Nařízení Komise (EU) č. 1160/2010 ze dne 9. prosince 2010 , kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1160/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1160/2010
          ze dne 9. prosince 2010,
          kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
          EVROPSKÁ KOMISE
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí [1], a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Společná pravidla dovozu určitých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí by měla být aktualizována, aby se zohlednily změny nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a společném celním sazebníku [2], které mají rovněž vliv na některé kódy v příloze I nařízení (EHS) č. 3030/93.
          (2) Nařízení (EHS) č. 3030/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (3) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil zřízeného podle článku 17 nařízení (EHS) č. 3030/93,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (EHS) č. 3030/93 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. prosince 2010.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (EHS) č. 3030/93 se mění takto:
          Příloha I se nahrazuje tímto:
          "
          PŘÍLOHA I
          TEXTILNÍ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 [1]
          1. Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, formulace popisu zboží se považuje jen za orientační, protože výrobky zahrnuté do každé kategorie jsou určeny kódy KN v této příloze. Je-li před kódem kombinované nomenklatury uveden výraz "ex", jsou příslušné výrobky v každé kategorii určeny rozsahem platnosti kódu kombinované nomenklatury a odpovídajícího popisu.
          2. Není-li u výrobků z kategorie 1 až 114 pocházejících z Číny zvlášť uveden základní materiál, považují se takové výrobky za vyrobené výhradně z vlny či jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken.
          3. Oděvy, u nichž nelze rozlišit, zda jde o pánské nebo chlapecké oděvy nebo zda jde o dámské nebo dívčí oděvy, se zařazují jako posledně jmenované.
          4. Je-li použit výraz "kojenecké oblečení", rozumí se jím oblečení do obchodní velikosti 86.
          Kategorie | Popis KÓD KN 2010 | Tabulka odpovídajících hodnot |
          kusy/kg | g/ks |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          SKUPINA I A
          1 | Bavlněná příze, neupravená pro maloobchodní prodej 5204110052041900520511005205120052051300520514005205151052051590520521005205220052052300520524005205260052052700520528005205310052053200520533005205340052053500520541005205420052054300520544005205460052054700520548005206110052061200520613005206140052061500520621005206220052062300520624005206250052063100520632005206330052063400520635005206410052064200520643005206440052064500ex56049090 | | |
          2 | Bavlněné tkaniny, jiné než gáza, froté tkaniny, stuhy, vlasové tkaniny, žinylkové tkaniny, tyl a jiné síťoviny 520811105208119052081216520812195208129652081299520813005208190052082110520821905208221652082219520822965208229952082300520829005208310052083216520832195208329652083299520833005208390052084100520842005208430052084900520851005208520052085910520859905209110052091200520919005209210052092200520929005209310052093200520939005209410052094200520943005209490052095100520952005209590052101100521019005210210052102900521031005210320052103900521041005210490052105100521059005211110052111200521119005211200052113100521132005211390052114100521142005211430052114910521149905211510052115200521159005212111052121190521212105212129052121310521213905212141052121490521215105212159052122110521221905212221052122290521223105212239052122410521224905212251052122590ex58110000ex63080000 | | |
          2 a) | Z nichž: Jiné než nebělené či bělené 52083100520832165208321952083296520832995208330052083900520841005208420052084300520849005208510052085200520859105208599052093100520932005209390052094100520942005209430052094900520951005209520052095900521031005210320052103900521041005210490052105100521059005211310052113200521139005211410052114200521143005211491052114990521151005211520052115900521213105212139052121410521214905212151052121590521223105212239052122410521224905212251052122590ex58110000ex63080000 | | |
          3 | Tkaniny ze syntetických vláken (nespojitých či odpadových) jiné než tenké tkaniny, vlasové tkaniny (včetně smyčkových tkanin) a žinylkové tkaniny 5512110055121910551219905512210055122910551229905512910055129910551299905513112055131190551312005513130055131900551321005513231055132390551329005513310055133900551341005513490055141100551412005514191055141990551421005514220055142300551429005514301055143030551430505514309055144100551442005514430055144900551511105515113055151190551512105515123055151290551513115515131955151391551513995515191055151930551519905515211055152130551521905515221155152219551522915515229955152900551591105515913055159190551599205515994055159980ex58030090ex59050070ex63080000 | | |
          3 a) | Z nichž: Jiné než nebělené či bělené 5512191055121990551229105512299055129910551299905513210055132310551323905513290055133100551339005513410055134900551421005514220055142300551429005514301055143030551430505514309055144100551442005514430055144900551511305515119055151230551512905515131955151399551519305515199055152130551521905515221955152299ex5515290055159130551591905515994055159980ex58030090ex59050070ex63080000 | | |
          SKUPINA I B
          4 | Košile, trička a tílka, roláky, svetry, pulovry, zapínací vesty, (jiné než z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů), vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované 6105100061052010610520906105901061091000610990206110201061103010 | 6,48 | 154 |
          5 | Trička, svetry, vesty, komplety, noční kabátky a krátké kabáty (jiné než saka a blejzry), bundy, větrovky, kabáty do pasu a podobné výrobky, pletené či háčkované ex6101908061012090610130906102109061022090610230906110111061101130611011906110121061101290611019106110199061102091611020996110309161103099 | 4,53 | 221 |
          6 | Pánské či chlapecké tkané krátké kalhoty, šortky jiné než plavky a kalhoty (včetně kalhot pro volný čas); dámské nebo dívčí kalhoty a kalhoty pro volný čas z vlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; spodní díly teplákových souprav s podšívkou, jiné než z kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 6203411062034190620342316203423362034235620342906203431962034390620349196203495062046110620462316204623362046239620463186204691862113242621133426211424262114342 | 1,76 | 568 |
          7 | Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, též pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 610610006106200061069010620620006206300062064000 | 5,55 | 180 |
          8 | Pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken ex620590806205200062053000 | 4,60 | 217 |
          SKUPINA II A
          9 | Smyčkové textilie (froté) a podobné tkané smyčkové textilie z bavlny; toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, z froté a podobné smyčkové tkaniny, z bavlny 5802110058021900ex63026000 | | |
