Nařízení Komise (EU) č. 115/2011 ze dne 2. února 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 115/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 115/2011
          ze dne 2. února 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES [1], a zejména na čl. 18a odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES [2] pozměnila směrnici 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropské unii.
          (2) Nařízením Komise (ES) č. 748/2009 [3] byl vytvořen seznam provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví ve smyslu přílohy I směrnice 2003/87/ES.
          (3) Účelem seznamu je snížit administrativní zátěž provozovatelů letadel poskytnutím informací o členském státu, kterému jsou jednotliví provozovatelé letadel podřízeni; díky tomu každý provozovatel letadel ví, kterému členskému státu je podřízen, a každému členskému státu je jasné, pro které provozovatele je příslušný.
          (4) Začlenění do systému Unie pro obchodování s povolenkami je spojeno s výkonem činností v oblasti letectví podle přílohy I směrnice 2003/87/ES a nezávisí na uvedení na seznamu provozovatelů letadel vytvořeném Komisí na základě čl. 18a odst. 3 směrnice.
          (5) Řada provozovatelů letadel si najímá správcovské nebo servisní společnosti, aby jejich jménem předkládaly letové plány a hradily poplatky za traťovou navigaci. V důsledku toho je v letových plánech často uveden kód Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) přidělený správcovské nebo servisní společnosti, přestože tyto společnosti nemusí být provozovateli letadel. Nejlepším způsobem identifikace provozovatele nebo vlastníka letadla je přítomnost kódu ICAO nebo označení registrace v letovém plánu; příslušného provozovatele letadla proto často není možné s jistotou identifikovat, pokud tento provozovatel neposkytne Eurocontrolu prohlášení o letadlovém parku obsahující údaje o letadlech, která provozuje. Při tvorbě aktualizovaného seznamu provozovatelů letadel vzala Komise v úvahu prohlášení o letadlovém parku, která jí poskytli provozovatelé a správcovské a servisní společnosti. V aktualizovaném seznamu je však vzhledem k nedostatku poskytnutých informací uvedena řada správcovských nebo servisních společností a označení registrace letadel.
          (6) Nařízení (ES) č. 748/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 748/2009 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. února 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.
          [2] Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 219, 22.8.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Seznam provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel
          BELGIE |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          123 | Abelag Aviation | BELGIE |
          7649 | AIRBORNE EXPRESS | SPOJENÉ STÁTY |
          33612 | ALLIED AIR LIMITED | NIGÉRIE |
          30020 | AVIASTAR-TU CO. | RUSKÁ FEDERACE |
          31416 | AVIA TRAFFIC COMPANY | RUSKÁ FEDERACE |
          35163 | Buddy 4, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          908 | BRUSSELS AIRLINES | BELGIE |
          25996 | CAIRO AVIATION | EGYPT |
          4369 | CAL CARGO AIRLINES | IZRAEL |
          29517 | CAPITAL AVTN SRVCS | NIZOZEMSKO |
          36867 | CLASSIC JET HERITAGE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36515 | CONTRAIL AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          f11336 | CORPORATE WINGS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32909 | CRESAIR INC | SPOJENÉ STÁTY |
          985 | EAT | BELGIE |
          32432 | EGYPTAIR CARGO | EGYPT |
          36012 | ENJOY AIR | ŠVÝCARSKO |
          f11102 | FedEx Express Corporate Aviation | SPOJENÉ STÁTY |
          f11256 | Flying Partners CVBA | BELGIE |
          13457 | Flying Service N.V. | BELGIE |
          32486 | FAYARD ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          24578 | GAFI GENERAL AVIAT | ŠVÝCARSKO |
          32737 | GREAT ALLIANCE WORLD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29980 | HAINAN AIRLINES (2) | ČÍNA |
          23700 | HEWA BORA AIRWAYS | KONGO |
          28582 | INTER-WETALL | ŠVÝCARSKO |
          9542 | INTL PAPER CY | SPOJENÉ STÁTY |
          f11391 | JEFFERSON FINANCIAL COMPANY | SPOJENÉ STÁTY |
          27709 | KALITTA AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          28087 | LAS VEGAS CHARTER | SPOJENÉ STÁTY |
          32303 | MASTER TOP LINHAS | BRAZÍLIE |
          1084 | MIL BELGIUM | BELGIE |
          31565 | MONTE CARLO AVTN | BELGIE |
          26688 | NEWELL RUBBERMAID | SPOJENÉ STÁTY |
          f11805 | NUCOR CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          31207 | N604FJ LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11462 | N907WS AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10341 | OfficeMax Inc | SPOJENÉ STÁTY |
          36214 | ORCA AVIATION BVBA | BELGIE |
          31660 | RIPPLEWOOD AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          2344 | SAUDIA | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          27769 | SEA-AIR | BELGIE |
          27975 | SIA CARGO PTE LTD | SINGAPUR |
          29222 | SILVERBACK CARGO | RWANDA |
          35334 | SONOCO PRODUCTS CO | SPOJENÉ STÁTY |
          26784 | SOUTHERN AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          27977 | TECHNOMAG | ŠVÝCARSKO |
          28453 | THOMAS COOK ARL BELG | BELGIE |
          27011 | TNT AIRWAYS | BELGIE |
          34920 | TRIDENT AVIATION SVC | SPOJENÉ STÁTY |
          30011 | TUI AIRLINES - JAF | BELGIE |
          27911 | ULTIMATE ACFT SERVIC | SPOJENÉ STÁTY |
          31794 | UTAIR CARGO | RUSKÁ FEDERACE |
          13603 | VF CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          36269 | VF INTERNATIONAL | ŠVÝCARSKO |
          20065 | V L M | BELGIE |
          f11467 | WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11460 | ZG AIRCRAFT LEASING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          a11534 | Operator using TAIL NB: VPBDV | Neznámý |
          a11549 | Operator using TAIL NB: VQBHA | Neznámý |
          BULHARSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          27359 | AEROTRANS KAZAKSTAN | KAZACHSTÁN |
          27698 | AEROVISTA | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          33329 | AERO POWER LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          23962 | AIR BAN | BULHARSKO |
          35743 | AIR IBERIA LTD. | GRUZIE |
          26520 | AIR LIBYA 2 | LIBYE |
          11775 | AIR VIA BULGARIAN | BULHARSKO |
          33225 | AIR VICTORY | GRUZIE |
          34357 | AIR WEST GEORGIA | GRUZIE |
          31007 | ANIKAY AIR MIDDLE E | JORDÁNSKO |
          36020 | ARARAT INTERNATIONAL | ARMÉNIE |
          28818 | ASIAN SPIRIT | FILIPÍNY |
          f10077 | Basic Capital Majestic | SPOJENÉ STÁTY |
          33459 | BAHRAIN AIR | BAHRAJN |
          32131 | BEIBARS CJSC | KAZACHSTÁN |
          28445 | BH AIR | BULHARSKO |
          27538 | BULGARIAN AIR CHRTR. | BULHARSKO |
          29056 | BULGARIA AIR | BULHARSKO |
          25981 | CARGO AIR LTD. | BULHARSKO |
          32313 | EAST WING KAZAKHSTAN | KAZACHSTÁN |
          36884 | FLY ADJARA | GRUZIE |
          10165 | HEMUS AIR | BULHARSKO |
          25134 | INTERNAL MINISTRY UU | RUSKÁ FEDERACE |
          28505 | IRANIAN AIR TRANSPOR | ÍRÁN |
          31721 | JORDAN INT AIR CARGO | JORDÁNSKO |
          27345 | KHORIV AVIA | UKRAJINA |
          28246 | KOKSHETAU AIRLINE | KAZACHSTÁN |
          32034 | KOMIAVIAVIATRANS 2 | RUSKÁ FEDERACE |
          31019 | KREMENCHUK FLIGHT | UKRAJINA |
          21448 | MOSCOW AIRLINES JSC | RUSKÁ FEDERACE |
          30622 | PMT AIR | KAMBODŽA |
          27203 | ROSAVIA AIR COMPANY | UKRAJINA |
          29085 | RUBYSTAR | BĚLORUSKO |
          32835 | SAYAT AIR KAZAKSTAN | KAZACHSTÁN |
          1830 | SENEGALAIR | SENEGAL |
          34818 | SERTUR AVIATION | TURECKO |
          32037 | SKY JET KAZAKHSTAN | KAZACHSTÁN |
          32664 | STARLINE KZ JSC | KAZACHSTÁN |
          32347 | TABAN AIR | ÍRÁN |
          34245 | VICTORIA AIR VM LTD | BULHARSKO |
          31648 | VIP-AVIA | GRUZIE |
          35082 | ZAGROS AIRLINES | ÍRÁN |
          ČESKÁ REPUBLIKA |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          7824 | ACL SLOVACKY | ČESKÁ REPUBLIKA |
          35387 | ACS SA | ŠPANĚLSKO |
          16895 | AERO VODOCHODY | ČESKÁ REPUBLIKA |
          f11813 | AERSALE INC | SPOJENÉ STÁTY |
          31304 | AIRCRAFT INDUSTRIES | ČESKÁ REPUBLIKA |
          30203 | ATMA AIRLINES | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          34057 | AVTN SPECIALTIES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          35333 | AXIS AVIATION GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          22621 | CAA CZECH REPUBLIC | ČESKÁ REPUBLIKA |
          36846 | CABLEVISION SYSTEMS | SPOJENÉ STÁTY |
          34430 | CAIMITO ENTERP. LTD | KYPR |
          36294 | CENTRAL CHARTER CZEC | ČESKÁ REPUBLIKA |
          859 | CZECH AIRLINES | ČESKÁ REPUBLIKA |
          f10182 | Executive Flight Services, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          33327 | EARTH ONE LIMITED | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36242 | GEORGIAN INTERNATION | GRUZIE |
          31631 | GLOBAL AVIATION LIBY | LIBYE |
          35825 | HYUNDAI MOTOR CO | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          32231 | ILIN AIRCOMPANY | RUSKÁ FEDERACE |
          30825 | LETS FLY SRO | ČESKÁ REPUBLIKA |
          32935 | MIDAMERICA HOLDINGS | SPOJENÉ STÁTY |
          3597 | MIL CZECH REPUBLIC | ČESKÁ REPUBLIKA |
          30743 | NORSE AIR CHARTER | JIŽNÍ AFRIKA |
          29976 | NOVA CHEMICALS | SPOJENÉ STÁTY |
          35361 | OKAY HOLDING AS | ČESKÁ REPUBLIKA |
          f10358 | Pioneer Private Aviation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10379 | Red.Com | SPOJENÉ STÁTY |
          36763 | RETENTURA LTD. | KYPR |
          2276 | ROCKWELL AUTOMATION | SPOJENÉ STÁTY |
          32157 | SKYDIVE LK | ČESKÁ REPUBLIKA |
          32812 | SKY DIVING FOR FUN | SLOVENSKO |
          27292 | SKY GEORGIA | GRUZIE |
          31351 | SKY KG AIRLINES | RUSKÁ FEDERACE |
          13702 | STEVENS EXPRESS | SPOJENÉ STÁTY |
          24903 | TRAVEL SERVIS A.S. | ČESKÁ REPUBLIKA |
          25890 | UKRAINIAN PILOT | UKRAJINA |
          32721 | VIDEOTAPE CENTER | SPOJENÉ STÁTY |
          DÁNSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          33255 | AIRON AIR | DÁNSKO |
          33185 | AIR ALPHA A/C SALES | DÁNSKO |
          3456 | AIR ALSIE | DÁNSKO |
          22466 | AIR GREENLAND | DÁNSKO |
          34774 | ALIGAP A/S | DÁNSKO |
          36866 | ALUMECO A/S | DÁNSKO |
          142 | ATLANTIC AIRWAYS | DÁNSKO |
          36122 | AVIATION HOLDINGS | SPOJENÉ STÁTY |
          34980 | AVTN CAPITAL GRP (2) | SPOJENÉ STÁTY |
          35753 | A/S MAERSK AVIATION | DÁNSKO |
          36842 | BRASILIA JET CENTER | BRAZÍLIE |
          32921 | CANYON GATE FLT SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          28860 | CHC DENMARK | DÁNSKO |
          36851 | CHC HELI. AUSTRALIA | AUSTRÁLIE |
          781 | CIMBER AIR DENMARK | DÁNSKO |
          33047 | CITICAPITAL LOCAVIA | FRANCIE |
          f10500 | Duchossois Industries, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10172 | Duke Energy Business Services LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          366 | DANISH AIR TRANSPORT | DÁNSKO |
          27919 | DRT VERTRIEBS GMBH | DÁNSKO |
          32738 | EAST AIR | TÁDŽIKISTÁN |
          25431 | ELMAGAL AVIATION | SÚDÁN |
          33139 | ENEX AVIATION LLC | MONAKO |
          f11774 | ENGAGE AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          26272 | EXECUJET EUROPE A/S | DÁNSKO |
          31760 | FAROE JET | DÁNSKO |
          35478 | FIRST GREENWICH | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10218 | GCTPA, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33254 | GE CAPITAL SOLUTIONS | DÁNSKO |
          32364 | GLOBAL TRANSERVICE | SPOJENÉ STÁTY |
          32595 | GRAAKJAER A/S | DÁNSKO |
          36297 | JET FLEET INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          32158 | JET TIME A/S | DÁNSKO |
          34892 | JJO INVEST APS | DÁNSKO |
          33518 | KIRKBI INVEST | DÁNSKO |
          31243 | KIRKBI TRADING | DÁNSKO |
          36538 | KIRK AVIATION A/S | DÁNSKO |
          34672 | LAO CAPRICORN AIR | LAOS |
          32541 | NAPLES FLIGHT MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          34830 | OLGA LEASING LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          33063 | PANADERO ENERGY LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33803 | PARTNERSELSKABET | DÁNSKO |
          23090 | PHARMA NORD | DÁNSKO |
          36227 | POLICE & BOARD EE | ESTONSKO |
          30137 | PRIMERA AIR | ISLAND |
          35196 | PRIMERA AIR SCAND | DÁNSKO |
          33624 | QUAD/AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          29123 | RHEINLAND AIR SERV. | NĚMECKO |
          31890 | ROMANIAN AIRPORT SVC | RUMUNSKO |
          9918 | STAR AIR | DÁNSKO |
          21550 | STERLING AIRLINES | DÁNSKO |
          4357 | SUNAIR DENMARK | DÁNSKO |
          36191 | SUN WAY GEORGIA | GRUZIE |
          21484 | THOMAS COOK SCAND. | DÁNSKO |
          35579 | TRANSAVIA DENMARK | DÁNSKO |
          32655 | VIP PARTNERFLY | DÁNSKO |
          36641 | VISIONAIR | SPOJENÉ STÁTY |
          33375 | WAYLOCK OVERSEAS LTD | RUSKÁ FEDERACE |
          12327 | WEIBEL SCIENTIFIC | DÁNSKO |
          5343 | WIDEROE FLYVESELSKAP | NORSKO |
          NĚMECKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          24568 | ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG | NĚMECKO |
          f10001 | Academy of Art University | SPOJENÉ STÁTY |
          3647 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | NĚMECKO |
          156 | Aeroflot - Russian Airlines | RUSKÁ FEDERACE |
          35126 | Aerologic GmbH | NĚMECKO |
          6802 | Aero Personal s.a de c.v. | MEXIKO |
          21756 | Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH | NĚMECKO |
          32419 | AirBridgeCargo Airlines LLC | RUSKÁ FEDERACE |
          28844 | Air Astana JSC | KAZACHSTÁN |
          8221 | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | NĚMECKO |
          33133 | Air China Cargo Co., Ltd | ČÍNA |
          786 | Air China Limited | ČÍNA |
          22317 | Air-Service GmbH | NĚMECKO |
          8901 | Archer Daniels Midland Company | SPOJENÉ STÁTY |
          19480 | Asiana Airlines | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          27868 | Atlasjet Airlines | TURECKO |
          20979 | Atlas Air, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          34963 | ACG AIR CARGO | NĚMECKO |
          20017 | ACM AIR CHARTER GMBH | NĚMECKO |
          33295 | ADVANCED AV. LOGIST | NĚMECKO |
          499 | AERODATA AKTIENGES 1 | NĚMECKO |
          150 | AERODIENST | NĚMECKO |
          32334 | AEROFLOT CARGO | RUSKÁ FEDERACE |
          35859 | AEROTRESALIA | MEXIKO |
          30959 | AERO MONGOLIA | MONGOLSKO |
          11454 | AFI FLIGHT INSPECT. | NĚMECKO |
          31799 | AGRATA AVIATION | ESTONSKO |
          27692 | AHSEL HAVA | TURECKO |
          32484 | AIRCASTLE ADVISOR | SPOJENÉ STÁTY |
          33817 | AIRCRAFT ASSET MGT. | NĚMECKO |
          32868 | AIRCRAFT GENERAL | ITÁLIE |
          f11396 | AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE | SPOJENÉ STÁTY |
          34984 | AIRCRAFT MNGMT LS | ŠVÝCARSKO |
          36019 | AIRCRAFT RENT A.S. | ČESKÁ REPUBLIKA |
          33852 | AIRLIFT SERVICE D.O. | BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE |
          31390 | AIRSEVEN GMBH | NĚMECKO |
          34629 | AIRVIP LTD. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          22484 | AIR ALLIANCE GMBH | NĚMECKO |
          35195 | AIR CHINA BUSINESS | ČÍNA |
          22378 | AIR KUBAN | RUSKÁ FEDERACE |
          23463 | AIR MACAU CO. LTD. | MACAO (ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLAST ČLR) |
          5663 | AIR NAMIBIA | NAMIBIE |
          29743 | AIR NATIONAL CORP | NOVÝ ZÉLAND |
          17595 | AIR SERVICE BERLIN | NĚMECKO |
          31446 | AIR TRANSPORT INTL 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          36719 | AIR 1 AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          34266 | AIR 1 AVIATION GMBH | NĚMECKO |
          33836 | AJWA AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          33869 | ALCI ANTARTIC | JIŽNÍ AFRIKA |
          5165 | ALPLA AIR CHARTER | RAKOUSKO |
          30361 | AL HOKAIR | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          25435 | AL-THANI | KATAR |
          32684 | AMJET AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31290 | AOP AIR OPERATING | ŠVÝCARSKO |
          34337 | API HOLDING | NĚMECKO |
          27073 | ARTOC AIR | EGYPT |
          25551 | ASIA CONTINENTAL | KAZACHSTÁN |
          35310 | ASIA CONTINENT AVIA | KAZACHSTÁN |
          24940 | ASIA TODAY LTD | ČÍNA |
          32548 | ASTRON AVIATION LTD | ŠVÝCARSKO |
          f11211 | ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG | NĚMECKO |
          30698 | ATG SWISS FIRST | ŠVÝCARSKO |
          36360 | AUGSBURG AIRWAYS GMB | NĚMECKO |
          29122 | AURON LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          31551 | AVIATION CAP GRP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35968 | AVIATION INVESTMENT | NĚMECKO |
          35708 | AVIATION JOLINA SEC | KANADA |
          33093 | AVIATION PARTNERS S | HONDURAS |
          516 | Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim | NĚMECKO |
          25978 | Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co. | NĚMECKO |
          f10795 | Beef Products Inc. / BPI Technology Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          561 | Bertelsmann AG | NĚMECKO |
          23956 | Blue Sky Airservice GmbH | NĚMECKO |
          29090 | Blue Wings AG | NĚMECKO |
          29389 | Bombardier PreOwned | SPOJENÉ STÁTY |
          31614 | Bombardier Transportation GmbH | NĚMECKO |
          15176 | Bundespolizei-Fliegergruppe | NĚMECKO |
          32874 | Business Jet Ltd | NOVÝ ZÉLAND |
          7897 | BAE SYSTEMS FLT SYST | SPOJENÉ STÁTY |
          30586 | BALL CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          32840 | BARBEDOS GROUP LTD | NIGÉRIE |
          509 | BASF SE | NĚMECKO |
          29137 | BATAVIA AIR | INDONÉSIE |
          35233 | BAVARIA INTERNATION | NĚMECKO |
          30306 | BEDO BETEILIGUNGS | NĚMECKO |
          911 | BEECHCRAFT AUGSBURG | NĚMECKO |
          17395 | BEECHCRAFT BERLIN | NĚMECKO |
          11646 | BERGER JULIUS | NIGÉRIE |
          31886 | BESTAIR TURKEY | TURECKO |
          28042 | BLUE SKY GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          14658 | BMW AG | NĚMECKO |
          6667 | BOMBARDIER AEROSPACE | SPOJENÉ STÁTY |
          36062 | BORAJET HAVACILIK | TURECKO |
          34852 | BREMENFLY GMBH | NĚMECKO |
          680 | BURDA REISEFLUG | NĚMECKO |
          35021 | Chai Ltd. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          35418 | Challenge Aero AG | ŠVÝCARSKO |
          22448 | Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH | NĚMECKO |
          f10709 | Colgan Air Services | SPOJENÉ STÁTY |
          824 | Condor Flugdienst GmbH | NĚMECKO |
          12495 | Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. | CHORVATSKO |
          33282 | CANJET AIRLINES | KANADA |
          34985 | CAPE CHAMONIX WINE | JIŽNÍ AFRIKA |
          32482 | CARSON AIR LTD | KANADA |
          19823 | CA "Air Moldova" IS | MOLDAVSKÁ REPUBLIKA |
          26021 | CEBU PACIFIC AIR INC | FILIPÍNY |
          30714 | CENTRAL MOUNTAIN AIR | KANADA |
          35194 | CHONGQING AIRLINES | ČÍNA |
          28178 | CIRRUS AVIATION | NĚMECKO |
          35527 | CLASSIC SERVICES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          31719 | CLICK MEXICANA | MEXIKO |
          36157 | CLUB SAAB 340 | ŠVÝCARSKO |
          26507 | COMMANDER FLUGDIENST | NĚMECKO |
          23741 | COMMANDER MEXICANA | MEXIKO |
          33189 | CONTINENT AIRLINE UU | RUSKÁ FEDERACE |
          25210 | COOK AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          27760 | CORPORATE ACFT LS | ŠVÝCARSKO |
          33045 | CORPORATE JET MNGT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31333 | CORP JET SVCS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          24481 | CTL LOGISTICS S.A. | POLSKO |
          4484 | Delta Air Lines, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          8980 | Delta Technical Services Ltd | NĚMECKO |
          1776 | Deutsche Lufthansa AG | NĚMECKO |
          2044 | Dr. August Oetker KG | NĚMECKO |
          32731 | DANAHER CORPORATION | SPOJENÉ STÁTY |
          34179 | DAO AVIATION | DÁNSKO |
          967 | DAS DIRECT AIR | NĚMECKO |
          30651 | DAUAIR | NĚMECKO |
          18003 | DBA LUFTFAHRTGESELL. | NĚMECKO |
          f10558 | DCS Management Services | SPOJENÉ STÁTY |
          26466 | DC Aviation GmbH | NĚMECKO |
          30996 | DEERE & COMPANY | SPOJENÉ STÁTY |
          f10774 | DFZ, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10589 | DH Flugcharter GmbH | NĚMECKO |
          25139 | DIETZ AG | NĚMECKO |
          35389 | DIEVB GMBH & CO.KG | NĚMECKO |
          18824 | DLR BRAUNSCHWEIG | NĚMECKO |
          28473 | DOGAN HAVACILIK | TURECKO |
          27181 | DONAVIA JSC | RUSKÁ FEDERACE |
          35451 | DORNIER NO LIMITS | NĚMECKO |
          28795 | DULCO HANDEL GMBH | NĚMECKO |
          968 | DUSSMANN P | SPOJENÉ STÁTY |
          30726 | DUTCH ANTILLES EXPR. | ARUBA, NIZOZEMSKÉ ANTILY |
          30461 | D2 AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          12213 | Emil Capital Partners, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10180 | Epps Air Service, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          36121 | EAT LEIPZIG GMBH | NĚMECKO |
          34657 | EEA GMBH | NĚMECKO |
          35749 | EON AVIATION | ČÍNA |
          36507 | ERSTE ASSET INVEST. | NĚMECKO |
          19629 | ESCHMANN H D | NĚMECKO |
          17794 | EUROCOPTER DEUTSCHL. | NĚMECKO |
          1980 | EUROPEAN AIR EXPRESS | NĚMECKO |
          3639 | EVERGREEN AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          36357 | EXECUJET AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          31909 | EXECUTIVE SVCS (AZ) | SPOJENÉ STÁTY |
          8082 | E.I. du Pont de Nemours and Company | SPOJENÉ STÁTY |
          8272 | Farnair Switzerland AG | ŠVÝCARSKO |
          23244 | Federal State Unitary Enterprise "State Transport Company Russia" | RUSKÁ FEDERACE |
          14557 | Firma Steiner-Film | NĚMECKO |
          1778 | Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg) | NĚMECKO |
          32678 | Fresena Flug GmbH & Co KG | NĚMECKO |
          4783 | FAI RENT-A-JET | NĚMECKO |
          34640 | FALCON 007 S.A.R.L. | FRANCIE |
          28589 | FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG | ŠVÝCARSKO |
          33077 | FAS GMBH | NĚMECKO |
          35937 | FINKCAS | NĚMECKO |
          35089 | FLAIR JET | NĚMECKO |
          22238 | FLIGHT CALIBRATION | NĚMECKO |
          32722 | FLIGHT CAL. MALAYSIA | MALAJSIE |
          31012 | FLUGSCHULE HAMBURG | NĚMECKO |
          26843 | FMG-FLUGSCHULE | NĚMECKO |
          1595 | FRENZEL G | NĚMECKO |
          4232 | FRONTIER AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          9243 | Germania Fluggesellschaft mbH | NĚMECKO |
          28944 | Germanwings GmbH | NĚMECKO |
          34841 | Gibbs International, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10232 | Gruss & Company | SPOJENÉ STÁTY |
          33827 | GABINETTE (ANG) | ANGOLA |
          36504 | GALAXIAS AVIATION | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          22807 | GAS AIR SERVICE GMBH | NĚMECKO |
          25027 | GEKO TRADE | NĚMECKO |
          3349 | GENERAL MOTORS | SPOJENÉ STÁTY |
          36747 | GEOJET LUFTFAHR. (2) | NĚMECKO |
          31914 | GERMAN SKY AIRLINES | NĚMECKO |
          33821 | GE CAPITAL B.V. | NIZOZEMSKO |
          34954 | GE CAPITAL SOLUTION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35147 | GE CAPITAL SOL. | ŠVÝCARSKO |
          35803 | GHASSAN AHMED AL | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          25642 | GLOBAL AVTN BERMUDA | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          34848 | GLOBAL A/C CONSULT | SPOJENÉ STÁTY |
          23743 | GOMEL AIRLINES | BĚLORUSKO |
          22366 | GOVERNMENT CROATIA | CHORVATSKO |
          22370 | GOVERNMENT MACEDONIA | BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE |
          2395 | GROB AIRCRAFT AG | NĚMECKO |
          32172 | GULF JET | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          4703 | Hapag-Lloyd Express GmbH | NĚMECKO |
          1389 | Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH | NĚMECKO |
          28618 | Haworth Transport | SPOJENÉ STÁTY |
          32953 | HeidelbergCement AG | NĚMECKO |
          f11187 | Herc Management Services LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33269 | Herrenknecht Aviation GmbH | NĚMECKO |
          26105 | HANSGROHE AG | NĚMECKO |
          36694 | HAPAG LLOYD EXECUTIV | NĚMECKO |
          32580 | HASLBERGER FINANZ. | NĚMECKO |
          31519 | HAWKER HUNTER AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          26226 | HI HAMBURG International Luftverkehrsgesellschaft mbH & Co. Betriebs-KG | NĚMECKO |
          31103 | HOMAC AVIATION AG | NĚMECKO |
          36597 | HONG WEI CO LTD | TCHAJ-WAN |
          27680 | HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES) | TURECKO |
          f10258 | Indefensible Corporation (DJMD Corporation) | SPOJENÉ STÁTY |
          24664 | Intermap Technologies | SPOJENÉ STÁTY |
          f10652 | IAC FALCON HOLDINGS | Neznámý |
          35785 | IFM Traviation GmbH | NĚMECKO |
          25785 | ILYUSHIN AVIATION | RUSKÁ FEDERACE |
          1528 | IRANAIR | ÍRÁN |
          1562 | Jat Airways | SRBSKO |
          21723 | Joint Stock Company Ural airlines | RUSKÁ FEDERACE |
          35760 | JEJU AIR | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          2200 | JETAIR FLUG GMBH | NĚMECKO |
          16761 | JETFLIGHT AVIATION Inc. | ŠVÝCARSKO |
          36889 | JETSTAR PACIFIC | VIETNAM |
          3328 | JETS EXECUTIVOS | MEXIKO |
          11307 | JET EXECUTIVE INT. | NĚMECKO |
          27505 | JET GROUP LTD | IZRAEL |
          21462 | JOHNSON CONTROLS | SPOJENÉ STÁTY |
          28591 | JOHNSON CTRLS | ŠVÝCARSKO |
          36272 | JORDAN INTNL | ČÍNA |
          32107 | JUNEYAO AIRLINES | ČÍNA |
          36509 | JUNKER ERWIN GRINDI | ČESKÁ REPUBLIKA |
          25800 | Knauf Astra Ltd. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32568 | Kompass GmbH & Co. KG | NĚMECKO |
          1610 | KARMANN GMBH | NĚMECKO |
          31171 | KAZAVIASPAS | KAZACHSTÁN |
          5360 | KENN BOREK AIR (A) | KANADA |
          22239 | KIEV AVIATION PLANT | UKRAJINA |
          f10653 | KIMBERLY CLARK CORP | Neznámý |
          1652 | KOREAN AIR LINES CO., LTD. | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          21632 | KRASNOJARSKY AIRLINE | RUSKÁ FEDERACE |
          33182 | KUGU HAVACILIK | TURECKO |
          28399 | Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR | NĚMECKO |
          15456 | Luftfahrt-Bundesamt | NĚMECKO |
          3857 | Lufthansa Cargo AG | NĚMECKO |
          27838 | Lufthansa Technik AG | NĚMECKO |
          36476 | LANARA LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29352 | LANGNER E | NĚMECKO |
          35538 | LEAR 45-086 HOLD COR | SPOJENÉ STÁTY |
          6383 | LECH-AIR FLUGZEUG | NĚMECKO |
          20222 | LGM LUFTFAHRT GMBH | NĚMECKO |
          28576 | LIBRA TRAVEL | ŠVÝCARSKO |
          1767 | LTU LUFTTRANSPORT | NĚMECKO |
          34305 | LUFTHANSA TECH. VIP | NĚMECKO |
          26498 | LUFT AVTN CHARTER | AUSTRÁLIE |
          24270 | Montenegro Airlines | ČERNÁ HORA |
          21072 | MAHAN AIR | ÍRÁN |
          21878 | MAKEDONSKI AVIOTRANS | BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE |
          12521 | MARXER ANLAGEN | NĚMECKO |
          36372 | MAT AIRWAYS | BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE |
          19999 | MENEKSE HAVAYOLLARI | TURECKO |
          31852 | MFI MANAGEMENT FUR | NĚMECKO |
          25067 | MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines) | TURECKO |
          3057 | MOELLERS MASCHINEN | NĚMECKO |
          35742 | MUADIB | NĚMECKO |
          31944 | MYN AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          24502 | M. Bohlke Veneer Corp. | SPOJENÉ STÁTY |
          12218 | Nike, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          33963 | NATIONAL LEGACY | KUVAJT |
          30581 | NAYAK AIRCRAFT SERV. | NĚMECKO |
          34805 | NAYAK INTERNATIONAL | NĚMECKO |
          11061 | NEUMEYR FLUGGERAETE | NĚMECKO |
          15551 | NEW YORKER GROUP | NĚMECKO |
          24661 | NORTH AMERICAN JET | SPOJENÉ STÁTY |
          29267 | NOVELLUS SYSTEMS | SPOJENÉ STÁTY |
          31791 | NOVESPACE | FRANCIE |
          f10785 | N16FX Trust | SPOJENÉ STÁTY |
          25059 | Omni Air International | SPOJENÉ STÁTY |
          2073 | Ostfriesische Lufttransport GmbH | NĚMECKO |
          567 | OBO JET-CHARTER GMBH | NĚMECKO |
          33138 | OCA INTERNATIONAL | NĚMECKO |
          2061 | OMNIPOL | ČESKÁ REPUBLIKA |
          36743 | ORANGE AIRCRAFT (2) | NIZOZEMSKO |
          8236 | OWENS-CORNING | SPOJENÉ STÁTY |
          12648 | Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG | NĚMECKO |
          33666 | Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd. | PÁKISTÁN |
          30279 | Papier Mettler | NĚMECKO |
          775 | Pentastar Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          852 | PARAGON RANCH | SPOJENÉ STÁTY |
          29731 | PARC AVTN | IRSKO |
          23471 | PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl | ŠVÝCARSKO |
          10690 | PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | TURECKO |
          4265 | PHIFER WIRE PRODUCTS | SPOJENÉ STÁTY |
          5225 | PHOENIX AIR GMBH | NĚMECKO |
          3085 | PICTON II LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          30230 | POLET ACFT MNGT | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          28157 | PRESIDENTIAL AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          34505 | PRINCESS AVIATION | LIBANON |
          29307 | PRIVATAIR GMBH | NĚMECKO |
          34553 | PRIVATE JET HOLD. | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          12196 | PRIVATE WINGS | NĚMECKO |
          3343 | P&P PROMOTION | NĚMECKO |
          27446 | Rhema Bible Church | SPOJENÉ STÁTY |
          606 | Robert Bosch GmbH | NĚMECKO |
          30124 | RAE - REGIONAL AIR | NĚMECKO |
          36291 | RAFAN HOLDING BV | NIZOZEMSKO |
          32083 | RAY ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          19436 | REGIO AIR MECKLENBRG | NĚMECKO |
          33032 | RELIANCE COMMERCIAL | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          29767 | RENTAIR UK LTD. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30938 | RIKSOS TURIZM LT | TURECKO |
          32723 | RSG RENTAL SERVICES | NĚMECKO |
          29927 | RUAG AEROSPACE SERV | NĚMECKO |
          36233 | RUIZ, L | NĚMECKO |
          9200 | RYAN INTL AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          24784 | Samsung Techwin Co., Ltd. | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          f10701 | Servicios Aereos Regiomontanos, S.A. | MEXIKO |
          21734 | Siberia Airlines | RUSKÁ FEDERACE |
          28475 | Silk Way Airlines | ÁZERBÁJDŽÁN |
          29841 | Spirit of Spices GmbH | NĚMECKO |
          10201 | SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.) | TURECKO |
          28362 | Sun D'or International Airlines LTD | IZRAEL |
          12878 | Südzucker Reise-Service GmbH | NĚMECKO |
          35130 | Switchback Argentina, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10788 | SAP America Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          18991 | SAP AG | NĚMECKO |
          32741 | SCHNEIDER THOMAS | NĚMECKO |
          21282 | SCHROTT WETZEL GMBH | NĚMECKO |
          5031 | SCHWARZMUELLER | RAKOUSKO |
          30971 | SEARAY BD100 | JIŽNÍ AFRIKA |
          35352 | SEGRAVE AVIATION INC | SPOJENÉ STÁTY |
          31846 | SG FINANS A/S NORGE | ŠVÉDSKO |
          27571 | SHANGHAI AIRLINES | ČÍNA |
          29540 | SHENZHEN AIRLINES | ČÍNA |
          27735 | SIK-AY Hava Tasimacilik A.S. | TURECKO |
          1034 | SIRTE OIL | LIBYE |
          32179 | SKIPPERS AVIATION | AUSTRÁLIE |
          34392 | SKYBUS | KAZACHSTÁN |
          32816 | SKYBUS AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          19819 | SKYPLAN SERVICES | KANADA |
          2477 | SKY JET | ŠVÝCARSKO |
          25050 | SMATSA | SRBSKO |
          32544 | SMS Aviation GmbH | NĚMECKO |
          31870 | SM AVIATION | NĚMECKO |
          33747 | SOMON AIR | TÁDŽIKISTÁN |
          f11331 | SOUTHLAKE AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36224 | SPECTRA ENERGY | SPOJENÉ STÁTY |
          26725 | SPIRIT AIRLINES 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          36094 | SSP AVIATION | INDIE |
          23935 | STAR ARIES SHIPMGMT | KYPR |
          29368 | STAR AVIATION (G) | NĚMECKO |
          15526 | STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU | UKRAJINA |
          32361 | STRONG AVIATION | KUVAJT |
          36720 | SWISS AV CONSULTANTS | ŠVÝCARSKO |
          28910 | SWISS GLOBAL JET MGT | ŠVÝCARSKO |
          2681 | Thai Airways International Public Company Limited | THAJSKO |
          f10445 | Thomas H. Lee Partners | SPOJENÉ STÁTY |
          14993 | Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH | NĚMECKO |
          31353 | Tidnish Holdings Limited | KANADA |
          2758 | Turkish Airlines THY | TURECKO |
          8360 | TACA | SALVADOR |
          32435 | TALON AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          35978 | TATHRA INTERNATIONAL | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          32576 | TB INVEST GROUP | ČESKÁ REPUBLIKA |
          31566 | TEAM AVIATION | NĚMECKO |
          33120 | TEC AIRCRAFT LEASING | RAKOUSKO |
          36210 | TESLA AIR | ŠVÝCARSKO |
          35936 | TIGER HERCULES CORP | TCHAJ-WAN |
          21908 | TOKOPH D P | JIŽNÍ AFRIKA |
          31974 | TOWER AVTN OF READIN | SPOJENÉ STÁTY |
          33495 | TURBOJET KFT | MAĎARSKO |
          33979 | TURKUAZ AIRLINES | TURECKO |
          36760 | T'WAY AIR CO LTD | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          8960 | United Parcel Service Co | SPOJENÉ STÁTY |
          27079 | UKRAINIAN MEDITERRAN | UKRAJINA |
          24948 | UKSATSE | UKRAJINA |
          f10464 | USAA | SPOJENÉ STÁTY |
          29839 | USA 3000 AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          4692 | US Airways, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          26886 | UTair Aviation, jsc | RUSKÁ FEDERACE |
          31669 | Vacuna Jets Limited | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10791 | Vecellio Management Service | SPOJENÉ STÁTY |
          2833 | Viessmann Werke GmbH & Co. KG | NĚMECKO |
          18671 | Volga-Dnepr Airlines LLC | RUSKÁ FEDERACE |
          31984 | VARIG LOGISTICA SA | BRAZÍLIE |
          36485 | VEREIN FLIEGER MUS. | ŠVÝCARSKO |
          5198 | VHM SCHUL & CHARTER | NĚMECKO |
          31758 | VIVAT TRUST LTD. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31815 | VOLARIS | MEXIKO |
          2840 | VOLKSWAGEN AG | NĚMECKO |
          2812 | VRG Linhas Aereas S/A | BRAZÍLIE |
          30605 | Wheels Aviation Ltd. | NĚMECKO |
          27514 | Wirtgen BgmbH | NĚMECKO |
          36235 | WATERLOO AVIATION | KANADA |
          12066 | WDL AVIATION | NĚMECKO |
          24113 | WEBER MANAGEMENT | NĚMECKO |
          1323 | WEKA Flugdienst GmbH | NĚMECKO |
          36169 | WESTMORE SYSTEM | RUSKÁ FEDERACE |
          34391 | WHS LEASING AG | ŠVÝCARSKO |
          33317 | WINAIR AUSTRIA | RAKOUSKO |
          34169 | WIZZAIR UKRAINE LLC | UKRAJINA |
          2930 | WORLD AIRWAYS | SPOJENÉ STÁTY |
          31769 | XL Airways Germany GmbH | NĚMECKO |
