Nařízení Komise (ES) č. 467/2005 ze dne 22. března 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 467/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 467/2005
          ze dne 22. března 2005,
          kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [1],
          s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [2], kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92, a zejména na čl. 173 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Články 173 až 177 nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví, že Komise pravidelně stanoví jednotkové hodnoty zboží uvedeného v klasifikaci obsažené v příloze 26 uvedeného nařízení.
          (2) Použití těchto pravidel a kritérií stanovených ve výše uvedených článcích na skutečnosti, které byly sděleny Komisi v souladu s čl. 173 odst. 2 uvedeného nařízení, vedou ke stanovení jednotkových hodnot pro dotyčné zboží, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Jednotkové hodnoty stanovené v čl. 173 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 se stanoví podle tabulky uvedené v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 25. března 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. března 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).
          [2] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Položka | Popis zboží | Hodnota jednotných cen na 100 kg |
          Druhy, odrůdy, kód KN | EURLTLSEK | CYPLVLGBP | CZKMTL | DKKPLN | EEKSIT | HUFSKK |
          1.10 | Rané brambory07019050 | 34,92 | 20,37 | 1038,97 | 260,11 | 546,45 | 8579,53 |
          120,59 | 24,31 | 15,10 | 142,05 | 8371,38 | 1336,91 |
          318,31 | 24,22 | | | | |
          1.30 | Cibule (jiná než sazečka)07031019 | 40,95 | 23,89 | 1218,22 | 304,99 | 640,73 | 10059,78 |
          141,39 | 28,51 | 17,71 | 166,56 | 9815,72 | 1567,57 |
          373,23 | 28,40 | | | | |
          1.40 | Česnek07032000 | 120,66 | 70,39 | 3589,42 | 898,63 | 1887,87 | 29640,52 |
          416,60 | 84,00 | 52,17 | 490,77 | 28921,41 | 4618,74 |
          1099,71 | 83,67 | | | | |
          1.50 | Pórex07039000 | 59,00 | 34,42 | 1755,14 | 439,41 | 923,12 | 14493,50 |
          203,71 | 41,07 | 25,51 | 239,98 | 14141,87 | 2258,45 |
          537,73 | 40,91 | | | | |
          1.60 | Květák07041000 | — | — | — | — | — | — |
          1.80 | Zelí bílé a zelí červené07049010 | 154,16 | 89,94 | 4586,11 | 1148,15 | 2412,08 | 37870,95 |
          532,28 | 107,33 | 66,66 | 627,05 | 36952,15 | 5901,24 |
          1405,08 | 106,90 | | | | |
          1.90 | Brokolice (Brassica oleacea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)ex07049090 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          1.100 | Čínské zelíex07049090 | 104,01 | 60,68 | 3094,19 | 774,65 | 1627,40 | 25551,10 |
          359,13 | 72,41 | 44,97 | 423,06 | 24931,20 | 3981,50 |
          947,99 | 72,13 | | | | |
          1.110 | Hlávkový salát07051100 | — | — | — | — | — | — |
          1.130 | Mrkevex07061000 | 37,93 | 22,13 | 1128,38 | 282,50 | 593,48 | 9317,88 |
          130,96 | 26,41 | 16,40 | 154,28 | 9091,82 | 1451,96 |
          345,71 | 26,30 | | | | |
          1.140 | Ředkvičkaex07069090 | 67,28 | 39,25 | 2001,40 | 501,06 | 1052,65 | 16527,10 |
          232,29 | 46,84 | 29,09 | 273,65 | 16126,13 | 2575,34 |
          613,18 | 46,65 | | | | |
          1.160 | Hrách (Pisum sativum)07081000 | 330,85 | 193,02 | 9842,43 | 2464,10 | 5176,66 | 81276,39 |
          1142,36 | 230,34 | 143,06 | 1345,73 | 79304,53 | 12664,90 |
          3015,49 | 229,43 | | | | |
          1.170 | Fazole: | | | | | | |
          1.170.1 | —Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)ex07082000 | 219,84 | 128,26 | 6540,17 | 1637,36 | 3439,83 | 54007,10 |
          759,08 | 153,06 | 95,06 | 894,22 | 52696,82 | 8415,66 |
          2003,75 | 152,45 | | | | |
          1.170.2 | —Fazole (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)ex07082000 | 414,36 | 241,74 | 12326,80 | 3086,07 | 6483,33 | 101791,68 |
