Nařízení Komise (EU) č. 98/2011 ze dne 3. února 2011 , kterým se po sto čtyřicáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 98/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 98/2011
          ze dne 3. února 2011,
          kterým se po sto čtyřicáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 [2] uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Dne 17. ledna 2011 se Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl pozměnit identifikační údaje jedné fyzické osoby ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Dne 22. ledna 2011 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o vyjmutí dvou fyzických osob z tohoto seznamu.
          (3) Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. února 2011.
          Za Komisi
          Catherine Ashton
          místopředsedkyně
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          [2] Článek 7a byl vložen nařízením (EU) č. 1286/2009 (Úř. věst. L 346, 23.12.2009, s. 42).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se upravuje takto:
          (1) V položce "Fyzické osoby" se zrušují tyto záznamy:
          (a) "Ali Mohamed Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri (také znám jako Al-Shaykh Al-Libi). Adresa: Ajdabiya, Libye. Datum narození: 1963. Další informace: a) jméno manželky je Aliya al Adnan (syrská státní příslušnice), b) zadržen v roce 2001."
          (b) Joko Pitono (také znám jako a) Joko Pitoyo, b) Joko Pintono, c) Dulmatin, d) Dul Matin, e) Abdul Martin, f) Abdul Matin, g) Amar Umar, h) Amar Usman, i) Anar Usman, j) Djoko Supriyanto, k) Jak Imron, l) Muktamar, m) Novarianto, n) Topel). Datum narození: a) 16.6.1970, b) 6.6.1970. Místo narození: vesnice Petarukan, Pemalang, Střední Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: Indonésie.
          (2) Záznam "Tufail, Mohammed (aka Tufail, S.M.; aka Tufail, Sheik Mohammed); státní příslušnost: Pákistán" se nahrazuje tímto:
          "Mohammed Tufail (také znám jako a) Tufail, S.M., b) Tufail, Sheik Mohammed). Datum narození: 5.5.1930. Státní příslušnost: pákistánská. Další informace: působil jako ředitel Ummah Tameer e-Nau (UTN). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 24.12.2001."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.