          32403 | XRS Holdings, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36920 | XR-GMBH | NĚMECKO |
          5960 | Zeman FTL | NĚMECKO |
          33948 | ZEUS TAXI A¿REO | BRAZÍLIE |
          f11349 | 2615S LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31485 | 328 SUPPORT SERVICES | NĚMECKO |
          a11495 | Operator using TAIL NB: N450T | Neznámý |
          a11501 | Operator using TAIL NB: N62914 | Neznámý |
          a11503 | Operator using TAIL NB: N653MK | Neznámý |
          a11751 | Operator using TAIL NB: N77080 | Neznámý |
          a11508 | Operator using TAIL NB: N880GC | Neznámý |
          a11510 | Operator using TAIL NB: N903G | Neznámý |
          a11539 | Operator using TAIL NB: VPCNK | Neznámý |
          a11558 | Operator using TAIL NB: XAFRD | Neznámý |
          ESTONSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          22213 | ENIMEX | ESTONSKO |
          18219 | ESTONIAN AIR | ESTONSKO |
          22465 | ESTONIAN STATE AVTN | ESTONSKO |
          f11814 | JET AIR AIRCRAFT LEASING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          24680 | KAPO AVIA | RUSKÁ FEDERACE |
          22574 | MIL JAPAN | JAPONSKO |
          10937 | MIL RUSSIA | RUSKÁ FEDERACE |
          1117 | MIL SWITZERLAND | ŠVÝCARSKO |
          35109 | SMALL PLANET (EE) | ESTONSKO |
          30036 | ULS Airlines Cargo | TURECKO |
          ŘECKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          20514 | AEGEAN AIRLINES | ŘECKO |
          35662 | AEROJET SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          31367 | AEROLAND | ŘECKO |
          23232 | AEROSVIT | UKRAJINA |
          24601 | AERO-KAMOV | RUSKÁ FEDERACE |
          31586 | AFRICAN EXPRESS AWYS | KEŇA |
          28539 | AIRCRAFT SUPPRT&SRVC | LIBANON |
          30742 | AIR COLUMBUS UKRAINE | UKRAJINA |
          29972 | AIR LINK UKRAINE | UKRAJINA |
          30886 | ALEXANDAIR | ŘECKO |
          26693 | ALKAN AIR | EGYPT |
          29317 | ALS - A/C LEASING | KEŇA |
          31252 | AMREF FLYING DOCTORS | KEŇA |
          30047 | ASHTON AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          34238 | ASTRA AIRLINES | ŘECKO |
          34846 | ATHENS AIRWAYS | ŘECKO |
          35694 | AVTN RESOURCE MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          26678 | BARRICK GOLD EXPLOR. | KANADA |
          28245 | BELAIR AIRLINES LTD | ŠVÝCARSKO |
          34069 | BELRESCUEAVIA | BĚLORUSKO |
          20501 | BLUEBIRD AVIATION | KEŇA |
          35368 | BLUE BIRD AIRWAYS | ŘECKO |
          31747 | CAAC FLIGHT INSPECT | ČÍNA |
          35729 | CASSEL INVEST LTD | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          31895 | CENTAVIA | SRBSKO |
          31412 | COMERAVIA | VENEZUELA |
          36113 | CONQUISTADOR HELO | SPOJENÉ STÁTY |
          19644 | COSTAIR LTD | ŘECKO |
          33761 | DAL GROUP (SUDAN) | SÚDÁN |
          36466 | DESINENCE LTD | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          23372 | DIAMONDS OF RUSSIA | RUSKÁ FEDERACE |
          25895 | DONBASSAERO | UKRAJINA |
          32795 | DOVE AIR INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11403 | DRAGON LEASING CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          30350 | EAGLE AIR LTD | UGANDA |
          35299 | ELITE AIRLINES | ŘECKO |
          34534 | EPSILON AVIATION | ŘECKO |
          26461 | EUROAIR LTD | ŘECKO |
          35101 | EURO AVIATION | ŘECKO |
          32903 | EXECUTIVE AIRL.PTY | AUSTRÁLIE |
          35228 | FIRST AIRWAYS | ŘECKO |
          34427 | FLIGHT OPTIONS (AUS) | AUSTRÁLIE |
          31507 | FLYING RESEARCH UU | RUSKÁ FEDERACE |
          31722 | GAINJET | ŘECKO |
          31659 | GHALAYINI I | EGYPT |
          33178 | GLOBAL AVTN | JIŽNÍ AFRIKA |
          29050 | GOLIAF | SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV |
          29777 | GREECE AIRWAYS | ŘECKO |
          17957 | GREENLEAF | SPOJENÉ STÁTY |
          f10233 | GS 150-217 LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11417 | GS200 INC TRUSTEE | SPOJENÉ STÁTY |
          24651 | GULF HELICOPTERS CO | KATAR |
          23443 | HCAA | ŘECKO |
          34731 | HELICOPTERS (NZ) | NOVÝ ZÉLAND |
          29384 | HELLAS JET | ŘECKO |
          25184 | HELLAS WINGS LTD | ŘECKO |
          32243 | HELLENIC IMPERIAL | ŘECKO |
          25221 | HELOG AG | ŠVÝCARSKO |
          36373 | HERITAGE ACFT LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36043 | HERITAGE AVTN DEV. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32668 | INTERISLAND AIRLINES | FILIPÍNY |
          26787 | INTRACOM | ŘECKO |
          31881 | INTRALOT | SPOJENÉ STÁTY |
          36434 | ISLANDSITE INVEST. | JIŽNÍ AFRIKA |
          31621 | JADAYEL AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          31622 | JET AIRLINES JSC | KAZACHSTÁN |
          33768 | JP AIR OU | ESTONSKO |
          32238 | JUBILANT ENPRO PVT | INDIE |
          33560 | Kenrick Ltd. | IZRAEL |
          30724 | KAIZEN AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          29503 | KSENODOXEIA ELLADOS | ŘECKO |
          29995 | LEXATA | ŘECKO |
          35265 | LINAIR LTD. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          25549 | MACEDONIAN AIRLINES | ŘECKO |
          32732 | MCKINLEY CAPITAL | SPOJENÉ STÁTY |
          29201 | MERPATI NUSANTARA 2 | INDONÉSIE |
          1099 | MIL GREECE | ŘECKO |
          36432 | NEW TEMPUS JETS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          34624 | OLYMPIC AIR | ŘECKO |
          2055 | OLYMPIC AIRLINES | ŘECKO |
          31956 | OMEGA AIR CANADA | KANADA |
          24067 | ORASCOM | EGYPT |
          21711 | ORENBURG AIRLINES | RUSKÁ FEDERACE |
          22404 | OXY USA | SPOJENÉ STÁTY |
          30316 | PAKISTAN STATE | PÁKISTÁN |
          22981 | PALMYRA AVIATION LTD | ŘECKO |
          27002 | PARADISE AVTN | ŘECKO |
          34445 | PEBUNY LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          27649 | PECOTOX AIR | MOLDAVSKÁ REPUBLIKA |
          35796 | PERFECT AVTN PORTUG | PORTUGALSKO |
          29231 | PETROLEUM AIR SVCS 2 | EGYPT |
          28119 | POLISH MORSKI | POLSKO |
          34853 | PORT SIVIL HAVACILIK | TURECKO |
          32308 | PRIVILIGE JET AIRL. | JORDÁNSKO |
          35750 | QUICK FLIGHT LIMITED | THAJSKO |
          f10763 | Raven Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30685 | REFUSE EQUIPMNT MFTG | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          27798 | RELIANCE INDUSTRIES2 | INDIE |
          18426 | RHEINLAND MOENCHENGL | NĚMECKO |
          35603 | ROSTVERTOL-AVIA | RUSKÁ FEDERACE |
          23672 | RUSSIAN SKY AIRLINES | RUSKÁ FEDERACE |
          36327 | SEVEN X AVIATION | ČERNÁ HORA |
          34496 | SIKORSKY AIRCRAFT 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          29176 | SINCOM AVIA | UKRAJINA |
          25164 | SINDEL HAVACILIK | TURECKO |
          32837 | SKOL AIRLINE | RUSKÁ FEDERACE |
          31109 | SKY EXPRESS GREECE | ŘECKO |
          31806 | SKY WINGS AIRLINES | ŘECKO |
          32636 | SPORTSTOP JETCHARTER | AUSTRÁLIE |
          29441 | SWIFTAIR HELLAS | ŘECKO |
          24773 | SWIFT FLITE AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          9012 | S & K BERMUDA LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          32418 | TAHE HAVA DANISMANLI | TURECKO |
          35475 | TAIMYR AIRLINE JSC | RUSKÁ FEDERACE |
          31056 | TAMIR AIRWAYS | IZRAEL |
          31819 | TRANS AVIATION | KUVAJT |
          28601 | TRAVCO AIR | EGYPT |
          9459 | UNIVERSAL AIR LINK | SPOJENÉ STÁTY |
          20044 | VERAVIA VERNIKOS | ŘECKO |
          35002 | VERTIR | ARMÉNIE |
          35700 | WEM LINES SA | ŘECKO |
          25058 | WORLD HEALING CENTER | SPOJENÉ STÁTY |
          35842 | WORLD HEALING CENT 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          f10893 | W. C. Aviation | SPOJENÉ STÁTY |
          24805 | YAMAL | RUSKÁ FEDERACE |
          7307 | ZAHID TRACTOR | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          29325 | ZEN AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35716 | ZR AVIATION | LIBANON |
          a11496 | Operator using TAIL NB: N517AF | Neznámý |
          a11522 | Operator using TAIL NB: PPBIR | Neznámý |
          ŠPANĚLSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          f10630 | Aerolider, S.A. de C.V. | MEXIKO |
          f10912 | Aguila del Sur S.A. | ARGENTINA |
          29159 | Airmax, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10006 | Air Products & Chemicals Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10612 | Al Tameer Co. Ltd. | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          f10332 | Astra 136 LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11141 | Averuca, C.A. | VENEZUELA |
          26774 | AEROCARDAL | CHILE |
          19709 | AERODATA BELGIUM | BELGIE |
          36647 | AEROGAL | EKVÁDOR |
          29663 | AEROLANE | ŠPANĚLSKO |
          160 | AEROLINEAS ARGENTINA | ARGENTINA |
          26248 | AEROLINEAS SOL | MEXIKO |
          33221 | AEROLINEA PRINCIPAL | CHILE |
          30520 | AEROTAXI LOS VALLES | ŠPANĚLSKO |
          2880 | AEROVIAS DE MEXICO | MEXIKO |
          4648 | AERO ANGELES | MEXIKO |
          29534 | AFRIQUE CARGO SERV | SENEGAL |
          36793 | AIRLEASE CORPORATION | SPOJENÉ STÁTY |
          34981 | AIRLIFT USA LLP | SPOJENÉ STÁTY |
          20066 | AIRLINK SOUTH AFRICA | JIŽNÍ AFRIKA |
          29323 | AIR AMDER | MAURITÁNIE |
          24500 | AIR COMET S.A. | ŠPANĚLSKO |
          9345 | AIR EUROPA | ŠPANĚLSKO |
          36047 | AIR LOGISTICS (LUX) | LUCEMBURSKO |
          22380 | AIR NOSTRUM | ŠPANĚLSKO |
          31681 | AIR TRACTOR EUROPE | ŠPANĚLSKO |
          32075 | ALPEMA & TOURISM | ŠPANĚLSKO |
          35203 | AL JABER AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          29581 | AMB GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          31409 | AMERICAN KING AIR FE | SPOJENÉ STÁTY |
          34891 | ANDALUS LINEAS AER. | ŠPANĚLSKO |
          14376 | ANGEL MARTINEZ RIDAO | ŠPANĚLSKO |
          26796 | ANSETT WORLDWIDE | AUSTRÁLIE |
          31725 | ANTRAK AIR GHANA | GHANA |
          21575 | ARABASCO AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          31453 | ARC EN CIEL | SENEGAL |
          32948 | ARKAS S.A. | KOLUMBIE |
          31605 | ASTAR (RCH FLIGHTS) | SPOJENÉ STÁTY |
          36022 | ATLAS EXECUTIVE AIR | ŠPANĚLSKO |
          35532 | AVEX AIR TRAINING | JIŽNÍ AFRIKA |
          21660 | AVIACION COMERCIAL | MEXIKO |
          22877 | AVIALSA | ŠPANĚLSKO |
          460 | AVIANCA | KOLUMBIE |
          31593 | AVIONICA SUVER S.L. | ŠPANĚLSKO |
          33149 | AVPRO INC (2) | SPOJENÉ STÁTY |
          32450 | AWAIR | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10074 | Bank of America, NA | SPOJENÉ STÁTY |
          f11811 | BANK OF UTAH TRUSTEE | SPOJENÉ STÁTY |
          32565 | BELLON AVIATION LTD. | ŠVÝCARSKO |
          2621 | BINTER CANARIAS SA | ŠPANĚLSKO |
          32392 | BIONIC AVIATION CC | JIŽNÍ AFRIKA |
          35545 | BRASIL WARRANT | BRAZÍLIE |
          19815 | BRISTOW HELI | NIGÉRIE |
          f10118 | Chouest Air, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11018 | Condor Express S.A. | ARGENTINA |
          f10127 | Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda | BRAZÍLIE |
          f10710 | Contessa Premium Foods | SPOJENÉ STÁTY |
          f10551 | Covington Aviation | SPOJENÉ STÁTY |
          27598 | CABO VERDE EXPRESS | KAPVERDY |
          33475 | CALIMA AVIACION SL | ŠPANĚLSKO |
          30834 | CANADIAN METRO AIRL | KANADA |
          35186 | CAPITEQ | AUSTRÁLIE |
          32564 | CARABO CAPITAL | SPOJENÉ STÁTY |
          736 | CASA | ŠPANĚLSKO |
          23687 | CASA AIR SERVICES | MAROKO |
          29796 | CETO MARKETING S.A. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36503 | CHC HELI.(CAMEROON) | KAMERUN |
          f10567 | CITGO Petroleum Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10706 | CI-TEN Leasing Corp. | SPOJENÉ STÁTY |
          36279 | CLEARSKIES | AUSTRÁLIE |
          36755 | CONSORCIO JPP | BRAZÍLIE |
          31644 | CONVIASA | VENEZUELA |
          f11327 | COOK CANYON (GP) LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32284 | CORPORATE OIL & GAS | NIGÉRIE |
          24180 | CORP YGNUS AIR S.A. | ŠPANĚLSKO |
          33427 | COVIDIEN INC | SPOJENÉ STÁTY |
          35909 | COVINGTON AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          36833 | COYABA LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11342 | CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE | SPOJENÉ STÁTY |
          31491 | CSIM AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          31613 | C.S.P.SOCIETE | MAURITÁNIE |
          f10136 | Dayco Properties Ltd | SPOJENÉ STÁTY |
          34678 | DANA AIRLINES LTD | NIGÉRIE |
          33251 | DANA (2) | NIGÉRIE |
          26776 | DEAN FOODS | SPOJENÉ STÁTY |
          29208 | DES R CARGO EXPRESS | MAURITÁNIE |
          35756 | DNEST AVIATION | MALAJSIE |
          3464 | DODSON AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          11028 | DUNCAN AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          f10915 | Electric Boat Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          8808 | EASTMAN KODAK | SPOJENÉ STÁTY |
          35658 | EAST COAST JETS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          31715 | ECUATO GUINEANA (2) | ROVNÍKOVÁ GUINEA |
          6101 | EDELWEISS SUISSE | ŠVÝCARSKO |
          35209 | EHEIM VERWALTUNGS | NĚMECKO |
          30842 | EJS-AVIATION SERVICE | BRAZÍLIE |
          35607 | ELYSIAN AIRLINES | GUINEJSKÁ REPUBLIKA |
          31186 | ENGUIA GEN CE LTDA | BRAZÍLIE |
          24823 | EUROCONTINENTAL | ŠPANĚLSKO |
          7968 | EUROCOPTER FRANCE | FRANCIE |
          27226 | EXECUTIVE AIRLINES | ŠPANĚLSKO |
          32736 | EXECUTIVE AIR SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          26852 | EXECUTIVE SKYFLEET | SPOJENÉ STÁTY |
          31653 | EXEC JET SERVICE (N) | NIGÉRIE |
          31802 | Flo-Sun Aircraft, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          35238 | FAIRMONT AVTN COMP | ŠVÝCARSKO |
          18767 | FIRST INTL AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          35848 | FLANA | JIŽNÍ AFRIKA |
          22596 | FLIGHTLINE SL | ŠPANĚLSKO |
          31915 | FLYANT SERVICIOS AER | ŠPANĚLSKO |
          31970 | FLYING FALCON | SPOJENÉ STÁTY |
          24821 | FORMACION AEROFAN SL | ŠPANĚLSKO |
          32961 | FRAPMAG LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31564 | FUGRO AVIAT CANADA | KANADA |
          36054 | FUJI DREAM AIRLINES | JAPONSKO |
          35955 | FULUCA INVESTMENTS | JIŽNÍ AFRIKA |
          f10221 | Ginnaire Rental Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10226 | Glass Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11819 | GC AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          4402 | GESTAIR | ŠPANĚLSKO |
          f10220 | GG Aircraft LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32506 | GOAL VERWALTUNGS (2) | NĚMECKO |
          30962 | GOF AIR SA DE CV | MEXIKO |
          28810 | GOLDNER D | SPOJENÉ STÁTY |
          28586 | GO AHEAD INTERNATION | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          34043 | GRAND CHINA EXPRESS | ČÍNA |
          28228 | GUARDA COSTEIRA GV | KAPVERDY |
          27295 | HAGEL W | RAKOUSKO |
          32525 | HARPO INC | SPOJENÉ STÁTY |
          31805 | HARVARD OIL & GAS | KANADA |
          28012 | HAWKAIRE | SPOJENÉ STÁTY |
          28448 | HELVETIC AIRWAYS | ŠVÝCARSKO |
          31991 | HENNIG. | JIŽNÍ AFRIKA |
          36170 | HERON AVIATION TEAM | NĚMECKO |
          34338 | HISPANIA FLYJET | ŠPANĚLSKO |
          f11786 | HI FLITE INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10985 | HMC Interests LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          28615 | HOLA AIRLINES S.L. | ŠPANĚLSKO |
          33213 | HOLLYWOOD AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31093 | HONG KONG EXPRESS | HONGKONG (ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLAST ČLR) |
          34316 | HYUNDAI COLOMBIA | KOLUMBIE |
          31848 | HYUNDAY COLOMBIA | KOLUMBIE |
          1475 | IBERIA | ŠPANĚLSKO |
          25406 | IBERWORLD S.A.U. | ŠPANĚLSKO |
          25843 | ICE BIRD | ŠVÝCARSKO |
          10117 | ILFC | SPOJENÉ STÁTY |
          1416 | INAER HELI.OFF-SHORE | ŠPANĚLSKO |
          4470 | INDUSTRIAS TITAN | ŠPANĚLSKO |
          35945 | INSEL AIR | ARUBA, NIZOZEMSKÉ ANTILY |
          36530 | INTERALIMENT S.A.L. | LIBANON |
          32557 | INTL CONCERTS | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          31816 | INTL PRIVATE JET | ŠVÝCARSKO |
          30947 | IRS AIRLINES LTD | NIGÉRIE |
          29121 | ISLAS AIRWAYS | ŠPANĚLSKO |
          35962 | I FLY LTD | RUSKÁ FEDERACE |
          f10284 | Jupiter Leasing Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          31247 | JAIR | JIŽNÍ AFRIKA |
          f11143 | JEM Investments LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36363 | JEM INVESTMENTS | SPOJENÉ STÁTY |
          28372 | J.W. Childs Associates | SPOJENÉ STÁTY |
          34608 | KAMA AVIATION | RUSKÁ FEDERACE |
          22691 | KAVMINVODYAVIA | RUSKÁ FEDERACE |
          34463 | KAZ AIR JET | KAZACHSTÁN |
          32291 | KELLY CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          30722 | KING AIR & TRAVELS | NIGÉRIE |
          34665 | KUNPENG AIRLINES | ČÍNA |
          32518 | LAI | VENEZUELA |
          1689 | LAN AIRLINES SA | ŠPANĚLSKO |
          32926 | LAN PERU SA | ŠPANĚLSKO |
          30440 | LARK AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          34764 | LEGACY ACFT HOLDONGS | SPOJENÉ STÁTY |
          33087 | LEMCO HOLDINGS LTD. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36906 | LETS FLY SL | ŠPANĚLSKO |
          32826 | LEWIS AERONAUTICAL | SPOJENÉ STÁTY |
          f10606 | LHF Holdings Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          35540 | LIBYAN CAA | LIBYE |
          8562 | LIDER TAXI AEREO | BRAZÍLIE |
          35860 | LIFE TECHNOLOGIES | SPOJENÉ STÁTY |
          34815 | LIFT IRELAND LEASING | IRSKO |
          32711 | LITORANEA LINHAS AER | BRAZÍLIE |
          32253 | LTH JET LEASING | BRAZÍLIE |
          f11439 | MACYS CORPORATE SERVICES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          32725 | MALI AIR EXPRESS | MALI |
          26115 | MEDAIR CHARTER | JIŽNÍ AFRIKA |
          26957 | MENAJIAN | SPOJENÉ STÁTY |
          14322 | MEXICANA | MEXIKO |
          34331 | MIKES AIRPLANE RENT2 | SPOJENÉ STÁTY |
          1095 | MIL SPAIN | ŠPANĚLSKO |
          26896 | MOBIL NIGERIA 2 | NIGÉRIE |
          10262 | MONARCH GEN AVIATION | ŠVÝCARSKO |
          36890 | MSA V | SPOJENÉ STÁTY |
          35701 | MULTIPROMOTUR S.L. | ŠPANĚLSKO |
          f11397 | M G A 546 LEASING CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          32502 | NASAIR | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          604 | NAYSA | ŠPANĚLSKO |
          31792 | NHT LINHAS AEREAS | BRAZÍLIE |
          f10331 | NII Holdings Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          31834 | NITA JET | SPOJENÉ STÁTY |
          36142 | NOAR LINHAS AEREAS | BRAZÍLIE |
          1997 | NOMADS | SPOJENÉ STÁTY |
          18907 | NORMAN AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          32556 | NYGREN U | ŠVÉDSKO |
          f10321 | N T Air, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11388 | N450JE LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32396 | OBODEN IBRU | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35840 | OCEANAIR TAXI AEREO | BRAZÍLIE |
          24549 | ODYSSEY AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          33704 | ORIONAIR S.L. | ŠPANĚLSKO |
          23017 | Perm Airlines | RUSKÁ FEDERACE |
          33299 | PALM AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35266 | PCS Aviation Services, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11164 | PDVSA Petroleo S.A. | VENEZUELA |
          8455 | PERSONAL JET FLORIDA | SPOJENÉ STÁTY |
          35295 | PHOENICIA AVIATION | LIBANON |
          32819 | PIRINAIR EXPRESS SL | ŠPANĚLSKO |
          35542 | PORTSIDE INTL LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32241 | PRESIDENTIAL(N981BW) | SPOJENÉ STÁTY |
          32000 | PRIVILEGE STYLE SA | ŠPANĚLSKO |
          32852 | PRIYAN FOUNDATION | SPOJENÉ STÁTY |
          32480 | PRONAIR AIRLINES SL | ŠPANĚLSKO |
          29378 | PULLMANTUR AIR S.A. | ŠPANĚLSKO |
          29804 | PUNTO-FA | ŠPANĚLSKO |
          27231 | QUANTUM AIR | ŠPANĚLSKO |
          34864 | Q JETS AVIATION | KANADA |
          33067 | RAINBOW AIR | VENEZUELA |
          35747 | RAMSAY AIRCHARTER | SPOJENÉ STÁTY |
          12856 | RAYTHEON AIRCRAFT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11770 | REAL WORLD TOURS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          26960 | RED WINGS CJSC | RUSKÁ FEDERACE |
          32100 | RING AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          34356 | ROVOS AIR | JIŽNÍ AFRIKA |
          35605 | RPK CAPITAL LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33521 | RYJET | ŠPANĚLSKO |
          36517 | SAICUS AIR S.L. | ŠPANĚLSKO |
          25502 | SAL EXPRESS | SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV |
          32602 | SANTANA TEXTIL | BRAZÍLIE |
          29057 | SANTA BARBARA (2) | VENEZUELA |
          29825 | SAS INSTITUTE | SPOJENÉ STÁTY |
          32195 | SATA VENEZUELA | VENEZUELA |
          36925 | SEA SA | ARGENTINA |
          35479 | SENTRUS OVERSEAS LTD | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          30170 | SERAIR TRANSWORLD | ŠPANĚLSKO |
          30674 | SEV AEREO POLICIA | ŠPANĚLSKO |
          36232 | SIENNA CORP SERVICES | ŠVÝCARSKO |
          34785 | SIERRA NEVADA CORP. | SPOJENÉ STÁTY |
          36172 | SKM LTD | RAKOUSKO |
          35494 | SKYPLAN FZC | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35092 | SKYWAY LTD. | GRUZIE |
          33719 | SKY AIR WORLD | AUSTRÁLIE |
          32416 | SKY HELICOPTEROS SA | ŠPANĚLSKO |
          29913 | SOLAIRUS AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          11926 | SONAIR ANGOLA | ANGOLA |
          33250 | SOSOLISO A/L (2) | NIGÉRIE |
          19182 | SOTAN | BRAZÍLIE |
          36602 | SOUTH AVIATION INC | SPOJENÉ STÁTY |
          31632 | SOUTH EAST ASIAN | FILIPÍNY |
          4298 | SPANAIR S A | ŠPANĚLSKO |
          28727 | SPENAERO | SPOJENÉ STÁTY |
          31936 | SQUADRON AVTN SVCS | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          1485 | STOCKWOOD V | SPOJENÉ STÁTY |
          30064 | STREAMLINE RUSSIA | RUSKÁ FEDERACE |
          27934 | SUGAR PINE AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          34009 | SUNRIDER CORPORATION | SPOJENÉ STÁTY |
          33679 | SVS AERO COSTA AZAHA | ŠPANĚLSKO |
          11309 | SWIFTAIR ESPANA | ŠPANĚLSKO |
          23071 | S ARGENTINA | ARGENTINA |
          f11131 | Transportes Aereos Tauro, S.A. de C.V. | MEXIKO |
          31288 | TAG AVTN ESPANA | ŠPANĚLSKO |
          34933 | TAILWIND AIRLINES | TURECKO |
          12249 | TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A | BRAZÍLIE |
          22992 | TATARSTAN AIRLINES | RUSKÁ FEDERACE |
          31963 | TAXI FLY GROUP SA | ŠPANĚLSKO |
          35745 | TIANJIN AIRLINES | ČÍNA |
          34198 | TITAN AVAITION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35159 | TRAMAS TEXTILES SA | VENEZUELA |
          15453 | TRANSAERO AIRLINES | RUSKÁ FEDERACE |
          34609 | TRANSCON INVESTMENTS | BRAZÍLIE |
          34330 | TRANSPAIS AEREO | MEXIKO |
          36589 | TRANSP AEREOS XALAPA | SPOJENÉ STÁTY |
          28247 | TRANS AER BOLIVIANA | BOLÍVIE |
          36812 | TRINIDAIR UK LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29974 | TURBOR AIR CARGO (2) | SENEGAL |
          34271 | UAML AIR CHARTER | SPOJENÉ STÁTY |
          24765 | UNICASA IND. MOVEIS | BRAZÍLIE |
          27669 | URGEMER CANARIAS SL | ŠPANĚLSKO |
          36046 | USN AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35913 | VESEY AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          29086 | VIM AIRLINES | RUSKÁ FEDERACE |
          35330 | VIRCOP JETS S.L. | ŠPANĚLSKO |
          27339 | VIRGIN BLUE | AUSTRÁLIE |
          30190 | VUELING AIRLINES | ŠPANĚLSKO |
          f10475 | Westair Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f11383 | WESTWIND BROTHERS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          36955 | WINGS JET LTD | MAROKO |
          36586 | WIN WIN SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          35259 | WORLD WIDE AC FERRY | KANADA |
          34390 | WTORRE S.A. | BRAZÍLIE |
          35374 | XTO ENERGY INC | SPOJENÉ STÁTY |
          24793 | ZOREX S.A. | ŠPANĚLSKO |
          24007 | 224TH FLIGHT UNIT | RUSKÁ FEDERACE |
          26560 | 245 PILOT SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          a11764 | Operator using TAIL NB: ECLES | Neznámý |
          a11479 | Operator using TAIL NB: N142HC | Neznámý |
          a11484 | Operator using TAIL NB: N227CP | Neznámý |
          a11488 | Operator using TAIL NB: N371FP | Neznámý |
          a11490 | Operator using TAIL NB: N410M | Neznámý |
          a11517 | Operator using TAIL NB: N9895 | Neznámý |
          a11523 | Operator using TAIL NB: PPBST | Neznámý |
          a11528 | Operator using TAIL NB: PRGPA | Neznámý |
          a11529 | Operator using TAIL NB: PRPTR | Neznámý |
          a11531 | Operator using TAIL NB: VHXCJ | Neznámý |
          a11552 | Operator using TAIL NB: VTSTV | Neznámý |
          a11553 | Operator using TAIL NB: XAATL | Neznámý |
          a11556 | Operator using TAIL NB: XABLZ | Neznámý |
          a11557 | Operator using TAIL NB: XACXW | Neznámý |
          a11559 | Operator using TAIL NB: XAGMD | Neznámý |
          a11563 | Operator using TAIL NB: XASKY | Neznámý |
          FRANCIE |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          f10002 | Act Two, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10003 | Aerolineas Centrales S.A. de C.V. | MEXIKO |
          32610 | Aerorio Taxi Aereo | BRAZÍLIE |
          30304 | Air Caraibes | FRANCIE |
          36155 | Alatheer Aviation | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          f10726 | Arcadia Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10038 | Au Revoir Air | SPOJENÉ STÁTY |
          f10059 | Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda | BRAZÍLIE |
          f10060 | Aviation 604 AG | ŠVÝCARSKO |
          28417 | AAK COMPANY | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          31724 | AAS EUROPE | FRANCIE |
          31439 | ABC AEROLINEAS SA | MEXIKO |
          28588 | ABDULLAH SAID B. | ŠVÝCARSKO |
          36488 | ABSOLUTE AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          4306 | ACCOR SA | FRANCIE |
          31934 | ACFT MGMT & TRADING | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31617 | ACFT SARL 2 | LUCEMBURSKO |
          35097 | ACTIFLY | FRANCIE |
          f11808 | ADAMS OFFICE LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30027 | ADAM AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          27910 | ADVANCED TRAINING SY | SPOJENÉ STÁTY |
          31600 | AELIS AIR SERVICES | FRANCIE |
          25187 | AERCAP AVIATION | NIZOZEMSKO |
          31643 | AERCAP IRELAND LTD. | IRSKO |
          26891 | AEROGAVIOTA | KUBA |
          33839 | AEROJET MANAGEMENT | NĚMECKO |
          13070 | AEROLINEAS MEXICANAS | MEXIKO |
          25901 | AEROMAR AIRLINES | MEXIKO |
          33014 | AERONEXUS CORP. LTD | JIŽNÍ AFRIKA |
          5461 | AEROSTOCK | FRANCIE |
          30943 | AERO CAPITAL SAS | FRANCIE |
          32371 | AERO JET CORPORATE | FRANCIE |
          31785 | AERO SAINT EXUPERY | FRANCIE |
          22257 | AERO SERVICES LF | FRANCIE |
          28041 | AERO SVC CORPORATE | FRANCIE |
          8491 | AERO SVC EXECUTIVE | FRANCIE |
          22072 | AERO VISION SARL LF | FRANCIE |
          31023 | AFRIJET | GABON |
          30336 | AFRIJET AIRLINES(2) | NIGÉRIE |
          28604 | AFRIQIYAH AIRWAYS | LIBYE |
          1769 | AIGLE AZUR | FRANCIE |
          2496 | AIRBUS OPER. SAS | FRANCIE |
          308 | AIRBUS SAS | FRANCIE |
          24094 | AIRBUS TRANSPORT | FRANCIE |
          30562 | AIRCRAFT SALE&LEASE | LUCEMBURSKO |
          32884 | AIRCRAFT SUPPORT | LIBANON |
          31015 | AIREDALE ENTERPRISE | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          18045 | AIRFLEET CREDIT | SPOJENÉ STÁTY |
          18982 | AIRFLITE | SPOJENÉ STÁTY |
          26897 | AIRLINAIR | FRANCIE |
          182 | AIR AFFAIRES GABON | GABON |
          28237 | AIR AFFAIRES TWINJET | FRANCIE |
          186 | AIR ALGERIE | ALŽÍRSKO |
          35192 | AIR ARABIA MAROC | MAROKO |
          28684 | AIR ASIA | MALAJSIE |
          29420 | AIR AUSTRAL 2 | FRANCIE |
          35175 | AIR BOTSWANA CO.BW | BOTSWANA |
          30592 | AIR BURKINA (2) | BURKINA FASO |
          29815 | AIR CAIRO | EGYPT |
          33288 | AIR CORPORATE FRANCE | FRANCIE |
          30879 | AIR DECCAN | INDIE |
          32290 | AIR DIVISION KAZAKH | KAZACHSTÁN |
          227 | AIR FRANCE | FRANCIE |
          231 | AIR GEFCO | FRANCIE |
          f877 | AIR GUYANE | FRANCIE |
          35198 | AIR GUYANE 2 | FRANCIE |
          32175 | AIR HORIZON (TOGO) | TOGO |
          36015 | AIR INDEPENDENCE LO | RAKOUSKO |
          30281 | AIR IVOIRE (2) | POBŘEŽÍ SLONOVINY |
          31977 | AIR KING JET | ŠVÝCARSKO |
          32016 | AIR LEASING | KAMERUN |
          252 | AIR MADAGASCAR | FRANCIE |
          30708 | AIR MANA | FRANCIE |
          261 | AIR MAURITIUS | MAURICIUS |
          24636 | AIR MEDITERRANEE | FRANCIE |
          12060 | AIR ND | FRANCIE |
          24430 | AIR PRINT | LUCEMBURSKO |
          5998 | AIR SAINT PIERRE | FRANCIE |
          31913 | AIR SARINA | ŠVÝCARSKO |
          2564 | AIR SENEGAL INTL | SENEGAL |
          5636 | AIR SEYCHELLES | SEYCHELY |
          26152 | AIR SRPSKA | BOSNA A HERCEGOVINA |
          34196 | AIR SWIFT LTD. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          25943 | AIR TAHITI NUI | FRANCIE |
          31078 | AIR TURQUOISE SAS | FRANCIE |
          12593 | AIR VENDEE INVEST | FRANCIE |
          34296 | AIR WING LTD | BELIZE |
          32481 | AIR 26 | ANGOLA |
          36825 | AKDN LOGISTIQUE | FRANCIE |
          26963 | AK BARS AERO OJSC | RUSKÁ FEDERACE |
          f10019 | ALA Services, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          21699 | ALCATEL USA | SPOJENÉ STÁTY |
          17947 | ALENIA AEROSPAZIO | ITÁLIE |
          33660 | ALFA AIR (GM) | MAROKO |
          32632 | ALLJETS CAPITAL AVV | RUSKÁ FEDERACE |
          5117 | ALL NIPPON AIRWAYS | JAPONSKO |
          32601 | ALPHA CHARLIE | SPOJENÉ STÁTY |
          35733 | ALPHA GOLF AVIATION | MONAKO |
          36010 | ALPHA JET (ALABAMA) | SPOJENÉ STÁTY |
          34201 | ALPHA STAR AVTN SVCS | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          26287 | ALTONA | ŠVÝCARSKO |
          2987 | ALTRIA CLIENT SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          35920 | ALWAFEER AIR | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          8231 | AL ANWAE TRADING | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          28640 | AL MISEHAL GROUP | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          24197 | AL NASSR LTD | ŠVÝCARSKO |
          30177 | AL-GHAZZAWI (N35GZ) | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          27005 | AL-GHAZZAWI (N727GG) | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          f836 | AMERICAN EAGLE | SPOJENÉ STÁTY |
          34234 | AMERICAN ELECTRIC | SPOJENÉ STÁTY |
          8928 | AMERICAN HOME PROD | SPOJENÉ STÁTY |
          25806 | AMERIDAIR | FRANCIE |
          35837 | AMER GROUP | EGYPT |
          36212 | AMJET EXECUTIVE AVTN | ŘECKO |
          f10024 | AM General, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32857 | ANCFCC | MAROKO |
          32747 | ANGODIS | ANGOLA |
          34393 | ANISTANTE HOLDING | KYPR |
          30530 | AOSKY CORPORATION | SPOJENÉ STÁTY |
          f10036 | APiGroup, Inc | SPOJENÉ STÁTY |
          984 | APACHE AVIATION | FRANCIE |
          6188 | APEX OIL | SPOJENÉ STÁTY |
          34185 | AQUARIUS AVIATION | KAJMANSKÉ OSTROVY (VELKÁ BRITÁNIE) |
          406 | ARKIA ISRAEL AL | IZRAEL |
          22917 | ARLINGTON ACFT (AZ) | SPOJENÉ STÁTY |
          28382 | ARMAVIA AVIACOMPANY LLC | ARMÉNIE |
          20337 | ARTEMIS SA | FRANCIE |
          29210 | ASECNA (SENEGAL) | SENEGAL |
          8624 | ASHMAWI AVIATION | ŠPANĚLSKO |
          22135 | ATLANTA JET | SPOJENÉ STÁTY |
          30506 | ATLAS BLUE | MAROKO |
          36380 | AVANGARD AVTN LTD | RUSKÁ FEDERACE |
          17951 | AVDEF | FRANCIE |
          34589 | AVEL BRAO | FRANCIE |
          29467 | AVIALAIR | FRANCIE |
          35748 | AVIAMARKET LIMITED | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11782 | AVIATION ASSOCIATES LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          29399 | AVIATION CAPITAL GRP | SPOJENÉ STÁTY |
          26160 | AVIATION CMP | KANADA |
          34340 | AVIATION INC | SPOJENÉ STÁTY |
          33992 | AVIATION PARTNERS 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          33748 | AVIATION STARLINK(2) | KANADA |
          33558 | AVIA TREASURY GMBH | RAKOUSKO |
          25574 | AVIENT AVIATION | ZIMBABWE |
          33199 | AVIENT LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34211 | AVIJET UK LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36345 | AVIONAC FRANCE | FRANCIE |
          f1026 | AVIOR | Neznámý |
          23721 | AVIREX | GABON |
          33168 | AVTEX AIR SERVICES | AUSTRÁLIE |
          31420 | AWSAJ AVIATION SVCS | LIBYE |
          27710 | AXIS AIRWAYS | FRANCIE |
          f10063 | Bacchus Consulting, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          9347 | Barron International Holding | LUCEMBURSKO |
          f10079 | Beach Capital Management | SPOJENÉ STÁTY |
          f10082 | BelAir Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11004 | Billion Mark Ltd. | HONGKONG (ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLAST ČLR) |
          f10878 | Blue Vista, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10647 | Bolloré SA | Neznámý |
          f10834 | Boulder Aviation Management | SPOJENÉ STÁTY |
          31430 | BALTIC JET AIRCOMP. | LOTYŠSKO |
          22230 | BANCO SAFRA SA | BRAZÍLIE |
          12083 | BANGKOK AIRWAYS | THAJSKO |
          23830 | BB AVIATION INC. | ŠVÝCARSKO |
          35267 | BELL FINANCIAL CORP | VENEZUELA |
          7723 | BELL TEXTRON | SPOJENÉ STÁTY |
          28608 | BERGAIR | ŠVÝCARSKO |
          27140 | BERKUT AIR | KAZACHSTÁN |
          24101 | BERLYS AERO SA | LUCEMBURSKO |
          36116 | BEST AERO HANDLING | RUSKÁ FEDERACE |
          32888 | BEST AVIATION LTD | BANGLADÉŠ |
          35950 | BF JET AIR | GHANA |
          27458 | BHG FLIGHTS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32788 | BISMILLAH AIRLINES | BANGLADÉŠ |
          26292 | BIZAIR LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          25627 | BLUE HERON AVIATION | ŠVÝCARSKO |
          36583 | BLUE HORIZON INV. | KAJMANSKÉ OSTROVY (VELKÁ BRITÁNIE) |
          28677 | BLUE LINE | FRANCIE |
          36706 | BLUE LINE 2 | FRANCIE |
          33691 | BONEL MARKETING S.A. | ŠVÝCARSKO |
          30067 | BONGRAIN BENELUX | BELGIE |
          25099 | BOOGIE PERFORMANCE | FRANCIE |
          30550 | BOSNIA AIRLINES | BOSNA A HERCEGOVINA |
          4790 | BOUYGUES | FRANCIE |
          35724 | BRASIF SA | BRAZÍLIE |
          34825 | BRASSBOX | UKRAJINA |
          34276 | BRASS BOX LTD | KYPR |
          21446 | BREITLING | ŠVÝCARSKO |
          637 | BRITAIR | FRANCIE |
          8153 | BRUME | FRANCIE |
          35615 | BUGHSAN GROUP | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          32896 | BUMI RESOURCES | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          36301 | BUQUEBUS | ARGENTINA |
          32260 | BUREAU POLICE AERO. | FRANCIE |
          35325 | BURGAN DRILLING COMP | KUVAJT |
          31315 | BURMESTER OVERSEAS | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          32497 | BUSINESS AVIATION LG | BELGIE |
          32630 | BUSINESS AVIATION 2 | KONGO |
