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN se dne 7. dubna 2004 rozhodl změnit seznam, na němž je uveden Saddám Husajn a další vyšší úředníci bývalého iráckého režimu, jejich přímí rodinní příslušníci a subjekty, které vlastní nebo kontrolují sami či prostřednictvím osob jednajících jejich jménem nebo na jejich příkaz, na něž by se mělo vztahovat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Přílohu IV je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.
          (3) S cílem zajistit účinnost tohoto opatření je třeba, aby vstoupilo v platnost okamžitě,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha IV nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. dubna 2004.
          Za Komisi
          Christopher Patten
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6.
          [2] Úř. věst. L 330, 18.12.2003, s. 7.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha IV nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění takto:
          Doplňují se tyto fyzické osoby:
          1. Sajida Khayrallah Tilfah. Datum narození: 1937. Místo narození: Al-Awja, poblíž Tikritu, Irák. Státní příslušnost: Irák. Další informace: Úředně uznaná manželka Saddáma Husajna a matka pěti jeho dětí, včetně Qusaye Saddáma Husajna a Udaye Saddáma Husajna.
          2. Raghad Saddam Husajn Al-Tikriti. Datum narození: 1967. Místo narození: Irák. Státní příslušnost: Irák. Adresa: Ammán, Jordán. Další informace: dcera Sajidy Khayrallah Tilfah a Saddáma Husajna.
          3. Rana Saddam Husajn Al-Tikriti. Datum narození: 1969. Místo narození: Irák. Státní příslušnost: Irák. Adresa: Ammán, Jordán. Další informace: dcera Sajidy Khayrallah Tilfah a Saddáma Husajna.
          4. Hala Saddam Husajn Al-Tikriti. Datum narození: 1972. Místo narození: Irák. Státní příslušnost: Irák. Další informace: dcera Sajidy Khayrallah Tilfah a Saddáma Husajna.
          5. Samira Shahbandar (známá jako Chadian) Datum narození: 1946. Místo narození: Bagdád, Irák. Státní příslušnost: Irák. Další informace: druhá žena Saddáma Husajna a matka jeho třetího syna.
          6. Ali Saddam Husajn Al-Tikriti (známý jako Hassan). Datum narození: 1980 nebo 1983. Místo narození: Irák. Státní příslušnost: Irák. Další informace: syn Samiry Shahbandar a Saddáma Husajna.
          7. Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti, Datum narození: 2. listopadu 1972. Státní příslušnost: Irák. Adresa: Ženeva, Švýcarsko. Další informace: dítě Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikrita.
          8. Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Datum narození: 1. ledna 1978. Státní příslušnost: Irák. Adresa: Ženeva, Švýcarsko. Dítě Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikrita.
          9. Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Datum narození: 18. dubna 1981. Státní příslušnost: Irák. Adresa: Ženeva, Švýcarsko. Další informace: dítě Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikrita.
          10. Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Datum narození: 2. listopadu 1983. Státní příslušnost: Irák. Adresa: Ženeva, Švýcarsko. Další informace: dítě Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikrita.
          11. Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Datum narození: 3. prosince 1986. Státní příslušnost: Irák. Adresa: Ženeva, Švýcarsko. Další informace: dítě Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikrita.
          12. Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Datum narození: 19. prosince 1980 nebo 19. ledna 1980. Státní příslušnost: Irák. Adresa: Irák. Další informace: dítě Barzana Ibrahima Hasana Al-Tikrita.
          13. Jawhar Majid Al-Duri. Datum narození: asi 1942, Al-Dur, Irák. Státní příslušnost: Irák. Adresa: Irák. Další informace: manželka Izzata Ibrahima Al-Dura.
          14. Sundus Abd Al-Ghafur. Datum narození: asi 1967, Kirkuk, Irák. Státní příslušnost: Irák. Adresa: Irák. Další informace: manželka Izzata Ibrahima Al-Dura.
          15. Nidal Al-Rabi'i. Datum narození: asi 1965. Místo narození: Al-Dur, Irák. Státní příslušnost: Irák. Adresa: Irák. Další informace: manželka Izzata Ibrahima Al-Dura.
          16. Intissar Al-Ubaydi. Datum narození: asi 1974. Státní příslušnost: Irák. Adresa: Irák. Další informace: manželka Izzata Ibrahima Al-Dura.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.