Nařízení Komise (ES) č. 298/2005 ze dne 22. února 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 298/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 298/2005
          ze dne 22. února 2005,
          kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [1],
          s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [2], kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92, a zejména na čl. 173 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Články 173 až 177 nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví, že Komise pravidelně stanoví jednotkové hodnoty zboží uvedeného v klasifikaci obsažené v příloze 26 uvedeného nařízení.
          (2) Použití těchto pravidel a kritérií stanovených ve výše uvedených článcích na skutečnosti, které byly sděleny Komisi v souladu s čl. 173 odst. 2 uvedeného nařízení, vedou ke stanovení jednotkových hodnot pro dotyčné zboží, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Jednotkové hodnoty stanovené v čl. 173 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 se stanoví podle tabulky uvedené v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. února 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. února 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).
          [2] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Položka | Popis zboží | Hodnota jednotných cen na 100 kg |
          Druhy, odrůdy, kód KN | EURLTLSEK | CYPLVLGBP | CZKMTL | DKKPLN | EEKSIT | HUFSKK |
          1.10 | Rané brambory07019050 | 34,89 | 20,34 | 1042,92 | 259,69 | 545,88 | 8479,60 |
          120,46 | 24,28 | 15,03 | 139,22 | 8364,47 | 1327,50 |
          317,18 | 24,04 | | | | |
          1.30 | Cibule (jiná než sazečka)07031019 | 7,28 | 4,24 | 217,62 | 54,19 | 113,91 | 1769,40 |
          25,14 | 5,07 | 3,14 | 29,05 | 1745,38 | 277,00 |
          66,19 | 5,02 | | | | |
          1.40 | Česnek07032000 | 124,37 | 72,51 | 3717,78 | 925,76 | 1945,96 | 30228,03 |
          429,42 | 86,56 | 53,59 | 496,28 | 29817,61 | 4732,26 |
          1130,69 | 85,70 | | | | |
          1.50 | Pórex07039000 | 61,64 | 35,94 | 1842,60 | 458,82 | 964,46 | 14981,60 |
          212,83 | 42,90 | 26,56 | 245,97 | 14778,19 | 2345,40 |
          560,39 | 42,48 | | | | |
          1.60 | Květák07041000 | — | — | — | — | — | — |
          1.80 | Zelí bílé a zelí červené07049010 | 48,97 | 28,55 | 1463,86 | 364,51 | 766,21 | 11902,16 |
          169,08 | 34,08 | 21,10 | 195,41 | 11740,56 | 1863,31 |
          445,21 | 33,75 | | | | |
          1.90 | Brokolice (Brassica oleacea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)ex07049090 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          1.100 | Čínské zelíex07049090 | 74,77 | 43,59 | 2235,10 | 556,56 | 1169,90 | 18172,85 |
          258,17 | 52,04 | 32,22 | 298,36 | 17926,11 | 2845,00 |
          679,76 | 51,52 | | | | |
          1.110 | Hlávkový salát07051100 | — | — | — | — | — | — |
          1.130 | Mrkevex07061000 | 41,80 | 24,37 | 1249,53 | 311,14 | 654,03 | 10159,49 |
          144,33 | 29,09 | 18,01 | 166,80 | 10021,55 | 1590,49 |
          380,02 | 28,80 | | | | |
          1.140 | Ředkvičkaex07069090 | 59,55 | 34,72 | 1780,12 | 443,26 | 931,75 | 14473,53 |
          205,61 | 41,45 | 25,66 | 237,63 | 14277,02 | 2265,86 |
          541,39 | 41,04 | | | | |
          1.160 | Hrách (Pisum sativum)07081000 | 323,02 | 188,32 | 9655,96 | 2404,41 | 5054,13 | 78509,40 |
          1115,31 | 224,82 | 139,19 | 1288,97 | 77443,45 | 12290,82 |
          2936,68 | 222,59 | | | | |
          1.170 | Fazole: | | | | | | |
          1.170.1 | —Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)ex07082000 | 236,47 | 137,86 | 7068,92 | 1760,22 | 3700,01 | 57475,01 |
          816,50 | 164,59 | 101,90 | 943,63 | 56694,64 | 8997,84 |
          2149,88 | 162,95 | | | | |
          1.170.2 | —Fazole (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)ex07082000 | 414,36 | 241,57 | 12386,46 | 3084,33 | 6483,33 | 100710,20 |
          1430,70 | 288,39 | 178,55 | 1653,46 | 99342,81 | 15766,40 |
