Nařízení Komise (EU) č. 36/2011 ze dne 18. ledna 2011 , kterým se po sto čtyřicáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 36/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 36/2011
          ze dne 18. ledna 2011,
          kterým se po sto čtyřicáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Dne 15. a 23 prosince 2010 se Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl pozměnit identifikační údaje dvaceti čtyř fyzických osob ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Dne 17. prosince 2010 se Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl odebrat ze seznamu jednu fyzickou osobu a dne 22. prosince 2010 odebral z tohoto seznamu další tři fyzické osoby.
          (3) Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. ledna 2011.
          Za Komisi
          C. Ashton
          místopředsedkyně
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          [2] Článek 7a byl vložen nařízením (EU) č. 1286/2009 (Úř. věst. L 346, 23.12.2009, s. 42).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se upravuje takto:
          (1) V oddílu "Fyzické osoby" se zrušují tyto záznamy:
          (a) "Abdulbasit Abdulrahim (také znám jako a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, b) Abdelbasit Abdelrahim, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdulbasit Mahmood, l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud. Adresa: a) Londýn, Spojené království; b) Birmingham, Spojené království. Datum narození: a) 2. 7. 1968, b) 2. 9. 1968. Místo narození: a) Gdabia, Libye; b) Ammán, Jordánsko. Státní příslušnost: a) britská, b) jordánská. Cestovní pas č.: 800220972 (cestovní pas Spojeného království). Další: a) Číslo národního pojištění Spojeného království PX053496A; b) Číslo národního pojištění Spojeného království SJ855878C. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 21. 10. 2008."
          (b) "Maftah Mohamed Elmabruk (také znám jako (a) Muftah Al Mabrook, (b) Mustah ElMabruk, (c) Maftah El Mobruk, (d) Muftah El Mabruk, (e) Maftah Elmobruk, (f) Al Hajj Abd Al Haqq, (g) Al Haj Abd Al Hak). Adresa: Londýn, Spojené království. Datum narození: 1. 5. 1950. Místo narození: Libye. Státní příslušnost: libyjská. Další: a) Číslo národního pojištění Spojeného království: PW503042C; b) Usazený ve Spojeném království; c) Podílel se na získávání finančních prostředků pro Libyjskou islámskou bojovou skupinu (dále jen "LIBS"). Spolčen se členy LIBS ve Spojeném království, včetně Mohammeda Benhammediho a Ismaila Kamoky, vedoucího člena LIBS, který byl odsouzen k výkonu trestu ve Spojeném království v červnu 2007 na základě obvinění z financování terorismu."
          (c) "Abdelrazag Elsharif Elosta (také znám jako Abdelrazag Elsharif Al Usta) Adresa: Londýn, Spojené království. Datum narození: 20. 6. 1963. Místo narození: Soguma, Libye. Cestovní pas č.: 304875071 (cestovní pas Spojeného království). Státní příslušnost: britská. Další: a) Číslo národního pojištění Spojeného království: PW669539D; b) Podílel se na získávání finančních prostředků pro Libyjskou islámskou bojovou skupinu (LIBS) a na zlepšování její finanční situace. Spolčen se členy LIBS ve Spojeném království, včetně Mohammeda Benhammediho, Tahera Nasufa a Ismaila Kamoky, vedoucího člena LIBS, který byl odsouzen k výkonu trestu ve Spojeném království v červnu 2007 na základě obvinění z financování terorismu."
          (d) "Jalaluddin Shinwari (také znám jako Jalaluddine Shinwari). Titul: maulavi. Funkce: náměstek ministra spravedlnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Shinwar, provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 31. 1. 2001."
          (2) Záznam "Sayf al-Adl (aka Saif Al-"Adil); narozen kolem roku 1963 v Egyptě; pravděpodobně egyptský státní příslušník; odpovídá za bezpečnost Usámy bin Ládina" v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Sayf al-Adl (také znám jako Saif Al-"Adil). Datum narození: 1963. Místo narození: Egypt. Další informace: a) pravděpodobně egyptský státní příslušník; b) odpovídá za bezpečnost Usámy bin Ládina. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 21. 1. 2001."
