Nařízení Komise (ES) č. 950/2004 ze dne 6. května 2004, kterým se po 33 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 950/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 950/2004 ze dne  6. května 2004 , kterým se po 33 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne  27. května 2002  o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne  27. května 2002  o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu(1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 667/2004(2), a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I k nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          
          (2) Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne  3. května 2004  rozhodl o změně seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Proto by se měla odpovídajícím způsobem změnit příloha I.
          
          (3) Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení jsou účinná, musí toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I k nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  6. května 2004 .
           Za Komisi
          Christopher  Patten
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          (2) Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 110.
          PŘÍLOHA
          
          Příloha I k nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
          1. Položka  ŤFyzické osobyť  se doplňuje o následující záznamy.
          a) Hacene Allane (také znám jako a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Datum narození:  17. ledna 1941 . Místo narození: El Ménéa, Alžírsko. Státní příslušnost: pravděpodobně alžírská.
          b) Kamel Djermane (také znám jako a) Bilal, b) Adel, c) Fodhil). Datum narození: 1965. Místo narození: Oum el Bouaghi, Alžírsko. Státní příslušnost: pravděpodobně alžírská.
          c) Dhou El-Aich (také znám jako Abdel Hak). Datum narození:  5. srpna 1964 . Místo narození: Debila, Alžírsko. Státní příslušnost: pravděpodobně alžírská.
          d) Ahmad Zerfaoui (také znám jako a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Datum narození:  15. července 1963 . Místo narození: Chrea, Alžírsko. Státní příslušnost: pravděpodobně alžírská.
          
          2. Záznam  ŤZulkifli Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malajsie; datum narození:  3. července 1968 ; místo narození: Selangor, Malajsie; státní příslušnost: malajská; č. pasu: A 5983063; vnitrostátní identifikační číslo: 680703-10-5821ť  uvedený pod položkou  ŤFyzické osobyť  se nahrazuje takto:
           ŤZulkepli Bin Marzuki, Taman Puchong Perdana, Selangor, Malajsie. Datum narození:  3. července 1968 . Místo narození: Selangor, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Č. pasu: A 5983063. Vnitrostátní identifikační číslo: 680703-10-5821.ť
          
          3. Záznam  ŤYazld Sufaat (také znám jako a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajsie; datum narození:  20. ledna 1964 ; místo narození: Johor, Malajsie; státní příslušnost: malajská; č. pasu: A 10472263; vnitrostátní identifikační číslo: 640120-01-5529ť  uvedený pod položkou  ŤFyzické osobyť  se nahrazuje takto:
           ŤYazid Sufaat (také znám jako a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajsie. Datum narození:  20. ledna 1964 . Místo narození: Johor, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Č. pasu: A 10472263. Vnitrostátní identifikační číslo: 640120-01-5529.ť


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.