Nařízení Komise (ES) č. 1478/2004 ze dne 18. srpna 2004, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních týkajících se Libérie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1478/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise  (ES) č. 1478/2004 ze dne  18. srpna 2004 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních týkajících se Libérie
          
          
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních týkajících se Libérie(1), a zejména na čl. 11 písm. a) uvedeného nařízení,
          
vzhledem k těmto důvodům:
          
(1) Příloha I nařízení (ES) č. 872/2004 obsahuje seznam fyzických a právnických osob, institucí a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          
          
(2) Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne  23. června  a  13. července 2004  rozhodl o změně seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Proto by se měla odpovídajícím způsobem změnit příloha I.
          
          
(3) Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení jsou účinná, musí toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,
          
          
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          
Článek 1
          
Příloha I nařízení (ES) č. 872/2004 se mění podle přílohy tohoto nařízení.
          
Článek 2
          
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v  Úředním věstníku Evropské unie .
          
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
V Bruselu dne  18. srpna 2004 .
          
  Za Komisi
          
Christopher  Patten
          
  člen Komise
          
(1) Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 32. Nařízení naposledy pozměněno nařízením Komise (ES) č. 1149/2004 (Úř. věst. L 222, 23.6.2004, s. 17).
          
PŘÍLOHA
          
          
Příloha I nařízení (ES) č. 872/2004 se mění takto:
          
1. Položka  ŤGus Kouvenhoven ( také znám jako  a) Kouenhoven, b) Kouenhaven) Datum narození:  15. září 1942 . Další informace: majitel Hotelu Africa; předseda představenstva Oriental Timber Company.ť  se nahrazuje tímto:
          
Gus Kouvenhoven ( také znám jako  a) Kouvenhoven, b) Kouenhoven, c) Kouenhaven) Datum narození:  15. září 1942 . Další informace: majitel Hotel Africa; předseda představenstva Oriental Timber Company.
          
2. Položka  ŤLeonid Minin ( také znám jako  a) Blavstein, b) Blyuvshtein, c) Blyafshtein, d) Bluvshtein, e) Blyufshtein, f) Vladimir Abramovich Kerler, g) Vladimir Abramovich Popiloveski, h) Vladimir Abramovich Popela, i) Vladimir Abramovich Popelo, j) Wulf Breslan, k) Igor Osols). Datum narození: a)  14. prosince 1947 , b)  18. října 1946 , c) neznámo). Státní příslušnost: Ukrajinec. Německé pasy (jméno: Minin): a) 5280007248D, b) 18106739D. Izraelské pasy: a) 6019832 ( 6/11/94 - 5/11/99 ), b) 9001689 ( 23/1/97 - 22/1/02 ), c) 90109052 ( 26/11/97 ). Ruský pas: KI0861177; Bolivijský pas: 65118; Řecký pas: bez údajů. Majitel Exotic Tropical Timber Enterprises.ť  se nahrazuje tímto:
          
  ŤLeonid Minin ( také znám jako  a) Blavstein, b) Blyuvshtein, c) Blyafshtein, d) Bluvshtein, e) Blyufshtein, f) Vladimir Abramovich Kerler, g) Vladimir Abramovich Popiloveski, h) Vladimir Abramovich Popela, i) Vladimir Abramovich Popelo, j) Wulf Breslan, k) Igor Osols). Datum narození: a)  14. prosince 1947 , b)  18. října 1946 , c) neznámo). Státní příslušnost: Izraelec. Falešné německé pasy (jméno: Minin): a) 5280007248D, b) 18106739D. Izraelské pasy: a) 6019832 ( 6/11/94 - 5/11/99 ), b) 9001689 ( 23/1/97 - 22/1/02 ), c) 90109052 ( 26/11/97 ). Ruský pas: KI0861177; Bolivijský pas: 65118; Řecký pas: bez údajů. Majitel Exotic Tropical Timber Enterprises.ť
          
          
3. Položka  ŤBaba Jobe. Státní příslušnost: Gambijec. Další informace: ředitel Gambia New Millenium Air Company. Poslanec gambijského parlamentu.ť  se nahrazuje tímto:
          
  ŤBaba Jobe. Státní příslušnost: Gambijec. Další informace: bývalý ředitel Gambia New Millenium Air Company. Bývalý poslanec gambijského parlamentu.ť


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.