Nařízení Komise (ES) č. 379/2005 ze dne 4. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/1999, kterým se stanoví obchodní norma pro švestky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 379/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 379/2005
          ze dne 4. března 2005,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1168/1999, kterým se stanoví obchodní norma pro švestky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 537/2004 ze dne 23. března 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii upravuje několik nařízení o trhu s čerstvým ovocem a zeleninou [2], byly na nevyčerpávající seznam velkoplodých odrůd Prunus domestica doplněny četné odrůdy tím, že byl nahrazen dodatek k příloze nařízení Komise (ES) č. 1168/1999 [3]. Na základě doporučení Evropské hospodářské komise Spojených národů rozlišovat odrůdy Prunus domestica a Prunus salicina však nová příloha neobsahuje nevyčerpávající seznam velkoplodých odrůd Prunus salicina, který byl součástí přílohy před její změnou. V zájmu průhlednosti světového trhu by měl být uvedený seznam znovu sestaven.
          (2) Nařízení (ES) č. 1168/1999 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Dodatek k příloze nařízení (ES) č. 1168/1999 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. března 2005.
          Za Komisi
          Mariann Fischer Boel
          členka Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).
          [2] Úř. věst. L 86, 24.3.2004, s. 9.
          [3] Úř. věst. L 141, 4.6.1999, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 907/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 50).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Dodatek k příloze nařízení (ES) č. 1168/1999 se mění takto:
          1. Název tabulky se nahrazuje tímto:
          "1. Nevyčerpávající seznam velkoplodých odrůd Prunus domestica"
          2. Doplňuje se nový text, který zní:
          "2. Nevyčerpávající seznam velkoplodých odrůd Prunus salicina
          Odrůda Kultivar a/nebo obchodní název | Synonyma |
          Allo | |
          Andy’s Pride | |
          Angeleno | |
          Autumn Giant | |
          Autumn Pride | |
          Beaut Sun | |
          Beauty | Beaty |
          Bella di Barbiano | |
          Black Amber | |
          Black Beaut | |
          Black Gold | |
          Black Rosa | |
          Black Royal | |
          Black Star | |
          Black Sun | |
          Burbank | |
          Burmosa | |
          Calita | |
          Casselman | Kesselman |
          Catalina | |
          Celebration | |
          Centenaria | |
          Del Rey Sun | |
          Delbarazur | |
          Dólar | |
          Eclipse | |
          Eldorado | |
          Eric Sun | |
          Flavor King | |
          Formosa | |
          Fortune | |
          Friar | |
          Frontier | |
          Gavearli | |
          Gaviota | |
          Globe Sun | |
          Goccia d'Oro | |
          Golden Japan | Shiro |
          Golden King | |
          Golden Kiss | |
          Golden Plum | |
          Goldsweet 4 | |
          Grand Rosa | |
          Green Sun | |
          Hackman | |
          Harry Pickstone | |
          Howard Sun | |
          Kelsey | |
          Lady Red | |
          Lady West | |
          Laetitia | |
          Laroda | |
          Larry Ann | Larry Anne, Tegan Blue, Freedom |
          Late Red | |
          Late Santa Rosa | |
          Linda Rosa | |
          Mariposa | Improved Satsuma, Satsuma Improved |
          Methley | |
          Midnight Sun | |
          Morettini 355 | Cœur de Lion |
          Narrabeen | |
          Newyorker | |
          Nubiana | |
          Obilnaja | |
          October Sun | |
          Original Sun | |
          Oro Miel | |
          Ozark Premier | Premier |
          Pink Delight | |
          Pioneer | |
          Queen Ann | |
          Queen Rosa | |
          Red Beaut | |
          Red Rosa | |
          Red Sweet | |
          Redgold | |
          Redroy | |
          Reubennel | Ruby Nel |
          Royal Black | |
          Royal Diamond | |
          Royal Garnet | |
          Royal Star | |
          Roysum | |
          Ruby Blood | |
          Ruby Red | |
          Sangue di Drago | |
          Santa Rosa | |
          Sapphire | |
          Satsuma | |
          Simka | |
          Sir Prize | Akihime |
          Songold | |
          Southern Belle | |
          Southern Pride | |
          Souvenir | |
          Souvenir II | |
          Spring Beaut | |
          Starking Delicious | |
          Stirling | |
          Suplumeleven | |
          Suplumthirteen | |
          Suplumtwelve | |
          Susy | |
          TC Sun | |
          Teak Gold | |
          Top Black | |
          Tracy Sun | |
          Wickson | |
          Yakima | |
          Yellow Sun | |
          Zanzi Sun" | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.