Nařízení Komise (ES) č. 392/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 392/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 392/2005
          ze dne 8. března 2005,
          kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [1],
          s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [2], kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92, a zejména na čl. 173 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Články 173 až 177 nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví, že Komise pravidelně stanoví jednotkové hodnoty zboží uvedeného v klasifikaci obsažené v příloze 26 uvedeného nařízení.
          (2) Použití těchto pravidel a kritérií stanovených ve výše uvedených článcích na skutečnosti, které byly sděleny Komisi v souladu s čl. 173 odst. 2 uvedeného nařízení, vedou ke stanovení jednotkových hodnot pro dotyčné zboží, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Jednotkové hodnoty stanovené v čl. 173 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 se stanoví podle tabulky uvedené v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 11. března 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. března 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).
          [2] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Položka | Popis zboží | Hodnota jednotných cen na 100 kg |
          Druhy, odrůdy, kód KN | EURLTLSEK | CYPLVLGBP | CZKMTL | DKKPLN | EEKSIT | HUFSKK |
          1.10 | Rané brambory07019050 | 38,16 | 22,23 | 1131,88 | 284,02 | 597,00 | 9250,37 |
          131,74 | 26,57 | 16,44 | 149,90 | 9145,44 | 1445,48 |
          345,52 | 26,24 | | | | |
          1.30 | Cibule (jiná než sazečka)07031019 | 7,28 | 4,24 | 215,96 | 54,19 | 113,91 | 1764,96 |
          25,14 | 5,07 | 3,14 | 28,60 | 1744,94 | 275,80 |
          65,92 | 5,01 | | | | |
          1.40 | Česnek07032000 | 123,38 | 71,90 | 3660,21 | 918,45 | 1930,55 | 29913,44 |
          426,02 | 85,93 | 53,17 | 484,74 | 29574,13 | 4674,31 |
          1117,31 | 84,84 | | | | |
          1.50 | Pórex07039000 | 62,54 | 36,44 | 1855,27 | 465,54 | 978,55 | 15162,37 |
          215,94 | 43,55 | 26,95 | 245,70 | 14990,38 | 2369,29 |
          566,34 | 43,00 | | | | |
          1.60 | Květák07041000 | — | — | — | — | — | — |
          1.80 | Zelí bílé a zelí červené07049010 | 120,88 | 70,44 | 3585,89 | 899,80 | 1891,35 | 29306,00 |
          417,37 | 84,18 | 52,09 | 474,90 | 28973,58 | 4579,40 |
          1094,62 | 83,12 | | | | |
          1.90 | Brokolice (Brassica oleacea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)ex07049090 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          1.100 | Čínské zelíex07049090 | 95,81 | 55,83 | 2842,20 | 713,19 | 1499,10 | 23228,18 |
          330,81 | 66,72 | 41,28 | 376,41 | 22964,70 | 3629,67 |
          867,61 | 65,88 | | | | |
          1.110 | Hlávkový salát07051100 | — | — | — | — | — | — |
          1.130 | Mrkevex07061000 | 37,82 | 22,04 | 1121,93 | 281,52 | 591,75 | 9169,08 |
          130,58 | 26,34 | 16,30 | 148,58 | 9065,08 | 1432,77 |
          342,48 | 26,01 | | | | |
          1.140 | Ředkvičkaex07069090 | 67,05 | 39,07 | 1989,08 | 499,12 | 1049,13 | 16255,97 |
          231,52 | 46,69 | 28,89 | 263,43 | 16071,57 | 2540,18 |
          607,18 | 46,10 | | | | |
          1.160 | Hrách (Pisum sativum)07081000 | 306,48 | 178,59 | 9091,84 | 2281,40 | 4795,43 | 74303,91 |
          1058,23 | 213,44 | 132,06 | 1204,08 | 73461,08 | 11610,83 |
          2775,36 | 210,74 | | | | |
          1.170 | Fazole: | | | | | | |
          1.170.1 | —Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)ex07082000 | 214,99 | 125,27 | 6377,54 | 1600,31 | 3363,79 | 52121,01 |
          742,30 | 149,72 | 92,64 | 844,61 | 51529,80 | 8144,50 |
          1946,80 | 147,82 | | | | |
          1.170.2 | —Fazole (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)ex07082000 | 414,36 | 241,45 | 12291,99 | 3084,41 | 6483,33 | 100457,44 |
          1430,70 | 288,56 | 178,55 | 1627,90 | 99317,95 | 15697,61 |