          34152 | BUSI JET INTL. | ŠVÝCARSKO |
          f10061 | B H Aviation Ltd | SPOJENÉ STÁTY |
          34289 | B2 FLIGHT LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31812 | Cephalon | SPOJENÉ STÁTY |
          f10556 | Challenger Management LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10128 | Corporate Flight Alternatives, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          32578 | CALVIN KLEIN STUDIO | SPOJENÉ STÁTY |
          31994 | CANADIAN NAT RAILWAY | KANADA |
          28583 | CAPELINK ESTABLISH. | ŠVÝCARSKO |
          34660 | CARIBOU INDUSTRIES | SPOJENÉ STÁTY |
          9122 | CARTIER EUROPE | NIZOZEMSKO |
          34144 | CASAM SARL | FRANCIE |
          33321 | CEIBA | ROVNÍKOVÁ GUINEA |
          34236 | CENTERAVIA LLC | UKRAJINA |
          29635 | CENTRAL MANAGMT SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          36944 | CERTICO ENGINEERING | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          26842 | CFPR | FRANCIE |
          35242 | CFS AIR LLC (N228KT) | SPOJENÉ STÁTY |
          20711 | CGTM | FRANCIE |
          35943 | CHALLENGE AERO LLC A | UKRAJINA |
          29049 | CHC HELICOPTERS INTL | KANADA |
          29834 | CHINA CARGO AIRLINES | ČÍNA |
          12141 | CHINA EASTERN | ČÍNA |
          31087 | CHURCHILL AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31221 | CHURCHILL FINANCE | FRANCIE |
          35640 | CINER HAVA TASIMACIL | TURECKO |
          f11398 | CLEVELAND PEAK LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35400 | CLUB 17 S.A. | RUSKÁ FEDERACE |
          36697 | CNRS-SAFIRE | FRANCIE |
          799 | COCA COLA | SPOJENÉ STÁTY |
          35668 | COLT INTL EUROPE | ŠVÝCARSKO |
          36110 | COLT TAXI AEREO LTDA | BRAZÍLIE |
          36701 | COMFORT JET AVT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          4796 | COMILOG | GABON |
          f826 | COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français | Neznámý |
          28584 | COMPANY TAWIQ | ŠVÝCARSKO |
          28585 | COMPAR FOUNDATION | ČERNÁ HORA |
          6535 | CONSOLIDATED CONTRTS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          8338 | COPLEY NEWSPAPERS | SPOJENÉ STÁTY |
          26244 | CORPORATE AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          36029 | CORPORATE JETS CA | SPOJENÉ STÁTY |
          31680 | CORP JET MGMT | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          6369 | CORSAIR FRANCE | FRANCIE |
          10054 | CORSE MEDITERRANEE | FRANCIE |
          12219 | COX ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          35062 | CPI AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31073 | CP MANAGEMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          3513 | CROWN EQUIPMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          35631 | CSC TRANSPORT | SPOJENÉ STÁTY |
          862 | CUBANA | KUBA |
          f10134 | Dankjold Reed Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          27183 | Dartswift Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          1139 | Dassault falcon jet | SPOJENÉ STÁTY |
          35657 | Dédalus Administração e Participações Ltda. | BRAZÍLIE |
          27974 | DAALLO AIRLINES 2 | DŽIBUTSKO |
          33242 | DALCAM LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36063 | DALIA AIR | MAROKO |
          31467 | DALIA AIRLINES | LUCEMBURSKO |
          3932 | DALLAH AL BARAKA | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          32855 | DANA EXECUTIVE JETS | SÝRIE |
          34168 | DARTE HOLDINGS | RUSKÁ FEDERACE |
          18972 | DASSAULT AVIATION | FRANCIE |
          1058 | DASSAULT FALCON SERV | FRANCIE |
          f11471 | DCI CONSULTANTS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32809 | DEAN PHILLIPS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          11638 | DECAUX | FRANCIE |
          35752 | DECCAN CARGO | THAJSKO |
          35353 | DELMUN AVIATION SVCS | BAHRAJN |
          31582 | DE ROUBIN JEAN | FRANCIE |
          27665 | DIAMAIR | ŠVÝCARSKO |
          32494 | DIEXIM EXPRESSO AV. | ANGOLA |
          35356 | DISTANT HORIZON | IZRAEL |
          22389 | DOUANES FRANCAISES | FRANCIE |
          7028 | DOW CHEMICAL | SPOJENÉ STÁTY |
          24571 | DSWA | SPOJENÉ STÁTY |
          30876 | DUBROVNIK AIRLINES | CHORVATSKO |
          31133 | DUNMORE HOMES | SPOJENÉ STÁTY |
          35069 | DUPONT FABROS DEV | SPOJENÉ STÁTY |
          31577 | D & D AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10175 | Emax Oil Company | SPOJENÉ STÁTY |
          35820 | EAGLES AVTN MGNT | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35705 | EAGLE AVIATION EUROP | FRANCIE |
          9703 | EARTH STAR | SPOJENÉ STÁTY |
          34303 | EASTINDO | INDONÉSIE |
          31743 | EAST STAR AIRLINES | ČÍNA |
          33902 | EASYFLY SA | KOLUMBIE |
          2850 | EASYJET SWITZERLAND | ŠVÝCARSKO |
          33728 | EASY FLY VIP CHARTER | LIBANON |
          32591 | EBONY SHINE | KAJMANSKÉ OSTROVY (VELKÁ BRITÁNIE) |
          29279 | ECUATORIAL CARGO | ROVNÍKOVÁ GUINEA |
          31985 | EGYPT JET AVIATION | EGYPT |
          36277 | ELAN FINANCE MNGT | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          25120 | ELBRUS-AVIA AIR ENT. | RUSKÁ FEDERACE |
          23028 | ELI'S BREAD | SPOJENÉ STÁTY |
          32311 | ELYSAIR-OPENSKIES | FRANCIE |
          1013 | EMERSON ELECTRIC | SPOJENÉ STÁTY |
          36295 | ENHANCE AERO | FRANCIE |
          36764 | EOLO PLUS | MEXIKO |
          32775 | EQUAFLIGHT SERVICE | KONGO |
          34778 | EQUAJET | KONGO |
          32084 | EQUATORIAL GUINEA | ROVNÍKOVÁ GUINEA |
          30005 | EURL JC DARMON | FRANCIE |
          34293 | EUROEXEC AVTN SVCS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34741 | EUROPEAN FLIGHT | ŠVÉDSKO |
          27518 | EUROPE AIRPOST | FRANCIE |
          35725 | EURO JET INTL LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35054 | EVOLEM AVIATION SAS | FRANCIE |
          f10181 | EWA Holdings LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36448 | EXECUTIVE AIRSHARE | SPOJENÉ STÁTY |
          28587 | EXECUTIVE JET A/C | KAJMANSKÉ OSTROVY (VELKÁ BRITÁNIE) |
          25073 | EXECUTIVE JET CHRTR | NĚMECKO |
          29282 | EXECUTIVE JET SRVCS | DÁNSKO |
          26060 | EXECUTIVE WINGS HE | EGYPT |
          32827 | EXEC JET SOLUTIONS | SPOJENÉ STÁTY |
          31131 | EXPRESS CAMEL | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          f10194 | Fjet Management, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10203 | Fletcher Jones Management Group | SPOJENÉ STÁTY |
          25553 | FALCON AIR EXPRESS | SPOJENÉ STÁTY |
          15665 | FAL HOLDINGS ARABIA | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          31310 | FARNER AIRWINGS | ŠVÝCARSKO |
          34313 | FA 116 OU FA 137 INC | ŠVÝCARSKO |
          15911 | FC AVIATION | FRANCIE |
          1147 | FEDERAL EXPRESS | SPOJENÉ STÁTY |
          34667 | FELIX AIRWAYS | JEMEN |
          f10191 | FHC Flight Services LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          28540 | FIA (PARIS) | FRANCIE |
          34669 | FIREFLY | MALAJSIE |
          32846 | FIRST COMMERCIAL | SPOJENÉ STÁTY |
          21075 | FISHER SCIENTIFIC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10762 | FJ20-166, dba Peregrine Jet, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31665 | FLEET INT AVTN & FIN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35764 | FLEET MGT AIRWAYS SA | ŠVÝCARSKO |
          21504 | FLICAPE PTY LTD | JIŽNÍ AFRIKA |
          27942 | FLIGHTEXEC | KANADA |
          31640 | FLIGHTINVEST | LUCEMBURSKO |
          8542 | FLIGHT LEVELS | SPOJENÉ STÁTY |
          31058 | FLIGHT TEST CONSULT. | ŠVÝCARSKO |
          30136 | FLYBABOO | ŠVÝCARSKO |
          30343 | FLYING BIRD | FRANCIE |
          29223 | FLYING FINN OY | FINLAND |
          31775 | FLYING M | SPOJENÉ STÁTY |
          33632 | FLYMEX | MEXIKO |
          30372 | FLY AIR SA | FRANCIE |
          34874 | FLY AVIATION SVCS | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          28511 | FLY EXEC | LIBANON |
          33626 | FLY 18 | ŠVÝCARSKO |
          31116 | FOCUS AIR USA | SPOJENÉ STÁTY |
          32322 | FORTUNE AIR | JIŽNÍ AFRIKA |
          29147 | FOX AVIATION CANADA | KANADA |
          f11353 | FRC HOLDING INC V | SPOJENÉ STÁTY |
          f10651 | FREESCALE CORP AVIATION | Neznámý |
          35426 | FTC CONSULTING AG | ŠVÝCARSKO |
          2804 | FUTURA TRADING | FRANCIE |
          27867 | FUTURE ELECTRONICS | KANADA |
          f10223 | Glacial Energy | SPOJENÉ STÁTY |
          32621 | GABON AIRLINES | GABON |
          36117 | GAETAIR | ŠVÝCARSKO |
          31746 | GALAXY AIRLINES | JAPONSKO |
          32749 | GEASA | ROVNÍKOVÁ GUINEA |
          36630 | GEM AVIATION AVV | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          17928 | GENEL HAVACILIK | TURECKO |
          34971 | GEORGETOWN INTERSTAT | SPOJENÉ STÁTY |
          23693 | GEORGIAN AIRWAYS | GRUZIE |
          35885 | GEORGIAN STAR | GRUZIE |
          9002 | GIE ATR | FRANCIE |
          22850 | GIORI ROBERTO | MONAKO |
          f11804 | GLOBAL CHALLENGER LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30539 | GLOBAL FLIGHT SRVS | SPOJENÉ STÁTY |
          32997 | GLOBAL JET INTL | AUSTRÁLIE |
          36576 | GLOBAL THIRTEEN | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          22659 | GOVERNMENT MONTENEGR | ČERNÁ HORA |
          36865 | GO AIRLINES (INDIA) | INDIE |
          f11352 | GREAT BUY INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11448 | GYPSY BABY LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11426 | G & L AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          f10238 | Harrinford Ltd | SPOJENÉ STÁTY |
          f1434 | Horta, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31731 | HALCYONAIR | KAPVERDY |
          5362 | HALLIBURTON | SPOJENÉ STÁTY |
          33959 | HASSANCO S.A. | ŠVÝCARSKO |
          33342 | HEAVYLIFT CONGO | KONGO |
          f11024 | HENDRICK MOTORSPORTS | SPOJENÉ STÁTY |
          36374 | HERMES EXECUTIVE | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          25570 | HESNES AIR | NORSKO |
          21365 | HILDENBRAND INDUSTRI | SPOJENÉ STÁTY |
          26436 | HOLIDAY RETIREMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          36615 | HONG KONG AIRLINES | ČÍNA |
          f10659 | HSBC | Neznámý |
          f11464 | HYPERION AIR INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10263 | Ithaca LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31795 | IBL AVIATION | MAURICIUS |
          21442 | IGN INST GEO NAT LF | FRANCIE |
          29661 | IKAROS AVIATION AVV | UKRAJINA |
          36740 | IMD AIRWAYS | ŠPANĚLSKO |
          31965 | INDIGO (VI) | INDIE |
          34829 | INDONESIA AIRASIA | INDONÉSIE |
          36832 | INDUSTRY EAST EUROPE | ŠVÝCARSKO |
          33071 | INDUSTR. AERONAUTICA | KOLUMBIE |
          33559 | INDYCAR AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          34222 | INLOGS INTERNATIONAL | NENÍ STANOVENO |
          33212 | INTELLECTUAL VENTURE | SPOJENÉ STÁTY |
          23792 | INTERCON USA | SPOJENÉ STÁTY |
          31081 | INTERFACE OPS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32801 | INTERJET ABC | MEXIKO |
          33654 | INTER AMERICAN | ANGOLA |
          32524 | INVESTAVIA | KAZACHSTÁN |
          30463 | IRAQI AIRWAYS (2) | IRÁK |
          33890 | ISLENA AIRLINES (2) | HONDURAS |
          21879 | ISRAIR LTD | IZRAEL |
          30038 | IXAIR | FRANCIE |
          f10277 | Jereissati Participacoes S/A | BRAZÍLIE |
          28006 | JAPAT | ŠVÝCARSKO |
          31296 | JAZEERA AIRWAYS | KUVAJT |
          32986 | JBS CONSULTING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31772 | JCAS | ŠVÝCARSKO |
          26998 | JDP FRANCE | FRANCIE |
          36413 | JEREISSATI CENTROS | BRAZÍLIE |
          30566 | JETSTAR ASIA | SINGAPUR |
          31137 | JETS RENT AVTN | FRANCIE |
          30713 | JET AVIATION BASEL | ŠVÝCARSKO |
          30385 | JET AVIATION FZCO | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          26911 | JET BLUE AIRWAYS | SPOJENÉ STÁTY |
          32217 | JET CRUISING | LUCEMBURSKO |
          34614 | JET DIRECT AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          33651 | JET LITE INDIA LTD | INDIE |
          33015 | JET MANAGEMENT SA | ŠVÝCARSKO |
          33769 | JET ONE JSC | KAZACHSTÁN |
          32848 | JET PREMIER ONE | ŠVÝCARSKO |
          26479 | JET 2000 | RUSKÁ FEDERACE |
          31581 | JET4YOU | MAROKO |
          29395 | JR EXECUTIVE | LIBANON |
          31595 | JSC "Premier Avia" | RUSKÁ FEDERACE |
          6510 | KALAIR LTD. | SPOJENÉ STÁTY |
          34887 | KALDERON LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          28504 | KARTHAGO AIRLINES | TUNISKO |
          34348 | KARTHAGO PRIVATE JET | TUNISKO |
          30709 | KAZAVIA | KAZACHSTÁN |
          29190 | KBBD | SPOJENÉ STÁTY |
          32381 | KB HOME | SPOJENÉ STÁTY |
          12778 | KELOWNA FLIGHTCRAFT | KANADA |
          11467 | KFC MANAGEMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          7129 | KINGDOM HOLDING CO | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          34843 | KOSTAR AIRLINES | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          35727 | KREDEL INTERNATIONAL | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          9858 | KROLL G | ŠVÝCARSKO |
          f10290 | KW Flight, LLC / Central Missouri Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10875 | Layla Jet | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10304 | Luciano Antonio Zogbi | BRAZÍLIE |
          1971 | LABORATOIRE ASL | FRANCIE |
          30455 | LAS VEGAS JET | SPOJENÉ STÁTY |
          33111 | LAYAN INTL. | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          30595 | LEACH CAPITAL | SPOJENÉ STÁTY |
          13358 | LIBYAN AIR CARGO | LIBYE |
          4489 | LIMITED STORES | SPOJENÉ STÁTY |
          f904 | LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS | KOLUMBIE |
          f10301 | LKM, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          25272 | LOTUS AIR | EGYPT |
          33450 | LOV'AIR AVIATION | FRANCIE |
          24211 | LOWA LTD | SPOJENÉ STÁTY |
          28079 | LOYD'S BUSINESS JETS | POLSKO |
          f10303 | LR Enterprises Management LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31034 | LUKOIL-AVIA SWISS | ŠVÝCARSKO |
          29070 | LUXFLIGHT EXECUTIVE | LUCEMBURSKO |
          19696 | LYRECO | FRANCIE |
          f11360 | LYS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10306 | Macbens Patrimonial Ltda | BRAZÍLIE |
          30280 | Marsico Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10313 | Mendota Aircraft Management | SPOJENÉ STÁTY |
          28010 | Mondoil | SPOJENÉ STÁTY |
          34423 | MACAU JET INTL | MACAO (ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLAST ČLR) |
          26383 | MAGIC CONDOR LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f11359 | MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC | SPOJENÉ STÁTY |
          29993 | MAG AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          34992 | MAINSAIL TRADING 93 | JIŽNÍ AFRIKA |
          32078 | MALIBU CONSULTING | SPOJENÉ STÁTY |
          34975 | MALU AVIATION | KONGO |
          34019 | MANO RIVER | SPOJENÉ STÁTY |
          36263 | MAROC TELECOM | MAROKO |
          1831 | MARTIN BAKER | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32707 | MASC AIR LTD | KAJMANSKÉ OSTROVY (VELKÁ BRITÁNIE) |
          35100 | MASTERJET | ŠVÝCARSKO |
          27014 | MASTERJET SWITZ. | ŠVÝCARSKO |
          34840 | MASWINGS SDN. BHD. | MALAJSIE |
          33238 | MAURITANIA AIRWAYS | MAURITÁNIE |
          30315 | MCKINLEY ACFT HLDNG | SPOJENÉ STÁTY |
          31545 | MDA SAS | FRANCIE |
          1855 | MEA AIR LIBAN | LIBANON |
          9689 | MELVIN SIMON | SPOJENÉ STÁTY |
          21443 | METEO-FRANCE | FRANCIE |
          31140 | ME LEASING | SPOJENÉ STÁTY |
          28986 | MHS AVIATION SDN BHD | MALAJSIE |
          36859 | MIDAS AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          29971 | MIDDLE EAST JET SVCS | LIBANON |
          24019 | MID EAST JET | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          34821 | MILLETREIZE | FRANCIE |
          26724 | MILLION AIR SALT LAK | SPOJENÉ STÁTY |
          1098 | MIL FRANCE | FRANCIE |
          35609 | MINISTRY DEF SLOVENI | SLOVINSKO |
          36033 | MISH AVIATION SVCS | GHANA |
          31556 | MISTRAL AEREO | KANADA |
          31331 | MITRE AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          7764 | MOET HENNESSY | FRANCIE |
          35060 | MOISEEV ALEX | MONAKO |
          32755 | MONTROSE GLOBAL | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35455 | MONT BLANC AVIATION | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          7058 | MORRIS COMMUNICATION | SPOJENÉ STÁTY |
          f11405 | MOSS JERONE S TRUSTEE | SPOJENÉ STÁTY |
          f11373 | MOUNTAIN SHADOW VENTURES LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33834 | M. SQUARE AVIATION | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f1000 | NAM AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          31025 | NATASHA ESTABLISMENT | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          f11816 | NATIONAL AIR CARGO GROUP INC | SPOJENÉ STÁTY |
          26668 | NATIONAL AIR SERVICE | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          28966 | NATIONAL AVIATION 2 | EGYPT |
          34727 | NATIONAL CITY COMM | SPOJENÉ STÁTY |
          f11468 | NAVAIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31097 | NEBULA LTD. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          32626 | NEWCASTLE AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          32424 | NEW AXIS AIRWAYS | FRANCIE |
          34651 | NEW CAIRO REAL EST | EGYPT |
          35373 | NEXT GENERATION VENT | SPOJENÉ STÁTY |
          31199 | NISSAN C/O ACI PACIF | SPOJENÉ STÁTY |
          32959 | NOFA | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          32963 | NORDEX AIR | RUSKÁ FEDERACE |
          27993 | NORTHERN JET MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          10326 | NOUVELAIR TUNISIE | TUNISKO |
          30574 | NOVARTIS GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          22190 | NWT AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          36629 | NW NORDWEST | ŠVÝCARSKO |
          32861 | NY JETS TRANSPORTER | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          31770 | N304RJ | SPOJENÉ STÁTY |
          32270 | N349BA | SPOJENÉ STÁTY |
          32370 | N72RK | SPOJENÉ STÁTY |
          f10505 | Oakmont Holdings, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10340 | Oakwood Books, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          31395 | Outpost International, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32859 | Ovlas sa | NIGÉRIE |
          29465 | OAKMONT HOLDINGS | SPOJENÉ STÁTY |
          30908 | OCANA ASSETS LTD | SPOJENÉ STÁTY |
          28984 | OLDBURY HOLDINGS | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35132 | OMEGA VII | FRANCIE |
          34603 | OMYA INTERNATIONAL | ŠVÝCARSKO |
          36166 | ONEXP | DÁNSKO |
          30957 | ONE THIRTY NINE | LUCEMBURSKO |
          34623 | OPEN SKY AVIATION | LIBANON |
          31341 | ORIENT GLOBAL AVTN | SINGAPUR |
          36943 | ORION AIR GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          31976 | OTTER INSPIRATIONS | SPOJENÉ STÁTY |
          28050 | OUTFITTER AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          4139 | OYONNAIR | FRANCIE |
          31264 | O AIR | FRANCIE |
          f10350 | Pacific Coast Feather Company | SPOJENÉ STÁTY |
          30188 | Pacific Connection Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          25856 | PACE CARGO ENTERRP | SPOJENÉ STÁTY |
          31966 | PALMAIR AVIATION | MAROKO |
          23365 | PALMALI HAVA TASI | TURECKO |
          36039 | PARADOX SECURITY SYS | KANADA |
          26289 | PARAFFIN AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          29999 | PARC AVIATION | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          12312 | PARTNERSHIP 35 55 | SPOJENÉ STÁTY |
          35524 | PETRO AIR | LIBYE |
          34403 | PHEEBE LIMITED | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33969 | PHENOMAIR | FRANCIE |
          29691 | PINNACLE AIR GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          32252 | PLANET AVIATION UU | RUSKÁ FEDERACE |
          f11455 | PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35779 | POONAWALLA AVIATION | INDIE |
          2176 | PPG INDUSTRIES | SPOJENÉ STÁTY |
          32060 | PREMIER AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          36197 | PRESTIGE JET JORDAN | JORDÁNSKO |
          32374 | PRINCELY JETS LTD. | PÁKISTÁN |
          35401 | PRINCESS AVIATION DT | TUNISKO |
          24429 | PRIVATAIR SA | ŠVÝCARSKO |
          35093 | PRIVATE JETS LUXEMB. | LUCEMBURSKO |
          28189 | PROAIR CHARTER | NĚMECKO |
          28212 | PROVINCIAL AIRLINES | KANADA |
          36931 | PSD | FRANCIE |
          f11206 | PVM Management LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          22432 | QATAR AMIRI FLIGHT | KATAR |
          f10380 | Redleaf Management Company, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35828 | Related Companies | SPOJENÉ STÁTY |
          f10385 | Rex Realty Co | SPOJENÉ STÁTY |
          f10387 | Rio Bonito Comunicacao Ltda | BRAZÍLIE |
          f10391 | Roux Investment Mngt Co | SPOJENÉ STÁTY |
          31967 | RADIOACTIVE | SPOJENÉ STÁTY |
          1427 | RAININ AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          36817 | RCR JETS AG | ŠVÝCARSKO |
          f11026 | RD HUBBARD ENTERPRISES INC. | SPOJENÉ STÁTY |
          34087 | REAL EXECUTIVE GMBH | ŠVÝCARSKO |
          31655 | REATEX INVEST | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          36241 | REC HAVACILIK | TURECKO |
          28265 | REGIONAL CAE | FRANCIE |
          2232 | REGOURD AVIATION | FRANCIE |
          23719 | RIDA AVIATION LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          34680 | RJH ADVISORY | SPOJENÉ STÁTY |
          31630 | RJM EXPLOITATION | ČAD |
          f10973 | RJ CORMAN Aviation Services LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32627 | RNV ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          31978 | ROMEO MIKE AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          30374 | RONSO SA DE CV | MEXIKO |
          31808 | ROTOR TRADE 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          31026 | ROUST TRADING | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          36887 | ROUTE 450 INVESTMENT | BRAZÍLIE |
          27737 | ROXBURY TECHNOLOGIES | ŠVÝCARSKO |
          258 | ROYAL AIR MAROC | MAROKO |
          35879 | RUBICON AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10403 | Skye Gryphon, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10419 | Stephens Investment Holdings LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10420 | Steven P. Jobs | SPOJENÉ STÁTY |
          f11008 | Success Master Ltd. | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          33152 | SAAD AIR LTD | BAHRAJN |
          22756 | SABRINA FISHERIES | SPOJENÉ STÁTY |
          f11791 | SAF FLIGHT LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          34967 | SAINTEX AERO SARL | FRANCIE |
          25946 | SALEM AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          5373 | SATENA | KOLUMBIE |
          36114 | SAUCAR LIMITED | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          5432 | SAUDI OGER | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          20462 | SBD BRETONNE DEVELOP | FRANCIE |
          31959 | SBM GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          32560 | SCD BV | NIZOZEMSKO |
          36518 | SCHILKE ADRIAN | KANADA |
          28744 | SCHREINER CAMEROUN | KAMERUN |
          12316 | SCI MANAGEMENT CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          31358 | SCM ARUBA A.V.V. | ARUBA, NIZOZEMSKÉ ANTILY |
          32411 | SCOTTS MIRACLE-GRO | SPOJENÉ STÁTY |
          22328 | SECURITE CIVILE LF | FRANCIE |
          22291 | SEFA FRANCE | FRANCIE |
          36018 | SEGERIS CAPITAL LTD | BRAZÍLIE |
          1249 | SELIA | FRANCIE |
          31182 | SENTINEL AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          27881 | SERLUX | LUCEMBURSKO |
          32928 | SEVENAIR | TUNISKO |
          33112 | SEVENTH SENSE STAR | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          35652 | SFD RUSSIA | RUSKÁ FEDERACE |
          24337 | SHAR INK | RUSKÁ FEDERACE |
          30513 | SICHUAN AIRLINES (3) | ČÍNA |
          5468 | SIGAIR LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          34418 | SIGMAR AVIATION | IRSKO |
          32728 | SILVER VENTURES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          32892 | SIRTE OIL COMPANY | LIBYE |
          24200 | SIT-SET AG | ŠVÝCARSKO |
          35424 | SJ MANAGEMENT LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          6508 | SKYBIRD AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          30105 | SKYTRADERS PTY | AUSTRÁLIE |
          34050 | SKYWAY LTD | RUSKÁ FEDERACE |
          32244 | SKY JET AVTN UGANDA | UGANDA |
          32799 | SKY KING INC | SPOJENÉ STÁTY |
          27489 | SKY RIVER MANAGEMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          27746 | SK TRAVEL | SPOJENÉ STÁTY |
          35371 | SL Management | SPOJENÉ STÁTY |
          32149 | SMART AVIATION | FRANCIE |
          32805 | SMART AVIATION HE | EGYPT |
          29738 | SNC BOETOS | FRANCIE |
          30770 | SNC CAVOK | FRANCIE |
          31695 | SN AIR MALI | MALI |
          33859 | SOBEYS GROUP | KANADA |
          3517 | SOFAXIS | FRANCIE |
          22730 | SOGERMA | FRANCIE |
          26645 | SONNIG | ŠVÝCARSKO |
          26378 | SOUTHERN AIRLINES | NIGÉRIE |
          21791 | SOUTHERN CROSS INTL | NIZOZEMSKO |
          5752 | SOUTHERN CROSS USA | SPOJENÉ STÁTY |
          35993 | SPACEWING COMPANY | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          17921 | SPECIALISED TRANSP. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          27840 | SPHINX WINGS | ŠVÝCARSKO |
          32789 | SPRINGWAY LTD | RUSKÁ FEDERACE |
          34595 | SPRING MOUNTAIN (2) | SPOJENÉ STÁTY |
          32899 | SRIWIJAYA WORLD FUEL | SINGAPUR |
          26231 | STAFF AIR SERVICE | FRANCIE |
          2574 | STARJET AVIATION | ŠVÝCARSKO |
          24204 | STARLING AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          32368 | STARLINK AVIATION | KANADA |
          31400 | STARR EQUIPMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          35477 | STAR AIRWAYS ALBANIA | ALBÁNIE |
          31596 | STAR FLYER INC | JAPONSKO |
          35421 | STAR JET LTD | SPOJENÉ STÁTY |
          28169 | STATE AIR BERKUT | KAZACHSTÁN |
          28156 | STEELCASE | SPOJENÉ STÁTY |
          32436 | STENSRUD VENTURES | SPOJENÉ STÁTY |
          33040 | STORMJETS SA | ŠVÝCARSKO |
          4488 | STRASBOURG AVIATION | FRANCIE |
          35602 | STRATEGIC AIR. SAS | FRANCIE |
          35339 | SUKHOI CIVIL ACFT | RUSKÁ FEDERACE |
          32592 | SULTAN AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          23210 | SUNRISE (ALSHOROOK) | EGYPT |
          31657 | SUN AIR (EGYPT) | EGYPT |
          30157 | SUPER CONSTELLATION | ŠVÝCARSKO |
          36708 | SUPREME AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          25392 | SWIFT-AERO, JSC | RUSKÁ FEDERACE |
          33125 | SW BUSINESS AV. | ÁZERBÁJDŽÁN |
          30257 | SYMPHONY MASTER | ŠVÝCARSKO |
          33362 | SYMPHONY MASTER UAE | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          5967 | SYNTHES | SPOJENÉ STÁTY |
          22439 | S ALGERIE | ALŽÍRSKO |
          13351 | S BURKINA FASO | BURKINA FASO |
          22442 | S CONGO (KIN) | KONGO |
          22426 | S GABON | GABON |
          32125 | S GAMBIA (2) | GAMBIE |
          22438 | S MONACO | MONAKO |
          22767 | S NAMIBIA | NAMIBIE |
          22524 | S NIGERIA | NIGÉRIE |
          22576 | S SENEGAL | SENEGAL |
          22977 | S TCHAD | ČAD |
          22656 | S EGYPT | EGYPT |
          f10437 | Target Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10497 | The Yucaipa Companies LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10498 | Tracinda Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10449 | Transportacion Aerea del Norte S.A. de C.V. | MEXIKO |
          f11188 | Trian Fund Management | SPOJENÉ STÁTY |
          31437 | TAG AVIATION GWCIN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          159 | TAG AVIATION SUISSE | ŠVÝCARSKO |
          26148 | TAG AVIATION (MNGT) | ŠVÝCARSKO |
          26797 | TAK AVIATION UK LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          4386 | TAM LINHAS AEREAS | BRAZÍLIE |
          35843 | TANELA VENTURES LTD | RUSKÁ FEDERACE |
          31687 | TAPAJ | SPOJENÉ STÁTY |
          26582 | TASSILI AIRLINES SA | ALŽÍRSKO |
          31962 | TAT LEASING | FRANCIE |
          24156 | TAXI AIR JET-FRET | FRANCIE |
          33270 | THAI AIRASIA LTD | THAJSKO |
          28634 | THALES | FRANCIE |
          32042 | THE FUTURA CORP | KANADA |
          36405 | THRESHOLD TECH. | SPOJENÉ STÁTY |
          30353 | TIGER AIRWAYS | SINGAPUR |
          31882 | TIKO AIR (2) | MADAGASKAR |
          24764 | TOTAL LINHAS AEREAS | BRAZÍLIE |
          31535 | TOUMAI AIR TCHAD SA | ČAD |
          31676 | TOWER HOUSE CONSULT. | GAMBIE |
          29860 | TPS | SPOJENÉ STÁTY |
          26086 | TRADLUX | LUCEMBURSKO |
          8921 | TRANCHANT GAMING | FRANCIE |
          34062 | TRANSAIR CARGO SVC | KONGO |
          32673 | TRANSAVIA FRANCE SAS | FRANCIE |
          f11432 | TRANSWESTERN TRANSPORTS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35158 | TRIBECA AVT PARTNERS | SPOJENÉ STÁTY |
          30112 | TRIGANA AIR SERVICE | INDONÉSIE |
          f10450 | TRT Leasing, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          21666 | TUDOR SALIBA | SPOJENÉ STÁTY |
          2752 | TUNIS AIR | TUNISKO |
          31018 | TURNBERRY MANAGEMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          28467 | TY AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          28221 | UAS UNITED AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          f10814 | UETA, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          24099 | UKRAINE AVTN STATE | UKRAJINA |
          34820 | UNIFOX HOLDINGS LTD | BELIZE |
          32094 | UNION PACIFIC CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          28092 | UNITED HEALTHGROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          3329 | UNITED TECHNOLOGIES | SPOJENÉ STÁTY |
          24318 | VALAVIA | FRANCIE |
          28829 | VALIANT AVIATION | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          33962 | VALLJET | FRANCIE |
          10637 | VALMONT | SPOJENÉ STÁTY |
          30253 | VENTURA AVIATION | MONAKO |
          1976 | VENUS SHIPPING COMP | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          34280 | VEREIN DC3 | ŠVÝCARSKO |
          19445 | VIETNAM AIRLINES | VIETNAM |
          33703 | VIKING AVIATION LTD. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31635 | VIRGIN AMERICA | SPOJENÉ STÁTY |
          23952 | VOLARE UKRAINE | UKRAJINA |
          33500 | VOLO AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          33249 | VOYAGE INTERNATIONAL | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          27628 | VULCAN AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          23592 | VULCAN FLIGHT OPS | SPOJENÉ STÁTY |
          f10661 | Watersedge Aviation LLC | Neznámý |
          f10481 | Williams-Sonoma, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          30891 | WAF LTD | KAJMANSKÉ OSTROVY (VELKÁ BRITÁNIE) |
          34990 | WAHA CAPITAL | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          36777 | WALKER AIR SVCS | AUSTRÁLIE |
          34886 | WATANIA AIRWAYS | KUVAJT |
          35351 | WAVES JET | LIBANON |
          6924 | WEDGE AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          29491 | WELLS AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          34317 | WESTJET FALCON 50061 | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          f10476 | WGL Capital Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f11422 | WHAM LEASING CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          31779 | WHISKEY ROMEO OWNER | SPOJENÉ STÁTY |
          31064 | WHITE LOTUS | SPOJENÉ STÁTY |
          32294 | WILKES AND MCHUGH | SPOJENÉ STÁTY |
          34191 | WILLIAMS INTL CO LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31765 | WINDS AWAY | SPOJENÉ STÁTY |
          36782 | WINGS AIR | INDONÉSIE |
          32929 | WINGS OVER AFRICA | NAMIBIE |
          32063 | WIP TRADING | ŠVÝCARSKO |
          31938 | WREN ACQUISITIONS | SPOJENÉ STÁTY |
          23330 | XL AIRWAYS FRANCE | FRANCIE |
          f10823 | Yet Again, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          2941 | YEMENIA | JEMEN |
          f11307 | YONA AVIATION II LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31488 | YYA AVIATION | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          35471 | ZEST AIR | FILIPÍNY |
          32665 | ZYMAN AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          26915 | 171JC | SPOJENÉ STÁTY |
          34029 | 2M EXECUTIVE AVTN | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          f11472 | 2 TS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          24008 | 223RD FLIGHT UNIT | RUSKÁ FEDERACE |
          29177 | 900NB | SPOJENÉ STÁTY |
          a789 | Operator using ICAO_CODE:AAE | Neznámý |
          a791 | Operator using ICAO_CODE:AJT | Neznámý |
          a793 | Operator using ICAO_CODE:AME | Neznámý |
          a794 | Operator using ICAO_CODE:AMF | Neznámý |
          a795 | Operator using ICAO_CODE:AMJ | Neznámý |
          a799 | Operator using ICAO_CODE:BCN | Neznámý |
          a800 | Operator using ICAO_CODE:BHS | Neznámý |
          a802 | Operator using ICAO_CODE:BKS | Neznámý |
          a806 | Operator using ICAO_CODE:BRS | Neznámý |
          a808 | Operator using ICAO_CODE:BSQ | Neznámý |
          a809 | Operator using ICAO_CODE:BUL | Neznámý |
          a811 | Operator using ICAO_CODE:CEY | Neznámý |
          a812 | Operator using ICAO_CODE:CFC | Neznámý |
          a814 | Operator using ICAO_CODE:CFX | Neznámý |
          a816 | Operator using ICAO_CODE:CGC | Neznámý |
          a818 | Operator using ICAO_CODE:CGQ | Neznámý |
          a819 | Operator using ICAO_CODE:CGT | Neznámý |
          a821 | Operator using ICAO_CODE:CPT | Neznámý |
          a823 | Operator using ICAO_CODE:CSQ | Neznámý |
          a825 | Operator using ICAO_CODE:CTL | Neznámý |
          a829 | Operator using ICAO_CODE:CUT | Neznámý |
          a830 | Operator using ICAO_CODE:CXP | Neznámý |
          a833 | Operator using ICAO_CODE:DEL | Neznámý |
          a834 | Operator using ICAO_CODE:DOS | Neznámý |
          a835 | Operator using ICAO_CODE:DRA | Neznámý |
          a837 | Operator using ICAO_CODE:EUF | Neznámý |
          a838 | Operator using ICAO_CODE:EVO | Neznámý |
          a839 | Operator using ICAO_CODE:FAC | Neznámý |
          a840 | Operator using ICAO_CODE:FAD | Neznámý |
          a841 | Operator using ICAO_CODE:FAE | Neznámý |
          a842 | Operator using ICAO_CODE:FAF | Neznámý |
          a843 | Operator using ICAO_CODE:FAV | Neznámý |
          a845 | Operator using ICAO_CODE:FGH | Neznámý |
          a846 | Operator using ICAO_CODE:FGI | Neznámý |
          a850 | Operator using ICAO_CODE:FIW | Neznámý |
          a851 | Operator using ICAO_CODE:FMI | Neznámý |
          a852 | Operator using ICAO_CODE:FNY | Neznámý |
          a854 | Operator using ICAO_CODE:FOF | Neznámý |
          a855 | Operator using ICAO_CODE:FOG | Neznámý |
          a856 | Operator using ICAO_CODE:FOH | Neznámý |
          a857 | Operator using ICAO_CODE:FOI | Neznámý |
          a858 | Operator using ICAO_CODE:FOT | Neznámý |
          a1553 | Operator using ICAO_CODE:FRA | Neznámý |
          a864 | Operator using ICAO_CODE:FWO | Neznámý |