          1430,70 | 288,48 | 179,17 | 1685,41 | 99322,09 | 15861,70 |
          3776,64 | 287,34 | | | | |
          1.180 | Bobyex07089000 | — | — | — | — | — | — |
          1.190 | Artyčoky07091000 | — | — | — | — | — | — |
          1.200 | Chřest: | | | | | | |
          1.200.1 | —zelenýex07092000 | 238,20 | 138,97 | 7086,35 | 1774,10 | 3727,10 | 58517,39 |
          822,47 | 165,84 | 103,00 | 968,90 | 57097,69 | 9118,48 |
          2171,09 | 165,18 | | | | |
          1.200.2 | —jinýex07092000 | 516,03 | 301,05 | 15351,39 | 3843,29 | 8074,12 | 126768,05 |
          1781,75 | 359,26 | 223,13 | 2098,95 | 123692,51 | 19753,65 |
          4703,31 | 357,84 | | | | |
          1.210 | Lilek07093000 | 171,67 | 100,15 | 5107,01 | 1278,56 | 2686,05 | 42172,45 |
          592,74 | 119,52 | 74,23 | 698,27 | 41149,30 | 6571,53 |
          1564,67 | 119,04 | | | | |
          1.220 | Celer řapíkatý (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)ex07094000 | 118,29 | 69,01 | 3518,92 | 880,98 | 1850,79 | 29058,36 |
          408,42 | 82,35 | 51,15 | 481,13 | 28353,37 | 4528,02 |
          1078,11 | 82,03 | | | | |
          1.230 | Lišky07095910 | 926,44 | 540,49 | 27560,66 | 6899,94 | 14495,64 | 227589,25 |
          3198,81 | 644,99 | 400,59 | 3768,29 | 222067,67 | 35464,12 |
          8443,94 | 642,44 | | | | |
          1.240 | Paprika zeleninová07096010 | 178,36 | 104,06 | 5306,11 | 1328,41 | 2790,77 | 43816,61 |
          615,85 | 124,18 | 77,12 | 725,49 | 42753,56 | 6827,73 |
          1625,67 | 123,69 | | | | |
          1.250 | Fenykl07099050 | — | — | — | — | — | — |
          1.270 | Batáty, čerstvé, celé, určené pro lidskou spotřebu07142010 | 104,92 | 61,21 | 3121,24 | 781,42 | 1641,63 | 25774,40 |
          362,26 | 73,04 | 45,37 | 426,76 | 25149,08 | 4016,30 |
          956,27 | 72,76 | | | | |
          2.10 | Jedlé kaštany (Castanea spp.), čerstvéex08024000 | — | — | — | — | — | — |
          2.30 | Ananas, čerstvýex08043000 | 101,08 | 58,97 | 3007,17 | 752,86 | 1581,63 | 24832,52 |
          349,03 | 70,38 | 43,71 | 411,16 | 24230,05 | 3869,53 |
          921,33 | 70,10 | | | | |
          2.40 | Avokado, čerstvéex08044000 | 161,73 | 94,35 | 4811,21 | 1204,51 | 2530,47 | 39729,78 |
          558,41 | 112,59 | 69,93 | 657,82 | 38765,89 | 6190,90 |
          1474,04 | 112,15 | | | | |
          2.50 | Kvajava a mango, čerstvéex080450 | — | — | — | — | — | — |
          2.60 | Sladké pomeranče, čerstvé: | | | | | | |
          2.60.1 | —krvavé a polokrvavé08051010 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.60.2 | —druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins08051030 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.60.3 | —ostatní08051050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.70 | Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), čerstvé; klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé | | | | | | |
          2.70.1 | —Klementinkyex08052010 | 95,92 | 55,96 | 2853,56 | 714,40 | 1500,84 | 23564,00 |
          331,20 | 66,78 | 41,48 | 390,16 | 22992,31 | 3671,86 |
          874,26 | 66,52 | | | | |
          2.70.2 | —Monreales a satsumyex08052030 | 95,45 | 55,69 | 2839,54 | 710,89 | 1493,47 | 23448,25 |
          329,57 | 66,45 | 41,27 | 388,24 | 22879,36 | 3653,83 |
          869,97 | 66,19 | | | | |
          2.70.3 | —Mandarinky a wilkingyex08052050 | 65,14 | 38,00 | 1937,87 | 485,15 | 1019,23 | 16002,44 |
          224,92 | 45,35 | 28,17 | 264,96 | 15614,20 | 2493,58 |
          593,72 | 45,17 | | | | |
          2.70.4 | —Tangerinky a ostatníex08052070ex08052090 | 54,70 | 31,91 | 1627,31 | 407,41 | 855,89 | 13437,95 |
          188,87 | 38,08 | 23,65 | 222,50 | 13111,93 | 2093,97 |
          498,57 | 37,93 | | | | |
          2.85 | Kyselé lajmy (Citrus aurantifolia), čerstvé08055090 | 58,43 | 34,09 | 1735,33 | 435,20 | 914,28 | 14354,70 |
          201,76 | 40,68 | 25,27 | 237,68 | 14006,44 | 2236,82 |
          532,58 | 40,52 | | | | |
          2.90 | Grapefruity, čerstvé | | | | | | |