          20 | Ložní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované 630221006302229063022990630231006302329063023990 | | |
          22 | Šicí nitě ze střižových nebo odpadových syntetických vláken, neupravené pro maloobchodní prodej 55081010550911005509120055092100550922005509310055093200550941005509420055095100550952005509530055095900550961005509620055096900550991005509920055099900 | | |
          22 a) | Z nichž akrylové ex550810105509310055093200550961005509620055096900 | | |
          23 | Šicí nitě ze střižových nebo odpadových umělých vláken, neupravené pro maloobchodní prodej 550820105510110055101200551020005510300055109000 | | |
          32 | Vlasové textilie a žinylkové textilie (jiné než froté nebo smyčkové tkaniny z bavlny a úzkých tkanin) a útkové textilní povrchy, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 580110005801210058012200580123005801240058012500580126005801310058013200580133005801340058013500580136005802200058023000 | | |
          32 a) | Z nich: Bavlněný manšestr 58012200 | | |
          39 | Stolní, toaletní a kuchyňské prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než z froté nebo podobných smyčkových textilií z bavlny 6302510063025390ex630259906302910063029390ex63029990 | | |
          SKUPINA II B
          12 | Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované, jiné než kojenecké, včetně punčoch na křečové žíly, jiných než výrobky z kategorie 70 61151010ex61151090611522006115290061153011611530906115940061159500611596106115969961159900 | 24,3 párů | 41 |
          13 | Pánské nebo chlapecké slipy a spodky, dámské nebo dívčí kalhotky pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken 610711006107120061071900610821006108220061082900ex62121010 | 17 | 59 |
          14 | Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště a jiné pláště, pláštěnky a větrovky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než bundy s kapucou) (z kategorie 21) 62011100ex62011210ex62011290ex62011310ex6201139062102000 | 0,72 | 1389 |
          15 | Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště a jiné pláště, větrovky a pláštěnky; saka a blejzry, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken (jiné než bundy s kapucou) (z kategorie 21) 62021100ex62021210ex62021290ex62021310ex620213906204310062043290620433906204391962103000 | 0,84 | 1190 |
          16 | Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, jiné než lyžařské komplety; pánské nebo chlapecké teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné vnější textilie nebo z vnější textilie z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62031100620312006203191062031930620322806203238062032918620329306211323162113331 | 0,80 | 1250 |
          17 | Pánská nebo chlapecká saka nebo blejzry, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62033100620332906203339062033919 | 1,43 | 700 |
          18 | Pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované 6207110062071900620721006207220062072900620791006207991062079990 Dámská nebo dívčí tílka bez rukávů a ostatní nátělníky, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované 6208110062081900620821006208220062082900620891006208920062089900ex62121010 | | |
          19 | Kapesníky, jiné než pletené nebo háčkované 62132000ex62139000 | 59 | 17 |
          21 | Parky; bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken; horní části teplákových souprav s podšívkou, jiné než z kategorie 16 nebo 29, z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken ex62011210ex62011290ex62011310ex62011390620191006201920062019300ex62021210ex62021290ex62021310ex6202139062029100620292006202930062113241621133416211424162114341 | 2,3 | 435 |
          24 | Pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované 61072100610722006107290061079100ex61079900 Dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované 6108310061083200610839006108910061089200ex61089900 | 3,9 | 257 |
          26 | Dámské nebo dívčí šaty, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 6104410061044200610443006104440062044100620442006204430062044400 | 3,1 | 323 |
          27 | Dámské nebo dívčí sukně, včetně kalhotových sukní 6104510061045200610453006104590062045100620452006204530062045910 | 2,6 | 385 |
          28 | Kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 610341006103420061034300ex61034900610461006104620061046300ex61046900 | 1,61 | 620 |
          29 | Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, jiné než lyžařské komplety; dámské nebo dívčí teplákové soupravy s podšívkou, ze stejné vnější textilie nebo z vnější textilie z bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 62041100620412006204130062041910620421006204228062042380620429186211423162114331 | 1,37 | 730 |
          31 | Podprsenky, tkané, pletené nebo háčkované ex6212101062121090 | 18,2 | 55 |
          68 | Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, s výjimkou kojeneckých prstových rukavic, palčáků, rukavic bez prstů z kategorií 10 a 87, a dětských punčoch, podkolenek a ponožek, jiných než pletených nebo háčkovaných, z kategorie 88 611190196111209061113090ex61119090ex62099010ex62092000ex62093000ex62099090 | | |
          73 | Teplákové soupravy z pletené nebo háčkované tkaniny, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 611211006112120061121900 | 1,67 | 600 |
          76 | Pánské nebo chlapecké pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované 6203221062032310620329116203321062033310620339116203421162034251620343116203433162034911620349316211321062113310 Dámské nebo dívčí zástěry, pláště se zapínáním vzadu a jiné pracovní komplety a jiné pracovní oděvy, jiné než pletené nebo háčkované 6204221062042310620429116204321062043310620439116204621162046251620463116204633162046911620469316211421062114310 | | |
          77 | Lyžařské kombinézy a komplety, jiné než pletené nebo háčkované ex62112000 | | |
          78 | Oděvy, jiné než pletené nebo háčkované, s výjimkou oděvů z kategorií 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77 620341306203425962034339620349396204618562046259620462906204633962046390620469396204695062104000621050006211329062113390ex62113900621141006211429062114390 | | |
          83 | Kabáty, saka, blejzry a jiné oděvy, včetně lyžařských kombinéz a kompletů, s výjimkou oblečení z kategorií 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 ex610190206101201061013010610210106102201061023010610331006103320061033300ex61033900610431006104320061043300ex6104390061122000611300906114200061143000ex61149000 | | |
          SKUPINA III A
          33 | Tkaniny ze syntetických vláken vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce menší než 3 m 54072011 Pytle a pytlíky k balení zboží, jiné než pletené či háčkované, vyrobené z pásků nebo podobných tvarů 6305321963053390 | | |
          34 | Tkaniny ze syntetických vláken vyrobené z pásků nebo podobných tvarů z polyethylenu nebo polypropylenu o šířce nejméně 3 m 54072019 | | |
