Nařízení Komise (ES) č. 1187/2004 ze dne 25. června 2004, kterým se po 35 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1187/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1187/2004 ze dne  25. června 2004 , kterým se po 35 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne  27. května 2002  o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu(1), a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Příloha I k nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          
          
(2) Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne  23. června 2004  rozhodl o změně seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Proto by se měla odpovídajícím způsobem změnit příloha I.
          
          
(3) Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení jsou účinná, musí toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Příloha I k nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  25. června 2004 .
          
  Za Komisi
          
Christopher  Patten
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 984/2004 (Úř. věst. L 180, 15.5.2004, s. 24).
          
PŘÍLOHA
          
          
Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
          
1. Pod záhlaví  ŤFyzické osobyť  se vloží následující položky.
          
a) Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi . Adresa: via Catalani 1, Varese (Itálie). Narozen dne  10. srpna 1965 . Místo narození: Sfax (Tunisko). Fiskální kód: BDL MMD 65M10 Z352S.
          
b) Kamel Darraji . Adresa: via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese, Itálie). Narozen dne:  22. července 1967 . Místo narození: Menzel Bouzelfa (Tunisko). Fiskální kód: DRR KML 67L22 Z352Q ou DRR KLB 67L22 Z352S.
          
c) Mohamed El Mahfoudi . Adresa: via Puglia 22, Gallarate (Varese, Itálie). Narozen dne:  24. září 1964 . Místo narození: Agadir (Maroko). Fiskální kód: LMH MMD 64P24 Z330F.
          
d) Imed Ben Bechir Jammali . Adresa: via Dubini 3, Gallarate (Varese, Itálie). Narozen dne:  25. ledna 1968 . Místo narození: Menzel Temine (Tunisko). Fiskální kód: JMM MDI 68A25 Z352D.
          
e) Habib Ben Ahmed Loubiri . Adresa: via Brughiera 5, Castronno (Varese, Itálie). Narozen dne:  17. listopadu 1961 . Místo narození: Menzel Temine (Tunisko). Fiskální kód: LBR HBB 61S17 Z352F.
          
f) Chabaane Ben Mohamed Trabelsi . Adresa: via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese, Itálie). Narozen dne:  1. května 1966 . Místo narození: Menzel Temine (Tunisko). Fiskální kód: TRB CBN 66E01 Z352O.
          
          
2. Položka  ŤYoussef ABDAOUI (alias Abu ABDULLAH, ABDELLAH, ABDULLAH), Piazza Giovane Italia 2, Varese, Itálie. Místo narození: Kairouan (Tunisko). Narozen dne:  4. června 1966 .ť  pod záhlavím  ŤFyzické osobyť  se nahrazuje tímto:
          
  ŤYoussef Abdaoui  (alias (a) Abu Abdullah , (b) Abdellah, (c) Abdullah). Adresa: (a) via Romagnosi 6, Varese (Itálie), (b) Piazza Giovane Italia 2, Varese (Itálie). Narozen dne: (a)  4. června 1966 , (b)  4. září 1966 . Místo narození: Kairouan (Tunisko). Fiskální kód: BDA YSF 66P04 Z352Q.ť


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.