Nařízení Komise (ES) č. 635/2005 ze dne 26. dubna 2005 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 635/2005/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 635/2005
          ze dne 26. dubna 2005
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury přiložené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či z části založena, nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Společenství s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
          (3) Podle zmíněných všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze k tomuto nařízení zařazeno do kódů KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3.
          (4) Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [2].
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN uvedeného ve sloupci 2.
          Článek 2
          Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. dubna 2005.
          Za Komisi
          László Kovács
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 493/2005 (Úř. věst. L 82, 31.3.2005, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Popis zboží | Zařazení (kód KN) | Odůvodnění |
          (1) | (2) | (3) |
          1.Výrobek obsahující předvařené sušené nudle z pšeničné mouky (cca 80 g) a koření (cca 11 g).Výrobek je upraven pro maloobchodní prodej v misce z lehčeného polystyrenu o objemu 250 ml, která obsahuje nudle a malý sáček s kořenímPodle návodu natištěného na obale se koření a vařící voda (max 200 ml) přidají do misky k nudlím a po třech minutách jsou těstoviny připraveny ke konzumaci.(Viz fotografie) | 19023010 | Sazební zařazení je stanoveno podle všeobecných pravidel 1, 3 (b) a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a podle znění kódů 1902, 190230 a 19023010 KN.Výrobek je předkládán jako sada složek, které jsou upraveny pro drobný prodej. Podstatný charakter dávají výrobku nudle, vzhledem k jejich značné převaze.Výrobek nemůže být zařazen do čísla 2104, protože přídavek množství vody do misky není dostačující k přípravě polévky nebo bujónu, ale dává výrobku podstatné rysy jídla z nudlí. |
          2.Močopudný/ledvinový čajpředkládaný v sáčcích pro maloobchodní prodej.Etiketa obsahuje následující informace:1.Složení sáčku (1,8 g):Léčivé aktivní látky:—přeslička0,47 g—listy břízy0,45 g—zlatobýl obecný0,38 g—kořen jehlice trnité0,20 gJiné složky:slupky šípku, lístky chrpy, lístky máty peprné, květy měsíčku, kořen lékořice.2.Dávkování a způsob použití:Jeden sáček čaje se přelije šálkem vroucí vody (přibližně 150 ml), přikryje a nechá se přibližně 15 minut vyluhovat, poté se sáček čaje odstraní. Není-li předepsáno jinak, užívá se jeden šálek čerstvě připraveného čaje 3–4× denně mezi jídly.3.Použití:Působí močopudně při kataru ledvin nebo močového měchýře a používá se k prevenci vzniku močového písku nebo močových kamenů. | 21069092 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, doplňkové poznámce 1 ke kapitole 30 a na znění kódů KN 2106, 210690 a 21069092.Viz též vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 2106, odstavec 14, a vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře ke kapitole 30.Podrobné informace o typu a koncentraci aktivní látky nebo aktivních látek nejsou obsaženy ani v příbalovém letáku, ani na obale. Uvedeno je pouze množství a typ použitých rostlin nebo částí rostlin. Nejsou tak splněny podmínky doplňkové poznámky 1 písm. b) ke kapitole 30. |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.