          3752,24 | 284,91 | | | | |
          1.180 | Bobyex07089000 | — | — | — | — | — | — |
          1.190 | Artyčoky07091000 | — | — | — | — | — | — |
          1.200 | Chřest: | | | | | | |
          1.200.1 | —zelenýex07092000 | 242,47 | 141,29 | 7192,95 | 1804,92 | 3793,87 | 58785,03 |
          837,21 | 168,86 | 104,48 | 952,60 | 58118,23 | 9185,83 |
          2195,71 | 166,72 | | | | |
          1.200.2 | —jinýex07092000 | 514,48 | 299,79 | 15262,01 | 3829,68 | 8049,84 | 124730,24 |
          1776,39 | 358,28 | 221,69 | 2021,23 | 123315,42 | 19490,51 |
          4658,86 | 353,76 | | | | |
          1.210 | Lilek07093000 | 177,04 | 103,16 | 5251,89 | 1317,85 | 2770,07 | 42921,58 |
          611,28 | 123,29 | 76,29 | 695,54 | 42434,72 | 6706,98 |
          1603,19 | 121,73 | | | | |
          1.220 | Celer řapíkatý (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)ex07094000 | 95,51 | 55,65 | 2833,17 | 710,92 | 1494,34 | 23154,38 |
          329,76 | 66,51 | 41,15 | 375,21 | 22891,74 | 3618,13 |
          864,85 | 65,67 | | | | |
          1.230 | Lišky07095910 | 926,44 | 539,84 | 27482,84 | 6896,23 | 14495,64 | 224606,11 |
          3198,81 | 645,17 | 399,20 | 3639,70 | 222058,40 | 35097,25 |
          8389,38 | 637,02 | | | | |
          1.240 | Paprika zeleninová07096010 | 167,06 | 97,35 | 4955,81 | 1243,55 | 2613,91 | 40501,81 |
          576,82 | 116,34 | 71,99 | 656,33 | 40042,40 | 6328,87 |
          1512,80 | 114,87 | | | | |
          1.250 | Fenykl07099050 | — | — | — | — | — | — |
          1.270 | Batáty, čerstvé, celé, určené pro lidskou spotřebu07142010 | 114,53 | 66,74 | 3397,63 | 852,56 | 1792,06 | 27767,48 |
          395,46 | 79,76 | 49,35 | 449,97 | 27452,51 | 4338,98 |
          1037,16 | 78,75 | | | | |
          2.10 | Jedlé kaštany (Castanea spp.), čerstvéex08024000 | — | — | — | — | — | — |
          2.30 | Ananas, čerstvýex08043000 | 101,48 | 59,13 | 3010,26 | 755,36 | 1587,74 | 24601,62 |
          350,37 | 70,67 | 43,73 | 398,67 | 24322,57 | 3844,28 |
          918,91 | 69,77 | | | | |
          2.40 | Avokado, čerstvéex08044000 | 152,09 | 88,62 | 4511,66 | 1132,10 | 2379,64 | 36871,95 |
          525,13 | 105,91 | 65,53 | 597,50 | 36453,71 | 5761,66 |
          1377,22 | 104,57 | | | | |
          2.50 | Kvajava a mango, čerstvéex080450 | — | — | — | — | — | — |
          2.60 | Sladké pomeranče, čerstvé: | | | | | | |
          2.60.1 | —krvavé a polokrvavé08051010 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.60.2 | —druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins08051030 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.60.3 | —ostatní08051050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.70 | Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), čerstvé; klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé | | | | | | |
          2.70.1 | —Klementinkyex08052010 | 93,93 | 54,73 | 2786,39 | 699,18 | 1469,66 | 22772,03 |
          324,32 | 65,41 | 40,47 | 369,02 | 22513,72 | 3558,39 |
          850,57 | 64,59 | | | | |
          2.70.2 | —Monreales a satsumyex08052030 | 92,53 | 53,92 | 2744,90 | 688,77 | 1447,78 | 22432,97 |
          319,49 | 64,44 | 39,87 | 363,52 | 22178,52 | 3505,41 |
          837,91 | 63,62 | | | | |
          2.70.3 | —Mandarinky a wilkingyex08052050 | 64,05 | 37,32 | 1900,01 | 476,77 | 1002,15 | 15528,02 |
          221,15 | 44,60 | 27,60 | 251,63 | 15351,88 | 2426,43 |
          579,99 | 44,04 | | | | |
          2.70.4 | —Tangerinky a ostatníex08052070ex08052090 | 48,71 | 28,39 | 1445,07 | 362,61 | 762,19 | 11810,00 |
          168,20 | 33,92 | 20,99 | 191,38 | 11676,04 | 1845,45 |
          441,12 | 33,50 | | | | |
          2.85 | Kyselé lajmy (Citrus aurantifolia), čerstvé08055090 | 50,54 | 29,45 | 1499,36 | 376,23 | 790,83 | 12253,64 |
          174,51 | 35,20 | 21,78 | 198,57 | 12114,65 | 1914,77 |
          457,69 | 34,75 | | | | |
          2.90 | Grapefruity, čerstvé | | | | | | |
          2.90.1 | —bíléex08054000 | 71,34 | 41,57 | 2116,21 | 531,02 | 1116,18 | 17294,94 |
