Nařízení Komise (ES) č. 2137/2004 ze dne 14. prosince 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2137/2004/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2137/2004
          ze dne 14. prosince 2004,
          kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [1],
          s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [2], kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92, a zejména na čl. 173 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Články 173 až 177 nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví, že Komise pravidelně stanoví jednotkové hodnoty zboží uvedeného v klasifikaci obsažené v příloze 26 uvedeného nařízení.
          (2) Použití těchto pravidel a kritérií stanovených ve výše uvedených článcích na skutečnosti, které byly sděleny Komisi v souladu s čl. 173 odst. 2 uvedeného nařízení, vedou ke stanovení jednotkových hodnot pro dotyčné zboží, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Jednotkové hodnoty stanovené v čl. 173 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 se stanoví podle tabulky uvedené v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 17. prosince 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. prosince 2004.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).
          [2] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Položka | Popis zboží | Hodnota jednotných cen na 100 kg |
          Druhy, odrůdy, kód KN | EUR LTL SEK | CYP LVL GBP | CZK MTL | DKK PLN | EEK SIT | HUF SKK |
          1.10 | Rané brambory 07019050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          1.30 | Cibule (jiná než sazečka) 07031019 | 11,47 | 6,64 | 353,91 | 85,20 | 179,39 | 2840,90 |
          39,59 | 7,87 | 4,95 | 48,24 | 2750,21 | 448,16 |
          103,35 | 7,92 | | | | |
          1.40 | Česnek 07032000 | 110,96 | 64,27 | 3425,24 | 824,57 | 1736,21 | 27494,66 |
          383,14 | 76,12 | 47,89 | 466,90 | 26616,93 | 4337,36 |
          1000,23 | 76,70 | | | | |
          1.50 | Pór ex07039000 | 56,11 | 32,50 | 1732,03 | 416,96 | 877,94 | 13903,11 |
          193,74 | 38,49 | 24,22 | 236,10 | 13459,27 | 2193,26 |
          505,78 | 38,78 | | | | |
          1.60 | Květák 07041000 | — | — | — | — | — | — |
          1.80 | Zelí bílé a zelí červené 07049010 | 13,55 | 7,85 | 418,26 | 100,69 | 212,01 | 3357,42 |
          46,79 | 9,30 | 5,85 | 57,01 | 3250,24 | 529,64 |
          122,14 | 9,37 | | | | |
          1.90 | Brokolice (Brassica oleacea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck) ex07049090 | 61,43 | 35,58 | 1896,22 | 456,49 | 961,17 | 15221,13 |
          212,11 | 42,14 | 26,51 | 258,48 | 14735,21 | 2401,18 |
          553,73 | 42,46 | | | | |
          1.100 | Čínské zelí ex07049090 | 75,36 | 43,65 | 2326,21 | 560,00 | 1179,13 | 18672,70 |
          260,20 | 51,70 | 32,53 | 317,09 | 18076,60 | 2945,67 |
          679,30 | 52,09 | | | | |
          1.110 | Hlávkový salát 07051100 | — | — | — | — | — | — |
          1.130 | Mrkev ex07061000 | 26,74 | 15,49 | 825,41 | 198,70 | 418,39 | 6625,64 |
          92,33 | 18,34 | 11,54 | 112,51 | 6414,12 | 1045,21 |
          241,03 | 18,48 | | | | |
          1.140 | Ředkvička ex07069090 | 53,66 | 31,08 | 1656,52 | 398,78 | 839,67 | 13297,04 |
          185,29 | 36,81 | 23,16 | 225,80 | 12872,55 | 2097,65 |
          483,73 | 37,09 | | | | |
          1.160 | Hrách (Pisum sativum) 07081000 | 366,90 | 212,51 | 11325,57 | 2726,46 | 5740,79 | 90911,30 |
          1266,84 | 251,70 | 158,36 | 1543,82 | 88009,09 | 14341,52 |
          3307,27 | 253,60 | | | | |
          1.170 | Fazole: | | | | | | |
          1.170.1 | —Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)ex07082000 | 144,74 | 83,83 | 4467,75 | 1075,54 | 2264,65 | 35863,01 |
          499,75 | 99,29 | 62,47 | 609,01 | 34718,14 | 5657,49 |
          1304,66 | 100,04 | | | | |
