Nařízení Komise (ES) č. 213/2005 ze dne 8. února 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 213/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 213/2005
          ze dne 8. února 2005,
          kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [1],
          s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [2], kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92, a zejména na čl. 173 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Články 173 až 177 nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví, že Komise pravidelně stanoví jednotkové hodnoty zboží uvedeného v klasifikaci obsažené v příloze 26 uvedeného nařízení.
          (2) Použití těchto pravidel a kritérií stanovených ve výše uvedených článcích na skutečnosti, které byly sděleny Komisi v souladu s čl. 173 odst. 2 uvedeného nařízení, vedou ke stanovení jednotkových hodnot pro dotyčné zboží, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Jednotkové hodnoty stanovené v čl. 173 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 se stanoví podle tabulky uvedené v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. února 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. února 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).
          [2] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Položka | Popis zboží | Hodnota jednotných cen na 100 kg |
          Druhy, odrůdy, kód KN | EUR LTL SEK | CYP LVL GBP | CZK MTL | DKK PLN | EEK SIT | HUF SKK |
          1.10 | Rané brambory 07019050 | 35,43 | 20,65 | 1061,55 | 263,71 | 554,34 | 8637,14 |
          122,33 | 24,66 | 15,26 | 141,04 | 8492,94 | 1347,81 |
          321,88 | 24,39 | | | | |
          1.30 | Cibule (jiná než sazečka) 07031019 | 7,28 | 4,24 | 218,13 | 54,19 | 113,91 | 1774,79 |
          25,14 | 5,07 | 3,13 | 28,98 | 1745,16 | 276,95 |
          66,14 | 5,01 | | | | |
          1.40 | Česnek 07032000 | 111,22 | 64,84 | 3332,63 | 827,90 | 1740,29 | 27115,52 |
          384,04 | 77,41 | 47,89 | 442,79 | 26662,83 | 4231,33 |
          1010,51 | 76,56 | | | | |
          1.50 | Pór ex07039000 | 59,62 | 34,76 | 1786,44 | 443,79 | 932,87 | 14535,10 |
          205,86 | 41,50 | 25,67 | 237,35 | 14292,44 | 2268,18 |
          541,68 | 41,04 | | | | |
          1.60 | Květák 07041000 | — | — | — | — | — | — |
          1.80 | Zelí bílé a zelí červené 07049010 | 48,97 | 28,55 | 1467,29 | 364,51 | 766,21 | 11938,40 |
          169,08 | 34,08 | 21,09 | 194,95 | 11739,09 | 1862,97 |
          444,91 | 33,71 | | | | |
          1.90 | Brokolice (Brassica oleacea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck) ex07049090 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          1.100 | Čínské zelí ex07049090 | 82,64 | 48,18 | 2476,14 | 615,13 | 1293,04 | 20146,81 |
          285,34 | 57,52 | 35,58 | 328,99 | 19810,46 | 3143,87 |
          750,81 | 56,88 | | | | |
          1.110 | Hlávkový salát 07051100 | — | — | — | — | — | — |
          1.130 | Mrkev ex07061000 | 44,17 | 25,75 | 1323,47 | 328,78 | 691,11 | 10768,20 |
          152,51 | 30,74 | 19,02 | 175,84 | 10588,43 | 1680,36 |
          401,30 | 30,40 | | | | |
          1.140 | Ředkvička ex07069090 | 66,38 | 38,70 | 1989,07 | 494,13 | 1038,69 | 16183,83 |
          229,21 | 46,20 | 28,59 | 264,28 | 15913,64 | 2525,46 |
          603,12 | 45,69 | | | | |
          1.160 | Hrách (Pisum sativum) 07081000 | 321,06 | 187,18 | 9619,92 | 2389,81 | 5023,50 | 78271,24 |
          1108,56 | 223,46 | 138,25 | 1278,14 | 76964,53 | 12214,09 |
          2916,93 | 220,99 | | | | |
          1.170 | Fazole: | | | | | | |
          1.170.1 | —Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)ex07082000 | 195,25 | 113,83 | 5850,16 | 1453,32 | 3054,94 | 47599,07 |
          674,15 | 135,89 | 84,07 | 777,28 | 46804,42 | 7427,75 |
          1773,87 | 134,39 | | | | |
