Nařízení Komise (ES) č. 1086/2004 ze dne 9. června 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o určitých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1086/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1086/2004 ze dne  10. června 2004 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o určitých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o určitých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96(1), a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha III k nařízení (ES) č. 1210/2003 obsahuje seznam právnických osob, veřejných subjektů, společností, institucí a subjektů předchozí vlády Iráku, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          
          (2) Příloha IV k nařízení (ES) č. 1210/2003 obsahuje seznam fyzických a právnických osob, institucí a subjektů spojených s režimem bývalého prezidenta Saddáma Husajna, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          
          (3) Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne  2. června 2004  rozhodl o změně seznamu zahrnujícího Saddáma Husajna a další vysoce postavené představitele bývalého iráckého režimu, jejich nejbližší rodinné příslušníky a subjekty, které vlastní či ovládají sami nebo prostřednictvím osob jednajících jejich jménem či na jejich příkaz, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Proto je třeba odpovídajícím způsobem změnit přílohu IV.
          
          (4) Je nezbytné přesunout pět položek z přílohy III do přílohy IV a dvě z těchto položek změnit.
          
          (5) Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení jsou účinná, musí toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1.Příloha III k nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
          2.Příloha IV k nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  9. června 2004 .
           Za Komisi
          Christopher  Patten
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 979/2004 ze dne  14. 5. 2004  (Úř. věst. L 180, 15.5.2004, s. 9).
          PŘÍLOHA I
          
          Příloha III k nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění takto:
          Vyjmou se následující fyzické osoby:
          1. Hikmat Jarjes Bahnam ( alias  Hikmat Gargees). Adresa: Bagdád, Irák. Číslo pasu 035667 (irácký).
          2. Tarik Nasser S. Al Obaidi ( alias  (a) Tarik al'Ubaydi, (b) Tariq al'Ubaydi). Adresa: Bagdád, Irák. Číslo pasu 212331 (irácký)
          3. Khalaf M. M. Al-Dulaymi ( alias  Khalaf Al Dulaimi). Datum narození: 25. ledna 1932. Číslo pasu H0044232 (irácký).
          4. Adnan S. Hasan Ahmed ( alias  (a) Hasan Ahmed S. Adnan, (b) Ahmed Sultan). Adresa: Amman, Jordánsko.
          5. Munir Al Qubaysi ( alias  (a) Munir Al-Kubaysi, (b) Muneer Al-Kubaisi, (c) Munir Mamduh Awad, (d) Munir A. Awad). Adresa: Sýrie. Národnost: Iráčan.
          PŘÍLOHA II
          
          Příloha IV k nařízení (ES) č. 1210/2003 se mění takto:
          1. Doplňují se následující fyzické osoby:
          1) Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah ( alias  Asil Tabra). Datum narození:  6. června 1964 . Místo narození: Irák. Národnost: Iráčan.
          2) Adib Shaban Al-Ani ( alias  (a) Dr. Adib Sha'ban, (b) Adib Shaban. Datum narození: 1952. Národnost: Iráčan.
          3) Dr. Sahir Berhan ( alias  (a) Dr. Sahir Barhan, (b) Saher Burhan Al-Deen, (c) Sahir Burhan). Datum narození: 1967. Adresa: (a) Bagdád, Irák, (b) Spojené arabské emiráty. Národnost: Iráčan.
          4) Maki Mustafa Hamudat ( alias  (a) Maki Hamudat, (b) Mackie Hmodat, (c) General Maki Al-Hamadat, (d) Macki Hamoudat Mustafa). Datum narození: kolem 1934. Adresa: Mosul, Irák. Národnost: Iráčan.
          5) Roodi Slewa ( alias  (a) Rudi Slaiwah, (b) Rudi Untaywan Slaywah, (c) Rudi Saliwa). Národnost: Iráčan.
          6) Nabil Victor Karam. Datum narození: 1954. Adresy: (a) C/o Trading and Transport Services, Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordánsko, (b) C/o Alfa Company Limited for International Trading and Marketing, P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordánsko. Národnost: Libanonec.
          7) Hikmat Jarjes Bahnam ( alias  Hikmat Gargees). Adresa: Bagdád, Irák. Číslo pasu 035667 (irácký).
          8) Tarik Nasser S. Al Obaidi ( alias  (a) Tarik al'Ubaydi, (b) Tariq al'Ubaydi). Datum narození: 1945. Místo narození: Bagdád, Irák. Adresa: Bagdád, Irák. Číslo pasu 212331 (irácký).
          9) Khalaf M. M. Al-Dulaymi ( alias  Khalaf Al Dulaimi). Datum narození:  25. ledna 1932 . Číslo pasu H0044232 (irácký).
          10) Adnan S. Hasan Ahmed ( alias  (a) Hasan Ahmed S. Adnan, (b) Ahmed Sultan). Adresa: Amman, Jordánsko.
          11) Munir Al Qubaysi ( alias  (a) Munir Al-Kubaysi, (b) Muneer Al-Kubaisi, (c) Munir Awad, (d) Munir A Mamduh Awad). Datum narození: 1966. Místo narození: Heet, Irák. Adresa: Sýrie. Národnost: Iráčan.
          
          2. Doplňují se následující právnické osoby, instituce a subjekty:
          1) ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING ( alias  (a) ALFA TRADING COMPANY, (b) ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING). Adresa: P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordánsko.
          2) TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD. Adresy: (a) Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordánsko; (b) P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordánsko; (c) P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordánsko.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.