          1.170.2 | —Fazole (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)ex07082000 | 155,62 | 90,14 | 4803,68 | 1156,41 | 2434,92 | 38559,52 |
          537,32 | 106,76 | 67,17 | 654,80 | 37328,57 | 6082,87 |
          1402,76 | 107,56 | | | | |
          1.180 | Boby ex07089000 | — | — | — | — | — | — |
          1.190 | Artyčoky 07091000 | — | — | — | — | — | — |
          1.200 | Chřest: | | | | | | |
          1.200.1 | —zelenýex07092000 | 238,71 | 138,26 | 7368,42 | 1773,83 | 3734,96 | 59146,92 |
          824,21 | 163,75 | 103,03 | 1004,41 | 57258,74 | 9330,59 |
          2151,71 | 164,99 | | | | |
          1.200.2 | —jinýex07092000 | 527,94 | 305,78 | 16296,38 | 3923,10 | 8260,43 | 130812,38 |
          1822,86 | 362,17 | 227,86 | 2221,40 | 126636,39 | 20636,02 |
          4758,83 | 364,91 | | | | |
          1.210 | Lilek 07093000 | 97,21 | 56,30 | 3000,68 | 722,37 | 1521,01 | 24086,69 |
          335,65 | 66,69 | 41,96 | 409,03 | 23317,76 | 3799,74 |
          876,25 | 67,19 | | | | |
          1.220 | Celer řapíkatý (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.) ex07094000 | 83,53 | 48,38 | 2578,40 | 620,71 | 1306,96 | 20697,06 |
          288,41 | 57,30 | 36,05 | 351,47 | 20036,34 | 3265,02 |
          752,94 | 57,74 | | | | |
          1.230 | Lišky 07095910 | 926,44 | 536,59 | 28597,35 | 6884,38 | 14495,64 | 229553,30 |
          3198,81 | 635,54 | 399,85 | 3898,18 | 222225,16 | 36212,69 |
          8350,93 | 640,36 | | | | |
          1.240 | Paprika zeleninová 07096010 | 156,89 | 90,87 | 4842,97 | 1165,87 | 2454,84 | 38874,95 |
          541,72 | 107,63 | 67,72 | 660,16 | 37633,92 | 6132,63 |
          1414,23 | 108,44 | | | | |
          1.250 | Fenykl 07099050 | — | — | — | — | — | — |
          1.270 | Batáty, čerstvé, celé, určené pro lidskou spotřebu 07142010 | 101,08 | 58,55 | 3120,28 | 751,16 | 1581,63 | 25046,72 |
          349,02 | 69,34 | 43,63 | 425,33 | 24247,14 | 3951,19 |
          911,18 | 69,87 | | | | |
          2.10 | Jedlé kaštany (Castanea spp.), čerstvé ex08024000 | — | — | — | — | — | — |
          2.30 | Ananas, čerstvý ex08043000 | 69,10 | 40,02 | 2133,01 | 513,49 | 1081,20 | 17121,87 |
          238,59 | 47,40 | 29,82 | 290,76 | 16575,28 | 2701,02 |
          622,88 | 47,76 | | | | |
          2.40 | Avokado, čerstvé ex08044000 | 160,36 | 92,88 | 4949,91 | 1191,61 | 2509,04 | 39733,31 |
          553,68 | 110,01 | 69,21 | 674,73 | 38464,88 | 6268,04 |
          1445,46 | 110,84 | | | | |
          2.50 | Kvajava a mango, čerstvé ex080450 | — | — | — | — | — | — |
          2.60 | Sladké pomeranče, čerstvé: | | | | | | |
          2.60.1 | —krvavé a polokrvavé08051010 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.60.2 | —druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins08051030 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.60.3 | —ostatní08051050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.70 | Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), čerstvé; klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé | | | | | | |
          2.70.1 | —Klementinkyex08052010 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.70.2 | —Monreales a satsumyex08052030 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.70.3 | —Mandarinky a wilkingyex08052050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.70.4 | —Tangerinky a ostatníex08052070ex08052090 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.85 | Kyselé lajmy (Citrus aurantifolia), čerstvé 08055090 | 214,98 | 124,52 | 6636,01 | 1597,52 | 3363,71 | 53267,84 |
          742,28 | 147,48 | 92,79 | 904,57 | 51567,35 | 8403,15 |
          1937,83 | 148,59 | | | | |
          2.90 | Grapefruity, čerstvé | | | | | | |
          2.90.1 | —bíléex08054000 | 72,41 | 41,94 | 2235,05 | 538,05 | 1132,92 | 17940,93 |
          250,01 | 49,67 | 31,25 | 304,67 | 17368,20 | 2830,23 |
          652,67 | 50,05 | | | | |