          a865 | Operator using ICAO_CODE:FWR | Neznámý |
          a866 | Operator using ICAO_CODE:FWU | Neznámý |
          a867 | Operator using ICAO_CODE:FWX | Neznámý |
          a868 | Operator using ICAO_CODE:FWY | Neznámý |
          a860 | Operator using ICAO_CODE:FW0 | Neznámý |
          a870 | Operator using ICAO_CODE:GAF | Neznámý |
          a871 | Operator using ICAO_CODE:GFI | Neznámý |
          a874 | Operator using ICAO_CODE:GUF | Neznámý |
          a875 | Operator using ICAO_CODE:GUI | Neznámý |
          a876 | Operator using ICAO_CODE:GUT | Neznámý |
          a878 | Operator using ICAO_CODE:GWX | Neznámý |
          a879 | Operator using ICAO_CODE:HBJ | Neznámý |
          a880 | Operator using ICAO_CODE:HDF | Neznámý |
          a881 | Operator using ICAO_CODE:HHD | Neznámý |
          a888 | Operator using ICAO_CODE:HPJ | Neznámý |
          a889 | Operator using ICAO_CODE:HUG | Neznámý |
          a893 | Operator using ICAO_CODE:INC | Neznámý |
          a901 | Operator using ICAO_CODE:KSB | Neznámý |
          a902 | Operator using ICAO_CODE:KTM | Neznámý |
          a903 | Operator using ICAO_CODE:LAC | Neznámý |
          a905 | Operator using ICAO_CODE:LAV | Neznámý |
          a906 | Operator using ICAO_CODE:LDU | Neznámý |
          a919 | Operator using ICAO_CODE:MAR | Neznámý |
          a920 | Operator using ICAO_CODE:MAW | Neznámý |
          a921 | Operator using ICAO_CODE:MEI | Neznámý |
          a922 | Operator using ICAO_CODE:MPC | Neznámý |
          a924 | Operator using ICAO_CODE:MTN | Neznámý |
          a1001 | Operator using ICAO_CODE:NAF | Neznámý |
          a1002 | Operator using ICAO_CODE:NCB | Neznámý |
          a1004 | Operator using ICAO_CODE:NOA | Neznámý |
          a1009 | Operator using ICAO_CODE:PAT | Neznámý |
          a1011 | Operator using ICAO_CODE:PJW | Neznámý |
          a1013 | Operator using ICAO_CODE:PLY | Neznámý |
          a1015 | Operator using ICAO_CODE:PRS | Neznámý |
          a1016 | Operator using ICAO_CODE:PSE | Neznámý |
          a1017 | Operator using ICAO_CODE:PSV | Neznámý |
          a1019 | Operator using ICAO_CODE:PTL | Neznámý |
          a1023 | Operator using ICAO_CODE:RGF | Neznámý |
          a1024 | Operator using ICAO_CODE:RHI | Neznámý |
          a1028 | Operator using ICAO_CODE:ROR | Neznámý |
          a1029 | Operator using ICAO_CODE:ROY | Neznámý |
          a1031 | Operator using ICAO_CODE:RUC | Neznámý |
          a1034 | Operator using ICAO_CODE:SBH | Neznámý |
          a1035 | Operator using ICAO_CODE:SBU | Neznámý |
          a1036 | Operator using ICAO_CODE:SER | Neznámý |
          a1038 | Operator using ICAO_CODE:SKZ | Neznámý |
          a1039 | Operator using ICAO_CODE:SPC | Neznámý |
          a1040 | Operator using ICAO_CODE:SSS | Neznámý |
          a1041 | Operator using ICAO_CODE:SVD | Neznámý |
          a1042 | Operator using ICAO_CODE:TAF | Neznámý |
          a1044 | Operator using ICAO_CODE:TIF | Neznámý |
          a1047 | Operator using ICAO_CODE:TKE | Neznámý |
          a1053 | Operator using ICAO_CODE:TPQ | Neznámý |
          a1056 | Operator using ICAO_CODE:TSD | Neznámý |
          a1063 | Operator using ICAO_CODE:VEC | Neznámý |
          a1067 | Operator using ICAO_CODE:WAJ | Neznámý |
          a1068 | Operator using ICAO_CODE:WBS | Neznámý |
          a1069 | Operator using ICAO_CODE:WDA | Neznámý |
          a1071 | Operator using ICAO_CODE:WIA | Neznámý |
          a1073 | Operator using ICAO_CODE:WML | Neznámý |
          a1570 | Operator using TAIL NB:AC960 | Neznámý |
          a1794 | Operator using TAIL NB:AF3943 | Neznámý |
          a1795 | Operator using TAIL NB:AF3965 | Neznámý |
          a1796 | Operator using TAIL NB:AF3967 | Neznámý |
          a2022 | Operator using TAIL NB:AHJT833 | Neznámý |
          a1507 | Operator using TAIL NB:ARBV021 | Neznámý |
          a2023 | Operator using TAIL NB:ARBV217 | Neznámý |
          a1509 | Operator using TAIL NB:BULG001 | Neznámý |
          a1104 | Operator using TAIL NB:CFFEV | Neznámý |
          a1582 | Operator using TAIL NB:CFGOV | Neznámý |
          a1105 | Operator using TAIL NB:CFXCN | Neznámý |
          a1107 | Operator using TAIL NB:CGCGS | Neznámý |
          a1108 | Operator using TAIL NB:CGCMP | Neznámý |
          a1110 | Operator using TAIL NB:CGJLN | Neznámý |
          a1586 | Operator using TAIL NB:CGKTM | Neznámý |
          a1111 | Operator using TAIL NB:CGLBB | Neznámý |
          a1112 | Operator using TAIL NB:CGRPM | Neznámý |
          a1589 | Operator using TAIL NB:CGTDE | Neznámý |
          a1590 | Operator using TAIL NB:CGTKM | Neznámý |
          a1798 | Operator using TAIL NB:CG1501 | Neznámý |
          a1800 | Operator using TAIL NB:CG1707 | Neznámý |
          a1802 | Operator using TAIL NB:CG1712 | Neznámý |
          a1803 | Operator using TAIL NB:CG1719 | Neznámý |
          a1583 | Operator using TAIL NB:CG201 | Neznámý |
          a1804 | Operator using TAIL NB:CG2105 | Neznámý |
          a1805 | Operator using TAIL NB:CG2114 | Neznámý |
          a1806 | Operator using TAIL NB:CG2131 | Neznámý |
          a1591 | Operator using TAIL NB:CJ950 | Neznámý |
          a1592 | Operator using TAIL NB:CONDE | Neznámý |
          a1571 | Operator using TAIL NB:C1501 | Neznámý |
          a1574 | Operator using TAIL NB:C1707 | Neznámý |
          a1575 | Operator using TAIL NB:C1712 | Neznámý |
          a1576 | Operator using TAIL NB:C1719 | Neznámý |
          a1577 | Operator using TAIL NB:C2001 | Neznámý |
          a1578 | Operator using TAIL NB:C2102 | Neznámý |
          a1579 | Operator using TAIL NB:C2105 | Neznámý |
          a1580 | Operator using TAIL NB:C2127 | Neznámý |
          a1594 | Operator using TAIL NB:DAJGK | Neznámý |
          a1305 | Operator using TAIL NB:EV0065 | Neznámý |
          a1306 | Operator using TAIL NB:EV0068 | Neznámý |
          a1809 | Operator using TAIL NB:EV0681 | Neznámý |
          a1511 | Operator using TAIL NB:FAV4402 | Neznámý |
          a1597 | Operator using TAIL NB:FBUSN | Neznámý |
          a1598 | Operator using TAIL NB:FBVSE | Neznámý |
          a1599 | Operator using TAIL NB:FBZCF | Neznámý |
          a1600 | Operator using TAIL NB:FD833 | Neznámý |
          a1601 | Operator using TAIL NB:FGATD | Neznámý |
          a1602 | Operator using TAIL NB:FGHPS | Neznámý |
          a1119 | Operator using TAIL NB:FGIEI | Neznámý |
          a1603 | Operator using TAIL NB:FGIZV | Neznámý |
          a1604 | Operator using TAIL NB:FGJAN | Neznámý |
          a1606 | Operator using TAIL NB:FGOXA | Neznámý |
          a1608 | Operator using TAIL NB:FGUSN | Neznámý |
          a1122 | Operator using TAIL NB:FGXES | Neznámý |
          a1610 | Operator using TAIL NB:FHCBM | Neznámý |
          a1611 | Operator using TAIL NB:FHFBY | Neznámý |
          a2043 | Operator using TAIL NB:FLINT43 | Neznámý |
          a1613 | Operator using TAIL NB:FODSM | Neznámý |
          a1614 | Operator using TAIL NB:FODZH | Neznámý |
          a1615 | Operator using TAIL NB:FOFLY | Neznámý |
          a1616 | Operator using TAIL NB:FOFQV | Neznámý |
          a1617 | Operator using TAIL NB:FOGEI | Neznámý |
          a1619 | Operator using TAIL NB:FOGHZ | Neznámý |
          a1621 | Operator using TAIL NB:FOGNJ | Neznámý |
          a1622 | Operator using TAIL NB:FOGOL | Neznámý |
          a1625 | Operator using TAIL NB:FOGQX | Neznámý |
          a1627 | Operator using TAIL NB:FOGVA | Neznámý |
          a1628 | Operator using TAIL NB:FOGXA | Neznámý |
          a1629 | Operator using TAIL NB:FOGXB | Neznámý |
          a1630 | Operator using TAIL NB:FOHQV | Neznámý |
          a1631 | Operator using TAIL NB:FOHQX | Neznámý |
          a1632 | Operator using TAIL NB:FOHQY | Neznámý |
          a1124 | Operator using TAIL NB:FOIJB | Neznámý |
          a1633 | Operator using TAIL NB:FOIJE | Neznámý |
          a1125 | Operator using TAIL NB:FOIJF | Neznámý |
          a1634 | Operator using TAIL NB:FOIJG | Neznámý |
          a1635 | Operator using TAIL NB:FOIJI | Neznámý |
          a1636 | Operator using TAIL NB:FOIJP | Neznámý |
          a1638 | Operator using TAIL NB:FOIJS | Neznámý |
          a1639 | Operator using TAIL NB:FOIJU | Neznámý |
          a1640 | Operator using TAIL NB:FOIJY | Neznámý |
          a1642 | Operator using TAIL NB:FOIXA | Neznámý |
          a1128 | Operator using TAIL NB:FOIXD | Neznámý |
          a1643 | Operator using TAIL NB:FOIXP | Neznámý |
          a1644 | Operator using TAIL NB:FOJGL | Neznámý |
          a1645 | Operator using TAIL NB:FOJSR | Neznámý |
          a1646 | Operator using TAIL NB:FONLY | Neznámý |
          a1129 | Operator using TAIL NB:FOPTP | Neznámý |
          a1130 | Operator using TAIL NB:FORTE | Neznámý |
          a1647 | Operator using TAIL NB:FOSUD | Neznámý |
          a1131 | Operator using TAIL NB:FOTAG | Neznámý |
          a1132 | Operator using TAIL NB:FOTKE | Neznámý |
          a1135 | Operator using TAIL NB:FRAAD | Neznámý |
          a1136 | Operator using TAIL NB:FRAAG | Neznámý |
          a1137 | Operator using TAIL NB:FRADA | Neznámý |
          a1138 | Operator using TAIL NB:FRADB | Neznámý |
          a1139 | Operator using TAIL NB:FRADC | Neznámý |
          a1142 | Operator using TAIL NB:FRAGL | Neznámý |
          a1143 | Operator using TAIL NB:FRAGX | Neznámý |
          a1086 | Operator using TAIL NB:FRAI | Neznámý |
          a1145 | Operator using TAIL NB:FRAIE | Neznámý |
          a1309 | Operator using TAIL NB:FRAIIN | Neznámý |
          a1146 | Operator using TAIL NB:FRAIJ | Neznámý |
          a1147 | Operator using TAIL NB:FRAIL | Neznámý |
          a1148 | Operator using TAIL NB:FRAIN | Neznámý |
          a1149 | Operator using TAIL NB:FRAIO | Neznámý |
          a1150 | Operator using TAIL NB:FRAIQ | Neznámý |
          a1151 | Operator using TAIL NB:FRAIT | Neznámý |
          a1152 | Operator using TAIL NB:FRAIZ | Neznámý |
          a1153 | Operator using TAIL NB:FRAJA | Neznámý |
          a1154 | Operator using TAIL NB:FRAJB | Neznámý |
          a1157 | Operator using TAIL NB:FRAPO | Neznámý |
          a1088 | Operator using TAIL NB:FRAZ | Neznámý |
          a1162 | Operator using TAIL NB:FRAZP | Neznámý |
          a1164 | Operator using TAIL NB:FRAZZ | Neznámý |
          a1133 | Operator using TAIL NB:FRA10 | Neznámý |
          a1134 | Operator using TAIL NB:FRA12 | Neznámý |
          a1165 | Operator using TAIL NB:FRBFA | Neznámý |
          a1166 | Operator using TAIL NB:FRBFB | Neznámý |
          a1810 | Operator using TAIL NB:FR7495 | Neznámý |
          a1556 | Operator using TAIL NB:FUWF | Neznámý |
          a1171 | Operator using TAIL NB:FWFBW | Neznámý |
          a2044 | Operator using TAIL NB:FWIO1FA | Neznámý |
          a2045 | Operator using TAIL NB:FWIO3FC | Neznámý |
          a2046 | Operator using TAIL NB:FWIO4FD | Neznámý |
          a1651 | Operator using TAIL NB:FWIPG | Neznámý |
          a1811 | Operator using TAIL NB:FW23GW | Neznámý |
          a1648 | Operator using TAIL NB:FW231 | Neznámý |
          a1812 | Operator using TAIL NB:FW25GZ | Neznámý |
          a1649 | Operator using TAIL NB:FW301 | Neznámý |
          a1650 | Operator using TAIL NB:FW311 | Neznámý |
          a1813 | Operator using TAIL NB:FW44HL | Neznámý |
          a1174 | Operator using TAIL NB:FZBCF | Neznámý |
          a1652 | Operator using TAIL NB:FZBCJ | Neznámý |
          a1653 | Operator using TAIL NB:GU109 | Neznámý |
          a2047 | Operator using TAIL NB:GU109ME | Neznámý |
          a1815 | Operator using TAIL NB:GU3675 | Neznámý |
          a2048 | Operator using TAIL NB:GU3677A | Neznámý |
          a2049 | Operator using TAIL NB:GU65745 | Neznámý |
          a2051 | Operator using TAIL NB:GY109BP | Neznámý |
          a1181 | Operator using TAIL NB:HBIUX | Neznámý |
          a1182 | Operator using TAIL NB:HBJEI | Neznámý |
          a1656 | Operator using TAIL NB:HHDCT | Neznámý |
          a1184 | Operator using TAIL NB:HHDMX | Neznámý |
          a1658 | Operator using TAIL NB:HI657 | Neznámý |
          a1513 | Operator using TAIL NB:HI719CT | Neznámý |
          a1516 | Operator using TAIL NB:HI746CA | Neznámý |
          a2055 | Operator using TAIL NB:HI746CT | Neznámý |
          a1186 | Operator using TAIL NB:HI772 | Neznámý |
          a1517 | Operator using TAIL NB:HI772CT | Neznámý |
          a1659 | Operator using TAIL NB:HI776 | Neznámý |
          a1660 | Operator using TAIL NB:HI816 | Neznámý |
          a2056 | Operator using TAIL NB:HI816CT | Neznámý |
          a1661 | Operator using TAIL NB:HI819 | Neznámý |
          a1662 | Operator using TAIL NB:HI820 | Neznámý |
          a2057 | Operator using TAIL NB:HI820CT | Neznámý |
          a1663 | Operator using TAIL NB:HI830 | Neznámý |
          a2058 | Operator using TAIL NB:HI830CT | Neznámý |
          a1187 | Operator using TAIL NB:HI840 | Neznámý |
          a1188 | Operator using TAIL NB:HI851 | Neznámý |
          a1519 | Operator using TAIL NB:HK4492X | Neznámý |
          a1520 | Operator using TAIL NB:HK4493X | Neznámý |
          a1664 | Operator using TAIL NB:HU772 | Neznámý |
          a1666 | Operator using TAIL NB:IA370 | Neznámý |
          a1667 | Operator using TAIL NB:J6AAA | Neznámý |
          a1668 | Operator using TAIL NB:J6UVF | Neznámý |
          a1670 | Operator using TAIL NB:J8KIM | Neznámý |
          a1671 | Operator using TAIL NB:J8SLU | Neznámý |
          a1672 | Operator using TAIL NB:J8SUN | Neznámý |
          a1674 | Operator using TAIL NB:J8VAM | Neznámý |
          a1676 | Operator using TAIL NB:J8VBI | Neznámý |
          a1677 | Operator using TAIL NB:J8VBJ | Neznámý |
          a1678 | Operator using TAIL NB:J8VBK | Neznámý |
          a1679 | Operator using TAIL NB:J8VBL | Neznámý |
          a1682 | Operator using TAIL NB:J8VBQ | Neznámý |
          a1683 | Operator using TAIL NB:J8VBS | Neznámý |
          a1819 | Operator using TAIL NB:LCGTDE | Neznámý |
          a2060 | Operator using TAIL NB:LIAT558 | Neznámý |
          a1689 | Operator using TAIL NB:LI347 | Neznámý |
          a2061 | Operator using TAIL NB:LLIA558 | Neznámý |
          a1821 | Operator using TAIL NB:LN30LJ | Neznámý |
          a1311 | Operator using TAIL NB:LN35DL | Neznámý |
          a1823 | Operator using TAIL NB:LN40PK | Neznámý |
          a2066 | Operator using TAIL NB:LN444WB | Neznámý |
          a1824 | Operator using TAIL NB:LN77NJ | Neznámý |
          a2069 | Operator using TAIL NB:LN989AL | Neznámý |
          a1691 | Operator using TAIL NB:LVMEM | Neznámý |
          a1190 | Operator using TAIL NB:LVRED | Neznámý |
          a1237 | Operator using TAIL NB:NASA4 | Neznámý |
          a1746 | Operator using TAIL NB:NA011 | Neznámý |
          a1238 | Operator using TAIL NB:NXF61 | Neznámý |
          a1696 | Operator using TAIL NB:N093Z | Neznámý |
          a1089 | Operator using TAIL NB:N1DG | Neznámý |
          a1192 | Operator using TAIL NB:N10SA | Neznámý |
          a1313 | Operator using TAIL NB:N109JZ | Neznámý |
          a1312 | Operator using TAIL NB:N1093Z | Neznámý |
          a1314 | Operator using TAIL NB:N110HA | Neznámý |
          a1316 | Operator using TAIL NB:N111WB | Neznámý |
          a1827 | Operator using TAIL NB:N114AX | Neznámý |
          a2074 | Operator using TAIL NB:N1144AX | Neznámý |
          a1829 | Operator using TAIL NB:N115BR | Neznámý |
          a1828 | Operator using TAIL NB:N1157A | Neznámý |
          a1698 | Operator using TAIL NB:N122U | Neznámý |
          a1319 | Operator using TAIL NB:N128AB | Neznámý |
          a1321 | Operator using TAIL NB:N129WA | Neznámý |
          a1699 | Operator using TAIL NB:N13PA | Neznámý |
          a1322 | Operator using TAIL NB:N139CF | Neznámý |
          a1193 | Operator using TAIL NB:N14CG | Neznámý |
          a1834 | Operator using TAIL NB:N140WC | Neznámý |
          a1323 | Operator using TAIL NB:N143GA | Neznámý |
          a1835 | Operator using TAIL NB:N146CS | Neznámý |
          a1324 | Operator using TAIL NB:N150LR | Neznámý |
          a1837 | Operator using TAIL NB:N1547B | Neznámý |
          a1838 | Operator using TAIL NB:N155AC | Neznámý |
          a1523 | Operator using TAIL NB:N1610PR | Neznámý |
          a1326 | Operator using TAIL NB:N163PA | Neznámý |
          a1702 | Operator using TAIL NB:N17CD | Neznámý |
          a1842 | Operator using TAIL NB:N170PC | Neznámý |
          a1194 | Operator using TAIL NB:N173S | Neznámý |
          a1843 | Operator using TAIL NB:N176WS | Neznámý |
          a1328 | Operator using TAIL NB:N177EL | Neznámý |
          a1330 | Operator using TAIL NB:N182GX | Neznámý |
          a1195 | Operator using TAIL NB:N184R | Neznámý |
          a1197 | Operator using TAIL NB:N19QC | Neznámý |
          a1090 | Operator using TAIL NB:N2JR | Neznámý |
          a1703 | Operator using TAIL NB:N20WN | Neznámý |
          a1847 | Operator using TAIL NB:N200LJ | Neznámý |
          a1331 | Operator using TAIL NB:N201CR | Neznámý |
          a1849 | Operator using TAIL NB:N211BC | Neznámý |
          a1850 | Operator using TAIL NB:N212BA | Neznámý |
          a1333 | Operator using TAIL NB:N218EC | Neznámý |
          a1198 | Operator using TAIL NB:N22EM | Neznámý |
          a1334 | Operator using TAIL NB:N221AL | Neznámý |
          a1335 | Operator using TAIL NB:N221DG | Neznámý |
          a1704 | Operator using TAIL NB:N226W | Neznámý |
          a1851 | Operator using TAIL NB:N228RM | Neznámý |
          a1337 | Operator using TAIL NB:N229BP | Neznámý |
          a1852 | Operator using TAIL NB:N2321T | Neznámý |
          a1199 | Operator using TAIL NB:N24ET | Neznámý |
          a1200 | Operator using TAIL NB:N24KW | Neznámý |
          a1201 | Operator using TAIL NB:N24UD | Neznámý |
          a1706 | Operator using TAIL NB:N24YS | Neznámý |
          a1339 | Operator using TAIL NB:N243CH | Neznámý |
          a1340 | Operator using TAIL NB:N245US | Neznámý |
          a1202 | Operator using TAIL NB:N260V | Neznámý |
          a1856 | Operator using TAIL NB:N262FX | Neznámý |
          a1342 | Operator using TAIL NB:N267BB | Neznámý |
          a1857 | Operator using TAIL NB:N270AX | Neznámý |
          a1707 | Operator using TAIL NB:N283S | Neznámý |
          a1343 | Operator using TAIL NB:N285CP | Neznámý |
          a1858 | Operator using TAIL NB:N288KA | Neznámý |
          a1708 | Operator using TAIL NB:N296L | Neznámý |
          a1370 | Operator using TAIL NB:N3DMRT | Neznámý |
          a1709 | Operator using TAIL NB:N30LJ | Neznámý |
          a1862 | Operator using TAIL NB:N303CJ | Neznámý |
          a1345 | Operator using TAIL NB:N305EJ | Neznámý |
          a1206 | Operator using TAIL NB:N31GA | Neznámý |
          a1865 | Operator using TAIL NB:N3120U | Neznámý |
          a1348 | Operator using TAIL NB:N315FV | Neznámý |
          a1349 | Operator using TAIL NB:N316NE | Neznámý |
          a1869 | Operator using TAIL NB:N317PC | Neznámý |
          a1352 | Operator using TAIL NB:N323LB | Neznámý |
          a1207 | Operator using TAIL NB:N326N | Neznámý |
          a1355 | Operator using TAIL NB:N328JK | Neznámý |
          a1874 | Operator using TAIL NB:N329FX | Neznámý |
          a1711 | Operator using TAIL NB:N33NJ | Neznámý |
          a1875 | Operator using TAIL NB:N330FX | Neznámý |
          a1876 | Operator using TAIL NB:N336AD | Neznámý |
          a1357 | Operator using TAIL NB:N339BA | Neznámý |
          a1358 | Operator using TAIL NB:N344AA | Neznámý |
          a1877 | Operator using TAIL NB:N344CC | Neznámý |
          a1359 | Operator using TAIL NB:N345AA | Neznámý |
          a1209 | Operator using TAIL NB:N35DL | Neznámý |
          a1360 | Operator using TAIL NB:N350JS | Neznámý |
          a1361 | Operator using TAIL NB:N358WC | Neznámý |
          a1882 | Operator using TAIL NB:N362MC | Neznámý |
          a1883 | Operator using TAIL NB:N36688 | Neznámý |
          a1884 | Operator using TAIL NB:N36742 | Neznámý |
          a1885 | Operator using TAIL NB:N36883 | Neznámý |
          a1886 | Operator using TAIL NB:N36994 | Neznámý |
          a1889 | Operator using TAIL NB:N377GA | Neznámý |
          a1887 | Operator using TAIL NB:N3776A | Neznámý |
          a1890 | Operator using TAIL NB:N381MQ | Neznámý |
          a1892 | Operator using TAIL NB:N386MQ | Neznámý |
          a1366 | Operator using TAIL NB:N393BD | Neznámý |
          a1893 | Operator using TAIL NB:N395MY | Neznámý |
          a1895 | Operator using TAIL NB:N398DL | Neznámý |
          a1211 | Operator using TAIL NB:N398W | Neznámý |
          a1091 | Operator using TAIL NB:N4EA | Neznámý |
          a1212 | Operator using TAIL NB:N40PK | Neznámý |
          a1371 | Operator using TAIL NB:N4009L | Neznámý |
          a1374 | Operator using TAIL NB:N404JW | Neznámý |
          a1896 | Operator using TAIL NB:N404TL | Neznámý |
          a1898 | Operator using TAIL NB:N410MN | Neznámý |
          a1899 | Operator using TAIL NB:N411WB | Neznámý |
          a1375 | Operator using TAIL NB:N414RF | Neznámý |
          a1378 | Operator using TAIL NB:N41972 | Neznámý |
          a1380 | Operator using TAIL NB:N426RJ | Neznámý |
          a1901 | Operator using TAIL NB:N428SC | Neznámý |
          a1381 | Operator using TAIL NB:N4297N | Neznámý |
          a1902 | Operator using TAIL NB:N430JT | Neznámý |
          a2077 | Operator using TAIL NB:N4324SB | Neznámý |
          a1382 | Operator using TAIL NB:N434SB | Neznámý |
          a1903 | Operator using TAIL NB:N4345B | Neznámý |
          a1907 | Operator using TAIL NB:N444WB | Neznámý |
          a1715 | Operator using TAIL NB:N45UP | Neznámý |
          a1908 | Operator using TAIL NB:N458DA | Neznámý |
          a1385 | Operator using TAIL NB:N458PE | Neznámý |
          a1910 | Operator using TAIL NB:N467JK | Neznámý |
          a1911 | Operator using TAIL NB:N4797N | Neznámý |
          a1717 | Operator using TAIL NB:N48HF | Neznámý |
          a1912 | Operator using TAIL NB:N487UE | Neznámý |
          a1915 | Operator using TAIL NB:N49OCC | Neznámý |
          a1913 | Operator using TAIL NB:N490CC | Neznámý |
          a1914 | Operator using TAIL NB:N490EC | Neznámý |
          a1391 | Operator using TAIL NB:N491AN | Neznámý |
          a1394 | Operator using TAIL NB:N502JL | Neznámý |
          a1918 | Operator using TAIL NB:N508CB | Neznámý |
          a1399 | Operator using TAIL NB:N515LR | Neznámý |
          a1919 | Operator using TAIL NB:N524FS | Neznámý |
          a1719 | Operator using TAIL NB:N53HJ | Neznámý |
          a1214 | Operator using TAIL NB:N54CC | Neznámý |
          a1404 | Operator using TAIL NB:N544LR | Neznámý |
          a1405 | Operator using TAIL NB:N547LR | Neznámý |
          a1406 | Operator using TAIL NB:N555GL | Neznámý |
          a1924 | Operator using TAIL NB:N5561F | Neznámý |
          a1407 | Operator using TAIL NB:N561CM | Neznámý |
          a1925 | Operator using TAIL NB:N56672 | Neznámý |
          a1722 | Operator using TAIL NB:N59CJ | Neznámý |
          a1410 | Operator using TAIL NB:N590FA | Neznámý |
          a1941 | Operator using TAIL NB:N6VAFW | Neznámý |
          a1412 | Operator using TAIL NB:N601JE | Neznámý |
          a1414 | Operator using TAIL NB:N601VH | Neznámý |
          a1416 | Operator using TAIL NB:N604HC | Neznámý |
          a1725 | Operator using TAIL NB:N61MA | Neznámý |
          a1417 | Operator using TAIL NB:N610PR | Neznámý |
          a1418 | Operator using TAIL NB:N614BA | Neznámý |
          a1419 | Operator using TAIL NB:N614FX | Neznámý |
          a1929 | Operator using TAIL NB:N616MR | Neznámý |
          a1930 | Operator using TAIL NB:N61788 | Neznámý |
          a1216 | Operator using TAIL NB:N64MP | Neznámý |
          a1217 | Operator using TAIL NB:N65RZ | Neznámý |
          a1421 | Operator using TAIL NB:N650AL | Neznámý |
          a1218 | Operator using TAIL NB:N66NJ | Neznámý |
          a2078 | Operator using TAIL NB:N66715R | Neznámý |
          a1935 | Operator using TAIL NB:N6678F | Neznámý |
          a1422 | Operator using TAIL NB:N668MP | Neznámý |
          a1726 | Operator using TAIL NB:N67GH | Neznámý |
          a1219 | Operator using TAIL NB:N67GW | Neznámý |
          a1424 | Operator using TAIL NB:N671RW | Neznámý |
          a1936 | Operator using TAIL NB:N675MP | Neznámý |
          a1425 | Operator using TAIL NB:N676GH | Neznámý |
          a1426 | Operator using TAIL NB:N682DB | Neznámý |
          a1428 | Operator using TAIL NB:N684QS | Neznámý |
          a1940 | Operator using TAIL NB:N688JB | Neznámý |
          a1728 | Operator using TAIL NB:N70LJ | Neznámý |
          a1429 | Operator using TAIL NB:N700MP | Neznámý |
          a1430 | Operator using TAIL NB:N700NY | Neznámý |
          a1942 | Operator using TAIL NB:N700SL | Neznámý |
          a1221 | Operator using TAIL NB:N71NK | Neznámý |
          a1222 | Operator using TAIL NB:N71PG | Neznámý |
          a1431 | Operator using TAIL NB:N711NK | Neznámý |
          a1432 | Operator using TAIL NB:N719JP | Neznámý |
          a1943 | Operator using TAIL NB:N721RM | Neznámý |
          a1437 | Operator using TAIL NB:N729TA | Neznámý |
          a1945 | Operator using TAIL NB:N733TA | Neznámý |
          a1731 | Operator using TAIL NB:N75LA | Neznámý |
          a1732 | Operator using TAIL NB:N75MC | Neznámý |
          a1946 | Operator using TAIL NB:N764XJ | Neznámý |
          a1441 | Operator using TAIL NB:N7643U | Neznámý |
          a1442 | Operator using TAIL NB:N767FA | Neznámý |
          a1947 | Operator using TAIL NB:N769SK | Neznámý |
          a1734 | Operator using TAIL NB:N77FA | Neznámý |
          a1735 | Operator using TAIL NB:N77NJ | Neznámý |
          a1736 | Operator using TAIL NB:N782T | Neznámý |
          a1949 | Operator using TAIL NB:N783ML | Neznámý |
          a1445 | Operator using TAIL NB:N797CB | Neznámý |
          a1446 | Operator using TAIL NB:N799WW | Neznámý |
          a1950 | Operator using TAIL NB:N800AL | Neznámý |
          a1447 | Operator using TAIL NB:N800EL | Neznámý |
          a1951 | Operator using TAIL NB:N800NS | Neznámý |
          a1449 | Operator using TAIL NB:N800WA | Neznámý |
          a1450 | Operator using TAIL NB:N801PN | Neznámý |
          a1952 | Operator using TAIL NB:N811AM | Neznámý |
          a1953 | Operator using TAIL NB:N815MA | Neznámý |
          a1956 | Operator using TAIL NB:N828KD | Neznámý |
          a1453 | Operator using TAIL NB:N841WS | Neznámý |
          a1737 | Operator using TAIL NB:N860S | Neznámý |
          a1961 | Operator using TAIL NB:N863PA | Neznámý |
          a1561 | Operator using TAIL NB:N87V | Neznámý |
          a1962 | Operator using TAIL NB:N874JD | Neznámý |
          a1562 | Operator using TAIL NB:N88D | Neznámý |
          a1738 | Operator using TAIL NB:N8862 | Neznámý |
          a1965 | Operator using TAIL NB:N8862F | Neznámý |
          a1460 | Operator using TAIL NB:N888AQ | Neznámý |
          a1461 | Operator using TAIL NB:N889NC | Neznámý |
          a1462 | Operator using TAIL NB:N890CW | Neznámý |
          a1463 | Operator using TAIL NB:N898EW | Neznámý |
          a1563 | Operator using TAIL NB:N9UP | Neznámý |
          a1226 | Operator using TAIL NB:N90AJ | Neznámý |
          a1971 | Operator using TAIL NB:N901PC | Neznámý |
          a2079 | Operator using TAIL NB:N901QDS | Neznámý |
          a1466 | Operator using TAIL NB:N9053T | Neznámý |
          a2080 | Operator using TAIL NB:N9098JB | Neznámý |
          a1975 | Operator using TAIL NB:N915GM | Neznámý |
          a1470 | Operator using TAIL NB:N916LX | Neznámý |
          a1976 | Operator using TAIL NB:N9176S | Neznámý |
          a1471 | Operator using TAIL NB:N921CC | Neznámý |
          a1473 | Operator using TAIL NB:N929JH | Neznámý |
          a1977 | Operator using TAIL NB:N929KD | Neznámý |
          a1742 | Operator using TAIL NB:N93RS | Neznámý |
          a1978 | Operator using TAIL NB:N933DR | Neznámý |
          a2081 | Operator using TAIL NB:N9339CK | Neznámý |
          a1979 | Operator using TAIL NB:N939CK | Neznámý |
          a1980 | Operator using TAIL NB:N940AE | Neznámý |
          a1981 | Operator using TAIL NB:N940CC | Neznámý |
          a1477 | Operator using TAIL NB:N951DB | Neznámý |
          a1232 | Operator using TAIL NB:N96NB | Neznámý |
          a1984 | Operator using TAIL NB:N972QJ | Neznámý |
          a1234 | Operator using TAIL NB:N98CG | Neznámý |
          a1986 | Operator using TAIL NB:N988SB | Neznámý |
          a1486 | Operator using TAIL NB:N989AL | Neznámý |
          a1236 | Operator using TAIL NB:N99CN | Neznámý |
          a1744 | Operator using TAIL NB:N99NJ | Neznámý |
          a1235 | Operator using TAIL NB:N990M | Neznámý |
          a1987 | Operator using TAIL NB:N991AL | Neznámý |
          a1487 | Operator using TAIL NB:N995CR | Neznámý |
          a1747 | Operator using TAIL NB:OEHUB | Neznámý |
          a1240 | Operator using TAIL NB:OYWET | Neznámý |
          a2082 | Operator using TAIL NB:PASTEUR | Neznámý |
          a2083 | Operator using TAIL NB:PEGASUS | Neznámý |
          a2084 | Operator using TAIL NB:PEGASUZ | Neznámý |
          a1748 | Operator using TAIL NB:PJWEB | Neznámý |
          a1246 | Operator using TAIL NB:PPEIC | Neznámý |
          a1248 | Operator using TAIL NB:PPETR | Neznámý |
          a1251 | Operator using TAIL NB:PPMIS | Neznámý |
          a1754 | Operator using TAIL NB:PPXVJ | Neznámý |
          a1252 | Operator using TAIL NB:PRAIN | Neznámý |
          a1255 | Operator using TAIL NB:PRDRI | Neznámý |
          a1755 | Operator using TAIL NB:PRGKJ | Neznámý |
          a1257 | Operator using TAIL NB:PRODT | Neznámý |
          a1258 | Operator using TAIL NB:PRSCE | Neznámý |
          a1756 | Operator using TAIL NB:PRSPR | Neznámý |
          a1757 | Operator using TAIL NB:PRTNA | Neznámý |
          a1263 | Operator using TAIL NB:PTLMS | Neznámý |
          a1264 | Operator using TAIL NB:PTLNC | Neznámý |
          a1266 | Operator using TAIL NB:PTLUK | Neznámý |
          a1267 | Operator using TAIL NB:PTORA | Neznámý |
          a1269 | Operator using TAIL NB:PTSCR | Neznámý |
          a1274 | Operator using TAIL NB:PTWJS | Neznámý |
          a1278 | Operator using TAIL NB:PTXGS | Neznámý |
          a1280 | Operator using TAIL NB:PTZMA | Neznámý |
          a1760 | Operator using TAIL NB:PZTST | Neznámý |
          a1761 | Operator using TAIL NB:PZTSV | Neznámý |
          a1241 | Operator using TAIL NB:P4FLY | Neznámý |
          a1992 | Operator using TAIL NB:RECTO1 | Neznámý |
          a2085 | Operator using TAIL NB:RECTO21 | Neznámý |
          a1282 | Operator using TAIL NB:RSSA1 | Neznámý |
          a2089 | Operator using TAIL NB:SEBATOR | Neznámý |
          a1525 | Operator using TAIL NB:SHELL01 | Neznámý |
          a1762 | Operator using TAIL NB:TIBBN | Neznámý |
          a1526 | Operator using TAIL NB:TIF375A | Neznámý |
          a2094 | Operator using TAIL NB:TN733TA | Neznámý |
          a2095 | Operator using TAIL NB:TN890CW | Neznámý |
          a1994 | Operator using TAIL NB:TX9512 | Neznámý |
          a1284 | Operator using TAIL NB:TZTAC | Neznámý |
          a1285 | Operator using TAIL NB:UJT17 | Neznámý |
          a1490 | Operator using TAIL NB:UJT300 | Neznámý |
          a1286 | Operator using TAIL NB:UN450 | Neznámý |
          a1763 | Operator using TAIL NB:UY209 | Neznámý |
          a1777 | Operator using TAIL NB:VPAAA | Neznámý |
          a1778 | Operator using TAIL NB:VPAAF | Neznámý |
          a1288 | Operator using TAIL NB:VPBDB | Neznámý |
          a1289 | Operator using TAIL NB:VPBJV | Neznámý |
          a1779 | Operator using TAIL NB:VPBLR | Neznámý |
          a1290 | Operator using TAIL NB:VPBMS | Neznámý |
          a1780 | Operator using TAIL NB:VPBVG | Neznámý |
          a1781 | Operator using TAIL NB:VPBZE | Neznámý |
          a1294 | Operator using TAIL NB:VPCVI | Neznámý |
          a1765 | Operator using TAIL NB:V2LDI | Neznámý |
          a1766 | Operator using TAIL NB:V2LDL | Neznámý |
          a1769 | Operator using TAIL NB:V2LDU | Neznámý |
          a1770 | Operator using TAIL NB:V2LEL | Neznámý |
          a1771 | Operator using TAIL NB:V2LFC | Neznámý |
          a1772 | Operator using TAIL NB:V2LFL | Neznámý |
          a1775 | Operator using TAIL NB:V2LFT | Neznámý |
          a1776 | Operator using TAIL NB:V2LGH | Neznámý |
          a2097 | Operator using TAIL NB:WARLOC1 | Neznámý |
          a1295 | Operator using TAIL NB:XAAEX | Neznámý |
          a1297 | Operator using TAIL NB:XAESC | Neznámý |
          a1786 | Operator using TAIL NB:XAYYY | Neznámý |
          a1997 | Operator using TAIL NB:X6VAFW | Neznámý |
          a1301 | Operator using TAIL NB:YRCJF | Neznámý |
          a1528 | Operator using TAIL NB:YV1004C | Neznámý |
          a1491 | Operator using TAIL NB:YV1005 | Neznámý |
          a1492 | Operator using TAIL NB:YV1008 | Neznámý |
          a1493 | Operator using TAIL NB:YV1009 | Neznámý |
          a1494 | Operator using TAIL NB:YV1010 | Neznámý |
          a1495 | Operator using TAIL NB:YV1083 | Neznámý |
          a2000 | Operator using TAIL NB:YV1212 | Neznámý |
          a2001 | Operator using TAIL NB:YV128T | Neznámý |
          a1496 | Operator using TAIL NB:YV1401 | Neznámý |
          a2002 | Operator using TAIL NB:YV1456 | Neznámý |
          a2003 | Operator using TAIL NB:YV1518 | Neznámý |
          a2004 | Operator using TAIL NB:YV155T | Neznámý |
          a2104 | Operator using TAIL NB:YV174CP | Neznámý |
          a2005 | Operator using TAIL NB:YV174T | Neznámý |
          a2006 | Operator using TAIL NB:YV1844 | Neznámý |
          a1499 | Operator using TAIL NB:YV1850 | Neznámý |
          a2007 | Operator using TAIL NB:YV188T | Neznámý |
          a1500 | Operator using TAIL NB:YV1929 | Neznámý |
          a1502 | Operator using TAIL NB:YV2073 | Neznámý |
          a2008 | Operator using TAIL NB:YV218T | Neznámý |
          a2010 | Operator using TAIL NB:YV2286 | Neznámý |
          a1505 | Operator using TAIL NB:YV2421 | Neznámý |
          a1506 | Operator using TAIL NB:YV2422 | Neznámý |
          a2011 | Operator using TAIL NB:YV268T | Neznámý |
          a1533 | Operator using TAIL NB:YV292CP | Neznámý |
          a1789 | Operator using TAIL NB:YV401 | Neznámý |
          a2012 | Operator using TAIL NB:YV42CP | Neznámý |
          a1534 | Operator using TAIL NB:YV450CP | Neznámý |
          a1535 | Operator using TAIL NB:YV455CP | Neznámý |
          a1537 | Operator using TAIL NB:YV778CP | Neznámý |
          a2110 | Operator using TAIL NB:YV815CP | Neznámý |
          a1302 | Operator using TAIL NB:ZSEPB | Neznámý |
          a1303 | Operator using TAIL NB:ZSOEE | Neznámý |
          a1304 | Operator using TAIL NB:ZSPZA | Neznámý |
          a11760 | Operator using TAIL NB: GWABB | Neznámý |
          a11478 | Operator using TAIL NB: LVBHP | Neznámý |
          a11506 | Operator using TAIL NB: N829CS | Neznámý |
          a11512 | Operator using TAIL NB: N915AV | Neznámý |
          a11525 | Operator using TAIL NB: PRAGP | Neznámý |
          a11527 | Operator using TAIL NB: PRDNZ | Neznámý |
          a11533 | Operator using TAIL NB: VPBBO | Neznámý |
          a11541 | Operator using TAIL NB: VPCTA | Neznámý |
          a11542 | Operator using TAIL NB: VPCZK | Neznámý |
          a11545 | Operator using TAIL NB: VQBFN | Neznámý |
          a11546 | Operator using TAIL NB: VQBFP | Neznámý |
          a11547 | Operator using TAIL NB: VQBFQ | Neznámý |
          a11551 | Operator using TAIL NB: VQBMC | Neznámý |
          a11554 | Operator using TAIL NB: XAAVZ | Neznámý |
          a11562 | Operator using TAIL NB: XAPIL | Neznámý |
          a11748 | Operator using TAIL NB: 5YJLF | Neznámý |
          a11476 | Operator using TAIL NB: 8PMSD | Neznámý |
          a1564 | Operator using TAIL NB:3BSSD | Neznámý |
          a1097 | Operator using TAIL NB:3DMRW | Neznámý |
          a1098 | Operator using TAIL NB:3DRMW | Neznámý |
          a1791 | Operator using TAIL NB:3S9402 | Neznámý |
          a1100 | Operator using TAIL NB:4XCMY | Neznámý |
          a1102 | Operator using TAIL NB:6VAFW | Neznámý |
          a1085 | Operator using TAIL NB:6152 | Neznámý |
          a1792 | Operator using TAIL NB:7V2LGH | Neznámý |
          a1567 | Operator using TAIL NB:8RGFI | Neznámý |
          IRSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          f10007 | Air Reese, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10765 | Alaska Eastern Partners | SPOJENÉ STÁTY |
          f11001 | Avemex, S.A. de C.V. | MEXIKO |
          35023 | ACFT FINANCE TRUST | IRSKO |
