Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 257/2005 ze dne 4. února 2005 o stanovení opravných koeficientů použitelných ode dne 1. července 2004 na odměny úředníků a smluvních a dočasných zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na pracovním místě v deseti nových členských státech po dobu nejvýše patnácti měsíců od přistoupení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 257/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 257/2005
          ze dne 4. února 2005
          o stanovení opravných koeficientů použitelných ode dne 1. července 2004 na odměny úředníků a smluvních a dočasných zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na pracovním místě v deseti nových členských státech po dobu nejvýše patnácti měsíců od přistoupení
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
          s ohledem na služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců těchto Společenství stanovené nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [1], naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 857/2004, a zejména na čl. 13 první pododstavec přílohy X uvedeného řádu,
          s ohledem na akt o přistoupení z roku 2003, a zejména na čl. 33 odst. 4 tohoto aktu,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Je třeba zohlednit vývoj životních nákladů ve třetích zemích, a stanovit proto opravné koeficienty, které se použijí s účinkem od 1. července 2004 na odměny úředníků a smluvních a dočasných zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích, které jsou vypláceny v měně země, v níž jsou vykonávány služební povinnosti, a na odměny části úředníků setrvávajících na pracovním místě v deseti nových členských státech po dobu nejvýše patnácti měsíců od přistoupení.
          (2) Opravné koeficienty, na něž se vztahuje platba na základě nařízení (ES, Euratom) č. 1785/2004 [2], mohou se zpětným účinkem upravit odměny v kladném nebo záporném směru.
          (3) Dojde-li v důsledku nových opravných koeficientů ke zvýšení odměn, měl by být stanoven doplatek.
          (4) Dojde-li v důsledku nových opravných koeficientů ke snížení odměn, mělo by být stanoveno vrácení přeplatku v období mezi 1. červencem 2004 a dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.
          (5) Je třeba stanovit, aby se případné vrácení přeplatku týkalo pouze období o maximální délce šesti měsíců, jež předcházelo vstupu tohoto nařízení v platnost, a aby jeho účinky mohly být rozloženy na období o maximální délce dvanácti měsíců od tohoto dne, podobně jako v případě ustanovení týkajících se opravných koeficientů použitelných uvnitř Společenství na odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Opravné koeficienty použitelné na odměny úředníků a smluvních a dočasných zaměstnanců Evropských společenství vykonávajících služební povinnosti ve třetích zemích a na odměny části úředníků setrvávajících na pracovních místech v deseti nových členských státech po dobu nejvýše patnácti měsíců od přistoupení, které se vyplácejí v měně státu, v němž jsou vykonávány služební povinnosti, se stanoví v příloze s účinkem od 1. července 2004.
          Směnné kurzy používané pro výpočet těchto odměn se stanoví v souladu s prováděcími pravidly k finančnímu nařízení a odpovídají dni uvedenému v prvním pododstavci.
          Článek 2
          1. Orgány provedou zpětné platby v případě zvýšení odměn v důsledku opravných koeficientů stanovených v příloze.
          2. Orgány zpětně upraví směrem dolů odměny v případě snížení odměn, jež bylo způsobeno opravnými koeficienty stanovenými v příloze, pro období mezi 1. červencem 2004 a dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Zpětné úpravy, z nichž vyplývá povinnost vrátit přeplatky, se týkají období o maximální délce šesti měsíců, jež předchází dni vstupu tohoto nařízení v platnost. Vrácení se rozloží na období o maximální délce dvanácti měsíců počínaje stejným dnem.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. února 2005.
          Za Radu
          J. Asselborn
          předseda
          [1] Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Služební a pracovní řád naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 857/2004 (Úř. věst L 161, 30.4.2004, s. 11).