          3767,11 | 285,54 | | | | |
          1.180 | Bobyex07089000 | — | — | — | — | — | — |
          1.190 | Artyčoky07091000 | — | — | — | — | — | — |
          1.200 | Chřest: | | | | | | |
          1.200.1 | —zelenýex07092000 | 241,31 | 140,69 | 7213,61 | 1796,25 | 3775,75 | 58651,42 |
          833,21 | 167,95 | 103,98 | 962,94 | 57855,08 | 9182,01 |
          2193,88 | 166,29 | | | | |
          1.200.2 | —jinýex07092000 | 290,09 | 169,12 | 8671,61 | 2159,30 | 4538,90 | 70505,99 |
          1001,62 | 201,90 | 125,00 | 1157,57 | 69548,69 | 11037,86 |
          2637,31 | 199,90 | | | | |
          1.210 | Lilek07093000 | 169,54 | 98,84 | 5068,00 | 1261,97 | 2652,69 | 41206,19 |
          585,38 | 118,00 | 73,05 | 676,52 | 40646,71 | 6450,92 |
          1541,34 | 116,83 | | | | |
          1.220 | Celer řapíkatý (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)ex07094000 | 84,64 | 49,34 | 2530,09 | 630,01 | 1324,30 | 20571,29 |
          292,24 | 58,91 | 36,47 | 337,74 | 20291,98 | 3220,48 |
          769,48 | 58,32 | | | | |
          1.230 | Lišky07095910 | 926,44 | 540,11 | 27694,07 | 6896,05 | 14495,64 | 225171,24 |
          3198,81 | 644,80 | 399,20 | 3696,87 | 222113,99 | 35251,04 |
          8422,64 | 638,41 | | | | |
          1.240 | Paprika zeleninová07096010 | 182,66 | 106,49 | 5460,19 | 1359,63 | 2857,97 | 44394,95 |
          630,68 | 127,13 | 78,71 | 728,88 | 43792,18 | 6950,13 |
          1660,61 | 125,87 | | | | |
          1.250 | Fenykl07099050 | — | — | — | — | — | — |
          1.270 | Batáty, čerstvé, celé, určené pro lidskou spotřebu07142010 | 103,04 | 60,08 | 3080,32 | 767,02 | 1612,30 | 25045,04 |
          355,79 | 71,72 | 44,40 | 411,19 | 24704,99 | 3920,85 |
          936,82 | 71,01 | | | | |
          2.10 | Jedlé kaštany (Castanea spp.), čerstvéex08024000 | — | — | — | — | — | — |
          2.30 | Ananas, čerstvýex08043000 | 109,85 | 64,04 | 3283,61 | 817,65 | 1718,71 | 26697,97 |
          379,27 | 76,45 | 47,33 | 438,33 | 26335,48 | 4179,63 |
          998,65 | 75,69 | | | | |
          2.40 | Avokado, čerstvéex08044000 | 150,34 | 87,65 | 4494,18 | 1119,09 | 2352,34 | 36540,67 |
          519,10 | 104,64 | 64,78 | 599,93 | 36044,54 | 5720,52 |
          1366,82 | 103,60 | | | | |
          2.50 | Kvajava a mango, čerstvéex080450 | — | — | — | — | — | — |
          2.60 | Sladké pomeranče, čerstvé: | | | | | | |
          2.60.1 | —krvavé a polokrvavé08051010 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.60.2 | —druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins08051030 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.60.3 | —ostatní08051050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.70 | Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), čerstvé; klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé | | | | | | |
          2.70.1 | —Klementinkyex08052010 | 92,79 | 54,10 | 2773,86 | 690,71 | 1451,89 | 22553,34 |
          320,40 | 64,58 | 39,98 | 370,28 | 22247,12 | 3530,77 |
          843,62 | 63,94 | | | | |
          2.70.2 | —Monreales a satsumyex08052030 | 75,30 | 43,90 | 2250,94 | 560,50 | 1178,19 | 18301,67 |
          260,00 | 52,41 | 32,45 | 300,48 | 18053,17 | 2865,16 |
          684,58 | 51,89 | | | | |
          2.70.3 | —Mandarinky a wilkingyex08052050 | 48,96 | 28,55 | 1463,63 | 364,46 | 766,10 | 11900,31 |
          169,06 | 34,08 | 21,10 | 195,38 | 11738,74 | 1863,02 |
          445,14 | 33,74 | | | | |
          2.70.4 | —Tangerinky a ostatníex08052070ex08052090 | 52,29 | 30,48 | 1562,97 | 389,19 | 818,09 | 12708,02 |
          180,53 | 36,39 | 22,53 | 208,64 | 12535,47 | 1989,47 |
          475,35 | 36,03 | | | | |
          2.85 | Kyselé lajmy (Citrus aurantifolia), čerstvé08055090 | 67,20 | 39,18 | 2008,89 | 500,23 | 1051,50 | 16333,64 |
          232,04 | 46,77 | 28,96 | 268,17 | 16111,87 | 2557,07 |
          610,97 | 46,31 | | | | |
          2.90 | Grapefruity, čerstvé | | | | | | |
