Nařízení Komise (ES) č. 546/2005 ze dne 8. dubna 2005, kterým se upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003, pokud jde o přiřazení kódů vykazujících zemí, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1358/2003, pokud jde o aktualizaci seznamu letišť Společenství (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 546/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 546/2005
          ze dne 8. dubna 2005,
          kterým se upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003, pokud jde o přiřazení kódů vykazujících zemí, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1358/2003, pokud jde o aktualizaci seznamu letišť Společenství
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek [1], a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 10 nařízení (ES) č. 437/2003 Komise stanoví prováděcí pravidla pro přizpůsobení specifikací v přílohách uvedeného nařízení.
          (2) Je nutné stanovit seznam letišť Společenství s výjimkou letišť s pouze příležitostnou obchodní dopravou a odchylky, které mají být poskytnuty členským státům, jež přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004. Rovněž je třeba doplnit do přílohy III nařízení (ES) č. 1358/2003, kterým se provádí nařízení (ES) č. 437/2003 a mění přílohy I a II uvedeného nařízení, kódy nových členských států.
          (3) Je třeba aktualizovat seznam letišť Společenství a odchylky v příloze I nařízení č. 1358/2003 v souladu s pravidly stanovenými v uvedené příloze.
          (4) Nařízení (ES) č. 437/2003 a (ES) č. 1358/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 437/2003 ve znění nařízení (ES) č. 1358/2003 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
          Článek 2
          Příloha I nařízení (ES) č. 1358/2003 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. dubna 2005.
          Za Komisi
          Joaquín Almunia
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 66, 11.3.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1358/2003 (Úř. věst. L 194, 1.8.2003, s. 9).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Příloha I nařízení (ES) č. 437/2003 ve znění přílohy III nařízení (ES) č. 1358/2003 se mění takto:
          v oddíle Kódy, 1. Vykazující země, se doplňují následující kódy:
          Česká republika | LK |
          Estonsko | EE |
          Kypr | LC |
          Lotyšsko | EV |
          Litva | EY |
          Maďarsko | LH |
          Malta | LM |
          Polsko | EP |
          Slovinsko | LJ |
          Slovensko | LZ |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Příloha I nařízení (ES) č. 1358/2003 se mění takto:
          a) v oddíle III se doplňují následující tabulky:
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2004 | (4) Pouze letiště kategorie 1 a 2:u každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku(" " nebo "2004" nebo "2005") |
          (4.1) tabulka A1 | (4.2) tabulka B1 | (4.3) tabulka C1 |
          LKPR | Praha-Ruzyně | 3 | | | |
          LKTB | Brno-Tuřany | 2 | | | |
          LKMT | Ostrava-Mošnov | 2 | | | |
          LKKV | Karlovy Vary | 1 | | | |
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2004 | (4) Pouze letiště kategorie 1 a 2:u každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku("" nebo "2004" nebo "2005") |
          (4.1) tabulka A1 | (4.2) tabulka B1 | (4.3) tabulka C1 |
          EETN | Tallinn/Ülemiste | 2 | | | |
          EECL | Tallinn/City Hall | 1 | | | |
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2004 | (4) Pouze letiště kategorie 1 a 2:u každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku("" nebo "2004" nebo "2005") |
          (4.1) tabulka A1 | (4.2) tabulka B1 | (4.3) tabulka C1 |
          LCLK | Larnaka | 3 | | | |
          LCPH | Pafos | 3 | | | |
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2004 | (4) Pouze letiště kategorie 1 a 2:u každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku("" nebo "2004" nebo "2005") |
