Nařízení Komise (ES) č. 14/2005 ze dne 5. ledna 2005, kterým se po čtyřicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 14/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 14/2005
          ze dne 5. ledna 2005,
          kterým se po čtyřicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN ve dnech 22. a 23. prosince 2004 rozhodl o změně seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I by proto měla odpovídajícím způsobem změněna.
          (3) Aby se zajistilo, že opatření tohoto nařízení jsou účinná, musí toto nařízení vstoupit okamžitě v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. ledna 2005.
          Za Komisi
          Benita Ferrero-Waldner
          členka Komise
          [1] Úř.věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2145/2004 (Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 6).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
          1. Z položky "Fyzické osoby" se odstraňují následující záznamy:
          "Shadi Mohamed Mustafa Abdalla (také znám jako a) Emad Abdelhadie, narozený dne 27. 9. 1976 v Alhamza; b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, narozený dne 27. 9. 1976 v Irbid; c) Shadi Abdallha, narozený dne 27. 9. 1976 v Irbid; d) Shadi Abdallah, narozený dne 27. 9. 1976 v Irbid; e) Emad Abdekhadie, narozený dne 27. 9. 1976 v Athamse; f) Zidan Emad Abdelhadie, narozený dne 27. 9. 1976 v Alhamza; g) (v Belgii používané) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, narozený dne 27. 9. 1976 v Beje, Irák; h) Zidan; i) Zaidan; j) Al Hut (anglicky: the shark, žralok); k) Emad Al Sitawi). Adresa: rue de Pavie 42, 1000 Brussels, Belgie. Datum narození: 27. 9. 1976. Místo narození: Irbid, Jordánsko. Státní příslušnost: Jordánec palestinského původu. Pas č.: a) jordánský pas č. D 862 663, vydaný v Irgidu, Jordánsko dne 10. srpna 1993; b) jordánský pas č. H 641 183, vydaný v Irgidu, Jordánsko, dne 17. dubna 2002; c) německý mezinárodní cestovní doklad č. 0770479, vydaný v Dortmundu, Německo, dne 16. února 1998. Jiné informace: a) jméno otce: Mohamed Abdalla; b) jméno matky: Jawaher Abdalla, rozená Almadaneie; c) pravomocně odsouzen a uvězněn v Německu."
          2. Položka "Fyzické osoby" se doplňuje o následující záznamy:
          a) "Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (také znám jako a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih; b) Sa’ad Al-Faqih; c) Saad Alfagih; d) Sa’d Al-Faqi; e) Saad Al-Faqih; f) Saad Al Faqih; g) Saad Al-Fagih; h) Saad Al-Fakih). Titul: Doktor. Adresa: Londýn, Spojené království. Datum narození: 1. 2. 1957. Místo narození: Zubair, Irák. Státní příslušnost: saúdskoarabská. "
          b) "Adel Abdul Jalil Batterjee (také znám jako a) ‘Adil Al-Battarjee; b) Adel Batterjee; c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji). Adresa: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saúdská Arábie. Datum narození: 1. 7. 1946. Místo narození: Jeddah, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdskoarabská. "
          c) "Khadafi Abubakar Janjalani (také znám jako a) Khadafy Janjalani; b) Khaddafy Abubakar Janjalani; c) Abu Muktar). Datum narození: 3. 3. 1975. Místo narození: Isabela, Basilan, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.