          f11447 | ADC AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10775 | ADP Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33725 | ADVANCED AIR MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          28509 | AEROLINEAS DAMOJH | MEXIKO |
          7265 | AEROLINEAS MARCOS | MEXIKO |
          28752 | AEROMANAGMENT GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          36928 | AERO JET SVCS (AZ) | SPOJENÉ STÁTY |
          29293 | AERO TIMBER PARTNERS | SPOJENÉ STÁTY |
          23714 | AERO TOY STORE LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          29670 | AERO WAYS | SPOJENÉ STÁTY |
          131 | AER ARANN | IRSKO |
          132 | AER LINGUS | IRSKO |
          30118 | AIRCRAFT INTL RENT | IRSKO |
          35098 | AIRLINK AIRWAYS | IRSKO |
          32813 | AIR BLESSING | SPOJENÉ STÁTY |
          298 | AIR CONTRACTORS | IRSKO |
          7057 | AIR SHAMROCK | SPOJENÉ STÁTY |
          32218 | AIR TAHOMA | SPOJENÉ STÁTY |
          28432 | AIR TREK | SPOJENÉ STÁTY |
          34285 | ALCHEMIST JET AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          34407 | ALCI AVIATION | KANADA |
          26140 | ALLTECH | SPOJENÉ STÁTY |
          30995 | ALPHA ONE FLIGHT SCV | SPOJENÉ STÁTY |
          33277 | ALTBRIDGE PROJECTS | RUSKÁ FEDERACE |
          36324 | ALTIS | IRSKO |
          33209 | ALTIVIA FLIGHT | SINGAPUR |
          363 | AMERICAN TRANS AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          27173 | APACHE CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          29953 | APPLERA CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          36123 | ASHEVILLE JET CHTR | SPOJENÉ STÁTY |
          29280 | ASTOR STREET ASSET | SPOJENÉ STÁTY |
          f11358 | ATC AVIATION INC | SPOJENÉ STÁTY |
          33136 | ATLANTIC AV KTEB | SPOJENÉ STÁTY |
          9252 | ATMOS RESEARCH | SPOJENÉ STÁTY |
          36309 | AVIANOVA (RUSSIA) | RUSKÁ FEDERACE |
          33008 | AVIA PARTNER DENMARK | DÁNSKO |
          f11798 | AVION SALES LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36619 | AXIOM AIR | NIGÉRIE |
          36888 | Boston Scientific Corp | SPOJENÉ STÁTY |
          34053 | BANK OF NOVA SCOTIA | KANADA |
          1868 | BARD | SPOJENÉ STÁTY |
          31686 | BARNARD AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          1537 | BAXTER HEALTH CARE | SPOJENÉ STÁTY |
          34487 | BAZIS INTL INC. | KANADA |
          33090 | BEACON AVIATION | IRSKO |
          f11361 | BEAUTY CENTRAL LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          25114 | BECKER GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          32660 | BEDEK AVIATION | IZRAEL |
          33557 | BIG PLAY FLIGHT SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          35372 | BINDLEY CAPITAL PART | SPOJENÉ STÁTY |
          f11790 | BISTATE OIL CO INC | SPOJENÉ STÁTY |
          27616 | BLUEBIRD CARGO | ISLAND |
          33247 | BLUE CITY HOLDINGS | SPOJENÉ STÁTY |
          f11410 | BORG HOLDINGS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31975 | BOULDER US | SPOJENÉ STÁTY |
          26369 | B&G LEASING | SPOJENÉ STÁTY |
          31783 | Cap Star Radio | SPOJENÉ STÁTY |
          f10129 | Corporate Flight Services, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10987 | Cozzens and Cudahy Air | SPOJENÉ STÁTY |
          30615 | CARLISLE HOLDINGS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30896 | CCA AIR CHARTER | SPOJENÉ STÁTY |
          29250 | CENTURION AVTN SRVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          36860 | CESSNA FINANCE CORP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11418 | CESSNA FINANCE CORP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          23597 | CHC IRELAND LTD | IRSKO |
          5078 | CINTAS | SPOJENÉ STÁTY |
          36845 | CITATIONAIR | SPOJENÉ STÁTY |
          21455 | CITYJET | IRSKO |
          36082 | CMC GROUP INC | SPOJENÉ STÁTY |
          32509 | COOK AIRCRAFT LEASNG | SPOJENÉ STÁTY |
          19036 | CORPORATE JETS PA | SPOJENÉ STÁTY |
          28444 | CROSS AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11386 | CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY | SPOJENÉ STÁTY |
          35160 | C. Dot Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10650 | DARBY HOLDINGS | Neznámý |
          f11469 | DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31690 | DELTA JET USA | SPOJENÉ STÁTY |
          24235 | DENISTON ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          30715 | DMB AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          35370 | DOMINOS PIZZA (2) | SPOJENÉ STÁTY |
          28485 | DOW CORNING | SPOJENÉ STÁTY |
          32515 | DPMG | SPOJENÉ STÁTY |
          27997 | DYNAMIC AVIATION SERVICES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10176 | Energy Corporation of America | SPOJENÉ STÁTY |
          f10599 | Estrella Aviation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10183 | Executive Flight Solutions, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35072 | EAC AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          8339 | EATON | SPOJENÉ STÁTY |
          32005 | ELITE AIRCRAFT HOLDG | SPOJENÉ STÁTY |
          1009 | ELI LILLY | SPOJENÉ STÁTY |
          23828 | EMC IRELAND | IRSKO |
          33649 | ENCORE 684 LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11381 | ENCORE/SB AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11450 | ENGLEHART AIRCRAFT LEASING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10208 | Flightstar Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          33361 | FAGEN INC | SPOJENÉ STÁTY |
          29521 | FAIRMONT AVIATION SE | KANADA |
          34792 | FASTNET JET ALLIANCE | IRSKO |
          32271 | FAST LINK EGYPT | EGYPT |
          21578 | FEDERAL MOGUL | SPOJENÉ STÁTY |
          28181 | FERRO CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          30469 | FIRST VIRTUAL AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          31774 | FLYING SQUIRREL | SPOJENÉ STÁTY |
          34371 | FREEBIRD MNGMT LTD. | IRSKO |
          3826 | FRIEDKIN INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          f10229 | Goodman Real Estate, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10231 | Graham Brothers Construction Co., Inc | SPOJENÉ STÁTY |
          26624 | GENERAL MILLS SALES | SPOJENÉ STÁTY |
          22286 | GE CAPITAL-GECAS EI | IRSKO |
          36512 | GLOBAL JETCARE | SPOJENÉ STÁTY |
          23814 | GLOBAL WINGS LTD | ŠVÝCARSKO |
          3964 | GOODYEAR | SPOJENÉ STÁTY |
          f10230 | GPAir Limited | KANADA |
          29449 | GRANT EXECUTIVE JETS | KANADA |
          26847 | GREENHILL AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          f11374 | GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          22958 | GROUP HOLDINGS | SPOJENÉ STÁTY |
          31561 | GULF PACIFIC AVTN SV | SPOJENÉ STÁTY |
          f10901 | Hormel Foods Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          28219 | HARLEY-DAVIDSON | SPOJENÉ STÁTY |
          31054 | HEAVYLIFT INT. | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35241 | HIGHFIELDS CAP MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          31013 | HOTELES DINAMICOS SA | MEXIKO |
          33420 | HOWARD HOLDINGS PLC | IRSKO |
          5170 | HUMANA | SPOJENÉ STÁTY |
          f11202 | International Jet Aviation Services Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          35682 | Investair 300, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11193 | IAMAW | SPOJENÉ STÁTY |
          24747 | IFFTG | SPOJENÉ STÁTY |
          32500 | ILFC IRELAND LTD | IRSKO |
          f11378 | INDIGO MANAGEMENT CO | SPOJENÉ STÁTY |
          31075 | INTERFACE OPERATIONS | SPOJENÉ STÁTY |
          21409 | IRVING AIR SERVICE | KANADA |
          34314 | Jet Direct Aviation (filed for bankruptcy on 25.2.2009) | SPOJENÉ STÁTY |
          f10282 | John M. Connors, Jr. | SPOJENÉ STÁTY |
          35520 | Jones International Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31850 | JARDEN CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          22094 | JEPPESEN UK LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          27861 | JEP LEASING | SPOJENÉ STÁTY |
          32549 | JET CLIPPER JOHNNY | SPOJENÉ STÁTY |
          35926 | JET LOGISTICS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          35981 | JET SHARES ONLY | SPOJENÉ STÁTY |
          32652 | JET SMART INC | SPOJENÉ STÁTY |
          30210 | JET-A-WAY CHARTERS | SPOJENÉ STÁTY |
          34915 | JKB JET HOLDINGS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          1584 | JOHNSON & JOHNSON | SPOJENÉ STÁTY |
          f10287 | Kenair, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11016 | Kendall Jackson Wine Estates | SPOJENÉ STÁTY |
          f10713 | Konfara Company | SPOJENÉ STÁTY |
          f10702 | KEB Aircraft Sales, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          8180 | KELLOGG | SPOJENÉ STÁTY |
          f11431 | KEY EQUIPMENT FINANCE INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11341 | KKN TRANSPORTATION LEASING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10295 | Leco Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10845 | Letica Leasing LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10302 | Lower Cross Aircraft Corp. | SPOJENÉ STÁTY |
          31706 | LCG ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          35616 | LEONARD GREEN & PART | SPOJENÉ STÁTY |
          32207 | LISBON LIMITED | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          28852 | LONDON CITY JET | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36958 | LUNA ENTERTAINMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          f10968 | Mozart Investments, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11458 | MAJESTIC EQUIPMENT SERVICES LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30454 | MAJJEC JHETT | SPOJENÉ STÁTY |
          32345 | MANDALA AIRLINES 3 | INDONÉSIE |
          26422 | MANDAN | SPOJENÉ STÁTY |
          32248 | MARRON VENTURES | ŠVÝCARSKO |
          f11387 | MELLON SEWARD PROSSER | SPOJENÉ STÁTY |
          27630 | MERCURY ENGINEERING | IRSKO |
          30050 | MHS CONSULTING | SPOJENÉ STÁTY |
          1104 | MIL IRELAND | IRSKO |
          23627 | MIN.OF EXTREME SIT | RUSKÁ FEDERACE |
          f10317 | MMB Management Advisory Services | SPOJENÉ STÁTY |
          31703 | MMRB SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          35625 | MODESTO EXEC AIR CHR | SPOJENÉ STÁTY |
          f11411 | MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36426 | MPW INDUSTRIAL SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          32479 | MVA AVIATION LTD. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10919 | Noble Energy, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10334 | Noel Group Aviation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10328 | NCR Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          18352 | NESTLE PURINA PETCAR | SPOJENÉ STÁTY |
          29867 | NEXT FLIGHT JETS | SPOJENÉ STÁTY |
          32930 | NINETY EIGHT AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          11930 | NORTH AMERICAN AIRL | SPOJENÉ STÁTY |
          f10962 | NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          18796 | N728LW LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11106 | Orange Crimson Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32397 | OFFICE DEPOT | SPOJENÉ STÁTY |
          9116 | OMEGA AIR (USA) | SPOJENÉ STÁTY |
          7079 | ORBIS INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          35897 | OSLO EXPRESS | SPOJENÉ STÁTY |
          2079 | OWENS ILLINOIS | SPOJENÉ STÁTY |
          33261 | PACIFIC SKY | KANADA |
          8792 | PALMER A | SPOJENÉ STÁTY |
          29783 | PEGASUS AVIATION CA | SPOJENÉ STÁTY |
          3252 | PEPSICO | SPOJENÉ STÁTY |
          32055 | PIONEER ADVENTURES | NOVÝ ZÉLAND |
          f10361 | PNC Financial Services Group | SPOJENÉ STÁTY |
          f11419 | POLAR BEAR EXPRESS II LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          34422 | PREMIER EXEC. JET | IRSKO |
          30165 | PRIMARIS AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          32096 | PRIME AVIATION JSC | KAZACHSTÁN |
          31045 | PRIVATE SKY AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          34180 | PROFESSIONAL CARE | SPOJENÉ STÁTY |
          10012 | P & E PROPERTIES | SPOJENÉ STÁTY |
          26605 | QUEST AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          f10381 | Regent Air, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          32706 | RBGT LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10978 | REAUD MORGAN QUINN | SPOJENÉ STÁTY |
          31234 | RED BARN FARMS | SPOJENÉ STÁTY |
          f10389 | RKK Management, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11777 | ROBINSON LEASING INC | SPOJENÉ STÁTY |
          29788 | RORO 212 | SPOJENÉ STÁTY |
          31502 | ROTOR TRADE (ARC) | SPOJENÉ STÁTY |
          2292 | ROWAN DRILLING | SPOJENÉ STÁTY |
          33652 | RUMELI HOLDING INC 2 | TURECKO |
          8651 | RYANAIR | IRSKO |
          f10397 | Select Management Resources, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10824 | Seminole Tribe of Florida | SPOJENÉ STÁTY |
          f10501 | Sunoco Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          28054 | SAFEWAY | SPOJENÉ STÁTY |
          31347 | SAFE FLIGHT INSTRMT | SPOJENÉ STÁTY |
          36640 | SAS SIM | FRANCIE |
          f11772 | SAXON COPY AIR INC | SPOJENÉ STÁTY |
          36816 | SCB AIR II LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          34898 | SD VERMOGENSVERWALT | NĚMECKO |
          871 | SEAGULL AIRCRAFT CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          24869 | SIERRA PACIFIC IND | SPOJENÉ STÁTY |
          32653 | SMOKELESS TOBACCO | SPOJENÉ STÁTY |
          31192 | SOUTHERN JET MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          31823 | STARSHIP ENTERPRISE | SPOJENÉ STÁTY |
          31861 | SUNCAL MANAGEMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          f10874 | Tashi Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10441 | The Sherwin-Williams Company | SPOJENÉ STÁTY |
          f10447 | Town Fair Tires | SPOJENÉ STÁTY |
          f10965 | True Aviation Charter Services, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32156 | TALLWOOD MANAGEMNT | SPOJENÉ STÁTY |
          3696 | TEXAS INSTRUMENTS | SPOJENÉ STÁTY |
          f11309 | THIRD SECURITY LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          21766 | TIMBERLAND | SPOJENÉ STÁTY |
          9788 | TRANSIT AIR SRVC | SPOJENÉ STÁTY |
          36922 | TRANS EJECUTIVO AERE | MEXIKO |
          26406 | TRANS WEST AIR SRVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          29623 | TRICYCLE AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          30753 | TYCO HEALTH CARE | SPOJENÉ STÁTY |
          35071 | T2 Aviation Management, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          2797 | UNITED STATES STEEL | SPOJENÉ STÁTY |
          9275 | VALLEJO | SPOJENÉ STÁTY |
          f11803 | VALLEY JET LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          29120 | VEN AIR | IRSKO |
          32119 | VIA FELIZ II | SPOJENÉ STÁTY |
          24690 | VICTORY AVTN FLORIDA | SPOJENÉ STÁTY |
          28043 | VILLAGE EQUIPMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          29580 | VOYAGER JET CENTER | SPOJENÉ STÁTY |
          36447 | VTB LEASING (EUROPE) | RUSKÁ FEDERACE |
          f10815 | Washington Penn Plastic Company | SPOJENÉ STÁTY |
          f10789 | Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & Morgan | SPOJENÉ STÁTY |
          f10792 | Werner Enterprises Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10784 | Wilmington Trust | SPOJENÉ STÁTY |
          36499 | WARNER CHILCOTT | SPOJENÉ STÁTY |
          5187 | WELDBEND | SPOJENÉ STÁTY |
          35439 | WELLS FARGO BANK NW | SPOJENÉ STÁTY |
          31125 | WESTON LTD | IRSKO |
          28282 | WINGEDFOOT AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          32453 | WINGS OF LEBANON | LIBANON |
          33542 | WING FINANCIAL LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          29233 | WRENAIR | IRSKO |
          32454 | XJET USA | SPOJENÉ STÁTY |
          31649 | Z1 HOLDINGS | SPOJENÉ STÁTY |
          32901 | 142955 ONTARIO LTD | KANADA |
          a11477 | Operator using TAIL NB: HP1A | Neznámý |
          a11491 | Operator using TAIL NB: N415MX | Neznámý |
          a11492 | Operator using TAIL NB: N428CC | Neznámý |
          ITÁLIE |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          f10307 | AirBar LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10004 | Air Mercury, Ltd. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10022 | Alcoa, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          24650 | ABU DHABI AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          23200 | AERODYNAMICS USA | SPOJENÉ STÁTY |
          35991 | AEROKALUZ SA DE CV | MEXIKO |
          29651 | AEROMANAGEMENT EUROP | ITÁLIE |
          31391 | AERONORD-GROUP | MOLDAVSKÁ REPUBLIKA |
          36738 | AEROPA S.R.L. | ITÁLIE |
          30371 | AEROPORTUL MARCULEST | MOLDAVSKÁ REPUBLIKA |
          19195 | AEROTRANSPORTES PRIV | MEXIKO |
          35660 | AEROYACHT INVESTMENT | ITÁLIE |
          22368 | AGUSTA SPA | ITÁLIE |
          29450 | AIC CANADA | KANADA |
          30283 | AIRCRAFT PROPERTIES | SPOJENÉ STÁTY |
          32513 | AIRCRAFT SYSTEM | JIŽNÍ AFRIKA |
          27328 | AIRSTARS AIRWAY | RUSKÁ FEDERACE |
          36443 | AIRVALLEE S.P.A. | ITÁLIE |
          33930 | AIR BEE | ITÁLIE |
          11479 | AIR DOLOMITI | ITÁLIE |
          32715 | AIR FOUR S.P.A. | ITÁLIE |
          30965 | AIR ITALY | ITÁLIE |
          23557 | AIR MEMPHIS | NIZOZEMSKO |
          31896 | AIR ONE CITYLINER | ITÁLIE |
          31884 | AIR PRESTIGIO | SPOJENÉ STÁTY |
          35312 | AIR SPEA S.R.L. | ITÁLIE |
          36050 | AIR TEAM EXCUTIVE | ITÁLIE |
          34676 | AIR UGANDA | UGANDA |
          9953 | AIR VALLEE | ITÁLIE |
          33278 | AIR WING S.P.A. | ITÁLIE |
          23132 | ALBANIAN AIRLINE | ALBÁNIE |
          30526 | ALBATROS AIRWAYS | ALBÁNIE |
          9303 | ALBERTO CULVER | SPOJENÉ STÁTY |
          163 | ALENIA AERMACCHI | ITÁLIE |
          31568 | ALENIA DIV AERONAUT | ITÁLIE |
          34831 | ALITALIA C.A.I. SPA | ITÁLIE |
          28123 | AMRASH | SPOJENÉ STÁTY |
          36508 | AVIATION CAPITAL SOL | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36451 | AXSOA S.P.A. | ITÁLIE |
          32830 | AZA AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10790 | Bank of America Leasing | SPOJENÉ STÁTY |
          f10086 | Black Diamond Aviation | SPOJENÉ STÁTY |
          29878 | BALMORAL AIR PTY | AUSTRÁLIE |
          34857 | BB FLY S.R.L. | ITÁLIE |
          20198 | BELAVIA AIRLINES | BĚLORUSKO |
          31421 | BELLE AIR | ALBÁNIE |
          36730 | BELLE AIR EUROPE SRL | ITÁLIE |
          32891 | BERJAYA AIR SDN (2) | MALAJSIE |
          36408 | BLUEBAIR JET | ŠVÝCARSKO |
          32734 | BLUE JET | SPOJENÉ STÁTY |
          26015 | BLUE PANORAMA LI | ITÁLIE |
          f11338 | BLUE STAR MANAGEMENT SERVICES CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          31928 | BLU MERCURY SRL | ITÁLIE |
          35243 | BRAATHENS TRAINING | ŠVÉDSKO |
          32566 | BRENZIL PTY | AUSTRÁLIE |
          28620 | BURAQ AIR | LIBYE |
          35914 | BUSINESS AIR PARTS | SPOJENÉ STÁTY |
          f10102 | Cambridge Flight Support, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          19019 | CABLEAIR | SPOJENÉ STÁTY |
          5083 | CAI | ITÁLIE |
          33307 | CANADIAN NORTH | KANADA |
          f11308 | CANDYBAR AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32079 | CAREMARK AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31766 | CARGOITALIA | ITÁLIE |
          35318 | CARGOLUX ITALIA | ITÁLIE |
          26954 | CARNIVAL CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          31898 | CATEX USA | SPOJENÉ STÁTY |
          36292 | CERAMICA CLEOPATRA | EGYPT |
          36770 | CHEMIPLASTICA | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32604 | CLOSE AIR | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          27899 | CLUB AIR SPA | ITÁLIE |
          24759 | CNH AMERICA | SPOJENÉ STÁTY |
          35645 | CN AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          30812 | CONSOLIDATED INVESTM | SPOJENÉ STÁTY |
          f11771 | CORNING INC | SPOJENÉ STÁTY |
          35761 | CORPO FORRESTALE | ITÁLIE |
          f10100 | C. Cary Patterson | SPOJENÉ STÁTY |
          32598 | DELIA A/S | DÁNSKO |
          36591 | DELMAR SYSTEMS INC. | SPOJENÉ STÁTY |
          36268 | DELTON GROUP INC. | RUSKÁ FEDERACE |
          36211 | DENIM AIR ACMI BV | NIZOZEMSKO |
          27358 | DI AIR | ČERNÁ HORA |
          18428 | DOLE FOODS | SPOJENÉ STÁTY |
          28426 | DOLPHIN AIR EXPRESS | ITÁLIE |
          9322 | DOMUS | ITÁLIE |
          f11470 | DOUBLE V RESOURCES LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30245 | DRAX GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          31864 | DS AVIATION | IZRAEL |
          23676 | DUDMASTON LTD | ŠVÝCARSKO |
          36588 | EAGLES AIRLINES | ITÁLIE |
          24307 | ELITICINO SA | ŠVÝCARSKO |
          27824 | ELIWORK SRL | ITÁLIE |
          8149 | ENAV ITALIA | ITÁLIE |
          34700 | EP AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          28552 | ERS SRL | ITÁLIE |
          1039 | ETHIOPIAN AIRLINES | ETIOPIE |
          5051 | EUROFLY SERVICE | ITÁLIE |
          9861 | EUROJET ITALIA | ITÁLIE |
          31744 | EUROPEAN AIR CRANE | ITÁLIE |
          29693 | EUTELIA S.P.A. | ITÁLIE |
          33586 | E+A AVIATION | ŠVÝCARSKO |
          f10608 | Flight Management Services | SPOJENÉ STÁTY |
          f10871 | Fort Calumet Company | SPOJENÉ STÁTY |
          31996 | FIBA AIR HAVA | TURECKO |
          24342 | FININVEST | ITÁLIE |
          32391 | FLIGHTPARTNER | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31464 | FLIGH TEST ASSOCIATE | SPOJENÉ STÁTY |
          21557 | FLYNOR JET | ITÁLIE |
          36118 | FLY540 | KEŇA |
          f10228 | Golden Gaming | SPOJENÉ STÁTY |
          34858 | GALAXY AIRWAYS INC. | KANADA |
          23782 | GEDEAM SERVICES | LUCEMBURSKO |
          35213 | GEDEAM TOURISM S.A. | LUCEMBURSKO |
          30273 | GEFA LEASING GMBH | NĚMECKO |
          29961 | GENERAL WORK GUINEA | ROVNÍKOVÁ GUINEA |
          36315 | GEO LOGISTICA | ITÁLIE |
          33783 | GLOBUS LLC | RUSKÁ FEDERACE |
          27805 | GMG AIRLINES LTD | BANGLADÉŠ |
          32024 | GMR INDUSTRY LTD | INDIE |
          29615 | GOLDEN AIR SRL | ITÁLIE |
          32887 | GP AVIATION SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          36873 | GRASKOP AVIATION LLC | BRAZÍLIE |
          f11463 | GR1040 INC | SPOJENÉ STÁTY |
          31017 | GULF AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          32263 | GUTMEN INC. | BRAZÍLIE |
          32161 | G350 LEASING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31089 | Hawker Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32296 | HANSUNG AIRLINES | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          34031 | HAWKER 700LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10248 | HGA, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          22863 | HUBBARD ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          f10259 | Inversiones Far West Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          11898 | ICARO | ITÁLIE |
          25061 | INAER HELICOPTER | ITÁLIE |
          36788 | INDONESIA AIR TRA(2) | INDONÉSIE |
          26580 | INTERFLY SRL | ITÁLIE |
          36455 | INTL AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          27510 | ITALEASE | ITÁLIE |
          35007 | ITALIATOUR AIRLINES | ITÁLIE |
          16284 | ITALI AIRLINES SPA | ITÁLIE |
          34334 | ITTAG LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32677 | JETALLIANCE EAST JSC | RUSKÁ FEDERACE |
          34346 | JETDIRECT AVTN INC | SPOJENÉ STÁTY |
          32062 | JETEX FLIGHT SUPPORT | LIBYE |
          30695 | JETLINK EXPRESS | KEŇA |
          34576 | JETPLANET S.R.L. | ITÁLIE |
          35564 | JET AVIATION (VA) | SPOJENÉ STÁTY |
          25029 | JET PLANE CORP | DÁNSKO |
          31941 | JET SUPPORT GROUP | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10283 | JSM at FALCON, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35444 | Koch Industries | SPOJENÉ STÁTY |
          29205 | KND AIRCRAFT LEASING | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32068 | K & M AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          f10902 | Landow 101 Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10999 | LatAm LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10839 | Leonard Green and Partners, L.P. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10781 | Lucky Fives LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32713 | LAUTHER-PHILLIPS | SPOJENÉ STÁTY |
          29027 | LEADING EDGE | SPOJENÉ STÁTY |
          30044 | LEMOINE INVESTMENTS | SPOJENÉ STÁTY |
          31451 | LENNAR | SPOJENÉ STÁTY |
          35667 | LFG AVIATION | AUSTRÁLIE |
          36390 | LIBO AIR CARGO | LIBYE |
          23188 | LIBYAN AIR AMBULANCE | LIBYE |
          33253 | LINUS AIRWAYS | INDONÉSIE |
          29351 | LIVINGSTON SPA | ITÁLIE |
          28628 | LUKOIL AVIA | RUSKÁ FEDERACE |
          22416 | LVOV AIRLINES | UKRAJINA |
          f11389 | L & L LEASING IV LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10828 | Marnell Corrao Associates | SPOJENÉ STÁTY |
          11698 | Meridana Fly s.p.a. | ITÁLIE |
          f10320 | Mutual of Omaha | SPOJENÉ STÁTY |
          35314 | MAE AIRCRAFT MGMT. | BAHRAJN |
          36367 | MAGELLAN AVIATION | IRSKO |
          36491 | MANAGEMENT SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          36421 | MARCPLAN CHARTER | AUSTRÁLIE |
          27891 | MASS MUTUAL LIFE | SPOJENÉ STÁTY |
          35469 | MAZAG | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36064 | MERIDIANA FLY | ITÁLIE |
          32051 | MERIDIAN AIRCOMPANY | UKRAJINA |
          1106 | MIL ITALY | ITÁLIE |
          24266 | MINISTERO INTERNO | ITÁLIE |
          36406 | MISTER JET | NĚMECKO |
          8487 | MISTRAL AIR ROMA | ITÁLIE |
          31311 | MSC AVIATION | ŠVÝCARSKO |
          f10769 | MSS Falcon 900LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30625 | MYAIR.COM | ITÁLIE |
          26129 | New World Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10633 | Northwestern Mutual Life Ins. Co. | SPOJENÉ STÁTY |
          33889 | NAVELLIER & ASSOCS | SPOJENÉ STÁTY |
          28484 | NEOS | ITÁLIE |
          35377 | NETJETS MIDDLE EAST | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          33201 | NEWCO MANAGEMENT GRP | SPOJENÉ STÁTY |
          8924 | NEWSFLIGHT CALIFORNI | SPOJENÉ STÁTY |
          26030 | NEXT CENTURY AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          31499 | NIKAIR SRL | ITÁLIE |
          29756 | NOEVIR AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          28892 | N90BJ | SPOJENÉ STÁTY |
          27302 | OAK MANAGEMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          35934 | ODYSSEY ADVENTURES | SPOJENÉ STÁTY |
          36149 | OZARK MANAGEMENT (2) | SPOJENÉ STÁTY |
          f10557 | Penobscot Properties, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10357 | Pinehurst Meadows LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32200 | PABLO AIR LINE SRL | ITÁLIE |
          32786 | PACIFIC INFORMATION | ARUBA, NIZOZEMSKÉ ANTILY |
          31079 | PAFO | SPOJENÉ STÁTY |
          35642 | PELICAN DEVELOPMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          32710 | PENN NATIONAL GAMING | SPOJENÉ STÁTY |
          31232 | PETROFF AIR | RUSKÁ FEDERACE |
          36592 | PFP ASSOCIATES LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36071 | PHOENIX AVTN MNGMENT | EGYPT |
          28946 | PITTCO | SPOJENÉ STÁTY |
          f11406 | PLATINUM EQUITY LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          34770 | PL LOGISTICS CORP | JIŽNÍ AFRIKA |
          30442 | PRECISIONAIR SVCS | REPUBLIKA TANZANIE |
          23692 | PRECISION AIR SVCS. | REPUBLIKA TANZANIE |
          23730 | PRINCE AVIATION | SRBSKO |
          f10373 | Raptor Group Holdings LP | SPOJENÉ STÁTY |
          f10390 | Rochester Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11465 | RAMSEY ASSET MANAGEMENT LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33019 | REALI TAXI AEREO | BRAZÍLIE |
          22653 | RENCO USA | SPOJENÉ STÁTY |
          27572 | RHEA VENDORS | ITÁLIE |
          32661 | ROONEY HOLDINGS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          33695 | ROSS AVIATION INC | SPOJENÉ STÁTY |
          33024 | ROYAL FALCON | JORDÁNSKO |
          f11347 | RSI HOLDING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36748 | RWANDAIR EXPRESS | RWANDA |
          f10372 | R.O.P. Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10399 | Sentry Insurance a Mutual Company DBA Sentry Aviation Services LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10400 | Servicios Aereos Sudamericanos S.A. | ARGENTINA |
          f10643 | Servicios Aereos Surtep S.A. de C.V. | MEXIKO |
          31505 | Springway | RUSKÁ FEDERACE |
          29126 | Star Aircraft Leasing S.A. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10414 | State Farm Mutual Automobile Insurance Co. | SPOJENÉ STÁTY |
          35774 | SASO AIR LLC | BRAZÍLIE |
          28283 | SCS SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          25882 | SEQUOIA MILLENNIUM | SPOJENÉ STÁTY |
          36271 | SERVICE CORP INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          23243 | SERVIS AIR HAVA | TURECKO |
          28179 | SEVASTOPOL AVIA | UKRAJINA |
          36742 | SILVER BIRD INT. | NĚMECKO |
          8484 | SIRIO | ITÁLIE |
          31917 | SIRIO EXECUTIVE | ITÁLIE |
          31624 | SKYKAR AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          10748 | SKYSERVICE AIRLINES | KANADA |
          35899 | SKY LINE SRL | ITÁLIE |
          34027 | SOPHIA AIRLINES | POBŘEŽÍ SLONOVINY |
          25237 | SOREM S.R.L. | ITÁLIE |
          34631 | SORENA EXPORT LTD. | UKRAJINA |
          30462 | SOUTHERN AIR SYSTEM | SPOJENÉ STÁTY |
          36438 | SOUTH AFRICAN EXP. | JIŽNÍ AFRIKA |
          36112 | SPAN AIR PVT LTD | INDIE |
          30747 | SPRINGLINE | RUSKÁ FEDERACE |
          34744 | STAR UP S.A. | PERU |
          25832 | STEPHENSON AIR SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          31740 | SUNSTATE AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          36101 | SWEPT WING LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31789 | SYDNEY JET CHARTER | AUSTRÁLIE |
          f10435 | SYMAX LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          29524 | S.K.M. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36364 | Time Warner Cable Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11186 | Trinity Broadcasting of FL., Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          22663 | TAVISTOCK AVTN | BAHAMY |
          9255 | TECHNO SKY S.R.L. | ITÁLIE |
          31381 | TRIP LINHAS AEREAS 2 | BRAZÍLIE |
          33685 | TRT AERONAUTICAL INC | SPOJENÉ STÁTY |
          35594 | UNITED AIRGROUP COR. | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          35073 | UNITED AVIATION | LIBYE |
          f11404 | UNITED HEALTHCARE SERVICES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          29468 | U S ALPHA | SPOJENÉ STÁTY |
          f11414 | VERDE CAPITAL CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          29884 | VIZAVI-AVIA LTD | RUSKÁ FEDERACE |
          32561 | VK AVIATION USA | SPOJENÉ STÁTY |
          32987 | VOLIAMO | ŠVÝCARSKO |
          20609 | VOLKSWAGEN USA | SPOJENÉ STÁTY |
          f10568 | Westbury Group Ltd. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10872 | Westwind Aquisition | SPOJENÉ STÁTY |
          35634 | WALKER AIR | AUSTRÁLIE |
          34937 | WELLARD AVIATION | AUSTRÁLIE |
          f11301 | WELLS FARGO DELAWARE TRUST CO NA TRUSTEE | SPOJENÉ STÁTY |
          30275 | WESTERN STONE &METAL | SPOJENÉ STÁTY |
          8586 | WHIRLPOOL | SPOJENÉ STÁTY |
          f11029 | WHITE LODGING SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          26545 | WIDEWORLD SRVCS | ARGENTINA |
          33364 | WINDROSE AVIATION UK | UKRAJINA |
          36735 | WINDSOR JET MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          29423 | WIND JET SPA | ITÁLIE |
          f10841 | W&J Air, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35438 | XLA AVIATION | ŠVÝCARSKO |
          28383 | YAKUTIA AIRCOMPANY J | RUSKÁ FEDERACE |
          a11756 | Operator using TAIL NB: GJETF | Neznámý |
          a11498 | Operator using TAIL NB: N577DA | Neznámý |
          a11520 | Operator using TAIL NB: N99FG | Neznámý |
          a11535 | Operator using TAIL NB: VPBEJ | Neznámý |
          a11555 | Operator using TAIL NB: XAAZT | Neznámý |
          KYPR |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          35731 | AGREVIA HOLDINGS | ŘECKO |
          34989 | AIR EXECUTIVE | KYPR |
          32393 | AIR ONE CORP | ŠVÝCARSKO |
          33059 | ALLIANCE AIR | INDIE |
          31661 | AL-MORRELL DEVELOPMT | SPOJENÉ STÁTY |
          36209 | ARK AIRWAYS | ARMÉNIE |
          34668 | AR AIRWAYS PVT LTD | INDIE |
          31856 | AVIATION SVCS GUAM | SPOJENÉ STÁTY |
          25193 | AVIATORS INDIA | INDIE |
          33683 | A&S WORLD AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          31999 | BASHKORTOSTAN AIR | RUSKÁ FEDERACE |
          31603 | BRITISH GULF INTNL | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          31988 | BUSINESS-AERO OOO | RUSKÁ FEDERACE |
          33580 | CENTRAFRIQUE AIR EXP | STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA |
          12148 | CHIM NIR AVIATION | IZRAEL |
          34081 | COMAIR (KULULA) | JIŽNÍ AFRIKA |
          20324 | CSM AVIATION | KYPR |
          866 | CYPRUS AIRWAYS | KYPR |
          33534 | DOIYATEC COMMS LTD | NIGÉRIE |
          27554 | EDT SHIPMANAGEMENT | KYPR |
          16417 | EUROCYPRIA | KYPR |
          31008 | FALCON EXPRESS CARGO | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          34679 | FALLBROOK PTY LTD | AUSTRÁLIE |
          34823 | FIRST KUWAITI | KUVAJT |
          31112 | FLAIR AVIATION GMBH | NĚMECKO |
          34355 | FLYJET KAZAKHSTAN | KAZACHSTÁN |
          8214 | FUNAIR | SPOJENÉ STÁTY |
          f10827 | Glenn Eagles Research LLP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36929 | GLOBAL JET DUBAI | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35606 | GLOBAL PROJECTS | INDIE |
          7978 | GLOBE AERO (3) | SPOJENÉ STÁTY |
          31245 | GLOBE JET | LIBANON |
          32491 | GOAIRLINES INDIA | INDIE |
          30939 | GRIXONA | MOLDAVSKÁ REPUBLIKA |
          34421 | GULF JET (DUBAI) | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          29619 | HAMRA AIR | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          36429 | HINDUSTAN CONSTRUCT. | INDIE |
          35562 | INTEGRATED AVIATION | JORDÁNSKO |
          31523 | INTERLINK AIRLINES | JIŽNÍ AFRIKA |
          5292 | JENSON & NICHOLSON | SINGAPUR |
          7132 | JOANNOU PARASKEVAIDE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36427 | JSW STEEL LTD | INDIE |
          30932 | KINGFISHER AIRLINES | INDIE |
          32955 | MACAU LANDMARK MGMT | MACAO (ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLAST ČLR) |
          30973 | MARSLAND AVIATION | SÚDÁN |
          36326 | MATINI JET | ČÍNA |
          31441 | MEGA | KAZACHSTÁN |
          1090 | MIL DENMARK | DÁNSKO |
          1102 | MIL NETHERLANDS | NIZOZEMSKO |
          26103 | NEFTEYUGANSK AVIA | RUSKÁ FEDERACE |
          31143 | "Orion-X" Ltd. | RUSKÁ FEDERACE |
          24788 | ORIENT THAI AIRLINES | THAJSKO |
          24229 | PANKH | RUSKÁ FEDERACE |
          32162 | PARAMOUNT AIRWAYS VI | INDIE |
          f10384 | Reliance Transport & Travels Pvt Ltd | INDIE |
          f10401 | Shotgun Ranch | SPOJENÉ STÁTY |
