Nařízení Komise (ES) č. 609/2005 ze dne 19. dubna 2005, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 609/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 609/2005
          ze dne 19. dubna 2005,
          kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [1],
          s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [2], kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92, a zejména na čl. 173 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Články 173 až 177 nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví, že Komise pravidelně stanoví jednotkové hodnoty zboží uvedeného v klasifikaci obsažené v příloze 26 uvedeného nařízení.
          (2) Použití těchto pravidel a kritérií stanovených ve výše uvedených článcích na skutečnosti, které byly sděleny Komisi v souladu s čl. 173 odst. 2 uvedeného nařízení, vedou ke stanovení jednotkových hodnot pro dotyčné zboží, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Jednotkové hodnoty stanovené v čl. 173 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 se stanoví podle tabulky uvedené v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 22. dubna 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. dubna 2005.
          Za Komisi
          Günter Verheugen
          místopředseda
          [1] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).
          [2] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Položka | Popis zboží | Hodnota jednotných cen na 100 kg |
          Druhy, odrůdy, kód KN | EURLTLSEK | CYPLVLGBP | CZKMTL | DKKPLN | EEKSIT | HUFSKK |
          1.10 | Rané brambory07019050 | 26,07 | 15,19 | 784,54 | 194,29 | 407,87 | 6458,32 |
          90,01 | 18,14 | 11,20 | 107,99 | 6247,69 | 1023,06 |
          239,26 | 17,78 | | | | |
          1.30 | Cibule (jiná než sazečka)07031019 | 35,97 | 20,96 | 1082,44 | 268,06 | 562,75 | 8910,63 |
          124,18 | 25,03 | 15,45 | 148,99 | 8620,02 | 1411,53 |
          330,12 | 24,53 | | | | |
          1.40 | Česnek07032000 | 136,13 | 79,34 | 4096,97 | 1014,59 | 2129,97 | 33726,26 |
          470,03 | 94,73 | 58,48 | 563,92 | 32626,33 | 5342,57 |
          1249,47 | 92,84 | | | | |
          1.50 | Pórex07039000 | 62,17 | 36,23 | 1871,07 | 463,36 | 972,75 | 15402,62 |
          214,66 | 43,26 | 26,71 | 257,54 | 14900,28 | 2439,92 |
          570,63 | 42,40 | | | | |
          1.60 | Květák07041000 | — | — | — | — | — | — |
          1.80 | Zelí bílé a zelí červené07049010 | 53,54 | 31,20 | 1611,34 | 399,04 | 837,72 | 13264,53 |
          184,86 | 37,26 | 23,00 | 221,79 | 12831,93 | 2101,23 |
          491,42 | 36,51 | | | | |
          1.90 | Brokolice (Brassica oleacea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)ex07049090 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          1.100 | Čínské zelíex07049090 | 104,01 | 60,62 | 3130,28 | 775,20 | 1627,40 | 25768,48 |
          359,13 | 72,38 | 44,68 | 430,86 | 24928,08 | 4081,98 |
          954,66 | 70,93 | | | | |
          1.110 | Hlávkový salát07051100 | — | — | — | — | — | — |
          1.130 | Mrkevex07061000 | 32,28 | 18,81 | 971,50 | 240,59 | 505,07 | 7997,37 |