          35 | Tkaniny ze syntetických vláken (nekonečných), jiné než tkaniny pro pneumatiky z kategorie 114 5407100054072090540730005407410054074200540743005407440054075100540752005407530054075400540761105407613054076150540761905407691054076990540771005407720054077300540774005407810054078200540783005407840054079100540792005407930054079400ex58110000ex59050070 | | |
          35 a) | Z nichž: Jiné než nebělené či bělené ex54071000ex54072090ex5407300054074200540743005407440054075200540753005407540054076130540761505407619054076990540772005407730054077400540782005407830054078400540792005407930054079400ex58110000ex59050070 | | |
          36 | Tkaniny z nekonečných umělých vláken, jiné než tkaniny pro pneumatiky z kategorie 114 54081000540821005408221054082290540823005408240054083100540832005408330054083400ex58110000ex59050070 | | |
          36 a) | Z nichž: Jiné než nebělené či bělené ex5408100054082210540822905408230054082400540832005408330054083400ex58110000ex59050070 | | |
          37 | Tkaniny z umělých střižových vláken 551611005516120055161300551614005516210055162200551623105516239055162400551631005516320055163300551634005516410055164200551643005516440055169100551692005516930055169400ex58030090ex59050070 | | |
          37 a) | Z nichž: Jiné než nebělené či bělené 55161200551613005516140055162200551623105516239055162400551632005516330055163400551642005516430055164400551692005516930055169400ex58030090ex59050070 | | |
          38 A | Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken pro záclony, včetně síťové záclonoviny 6005311060053210600533106005341060063110600632106006331060063410 | | |
          38 B | Záclony, jiné než pletené nebo háčkované ex63039100ex63039290ex63039990 | | |
          40 | Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken ex63039100ex63039290ex6303999063041910ex6304199063049200ex63049300ex63049900 | | |
          41 | Šicí nitě ze syntetických (nekonečných) vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché netvarované nitě nekroucené nebo kroucené nejvýše s 50 zákruty na metr 540110125401101454011016540110185402110054021900540220005402310054023200540233005402340054023900ex5402440054024800540249005402510054025200540259105402599054026100540262005402691054026990ex56049010ex56049090 | | |
          42 | Šicí nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej 54012010 Nitě z umělých vláken; nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než jednoduché nitě z viskózového vlákna, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr a jednoduché netvarované nitě z acetátu celulosy 5403100054033200ex5403330054033900540341005403420054034900ex56049010 | | |
          43 | Nitě ze syntetických nebo umělých nekonečných vláken, nitě z umělých střižových vláken, bavlněné nitě, upravené pro maloobchodní prodej 5204200052071000520790005401109054012090540600005508209055113000 | | |
          46 | Ovčí či jehněčí vlna a jemné zvířecí chlupy, mykané nebo česané 5105100051052100510529005105310051053900 | | |
          47 | Příze z ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze) nebo příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej 51061010510610905106201051062091510620995108101051081090 | | |
          48 | Příze z ovčí nebo jehněčí vlny (česaná příze) nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro maloobchodní prodej 51071010510710905107201051072030510720515107205951072091510720995108201051082090 | | |
          49 | Příze z ovčí nebo jehněčí vlny nebo česaná příze z jemných zvířecích chlupů, upravená pro maloobchodní prodej 510910105109109051099000 | | |
          50 | Tkaniny z ovčí nebo jehněčí vlny nebo z jemných zvířecích chlupů 51111100511119105111199051112000511130105111303051113090511190105111909151119093511190995112110051121910511219905112200051123010511230305112309051129010511290915112909351129099 | | |
          51 | Bavlna, mykaná nebo česaná 52030000 | | |
          53 | Perlinkové tkaniny z bavlny 58030010 | | |
          54 | Umělá střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání 55070000 | | |
          55 | Syntetická střižová vlákna, včetně odpadních, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání 55061000550620005506300055069000 | | |
          56 | Nitě ze syntetických střižových vláken (včetně odpadních), upravené pro maloobchodní prodej 550810905511100055112000 | | |
          58 | Koberce, koberečky a předložky, vázané (upravené i neupravené) 57011010570110905701901057019090 | | |
          59 | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, jiné než koberce z kategorie 58 5702100057023110570231805702321057023290ex5702390057024110570241905702421057024290ex57024900570250105702503157025039ex57025090570291005702921057029290ex570299005703100057032012570320185703209257032098570330125703301857033082570330885703902057039080570410005704900057050030ex57050080 | | |
          60 | Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod. a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem) a ručně vyšívané 58050000 | | |
          61 | Tkané stuhy a stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky), jiné než štítky a obdobné výrobky z kategorie 62 Pružné látky a obruby (jiné než pletené nebo háčkované), zhotovené z textilních materiálů spojovaných gumovými nitěmi ex58061000580620005806310058063210580632905806390058064000 | | |
          62 | Žinylkové nitě, opředené nitě (jiné než metalizované nitě a opředené žíněné příze) 5606009156060099 Tyly, bobinové tyly a jiné síťové textilie, kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií, ručně nebo strojově vyrobené krajky, v metráži, pásech nebo motivech 58041010580410905804211058042190580429105804299058043000 Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v kusech, pásech nebo vystřižené na tvar nebo velikost, nevyšívané, tkané 5807101058071090 Prýmky a prýmkařské výrobky a podobné ozdobné lemovky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky 5808100058089000 Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech 5810101058101090581091105810919058109210581092905810991058109990 | | |
          63 | Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken o obsahu nejméně 5 % hmotnostních elastomerových nití a pletené nebo háčkované textilie o obsahu nejméně 5 % hmotnostních pryžových nití 59069100ex6002400060029000ex6004100060049000 Rašlová krajka a textilie s "dlouhým vlasem" ze syntetických vláken ex600110006003301060053150600532506005335060053450 | | |
          65 | Pletené nebo háčkované textilie, jiné než textilie kategorií 38 A a 63, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 56060010ex600110006001210060012200ex600129006001910060019200ex60019900ex6002400060031000600320006003309060034000ex600410006005901060052100600522006005230060052400600531906005329060053390600534906005410060054200600543006005440060061000600621006006220060062300600624006006319060063290600633906006349060064100600642006006430060064400 | | |
          66 | Plédy a přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 630110006301209063013090ex63014090ex63019090 | | |
          SKUPINA III B
          10 | Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované 611190116111201061113010ex61119090611610206116108061169100611692006116930061169900 | 17 párů | 59 |