          1.170.2 | —Fazole (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)ex07082000 | 414,36 | 241,57 | 12415,47 | 3084,29 | 6483,33 | 101016,82 |
          1430,70 | 288,39 | 178,42 | 1649,57 | 99330,38 | 15763,50 |
          3764,58 | 285,20 | | | | |
          1.180 | Boby ex07089000 | — | — | — | — | — | — |
          1.190 | Artyčoky 07091000 | — | — | — | — | — | — |
          1.200 | Chřest: | | | | | | |
          1.200.1 | —zelenýex07092000 | 235,00 | 137,01 | 7041,45 | 1749,26 | 3677,02 | 57291,80 |
          811,42 | 163,56 | 101,19 | 935,55 | 56335,33 | 8940,28 |
          2135,09 | 161,75 | | | | |
          1.200.2 | —jinýex07092000 | 469,92 | 273,96 | 14080,25 | 3497,86 | 7352,67 | 114562,11 |
          1622,54 | 327,07 | 202,35 | 1870,76 | 112649,53 | 17877,22 |
          4269,38 | 323,45 | | | | |
          1.210 | Lilek 07093000 | 158,15 | 92,20 | 4738,73 | 1177,21 | 2474,55 | 38556,07 |
          546,07 | 110,07 | 68,10 | 629,61 | 37912,39 | 6016,61 |
          1436,87 | 108,86 | | | | |
          1.220 | Celer řapíkatý (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.) ex07094000 | 112,90 | 65,82 | 3382,95 | 840,40 | 1766,57 | 27524,91 |
          389,84 | 78,58 | 48,62 | 449,47 | 27065,39 | 4295,21 |
          1025,77 | 77,71 | | | | |
          1.230 | Lišky 07095910 | 926,44 | 540,11 | 27758,92 | 6895,96 | 14495,64 | 225856,81 |
          3198,81 | 644,80 | 398,93 | 3688,16 | 222086,20 | 35244,56 |
          8416,99 | 637,67 | | | | |
          1.240 | Paprika zeleninová 07096010 | 191,50 | 111,65 | 5738,06 | 1425,47 | 2996,40 | 46686,96 |
          661,23 | 133,29 | 82,46 | 762,38 | 45907,53 | 7285,42 |
          1739,88 | 131,81 | | | | |
          1.250 | Fenykl 07099050 | — | — | — | — | — | — |
          1.270 | Batáty, čerstvé, celé, určené pro lidskou spotřebu 07142010 | 104,31 | 60,81 | 3125,49 | 776,44 | 1632,12 | 25430,12 |
          360,17 | 72,60 | 44,92 | 415,26 | 25005,58 | 3968,33 |
          947,70 | 71,80 | | | | |
          2.10 | Jedlé kaštany (Castanea spp.), čerstvé ex08024000 | — | — | — | — | — | — |
          2.30 | Ananas, čerstvý ex08043000 | 97,35 | 56,76 | 2917,03 | 724,66 | 1523,26 | 23734,00 |
          336,14 | 67,76 | 41,92 | 387,57 | 23337,77 | 3703,65 |
          884,49 | 67,01 | | | | |
          2.40 | Avokado, čerstvé ex08044000 | 117,65 | 68,59 | 3525,18 | 875,74 | 1840,84 | 28682,19 |
          406,23 | 81,89 | 50,66 | 468,37 | 28203,35 | 4475,80 |
          1068,90 | 80,98 | | | | |
          2.50 | Kvajava a mango, čerstvé ex080450 | — | — | — | — | — | — |
          2.60 | Sladké pomeranče, čerstvé: | | | | | | |
          2.60.1 | —krvavé a polokrvavé08051010 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.60.2 | —druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins08051030 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.60.3 | —ostatní08051050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.70 | Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), čerstvé; klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé | | | | | | |
          2.70.1 | —Klementinkyex08052010 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.70.2 | —Monreales a satsumyex08052030 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.70.3 | —Mandarinky a wilkingyex08052050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.70.4 | —Tangerinky a ostatníex08052070ex08052090 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.85 | Kyselé lajmy (Citrus aurantifolia), čerstvé 08055090 | 73,20 | 42,67 | 2193,24 | 544,85 | 1145,30 | 17844,99 |
          252,74 | 50,95 | 31,52 | 291,40 | 17547,07 | 2784,68 |
          665,03 | 50,38 | | | | |
          2.90 | Grapefruity, čerstvé | | | | | | |
          2.90.1 | —bíléex08054000 | 49,88 | 29,08 | 1494,70 | 371,32 | 780,53 | 12161,39 |
          172,24 | 34,72 | 21,48 | 198,59 | 11958,36 | 1897,76 |
          453,22 | 34,34 | | | | |