          (3) Záznam "Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (také znám jako Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Adresa: a) Via A. Masina 7, Milán, Itálie, b) Via Dopini 3, Gallarate, Itálie. Datum narození: 11. 12. 1974. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L191609 (tuniský cestovní pas vydaný dne 28. 2. 1996, platný do 27. 2. 2001). Národní identifikační číslo: 04643632 uděleno dne 18. 6. 1999. Další: a) Italské daňové číslo: DAOMMD74T11Z352Z, b) jméno matky je Ourida, c) odsouzen dne 11. 12. 2002 ke třem a půl letům vězení v Itálii, propuštěn z vězení v Itálii dne 25. 11. 2004, deportován do Tuniska dne 1. 12. 2004." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (také znám jako a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Adresa: a) 23 50. Steet, Zehrouni, Tunis, Tunisko. Datum narození: 11. 12. 1974. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L191609 (tuniský cestovní pas vydaný dne 28. 2. 1996, s platností do 27. 2. 2001). Národní identifikační číslo: 04643632 uděleno dne 18. 6. 1999. Další informace: a) italské daňové číslo: DAOMMD74T11Z352Z, b) jméno matky je Ourida Bint Mohamad, c) deportován do Tuniska dne 1. 12. 2004."
          (4) Záznam "Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (také znám jako a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank). Adresa: Viale Bligny 42, Milán, Itálie. Datum narození: 31. 3. 1970. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L579603 (tuniský pas vydaný v Miláně dne 19. 11. 1997, platný do 18. 11. 2002). Národní identifikační číslo: 007-99090. Další informace: a) Italské daňové číslo: CHRTRK70C31Z352U; b) Jméno matky je Charaabi Hedia; c) Propuštěn z vězení v Itálii dne 28. května 2004; d) Od října 2007 na útěku; e) Od roku 2004 pobývá ve Švýcarsku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 24. 4. 2002." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (také znám jako a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank). Adresa: 29 Vordere Gasse, 7012, Felsberg, Švýcarsko. Datum narození: 31. 3. 1970. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L579603 (tuniský pas vydaný v Miláně dne 19. 11. 1997, s platností do 18. 11. 2002). Národní identifikační číslo: 007-99090. Další informace: a) italské daňové číslo: CHRTRK70C31Z352U, b) jméno matky je Charaabi Hedia. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 24. 4. 2002."
          (5) Záznam "Ahmed Mohammed Hamed Ali (také znám jako a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib. Datum narození: a) 1965, b) 1. 1. 1967. Místo narození: Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Další informace: Afghánistán." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Ahmed Mohammed Hamed Ali (také znám jako a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed The Egyptian, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib. Datum narození: 13. 1. 1967. Místo narození: Badari, Asyout, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Další informace: Afghánistán. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 10. 2001."
          (6) Záznam "Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi" Datum narození: 15. 12. 1970. Místo narození: Al-Mohamedia, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L276046 (tuniský pas vydaný dne 1. 7. 1996 platný do 30. 6. 2001)." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi. Adresa: Itálie. Datum narození: 15. 12. 1970. Místo narození: Al-Mohamedia, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L276046 (tuniský cestovní pas vydaný dne 1. 7. 1996, s platností do 30. 6. 2001). Další informace: a) Jméno matky je Reem Al-Askari, b) člen Tunisian Combatant Group."
          (7) Záznam "Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (také znám jako a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresa: a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brusel, Belgie. b) rue de l’agriculture 172, 1030 Schaerbeek, Brusel, Belgie, c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Brusel, Belgie. Datum narození: 23. 11. 1965. Místo narození: Ghardimaou, Tunisko. Státní příslušnost: a) tuniská, b) belgická (od 8. 11. 1993). Cestovní pas č.: E590976 (tuniský cestovní pas vydaný dne 19. 6. 1987, platný do 18. 6. 1992). Další informace: a) dne 18. 12. 2001 zatčen v Belgii; b) od počátku roku 2008 propuštěn, opět zatčen v červnu 2009 za nedodržení podmínek svého podmínečného propuštění. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3. 9. 2002." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (také znám jako a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi). Adresa a) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Brusel, Belgie. Datum narození: 23. 11. 1965. Místo narození: Ghardimaou, Tunisko. Státní příslušnost: a) tuniská. Cestovní pas č.: E590976 (tuniský cestovní pas vydaný dne 19. 6. 1987, s platností do 18. 6. 1992). Další informace: a) belgická státní příslušnost odebrána dne 26. 1. 2009, b) ve vazbě v Nivelles, Belgie, od října 2010. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3. 9. 2002."