          67 | Pletené nebo háčkované oděvní doplňky, jiné než kojenecké; veškeré prádlo, pletené nebo háčkované; záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a jiné bytové textilie, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované plédy a přikrývky, jiné pletené nebo háčkované výrobky včetně částí oděvů nebo oděvních doplňků 580790906113001061171000611780106117808061179000630120106301301063014010630190106302100063024000ex6302600063031200630319006304110063049100ex6305200063053211ex6305329063053310ex63053900ex630590006307101063079010 | | |
          67 a) | Z nichž: Pytle a pytlíky k balení zboží z polyethylenových nebo polypropylenových pásků 6305321163053310 | | |
          69 | Dámské a dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované 61081100, 61081900 | 7,8 | 128 |
          70 | Punčochové kalhoty a punčochy ze syntetických vláken, o délkové hmotnosti jednoduché nitě nižší než 67 decitex (6,7 tex) ex611510906115210061153019 Dámské punčochy ze syntetických vláken ex6115109061159691 | 30,4 párů | 33 |
          72 | Plavky, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 61123110611231906112391061123990611241106112419061124910611249906211110062111200 | 9,7 | 103 |
          74 | Dámské nebo dívčí kostýmy a komplety, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, s výjimkou lyžařských kompletů 6104130061041920ex61041990610422006104230061042910ex61042990 | 1,54 | 650 |
          75 | Pánské nebo chlapecké obleky a komplety, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken, s výjimkou lyžařských kompletů 6103101061031090610322006103230061032900 | 0,80 | 1250 |
          84 | Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 621420006214300062144000ex62149000 | | |
          85 | Vázanky, motýlky a kravaty, nepletené ani neháčkované, z vlny, bavlny nebo ze syntetických nebo umělých vláken 6215200062159000 | 17,9 | 56 |
          86 | Korzety, podvazkové pásy, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované 621220006212300062129000 | 8,8 | 114 |
          87 | Prstové rukavice, palčáky, rukavice bez prstů, jiné než pletené nebo háčkované ex62099010ex62092000ex62093000ex6209909062160000 | | |
          88 | Punčochy, podkolenky a ponožky, nepletené ani neháčkované; ostatní oděvní doplňky, části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než kojenecké, jiné než pletené nebo háčkované ex62099010ex62092000ex62093000ex620990906217100062179000 | | |
          90 | Motouzy, šňůry, provazy a lana ze syntetických vláken, též splétané 5607410056074911560749195607499056075011560750195607503056075090 | | |
          91 | Stany 6306220063062900 | | |
          93 | Pytle a pytlíky k balení zboží z tkanin, jiné než z polyethylenových nebo polypropylenových pásků ex63052000ex63053290ex63053900 | | |
          94 | Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nepřesahující 5 mm (postřižek), textilní prach a nopky 5601101056011090560121105601219056012210560122905601290056013000 | | |
          95 | Plsť a výrobky z ní, též impregnovaná nebo povrstvená, jiná než podlahové krytiny 5602101956021031ex560210385602109056022100ex5602290056029000ex58079010ex590500706210101063079091 | | |
          96 | Netkané textilie a výrobky z nich, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované 56031110560311905603121056031290560313105603139056031410560314905603911056039190560392105603929056039310560393905603941056039490ex58079010ex5905007062101090ex63014090ex63019090630222106302321063025310630293106303921063039910ex63041990ex63049300ex63049900ex63053290ex6305390063071030ex63079099 | | |
          97 | Sítě a síťovina z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a zhotovené rybářské sítě z nití, motouzů, provazů nebo lan 56081120560811805608191156081919560819305608199056089000 | | |
          98 | Ostatní výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jiné než textilie, výrobky z textilií a výrobky kategorie 97 5609000059050010 | | |
          99 | Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravená malířská plátna; ztužená plátna a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky 5901100059019000 Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo potahu na podložce z textilního materiálu, též přiříznuté do tvaru 5904100059049000 Textilie povrstvené pryží, nepletené ani neháčkované, kromě textilií pro pneumatiky 590610005906991059069990 Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích, jiné než výrobky kategorie 100 59070000 | | |
          100 | Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované deriváty celulózy nebo jinými plasty 59031010590310905903201059032090590390105903909159039099 | | |
          101 | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, jiné než ze syntetických vláken ex56079090 | | |
          109 | Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty 630612006306190063063000 | | |
          110 | Tkané nafukovací matrace 63064000 | | |
          111 | Kempinkové výrobky, tkané, jiné než nafukovací matrace a stany 6306910063069900 | | |
          112 | Ostatní zhotovené textilní výrobky, tkané, kromě výrobků kategorií 113 a 114 63072000ex63079099 | | |
          113 | Hadry na podlahu, hadry na nádobí a prachovky, jiné než pletené nebo háčkované 63071090 | | |
          114 | Tkaniny a výrobky pro technické účely 5902101059021090590220105902209059029010590290905908000059090010590900905910000059111000ex59112000591131115911311959113190591132115911321959113290591140005911901059119090 | | |
          SKUPINA IV
          115 | Lněné nebo ramiové nitě 5306101053061030530610505306109053062010530620905308901253089019 | | |
          117 | Tkaniny ze lnu nebo ramie 530911105309119053091900530921005309290053110010ex5803009059050030 | | |
          118 | Prádlo stolní, toaletní a kuchyňské ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované 630229106302392063025910ex6302599063029910ex63029990 | | |
          120 | Záclony (včetně závěsů), vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a ostatní bytové textilie, nepletené ani neháčkované, ze lnu nebo ramie ex6303999063041930ex63049900 | | |
          121 | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, ze lnu nebo ramie ex56079090 | | |
          122 | Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu, jiné než pletené nebo háčkované ex63059000 | | |
          123 | Vlasové tkaniny a žinylkové předdílo, ze lnu nebo ramie, jiné než stuhy 58019010ex58019090 Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované ex62149000 | | |
          SKUPINA V
          124 | Syntetická střižová vlákna 55011000550120005501300055014000550190005503110055031900550320005503300055034000550390005505101055051030550510505505107055051090 | | |
          125 A | Nitě ze syntetických (nekonečných) vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě z kategorie 41 540245005402460054024700 | | |
          125 B | Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut ze syntetických materiálů 5404110054041200540419005404901054049090ex56049010ex56049090 | | |
          126 | Umělá střižová vlákna 550200105502004055020080550410005504900055052000 | | |