          2.90.1 | —bíléex08054000 | 72,72 | 42,42 | 2163,31 | 541,59 | 1137,80 | 17864,08 |
          251,08 | 50,63 | 31,44 | 295,78 | 17430,67 | 2783,67 |
          662,79 | 50,43 | | | | |
          2.90.2 | —růžovéex08054000 | 85,34 | 49,79 | 2538,76 | 635,59 | 1335,27 | 20964,45 |
          294,66 | 59,41 | 36,90 | 347,12 | 20455,83 | 3266,79 |
          777,82 | 59,18 | | | | |
          2.100 | Stolní hrozny08061010 | 141,83 | 82,74 | 4219,24 | 1056,31 | 2219,13 | 34841,47 |
          489,70 | 98,74 | 61,33 | 576,89 | 33996,17 | 5429,18 |
          1292,68 | 98,35 | | | | |
          2.110 | Vodní melouny08071100 | 32,67 | 19,06 | 971,90 | 243,32 | 511,17 | 8025,71 |
          112,80 | 22,74 | 14,13 | 132,89 | 7831,00 | 1250,61 |
          297,77 | 22,66 | | | | |
          2.120 | Melouny (jiné než vodní melouny) | | | | | | |
          2.120.1 | —Amarillo, Cuper, Honey Dew (včetně Cantalene), Piel de Sapo (včetně Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuroex08071900 | 53,98 | 31,49 | 1605,98 | 402,07 | 844,67 | 13261,81 |
          186,40 | 37,58 | 23,34 | 219,58 | 12940,06 | 2066,52 |
          492,04 | 37,44 | | | | |
          2.120.2 | —ostatníex08071900 | 85,74 | 50,02 | 2550,56 | 638,55 | 1341,48 | 21061,93 |
          296,03 | 59,69 | 37,07 | 348,73 | 20550,94 | 3281,98 |
          781,43 | 59,45 | | | | |
          2.140 | Hrušky | | | | | | |
          2.140.1 | —Hrušky – nashi (Pyrus pyrifolia)Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)ex08082050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.140.2 | —ostatníex08082050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.150 | Meruňky08091000 | 562,13 | 327,95 | 16722,81 | 4186,63 | 8795,42 | 138092,86 |
          1940,92 | 391,35 | 243,07 | 2286,46 | 134742,56 | 21518,34 |
          5123,48 | 389,81 | | | | |
          2.160 | Třešně, višně0809209508092005 | 610,83 | 356,36 | 18171,58 | 4549,34 | 9557,41 | 150056,50 |
          2109,07 | 425,26 | 264,12 | 2484,55 | 146415,95 | 23382,57 |
          5567,35 | 423,58 | | | | |
          2.170 | Broskve08093090 | 126,34 | 73,71 | 3758,43 | 940,94 | 1976,76 | 31036,19 |
          436,22 | 87,96 | 54,63 | 513,88 | 30283,22 | 4836,22 |
          1151,50 | 87,61 | | | | |
          2.180 | Nektarinkyex08093010 | 129,16 | 75,35 | 3842,26 | 961,93 | 2020,85 | 31728,49 |
          445,95 | 89,92 | 55,85 | 525,34 | 30958,72 | 4944,10 |
          1177,18 | 89,56 | | | | |
          2.190 | Švestky a slívy08094005 | 88,83 | 51,82 | 2642,46 | 661,55 | 1389,81 | 21820,77 |
          306,70 | 61,84 | 38,41 | 361,30 | 21291,38 | 3400,22 |
          809,59 | 61,60 | | | | |
          2.200 | Jahody08101000 | 279,16 | 162,86 | 8304,71 | 2079,12 | 4367,89 | 68578,27 |
          963,88 | 194,35 | 120,71 | 1135,48 | 66914,48 | 10686,22 |
          2544,37 | 193,58 | | | | |
          2.205 | Maliny08102010 | 304,95 | 177,91 | 9071,96 | 2271,21 | 4771,43 | 74914,02 |
          1052,93 | 212,31 | 131,86 | 1240,38 | 73096,51 | 11673,49 |
          2779,44 | 211,47 | | | | |
          2.210 | Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)08104030 | 1081,63 | 631,02 | 32177,41 | 8055,76 | 16923,83 | 265713,23 |
          3734,65 | 753,03 | 467,70 | 4399,53 | 259266,71 | 41404,80 |
          9858,41 | 750,06 | | | | |
          2.220 | Kiwi (Actinidia chinensis Actinidia chinensis Planch.)08105000 | 64,65 | 37,72 | 1923,27 | 481,50 | 1011,55 | 15881,92 |
          223,22 | 45,01 | 27,95 | 262,96 | 15496,61 | 2474,80 |
          589,25 | 44,83 | | | | |
          2.230 | Granátová jablkaex08109095 | 294,14 | 171,60 | 8750,37 | 2190,70 | 4602,29 | 72258,43 |
          1015,61 | 204,78 | 127,19 | 1196,41 | 70505,36 | 11259,68 |
          2680,91 | 203,97 | | | | |
          2.240 | Tomel (včetně ovoce Sharon)ex08109095 | 131,50 | 76,72 | 3911,89 | 979,36 | 2057,47 | 32303,45 |
          454,03 | 91,55 | 56,86 | 534,86 | 31519,74 | 5033,69 |
          1198,51 | 91,19 | | | | |
          2.250 | Ličiex081090 | — | — | — | — | — | — |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.