          246,31 | 49,68 | 30,74 | 280,26 | 17098,77 | 2702,53 |
          645,99 | 49,05 | | | | |
          2.90.2 | —růžovéex08054000 | 85,03 | 49,55 | 2522,40 | 632,94 | 1330,42 | 20614,55 |
          293,59 | 59,21 | 36,64 | 334,06 | 20380,72 | 3221,26 |
          769,98 | 58,47 | | | | |
          2.100 | Stolní hrozny08061010 | 155,08 | 90,37 | 4600,47 | 1154,39 | 2426,48 | 37597,74 |
          535,46 | 108,00 | 66,82 | 609,27 | 37171,27 | 5875,07 |
          1404,33 | 106,63 | | | | |
          2.110 | Vodní melouny08071100 | 39,08 | 22,77 | 1159,31 | 290,90 | 611,47 | 9474,56 |
          134,94 | 27,22 | 16,84 | 153,53 | 9367,09 | 1480,51 |
          353,89 | 26,87 | | | | |
          2.120 | Melouny (jiné než vodní melouny) | | | | | | |
          2.120.1 | —Amarillo, Cuper, Honey Dew (včetně Cantalene), Piel de Sapo (včetně Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuroex08071900 | 65,22 | 38,01 | 1934,84 | 485,51 | 1020,52 | 15812,66 |
          225,20 | 45,42 | 28,10 | 256,24 | 15633,30 | 2470,91 |
          590,63 | 44,85 | | | | |
          2.120.2 | —ostatníex08071900 | 87,03 | 50,71 | 2581,84 | 647,86 | 1361,77 | 21100,33 |
          300,51 | 60,61 | 37,50 | 341,93 | 20860,99 | 3297,17 |
          788,13 | 59,84 | | | | |
          2.140 | Hrušky | | | | | | |
          2.140.1 | —Hrušky – nashi (Pyrus pyrifolia)Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)ex08082050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.140.2 | —ostatníex08082050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.150 | Meruňky08091000 | 562,13 | 327,55 | 16675,56 | 4184,38 | 8795,41 | 136282,58 |
          1940,92 | 391,47 | 242,22 | 2208,44 | 134736,72 | 21295,70 |
          5090,36 | 386,52 | | | | |
          2.160 | Třešně, višně0809209508092005 | 610,83 | 355,93 | 18120,27 | 4546,90 | 9557,41 | 148089,63 |
          2109,07 | 425,38 | 263,21 | 2399,77 | 146409,84 | 23140,68 |
          5531,37 | 420,01 | | | | |
          2.170 | Broskve08093090 | 104,41 | 60,84 | 3097,47 | 777,24 | 1633,74 | 25314,35 |
          360,52 | 72,71 | 44,99 | 410,21 | 25027,21 | 3955,65 |
          945,53 | 71,80 | | | | |
          2.180 | Nektarinkyex08093010 | 125,90 | 73,36 | 3734,70 | 937,14 | 1969,84 | 30522,15 |
          434,69 | 87,67 | 54,25 | 494,61 | 30175,94 | 4769,43 |
          1140,05 | 86,57 | | | | |
          2.190 | Švestky a slívy08094005 | 102,29 | 59,60 | 3034,35 | 761,41 | 1600,45 | 24798,51 |
          353,18 | 71,23 | 44,08 | 401,86 | 24517,22 | 3875,05 |
          926,26 | 70,33 | | | | |
          2.200 | Jahody08101000 | 231,53 | 134,91 | 6868,34 | 1723,46 | 3622,66 | 56132,16 |
          799,43 | 161,24 | 99,77 | 909,61 | 55495,45 | 8771,29 |
          2096,62 | 159,20 | | | | |
          2.205 | Maliny08102010 | 304,95 | 177,69 | 9046,34 | 2269,99 | 4771,43 | 73932,08 |
          1052,93 | 212,37 | 131,40 | 1198,06 | 73093,47 | 11552,73 |
          2761,47 | 209,68 | | | | |
          2.210 | Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)08104030 | 1081,63 | 630,27 | 32086,55 | 8051,44 | 16923,83 | 262230,38 |
          3734,65 | 753,25 | 466,07 | 4249,40 | 259255,89 | 40976,47 |
          9794,70 | 743,73 | | | | |
          2.220 | Kiwi (Actinidia chinensis Actinidia chinensis Planch.)08105000 | 64,65 | 37,67 | 1917,84 | 481,24 | 1011,55 | 15673,75 |
          223,22 | 45,02 | 27,86 | 253,99 | 15495,96 | 2449,20 |
          585,44 | 44,45 | | | | |
          2.230 | Granátová jablkaex08109095 | 165,65 | 96,52 | 4914,01 | 1233,07 | 2591,86 | 40160,19 |
          571,96 | 115,36 | 71,38 | 650,79 | 39704,65 | 6275,48 |
          1500,04 | 113,90 | | | | |
          2.240 | Tomel (včetně ovoce Sharon)ex08109095 | 134,81 | 78,55 | 3999,14 | 1003,50 | 2109,32 | 32683,36 |
          465,47 | 93,88 | 58,09 | 529,63 | 32312,63 | 5107,15 |
          1220,77 | 92,70 | | | | |
          2.250 | Ličiex081090 | — | — | — | — | — | — |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.