          127 A | Nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jiné než nitě z kategorie 42 54033100ex54033200ex54033300 | | |
          127 B | Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut z umělých textilních materiálů 54050000ex56049090 | | |
          128 | Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané 51054000 | | |
          129 | Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo žíněná příze 51100000 | | |
          130 A | Hedvábné nitě, jiné než spředené z hedvábného odpadu 500400105004009050060010 | | |
          130 B | Hedvábné nitě, jiné než kategorie 130 A; messinský vlas 500500105005009050060090ex56049090 | | |
          131 | Nitě z jiných rostlinných textilních vláken 53089090 | | |
          132 | Papírové nitě 53089050 | | |
          133 | Nitě z pravého konopí 5308201053082090 | | |
          134 | Kovové a metalizované nitě 56050000 | | |
          135 | Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní 51130000 | | |
          136 | Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu 5007100050072011500720195007202150072031500720395007204150072051500720595007206150072069500720715007901050079030500790505007909058030030ex59050090ex59112000 | | |
          137 | Vlasové textilie a žinylkové předdílo a stuhy z hedvábí nebo z hedvábného odpadu ex58019090ex58061000 | | |
          138 | Tkaniny z papírových nití a z jiných textilních vláken, jiné než ramiové 53110090ex59050090 | | |
          139 | Tkaniny z kovových nití nebo tkaniny z metalizovaných nití 58090000 | | |
          140 | Pletené nebo háčkované textilie z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken ex60011000ex60012900ex60019900600390006005909060069000 | | |
          141 | Plédy a přikrývky z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken ex63019090 | | |
          142 | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave nebo z manilského konopí ex57023900ex57024900ex57025090ex57029900ex57050080 | | |
          144 | Plsť z hrubých zvířecích chlupů ex56021038ex56022900 | | |
          145 | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, z abakových vláken (manilského konopí) nebo z pravého konopí ex56079020ex56079090 | | |
          146 A | Vázací nebo balicí motouzy pro zemědělské stroje, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave ex56072100 | | |
          146 B | Motouzy, šňůry, provazy a lana ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave, jiné než výrobky kategorie 146 A ex5607210056072900 | | |
          146 C | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané, z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 ex56079020 | | |
          147 | Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, jiný než nemykaný a nečesaný ex50030000 | | |
          148 A | Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 5307100053072000 | | |
          148 B | Kokosové nitě 53081000 | | |
          149 | Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce větší než 150 cm 53101090ex53109000 | | |
          150 | Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce nejvýše 150 cm; pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než použité 53101010ex531090005905005063051090 | | |
          151 A | Podlahové krytiny z kokosových vláken 57022000 | | |
          151 B | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než všívané nebo povločkované ex57023900ex57024900ex57025090ex57029900 | | |
          152 | Vpichovaná plsť z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, neimpregnovaná ani nepovrstvená, jiná než podlahové krytiny 56021011 | | |
          153 | Použité pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 63051010 | | |
          154 | Zámotky (kokony) bource morušového vhodné ke smotávání 50010000 Surové hedvábí (neskané) 50020000 Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, nemykaný ani nečesaný ex50030000 Vlna, nemykaná ani nečesaná 5101110051011900510121005101290051013000 Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané 510211005102191051021930510219405102199051022000 Odpad vlny nebo jemné nebo hrubé zvířecí srsti, včetně přízového odpadu, avšak s výjimkou rozvlákněného materiálu 51031010510310905103200051033000 Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů 51040000 Len, surový nebo zpracovaný, avšak nespředený: lněná koudel a lněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 53011000530121005301290053013000 Ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel, výčesky a odpad z těchto vláken, jiná než kokosová a abaková vlákna 53050000 Bavlna, nemykaná ani nečesaná 5201001052010090 Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 520210005202910052029900 Konopí (Cannabis sativa L.), surové nebo zpracované, avšak nespředené: koudel a odpad z konopí (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 5302100053029000 Abaková vlákna (manilské konopí nebo Musa textilis Nee), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená; koudel a odpad z abakových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 53050000 Juta a jiná textilní lýková vlákna (kromě lnu, konopí a ramie), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z juty a jiných textilních lýkových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 5303100053039000 Jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z těchto vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 53050000 | | |
          156 | Dámské a dívčí halenky a pulovry pletené nebo háčkované z hedvábí nebo hedvábného odpadu 61069030ex61109090 | | |
          157 | Oděvy, pletené nebo háčkované, jiné než kategorie 1 až 123 a 156 ex61019020ex610190806102901061029090ex61033900ex61034900ex61041990ex61042990ex6104390061044900ex61046900610590906106905061069090ex61079900ex610899006109909061109010ex61109090ex61119090ex61149000 | | |
          159 | Šaty, halenky a košilové halenky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu 6204491062061000 Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu 62141000 Vázanky, motýlky a kravaty z hedvábí nebo hedvábného odpadu 62151000 | | |
          160 | Kapesníky z hedvábí nebo hedvábného odpadu ex62139000 | | |
          161 | Oděvy, nepletené ani neháčkované, jiné než kategorie 1 až 123 a kategorie 159 620119006201990062021900620299006203199062032990620339906203499062041990620429906204399062044990620459906204699062059010ex620590806206901062069090ex62112000ex6211390062114900 | | |
          PŘÍLOHA I A
          Kategorie | Popis KÓD KN 2010 | Tabulka odpovídajících hodnot |
          kusy/kg | g/ks |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          163 [1] | Gáza a výrobky z gázy v úpravě nebo balení pro maloobchodní prodej 30059031 | | |
          PŘÍLOHA I B
          1. Tato příloha zahrnuje textilní suroviny (kategorie 128 a 154) a textilní výrobky jiné než ty, které jsou vyrobeny z vlny a jemných zvířecích chlupů, bavlny a ze syntetických nebo umělých vláken, jakož i syntetická nebo umělá vlákna a nekonečná vlákna a nitě kategorií 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A a 127 B.