          (4.1) tabulka A1 | (4.2) tabulka B1 | (4.3) tabulka C1 |
          EVRA | Riga International Airport | 2 | | | |
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2004 | (4) Pouze letiště kategorie 1 a 2:u každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku("" nebo "2004" nebo "2005") |
          (4.1) tabulka A1 | (4.2) tabulka B1 | (4.3) tabulka C1 |
          EYVI | Vilnius | 2 | 2005 | 2005 | 2005P |
          EYKA | Kaunas | 1 | | | 2005P |
          EYPA | Palanga | 1 | | | 2005P |
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2004 | (4) Pouze letiště kategorie 1 a 2:u každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku("" nebo "2004" nebo "2005") |
          (4.1) tabulka A1 | (4.2) tabulka B1 | (4.3) tabulka C1 |
          LHBP | Budapest/Ferihegy | 3 | | | |
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2004 | (4) Pouze letiště kategorie 1 a 2:u každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku("" nebo "2004" nebo "2005") |
          (4.1) tabulka A1 | (4.2) tabulka B1 | (4.3) tabulka C1 |
          LMML | Malta/Luqa | 3 | | | |
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2004 | (4) Pouze letiště kategorie 1 a 2:u každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku("" nebo "2004" nebo "2005") |
          (4.1) tabulka A1 | (4.2) tabulka B1 | (4.3) tabulka C1 |
          EPWA | Warszawa–Okęcie | 3 | | | |
          EPGD | Gdańsk–Trójmiasto | 2 | 2005 | 2005 | 2005P |
          EPKK | Kraków–Balice | 2 | 2005 | 2005 | 2005P |
          EPWR | Wrocław–Strachowice | 2 | 2005 | 2005 | 2005P |
          EPPO | Poznań–Lawica | 2 | 2005 | 2005 | 2005P |
          EPKT | Katowice–Pyrzowice | 2 | 2005 | 2005 | 2005P |
          EPSC | Szczecin–Goleniów | 1 | | | 2005 |
          EPRZ | Rzeszów–Jasionka | 1 | | | 2005 |
          EPBG | Bydgoszcz | 1 | | | 2005 |
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2004 | (4) Pouze letiště kategorie 1 a 2:u každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku("" nebo "2004" nebo "2005") |
          (4.1) tabulka A1 | (4.2) tabulka B1 | (4.3) tabulka C1 |
          LJLJ | Ljubljana | 2 | | | |
          (1) Kód letiště ICAO | (2) Název letiště | (3) Kategorie letišť v roce 2004 | (4) Pouze letiště kategorie 1 a 2:u každé tabulky: poslední rok, pro který se žádá o odchylku("" nebo "2004" nebo "2005") |
          (4.1) tabulka A1 | (4.2) tabulka B1 | (4.3) tabulka C1 |
          LZIB | Bratislava/Ivanka | 2 | | | |
          LZKZ | Kosice | 2 | | | |
          b) v oddíle III, tabulce "Německo: Seznam letišť Společenství a odchylek" se kategorie letiště Augsburg (kód ICAO: EDMA) mění z 2 na 1;
          c) v oddíle III, tabulce "Francie: Seznam letišť Společenství a odchylek" se kategorie letiště Limoges (kód ICAO: LFBL) mění z 1 na 2;
          d) v oddíle III, tabulce "Francie: Seznam letišť Společenství a odchylek" se doplňují následující letiště kategorie 1 a bez odchylky: Deauville St Gatien (kód ICAO: LFRG), Tours St Symphorien (kód ICAO: LFOT) a Saint Pierre Pierrefonds (kód ICAO: FMEP);
          e) v oddíle III, tabulce "Itálie: Seznam letišť Společenství a odchylek" se kategorie letiště Forli (kód ICAO: LIPK) mění z 1 na 2;
          f) v oddíle III, tabulce "Nizozemsko: Seznam letišť Společenství a odchylek" se odstraňuje následující letiště: Deventer (kód ICAO:EHTE);
          g) v oddíle III, tabulce "Spojené království: Seznam letišť Společenství a odchylek" se kategorie letiště Belfast City (kód ICAO: EGAC) mění z 2 na 3;
          h) v oddíle III, tabulce "Spojené království: Seznam letišť Společenství a odchylek" se odstraňují následující letiště: Sheffield (kód ICAO: EGSY) a Cambridge (kód ICAO: EGSC);
          i) v oddíle III, tabulce "Spojené království: Seznam letišť Společenství a odchylek", se uděluje odchylka pro tabulku C1 do roku 2005 pro letiště Swansea (kód ICAO: EGFH).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.