Nařízení Rady (EU) č. 1258/2010 ze dne 20. prosince 2010 , kterým se pro rybářský hospodářský rok 2011 stanovují orientační ceny a produkční ceny Unie některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1258/2010/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 1258/2010
          ze dne 20. prosince 2010,
          kterým se pro rybářský hospodářský rok 2011 stanovují orientační ceny a produkční ceny Unie některých produktů rybolovu podle nařízení (ES) č. 104/2000
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 43 odst. 3 Smlouvy má Rada přijmout na návrh Komise opatření týkající se stanovení cen.
          (2) Nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1] vyžaduje, aby pro každý rybářský hospodářský rok byly stanoveny orientační ceny a produkční ceny Unie za účelem určení cenových hladin při zásazích na trhu u některých produktů rybolovu.
          (3) Rada je povinna stanovit orientační ceny pro každý z produktů a každou skupinu produktů uvedených v přílohách I a II nařízení (ES) č. 104/2000 a produkční ceny Unie pro produkty uvedené v příloze III daného nařízení.
          (4) Na základě dostupných údajů o cenách dotčených produktů a kritérií uvedených v čl. 18 odst. 2 nařízení (ES) č. 104/2000 by měly být orientační ceny pro rybářský hospodářský rok 2011 zvýšeny, zachovány nebo sníženy v závislosti na druhu.
          (5) Je vhodné stanovit produkční cenu Unie pro jeden z produktů uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 104/2000 a vypočítat produkční ceny Unie pro ostatní produkty prostřednictvím vyrovnávacích koeficientů stanovených nařízením Komise (ES) č. 802/2006 ze dne 30. května 2006, kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty vztahující se na ryby rodu Thunnus a Euthynnus [2].
          (6) Na základě kritérií stanovených v čl. 18 odst. 2 první a druhé odrážce a v čl. 26 odst. 1 nařízení (ES) č. 104/2000 je třeba přizpůsobit produkční cenu Unie pro rybářský hospodářský rok 2011,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro rybářský hospodářský rok od 1. ledna do 31. prosince 2011 se orientační ceny podle čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví v příloze I tohoto nařízení.
          Článek 2
          Pro rybářský hospodářský rok od 1. ledna do dne 31. prosince 2011 se produkční ceny Unie podle čl. 26 odst. 1 nařízení (ES) č. 104/2000 stanoví v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. prosince 2010.
          Za Radu
          předsedkyně
          J. Schauvliege
          [1] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [2] Úř. věst. L 144, 31.5.2006, s. 15.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Přílohy | Druh Produkty uvedené v přílohách I a II nařízení (ES) č. 104/2000 | Obchodní úprava | Orientační cena (v EUR/t) |
          I | 1.Sleď obecný (Clupea harengus) | Celá ryba | 274 |
          2.Sardinka obecná (Sardina pilchardus) | Celá ryba | 574 |
          3.Ostroun obecný (Squalus acanthias) | Celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou | 1090 |
          4.Máčka rodu Scyliorhinus (Scyliorhinus spp.) | Celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou | 704 |
          5.Okouníci rodu Sebastes (Sebastes spp.) | Celá ryba | 1212 |
          6.Treska obecná (Gadus morhua) | Celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou | 1589 |
          7.Treska tmavá (Pollachius virens) | Celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou | 799 |
          8.Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) | Celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou | 956 |
          9.Treska bezvousá (Merlangus merlangus) | Celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou | 889 |
          10.Mník rodu Molva (Molva spp.) | Celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou | 1153 |
          11.Makrela obecná (Scomber scombrus) | Celá ryba | 320 |
          12.Makrela japonská (Scomber japonicus) | Celá ryba | 285 |
          13.Sardel rodu Engraulis (Engraulis spp.) | Celá ryba | 1274 |
          14.Platýs velký (Pleuronectes platessa) | Celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou od 1.1.2011 do 30.4.2011 | 1026 |
          Celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou od 1.5.2011 do 31.12.2011 | 1425 |
          15.Štikozubec obecný (Merluccius merluccius) | Celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou | 3318 |
          16.Pakambaly rodu Lepidorhombus (Lepidorhombus spp.) | Celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou | 2342 |
          17.Platýs limanda (Limanda limanda) | Celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou | 803 |
          18.Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus) | Celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou | 486 |
          19.Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga) | Celá ryba | 2308 |
          Vykuchaná ryba s hlavou | 2437 |
          20.Sépie obecná a sepiola velká (Sepia officinalis a Rossia macrosoma) | Vcelku | 1781 |
          21.Ďas rodu Lophius (Lophius spp.) | Celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou | 2923 |
          Bez hlavy | 6015 |
          22.Garnát obecný (Crangon crangon) | Povařeno ve vodě | 2423 |
          23.Krevetka severní (Pandalus borealis) | Povařeno ve vodě | 6668 |
          Čerstvé nebo chlazené | 1614 |
          24.Krab německý (Cancer pagurus) | Vcelku | 1676 |
          25.Humr severský (Nephrops norvegicus) | Vcelku | 5119 |
          Zadečky | 3979 |
          26.Jazyk rodu Solea (Solea spp.) | Celá ryba nebo vykuchaná ryba s hlavou | 6843 |
          II | 1.Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) | Zmrazený, v původním balení obsahujícím stejné produkty | 1916 |
          2.Štikozubec rodu Merluccius (Merluccius spp.) | Zmrazený, vcelku, v původním balení obsahujícím stejné produkty | 1232 |
          Zmrazený, filetovaný, v původním balení obsahujícím stejné produkty | 1498 |
          3.Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžicha rodu Pagellus (Pagellus spp.) | Zmrazený, po částech nebo v původním balení obsahujícím stejné produkty | 1447 |
          4.Mečoun obecný (Xiphias gladius) | Zmrazený, vcelku, v původním balení obsahujícím stejné produkty | 4058 |
          5.Sépie obecná (Sepia officinalis), sepiola velká (Rossia macrosoma), sepiola malá (Sepiola rondeletti) | Zmrazený, v původním balení obsahujícím stejné produkty | 1915 |
          6.Chobotnice rodu Octopus (Octopus spp.) | Zmrazený, v původním balení obsahujícím stejné produkty | 2161 |
          7.Oliheň rodu Loligo (Loligo spp.) | Zmrazený, v původním balení obsahujícím stejné produkty | 1173 |
          8.Oliheň (Ommastrephes sagittatus) | Zmrazený, v původním balení obsahujícím stejné produkty | 961 |
          9.Kalmar argentinský (Illex argentinus) | Zmrazený, v původním balení obsahujícím stejné produkty | 873 |
          10.Krevetovití čeledi Penaeidae | | |
          —kreveta druhu Parapenaeus longirostris | Zmrazený, v původním balení obsahujícím stejné produkty | 4072 |
          —ostatní druhy čeledi Penaeidae | Zmrazený, v původním balení obsahujícím stejné produkty | 7813 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Druh Produkty uvedené v příloze III nařízení (ES) č. 104/2000 | Hmotnost | Obchodní údaje | Produkční cena Unie (v EUR/t) |
          Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) | o hmotnosti vyšší než 10 kg/kus | Vcelku | 1200 |
          Bez žaber a vykuchaný | |
          Ostatní | |
          o hmotnosti nižší než 10 kg/kus | Vcelku | |
          Bez žaber a vykuchaný | |
          Ostatní | |
          Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga) | o hmotnosti vyšší než 10 kg/kus | Vcelku | |
          Bez žaber a vykuchaný | |
          Ostatní | |
          o hmotnosti nižší než 10 kg/kus | Vcelku | |
          Bez žaber a vykuchaný | |
          Ostatní | |
          Tuňák pruhovaný (Katsuwonus pelamis) | | Vcelku | |
          | Bez žaber a vykuchaný | |
          | Ostatní | |
          Tuňák obecný (Thunnus thynnus) | | Vcelku | |
          | Bez žaber a vykuchaný | |
          | Ostatní | |
          Jiné druhy rodu Thunnus a Euthynnus | | Vcelku | |
          | Bez žaber a vykuchaný | |
          | Ostatní | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.