          2. Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, formulace popisu zboží se považuje jen za orientační, protože výrobky zahrnuté do každé kategorie jsou určeny kódy KN v této příloze. Tam, kde se před kódem KN nachází symbol "ex", jsou výrobky zařazené do každé kategorie určeny rámcem kódu KN a rámcem odpovídajícího popisu.
          3. Oděvy, u nichž nelze rozlišit, zda jde o pánské nebo chlapecké oděvy nebo zda jde o dámské nebo dívčí oděvy, se zařazují jako posledně jmenované.
          4. Používá-li se výraz "kojenecké oděvy", rozumí se jím oděvy do obchodní velikosti 86 včetně.
          Kategorie | Popis KÓD KN 2010 | Tabulka odpovídajících hodnot |
          kusy/kg | g/ks |
          (1) | (2) | (3) | (4) |
          SKUPINA I
          ex 20 | Ložní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované ex63022990ex63023990 | | |
          ex 32 | Vlasové textilie a žinylkové předdílo a útkové textilní povrchy ex58022000ex58023000 | | |
          ex 39 | Prádlo stolní, toaletní a kuchyňské, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než kategorie 118 ex63025990ex63029990 | | |
          SKUPINA II
          ex 12 | Punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, pletené nebo háčkované, jiné než kojenecké ex61151090ex61152900ex61153090ex61159900 | 24,3 | 41 |
          ex 13 | Pánské nebo chlapecké slipy a spodky, dámské nebo dívčí kalhotky pletené nebo háčkované ex61071900ex61082900ex62121010 | 17 | 59 |
          ex 14 | Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště a jiné pláště, pláštěnky a větrovky ex62102000 | 0,72 | 1389 |
          ex 15 | Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště a jiné pláště, větrovky a pláštěnky, saka a blejzry, jiné než bundy s kapucou ex62103000 | 0,84 | 1190 |
          ex 18 | Pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované ex62071900ex62072900ex62079990 Dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky, kalhotky, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované ex62081900ex62082900ex62089900ex62121010 | | |
          ex 19 | Kapesníky, jiné než z hedvábí nebo hedvábného odpadu ex62139000 | 59 | 17 |
          ex 24 | Pánské nebo chlapecké noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované ex61072900 Dámské nebo dívčí noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované ex61083900 | 3,9 | 257 |
          ex 27 | Dámské nebo dívčí sukně, včetně kalhotových sukní ex61045900 | 2,6 | 385 |
          ex 28 | Kalhoty, náprsenkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované ex61034900ex61046900 | 1,61 | 620 |
          ex 31 | Podprsenky, tkané, pletené nebo háčkované ex62121010ex62121090 | 18,2 | 55 |
          ex 68 | Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, s výjimkou kojeneckých prstových rukavic, palčáků, rukavic bez prstů z kategorií ex 10 a ex 87, a dětských punčoch, podkolenek a ponožek, jiných než pletených nebo háčkovaných, z kategorie ex 88 ex62099090 | | |
          ex 73 | Teplákové soupravy z pletené nebo háčkované tkaniny ex61121900 | 1,67 | 600 |
          ex 78 | Tkané oděvy z textilií čísel 5903, 5906 a 5907, s výjimkou oděvů z kategorií ex 14 a ex 15 ex62104000ex62105000 | | |
          ex 83 | Oděvy z pletených nebo háčkovaných textilií čísel 5903 a 5907 a lyžařské komplety, pletené nebo háčkované ex61122000ex61130090 | | |
          SKUPINA III A
          ex 38 B | Záclony, jiné než pletené nebo háčkované ex63039990 | | |
          ex 40 | Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie, jiné než pletené nebo háčkované ex63039990ex63041990ex63049900 | | |
          ex 58 | Koberce, koberečky a předložky, vázané (upravené i neupravené) ex57019010ex57019090 | | |
          ex 59 | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, jiné než koberce z kategorií ex 58, 142 a 151B ex57021000ex57025090ex57029900ex57039020ex57039080ex57041000ex57049000ex57050090 | | |
          ex 60 | Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais apod. a jehlou vypracované tapiserie (např. stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem) a ručně vyšívané ex58050000 | | |
          ex 61 | Tkané stuhy a stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky), jiné než štítky a obdobné výrobky z kategorie ex 62 a kategorie 137 Pružné látky a obruby (jiné než pletené nebo háčkované), zhotovené z textilních materiálů spojovaných gumovými nitěmi ex58061000ex58062000ex58063900ex58064000 | | |
          ex 62 | Žinylkové nitě, opředené nitě (jiné než metalizované nitě a opředené žíněné příze) ex56060091ex56060099 Tyly, bobinové tyly a jiné síťové textilie, kromě tkaných, pletených nebo háčkovaných textilií, ručně nebo strojově vyrobené krajky, v metráži, pásech nebo motivech ex58041010ex58041090ex58042910ex58042990ex58043000 Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v kusech, pásech nebo vystřižené na tvar nebo velikost, nevyšívané, tkané ex58071010ex58071090 Prýmky a prýmkařské výrobky a podobné ozdobné lemovky v metráži; střapce, bambule a podobné výrobky ex58081000ex58089000 Výšivky v metráži, v pásech nebo v motivech ex58101010ex58101090ex58109910ex58109990 | | |
          ex 63 | Pletené nebo háčkované textilie ze syntetických vláken o obsahu nejméně 5 % hmotnostních elastomerových nití a pletené nebo háčkované textilie o obsahu nejméně 5 % hmotnostních pryžových nití ex59069100ex60024000ex60029000ex60041000ex60049000 | | |
          ex 65 | Pletené nebo háčkované textilie, jiné než kategorie ex 63 ex56060010ex60024000ex60041000 | | |
          ex 66 | Plédy a přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované ex63011000 | | |
          SKUPINA III B
          ex 10 | Prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované ex61161020ex61161080ex61169900 | 17 párů | 59 |
          ex 67 | Pletené nebo háčkované oděvní doplňky, jiné než kojenecké; veškeré prádlo, pletené nebo háčkované; záclony (včetně závěsů) a vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a jiné bytové textilie, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované plédy a přikrývky, jiné pletené nebo háčkované výrobky včetně částí oděvů nebo oděvních doplňků ex58079090ex61130010ex61171000ex61178010ex61178080ex61179000ex63019010ex63021000ex63024000ex63031900ex63041100ex63049100ex63071010ex63079010 | | |