          111,46 | 22,46 | 13,87 | 133,72 | 7736,55 | 1266,86 |
          296,28 | 22,01 | | | | |
          1.140 | Ředkvičkaex07069090 | 90,76 | 52,89 | 2731,51 | 676,44 | 1420,09 | 22485,79 |
          313,38 | 63,16 | 38,99 | 375,97 | 21752,45 | 3561,97 |
          833,04 | 61,90 | | | | |
          1.160 | Hrách (Pisum sativum)07081000 | 389,44 | 226,97 | 11720,71 | 2902,57 | 6093,47 | 96484,75 |
          1344,67 | 271,01 | 167,31 | 1613,27 | 93338,04 | 15284,12 |
          3574,51 | 265,60 | | | | |
          1.170 | Fazole: | | | | | | |
          1.170.1 | —Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)ex07082000 | 153,55 | 89,49 | 4621,35 | 1144,45 | 2402,59 | 38042,88 |
          530,19 | 106,86 | 65,97 | 636,10 | 36802,17 | 6026,36 |
          1409,39 | 104,72 | | | | |
          1.170.2 | —Fazole (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)ex07082000 | 255,23 | 148,75 | 7681,40 | 1902,25 | 3993,48 | 63233,23 |
          881,26 | 177,61 | 109,65 | 1057,29 | 61170,97 | 10016,76 |
          2342,63 | 174,07 | | | | |
          1.180 | Bobyex07089000 | — | — | — | — | — | — |
          1.190 | Artyčoky07091000 | — | — | — | — | — | — |
          1.200 | Chřest: | | | | | | |
          1.200.1 | —zelenýex07092000 | 430,98 | 251,18 | 12970,80 | 3212,14 | 6743,38 | 106775,47 |
          1488,09 | 299,92 | 185,15 | 1785,34 | 103293,14 | 16914,27 |
          3955,76 | 293,93 | | | | |
          1.200.2 | —jinýex07092000 | 498,15 | 290,32 | 14992,21 | 3712,73 | 7794,29 | 123415,70 |
          1720,00 | 346,66 | 214,00 | 2063,57 | 119390,68 | 19550,24 |
          4572,23 | 339,74 | | | | |
          1.210 | Lilek07093000 | 135,81 | 79,15 | 4087,23 | 1012,18 | 2124,91 | 33646,04 |
          468,91 | 94,51 | 58,34 | 562,58 | 32548,72 | 5329,86 |
          1246,50 | 92,62 | | | | |
          1.220 | Celer řapíkatý (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)ex07094000 | 101,76 | 59,30 | 3062,42 | 758,39 | 1592,12 | 25209,85 |
          351,34 | 70,81 | 43,71 | 421,52 | 24387,67 | 3993,48 |
          933,96 | 69,40 | | | | |
          1.230 | Lišky07095910 | 926,44 | 539,93 | 27882,14 | 6904,85 | 14495,64 | 229525,51 |
          3198,81 | 644,71 | 398,00 | 3837,78 | 222039,87 | 36359,06 |
          8503,33 | 631,83 | | | | |
          1.240 | Paprika zeleninová07096010 | 142,11 | 82,82 | 4276,86 | 1059,14 | 2223,49 | 35207,03 |
          490,67 | 98,89 | 61,05 | 588,68 | 34058,81 | 5577,14 |
          1304,33 | 96,92 | | | | |
          1.250 | Fenykl07099050 | — | — | — | — | — | — |
          1.270 | Batáty, čerstvé, celé, určené pro lidskou spotřebu07142010 | 111,77 | 65,14 | 3363,94 | 833,06 | 1748,88 | 27691,93 |
          385,93 | 77,78 | 48,02 | 463,02 | 26788,80 | 4386,67 |
          1025,91 | 76,23 | | | | |
          2.10 | Jedlé kaštany (Castanea spp.), čerstvéex08024000 | — | — | — | — | — | — |
          2.30 | Ananas, čerstvýex08043000 | 82,31 | 47,97 | 2477,29 | 613,49 | 1287,92 | 20393,02 |
          284,21 | 57,28 | 35,36 | 340,98 | 19727,93 | 3230,45 |
          755,51 | 56,14 | | | | |
