Nařízení Komise (ES) č. 81/2005 ze dne 19. ledna 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3077/78 o stanovení rovnocennosti ověřovací listiny původu pro chmel dovážený ze třetích zemí s ověřovací listinou původu Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 81/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 81/2005
          ze dne 19. ledna 2005,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 3077/78 o stanovení rovnocennosti ověřovací listiny původu pro chmel dovážený ze třetích zemí s ověřovací listinou původu Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společné organizaci trhu s chmelem [1], a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (EHS) č. 3077/78 [2] stanoví pro třetí země subjekty, které mají oprávnění vydávat ověřovací listiny původu pro chmel a chmelové výrobky dovážené z těchto zemí, které jsou uznány za rovnocenné ověřovací listině původu podle článku 2 nařízení (EHS) č. 1696/71.
          (2) S ohledem na přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii, subjekty těchto nových členských států již nesmějí být uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EHS) č. 3077/78.
          (3) Nařízení (EHS) č. 3077/78 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro chmel,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (EHS) č. 3077/78 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. ledna 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 175, 4.8.1971, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2320/2003 (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 18).
          [2] Úř. věst. L 367, 28.12.1978, s. 28. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 539/98 (Úř. věst. L 70, 10.3.1998, s. 3).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          ORGÁNY OPRÁVNĚNÉ K VYDÁVÁNÍ OVĚŘOVACÍCH LISTIN PRO:
          Chmelové šištice | Kód KN: ex1210 |
          Chmelový prášek | Kód KN: ex1210 |
          Chmelové šťávy a výtažky | Kód KN: 13021300 |
          Země původu | Oprávněné orgány | Adresa | Předvolba | Telefon | Fax |
          Austrálie | Quarantine and Quality Assurance Branch Department of Primary Industry and Fisheries | GPO Box 192B Hobart TAS 7001 | +.61.02. | 33-8011 | 34-6785 |
          Ovens Research Station Department of Agriculture | PO Box 235 Myrtleford, Victoria 3737 | +.61.57. | 51-1311 | 51-1702 |
          Bulharsko | Institute of Brewing and Hop Production | Gorubljane Sofia 1738 | +.359.2. | 75-4153 | 75-6194 |
          Kanada | Plant Protection Division Animal and Plant Health Directorate Food Production and Inspection Branch Agriculture and Agri-food Canada | Floor 2, West Wing 59, Camelot Drive Napean, Ontario, Canada K1A OY9 | +.1.613 | 952-8000 | 991-5612 |
          Čínská lidová republika | China Tianijn Import & Export Commodity Inspection Bureau | 33, Youyi Road Tianijn 300201 | +.86.22. | 432-4143 | 832-0842 |
          China Xinjiang Import & Export Commodity Inspection Bureau | Fu 6, Beijing Nan Lu Wulumuqi 830011 | +.86.991. | 484-2708 | 484-0050 |
          China Neimenggu Import & Export Commodity Inspection Bureau | Zhaowuda Road Huhehaote 010010 | +.86.471. | 45-1156 | 45-1163 |
          Nový Zéland | Ministry of Agriculture and Fisheries | PO Box 2526 Wellington | +.64.4. | 472-0367 | 474-424 472-9071 |
          Gawthorn Institute | Private Bag Nelson | +.64.3. | 548-2319 | 546-9464 |
          Rumunsko | Cluj-Napoca University of Agricultural Sciences | Strada Manastur no. 3 Cluj-Napoca | +.406. | 419-8792 | 419-3792 |
          Bucharest Institute of Food Chemistry | Strada Garlei no. 1 Sector 1 Bucharest | +.40.1. | 230-5090 | 230-0311 |
          Federální republika Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) | Institut za Ratarstvo I Povrtlarstvo/Zavod sa Hmelj | Yu-21470 Backi Petrovac | +.381.21. | 780-365 | 621-212 |
          Jižní Afrika | CSIR Food Science and Technology | PO Box 395 0001 Pretoria | +.27.12 | 841-3172 | 841-3594 |
          Švýcarsko | Versuchsstation Schweizerischer Brauereien (VSB) | Engimattstrasse 11 8059 Zürich | +.41.1. | 201-4244 | 201-4249 |
          Ukrajina | Productional-Technical Centre (PTZ) Ukrhmel | Hlebnaja 27 262028 Zhitomie | +.7.0412 | 37-2111 | 36-7331 |
          Spojené státy americké | Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab | 2017 South First Street Yakima, WA | +.1.509. | 575-2759 | 454-7699 |
          Idaho Department of Agriculture Hop Inspection Lab | 2270 Old Penitentiary Road PO Box 790 Boise, ID 83701 | +.1.208 | 334-2623 | 334-2170 |
          Oregon Department of Agriculture Commodity Inspection Division | 635 Capital Street NE Salem, OR 97310 | +.1.503. | 986-4620 | 373-1479 |
          USDA, GIPSA, FGIS | 1100 NW Front Avenue PO Box 3837 Portland, OR 97208 | +.1.503. | 231-2056 | 231-6199 |
          USDA, GIPSA, FGIS Commodity Testing Laboratory | Building 306, Room 209 BARC-East Beltsville, MD 20705-2325 | +.1.301 | 504-9328 | 504-9200 |
          Zimbabwe | Standards Association of Zimbabwe | Northern Close Northbridge Park PO Box 2259-Borrowdale Harare | +.263.4. | 88-2021/2 | 88-2020 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.