          ex 69 | Dámské a dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované ex61081900 | 7,8 | 128 |
          ex 72 | Plavky ex61123910ex61123990ex61124910ex61124990ex62111100ex62111200 | 9,7 | 103 |
          ex 75 | Pánské nebo chlapecké pletené nebo háčkované obleky a komplety ex61031090ex61032900 | 0,80 | 1250 |
          ex 85 | Vázanky, motýlky a kravaty, jiné než pletené nebo háčkované, jiné než kategorie 159 ex62159000 | 17,9 | 56 |
          ex 86 | Korzety, podvazkové pásy, šle, podvazky s přezkou a kulaté podvazky a podobné výrobky a jejich části, též pletené nebo háčkované ex62122000ex62123000ex62129000 | 8,8 | 114 |
          ex 87 | Prstové rukavice, palčáky, rukavice bez prstů, jiné než pletené nebo háčkované ex62099090ex62160000 | | |
          ex 88 | Punčochy, podkolenky a ponožky, nepletené ani neháčkované; ostatní oděvní doplňky, části oděvů nebo oděvních doplňků, jiné než kojenecké, jiné než pletené nebo háčkované ex62099090ex62171000ex62179000 | | |
          ex 91 | Stany ex63062900 | | |
          ex 94 | Vata z textilních materiálů a výrobky z ní; textilní vlákna o délce nepřesahující 5 mm (postřižek), textilní prach a nopky ex56011090ex56012900ex56013000 | | |
          ex 95 | Plsť a výrobky z ní, též impregnovaná nebo povrstvená, jiná než podlahové krytiny ex56021019ex56021038ex56021090ex56022900ex56029000ex58079010ex62101010ex63079091 | | |
          ex 97 | Sítě a síťovina z motouzů, šňůr, provazů nebo lan a zhotovené rybářské sítě z nití, motouzů, provazů nebo lan ex56089000 | | |
          ex 98 | Ostatní výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan, jiné než textilie, výrobky z textilií a výrobky kategorie 97 ex56090000ex59050010 | | |
          ex 99 | Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely; kopírovací nebo průsvitná plátna na výkresy; připravená malířská plátna; ztužená plátna a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky ex59011000ex59019000 Linoleum, též přiříznuté do tvaru; podlahové krytiny sestávající z povrstvení nebo potahu na podložce z textilního materiálu, též přiříznuté do tvaru ex59041000ex59049000 Textilie povrstvené pryží, nepletené ani neháčkované, kromě textilií pro pneumatiky ex59061000ex59069910ex59069990 Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích, jiné než výrobky kategorie ex 100 ex59070000 | | |
          ex 100 | Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované deriváty celulózy nebo jinými plasty ex59031010ex59031090ex59032010ex59032090ex59039010ex59039091ex59039099 | | |
          ex 109 | Nepromokavé plachty, ochranné a stínicí plachty ex63061900ex63063000 | | |
          ex 110 | Tkané nafukovací matrace ex63064000 | | |
          ex 111 | Kempinkové výrobky, tkané, jiné než nafukovací matrace a stany ex63069900 | | |
          ex 112 | Ostatní zhotovené textilní výrobky, tkané, kromě výrobků kategorií ex 113 a ex 114 ex63072000ex63079099 | | |
          ex 113 | Hadry na podlahu, hadry na nádobí a prachovky, jiné než pletené nebo háčkované ex63071090 | | |
          ex 114 | Tkaniny a zboží pro technické účely, jiné než kategorie 136 ex59080000ex59090090ex59100000ex59111000ex59113119ex59113190ex59113211ex59113219ex59113290ex59114000ex59119010ex59119090 | | |
          SKUPINA IV
          115 | Lněné nebo ramiové nitě 5306101053061030530610505306109053062010530620905308901253089019 | | |
          117 | Tkaniny ze lnu nebo ramie 530911105309119053091900530921105309290053110010ex5803009059050030 | | |
          118 | Prádlo stolní, toaletní a kuchyňské ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované 630229106302392063025910ex6302599063029910ex63029990 | | |
          120 | Záclony (včetně závěsů), vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie a ostatní bytové textilie, nepletené ani neháčkované, ze lnu nebo ramie ex6303999063041930ex63049900 | | |
          121 | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, ze lnu nebo ramie ex56079090 | | |
          122 | Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu, jiné než pletené nebo háčkované ex63059000 | | |
          123 | Vlasové tkaniny a žinylkové předdílo, ze lnu nebo ramie, jiné než stuhy 58019010ex58019090 Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, ze lnu nebo ramie, jiné než pletené nebo háčkované ex62149000 | | |
          SKUPINA V
          124 | Syntetická střižová vlákna 55011000550120005501300055014000550190005503110055031900550320005503300055034000550390005505101055051030550510505505107055051090 | | |
          125 A | Nitě ze syntetických nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej ex54024400540245005402460054024700 | | |
          125 B | Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut ze syntetických materiálů 5404110054041200540419005404901054049090ex56049010ex56049090 | | |
          126 | Umělá střižová vlákna 550200105502004055020080550410005504900055052000 | | |
          127 A | Nitě z umělých nekonečných vláken, neupravené pro maloobchodní prodej, jednoduché nitě nebo viskózové vlákno, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 250 zákruty na metr a jednoduché netvarované nitě z acetátu celulosy ex54033100ex54033200ex54033300 | | |
          127 B | Nitě z jednoho syntetického nekonečného vlákna (monofilamenty), proužky (např. umělá sláma) a katgut z umělých textilních materiálů 54050000ex56049090 | | |
          128 | Hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané 51054000 | | |
          129 | Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo žíněná příze 51100000 | | |
          130 A | Hedvábné nitě, jiné než spředené z hedvábného odpadu 500400105004009050060010 | | |
          130 B | Hedvábné nitě, jiné než kategorie 130 A; messinský vlas 500500105005009050060090ex56049090 | | |
          131 | Nitě z jiných rostlinných textilních vláken 53089090 | | |
          132 | Papírové nitě 53089050 | | |
          133 | Nitě z pravého konopí 5308201053082090 | | |
          134 | Kovové a metalizované nitě 56050000 | | |
          135 | Tkaniny z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní 51130000 | | |