          2.40 | Avokado, čerstvéex08044000 | 99,19 | 57,81 | 2985,19 | 739,26 | 1551,97 | 24574,05 |
          342,48 | 69,03 | 42,61 | 410,89 | 23772,60 | 3892,77 |
          910,41 | 67,65 | | | | |
          2.50 | Kvajava a mango, čerstvéex080450 | — | — | — | — | — | — |
          2.60 | Sladké pomeranče, čerstvé: | | | | | | |
          2.60.1 | —krvavé a polokrvavé08051010 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.60.2 | —druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins08051030 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.60.3 | —ostatní08051050 | — | — | — | — | — | — |
          — | — | — | — | — | — |
          — | — | | | | |
          2.70 | Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), čerstvé; klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé | | | | | | |
          2.70.1 | —Klementinkyex08052010 | 106,21 | 61,90 | 3196,50 | 791,59 | 1661,83 | 26313,53 |
          366,72 | 73,91 | 45,63 | 439,97 | 25455,35 | 4168,32 |
          974,85 | 72,44 | | | | |
          2.70.2 | —Monreales a satsumyex08052030 | 93,75 | 54,64 | 2821,63 | 698,76 | 1466,94 | 23227,65 |
          323,72 | 65,24 | 40,28 | 388,38 | 22470,12 | 3679,49 |
          860,52 | 63,94 | | | | |
          2.70.3 | —Mandarinky a wilkingyex08052050 | 75,81 | 44,18 | 2281,47 | 564,99 | 1186,11 | 18781,06 |
          261,74 | 52,75 | 32,57 | 314,03 | 18168,54 | 2975,10 |
          695,79 | 51,70 | | | | |
          2.70.4 | —Tangerinky a ostatníex08052070ex08052090 | 50,34 | 29,34 | 1515,04 | 375,19 | 787,65 | 12471,81 |
          173,81 | 35,03 | 21,63 | 208,53 | 12065,06 | 1975,66 |
          462,05 | 34,33 | | | | |
          2.85 | Kyselé lajmy (Citrus aurantifolia), čerstvé08055090 | 61,70 | 35,96 | 1856,94 | 459,86 | 965,40 | 15286,27 |
          213,04 | 42,94 | 26,51 | 255,59 | 14787,73 | 2421,49 |
          566,32 | 42,08 | | | | |
          2.90 | Grapefruity, čerstvé | | | | | | |
          2.90.1 | —bíléex08054000 | 68,14 | 39,71 | 2050,79 | 507,87 | 1066,18 | 16882,08 |
          235,28 | 47,42 | 29,27 | 282,28 | 16331,50 | 2674,29 |
          625,44 | 46,47 | | | | |
          2.90.2 | —růžovéex08054000 | 82,63 | 48,16 | 2486,75 | 615,83 | 1292,84 | 20470,94 |
          285,30 | 57,50 | 35,50 | 342,28 | 19803,31 | 3242,79 |
          758,40 | 56,35 | | | | |
          2.100 | Stolní hrozny08061010 | 147,65 | 86,05 | 4443,65 | 1100,44 | 2310,21 | 36580,06 |
          509,80 | 102,75 | 63,43 | 611,64 | 35387,06 | 5794,64 |
          1355,20 | 100,70 | | | | |
          2.110 | Vodní melouny08071100 | 52,74 | 30,74 | 1587,35 | 393,10 | 825,25 | 13067,08 |
          182,11 | 36,70 | 22,66 | 218,49 | 12640,91 | 2069,95 |
          484,10 | 35,97 | | | | |
          2.120 | Melouny (jiné než vodní melouny) | | | | | | |
          2.120.1 | —Amarillo, Cuper, Honey Dew (včetně Cantalene), Piel de Sapo (včetně Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuroex08071900 | 53,45 | 31,15 | 1608,75 | 398,40 | 836,37 | 13243,20 |
          184,57 | 37,20 | 22,96 | 221,43 | 12811,30 | 2097,85 |
          490,63 | 36,46 | | | | |