          2.90.2 | —růžovéex08054000 | 81,15 | 47,31 | 2431,61 | 604,07 | 1269,78 | 19784,48 |
          280,21 | 56,48 | 34,94 | 323,07 | 19454,19 | 3087,33 |
          737,31 | 55,86 | | | | |
          2.100 | Stolní hrozny 08061010 | 176,63 | 102,97 | 5292,27 | 1314,72 | 2763,61 | 43059,90 |
          609,86 | 122,93 | 76,06 | 703,15 | 42341,02 | 6719,42 |
          1604,71 | 121,57 | | | | |
          2.110 | Vodní melouny 08071100 | 34,03 | 19,84 | 1019,64 | 253,30 | 532,45 | 8296,17 |
          117,50 | 23,68 | 14,65 | 135,47 | 8157,67 | 1294,60 |
          309,17 | 23,42 | | | | |
          2.120 | Melouny (jiné než vodní melouny) | | | | | | |
          2.120.1 | —Amarillo, Cuper, Honey Dew (včetně Cantalene), Piel de Sapo (včetně Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuroex08071900 | 56,03 | 32,67 | 1678,84 | 417,06 | 876,69 | 13659,70 |
          193,46 | 39,00 | 24,13 | 223,06 | 13431,66 | 2131,57 |
          509,05 | 38,57 | | | | |
          2.120.2 | —ostatníex08071900 | 96,45 | 56,23 | 2889,79 | 717,89 | 1509,04 | 23512,40 |
          333,01 | 67,13 | 41,53 | 383,95 | 23119,87 | 3669,07 |
          876,23 | 66,38 | | | | |
          2.140 | Hrušky | | | | | | |
          2.140.1 | —Hrušky – nashi (Pyrus pyrifolia)Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)ex08082050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.140.2 | —ostatníex08082050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.150 | Meruňky 08091000 | 144,29 | 84,12 | 4323,32 | 1074,01 | 2257,63 | 35176,12 |
          498,20 | 100,42 | 62,13 | 574,41 | 34588,86 | 5489,17 |
          1310,91 | 99,31 | | | | |
          2.160 | Třešně, višně 08092095 08092005 | 445,90 | 259,96 | 13360,52 | 3319,06 | 6976,83 | 108706,11 |
          1539,61 | 310,35 | 192,00 | 1775,13 | 106891,29 | 16963,40 |
          4051,14 | 306,91 | | | | |
          2.170 | Broskve 08093090 | 129,32 | 75,40 | 3874,92 | 962,62 | 2023,47 | 31527,75 |
          446,53 | 90,01 | 55,69 | 514,84 | 31001,41 | 4919,85 |
          1174,94 | 89,01 | | | | |
          2.180 | Nektarinky ex08093010 | 93,99 | 54,80 | 2816,32 | 699,64 | 1470,68 | 22914,63 |
          324,54 | 65,42 | 40,47 | 374,19 | 22532,07 | 3575,79 |
          853,96 | 64,70 | | | | |
          2.190 | Švestky a slívy 08094005 | 125,72 | 73,29 | 3766,89 | 935,78 | 1967,06 | 30648,82 |
          434,08 | 87,50 | 54,13 | 500,48 | 30137,14 | 4782,69 |
          1142,19 | 86,53 | | | | |
          2.200 | Jahody 08101000 | 231,97 | 135,24 | 6950,47 | 1726,66 | 3629,52 | 56551,58 |
          800,94 | 161,45 | 99,89 | 923,47 | 55607,46 | 8824,77 |
          2107,50 | 159,66 | | | | |
          2.205 | Maliny 08102010 | 304,95 | 177,79 | 9137,22 | 2269,90 | 4771,43 | 74343,76 |
          1052,93 | 212,25 | 131,31 | 1214,01 | 73102,61 | 11601,21 |
          2770,56 | 209,90 | | | | |
          2.210 | Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus) 08104030 | 1062,63 | 619,51 | 31839,58 | 7909,69 | 16626,55 | 259058,57 |
          3669,05 | 739,59 | 457,57 | 4230,33 | 254733,66 | 40425,63 |
          9654,31 | 731,41 | | | | |
          2.220 | Kiwi (Actinidia chinensis Actinidia chinensis Planch.) 08105000 | 64,65 | 37,69 | 1937,17 | 481,24 | 1011,58 | 15761,51 |
          223,23 | 45,00 | 27,84 | 257,38 | 15498,38 | 2459,56 |
          587,38 | 44,50 | | | | |
          2.230 | Granátová jablka ex08109095 | 180,01 | 104,95 | 5393,64 | 1339,90 | 2816,54 | 43884,64 |
          621,54 | 125,29 | 77,51 | 716,62 | 43152,00 | 6848,12 |
          1635,44 | 123,90 | | | | |
          2.240 | Tomel (včetně ovoce Sharon) ex08109095 | 136,43 | 79,54 | 4087,94 | 1015,54 | 2134,71 | 33261,00 |
          471,08 | 94,96 | 58,75 | 543,14 | 32705,72 | 5190,32 |
          1239,53 | 93,91 | | | | |
          2.250 | Liči ex081090 | — | — | — | — | — | — |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.