          (8) Záznam "Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai’i (také znám jako a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Adresa: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghánistán. Datum narození: a) 30. 3. 1964, b) 14. 5. 1964. Místo narození: Tripolis, Libye. Státní příslušnost: libyjská. Cestovní pas č.: 621570. Národní identifikační číslo: T/200310." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai’i (také znám jako a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Adresa: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripolis, Libyjská arabská džamáhíríja. Datum narození: a) 30. 3. 1964, b) 14. 5. 1964. Místo narození: Tripolis, Libyjská arabská džamáhíríja. Státní příslušnost: Libye. Cestovní pas č.: 621570. Národní identifikační číslo: 200310. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 10. 2001."
          (9) Záznam "Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Itálie. Datum narození: 26. 3. 1969. Místo narození: Feriana, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: M351140 (tuniský cestovní pas platný do 16. 6. 2005). Další informace: a) Italské daňové číslo: TLLLHR69C26Z352G, b) odsouzen ve Francii dne 14. 10. 2002, c) vydán Itálii dne 6. 9. 2006. Zadržován v Itálii do července 2007, d) v Tunisku odsouzen v nepřítomnosti ke dvaceti letům odnětí svobody." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili (také znám jako Lazar Ben Mohammed Tlili). Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Itálie. Datum narození: 26. 3. 1969. Místo narození: Feriana, Al-Kasrain, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: M351140 (tuniský cestovní pas s platností do 16. 6. 2005). Další informace: a) italské daňové číslo: TLLLHR69C26Z352G, b) propuštěn z vězení dne 15. 1. 2007, c) v Tunisku odsouzen v nepřítomnosti ke dvaceti letům odnětí svobody, d) jméno matky je Essayda Bint Salih Al-Tlili."
          (10) Záznam "Lased Al As’ad Ben Heni Hani (alias a) Lased Ben Heni Low, b) Mohamed Abu Abda). Datum narození: 5. 2. 1969. Místo narození: Tripolis, Libye. Další informace: a) Řízení, které bylo proti němu vedeno v Německu, bylo zastaveno. b) Pravomocně odsouzen v Itálii dne 11. 11. 2002 k šestiletému trestu odnětí svobody. c) Profesor chemie." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mohamed Aouani (také znám jako a) Lased Ben Heni b) Al-As’ad Ben Hani c) Mohamed Ben Belgacem Awani, c) Mohamed Abu Abda, d) Abu Obeida). Datum narození: 5. 2. 1970. Státní příslušnost: tuniská. Místo narození: a) Tripolis, Libye, b) Tunis, Tunisko. Další informace: Profesor chemie, b) deportován z Itálie do Tuniska dne 27. 8. 2006."
          (11) Záznam "Said Bahaji. Adresa: dříve bytem v Bunatwiete 23, D-21073 Hamburk, Německo. Datum narození: 15. 7. 1975. Místo narození: Haselünne (Dolní Sasko), Německo. Státní příslušnost: a) německá, b) marocká. Pasy: a) prozatímní německý pas č. 28642163 vydaný městem Hamburk b) marocký pas po skončení platnosti č. 954242 vydaný dne 28. 6. 1995 v Meknèsu, Maroko; c) Národní identifikační číslo BPA č. 1336597587." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Said Bahaji (také znám jako a) Zouheir Al Maghribi, b) Mohamed Abbattay, c) Abderrahmane Al Maghribi). Adresa: dříve bytem v Bunatwiete 23, D-21073 Hamburk, Německo. Datum narození: 15. 7. 1975. Místo narození: Haselünne (Dolní Sasko), Německo. Státní příslušnost: a) německá, b) marocká. Pasy: a) prozatímní německý pas č. 28642163 vydaný městem Hamburk, b) marocký pas po skončení platnosti č. 954242 vydaný dne 28. 6. 1995 v Meknèsu, Maroko, c) národní identifikační číslo BPA č. 1336597587. Další informace: a) od dubna 2010 zástupce vedoucího mediálního výboru sítě Al-Kajdá, b) pravděpodobně se zdržuje v afghánsko-pákistánském pohraničí."