          f10393 | SAIB LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          26471 | SAKAVIA SERVICE | GRUZIE |
          32298 | SCANDI HIST FLIGHT | NORSKO |
          26898 | SIRIUS AERO | RUSKÁ FEDERACE |
          29833 | SKY GATE | JORDÁNSKO |
          33512 | TAHMID AIR | KAZACHSTÁN |
          29649 | UB AIR PVT LTD | SPOJENÉ STÁTY |
          30383 | UKRAINIAN HELICOPTER | UKRAJINA |
          26821 | VERTICAL-T COMPANY | RUSKÁ FEDERACE |
          LOTYŠSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          28309 | AEROKLUB AIST | RUSKÁ FEDERACE |
          35251 | AIRCOMPANY GRODNO | BĚLORUSKO |
          31983 | AIR ALMATY JSC | KAZACHSTÁN |
          23085 | AIR BALTIC COORPORATION | LOTYŠSKO |
          28457 | EXPRESSAVIA | UKRAJINA |
          31027 | FERAFORT INVESTMENT | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35448 | HENNY, J | BELGIE |
          24839 | RUSAIR JOINT STOCK | RUSKÁ FEDERACE |
          29306 | RUSLINE JSC | RUSKÁ FEDERACE |
          33986 | SELVA LTDA. | KOLUMBIE |
          21470 | SMARTLYNX AIRLINES | LOTYŠSKO |
          35294 | TRI STAR AVTN CO | SPOJENÉ STÁTY |
          29984 | UNIVERSAL JET AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          LITVA |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          26887 | AEROCENTRUM SPOL | ČESKÁ REPUBLIKA |
          23729 | AURELA | LITVA |
          15533 | LITHUANIAN AIRLINES | LITVA |
          34813 | MERIDIAN AIRWAYS | NIGÉRIE |
          22249 | MIL LITHUANIA | LITVA |
          31219 | QANOT-SHARQ | UZBEKISTÁN |
          35831 | SAKHALINSKIE (SAT) | RUSKÁ FEDERACE |
          32679 | SAMAL AIR | KAZACHSTÁN |
          25815 | SCAT | KAZACHSTÁN |
          34582 | SMALL PLANET (EY) | LITVA |
          30296 | STAR UP | PERU |
          32583 | STAR1 AIRLINES | LITVA |
          27781 | TRITON AVTN SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          a11521 | Operator using TAIL NB: P4TCO | Neznámý |
          LUCEMBURSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          36598 | AERO NORTH INTL LTD | ČÍNA |
          24391 | AERO-CHARTER UKRAINE | UKRAJINA |
          36613 | BULLFINCH LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          724 | CARGOLUX | LUCEMBURSKO |
          f11328 | EBAY INC | SPOJENÉ STÁTY |
          26356 | EMERALD AVTN USA | SPOJENÉ STÁTY |
          26052 | GLOBAL JET LUXEMBOUR | LUCEMBURSKO |
          25247 | HUSKY | KANADA |
          1781 | LUXAIR | LUCEMBURSKO |
          6051 | RANGE FLYERS | SPOJENÉ STÁTY |
          36672 | RAYYAN AIR | PÁKISTÁN |
          25108 | TRADEWINDS AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          29957 | WEST AIR LUXEMBOURG | LUCEMBURSKO |
          MAĎARSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          25569 | ABC AIR HUNGARY | MAĎARSKO |
          32787 | AEROLIMOUSINE RUSSIA | RUSKÁ FEDERACE |
          28215 | AIR DOKTOR KFT. | MAĎARSKO |
          34259 | AIR HIGHNESSES LTD. | ARMÉNIE |
          34786 | AIR TRANSPORT SERV | MAĎARSKO |
          36490 | ALBION HOLDINGS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29545 | AVIA CREW LEASING | SPOJENÉ STÁTY |
          31616 | BALTYKA LTD. | UKRAJINA |
          21621 | BLACKBURN INTL.HU | MAĎARSKO |
          29227 | CITYLINE HUNGARY KFT | MAĎARSKO |
          32389 | EASTERN EXPRESS | KAZACHSTÁN |
          20273 | FARNAIR AIR HUNGARY | MAĎARSKO |
          32455 | GREENFIELD AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          36479 | JETEX FLT SUP. DUBAI | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          24336 | KRUNK AVIATION | UKRAJINA |
          1803 | MALEV | MAĎARSKO |
          31411 | PLAZA CENTERS LTD. | MAĎARSKO |
          36375 | SKY JET EUROPE | MAĎARSKO |
          34627 | SWIFTJET INC. | KANADA |
          27948 | TAM AIR JSC | GRUZIE |
          34398 | TOTAL AERO SVCS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          27768 | TRAVEL SERVICE KFT. | MAĎARSKO |
          34636 | UKRSPETSEXPORT | UKRAJINA |
          22148 | VALKYRIE AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          30078 | WIZZ AIR HUNGARY LTD | MAĎARSKO |
          34351 | YAS AIR | ÍRÁN |
          MALTA |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          31495 | AIRBLUE LTD | PÁKISTÁN |
          256 | AIR MALTA | MALTA |
          27512 | AIR-TEC MAURITIUS | MAURICIUS |
          34461 | COMLUX AVTN MALTA | MALTA |
          34875 | CONTRACTAIR LTD. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32146 | DAVID FRIEND | AUSTRÁLIE |
          32274 | DBF AVIATION SERV 2 | AUSTRÁLIE |
          33271 | EUROPE EXEC JET SVCS | MALTA |
          f11335 | FLYING T LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30537 | HEAVYLIFT CARGO | SIERRA LEONE |
          25799 | KHARKOV AIRCRAFT | UKRAJINA |
          32978 | NEVILLE DUNN'S AVIAT | AUSTRÁLIE |
          31897 | PAY S AIR SERVICE | AUSTRÁLIE |
          34775 | ROYAL AIRLINES LTD | PÁKISTÁN |
          32979 | SRD AVIATION | AUSTRÁLIE |
          31989 | SUKHOY OAO OKB | RUSKÁ FEDERACE |
          22960 | S TOGO | TOGO |
          f10459 | Turner Enterprises, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11796 | THRESHOLD VENTURES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          27137 | WASHINGTON TIMES AVT | SPOJENÉ STÁTY |
          36435 | WELLHOME AIR CARRIER | JIŽNÍ AFRIKA |
          NIZOZEMSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          30998 | AEROVERTIGO 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          34951 | AFRICAINE DAVIATION | KONGO |
          36307 | AIRBULANCE | NIZOZEMSKO |
          29998 | AIR UNIVERSAL LTD | JORDÁNSKO |
          36902 | AIS AIRLINES | NIZOZEMSKO |
          33613 | AMSTERDAM AIRLINES | NIZOZEMSKO |
          21363 | ANGOLA AIR CHARTER | ANGOLA |
          29335 | ASPEN I LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35323 | AVIODROME LELYSTAD | NIZOZEMSKO |
          31611 | BLUE AIRWAYS LLC | ARMÉNIE |
          33759 | BLUE BIRD AVTN LTD | SÚDÁN |
          34080 | BRASILIAN AIRCRAFT | NIZOZEMSKO |
          33147 | BUSINESS AIR (TX) | SPOJENÉ STÁTY |
          34199 | CANAL AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11794 | CARPAU CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          2386 | CHC AIRWAYS | NIZOZEMSKO |
          6984 | CHINA AIRLINES | NIZOZEMSKO |
          24134 | CHINA SOUTHERN | ČÍNA |
          30777 | CORENDON AIRLINES | TURECKO |
          34761 | COVENTRY FIRST | SPOJENÉ STÁTY |
          f10613 | C&E Holdings Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          31592 | DAC-AVIATION | KANADA |
          28015 | DC-YHDISTYS | FINSKO |
          7398 | DYNAMIC AIRLINES | NIZOZEMSKO |
          25536 | DYNAMIC AVLEASE | SPOJENÉ STÁTY |
          22713 | Eastman Chemical Company | SPOJENÉ STÁTY |
          33648 | Emerson Climate Technologies | SPOJENÉ STÁTY |
          1005 | ELAL | IZRAEL |
          21725 | EMERGO FINANCE | KANADA |
          36313 | ENERJET | KANADA |
          20588 | EXECUJET S AFRICA | JIŽNÍ AFRIKA |
          35663 | FIRST PROP AVIATION | ŘECKO |
          29640 | FLORIDA WEST INTL AW | SPOJENÉ STÁTY |
          8034 | FOKKER AIRCRAFT SERV | NIZOZEMSKO |
          30803 | FOKKER HERITAGE | NIZOZEMSKO |
          11556 | GABON AIR TRANSPORT | GABON |
          24666 | GCB BEHEER | NIZOZEMSKO |
          34347 | GHASSAN AHMED | KUVAJT |
          28885 | GLOBAL ACFT SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          12137 | GOLDEN EUROPE JET | NĚMECKO |
          31759 | GREAT WALL AIRLINES | ČÍNA |
          3707 | HEEREMA VLIEGBEDRIJF | NIZOZEMSKO |
          f10255 | Idaho Investments Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          31163 | INTERSTATE AIRLINE | NIZOZEMSKO |
          19232 | Jetaway Air Service | SPOJENÉ STÁTY |
          31955 | JADE CARGO INTL | ČÍNA |
          31085 | JETSUPPORT | NIZOZEMSKO |
          5131 | JM Aviation Holdings | SPOJENÉ STÁTY |
          12573 | Keycorp Aviation Center | SPOJENÉ STÁTY |
          1640 | KLM | NIZOZEMSKO |
          12405 | KOM ACTIVITY | NIZOZEMSKO |
          f10294 | LBN, LLC / Central Missouri Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          29439 | LIBERTY GLOBAL EUROP | NIZOZEMSKO |
          35893 | LINEA AER. CARGUERA | KOLUMBIE |
          35336 | LODGINGS 2000 | GIBRALTAR (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          1833 | MARTINAIR | NIZOZEMSKO |
          23109 | MEISNER AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          34026 | MIL NETH TRANSPORT | NIZOZEMSKO |
          1770 | Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium | NIZOZEMSKO |
          278 | NIPPON CARGO | JAPONSKO |
          2023 | NORTHWEST AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          f10349 | Oshkosh Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10928 | Oxbow Falcon LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10346 | OMI Management US LP | SPOJENÉ STÁTY |
          f11010 | Prime City Holdings Ltd. | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          34344 | PARADIGM JET MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          449 | PATH | SPOJENÉ STÁTY |
          22139 | POLAR AIR CARGO WW | SPOJENÉ STÁTY |
          22345 | POLITIE LUCHTVAART | NIZOZEMSKO |
          32167 | Sama LelTayaran Company Limited | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          f10433 | Sunset Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35234 | SAMCO AIRCRAFT CORP | NIZOZEMSKO |
          32631 | SEXTANT HOLDINGS | SPOJENÉ STÁTY |
          2440 | SHELL AIRCRAFT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31729 | SILVER AIR LTD | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          20544 | SKYLINE AVIATION | NIZOZEMSKO |
          6050 | SKYWEST AIRLINES | AUSTRÁLIE |
          31449 | SOC. DE CONSERVATION | NIZOZEMSKO |
          34530 | SUMMER SUN TRADING | JIŽNÍ AFRIKA |
          2723 | TRANSAVIA AIRLINES | NIZOZEMSKO |
          30852 | TUI NED. ARKEFLY | NIZOZEMSKO |
          19198 | UNIVERSAL WEATHER UK | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36680 | VISTA GEORGIA | GRUZIE |
          23316 | WILMINGTON TRUST CY | SPOJENÉ STÁTY |
          31532 | XOJET INC | SPOJENÉ STÁTY |
          RAKOUSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          33061 | Avcon Jet AG | RAKOUSKO |
          28314 | AAA - AIR ALPS AVTN | RAKOUSKO |
          209 | AIR CHARTER LTD | ŠVÝCARSKO |
          35091 | AIR SYLHET AG | RAKOUSKO |
          30222 | AMIRA AIR | RAKOUSKO |
          27885 | AUSTIN JET HOLDING | RAKOUSKO |
          440 | AUSTRIAN AIRLINES | RAKOUSKO |
          35521 | AVIATION SVC. MNGT | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35434 | AVIATION-LOWW GMBH | RAKOUSKO |
          32825 | AVTN PARTNERS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11781 | BCOM AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31562 | BFS BUSINESS FLIGHT | RAKOUSKO |
          27000 | CENTRE-AVIA AIRLINES | RUSKÁ FEDERACE |
          3813 | CHARTER AIR | RAKOUSKO |
          36370 | FEWOTEL BERTRIEBS | RAKOUSKO |
          1178 | FLICK, INGRID | RAKOUSKO |
          8620 | FLY JET | ITÁLIE |
          15451 | GEORGETOWN MNGMNT | SPOJENÉ STÁTY |
          31326 | GLOBAL JET AUSTRIA | RAKOUSKO |
          194 | GLOCK GMBH | RAKOUSKO |
          36057 | GLOCK SERVICES GMBH | RAKOUSKO |
          30486 | HADID INTNL SERVICES | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          30323 | INTERNATIONAL JET | RAKOUSKO |
          28512 | INTERSKY LUFTFAHRT | RAKOUSKO |
          34493 | Jetlines | NĚMECKO |
          27702 | JETALLIANCE | RAKOUSKO |
          25637 | KRONO AIR | RAKOUSKO |
          32335 | LARET AVIATION LTD. | ŠVÝCARSKO |
          f10771 | LK Air, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          9965 | MAGNA INTERNATIONAL | KANADA |
          1083 | MIL AUSTRIA | RAKOUSKO |
          22617 | MIL SLOVENIA | SLOVINSKO |
          28808 | M.A.P. Management + Planning | RAKOUSKO |
          35685 | M.A.S.H SERVICE | RAKOUSKO |
          29932 | NIKI LUFTFAHRT GMBH | RAKOUSKO |
          8582 | OMY AVIATION SUISSE | ŠVÝCARSKO |
          35956 | PEGASUS JETS LTD | ŠVÝCARSKO |
          32975 | PLANE FOLK LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          2168 | PORSCHE KONSTRUKTION | RAKOUSKO |
          3858 | SCHAFFER | RAKOUSKO |
          27384 | SCHAFFER GMBH | ŠVÝCARSKO |
          13030 | STRASSER GMBH | RAKOUSKO |
          35104 | SWAN VIEW | RAKOUSKO |
          25989 | THE FLYING BULLS | RAKOUSKO |
          28567 | TUPACK | RAKOUSKO |
          8421 | TYROLEAN JET SERVICE | RAKOUSKO |
          19210 | UKRAINE INTL AIRLINE | UKRAJINA |
          32040 | VISTAJET | RAKOUSKO |
          26443 | VOLGA AVIAEXPRESS | RUSKÁ FEDERACE |
          f10472 | Weeks-Davies Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          36939 | XENTRA PHARM LTD | IRSKO |
          POLSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          31588 | AERO POWER UK | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33187 | AIR ITALY POLSKA | POLSKO |
          35191 | ALMASRIA | EGYPT |
          21406 | AMC AVIATION | EGYPT |
          27743 | AWAS AVTN SRVC | SPOJENÉ STÁTY |
          36500 | A&S WORLD ACFT INC | RUSKÁ FEDERACE |
          31322 | BLUE JET SP.Z.O.O. | POLSKO |
          33876 | CEZAR PRZEDSIEBIORST | POLSKO |
          36143 | ENTER AIR | POLSKO |
          20264 | EXIN COMPANY | POLSKO |
          32532 | HAWKER PARTNERSHIP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36115 | HZ AVIATION LTD | IZRAEL |
          31237 | JETAIR SP.Z.O.O. | POLSKO |
          24631 | J S AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32562 | KORAL BLUE AIRLINES | EGYPT |
          33079 | LC ENGINEERING | POLSKO |
          1763 | LOT | POLSKO |
          30797 | MAGELLAN PRO-SERVICE | POLSKO |
          15423 | MARITIME OFFICE | POLSKO |
          35190 | MIDWEST AIRLINES | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          1082 | MIL ALGERIA | ALŽÍRSKO |
          15686 | MIL BULGARIA | BULHARSKO |
          1097 | MIL FINLAND | FINSKO |
          35863 | MIL HUNGARY NAMA | MAĎARSKO |
          6310 | MIL NATO NAPMA | SPOJENÉ STÁTY |
          1113 | MIL POLAND | POLSKO |
          11555 | MIL ROMANIA | RUMUNSKO |
          32968 | POLISH AIR NAVIG | POLSKO |
          29333 | PYRLANDIA BOOGIE SP. | POLSKO |
          30603 | PZL MIELEC | POLSKO |
          31179 | RB AVTN USA | SPOJENÉ STÁTY |
          24855 | ROVNO UNIVERSAL AVIA | UKRAJINA |
          35551 | SAUDI MEDICAL SERV. | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          36308 | SMALL PLANET EP | POLSKO |
          33010 | SPRINTAIR CARGO SP | POLSKO |
          30192 | SPRINTAIR SA | POLSKO |
          36858 | TELE-FONIKA KABLE | POLSKO |
          26078 | TURAN AIR | ÁZERBÁJDŽÁN |
          35851 | YOLENAL LIMITED | POLSKO |
          a11519 | Operator using TAIL NB: N999EH | Neznámý |
          a11761 | Operator using TAIL NB: VPBMM | Neznámý |
          PORTUGALSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          33236 | AERONAUTIC SOLUTIONS | JIŽNÍ AFRIKA |
          26220 | AERONORTE | PORTUGALSKO |
          34994 | AFRICAIR USA (2) | SPOJENÉ STÁTY |
          28947 | AGROAR | PORTUGALSKO |
          34315 | AIRALT SL | ŠPANĚLSKO |
          f11466 | AIRCRAFT TRUST & FINANCING CORP TRUSTEE | SPOJENÉ STÁTY |
          35358 | AIRES S.A. | KOLUMBIE |
          32873 | AIRLOG INTL LTD | SPOJENÉ STÁTY |
          9568 | AIR BEAR | SPOJENÉ STÁTY |
          35406 | AIR BY JET LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33625 | AIR CARGO CARRIERS | SPOJENÉ STÁTY |
          29662 | AIR LUXOR GB LDA | GUINEA-BISSAU |
          4931 | AIR LUXOR S.A. | PORTUGALSKO |
          12500 | AIR TRACTOR | SPOJENÉ STÁTY |
          35522 | AMERICAN JET INTL 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          35973 | AMERICAN LOGISTICS | ARGENTINA |
          33621 | ANGOLA AIR SERVICE | ANGOLA |
          23852 | ARIES AVIATION SERV | KANADA |
          29535 | ASSOCIATED AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31591 | ASSOCIATED AV (NIG) | NIGÉRIE |
          31919 | AVIATION COMPANY | JIŽNÍ AFRIKA |
          10055 | AVIATION SRVCS INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          36487 | AVIONCO | KANADA |
          35174 | Banco Pine SA | BRAZÍLIE |
          25881 | BARNETT INVESTMENTS | SPOJENÉ STÁTY |
          3935 | BASLER TURBO | SPOJENÉ STÁTY |
          f10078 | BASURVENCIA | SPOJENÉ STÁTY |
          32957 | BORDER SECURITY | INDIE |
          28573 | BRA TRANSP AEREOS | BRAZÍLIE |
          27477 | BROAD RIVER AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          34501 | BUFFINI & COMPANY 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          f11215 | Casas Bahia Comercial LTDA | BRAZÍLIE |
          f10986 | Challenger Air Corp., LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10117 | Channellock, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11394 | CAMAC AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35613 | CELESTIAL AV TRADING | IRSKO |
          f11421 | CHALLENGER 1073 LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          29700 | CHARTERTECH PARTNER | JIŽNÍ AFRIKA |
          32199 | CHERRY AIR AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          27516 | CIELOS DEL PERU SA | PERU |
          33653 | CJ AIR SAFARIS | JIŽNÍ AFRIKA |
          24811 | CLOS DE BERRY MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          35501 | COHEN RICARDO | SPOJENÉ STÁTY |
          24378 | COMAIR SALES LTD | JIŽNÍ AFRIKA |
          32983 | COMAIR (2) | SPOJENÉ STÁTY |
          30053 | CONSORCIO UNIBANCO | BRAZÍLIE |
          28991 | CONSTRUCTORA ANDRADE | PORTUGALSKO |
          33062 | CONSTRUCTORA SAMBIL | VENEZUELA |
          36787 | CONSTRUTORA COWAN | BRAZÍLIE |
          33176 | CRYSTAL AIR AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          32382 | CURVES INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          31528 | DISTRIBUIDORA PHARMA | BRAZÍLIE |
          27988 | EAGLE MOUNTAIN INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          33867 | EMBASSY OF INDIA | PORTUGALSKO |
          34414 | EMPR.DE MEIOS AEREOS | PORTUGALSKO |
          25289 | EUROATLANTIC AIRWAYS | PORTUGALSKO |
          30179 | EXECUTIVE TURBINE | JIŽNÍ AFRIKA |
          f10727 | Falcon Executive Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          23864 | FAITH LANDMARK | SPOJENÉ STÁTY |
          31214 | FALCONCREST AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          f11371 | FALCON LEASING OF SOUTH FLORIDA LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          24973 | FLIGHT MANAGEMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          30684 | FLUIRDADOS SA | PORTUGALSKO |
          27761 | GAMBIA INTL (2) | GAMBIE |
          8760 | GAVILAN | SPOJENÉ STÁTY |
          36437 | GEMINI MOON TRADING | JIŽNÍ AFRIKA |
          30178 | GLOBAL EQUITIES | JIŽNÍ AFRIKA |
          31572 | GLOBAL FLIGHT SUPPRT | SPOJENÉ STÁTY |
          f11793 | GLOBAL MISSION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11434 | GROSFELD INVESTORS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36257 | GYROCAM SYSTEMS | SPOJENÉ STÁTY |
          35289 | G 137 LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          34888 | HAMPTON CRYSTAL | NIGÉRIE |
          29394 | HELIBRAVO AVIACO | PORTUGALSKO |
          29095 | HMY AIRWAYS INC | KANADA |
          36346 | HM LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31879 | HUGHES AIR CORP | KANADA |
          34593 | IAL CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          32417 | IBIS Participações e Serviços Ltda. | BRAZÍLIE |
          35528 | ICTSI LTD | FILIPÍNY |
          35961 | IGREJA UNIVERSAL | BRAZÍLIE |
          32833 | INDIGO TRANSPORT | SPOJENÉ STÁTY |
          32173 | INTERWINGS AIRCHRTR | JIŽNÍ AFRIKA |
          f11407 | IT AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          34763 | Joyce Meyer Ministries | SPOJENÉ STÁTY |
          31628 | JDL Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33382 | JETFLY SUISSE SARL | ŠVÝCARSKO |
          33637 | JET MANAGEMENT INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10281 | JMI Services Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          27707 | JORDAN AVIATION | JORDÁNSKO |
          34683 | KANDO JET LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32122 | KJ AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          32488 | KNIGHTS ARILINES LTD | NIGÉRIE |
          36622 | KOGGEN LTDA | BRAZÍLIE |
          f11799 | KTI INCORP | SPOJENÉ STÁTY |
          32523 | K&P AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          26001 | LADS | AUSTRÁLIE |
          f11429 | LEAR 006 HOLDING LTD | SPOJENÉ STÁTY |
          f11784 | LIVING WORD CHRISTIAN CENTER | SPOJENÉ STÁTY |
          34911 | L3 COMMUNICATIONS ADVANCED AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31396 | Mariner Management LLC | BARBADOS |
          25266 | Mente L.L.C. | SPOJENÉ STÁTY |
          35273 | MALAYSIAN DCA | MALAJSIE |
          28388 | MANACA TAXI AEREA | BRAZÍLIE |
          32546 | MBF HEALTCARE MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          32317 | MCC AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          34766 | MED-VIEW AIRLINES | NIGÉRIE |
          35632 | MERIDIAN AVTN (CO) | SPOJENÉ STÁTY |
          33303 | MH AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          1114 | MIL PORTUGAL | PORTUGALSKO |
          31810 | MINISTRY TRANSPORT | NIGÉRIE |
          29463 | MORGAN FLIGHT | SPOJENÉ STÁTY |
          32691 | MOURITEEN FAMILY TR | JIŽNÍ AFRIKA |
          32137 | MOURITZEN FAMILY | JIŽNÍ AFRIKA |
          35533 | M. DIAS BRANCO S.A. | BRAZÍLIE |
          23781 | Netjets Transportes Aéreos, S.A. | PORTUGALSKO |
          28772 | NATURELINK AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          33092 | NICON AIRWAYS | NIGÉRIE |
          33140 | NOLINOR AVIAT (NLN) | KANADA |
          f10339 | NWW Excel II Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          30008 | OCEANAIR LINHAS AER | BRAZÍLIE |
          36786 | PACIFIC FLIER | |
          29678 | PARTNERSHIP | JIŽNÍ AFRIKA |
          25069 | PASSAREDO SA | BRAZÍLIE |
          33232 | PEACON ASSOCIATES | SPOJENÉ STÁTY |
          8058 | PILOT INTERNATIONAL | SPOJENÉ STÁTY |
          28105 | PROFESSIONAL MAINTNC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10830 | Reyes Holdings, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31995 | RANI S AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31003 | RB SPORTS INTL | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          7732 | RICH PRODUCTS | SPOJENÉ STÁTY |
          31958 | ROSTON AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          35338 | ROYAL JET INC | SPOJENÉ STÁTY |
          32614 | RSE COMPANY | SPOJENÉ STÁTY |
          31277 | R & R AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          2354 | Sata Air Açores, S.A. | PORTUGALSKO |
          25573 | Sata Internacional, S.A. | PORTUGALSKO |
          f10406 | Spectator, Inc. and Kalco Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          28661 | SAHARA AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          36028 | SIERRA NEVADA SNC. | SPOJENÉ STÁTY |
          34940 | SIGNIA JETS | ŠPANĚLSKO |
          31892 | SKYROS PROPERTIES | JIŽNÍ AFRIKA |
          36707 | SPARTAN ORGANISATION | SPOJENÉ STÁTY |
          9295 | SPECIALIZED AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          31178 | SPECTREM AIR | JIŽNÍ AFRIKA |
          19821 | SPORTO SNC | FRANCIE |
          33551 | STAR AIR CARGO | JIŽNÍ AFRIKA |
          31587 | STORM AVTN CANADA | KANADA |
          32785 | STP | SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV |
          35493 | STRATEGIC AIRLINES | AUSTRÁLIE |
          22689 | S IVORY COAST | POBŘEŽÍ SLONOVINY |
          34375 | Toby Limited | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          388 | TAAG - Linhas Aéreas de Angola - Angola Airlines | ANGOLA |
          2649 | TACV-Transportes Aéreos de Cabo Verde, S.A. | KAPVERDY |
          34229 | TAK CONTINENTAL LTD | SPOJENÉ STÁTY |
          2656 | TAP-Transportes Aéreos Portugueses, S.A. | PORTUGALSKO |
          21003 | TAXI AEREO WESTON | BRAZÍLIE |
          f11806 | THREE VALLEYS RANCH LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          27408 | TINAIRLINES | PORTUGALSKO |
          30033 | TRANS CAPITAL AIR | KANADA |
          32712 | TRAYTON AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31334 | TRIDENT AVIATION HK | KEŇA |
          32974 | TRIUMPH AIRWAYS LTD | KANADA |
          31496 | TRUSH AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          11938 | UAC AIR CHARTER | NĚMECKO |
          35718 | UNITED BANK CARD | SPOJENÉ STÁTY |
          32229 | US AVIATION CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          31833 | US EUROPE AFRICA TR | SPOJENÉ STÁTY |
          32025 | VALLEYSOFT | ANGOLA |
          34256 | VIP AERO (LUX) | LUCEMBURSKO |
          30481 | VITESSE AVIATION | BRAZÍLIE |
          30887 | VOYAGEUR AIRWAYS (2) | KANADA |
          f10773 | Wells Fargo Bank NW NA | SPOJENÉ STÁTY |
          31801 | WACHOVIA FINANCIAL | SPOJENÉ STÁTY |
          32618 | WC FERRIES | JIŽNÍ AFRIKA |
          35256 | WEBJET LINHAS AEREAS | BRAZÍLIE |
          30546 | WEST CENTRAL AIR | KANADA |
          36343 | WEST COAST CHARTERS | SPOJENÉ STÁTY |
          36810 | WHITEJETS | BRAZÍLIE |
          27218 | WHITE-AIRWAYS SA | PORTUGALSKO |
          f11379 | WILLOW CREEK ASSOCIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          30536 | WINGS AVTN NIGERIA | NIGÉRIE |
          26904 | WINGS OF EAGLES 3 | SPOJENÉ STÁTY |
          7965 | WORLDWIDE FERRYING | KANADA |
          f11443 | X PEGASUS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          a11481 | Operator using TAIL NB: N167AA | Neznámý |
          a11502 | Operator using TAIL NB: N636GA | Neznámý |
          a11745 | Operator using TAIL NB: N686AL | Neznámý |
          a11746 | Operator using TAIL NB: N83PP | Neznámý |
          a11524 | Operator using TAIL NB: PPPRR | Neznámý |
          a11526 | Operator using TAIL NB: PRCAO | Neznámý |
          a11537 | Operator using TAIL NB: VPCBA | Neznámý |
          a11543 | Operator using TAIL NB: VQBAA | Neznámý |
          a11548 | Operator using TAIL NB: VQBGG | Neznámý |
          RUMUNSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          31492 | AIRCRAFT TRADERS | BELGIE |
          31265 | AIRJET ANGOLA | ANGOLA |
          31871 | AIR JET LDA | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          26569 | ARP 410 AIRLINES | UKRAJINA |
          26750 | AVE.COM FZC | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          30600 | BLUE AIR TRANSPORT AERIAN | RUMUNSKO |
          27344 | BUKOVYNA | UKRAJINA |
          34021 | CAGDAS INSAAT | TURECKO |
          26254 | CARPATAIR | RUMUNSKO |
          30028 | CHALLENGE AERO UKRAI | UKRAJINA |
          31415 | DETA AIR | KAZACHSTÁN |
          34143 | GLOBAL ACFT SOLUTION | SPOJENÉ STÁTY |
          2349 | JETRAN | SPOJENÉ STÁTY |
          31627 | JETRAN AIR S.R.L. | RUMUNSKO |
          30390 | LIBYAVIA AVIATION | LIBYE |
          31716 | MAX AVIA | RUSKÁ FEDERACE |
          35518 | MDLR AIRLINES | INDIE |
          28204 | MIA | LIBANON |
          32236 | MIDDLE EAST AVIATION | LIBANON |
          f10719 | Riata Management LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32327 | RED STAR (FZE) | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          26019 | ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY | RUMUNSKO |
          12320 | ROMAVIA ROMANIAN | RUMUNSKO |
          24932 | ROSTVERTOL | RUSKÁ FEDERACE |
          26056 | SANTAY AIR | TURECKO |
          10864 | S CAMEROON | KAMERUN |
          2658 | TAROM | RUMUNSKO |
          33564 | VEGA AIR COMPANY | UKRAJINA |
          28579 | VICTORIA AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          27298 | VISION AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          SLOVINSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          129 | ADRIA AIRWAYS | SLOVINSKO |
          32878 | ARTHEL SARL | FRANCIE |
          31601 | AURORA AIRLINES | SLOVINSKO |
          32720 | CITIC GA G. AVIATION | ČÍNA |
          35546 | CSI AVIATION SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          35867 | REGION AVIA AIRLINES | RUSKÁ FEDERACE |
          34395 | ZAPOLARYE | RUSKÁ FEDERACE |
          SLOVENSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          36800 | AELIS GROUP A.S. | SLOVENSKO |
          29083 | AEROMIST KHARKIV | UKRAJINA |
          20805 | AIR SLOVAKIA BWJ | SLOVENSKO |
          36260 | AVIA ASSET MNGMT | LITVA |
          23803 | BERIEV ACRFT COMPANY | RUSKÁ FEDERACE |
          34446 | BOTTLESPRING LTD | KYPR |
          23544 | CAA SLOVAK REPUBLIC | SLOVENSKO |
          29582 | DUBNICA AIR LTD | SLOVENSKO |
          31950 | EAGLE AIR (SL) LTD | SIERRA LEONE |
          31730 | EASTERN | SLOVENSKO |
          30601 | EASTERN AIRWAYS (FD) | SVAZIJSKO |
          30547 | FILAIR 2 | KONGO |
          22395 | GOVERNMENT SLOVAKIA | SLOVENSKO |
          30935 | ILYICH IRON & STEEL | UKRAJINA |
          33181 | JUMP-TANDEM S.R.O. | SLOVENSKO |
          30337 | KAM AIR | AFGHÁNISTÁN |
          20528 | MIL SLOVAKIA | SLOVENSKO |
          36456 | MOKRANCE STEEL MILLS | SLOVENSKO |
          23224 | SEAGLE AIR | SLOVENSKO |
          28436 | SKY EUROPE AIRLINES | SLOVENSKO |
          25176 | SLOVAK AIRLINES | SLOVENSKO |
          35142 | SSIM, A.S. | SLOVENSKO |
          27064 | STEEL KOSICE | SLOVENSKO |
          36243 | TRAVEL SERVICE SLOV | SLOVENSKO |
          35083 | UTAIR EUROPE S.R.O. | SLOVENSKO |
          36521 | VETERAN AVIA | ARMÉNIE |
          28497 | VIP WINGS A.S. | SLOVENSKO |
          36633 | VJEKOSLAV MIHAJLOVIC | SRBSKO |
          FINSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          31987 | ACME OPERATING | SPOJENÉ STÁTY |
          34802 | AIR AMBULANCE SPEC | SPOJENÉ STÁTY |
          29266 | AIR FINLAND | FINSKO |
          3167 | AIR NIAMEY | NIGER |
          380 | ALTICOR | SPOJENÉ STÁTY |
          24494 | ATYRAU AUE JOLY | KAZACHSTÁN |
          f10892 | Best Friends Air | SPOJENÉ STÁTY |
          f10084 | Bindley Capital Partners | SPOJENÉ STÁTY |
          838 | BLUE1 | FINSKO |
          31399 | CARLBAD ENTERPRISES | UKRAJINA |
          24681 | COPTERLINE OY | FINSKO |
          35898 | EXTREME CRAFTS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          1167 | FINNAIR OY | FINSKO |
          27086 | FINNISH COMMUTER | FINSKO |
          9834 | FIN AVIATION ACADEMY | FINSKO |
          26295 | GAZAVIA JOINT STOCK | RUSKÁ FEDERACE |
          5922 | JETFLITE | FINSKO |
          25610 | KAZAIR WEST | KAZACHSTÁN |
          26102 | MAGADANAVIALISING | RUSKÁ FEDERACE |
          8930 | METROPOLITAN LIFE | SPOJENÉ STÁTY |
          32127 | RIVER AVIATION | FINSKO |
          35811 | STARRFLITE GLOBAL LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36338 | STRATEGIC MOVES | SPOJENÉ STÁTY |
          30246 | TUPOLEV OAO | RUSKÁ FEDERACE |
          33207 | UTAIR-EXPRESS LTD | RUSKÁ FEDERACE |
          35884 | UTAIR-UKRAINE | UKRAJINA |
          33661 | WINNER 614 JH LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          28491 | ZAO AK BYLINA | RUSKÁ FEDERACE |
          a11515 | Operator using TAIL NB: N966E | Neznámý |
          ŠVÉDSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          32769 | Aerosyncro Aviation AB | ŠVÉDSKO |
          455 | Avia Express Sweden AB | ŠVÉDSKO |
          31883 | AIR NELSON (2) | NOVÝ ZÉLAND |
          35376 | AIR SWEDEN AVIATION | ŠVÉDSKO |
          35786 | AJ PRODUKTER AB | ŠVÉDSKO |
          36103 | ALLEGIANT AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30326 | AMAPOLA FLYG AB | ŠVÉDSKO |
          21131 | ATRAN-AVIATRANS | RUSKÁ FEDERACE |
          29292 | AVITRANS NORDIC AB | ŠVÉDSKO |
          23804 | BH AIRLINES | BOSNA A HERCEGOVINA |
          12084 | BIRGMA SWEDEN AB | ŠVÉDSKO |
          32341 | BLUE AERO | FRANCIE |
          24912 | BLUE CHIP JET | ŠVÉDSKO |
          f10123 | Comcast Corporation / Classic Services | SPOJENÉ STÁTY |
          f10545 | Corning Incorporated | SPOJENÉ STÁTY |
          f10112 | CCI Pilot Services II, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11023 | CHAILEASE FINANCE (BVI) Corp. | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          32004 | CINGULAR WIRELESS | SPOJENÉ STÁTY |
          26939 | CITY AIRLINE AB | ŠVÉDSKO |
          36076 | COMTRAN INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          32128 | CRESCINI G | SPOJENÉ STÁTY |
          30875 | DLS AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          22647 | EASTAIR KB | ŠVÉDSKO |
          31463 | EXPO AVIATION PVT 2 | SRÍ LANKA |
          31837 | EZNIS AIRWAYS | MONGOLSKO |
          23513 | Fly Logic | ŠVÉDSKO |
          35824 | FLEETLEADER AB | ŠVÉDSKO |
          8697 | FLYGANDE VETERANER | ŠVÉDSKO |
          35907 | FORSCHUNGSZENTRUM | NĚMECKO |
          31506 | GLOBAL AVTN PARTNERS | RUSKÁ FEDERACE |
          22830 | GOLDEN AIR FLYG AB | ŠVÉDSKO |
          23882 | HASTENS SANGAR AB | ŠVÉDSKO |
          27706 | INTERNAL MINISTRY UK | UKRAJINA |
          34845 | JET ARROW | ŠVÝCARSKO |
          32414 | JORDAN CONSULTING | SPOJENÉ STÁTY |
          36618 | JPATS | SPOJENÉ STÁTY |
          3839 | KINNARPS | ŠVÉDSKO |
          5790 | KUSTBEVAKNINGEN | ŠVÉDSKO |
          35590 | K/S HAWKER | DÁNSKO |
          34960 | LARGUS AVIATION AB | ŠVÉDSKO |
          21450 | Malmö Aviation AB | ŠVÉDSKO |
          17698 | MARINE R CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          35390 | MCA AIRLINES | ŠVÉDSKO |
          f11780 | MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT CO | SPOJENÉ STÁTY |
          1103 | MIL HUNGARY | MAĎARSKO |
          1116 | MIL SWEDEN | ŠVÉDSKO |
          23589 | MIL/CIV SWEDEN | ŠVÉDSKO |
          30511 | Norwegian Air Shuttle Sweden AB | ŠVÉDSKO |
          24970 | Nova Airlines AB | ŠVÉDSKO |
          30120 | NEX TIME JET AB | ŠVÉDSKO |
          32571 | NORSK HELIKOPTER AS | NORSKO |
          2041 | OCCIDENTAL PETROLEUM | SPOJENÉ STÁTY |
          f11817 | PEGASUS AVIATION II INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11449 | PEPSIAMERICAS VENDING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33709 | PMI GLOBAL SVCS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          24567 | RAINIER AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          25966 | SAAB AB | ŠVÉDSKO |
          29518 | SAAB ACFT OF AMERICA | SPOJENÉ STÁTY |
          13488 | SAAB AEROTECH | ŠVÉDSKO |
          35916 | SAMOA TECHNOLOGIES | SPOJENÉ STÁTY |
          2351 | SAS | ŠVÉDSKO |
          25043 | SA EXPRESS | JIŽNÍ AFRIKA |
          30470 | SCANDINAVIAN MEDICOP | ŠVÉDSKO |
          34500 | SFS HOLDING AB | ŠVÉDSKO |
          7491 | SNAS COURIERS | BAHRAJN |
          21918 | SOUTH AFRICAN EXPRES | JIŽNÍ AFRIKA |
          35483 | SPITFIRE INVESTMENTS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30863 | TABY AIR MAINTENANCE | ŠVÉDSKO |
          36334 | TAM AB | ŠVÉDSKO |
          30408 | TANDORO | ŠVÝCARSKO |
          29020 | TRANSMILE AIR SVCS 2 | MALAJSIE |
          23235 | TUIFLY NORDIC AB | ŠVÉDSKO |
          29367 | Viking Airlines AB | ŠVÉDSKO |
          33688 | VAPSI | ŠVÉDSKO |
          7778 | VARTIOLENTOLAIVUE | FINSKO |
          32740 | VASTGOTA | ŠVÉDSKO |
          32336 | WADE AIR | AUSTRÁLIE |
          20170 | WEST AIR SWEDEN AB | ŠVÉDSKO |
          6357 | WORLD WIDE AIRCRAFT | KANADA |
          a11753 | Operator using TAIL NB: GCGPT | Neznámý |
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          10342 | Aero Air, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33319 | Aircraft Associates Inc | SPOJENÉ STÁTY |
          f10008 | AirBill Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10023 | Alpha Technologies, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11014 | American Resources | SPOJENÉ STÁTY |
          f10803 | American Seafood's Group | SPOJENÉ STÁTY |