          2.90.2 | —růžovéex08054000 | 84,68 | 49,05 | 2613,88 | 629,25 | 1324,94 | 20981,86 |
          292,38 | 58,09 | 36,55 | 356,31 | 20312,05 | 3309,95 |
          763,30 | 58,53 | | | | |
          2.100 | Stolní hrozny 08061010 | 236,28 | 136,85 | 7293,40 | 1755,77 | 3696,93 | 58544,69 |
          815,82 | 162,09 | 101,98 | 994,18 | 56675,74 | 9235,59 |
          2129,80 | 163,31 | | | | |
          2.110 | Vodní melouny 08071100 | 42,82 | 24,80 | 1321,77 | 318,20 | 669,99 | 10609,94 |
          147,85 | 29,37 | 18,48 | 180,17 | 10271,23 | 1673,75 |
          385,98 | 29,60 | | | | |
          2.120 | Melouny (jiné než vodní melouny) | | | | | | |
          2.120.1 | —Amarillo, Cuper, Honey Dew (včetně Cantalene), Piel de Sapo (včetně Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuroex08071900 | 51,68 | 29,94 | 1595,41 | 384,07 | 808,69 | 12806,46 |
          178,46 | 35,46 | 22,31 | 217,47 | 12397,63 | 2020,26 |
          465,89 | 35,72 | | | | |
          2.120.2 | —ostatníex08071900 | 114,33 | 66,22 | 3529,16 | 849,59 | 1788,89 | 28328,86 |
          394,76 | 78,43 | 49,35 | 481,07 | 27424,51 | 4468,96 |
          1030,58 | 79,03 | | | | |
          2.140 | Hrušky | | | | | | |
          2.140.1 | —Hrušky – nashi (Pyrus pyrifolia)Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)ex08082050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.140.2 | —ostatníex08082050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.150 | Meruňky 08091000 | 320,86 | 185,84 | 9904,45 | 2384,35 | 5020,44 | 79503,88 |
          1107,88 | 220,11 | 138,49 | 1350,10 | 76965,84 | 12541,96 |
          2892,28 | 221,78 | | | | |
          2.160 | Třešně, višně 08092095 08092005 | 704,37 | 407,97 | 21742,63 | 5234,21 | 11021,06 | 174529,89 |
          2432,06 | 483,20 | 304,01 | 2963,80 | 168958,29 | 27532,59 |
          6349,23 | 486,86 | | | | |
          2.170 | Broskve 08093090 | 241,90 | 140,11 | 7467,08 | 1797,59 | 3784,97 | 59938,90 |
          835,25 | 165,95 | 104,41 | 1017,86 | 58025,44 | 9455,53 |
          2180,52 | 167,20 | | | | |
          2.180 | Nektarinky ex08093010 | 229,01 | 132,64 | 7068,94 | 1701,74 | 3583,16 | 56743,01 |
          790,71 | 157,10 | 98,84 | 963,59 | 54931,57 | 8951,37 |
          2064,26 | 158,29 | | | | |
          2.190 | Švestky a slívy 08094005 | 339,11 | 196,41 | 10467,76 | 2519,95 | 5305,97 | 84025,54 |
          1170,89 | 232,63 | 146,36 | 1426,89 | 81343,16 | 13255,27 |
          3056,77 | 234,40 | | | | |
          2.200 | Jahody 08101000 | 389,56 | 225,63 | 12024,86 | 2894,80 | 6095,25 | 96524,53 |
          1345,06 | 267,24 | 168,13 | 1639,14 | 93443,13 | 15227,02 |
          3511,47 | 269,26 | | | | |
          2.205 | Maliny 08102010 | 304,95 | 176,63 | 9413,20 | 2266,08 | 4771,43 | 75560,51 |
          1052,93 | 209,20 | 131,62 | 1283,14 | 73148,36 | 11919,89 |
          2748,82 | 210,78 | | | | |
          2.210 | Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus) 08104030 | 1243,19 | 720,06 | 38374,79 | 9238,14 | 19451,70 | 308037,62 |
          4292,49 | 852,83 | 536,56 | 5230,97 | 298203,99 | 48593,81 |
          11206,11 | 859,29 | | | | |
          2.220 | Kiwi (Actinidia chinensis Actinidia chinensis Planch.) 08105000 | 118,95 | 68,90 | 3671,85 | 883,94 | 1861,22 | 29474,27 |
          410,72 | 81,60 | 51,34 | 500,52 | 28533,35 | 4649,65 |
          1072,25 | 82,22 | | | | |
          2.230 | Granátová jablka ex08109095 | 119,24 | 69,06 | 3680,60 | 886,05 | 1865,65 | 29544,47 |
          411,70 | 81,80 | 51,46 | 501,71 | 28601,31 | 4660,72 |
          1074,80 | 82,42 | | | | |
          2.240 | Tomel (včetně ovoce Sharon) ex08109095 | 68,65 | 39,76 | 2118,96 | 510,11 | 1074,07 | 17009,06 |
          237,02 | 47,09 | 29,63 | 288,84 | 16466,07 | 2683,23 |
          618,77 | 47,45 | | | | |
          2.250 | Liči ex081090 | — | — | — | — | — | — |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.