          (12) Záznam "Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia. Adresa: Tunis, Tunisko. Datum narození: 11. 5. 1966. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L289032 (tuniský pas vydaný dne 22. 8. 2001 platný do 21. 8. 2006)." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia (také znám jako Abu Salim). Adresa: 1 Via Val Bavona, Milán, Itálie. Datum narození: 11. 5. 1966. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L289032 (tuniský pas vydaný dne 22. 8. 2001 s platností do 21. 8. 2006)."
          (13) Záznam "Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Adresa: Via Latisana 6, Milán, Itálie. Datum narození: 14. 7. 1970. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: M408665 (tuniský pas vydaný dne 4. 10. 2000 platný do 3. 10. 2005). Další informace: a) Italské daňové číslo: BNSDLA70L14Z352B, b) vězněn tři roky a šest měsíců v Itálii. Dne 23. 2. 2004 propuštěn z vězení a dne 28. 2. 2004 deportován do Tuniska, c) v současné době uvězněn v Tunisku." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane (také znám jako Zakariya). Adresa: Tunisko. Datum narození: 14. 7. 1970. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: M408665 (tuniský pas vydaný dne 4. 10. 2000 s platností do 3. 10. 2005). Další informace: a) italské daňové číslo: BNSDLA70L14Z352B, b) dne 28. 2. 2004 deportován z Itálie do Tuniska, c) v současné době uvězněn v Tunisku."
          (14) Záznam "Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (také znám jako a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad "Abdallah Ba" Amar, k) Ramzi Omar). Datum narození: a) 1. 5. 1972, b) 16. 9. 1973, c) 15. 7. 1975. Místo narození: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, b) Chartúm, Súdán. Státní příslušnost: a) jemenská, b) súdánská. Cestovní pas č.: 00085243 (vydaný dne 17. 11. 1997 v San’á, Jemen). Další informace: a) zatčen v Karáčí v Pákistánu dne 30. 9. 2002, b) od července 2007 zadržován Spojenými státy americkými." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (také znám jako a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad "Abdallah Ba" Amar, k) Ramzi Omar). Datum narození: a) 1. 5. 1972, b) 16. 9. 1973. Místo narození: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, b) Chartúm, Súdán. Státní příslušnost: a) jemenská, b) súdánská. Cestovní pas č.: 00085243 (vydaný dne 17. 11. 1997 v San’á, Jemen). Další informace: a) zatčen v Karáčí v Pákistánu dne 30. 9. 2002, b) od května 2010 zadržován Spojenými státy americkými."
          (15) Záznam "Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (také znám jako Bushusha, Mokhtar). Adresa: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Itálie. Datum narození: 13. 10. 1969. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: K754050 (tuniský pas vydaný dne 26. 5. 1999 platný do 25. 5. 2004). Národní identifikační číslo: 04756904 uděleno dne 14. 9. 1987. Další informace: a) Italské daňové číslo: BCHMHT69R13Z352T, b) jméno matky je Bannour Hedia, c) dne 11. 12. 2002 odsouzen v Itálii ke třem a půl letům vězení, d) dne 3. 5. 2006 propuštěn z vězení, ale povinen pravidelně se hlásit úřadům v Cremoně." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (také znám jako Bushusha, Mokhtar). Adresa: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Itálie. Datum narození: 13. 10. 1969. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: K754050 (tuniský pas vydaný dne 26. 5. 1999 s platností do 25. 5. 2004). Národní identifikační číslo: 04756904 uděleno dne 14. 9. 1987. Další informace: a) italské daňové číslo: BCHMHT69R13Z352T, b) jméno matky je Hedia Bannour."