          136 A | Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu, jiné než nebělené, odklížené nebo bělené 50072019ex50072031ex50072039ex5007204150072059500720615007206950072071500790305007905050079090 | | |
          136 B | Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu, jiné než kategorie 136 A ex500710005007201150072021ex50072031ex50072039ex50072041500720515007901058030030ex59050090ex59112000 | | |
          137 | Vlasové textilie a žinylkové předdílo a stuhy z hedvábí nebo z hedvábného odpadu ex58019090ex58061000 | | |
          138 | Tkaniny z papírových nití a z jiných textilních vláken, jiné než ramiové 53110090ex59050090 | | |
          139 | Tkaniny z kovových nití nebo tkaniny z metalizovaných nití 58090000 | | |
          140 | Pletené nebo háčkované textilie z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken ex60011000ex60012900ex60019900600390006005909060069000 | | |
          141 | Plédy a přikrývky z jiných textilních materiálů než z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, bavlny nebo syntetických či umělých vláken ex63019090 | | |
          142 | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave nebo z manilského konopí ex57023900ex57024900ex57025090ex57029900ex57050080 | | |
          144 | Plsť z hrubých zvířecích chlupů ex56021038ex56022900 | | |
          145 | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané, z abakových vláken (manilského konopí) nebo z pravého konopí ex56079020ex56079090 | | |
          146 A | Vázací nebo balicí motouzy pro zemědělské stroje, ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave ex56072100 | | |
          146 B | Motouzy, šňůry, provazy a lana ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu Agave, jiné než výrobky kategorie 146 A ex5607210056072900 | | |
          146 C | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané, z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 ex56079020 | | |
          147 | Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, jiný než nemykaný ani nečesaný ex50030000 | | |
          148 A | Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 5307100053072000 | | |
          148 B | Kokosové nitě 53081000 | | |
          149 | Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce větší než 150 cm 53101090ex53109000 | | |
          150 | Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken o šířce nejvýše 150 cm; pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než použité 53101010ex531090005905005063051090 | | |
          151 A | Podlahové krytiny z kokosových vláken 57022000 | | |
          151 B | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, jiné než všívané nebo povločkované ex57023900ex57024900ex57025090ex57029900 | | |
          152 | Vpichovaná plsť z juty nebo jiných textilních lýkových vláken, neimpregnovaná ani nepovrstvená, jiná než podlahové krytiny 56021011 | | |
          153 | Použité pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 63051010 | | |
          154 | Zámotky (kokony) bource morušového vhodné ke smotávání 50010000 Surové hedvábí (neskané) 50020000 Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání), přízový odpad a rozvlákněný materiál, nemykaný ani nečesaný ex50030000 Vlna, nemykaná ani nečesaná 5101110051011900510121005101290051013000 Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, nemykané ani nečesané 510211005102191051021930510219405102199051022000 Odpad vlny nebo jemné nebo hrubé zvířecí srsti, včetně přízového odpadu, avšak s výjimkou rozvlákněného materiálu 51031010510310905103200051033000 Rozvlákněný materiál z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů 51040000 Len, surový nebo zpracovaný, avšak nespředený: lněná koudel a lněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 53011000530121005301290053013000 Ramiová a jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel, výčesky a odpad z těchto vláken, jiná než kokosová a abaková vlákna 53050000 Bavlna, nemykaná ani nečesaná 5201001052010090 Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 520210005202910052029900 Konopí (Cannabis sativa), surové nebo zpracované, avšak nespředené: koudel a odpad z konopí (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 5302100053029000 Abaková vlákna (manilské konopí nebo Musa textilis Nee), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z abakových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 53050000 Juta a jiná textilní lýková vlákna (kromě lnu, konopí a ramie), surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z juty a jiných textilních lýkových vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 5303100053039000 Jiná rostlinná textilní vlákna surová nebo zpracovaná, avšak nespředená: koudel a odpad z těchto vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) 53050000 | | |
          156 | Dámské a dívčí halenky a pulovry pletené nebo háčkované z hedvábí nebo hedvábného odpadu 61069030ex61109090 | | |
          157 | Oděvy, pletené nebo háčkované, s výjimkou oděvů z kategorií ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 a 156 ex61019020ex610190806102901061029090ex61033900ex61034900ex61041990ex61042990ex6104390061044900ex61046900610590906106905061069090ex61079900ex610899006109909061109010ex61109090ex61119090ex61149000 | | |
          159 | Šaty, halenky a košilové halenky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu 6204491062061000 Přehozy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, nepletené ani neháčkované, z hedvábí nebo hedvábného odpadu 62141000 Vázanky, motýlky a kravaty z hedvábí nebo hedvábného odpadu 62151000 | | |
          160 | Kapesníky z hedvábí nebo hedvábného odpadu ex62139000 | | |
          161 | Oděvy, nepletené ani neháčkované, s výjimkou oděvů z kategorií ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 a 159 620119006201990062021900620299006203199062032990620339906203499062041990620429906204399062044990620459906204699062059010ex620590806206901062069090ex62112000ex6211390062114900 | | |
          "
          [1] Poznámka: Vztahuje se pouze na kategorie 1 až 114, s výjimkou Ruské federace a Srbska, na které se vztahují kategorie 1 až 161.
          [1] Vztahuje se jen na dovoz z Číny.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.