          2.90.1 | —bíléex08054000 | 66,85 | 38,97 | 1998,36 | 497,61 | 1045,98 | 16247,99 |
          230,82 | 46,53 | 28,81 | 266,76 | 16027,38 | 2543,66 |
          607,76 | 46,07 | | | | |
          2.90.2 | —růžovéex08054000 | 85,17 | 49,66 | 2546,03 | 633,98 | 1332,65 | 20700,96 |
          294,08 | 59,28 | 36,70 | 339,87 | 20419,89 | 3240,78 |
          774,33 | 58,69 | | | | |
          2.100 | Stolní hrozny08061010 | 156,43 | 91,20 | 4676,15 | 1164,40 | 2447,59 | 38020,24 |
          540,12 | 108,88 | 67,41 | 624,22 | 37504,02 | 5952,15 |
          1422,16 | 107,80 | | | | |
          2.110 | Vodní melouny08071100 | 39,60 | 23,09 | 1183,76 | 294,77 | 619,61 | 9624,78 |
          136,73 | 27,56 | 17,06 | 158,02 | 9494,10 | 1506,78 |
          360,02 | 27,29 | | | | |
          2.120 | Melouny (jiné než vodní melouny) | | | | | | |
          2.120.1 | —Amarillo, Cuper, Honey Dew (včetně Cantalene), Piel de Sapo (včetně Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuroex08071900 | 56,62 | 33,01 | 1692,41 | 421,42 | 885,84 | 13760,45 |
          195,48 | 39,40 | 24,40 | 225,92 | 13573,61 | 2154,23 |
          514,72 | 39,01 | | | | |
          2.120.2 | —ostatníex08071900 | 90,16 | 52,57 | 2695,26 | 671,14 | 1410,75 | 21914,24 |
          311,32 | 62,75 | 38,85 | 359,79 | 21616,70 | 3430,72 |
          819,71 | 62,13 | | | | |
          2.140 | Hrušky | | | | | | |
          2.140.1 | —Hrušky – nashi (Pyrus pyrifolia)Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)ex08082050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.140.2 | —ostatníex08082050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.150 | Meruňky08091000 | 144,29 | 84,12 | 4313,26 | 1074,04 | 2257,65 | 35069,68 |
          498,20 | 100,43 | 62,17 | 575,77 | 34593,53 | 5490,23 |
          1311,80 | 99,43 | | | | |
          2.160 | Třešně, višně0809209508092005 | 610,83 | 356,12 | 18259,60 | 4546,79 | 9557,45 | 148462,74 |
          2109,08 | 425,14 | 263,21 | 2437,46 | 146447,00 | 23242,16 |
          5553,32 | 420,92 | | | | |
          2.170 | Broskve08093090 | 110,96 | 64,69 | 3317,03 | 825,97 | 1736,20 | 26969,68 |
          383,13 | 77,23 | 47,81 | 442,79 | 26603,50 | 4222,16 |
          1008,81 | 76,46 | | | | |
          2.180 | Nektarinkyex08093010 | 128,66 | 75,01 | 3846,16 | 957,72 | 2013,16 | 31271,81 |
          444,25 | 89,55 | 55,44 | 513,42 | 30847,22 | 4895,67 |
          1169,74 | 88,66 | | | | |
          2.190 | Švestky a slívy08094005 | 110,21 | 64,25 | 3294,56 | 820,37 | 1724,44 | 26786,98 |
          380,54 | 76,71 | 47,49 | 439,79 | 26423,28 | 4193,56 |
          1001,98 | 75,95 | | | | |
          2.200 | Jahody08101000 | 178,08 | 103,82 | 5323,43 | 1325,58 | 2786,39 | 43283,02 |
          614,88 | 123,95 | 76,74 | 710,62 | 42695,35 | 6776,05 |
          1619,02 | 122,72 | | | | |
          2.205 | Maliny08102010 | 304,95 | 177,79 | 9115,87 | 2269,93 | 4771,43 | 74118,10 |
          1052,93 | 212,25 | 131,40 | 1216,87 | 73111,76 | 11603,35 |
          2772,42 | 210,14 | | | | |
          2.210 | Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)08104030 | 1062,63 | 619,51 | 31765,20 | 7909,79 | 16626,55 | 258272,22 |
          3669,05 | 739,59 | 457,89 | 4240,32 | 254765,54 | 40433,07 |
          9660,79 | 732,26 | | | | |
          2.220 | Kiwi (Actinidia chinensis Actinidia chinensis Planch.)08105000 | 64,65 | 37,69 | 1932,58 | 481,23 | 1011,55 | 15713,18 |
          223,22 | 45,00 | 27,86 | 257,98 | 15499,84 | 2459,93 |
          587,76 | 44,55 | | | | |
          2.230 | Granátová jablkaex08109095 | 165,65 | 96,57 | 4951,78 | 1233,03 | 2591,86 | 40261,23 |
          571,96 | 115,29 | 71,38 | 661,01 | 39714,59 | 6302,98 |
          1505,99 | 114,15 | | | | |
          2.240 | Tomel (včetně ovoce Sharon)ex08109095 | 133,55 | 77,86 | 3992,20 | 994,09 | 2089,60 | 32459,28 |
          461,12 | 92,95 | 57,55 | 532,92 | 32018,56 | 5081,57 |
          1214,15 | 92,03 | | | | |
          2.250 | Ličiex081090 | — | — | — | — | — | — |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.