          (16) Záznam "Yassine Chekkouri. Datum narození: 6. 10. 1966. Místo narození: Sáfí, Maroko. Další informace: Odsouzen ke čtyřem letům vězení v Itálii. Propuštěn z vězení dne 2. 2. 2004. Dne 26. 2. 2004 deportován do Maroka." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Yassine Chekkouri. Datum narození: 6. 10. 1966. Státní příslušnost: marocká. Číslo pasu: a) F46947, Maroko, b) H-135467 marocký vnitrostátní průkaz totožnosti. Místo narození: Sáfí, Maroko. Další informace: Jméno matky je Feue Hlima Bent Barka a jméno otce je Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. Dne 26. 2. 2004 deportován z Itálie do Maroka."
          (17) Záznam "Mounir El Motassadeq. Adresa: Göschenstraße 13, D-21073 Hamburk, Německo. Datum narození: 3. 4. 1974. Místo narození: Marrákeš, Maroko. Státní příslušnost: marocká. Cestovní pas č.: H 236483 (marocký cestovní pas). Další informace: od května 2007 uvězněn v Německu." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mounir El Motassadeq (znám také jako Mounir el Moutassadeq). Adresa: Německo. Datum narození: 3. 4. 1974. Místo narození: Marrákeš, Maroko. Státní příslušnost: marocká. Státní identifikace: Marocký vnitrostátní průkaz totožnosti E-491591. Cestovní pas č.: H 236483 (marocký cestovní pas). Další informace: a) uvězněn v Německu, b) Jméno otce je Brahim Brik. Matka se jmenuje Habiba Abbes."
          (18) Záznam "Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (také znám jako a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresa: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Itálie. Datum narození: 10. 2. 1968. Místo narození: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: K929139 (tuniský cestovní pas vydaný dne 14. 2. 1995, platný do 13. 2. 2000). Národní identifikační číslo: 00319547 (uděleno dne 8. 12. 1994). Další informace: a) Italské daňové číslo: SSDSBN68B10Z352F, b) jeho matka se jmenuje Beya Al-Saidani, c) od října 2007 zadržován v Itálii, d) dne 3. června 2008 vydán do Tuniska. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 24. 4. 2002." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (také znám jako a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adresa: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis, Tunisko. Datum narození: 10. 2. 1968. Místo narození: Menzel Jemil Bizerte, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: K929139 (tuniský cestovní pas vydaný dne 14. 2. 1995, s platností do 13. 2. 2000). Národní identifikační číslo: 00319547 (uděleno dne 8. 12. 1994). Další informace: a) italské daňové číslo: SSDSBN68B10Z352F, b) jméno matky je Beya al-Saidani, c) deportován z Itálie do Tuniska dne 2. června 2008. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 24. 4. 2002."
          (19) Záznam "Wa'el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan (znám také jako a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani). Datum narození: a) 22. 1. 1958, b) 20. 1. 1958. Místo narození: Al-Madinah, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdská. Cestovní pas č.: a) A-992535 (saúdsko-arabský pas), b) B 524420 (vydaný dne 15. 7. 1998 s platností do 22. 5. 2003)." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Wa'el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan (znám také jako a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani). Datum narození: a) 22. 1. 1958, b) 20. 1. 1958. Místo narození: Al-Madinah, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdská. Cestovní pas č.: a) A-992535 (saúdsko-arabský pas), b) B 524420 (vydaný dne 15. 7. 1998 s platností do 22. 5. 2003). Další informace: Výkonný ředitel Rabita Trust."
          (20) Záznam "Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Adresa: Via Masina 7, Milán, Itálie. Datum narození: 3. 4. 1968. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: M307707 (tuniský pas vydaný dne 12. 4. 2000 platný do 11. 4. 2005). Další informace: a) Italské daňové číslo: KMMMHD68D03Z352N, b) dne 17. 5. 2002 odsouzen v Itálii k pěti letům a deseti měsícům vězení. Dne 23. 4. 2003 Odvolací soud v Miláně snížil jeho trest na tři roky a šest měsíců. Dne 22. 7. 2005 deportován do Tuniska." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun (znám také jako Salmane). Adresa: Via Masina 7, Milán, Itálie. Datum narození: 3. 4. 1968. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: M307707 (tuniský pas vydaný dne 12. 4. 2000 s platností do 11. 4. 2005). Další informace: a) italské daňové číslo: KMMMHD68D03Z352N, b) dne 22. 7. 2005 deportován z Itálie do Tuniska, c) v současnosti ve výkonu osmiletého trestu odnětí svobody v Tunisku."
