Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 85/2011 ze dne 31. ledna 2011 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 85/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 85/2011
          ze dne 31. ledna 2011,
          kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 560/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny [1], a zejména na čl.11a odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 12. dubna 2005 Rada přijala nařízení (ES) č. 560/2005.
          (2) Vzhledem k závažnosti situace v Pobřeží slonoviny by měly být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze IA nařízení (ES) č. 560/2005, zařazeny další osoby a subjekty,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na seznam uvedený v příloze IA nařízení (ES) č. 560/2005 se zařazují osoby a subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 31. ledna 2011.
          Za Radu
          předsedkyně
          C. Ashton
          [1] Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          OSOBY A SUBJEKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1
          | Jméno (a případná další jména) | Identifikační informace | Odůvodnění |
          1. | Philippe Henry Dacoury-Tabley | | Guvernér BCEAO, osoba odmítající se podřídit pravomoci demokraticky zvoleného prezidenta přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          2. | Denis N'Gbé | narozen 6. září 1956 v Danane; číslo pasu: PS-AE/094GD07 (platnost do 26. července 2012) | Národní ředitel BCEAO pro Pobřeží slonoviny osoba odmítající se podřídit pravomoci demokraticky zvoleného prezidenta přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          3. | Ibrahim Ezzedine | narozen 5. února 1968 v Bariche (Libanon); číslo pasu: 08AB14590 (platnost do 4. října 2014) | Podnikatel: přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          4. | Roland Dagher | narozen 8. května 1952 v Bamaku (Mali); čísla pasů: PD-AE/075FN01 (platnost do 16. ledna 2011) 08AA15167 (platnost do 1. prosince 2013) | podnikatel, člen Hospodářské a sociální rady: přispívá k nelegitimnímu financování Laurenta Gbagba |
          5. | Oussou Kouassi | narozen 1. ledna 1956 v Oumé; čísla pasů: PD-AE/016EU09 (platnost do 31. srpna 2009) 08AA80739 (platnost do 12. července 2014) | Generální ředitel hospodářství: osoba odmítající se podřídit pravomoci demokraticky zvoleného prezidenta přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          6. | Ossey Eugène Amonkou | narozen 13. července 1960 v Akoupé; číslo pasu: 04LE10026 (platnost do 19. června 2011) | Generální ředitel národní investiční banky BNI (Banque nationale d'investissement): osoba odmítající se podřídit pravomoci demokraticky zvoleného prezidenta přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          B. Subjekty
          | Název (a případné další názvy) | Identifikační informace | Odůvodnění |
          1. | Caisse d'Epargne de Côte d’Ivoire | SIEGE SOCIAL Abidjan-Plateau, Immeuble SMGL, 11 Avenue Joseph Anoma, 01 BP 6889 Abidjan 01 RCI Tél.: +225 20 25 43 00 Fax: +225 20 25 53 11 SWIFT: CNCGCIAB - Email: info@caissepargne.ci | přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          2. | Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire (BHCI) | 22 Avenue Joseph Anoma - 01 BP 2325 Abidjan 01 Côte d'Ivoire Tel.: +225 20 25 39 39 Fax.: +225 20 22 58 18 | přispívá k financování nelegitimní vlády Laurenta Gbagba. |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.