Nařízení Komise (EU) č. 1204/2010, ze dne 16. prosince 2010 , kterým se po sto čtyřicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1204/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 1204/2010,
          ze dne 16. prosince 2010,
          kterým se po sto čtyřicáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu, [1] a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 7. prosince 2010 rozhodl doplnit jednu fyzickou osobu do seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, a dne 30. listopadu 2010 rozhodl změnit dva záznamy tohoto seznamu.
          (3) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by tudíž měla být odpovídajícím způsobem aktualizována.
          (4) V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. prosince 2010.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          David O'Sullivan
          generální ředitel pro vnější vztahy
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
          (1) Do oddílu "Fyzické osoby" se doplňuje následující záznam:
          (a) "Fahd Mohammed Ahmed Al-Quso (také znám jako a) Fahd al-Quso, b) Fahd Mohammed Ahmen Al-Quso, c) Abu Huthaifah, d) Abu Huthaifah al-Yemeni, e) Abu Huthaifah al-Adani, f) Abu al-Bara, g) Abu Huthayfah al-Adani, h) Fahd Mohammed Ahmed al-Awlaqi, i) Huthaifah al-Yemeni j) Abu Huthaifah al-Abu al-Bara, k) Fahd Mohammed Ahmad al-Kuss). Adresa: Jemen. Datum narození: 12.11.1974. Místo narození: Aden, Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Další: a) jemenské národní identifikační číslo 2043, b) agent sítě Al-Kajdá na arabském poloostrově a vedoucí buňky v provincii Shabwa (Jemen). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 7.12.2010."
          (2) Záznam "Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (také znám jako Hamza). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Datum narození: 18.3.1967. Místo narození: Kairouan, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: K602878 (tuniský pas vydaný dne 5.11.1993, platný do 9.6.2001). Další: Byl vydán do Francie dne 4.9.2003. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003" v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (také znám jako a) Manza Mondher, b) Hanza Mondher, c) Al Yamani Noman, d) Hamza, e) Abdellah). Adresa: 17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, Francie. Datum narození: a) 18.3.1967, b) 18.8.1968, 28.5.1961. Místo narození: Kairouan, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: K602878 (tuniský cestovní pas vydaný dne 5.11.1993, platný do 9.6.2001). Další: Byl vydán z Itálie do Francie dne 4.9.2003. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003."
          (3) Záznam "Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (také znám jako Abdul-Muslimovich). Adresa: Derzhavina street 281-59, Groznyj, Čečenská republika, Ruská federace. Datum narození: 12.9.1952. Místo narození: narozen ve vesnici Vydrikh, okres Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Sovětská socialistická republika) Kazachstán. Státní příslušnost: ruská. Cestovní pas č.: a) 43 No 1600453, b) 535884942 (ruský cizinecký pas), c) 35388849 (ruský cizinecký pas). Další: a) adresa – viz adresa výše uvedená, b) zabit dne 19.2.2004." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (také znám jako a) Hussin Mohamed Dli Tamimi, b) Abdul-Muslimovich, c) Яндарбиев Зелимхан Ахмедович (Абдулмуслинович). Adresa: ulice Derzhavina č. 281, byt 59, Groznyj, Čečenská republika, Ruská federace. Datum narození: 12.9.1952. Místo narození: vesnice Vydrikha, okres Shemonaikhinskiy (dřívější Verkhubinsk), region východní Kazachstán, Sovětská socialistická republika Kazachstán, SSSR. Státní příslušnost: ruská. Cestovní pas č.: a) 43 No 1600453, b) 535884942 (ruský cizinecký pas), c) 35388849 (ruský cizinecký pas). Další: Je potvrzeno, že zemřel dne 13.2.2004 v Doha (Katar). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.