          (21) Záznam "Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (znám také jako a) Mnasri Fethi ben Rebai, b) Mnasri Fethi ben Rebaj, c) Mnasri Fethi ben al-Rabai, d) Mnasri Fethi ben Rabaj, e) Fethi Alic, f) Amor, g) Omar Abu, h) Omar Tounsi, i) Amar). Adresa: Birmingham, Spojené království. Datum narození: a) 6. 3. 1969, b) 6. 3. 1963, c) 3. 6. 1963. Místo narození: a) Al-Sanadil Farm, Nafzah, Governorate of Baja, Tunisko; b) Tunisko; c) Alžírsko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L497470 (tuniský pas vydaný dne 3. 6. 1997 platný do 2. 6. 2002). Další informace: matka se jmenuje Fatima Balayish. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25. 6. 2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (také znám jako a) Mnasri Fethi ben Rebai, b) Mnasri Fethi ben al-Rabai, c) Mnasri Fethi ben Rabaj, d) Fethi Alic, e) Amor, f) Omar Abu, g) Omar Tounsi, h) Amar). Adresa: Birmingham, Spojené království. Datum narození: a) 6. 3. 1969, b) 6. 3. 1963, c) 3. 6. 1969. Místo narození: a) Al-Sanadil Farm, Nafzah, Governorate of Baja, Tunisko, b) Tunisko, c) Alžírsko. Státní příslušnost: tuniská. Cestovní pas č.: L497470 (tuniský pas vydaný dne 3. 6. 1997 s platností do 2. 6. 2002). Další informace: matka se jmenuje Fatima Balayish. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25. 6. 2003."
          (22) Záznam "Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (znám také jako a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Datum narození: 23. 2. 1955. Místo narození: Káhira, Egypt. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Cestovní pas č.: a) B 751550, b) E 976177 (vydaný dne 6. 3. 2004 s platností do 11. 1. 2009). Další informace: Jeddah, Saúdská Arábie." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (znám také jako a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; (b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Adresa: Farsi Center – West Tower 11th floor, Suite 103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, Saudská Arábie. Datum narození: 23. 2. 1955. Místo narození: Káhira, Egypt. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Cestovní pas č.: a) B 751550, b) E 976177 (vydaný dne 6. 3. 2004 s platností do 11. 1. 2009). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 10. 2001."
          (23) Záznam "Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (také znám jako a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul. Adresa: Alžírsko. Datum narození: 2. 4. 1966. Místo narození: Biskra, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) Před deportací do Alžírska dne 13. 8. 2006 byl zadržován v Itálii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3. 9. 2002." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna (také znám jako a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul). Adresa: Alžírsko. Datum narození: 2. 4. 1966. Místo narození: Biskra, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) dne 12. 8. 2006 deportován z Itálie do Alžírska. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3. 9. 2002."
          (24) Záznam "Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (také znám jako a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Datum narození: 1960. Místo narození: provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: a) bezpečnostní koordinátor Usámy bin Ládina, b) repatriován do Afghánistánu v únoru 2006." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan (také znám jako a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin). Datum narození: 1960. Místo narození: provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: a) bezpečnostní koordinátor Usámy bin Ládina, b) repatriován do Afghánistánu v únoru 2006. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 21. 1. 2001."
          (25) Záznam "Tharwat Salah Shihata Ali (také znám jako: a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat). Datum narození: 29. 6. 1960. Místo narození: Egypt." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Tharwat Salah Shihata (také znám jako a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat, d) Tharwat Salah Shihata Ali). Datum narození: 29. 6. 1960. Místo narození: Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6. 10. 2001.“
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.