Nařízení Komise (ES) č. 1149/2004 ze dne 22. června 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních týkajících se Libérie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1149/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1149/2004 ze dne  22. června 2004 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních týkajících se Libérie
          
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 872/2004 ze dne.  29. dubna 2004  o dalších omezujících opatřeních týkajících se Libérie(1), a zejména na čl. 11 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 872/2004 obsahuje seznam fyzických a právnických osob, institucí a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          
          (2) Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne  14. června 2004  rozhodl o změně seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Proto by se měla odpovídajícím způsobem změnit příloha I.
          
          (3) Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení jsou účinná, musí toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,
          
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 872/2004 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          V Bruselu dne  22. června 2004 .
           Za Komisi
          Christopher  Patten
           člen Komise
          (1) Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 32.
          PŘÍLOHA
          
          PŘÍLOHA I
          
          Seznam fyzických a právnických osob, institucí a subjektů podle článku 2
          (1) Cyril Allen. Datum narození:  26. července 1952 . Další informace: bývalý předseda National Patriotic Party.
          (2) Viktor Anatoljevitch Bout ( také znám jako  (a) Butt, (b) Bont, (c) Butte, (d) Boutov, (e) Vitali Sergitov. Datum narození: (a)  13. ledna 1967 , (b)  13. ledna 1970 . Další informace: Čísla pasů (a) 21N0532664 (b) 29N0006765 (c) 21N0557148 (d) 44N3570350.
          (3) Charles R. Bright. Datum narození:  29. srpna 1948 . Další informace: bývalý ministr financí.
          (4) M. Moussa Cisse ( také znám jako  Mamadee Kamara). Datum narození:  24. prosince 1946  ( 26. června 1944 ). Další informace: bývalý vedoucí prezidentského protokolu. Předseda Mohammad Group of Companies. Liberijský diplomatický pas D001548-99; Liberijský běžný pas 0058070.
          (5) Randolph Cooper. Datum narození:  28. října 1950 . Další informace: bývalý ředitel letiště Robertsfield International Airport.
          (6) Jenkins Dunbar. Datum narození:  10. ledna 1947 . Další informace: bývalý ministr pro pozemky, důlnictví a energetiku.
          (7) Myrtle Gibson. Datum narození:  3. listopadu 1952 . Další informace: bývalá senátorka, poradkyně Charlese Taylora.
          (8) Reginald B. Goodridge (Senior). Datum narození:  11. listopadu 1952 . Další informace: bývalý ministr kultury, informací a cestovního ruchu.
          (9) Baba Jobe. Státní příslušnost: Gambijec. Další informace: ředitel Gambia New Millenium Air Company. Poslanec gambijského parlamentu.
          (10) Ali Kleilat. Datum narození:  10. července 1970 . Místo narození: Bejrút. Státní příslušnost: Libanonec.
          (11) Joseph Wong Kiia Tai. Další informace: ředitel Oriental Timber Company.
          (12) Gus Kouvenhoven ( také znám jako  (a) Kouenhoven, (b) Kouenhaven. Datum narození:  15. září 1942 . Další informace: majitel Hotel Africa; předseda představenstva Oriental Timber Company.
          (13) Leonid Minin ( také znám jako  (a) Blavstein, (b) Blyuvshtein, (c) Blyafshtein, (d) Bluvshtein, (e) Blyufshtein, (f) Vladimir Abramovich Kerler, (g) Vladimir Abramovich Popiloveski, (h) Vladimir Abramovich Popela, (i) Vladimir Abramovich Popelo, (j) Wulf Breslan, (k) Igor Osols). Datum narození: (a)  14. prosince 1947 , (b)  18. října 1946 , (c) neznámo). Státní příslušnost: Ukrajinec. Německé pasy (jméno: Minin): (a) 5280007248D, (b) 18106739D. Izraelské pasy: (a) 6019832 (6/11/94-5/11/99), (b) 9001689 (23/1/97-22/1/02), (c) 90109052 (26/11/97). Ruský pas: KI0861177; Bolivijský pas: 65118; Řecký pas: bez údajů. Majitel Exotic Tropical Timber Enterprises.
          (14) Samir M. Nasr ( také znám jako  Sanjivan Ruprah). Datum narození:  9. srpna 1966 . Další informace: bývalý zástupce komisaře Úřadu pro námořní záležitosti (Bureau of Maritime Affairs).
          (15) Mohamed Ahmad Salami ( také znám jako  Salame). Datum narození:  22. září 1961 . Státní příslušnost: Libanonec. Další informace: majitel Mohamed and Company Logging Company.
          (16) Emmanuel Shaw (II). Datum narození:  29. července 1956 .
          (17) Agnes Reeves Taylor ( také známa jako  Agnes Reeves-Taylor). Datum narození:  27. září 1965 . Další informace: bývalá manželka bývalého prezidenta Charlese Taylora. Bývalá stálá zástupkyně Libérie v Mezinárodní námořní organizaci.
          (18) Charles  ŤChuckieť  Taylor (Junior). Další informace: syn bývalého prezidenta Charlese Taylora.
          (19) Charles Ghankay Taylor ( také znám jako  Charles MacArthur Taylor). Datum narození:  1. září 1947 . Další informace: bývalý prezident Libérie.
          (20) Jewell Howard Taylor. Datum narození:  17. ledna 1963 . Další informace: manželka bývalého prezidenta Charlese Taylora.
          (21) Tupee Enid Taylor. Datum narození:  17. prosince 1962 . Další informace: bývalá manželka bývalého prezidenta Charlese Taylora.
          (22) Benoni Urey. Datum narození:  22. června 1957 . Další informace: bývalý komisař pro námořní záležitosti.
          (23) Benjamin Yeaton. Liberijský diplomatický pas D00123299. Další informace: bývalý ředitel zvláštních bezpečnostních služeb.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.