          35644 | Amy's Kitchen Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10035 | Anadarko Petroleum Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          35895 | Andromeda Ltd. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          32958 | Avenir Worldwide. | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35933 | AvMet | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          8740 | ABBOTT LABORATORIES | SPOJENÉ STÁTY |
          27976 | ABCO AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          32962 | ABG AIR LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35561 | ACASS USA | SPOJENÉ STÁTY |
          f11788 | ACASS USA INC | SPOJENÉ STÁTY |
          29096 | ACE-INA FLIGHT OPS | SPOJENÉ STÁTY |
          30786 | ACFT SARL | LUCEMBURSKO |
          f11778 | ACG ACQUISITION 169 LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35080 | ACROPOLIS AVNT LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35443 | AC TRAVEL LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31406 | ADL LEASING | SPOJENÉ STÁTY |
          27832 | ADVENTAIR | SPOJENÉ STÁTY |
          24201 | AEC INTERN. LTD | ŠVÝCARSKO |
          30690 | AERGO BETA LEASING | IRSKO |
          27739 | AEROMEDICAL EVAC | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          31549 | AERONAVAL | SPOJENÉ STÁTY |
          36365 | AERORUTAS SATA | ARGENTINA |
          29326 | AEROSERVICIOS EJE | MEXIKO |
          21273 | AEROSMITH PENNY | SPOJENÉ STÁTY |
          36773 | AFRICAN AIRLINES INV | JIŽNÍ AFRIKA |
          29559 | AGILE AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          31032 | AIM AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          33754 | AIRCRAFT AFRICA CO | JIŽNÍ AFRIKA |
          f11330 | AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O GOODMAN PROPERTIES | SPOJENÉ STÁTY |
          35078 | AIRLIFT INTL (GHANA) | GHANA |
          33856 | AIRMID AVTN SVCS LTD | INDIE |
          10639 | AIRSTAR GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          33141 | AIRTIME LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30308 | AIRWING AS | NORSKO |
          28150 | AIR ALPHA JEDDAH | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          29508 | AIR AMBULANCE SUPPRT | SPOJENÉ STÁTY |
          35354 | AIR ASIA X | MALAJSIE |
          1502 | AIR ATLANTA | ISLAND |
          201 | AIR CANADA | KANADA |
          34225 | AIR CHARTER PROFSNL | SPOJENÉ STÁTY |
          551 | AIR GROUP (VAN NUYS) | SPOJENÉ STÁTY |
          24148 | AIR HARRODS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          237 | AIR INDIA | INDIE |
          241 | AIR JAMAICA | JAMAJKA |
          26351 | AIR KILROE LTD T/A EASTERN AIRWAYS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          264 | AIR NEW ZEALAND | NOVÝ ZÉLAND |
          31662 | AIR NOVA INC | SPOJENÉ STÁTY |
          33259 | AIR PARTNERS CORP | KANADA |
          25802 | AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29716 | AIR SOUTHWEST LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          5633 | AIR TRANSAT | KANADA |
          21690 | ALG TRANSP UK OFFICE | SPOJENÉ STÁTY |
          30184 | ALII AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31951 | ALLEGIANCE AIR | JIŽNÍ AFRIKA |
          34807 | ALMOJIL AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          f11420 | ALTEX LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33143 | AL RUSHAID AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31508 | AL SALAM 319 LTD. | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36145 | AL SHOHRA PVT JET | JORDÁNSKO |
          23373 | AL TAMEER | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          33938 | AMAC AEROSPACE | ŠVÝCARSKO |
          35757 | AMBER AVTN (UK) LTD. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          364 | AMBRION AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          369 | AMERICAN AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          f11382 | AMERICAN AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          372 | AMERICAN EXPRESS | SPOJENÉ STÁTY |
          375 | AMERICAN INT GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          31782 | AMERIPRISE FINANCIAL | SPOJENÉ STÁTY |
          31943 | AMGEN | SPOJENÉ STÁTY |
          f11442 | AM & JB CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          31016 | ANDAMAN AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          36383 | ANDERSON AIR LTD. | KANADA |
          4944 | ANHEUSER BUSCH | SPOJENÉ STÁTY |
          25743 | ANSCHUTZ | SPOJENÉ STÁTY |
          f11413 | ANZA AVIATION NA LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11351 | APC AVIATION INC | SPOJENÉ STÁTY |
          35836 | APEC ASSETS LIMITED | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          28676 | APRILIA HOLDINGS INC | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          28325 | ARAMARK | SPOJENÉ STÁTY |
          4999 | ARAMCO SAUDI ARABIA | SPOJENÉ STÁTY |
          32054 | ARIK AIR LTD | NIGÉRIE |
          31512 | ARINC DIRECT | SPOJENÉ STÁTY |
          34018 | ARKIVA LTD. | IRSKO |
          33376 | ARMAD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36765 | ARM INVESTMENT MNG | NIGÉRIE |
          35425 | ARTOC | EGYPT |
          35141 | ASHOK LEYLAND LTD | INDIE |
          31554 | ASIA UNIVERSAL JET | RUSKÁ FEDERACE |
          28558 | ASTRAEUS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34730 | ASTRA FIRE LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35917 | ASTROJET LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31345 | ATLANTIC AIRLINES LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          27139 | ATLANTIC AVTN 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          32213 | ATLANTIC BRIDGE AV 2 | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35166 | AT&T INC | SPOJENÉ STÁTY |
          436 | AURIGNY AIR | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31623 | AVALON CAPITAL GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          32163 | AVCARD UK | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31940 | AVIACOR - AIRCRAFT | RUSKÁ FEDERACE |
          30645 | AVIAMAX | NĚMECKO |
          35661 | AVIATION DYNAMIX LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35868 | AVIA FUNDS MNGMT | LITVA |
          27087 | AVIONETA | SPOJENÉ STÁTY |
          36095 | AVION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36193 | AVITRANS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          26701 | AVMAX GROUP | KANADA |
          35910 | AVMET INTERNATIONAL | SPOJENÉ STÁTY |
          29445 | AVN AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          27329 | AVPLAN TRIP SUPPORT | SPOJENÉ STÁTY |
          33188 | AVTN DEVLPMENT INTL | IRSKO |
          33050 | AVTRADE UK | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35255 | AVX TAXI AEREO | BRAZÍLIE |
          18980 | AZERBAIJAN AIRLINES | ÁZERBÁJDŽÁN |
          29496 | A J WALTER AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11440 | A & C BUSINESS SERVICES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10075 | BankNote Aviation Corp. | SPOJENÉ STÁTY |
          35068 | Beacon Capital Partners, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11005 | Best Flourish Ltd. | HONGKONG (ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLAST ČLR) |
          32764 | Bharat Forge Limited | INDIE |
          f10977 | BioTek Instruments, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10089 | Bloomberg Services LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10801 | Blue Ridge Air, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          629 | Bristow Helicopters Ltd | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f200001 | British Midland Regional Limited | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32705 | BAA JET MANAGEMENT | ČÍNA |
          32767 | BAC LEASING LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          481 | BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          22433 | BAHRAIN AMIRI FLIGHT | BAHRAJN |
          31555 | BAKEWELL INDUSTRIES | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11305 | BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          498 | BANGLADESH BIMAN | BANGLADÉŠ |
          6323 | BANLINE AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          1015 | BASEOPS | SPOJENÉ STÁTY |
          6989 | BASS ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          36153 | BAYHAM LIMITED | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          12669 | BA CITYFLYER LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          21482 | BECHTEL | SPOJENÉ STÁTY |
          6890 | BECTON DICKINSON | SPOJENÉ STÁTY |
          27039 | BEEHAWK AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          32447 | BEGAL AIR | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34866 | BELL GEOSPACE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          9170 | BEL AIR | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33770 | BENSLOW BERMUDA LTD. | ŠVÝCARSKO |
          36587 | BENTLEY FORBES | SPOJENÉ STÁTY |
          550 | BERGEN AIR TRANSPORT | NORSKO |
          8974 | BERWIND AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31598 | BETA LEASING | IRSKO |
          36482 | BGST LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36410 | BHARAT HOTELS LTD | INDIE |
          31303 | BIG DOG AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          f11350 | BISSELL LEASING CO LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10656 | BJS JET SOLUTION (FLEXJET) | Neznámý |
          f11785 | BKF AVIATION LIMITED | SPOJENÉ STÁTY |
          31242 | BLACK DIAMOND AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          3166 | BLACK & DECKER | SPOJENÉ STÁTY |
          36940 | BLUE SKY LEASING LTD | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f200002 | BMIBaby Limited | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11795 | BOMBARDIER AEROSPACE CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          5169 | BOMBARDIER CANADAIR | KANADA |
          342 | BOMBARDIER INC | KANADA |
          30590 | BOND OFFSHORE HELICOPTERS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29396 | BOOTH CREEK MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          35778 | BOREH INTERNATIONAL | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          31732 | BOULTBEE AVTN 2 | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32750 | BOULTBEE AVTN 3 | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32952 | BPG PROPERTIES | SPOJENÉ STÁTY |
          32635 | BRAMPTONIA LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32340 | BRAVO AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          22234 | BRECO INTL | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34320 | BRIARWOOD PROD. LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30940 | BRIDGE AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29373 | BRIDGTOWN PLANT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36768 | BRILLIANT MEDIA | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33190 | BRISTOL AIR LTD. | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          590 | BRITISH AIRWAYS PLC | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          634 | BRITISH MIDLAND AIRWAYS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29157 | BROKERAGE & MANAGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          22676 | BROOME WELLINGTON | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29940 | BROOM P AVTN SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          9701 | BRUNSWICK | SPOJENÉ STÁTY |
          31448 | BUCKHEAD | SPOJENÉ STÁTY |
          f11800 | BUSINESS AIRCRAFT LEASING INC | SPOJENÉ STÁTY |
          36409 | BUSINESS JET CONSULT | SPOJENÉ STÁTY |
          36607 | BUSINESS UNIVERSE | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          f10174 | BVG VIAJES SA DE CV | MEXIKO |
          33472 | BYECROSS IOM LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29107 | BZL | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36342 | BZ AIR LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31878 | B&D AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          36004 | B2 MANAGMENT LTD. | BAHRAJN |
          f10103 | Canadian Utilities Limited | KANADA |
          f10770 | Charles Schwab | SPOJENÉ STÁTY |
          f10119 | Chris James | BAHAMY |
          f10121 | Cleveland Browns Transportation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10995 | Clinton J Fereday | SPOJENÉ STÁTY |
          11816 | Coca Cola Refreshments | SPOJENÉ STÁTY |
          f11184 | Columbus Networks USA Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10778 | Computer Sciences Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10124 | Conanicut Aviation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10895 | Cooper Industries | SPOJENÉ STÁTY |
          35440 | Crescent Heights, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          33215 | CALIFORNIA JET SHARE | SPOJENÉ STÁTY |
          12499 | CALSPAN | SPOJENÉ STÁTY |
          32717 | CAMERON HENKIND | SPOJENÉ STÁTY |
          4018 | CAMPBELL SOUP | SPOJENÉ STÁTY |
          29956 | CAN PACIFIC RAILWAY | KANADA |
          22953 | CAPE CLEAR CAPITAL | SPOJENÉ STÁTY |
          36478 | CAPITAL A/LINES (ZB) | ČÍNA |
          22724 | CARDINAL HEALTH AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          4029 | CARGILL | SPOJENÉ STÁTY |
          32273 | CASBAH | ŠVÝCARSKO |
          34066 | CASTLE 2003-2 IRELAND LTD | IRSKO |
          6625 | CATERPILLAR | SPOJENÉ STÁTY |
          5800 | CATHAY PACIFIC | ČÍNA |
          24738 | CATHTON HOLDINGS LTD | KANADA |
          34930 | CATREUS LIMITED | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34153 | CAYLEY AVIATION | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          31570 | CBAIR | SPOJENÉ STÁTY |
          29199 | CBAS (PVT) LTD | INDIE |
          33257 | CBMM | BRAZÍLIE |
          f10110 | CBS Mass Media Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f11409 | CBX AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          28483 | CB APPLICATIONS | SPOJENÉ STÁTY |
          f10927 | CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          31445 | CELESTIAL AIRWAYS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34118 | CELEUS INVESTMENTS | BRAZÍLIE |
          36333 | CELLO AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10114 | CFG Service Corp, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          23394 | CHAMARAC | SPOJENÉ STÁTY |
          28796 | CHARTWELL AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          1808 | CHC SCOTIA LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          3769 | CHEVRONTEXACO | SPOJENÉ STÁTY |
          35823 | CHILDRESS KLEIN MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          31541 | CHRISTIE AVTN | AUSTRÁLIE |
          7526 | CIGNA | SPOJENÉ STÁTY |
          33272 | CIRRUS AIR CLUB | SPOJENÉ STÁTY |
          27210 | CITIGROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          31361 | CIT AEROSPACE INT. | IRSKO |
          31867 | CLEARWATER AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          28482 | CLEARWATER FINE FOOD | KANADA |
          33553 | CLOUDSCAPE INC | SPOJENÉ STÁTY |
          31057 | CLOUD AIR SERVICE | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          32365 | CNL GROUP SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          f11105 | COCA COLA ENTERPRISE | SPOJENÉ STÁTY |
          34041 | COLDSTREAM SARL | LUCEMBURSKO |
          9049 | COLLEEN | SPOJENÉ STÁTY |
          27981 | COLT INTL | KANADA |
          28719 | COLT INTL HOUSTON | SPOJENÉ STÁTY |
          30312 | COMLUX AVTN | ŠVÝCARSKO |
          2577 | COMPUTAPLANE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11810 | COMSTOCK ASSET MANAGEMENT LC | SPOJENÉ STÁTY |
          36189 | CONCIERGE AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          4742 | CONDOR AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          2138 | CONOCOPHILLIPS AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          31320 | CONSOLIDATED CHARTER | SPOJENÉ STÁTY |
          32850 | CONSOLIDATED PRESS 2 | AUSTRÁLIE |
          35826 | CONSTELLATION LEASING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          8187 | CONTINENTAL AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          33096 | COPART INC | SPOJENÉ STÁTY |
          33877 | CORACLE AVIATION | ŠVÝCARSKO |
          23765 | CORPORATE FLIGHT MGT | SPOJENÉ STÁTY |
          34548 | CORPORATE JET REALI. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31929 | COR AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          36493 | COSMOS AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30051 | COSTA AZZOURA | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          26988 | COSTCO WHOLESALE | SPOJENÉ STÁTY |
          25039 | COUGAR HELICOPTERS | KANADA |
          29350 | COUNTRYWIDE HOME | SPOJENÉ STÁTY |
          9248 | CRANE COMPANY | SPOJENÉ STÁTY |
          5071 | CROIX ROUGE | ŠVÝCARSKO |
          31211 | CSC TRANSPORTATION | SPOJENÉ STÁTY |
          33204 | CTC AVTN JET SVCS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33082 | CUMULUS INV. HOL.LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33885 | CYBER SPACE | NIGÉRIE |
          11175 | CZAR AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36790 | C2C AIR CHARTERS | SPOJENÉ STÁTY |
          30955 | Dal Briar Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10140 | Devon Realty Advisors, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10171 | Dominion Resources Services Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10700 | Dwight Management, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30922 | DAIDALOS AVIATION | UKRAJINA |
          36557 | DANGOTE INDUSTRIES | NIGÉRIE |
          29548 | DARTASSAN | IRSKO |
          30278 | DARWIN AIRLINE | ŠVÝCARSKO |
          36006 | DAR JANA GROUP | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          27123 | DATEL DIRECT LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34560 | DEAN FOODS (UK) | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11325 | DELAWARE CHALLENGER OPERATIONS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35844 | DELEAUD GILBERT | SPOJENÉ STÁTY |
          2808 | DENNIS VANGUARD INTL | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32849 | DESERT AIR CHTR INC | SPOJENÉ STÁTY |
          35715 | DHL Air Ltd. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32847 | DIAGO CONTINENTAL | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35507 | DIAMOND AIR CHARTER | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36177 | DIRECTV GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          34630 | DIRECT AVIATION MNGT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31504 | DIRECT TV GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          35923 | DISNEY AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          8334 | DITCO SA | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36176 | DOLAN FAMILY OFFICE | SPOJENÉ STÁTY |
          34559 | DOMINION AIR LTD | NIGÉRIE |
          944 | DONINGTON AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30049 | DOVE AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          34956 | DSC INFRASTRUCTURE | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          31583 | DTC LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          6064 | DUBAI AIR WING | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          11968 | DUKE OF WESTMINSTER | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          9784 | DUNAVANT ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          28590 | DUNVIEW | ŠVÝCARSKO |
          f10178 | Enterprise Rent-A-Car, Enterprise Holdings | SPOJENÉ STÁTY |
          f11204 | Essar Shipping Ports & Logistics Ltd (ESPL) | INDIE |
          22252 | EAGLE AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          35754 | EASSDA | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31330 | EASSDA IRELAND LTD | IRSKO |
          35500 | EASTAR JET | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          32095 | EASTWAY AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          23226 | EASYJET AIRLINE COMPANY LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32462 | EASY AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          10068 | EDREES MUSTAFA | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          13008 | EDS USA | SPOJENÉ STÁTY |
          29883 | EFB AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          996 | EGYPTAIR | EGYPT |
          29824 | EIE EAGLE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          27085 | ELAS PROFESSIONAL | NIZOZEMSKO |
          29935 | ELMET AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          29879 | EL-SEIF ENGINEERING | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          4025 | EMBRAER | BRAZÍLIE |
          36502 | EMBRAER AAF AIRCRAFT | JIŽNÍ AFRIKA |
          9807 | EMIRATES INTL | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          34060 | EMPECOM CORPORATION | KYPR |
          33488 | ENBRIDGE | KANADA |
          30014 | ENERGEM AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          23576 | ENNA - ALGERIE | ALŽÍRSKO |
          27894 | ENTREPRENEURIAL ASST | SPOJENÉ STÁTY |
          35529 | EON AVIATION PVT LTD | SINGAPUR |
          31041 | EPC HOLDINGS 644 | SPOJENÉ STÁTY |
          29929 | ETIHAD AIRWAYS | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          36196 | EU-FLIGHT-SERVICE | NĚMECKO |
          14846 | EVA AIR | TCHAJ-WAN |
          29654 | EWA WEST | SPOJENÉ STÁTY |
          32264 | EXECUJET ASIA | AUSTRÁLIE |
          28272 | EXECUJET CHARTER | ŠVÝCARSKO |
          29471 | EXECUJET EUROPE | ŠVÝCARSKO |
          36643 | EXECUJET NEW ZEALAND | NOVÝ ZÉLAND |
          34017 | EXECUTIVE AVTN LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32109 | EXECUTIVE CHARTR USA | SPOJENÉ STÁTY |
          26147 | EXECUTIVE JETS LTD | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          27816 | EXECUTIVE JET BBJ | SPOJENÉ STÁTY |
          30494 | EXECUTIVE JET GROUP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          23881 | EXECUTIVE JET MNGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          31993 | EXECUTIVE JET SVCS | NIGÉRIE |
          32605 | EXEC JET MANAGEMENT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          1076 | EXXONMOBIL AV SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          27686 | E*TRADE GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          35797 | Felham Enterprises Inc | SPOJENÉ STÁTY |
          f10932 | Felham Enterprises Ltd. | NOVÝ ZÉLAND |
          23081 | Fertitta Enterprises | SPOJENÉ STÁTY |
          f11142 | Fine Line, L.P. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10761 | Firefly Entertainment Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10192 | First Data Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10193 | Five Star Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10210 | Foreign Manufactures Finance Corp | SPOJENÉ STÁTY |
          f10877 | Fortune Brands, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10836 | Fox Paine and Company, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          21858 | Frost Administrative Services, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10215 | Fry's Electronics, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          22523 | FAA | SPOJENÉ STÁTY |
          33646 | FAIRMONT AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          7382 | FALCONAIR LTD | JIŽNÍ AFRIKA |
          35375 | FALCON 50 LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33587 | FANAR AVIATION LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36124 | FAYAIR LTD | SPOJENÉ STÁTY |
          8430 | FAYAIR (JERSEY) | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34494 | FCI AVIATION LLC | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          12811 | FEGOTILA LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          31156 | FERNCROFT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36267 | FIRST ACFT LEASING | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36876 | FIRST FUTURE AIR SVC | INDIE |
          28957 | FJL LEASING | SPOJENÉ STÁTY |
          9695 | FJR PRIVATE FLIGHT | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          18781 | FJ900 | SPOJENÉ STÁTY |
          f10974 | FLIGHTS Inc. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          34554 | FLIGHTWORKS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          19907 | FLIGHT CONSULTANCY | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          5453 | FLYBE LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35214 | FLYDUBAI | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          32166 | FLYFORT | NORSKO |
          10992 | FLYING LION | SPOJENÉ STÁTY |
          35925 | FLYING M LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          10276 | FLYNN FINANCIAL | SPOJENÉ STÁTY |
          f10202 | FL Aviation Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          34064 | FL510 | ŠVÝCARSKO |
          11369 | FORD EUROPE LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          21529 | FOREST AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          7521 | FORMULA ONE MNGMT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34647 | FOSTER AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32201 | FOUNTAIN AIR | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          6573 | FOUR STAR | SPOJENÉ STÁTY |
          22109 | FRANKLIN TEMPLETON | SPOJENÉ STÁTY |
          22293 | FRONTLINER INC | SPOJENÉ STÁTY |
          32164 | FUTURA TRAVELS | INDIE |
          f10914 | Galt Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10217 | Gannett Co., Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          33031 | Gemini Ltd | SPOJENÉ STÁTY |
          f10219 | General Avileasing, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10227 | Global Pacific Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10234 | Guidara Nordeste Participacoes Ltda | BRAZÍLIE |
          f10984 | Guitar Center, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          24116 | GALLAGHER ENTERPRISE | SPOJENÉ STÁTY |
          34737 | GALLERIA AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          7618 | GAMA AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          7573 | GANTT AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          34865 | GARUDA AVIATION | AUSTRÁLIE |
          1277 | GENERAL DYNAMICS | SPOJENÉ STÁTY |
          f11377 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          32209 | GENERAL TECHNICS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35922 | GEN AVTN FLYING SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          f11430 | GEODUCK AVIATION II LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36098 | GEXAIR LTD. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32292 | GE COMMERCIAL AV SVC | IRSKO |
          1278 | GE CORPORATE AIR TRP | SPOJENÉ STÁTY |
          25841 | GF AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          36716 | GHAITH AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          31328 | GHANA INTL AIRLINES | GHANA |
          33100 | GHK COMPANY LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35880 | GIANCARLO TRIMARCHI | VENEZUELA |
          29477 | GIFFORD D | SPOJENÉ STÁTY |
          36916 | GIGER, R | ŠVÝCARSKO |
          30058 | GIV AIRWAYS LLC | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11424 | GKMG PARTNERS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11354 | GLEN WEST 300 INC TRUSTEE | SPOJENÉ STÁTY |
          36040 | GLOBAL BUSINESS ASS. | MALAJSIE |
          36785 | GLOBAL ELITE JETS | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          33907 | GLOBAL ESTATE & AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          35699 | GLOBAL FLEET OIL GAS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33121 | GLOBAL TRIP SUPPORT | SPOJENÉ STÁTY |
          30025 | GLOBESPAN AIRWAYS LTD T/A FLYGLOBESPAN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29430 | GODWIN PUMPS | SPOJENÉ STÁTY |
          35355 | GOLDEN FALCON 348 | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          32293 | GOODRICH CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          36312 | GOTTBETTER & PARTNER | SPOJENÉ STÁTY |
          22982 | GOVERNMENT OF NIGER | NIGER |
          32437 | GO XLS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          28048 | GRAHAM CAPITAL | SPOJENÉ STÁTY |
          33773 | GRAHAM CAPITAL MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          3259 | GRAINGER | SPOJENÉ STÁTY |
          30778 | GRANARD LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36620 | GRAND A AIRCRAFT LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          6179 | GREENAAP CONSULTANTS | SPOJENÉ STÁTY |
          35286 | GREENTECH | SPOJENÉ STÁTY |
          31982 | GREEN FLAG AVIATION | SÚDÁN |
          30895 | GSCP (NJ) INC | SPOJENÉ STÁTY |
          32596 | GSC PARTNERS | SPOJENÉ STÁTY |
          23240 | GTC MANAGEMT BURBANK | SPOJENÉ STÁTY |
          27731 | GUARD SYSTEMS ASA | NORSKO |
          30632 | GUILD INVESTMENTS | SPOJENÉ STÁTY |
          1356 | GULFSTREAM SAVANNAH | SPOJENÉ STÁTY |
          1365 | GULF AIR | BAHRAJN |
          32656 | GULF GLOBAL SVCS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36387 | GULF WINGS | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          34936 | GX Aviation | SPOJENÉ STÁTY |
          34836 | G200 LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          33864 | G5 AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          25615 | G5 EXECUTIVE | ŠVÝCARSKO |
          34978 | G550 LIMITED | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          f10240 | Hess Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10247 | Hewlett-Packard Company | SPOJENÉ STÁTY |
          35165 | Hicks Holdings LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11137 | Hubbard Broadcasting | SPOJENÉ STÁTY |
          f10254 | Hunt Consolidated Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          32412 | HAMILTON AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          12127 | HAMILTON COMPANIES | SPOJENÉ STÁTY |
          5601 | HAMLIN AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29387 | HARBERT AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          34325 | HARDWICKE PROPERTIES | SPOJENÉ STÁTY |
          30369 | HARRAH'S OPERATING C | SPOJENÉ STÁTY |
          35935 | HARRINFORD LTD | SPOJENÉ STÁTY |
          9954 | HARRIS | SPOJENÉ STÁTY |
          21857 | HARSCO | SPOJENÉ STÁTY |
          5152 | HARTH TRADING EST | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          33302 | HAVERFORD SUISSE | ŠVÝCARSKO |
          529 | HAWKER BEECHCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          32771 | HAWKER BEECH. LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33023 | HAWKER WEST | KANADA |
          32824 | HBC AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31777 | HB-JEM | ŠVÝCARSKO |
          28603 | HCC SERVICE CO | SPOJENÉ STÁTY |
          8352 | HEINZ COMPANY | SPOJENÉ STÁTY |
          30256 | HELLO | ŠVÝCARSKO |
          31253 | HERITAGE JETS (FL) | SPOJENÉ STÁTY |
          1423 | HERSHEY COMPANY | SPOJENÉ STÁTY |
          26380 | HERTZ CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          36953 | HIGHLAND AWYS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          24583 | HILL AIR COMPANY I LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          23203 | HOLLY CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          32171 | HOLROB ACFT COMPANY | SPOJENÉ STÁTY |
          24776 | HOME DEPOT | SPOJENÉ STÁTY |
          8849 | HONEYWELL MORRISTOWN | SPOJENÉ STÁTY |
          35466 | HORIZON AIR LLP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          24604 | HUNDRED PERCENT AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10896 | H. H. Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          28726 | International Jet Management | SPOJENÉ STÁTY |
          36005 | Irving Oil Transport Inc. | KANADA |
          17402 | IBM | SPOJENÉ STÁTY |
          f11457 | ICA GLOBAL SERVICES LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          1479 | ICELANDAIR | ISLAND |
          12046 | ICELAND COAST GUARD | ISLAND |
          9962 | ICELAND FROZEN FOODS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35622 | ICON TWO LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30441 | IDAHO ASSOCIATES | SPOJENÉ STÁTY |
          f11412 | IGT | SPOJENÉ STÁTY |
          36144 | ILC AVIATION GMBH | RAKOUSKO |
          f11456 | IMAGINARY IMAGES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10257 | IMS Health | SPOJENÉ STÁTY |
          32114 | INDO PACIFIC AVTN | INDIE |
          32394 | INFINITY AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35931 | INFLITE AVTN (IOM) | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          15438 | INFLITE ENGINEERING | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34771 | INTERCONT. AIRWAYS | GAMBIE |
          31503 | INTERNATIONAL JETCLUB LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34321 | INTL AVTN LEASING | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34440 | INTL FLIGHT RES | SPOJENÉ STÁTY |
          33831 | INTL TRIP PLANNING | SPOJENÉ STÁTY |
          31858 | INVEMED AVTN SRVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          26959 | ISCAR ISRAEL | IZRAEL |
          28061 | ISLAND AVTN USA | SPOJENÉ STÁTY |
          31918 | ISM AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          23317 | ITT INDUSTRIES | SPOJENÉ STÁTY |
          f11372 | IVANHOE AVIATION HOLDINGS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          27301 | IVANHOE AVIATION 2 | SINGAPUR |
          f10265 | Jackson National Life | SPOJENÉ STÁTY |
          f10555 | Janah Management Company Ltd. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10276 | Jepson Associates Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10903 | Jesse Duplantis Ministries | SPOJENÉ STÁTY |
          f10285 | Justravl Aircraft Management, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          32671 | JANNAIRE LLP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          1559 | JAPAN AIRLINES | JAPONSKO |
          35830 | JAPC INC | SPOJENÉ STÁTY |
          36420 | JASMIN AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          27693 | JATO AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11801 | JCG AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36350 | JCPenney Co. Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          493 | JC BAMFORD EXCAVATORS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          25830 | JEDINAK R AND R | KANADA |
          f10275 | JELD-WEN, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          21889 | JEPPESEN DATAPLAN 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          36498 | JETFLITE INTL LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36494 | JETSELECT, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30733 | JETSTEFF AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36274 | JETSTREAM WORLDWIDE | ČÍNA |
          24997 | JET AIRWAYS INDIA | INDIE |
          31908 | JET AIR GROUP JSC | RUSKÁ FEDERACE |
          28548 | JET AVIATION H KONG | ČÍNA |
          36501 | JET AVTN FLT SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          31952 | JET ICU AIR AMBULNCE | SPOJENÉ STÁTY |
          21727 | JET LINK | IZRAEL |
          29290 | JET MIDWEST | SPOJENÉ STÁTY |
          33417 | JET STREAM AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          7532 | JET2.COM LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11392 | JHD AIRCRAFT SALES CO LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10970 | JHS Management, LLC. | SPOJENÉ STÁTY |
          23153 | JINDAL STEEL | INDIE |
          32363 | JLJ EQUIPMENT LEASIN | SPOJENÉ STÁTY |
          36480 | JOHANNESBURG LIMITED | IRSKO |