          [2] Úř. věst. L 317, 16.10.2004, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Místo výkonu služebních povinností | Opravné koeficienty červenec 2004 |
          Afghánistán | 0,0 |
          Albánie | 87,7 |
          Alžírsko | 83,4 |
          Angola | 111,4 |
          Argentina | 58,0 |
          Arménie | 0,0 |
          Austrálie | 93,7 |
          Bangladéš | 53,0 |
          Barbados | 111,9 |
          Benin | 87,0 |
          Bolívie | 48,2 |
          Bosna a Hercegovina | 72,2 |
          Botswana | 68,7 |
          Brazílie | 55,1 |
          Bulharsko | 74,0 |
          Burkina Faso | 82,0 |
          Burundi | 0,0 |
          Bývalá jugoslávská republika Makedonie | 73,5 |
          Čad | 114,2 |
          Česká republika | 80,9 |
          Čína | 74,5 |
          Dominikánská republika | 48,5 |
          Džibutsko | 94,5 |
          Egypt | 45,6 |
          Ekvádor | 68,1 |
          Eritrea | 39,0 |
          Estonsko | 75,2 |
          Etiopie | 68,1 |
          Fidži | 70,3 |
          Filipíny | 47,2 |
          Gabon | 112,8 |
          Gambie | 36,8 |
          Ghana | 67,2 |
          Gruzie | 88,2 |
          Guatemala | 71,6 |
          Guinea | 76,6 |
          Guinea-Bissau | 137,0 |
          Guyana | 57,3 |
          Haiti | 101,4 |
          Honduras | 0,0 |
          Hongkong | 84,2 |
          Chile | 69,5 |
          Chorvatsko | 99,0 |
          Indie | 47,6 |
          Indonésie | 74,7 |
          Izrael | 88,5 |
          Jamajka | 82,7 |
          Japonsko (Naka) | 125,6 |
          Japonsko (Tokyo) | 133,9 |
          Jemen | 0,0 |
          Jižní Afrika | 69,2 |
          Jižní Korea | 90,2 |
          Jordánsko | 73,2 |
          Kambodža | 64,3 |
          Kamerun | 97,9 |
          Kanada | 75,9 |
          Kapverdy | 74,0 |
          Kazachstán | 96,1 |
          Keňa | 72,5 |
          Kolumbie | 57,5 |
          Kongo | 128,5 |
          Konžská demokratická republika | 137,5 |
          Kostarika | 68,7 |
          Kuba | 88,5 |
          Kypr | 100,1 |
          Kyrgyzstán | 0,0 |
          Laos | 67,4 |
          Lesotho | 72,6 |
          Libanon | 88,9 |
          Libérie | 0,0 |
          Litva | 73,7 |
          Lotyšsko | 72,4 |
          Madagaskar | 56,8 |
          Maďarsko | 74,4 |
          Malajsie | 71,4 |
          Malawi | 72,4 |
          Mali | 89,0 |
          Malta | 97,5 |
          Maroko | 82,7 |
          Mauricius | 73,2 |
          Mauritánie | 58,2 |
          Mexiko | 71,1 |
          Mosambik | 75,5 |
          Namibie | 83,4 |
          Nepál | 65,3 |
          Niger | 87,6 |
          Nigérie | 69,0 |
          Nikaragua | 64,7 |
          Norsko | 125,1 |
          Nová Kaledonie | 119,8 |
          Nový Zéland | 0,0 |
          Pákistán | 50,1 |
          Papua-Nová Guinea | 76,5 |
          Paraguay | 62,8 |
          Peru | 78,8 |
          Pobřeží slonoviny | 108,1 |
          Polsko | 69,2 |
          Rumunsko | 49,8 |
          Rusko | 102,5 |
          Rwanda | 77,6 |
          Salvador | 0,0 |
          Saúdská Arábie | 86,0 |
          Senegal | 78,7 |
          Sierra Leone | 70,4 |
          Singapur | 93,6 |
          Slovensko | 84,9 |
          Slovinsko | 82,3 |
          Somálsko | 0,0 |
          Spojené státy americké (New York) | 103,5 |
          Spojené státy americké (Washington) | 99,5 |
          Srbsko a Černá Hora | 61,8 |
          Středoafrická republika | 109,3 |
          Srí Lanka | 53,6 |
          Súdán | 38,6 |
          Surinam | 53,1 |
          Svazijsko | 70,0 |
          Sýrie | 64,3 |
          Šalamounovy ostrovy | 80,8 |
          Švýcarsko | 117,3 |
          Tádžikistán | 0,0 |
          Tchaj-wan | 86,1 |
          Tanzanie | 57,9 |
          Thajsko | 57,9 |
          Togo | 96,9 |
          Trinidad a Tobago | 69,3 |
          Tunisko | 73,8 |
          Turecko | 78,5 |
          Uganda | 71,9 |
          Ukrajina | 92,0 |
          Uruguay | 58,5 |
          Vanuatu | 114,7 |
          Venezuela | 63,1 |
          Vietnam | 51,0 |
          Zambie | 47,1 |
          Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy | 86,0 |
          Zimbabwe | 51,9 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.