Nařízení Komise (ES) č. 1277/2004 ze dne 12. července 2004, kterým se po 37 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1277/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1277/2004 ze dne  12. července 2004 , kterým se po 37 mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne  27. května 2002  o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu(1), a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Příloha I k nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          
          
(2) Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne  6. července 2004  rozhodl o změně seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Proto by se měla odpovídajícím způsobem změnit příloha I.
          
          
(3) Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení jsou účinná, musí toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Příloha I k nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  12. července 2004 .
          
  Za Komisi
          
Christopher  Patten
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1237/2004 (Úř. věst. L 235, 6.7.2004, s. 24).
          
PŘÍLOHA
          
          
Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
          
1. Pod záhlaví  ŤPrávnické osoby, skupiny a subjektyť  se vloží následující položky.
          
a) Al-Haramain (afghánská pobočka). Adresa: Afghanistán
          
b) Al-Haramain (albánská pobočka). Adresa: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albánie.
          
c) Al-Haramain (bangladéšská pobočka). Adresa: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka; Bangladéš.
          
d) Al-Haramain (etiopská pobočka). Adresa: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopie.
          
e) Al-Haramain (nizozemská pobočka) ( také známa jako  Stichting Al Haramain Humanitarian Aid). Adresa: Jan Hanzenstraat 114, 1053 SV Amsterdam, Nizozemí.
          
          
2. Pod záhlaví  ŤFyzické osobyť  se vloží následující položky.
          
a) Aqeel Abulaziz Al-Aqil. Narozen dne  29. dubna 1949 .
          
b) Hassan Abdullah Hersi Al-Turki ( také znám jako  Hassan Turki). Narozen: kolem roku 1944. Místo narození: Region V (Ogaden), Etiopie. Další informace: člen podklanu Reer-Abdille klanu Ogaden.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.