          2.120.2 | —ostatníex08071900 | 92,32 | 53,81 | 2778,51 | 688,08 | 1444,52 | 22872,68 |
          318,77 | 64,25 | 39,66 | 382,44 | 22126,72 | 3623,25 |
          847,37 | 62,96 | | | | |
          2.140 | Hrušky | | | | | | |
          2.140.1 | —Hrušky – nashi (Pyrus pyrifolia)Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)ex08082050 | 70,70 | 41,20 | 2127,79 | 526,93 | 1106,21 | 17515,92 |
          244,11 | 49,20 | 30,37 | 292,87 | 16944,67 | 2774,69 |
          648,92 | 48,22 | | | | |
          2.140.2 | —ostatníex08082050 | 70,72 | 41,22 | 2128,43 | 527,09 | 1106,55 | 17521,25 |
          244,19 | 49,22 | 30,38 | 292,96 | 16949,82 | 2775,54 |
          649,12 | 48,23 | | | | |
          2.150 | Meruňky08091000 | 705,36 | 411,08 | 21228,51 | 5257,12 | 11036,49 | 174752,94 |
          2435,47 | 490,86 | 303,02 | 2921,95 | 169053,63 | 27682,56 |
          6474,15 | 481,06 | | | | |
          2.160 | Třešně, višně0809209508092005 | 610,83 | 355,99 | 18383,54 | 4552,58 | 9557,41 | 151333,13 |
          2109,07 | 425,08 | 262,41 | 2530,36 | 146397,63 | 23972,63 |
          5606,50 | 416,59 | | | | |
          2.170 | Broskve08093090 | 138,02 | 80,44 | 4153,75 | 1028,65 | 2159,49 | 34193,61 |
          476,54 | 96,05 | 59,29 | 571,73 | 33078,44 | 5416,60 |
          1266,79 | 94,13 | | | | |
          2.180 | Nektarinkyex08093010 | 103,78 | 60,48 | 3123,43 | 773,50 | 1623,84 | 25712,02 |
          358,34 | 72,22 | 44,58 | 429,92 | 24873,46 | 4073,03 |
          952,56 | 70,78 | | | | |
          2.190 | Švestky a slívy08094005 | 107,32 | 62,55 | 3229,98 | 799,89 | 1679,23 | 26589,17 |
          370,56 | 74,69 | 46,11 | 444,58 | 25722,01 | 4211,98 |
          985,06 | 73,19 | | | | |
          2.200 | Jahody08101000 | 103,01 | 60,03 | 3100,15 | 767,73 | 1611,73 | 25520,38 |
          355,67 | 71,68 | 44,25 | 426,71 | 24688,07 | 4042,68 |
          945,46 | 70,25 | | | | |
          2.205 | Maliny08102010 | 304,95 | 177,72 | 9177,78 | 2272,82 | 4771,43 | 75551,36 |
          1052,93 | 212,21 | 131,01 | 1263,26 | 73087,37 | 11968,07 |
          2798,98 | 207,98 | | | | |
          2.210 | Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)08104030 | 1455,44 | 848,23 | 43802,92 | 10847,54 | 22772,69 | 360585,26 |
          5025,34 | 1012,84 | 625,26 | 6029,16 | 348825,30 | 57120,20 |
          13358,76 | 992,61 | | | | |
          2.220 | Kiwi (Actinidia chinensis Actinidia chinensis Planch.)08105000 | 64,65 | 37,68 | 1945,71 | 481,84 | 1011,55 | 16017,04 |
          223,22 | 44,99 | 27,77 | 267,81 | 15494,67 | 2537,25 |
          593,39 | 44,09 | | | | |
          2.230 | Granátová jablkaex08109095 | 313,82 | 182,89 | 9444,73 | 2338,93 | 4910,22 | 77748,90 |
          1083,56 | 218,39 | 134,82 | 1300,00 | 75213,24 | 12316,18 |
          2880,40 | 214,03 | | | | |
          2.240 | Tomel (včetně ovoce Sharon)ex08109095 | 204,88 | 119,41 | 6166,15 | 1527,01 | 3205,72 | 50759,69 |
          707,42 | 142,58 | 88,02 | 848,73 | 49104,24 | 8040,83 |
          1880,52 | 139,73 | | | | |
          2.250 | Ličiex081090 | — | — | — | — | — | — |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.