Nařízení Komise (ES) č. 345/2005 ze dne 28. února 2005, kterým se mění opravná částka použitelná pro náhradu u obilovin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 345/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 345/2005
          ze dne 28. února 2005,
          kterým se mění opravná částka použitelná pro náhradu u obilovin
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na čl. 13 odst. 8 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Opravná částka použitelná pro náhradu u obilovin byla stanovena nařízením Komise (ES) č. 333/2005 [2].
          (2) Vzhledem k cenám CIF a dnešním cenám CIF pro termínované nákupy a s ohledem na předpokládaný vývoj trhu je třeba změnit nyní platnou opravnou částku použitelnou pro náhradu u obilovin.
          (3) Opravnou částku je třeba stanovovat podle téhož postupu jako náhradu, přičemž je možné ji v době mezi dvěma stanoveními změnit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Opravná částka použitelná pro předem stanovené vývozní náhrady pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EHS) č. 1784/2003 s výjimkou sladu se mění podle přílohy.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. března 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. února 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.
          [2] Úř. věst. L 53, 26.2.2005, s. 18.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          nařízení Komise ze dne 28. února 2005, kterým se stanoví opravná částka použitelná při poskytování náhrady pro obiloviny
          (EUR/t) |
          Kód produktu | Země určení | Běžný měsíc3 | 1. období4 | 2. období5 | 3. období6 | 4. období7 | 5. období8 | 6. období9 |
          1001 10 00 9200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1001 10 00 9400 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
          1001 90 91 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1001 90 99 9000 | C01 | 0 | – 0,46 | – 0,92 | – 0,92 | – 10,00 | — | — |
          1002 00 00 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
          1003 00 10 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1003 00 90 9000 | C02 | 0 | – 0,46 | – 0,92 | – 0,92 | – 20,00 | — | — |
          1004 00 00 9200 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1004 00 00 9400 | C03 | 0 | – 0,46 | – 0,92 | – 0,92 | – 40,00 | — | — |
          1005 10 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1005 90 00 9000 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
          1007 00 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1008 20 00 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1101 00 11 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1101 00 15 9100 | C01 | 0 | – 0,63 | – 1,26 | – 1,26 | – 15,00 | — | — |
          1101 00 15 9130 | C01 | 0 | – 0,59 | – 1,18 | – 1,18 | – 15,00 | — | — |
          1101 00 15 9150 | C01 | 0 | – 0,54 | – 1,09 | – 1,09 | – 15,00 | — | — |
          1101 00 15 9170 | C01 | 0 | – 0,50 | – 1,00 | – 1,00 | – 15,00 | — | — |
          1101 00 15 9180 | C01 | 0 | – 0,47 | – 0,94 | – 0,94 | – 15,00 | — | — |
          1101 00 15 9190 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1101 00 90 9000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1102 10 00 9500 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
          1102 10 00 9700 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
          1102 10 00 9900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1103 11 10 9200 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
          1103 11 10 9400 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
          1103 11 10 9900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          1103 11 90 9200 | A00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
          1103 11 90 9800 | — | — | — | — | — | — | — | — |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.