          7628 | JOHNSON FRANKLIN | SPOJENÉ STÁTY |
          6281 | JOHNSON SC AND SON | SPOJENÉ STÁTY |
          32069 | JOHN MASON ACFT SVCS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31939 | JOKLAFLUG | ISLAND |
          26509 | JOLUK AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          24536 | JP MORGAN CHASE CY | SPOJENÉ STÁTY |
          27049 | J MAX AIR SERVICES | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10286 | Kansas City Life Insurance Company | SPOJENÉ STÁTY |
          35938 | Knightsdene Limited | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          4335 | Kraft Foods Global Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11096 | KACALP | SPOJENÉ STÁTY |
          26537 | KANGRA AVIATION (FA) | JIŽNÍ AFRIKA |
          36270 | KAUPTHING SINGER | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34670 | KEEPFLYING LLP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          3735 | KENYA AIRWAYS | KEŇA |
          24347 | KERZNER INTL. | SPOJENÉ STÁTY |
          1660 | KIBRIS TURK HAVA YOL | TURECKO |
          32845 | KILMER MANAGEMENT | KANADA |
          21519 | KINGS AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33034 | KING AIRLINES (2) | NIGÉRIE |
          35730 | KIRLAND 41025 LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32210 | KLEIN TOOLS | SPOJENÉ STÁTY |
          30456 | KMI MANAGEMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          26927 | KNICKERBOCKER | SPOJENÉ STÁTY |
          20894 | KOHLER | SPOJENÉ STÁTY |
          f11415 | KOURY AVIATION INC | SPOJENÉ STÁTY |
          33039 | KUBASE AVIATION | INDIE |
          34192 | KUDOS AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          1673 | KUWAIT AIRWAYS | KUVAJT |
          f10996 | Laurence Di Francesco | SPOJENÉ STÁTY |
          f10496 | Leucadia Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10298 | Levi, Ray & Shoup, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10299 | Limerick Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35327 | Limonia Ltd. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11216 | Logistics Business Services LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33756 | LABRAID LIMITED | CHORVATSKO |
          36286 | LAC AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          f11022 | LAKE CAPITAL LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31324 | LAS VEGAS SANDS | SPOJENÉ STÁTY |
          1703 | LEARJET | SPOJENÉ STÁTY |
          30542 | LEDAIR CANADA | KANADA |
          36957 | LEVEL 3 COMMS | SPOJENÉ STÁTY |
          25554 | LEVEL 3 COMMUNICATN | SPOJENÉ STÁTY |
          f10880 | LFG Aviation | AUSTRÁLIE |
          34322 | LG ELECTRONICS INC. | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          26996 | LIBERTY AVTN COMPANY | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33298 | LIBERTY MEDIA LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          12275 | LIBERTY MUTUAL | SPOJENÉ STÁTY |
          1727 | LIBYAN ARAB AIRLINES | LIBYE |
          31756 | LIGHTAIR | SPOJENÉ STÁTY |
          36328 | LINKSAIR LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32145 | LINK AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          1823 | LOCKHEED MARTIN CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          1755 | LOGANAIR LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34736 | LOID GLOBAL LTD | RUSKÁ FEDERACE |
          32192 | LONDON CORPORATE JET | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          23603 | LONDON EXECUTIVE AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33068 | LONG CHARTER AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          34955 | LOWA CORPORATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35829 | LOWES COMPANIES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          27766 | LOWE'S COMPANIES | SPOJENÉ STÁTY |
          35806 | LUNAR JETS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10610 | L.A.W. Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10859 | Maine Aviation Aircraft Charter, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10980 | Maltese Falcon, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10312 | McCormick and Company Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10314 | Metromedia Company | SPOJENÉ STÁTY |
          f10315 | Mexico Transportes Aereos S.A de C.V. | MEXIKO |
          f10817 | Michel Moreno | SPOJENÉ STÁTY |
          f10832 | Mountain Aviation Leasing, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33931 | MACSTEEL JET SVCS | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          26857 | MAINE AVIATION SALES | SPOJENÉ STÁTY |
          32533 | MAITON AIR LLP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32569 | MAJESTIC EXECUTIVE | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35087 | MALAMATINAS | ŘECKO |
          1801 | MALAYSIAN AIRLINES | MALAJSIE |
          3901 | MARATHON OIL | SPOJENÉ STÁTY |
          28276 | MARBYIA EXEC. FLIGHT | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          34154 | MARCO POLO AVTN LTD. | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          35077 | MARKS & SPENCER PLC | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34616 | MARQUEZ BROTHERS AV | SPOJENÉ STÁTY |
          35178 | MARRIOTT INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          22811 | MASCO | SPOJENÉ STÁTY |
          33151 | MASS HOLDING NV | NIZOZEMSKO |
          30499 | MATHYS HUGO | ŠVÝCARSKO |
          9088 | MATTHEWS AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31670 | MATTHEWS JOHN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32516 | MAZAMA FINANCE | SPOJENÉ STÁTY |
          f10308 | MBG, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          28682 | MBI AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31708 | MCAIR SERVICES | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34826 | MCAP EUROPE LTD | IRSKO |
          4260 | MCCAIN FOODS | KANADA |
          26848 | MCDONALD'S CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          f11393 | MDL CONSULTING ASSOCIATES LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          28439 | MEDIA CONSULTING | SPOJENÉ STÁTY |
          12177 | MELLON BANK | SPOJENÉ STÁTY |
          27893 | MERCK & CO | SPOJENÉ STÁTY |
          35776 | MERIDIAN (GHANA) | GHANA |
          31538 | MERLIN AVIATION | ŠVÝCARSKO |
          36335 | METROJET LIMITED US | HONGKONG (ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLAST ČLR) |
          36336 | METROJET (MPAMCL) | HONGKONG (ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLAST ČLR) |
          31076 | METRO JET USA | SPOJENÉ STÁTY |
          11068 | MGM MIRAGE | SPOJENÉ STÁTY |
          34343 | MIDAIR LS | ŠVÝCARSKO |
          26475 | MIDAMERICAN ENERGY | SPOJENÉ STÁTY |
          30837 | MIDROC AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          9082 | MIDWEST AVIATION NE | SPOJENÉ STÁTY |
          27573 | MID ROC LEASING | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          36881 | MID SOUTH AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          36609 | MIG AVIATION (UK)LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30093 | MIG RUSSIAN AIRCRAFT | RUSKÁ FEDERACE |
          25846 | MILBURN WORLD TRAVEL | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          12626 | MILLION AIR CHARTER | SPOJENÉ STÁTY |
          2294 | MIL UK RAF | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          21245 | MK AIRLINES LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33855 | MOBYHOLD LIMITED | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11427 | MOELIS & COMPANY MANAGER LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          1922 | MONARCH AIRLINES LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          3508 | MONSANTO | SPOJENÉ STÁTY |
          31348 | MORGAN STANLEY MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          32228 | MORGAN'S MACHINE | SPOJENÉ STÁTY |
          2996 | MOTOROLA AUSTIN TX | SPOJENÉ STÁTY |
          4341 | MOTOROLA ILLINOIS | SPOJENÉ STÁTY |
          32202 | MOUNTAIN AVTN LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10319 | MP Air, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          32777 | MP AVIATION LLP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          8099 | MSF AVIATION | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          23928 | MULTIFLIGHT LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36762 | MURRAY AIR | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34926 | MURRAY AIR LTD | MALTA |
          31584 | MVOC | SPOJENÉ STÁTY |
          32579 | MYSKY LLP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          315 | M G TRANSPORT | SPOJENÉ STÁTY |
          f10305 | M.J. Air, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10327 | National Gypsum Company | SPOJENÉ STÁTY |
          f10338 | Nordstrom, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          28895 | NAC AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          23230 | NASA | SPOJENÉ STÁTY |
          f10324 | NASCAR, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          36849 | NATIONAL AIR CARGO | SPOJENÉ STÁTY |
          35849 | NATIONAL AVTN COMP. | INDIE |
          6764 | NATIONAL JETS | SPOJENÉ STÁTY |
          36582 | NATIONAL LIN. M-SBAH | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          9900 | NATIONWIDE MUTUAL | SPOJENÉ STÁTY |
          7853 | NATURAL ENVIRONMENT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          8721 | NAUTHIZ PTY LTD | AUSTRÁLIE |
          20472 | NCC SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          8419 | NETJETS INTL - USA | SPOJENÉ STÁTY |
          32049 | NEWJETCO EUROPE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          27890 | NEWSFLIGHT NY | SPOJENÉ STÁTY |
          36325 | NEWS AMERICA INC | SPOJENÉ STÁTY |
          36522 | NEW ORION AIR GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          31086 | NIGERIAN EAGLE AIRLINES | NIGÉRIE |
          33712 | NOBLE FOODS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33203 | NOCLAF LIMITED | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36355 | NOLA AVIATION | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          f11329 | NORLEASE INC | SPOJENÉ STÁTY |
          33099 | NORTH AMER JET LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          22212 | NORWEGIAN AIRSHUTTLE | NORSKO |
          31004 | NOVA CORPORATE SVCS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31489 | NS AVIATION | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f11326 | N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO | SPOJENÉ STÁTY |
          31771 | N526EE | SPOJENÉ STÁTY |
          31910 | N700GB | SPOJENÉ STÁTY |
          31781 | N846QM | SPOJENÉ STÁTY |
          31780 | N941AM | SPOJENÉ STÁTY |
          f10342 | Olayan Financing Company | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          f10509 | Operadora de Vuelos Ejecutivas, S.A. de C.V. | MEXIKO |
          f10348 | Orient Wonder Internationl Ltd. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f11189 | Orkin Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10917 | OAKLR Aviation Services LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          21845 | OAKMONT | SPOJENÉ STÁTY |
          31679 | OASIS SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          33974 | OCEAN SKY ACFT MNGT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33108 | OCEAN SKY AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33502 | OCEAN SKY (TURKEY) | TURECKO |
          31793 | OCEAN SKY (UK) LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          28254 | OICE | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          22820 | OMAN AIR | OMÁN |
          22436 | OMAN ROYAL FLIGHT | OMÁN |
          17692 | ONUR AIR | TURECKO |
          22888 | ON TIME AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          f11444 | OPA LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          25897 | OPEN ROAD AIRWAYS | SPOJENÉ STÁTY |
          33227 | OPUS NOMINEES LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30217 | ORION AIR PTE | SINGAPUR |
          f10603 | OTO Development, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35176 | Pacific Jet Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10820 | Palm Beach Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10351 | Paramount Pictures Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f11009 | Park Rise Investments Ltd. | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          f10356 | Peabody Energy | SPOJENÉ STÁTY |
          f10609 | Pegasus South, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10976 | Peregrine Point, LLC. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10595 | Pfizer Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10918 | Pilgrim Air | SPOJENÉ STÁTY |
          f11181 | Pilot Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10979 | Pinjet Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10369 | Professional Jet Management, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10370 | Pyle Group LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36857 | PACIFIC STREAM | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          2088 | PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES | PÁKISTÁN |
          28158 | PALACE INTL | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30002 | PALM TREE AVIATION | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          35530 | PAMIR AIRWAYS | AFGHÁNISTÁN |
          f10642 | PAM Management Serv. LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          948 | PAN MARITIME LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30968 | PAN-GULF AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33154 | PARAGON GLOBAL FLT S | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32132 | PARKRIDGE AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36085 | PARK HOUSE AVTN LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36875 | PATRONUS AVIATION | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          31009 | PATTISON AIRWAYS | KANADA |
          34044 | PD AIR OPERATION LTD | NĚMECKO |
          34075 | PEAKVIEW LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30697 | PEARSONS ASSETS GRP | SINGAPUR |
          33882 | PEGASUS ELITE AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          22294 | PENSKE JET | SPOJENÉ STÁTY |
          36038 | PEROLUX SARL | LUCEMBURSKO |
          36792 | PETERSON AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          22283 | PHELPS DODGE CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          32057 | PINNACLE OPERATIONS | SPOJENÉ STÁTY |
          31931 | PLAINS EXPLORATION | SPOJENÉ STÁTY |
          21824 | PLANES AND PARTS | KANADA |
          26674 | PNC BANK CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          33478 | POBEDY CORPORATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          22309 | POLET | RUSKÁ FEDERACE |
          32061 | POLYGON AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          30970 | POOL AVIATION NW LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33115 | POTASH CORP ( 2 ) | KANADA |
          f10729 | PPD Development, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30220 | PPL AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36021 | PREMIUM JET | ŠVÝCARSKO |
          22434 | PRESIDENTIAL FLT UAE | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          31920 | PRESTBURY TWO | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33762 | PRESTIGE JET RENTAL | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35276 | PRESTIGE JP LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36417 | PRIME AVIATION HOLD. | SINGAPUR |
          36789 | PRIME LEGACY MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          31222 | PRIVATE AIRCRAFT INT | IZRAEL |
          36797 | PRIVATE JET GROUP | LIBANON |
          35665 | PRIVILEGE AIRWAYS | INDIE |
          3751 | PROCTER&GAMBLE | SPOJENÉ STÁTY |
          33080 | PROPINVEST ASSET MGM | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35365 | PRO FLITE | SPOJENÉ STÁTY |
          33780 | PTB (EMERALD) PTY | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32329 | PUNJ LLOYD | INDIE |
          32487 | P.M. AIR | KANADA |
          2196 | QANTAS AIRWAYS | AUSTRÁLIE |
          21912 | QATAR AIRWAYS | KATAR |
          33331 | QUADRA AVIATION LP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31585 | QUALCOMM | SPOJENÉ STÁTY |
          30948 | QUINN AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35924 | QWEST COMMUNICATIONS | SPOJENÉ STÁTY |
          f10376 | Raytheon Company | SPOJENÉ STÁTY |
          f10378 | Red White & Blue Pictures, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10975 | Regions Financial Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          29692 | RABBIT RUN | SPOJENÉ STÁTY |
          36105 | RAMPART AVIATION INC | SPOJENÉ STÁTY |
          32174 | RAVELLO ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          26191 | RAVENHEAT MANUFACTRG | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30485 | RC AVIATION LLP | SPOJENÉ STÁTY |
          29739 | RDV PROPERTIES (ARC) | SPOJENÉ STÁTY |
          29515 | RED LINE AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35918 | REGIONAL 1 AIRLINES | KANADA |
          31859 | RELATIONAL INVESTORS | SPOJENÉ STÁTY |
          9674 | REMO INVESTMENTS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33614 | RICHARD HAYWARD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35143 | RICHMOND AMERICAN | SPOJENÉ STÁTY |
          29947 | RIVERSIDE AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35940 | RIZON JET UK LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          5547 | RJR WINSTON SALEM | SPOJENÉ STÁTY |
          30422 | RL WINGS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31650 | ROBINSON AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          8271 | ROCKWELL COLLINS | SPOJENÉ STÁTY |
          36351 | ROCKWELL COLLINS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          26146 | ROCK AIR LTD | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          21667 | ROSS INVESTMENTS | SPOJENÉ STÁTY |
          31832 | ROWLEY M | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          28988 | ROYAL BANK SCOTLAND | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          2296 | ROYAL BRUNEI | BRUNEJ |
          29599 | ROYAL JET | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          2297 | ROYAL JORDANIAN AIRLINES | JORDÁNSKO |
          30527 | RP AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          34828 | RUNWAY ASSET MNGT | JIŽNÍ AFRIKA |
          36945 | RUSSIAN COOPER C.H. | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          36882 | R & G AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f1467 | Sails In Concert, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          20467 | Samaritan's Purse | SPOJENÉ STÁTY |
          3991 | Sioux Company Ltd | ŠVÝCARSKO |
          30904 | Skyflight | SPOJENÉ STÁTY |
          f11112 | Sky Aviation LTD. | GIBRALTAR (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10405 | Snapper Consulting Inc. | BRAZÍLIE |
          36081 | Starbucks Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10410 | Starwood Asset Management, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10899 | Sterling Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30329 | SAGA AIRLINES | TURECKO |
          25565 | SAGE (UK) | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29648 | SAGITTA LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          34319 | SAPOFINA AVTN LTD. | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          32608 | SAVANNAH AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          12627 | SCANDI AIRLEASING | ŠVÉDSKO |
          f10894 | SCB Falcon, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          3236 | SCOTTISH & NEWCASTLE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          22305 | SEAFLIGHT AVTN | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36492 | SEAGRAVE AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          33214 | SEENO CONSTRUCTION | SPOJENÉ STÁTY |
          f11025 | SELA HOLDING COMPANY LTD | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          26695 | SELECT PLANT HIRE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36444 | SETON DAVID | KEŇA |
          f11250 | SGSF Capital Venture LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36843 | SG FINANS AS | NORSKO |
          22418 | SHAMROCK AVTN NJ | SPOJENÉ STÁTY |
          22814 | SHARJAH RULERS FLT | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          33126 | SHAW COMMUNICATIONS | KANADA |
          35777 | SHAW WALLACE | INDIE |
          32093 | SHEARWATER AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          27163 | SHERIDAN AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          29727 | SHUKRA | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11453 | SIAREX SOCIETY INC | SPOJENÉ STÁTY |
          28022 | SIEBEL SYSTEMS UK | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36604 | SIERRA AVIATION LP | SPOJENÉ STÁTY |
          32002 | SIERRA STELLAR | SPOJENÉ STÁTY |
          33581 | SIGNAL AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          2463 | SINGAPORE AIRLINES | SINGAPUR |
          7867 | SIXT | NĚMECKO |
          35145 | SKA AIR & LOGISTICS | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          30241 | SKYBLUE AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34695 | SKYBUS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          35065 | SKYBUS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32526 | SKYEXPRESS JSC | RUSKÁ FEDERACE |
          33042 | SKYHOPPER | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35728 | SKYLANE LP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          23638 | SKYSERVICE BUSINESS | KANADA |
          32337 | SKYSTEAD | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          33788 | SKYTRAVEL LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31074 | SKYWAY RUSSIA | RUSKÁ FEDERACE |
          32553 | SKYWORKS CAPITAL | SPOJENÉ STÁTY |
          34918 | SKY AERONAUTICAL | IRSKO |
          29880 | SKY AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          34281 | SKY AVIATION SERV. | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          31208 | SKY BEYOND HOLDINGS | SINGAPUR |
          36037 | SK TELECOMM | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          30794 | SLEEPWELL AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32954 | SLW INTERNATIONAL | SPOJENÉ STÁTY |
          24142 | SMC AVIATION | KYPR |
          6404 | SONY AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          36182 | SOPHAR PROPERTY | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          32599 | SOUTHERN AIR SYSTEMS | SPOJENÉ STÁTY |
          2316 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | JIŽNÍ AFRIKA |
          36653 | SOUTH AFR. BREWERIES | JIŽNÍ AFRIKA |
          30582 | SPACE EXPLORATION | SPOJENÉ STÁTY |
          32897 | SPC AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34137 | SPECIAL OPS LTD. | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          25246 | SPECSAVERS AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31762 | SPORTSMENS AVTN GRP | SPOJENÉ STÁTY |
          32603 | SPRING AIR | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          28904 | SPX CORPORATION | SPOJENÉ STÁTY |
          5216 | SRILANKAN AIRLINES | SRÍ LANKA |
          30500 | STANDARD & POORS | SPOJENÉ STÁTY |
          36639 | STARS AWAY AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          32446 | STAR AVIATION SRVCS | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35816 | STAR PERU | PERU |
          32554 | STA (2006) LLP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32993 | STC BERMUDA LTD. | EGYPT |
          33469 | STEPHEN R. LLOYD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30889 | STIRLING AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          17378 | STOCKHOLM AIRCRAFT | NIZOZEMSKO |
          27889 | STULLER SETTINGS | SPOJENÉ STÁTY |
          28152 | ST AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          24644 | ST MERRYN AIR | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          24529 | SUBPRICE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          9182 | SUCKLING AIRWAYS (CAMBRIDGE) LTD T/A SCOTAIRWAYS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          20474 | SUMMIT AVTN USA 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          8397 | SUNCOAST AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          29813 | SUNCOR ENERGY | KANADA |
          33705 | SUNDT AIR MNGT AS | NORSKO |
          f11402 | SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          32807 | SUN TV NETWORK | INDIE |
          8963 | SUREWINGS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          28720 | SUZUKI DEL CARIBE | PORTORIKO (SPOJENÉ STÁTY) |
          34329 | SVCS AEREOS DENIM | MEXIKO |
          5683 | SWAGELOK | SPOJENÉ STÁTY |
          28494 | SWISS | ŠVÝCARSKO |
          31527 | SYMPHONY MILLENIUM | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          2642 | SYRIAN ARAB AIRLINES | SÝRIE |
          22649 | S BOTSWANA | BOTSWANA |
          22593 | S BRUNEI SULTAN | BRUNEJ |
          27535 | S PRESIDENT SUDAN | SÚDÁN |
          29242 | S TANZANIA | REPUBLIKA TANZANIE |
          12588 | S UGANDA | UGANDA |
          f11003 | Tendencia Asset Management | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10439 | Tesoro Aviation Company | SPOJENÉ STÁTY |
          25363 | The Boeing Company | SPOJENÉ STÁTY |
          f10831 | The Richard E. Jacobs Group, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11002 | Titan International Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10446 | Tour Air, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10844 | Trident Seafoods | SPOJENÉ STÁTY |
          f10452 | Truman Arnold Companies | SPOJENÉ STÁTY |
          f10990 | Ty-Tex Exploration Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          26684 | TAG AVIATION UK LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33802 | TAIL WIND LTD. | ŠVÝCARSKO |
          36754 | TAK AVIATION | NIGÉRIE |
          33497 | TAK SERVICES LTD AVV | JORDÁNSKO |
          35547 | TAM AVIATION | ÁZERBÁJDŽÁN |
          24397 | TARKIM | TURECKO |
          27291 | TARRANT ADVISORS | SPOJENÉ STÁTY |
          31697 | TAS CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          4189 | TAUBMAN | SPOJENÉ STÁTY |
          32242 | TAYLOR ENERGY COMPANY LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36827 | TCC AIR SERVICES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          29164 | TELUS COMMUNICATIONS | KANADA |
          28114 | TEXAS AVTN SALES&LSN | SPOJENÉ STÁTY |
          15677 | TEXTRON | SPOJENÉ STÁTY |
          27034 | THOMAS COOK AIRLINES LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35441 | THOMAS ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          f10971 | THOMAS William H. | SPOJENÉ STÁTY |
          30131 | THOMSON AIRWAYS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31218 | THUNDER AIR UK LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35153 | THUN AB | ŠVÉDSKO |
          27799 | TIDEWATER | SPOJENÉ STÁTY |
          34842 | TINKLER GROUP AVTN | AUSTRÁLIE |
          4744 | TITAN AIRWAYS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36184 | TNT EXPRESS (UK) | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36462 | TOP ACES INC | KANADA |
          32110 | TOP AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          9705 | TOWER HOUSE CONSULTS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33891 | TOWN & COUNTRY FOOD | SPOJENÉ STÁTY |
          32029 | TPG AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          34674 | TRANSCONT. WINGS | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY |
          26670 | TRANSMERIDIAN AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          5759 | TRANS CAN PIPELINES | KANADA |
          31673 | TRAVELERS INDEMNITY CO | SPOJENÉ STÁTY |
          33923 | TREK-AIR B.V. | NIZOZEMSKO |
          28999 | TRIDENT LEASING | IRSKO |
          36495 | TRIMEL INVESTMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          33853 | TRINITY AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36471 | TRIPLE S AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          13174 | TRUSTAIR LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          26165 | TRYGON LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32832 | TUCK AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          21887 | TUDOR INVESTMENTS | SPOJENÉ STÁTY |
          24731 | TURKMENISTAN | TURKMENISTÁN |
          28983 | TWINWOOD TRANSPORT. | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          7971 | TW AIR | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10460 | Unisys Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          2795 | Universal Weather and Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          22512 | UGANDA EXEC FLIGHT | UGANDA |
          12105 | UIM AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          35124 | UNICREDIT GLOBAL | RAKOUSKO |
          32889 | UNIQE AIR (UK) | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          2782 | UNITED AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          35763 | UNITED AIRWAYS (BD) | BANGLADÉŠ |
          4090 | UNITED COMPANY THE | SPOJENÉ STÁTY |
          21505 | UNITED CONSTRUCTION | TURECKO |
          34059 | UNITED WEST AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          35464 | UNIVERSAL AIR SVCS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33177 | UNIV AVN MIDDLE EAST | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          34914 | USA JET AIRLINES 3 | SPOJENÉ STÁTY |
          f10462 | US Bank NA Trustee | SPOJENÉ STÁTY |
          28951 | US EPPERSON UNDERWRT | SPOJENÉ STÁTY |
          34260 | US MARSHALS SERVICE | SPOJENÉ STÁTY |
          35834 | UTFLIGHT | SPOJENÉ STÁTY |
          18224 | UZBEKISTAN AIRWAYS | UZBEKISTÁN |
          30637 | Vale S/A | BRAZÍLIE |
          f10591 | Vulcan Materials Company | SPOJENÉ STÁTY |
          8962 | VALERO ENERGY | SPOJENÉ STÁTY |
          33003 | VEDANTA ALUMINA LTD | INDIE |
          7861 | VERIZON CORPORATE SERVICES GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          35720 | VICIS CAPITAL L.L.C | SPOJENÉ STÁTY |
          36079 | VIKING HELLAS | ŘECKO |
          34107 | VIPER AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          8142 | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30418 | VMD AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          32477 | VOLITO AVIATION AB | ŠVÉDSKO |
          f11345 | VS MANAGEMENT LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          34977 | V1 FLT SUP. INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          f10470 | Waste Management Security Services L.L.C. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10471 | Wayne A Reaud | SPOJENÉ STÁTY |
          f10629 | Weyerhaeuser Company | SPOJENÉ STÁTY |
          f10479 | Wichita Air Services, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10482 | Windsor Media Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10881 | Worldwide Business Jets Corp | SPOJENÉ STÁTY |
          f10483 | World Harvest Church Flight Operations | SPOJENÉ STÁTY |
          35911 | WALLAN AVIATION 2 | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          25432 | WAL-MART STORES | SPOJENÉ STÁTY |
          30900 | WARNER ROAD AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          35511 | WARWICKSHIRE BLUE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31377 | WA DEVELOPMENTS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35535 | WELLS FARGO BANK (2) | SPOJENÉ STÁTY |
          2885 | WESTAIR FLYING | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36283 | WESTERN AIR CHTR KX | SPOJENÉ STÁTY |
          f11376 | WESTERN ASSET MANAGEMENT CO | SPOJENÉ STÁTY |
          34328 | WESTFIELD LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          25990 | WESTSHORE AVTN MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          34873 | WESTSTAR AVTN SVCS | MALAJSIE |
          22445 | WHITE CLOUD | SPOJENÉ STÁTY |
          28542 | WHITE ROSE AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          32120 | WILDERNESS POINT ASS | SPOJENÉ STÁTY |
          35983 | WILLIAMS AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11390 | WILLIS LEASE FINANCE CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          36185 | WILMINGTON TRUST(EI) | IRSKO |
          34008 | WINGED BULL AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36815 | WING AVTN CHTR SVC | SPOJENÉ STÁTY |
          25648 | WING AVTN USA | SPOJENÉ STÁTY |
          29596 | WINNEPEG C/O REYES | SPOJENÉ STÁTY |
          32802 | WIV AIR-2 LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31438 | WOOD J M | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30474 | WORLD IS YOURS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          22444 | WORTHINGTON INDUSTRY | SPOJENÉ STÁTY |
          32152 | WYNDHAM WORLDWIDE | SPOJENÉ STÁTY |
          f10485 | Xerox Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          24421 | XAMEX INVESTMENTS | SPOJENÉ STÁTY |
          32609 | XIAMEN AVIATION AVV | RUSKÁ FEDERACE |
          34976 | YH AVIATION LTD | ŠVÝCARSKO |
          f10983 | Zachry Industrial Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10488 | Ziff Brothers Investment, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10490 | Zimmer Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11242 | Zoe Air | JIŽNÍ AFRIKA |
          34953 | ZENITH CAPITAL LTD | ŠVÝCARSKO |
          f11027 | ZENITH INSURANCE COMPANY | SPOJENÉ STÁTY |
          5943 | ZENO AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          35380 | 19TH HOLE CORP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          1905 | 3M COMPANY | SPOJENÉ STÁTY |
          34746 | 51 NORTH LIMITED | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30021 | 57 AVIATION SERVICES LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          6803 | 711 CODY INC | SPOJENÉ STÁTY |
          27726 | 994748 ONTARIO INC | KANADA |
          a11749 | Operator using TAIL NB: CFLHQ | Neznámý |
          a11752 | Operator using TAIL NB: GCGFA | Neznámý |
          a11757 | Operator using TAIL NB: GMACP | Neznámý |
          a11758 | Operator using TAIL NB: GOCSE | Neznámý |
          a11759 | Operator using TAIL NB: GSABI | Neznámý |
          a11480 | Operator using TAIL NB: N1667J | Neznámý |
          a11482 | Operator using TAIL NB: N192NC | Neznámý |
          a11485 | Operator using TAIL NB: N22NG | Neznámý |
          a11486 | Operator using TAIL NB: N254GA | Neznámý |
          a11743 | Operator using TAIL NB: N289MU | Neznámý |
          a11744 | Operator using TAIL NB: N411SF | Neznámý |
          a11493 | Operator using TAIL NB: N44EG | Neznámý |
          a11494 | Operator using TAIL NB: N450LC | Neznámý |
          a11499 | Operator using TAIL NB: N588AT | Neznámý |
          a11507 | Operator using TAIL NB: N86LF | Neznámý |
          a11509 | Operator using TAIL NB: N899SR | Neznámý |
          a11513 | Operator using TAIL NB: N928GC | Neznámý |
          a11514 | Operator using TAIL NB: N94PC | Neznámý |
          a11516 | Operator using TAIL NB: N988T | Neznámý |
          a11518 | Operator using TAIL NB: N995BE | Neznámý |
          a11532 | Operator using TAIL NB: VPBAT | Neznámý |
          a11538 | Operator using TAIL NB: VPCJM | Neznámý |
          a11540 | Operator using TAIL NB: VPCRO | Neznámý |
          a11544 | Operator using TAIL NB: VQBAM | Neznámý |
          a11550 | Operator using TAIL NB: VQBHP | Neznámý |
          a11747 | Operator using TAIL NB: VTRAK | Neznámý |
          a11762 | Operator using TAIL NB: VPCAU | Neznámý |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.