Nařízení Komise (EU) č. 174/2011 ze dne 23. února 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 174/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 174/2011
          ze dne 23. února 2011,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 314/2004 ze dne 19. února 2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe [1], a zejména na čl. 11 písm. b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha III nařízení (ES) č. 314/2004 obsahuje seznam osob, kterých se týká zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP ze dne 15. února 2011 [2] o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe vyjmenovává fyzické a právnické osoby, na které se vztahují omezení uvedená v článku 5 uvedeného rozhodnutí, a nařízení (ES) č. 314/2004 naplňuje toto rozhodnutí do té míry, že je vyžadováno opatření na úrovni Unie. Příloha III nařízení (ES) č. 314/2004 by proto měla být změněna, aby se zajistil soulad s tímto rozhodnutím Rady,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha III nařízení (ES) č. 314/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. února 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          ředitel – vedoucí služby nástrojů zahraniční politiky
          [1] Úř. věst. L 55, 24.2.2004, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 42, 16.2.2011, s. 6.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha III nařízení (ES) č. 314/2004 se mění takto:
          1. Z oddílu "I. Fyzické osoby" se odstraňují následující záznamy:
          "6. Bonyongwe, Willa (také známa jako Willia)
          10. Chairuka, Annie Flora Imagine
          13. Charamba, Rudo Grace
          14. Charumbira, Fortune Zefanaya
          20. Chihuri, Isobel (také známa jako Isabel) Halima
          27. Chingoka, Peter Farai
          33. Chitepo, Victoria
          40. Damasane, Abigail
          43. Dokora, Lazarus
          45. Gambe, Theophilus
          46. Georgias, Aguy
          49. Gono, Helen (také známa jako Hellin) Mushanyuri
          50. Gula-Ndebele, Sobuza
          57. Jangara (také známý jako Changara), Thomsen
          59. Kangai, Kumbirai
          63. Kaukonde, Ray Joseph
          69. Kuruneri, Christopher Tichaona
          73. Lesabe, Thenjiwe V.
          77. Made, Patricia A.
          83. Malinga, Joshua
          88. Masawi, Ephrahim Sango
          96. Matshalaga, Obert
          97. Matshiya, Melusi (Mike)
          126. Mugabe, Sabina
          128. Muguti, Edwin
          143. Mutinhiri, Tracey
          151. Ndlovu, Naison K.
          152. Ndlovu, Richard
          160. Nyathi, George
          164. Parirenyatwa, Choice
          167. Patel, Khantibhal
          168. Pote, Selina M.
          180. Jangara (také známý jako Sekeramayi), Tsitsi Chihuri
          193. Stamps, Timothy
          197. Udenge, Samuel"
          2. Níže uvedené záznamy u osob uvedených v oddíle "I. Fyzické osoby" se nahrazují těmito záznamy:
          Jméno | Funkce / důvody pro uvedení na seznamu; identifikační údaje | Datum zařazení do seznamu podle čl. 7 odst. 2: |
          1.Mugabe, Robert Gabriel | Prezident, nar. 21.2.1924, cestovní pas AD001095. Předseda vlády a osoba odpovědná za činnosti, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 21.2.2002 |
          8.Buka (také známa jako Bhuka), Flora | Pracovnice úřadu prezidenta (bývalá státní ministryně pro zvláštní záležitosti odpovědná za programy rozvoje a znovuosídlení země, bývalá státní ministryně v úřadu viceprezidenta a bývalá státní ministryně pro pozemkovou reformu v úřadu prezidenta), nar. 25.2.1968. Bývalá členka vlády, jež se podílela na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          11.Chapfika, David | Bývalý náměstek ministra zemědělství (bývalý náměstek ministra financí), nar. 7.4.1957. Bývalý člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 21.2.2004 |
          12.Charamba, George | Stálý tajemník ministerstva informací a propagace, nar. 4.4.1963, cestovní pas: AD002226. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 21.2.2002 |
          17.Chigwedere, Aeneas Soko | Guvernér provincie: Mashonaland East, bývalý ministr, narozen 25.11.1939 Bývalý člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          18.Chihota, Phineas | Náměstek ministra průmyslu a mezinárodního obchodu. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 16.6.2005 |
          21.Chimbudzi, Alice | Členka výboru politbyra ZANU (PF) (Africký národní svaz Zimbabwe-Vlastenecká fronta). Členka politbyra se silnými vazbami na vládu a její politiku. | 16.6.2005 |
          23.Chimutengwende, Chenhamo Chekezha | Bývalý státní tajemník pro otázky vztahu s veřejností a komunikaci (bývalý ministr pro informace, bývalý ministr pošt a telekomunikací), narozen 28.8.1943. Bývalý člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávaly demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 16.6.2005 |
          25.Chinamasa, Patrick Anthony | Ministr spravedlnosti, právních a parlamentních věcí, narozen 25.1.1947. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 21.2.2002 |
          38.Chombo, Ignatius Morgan Chininya | Ministr pro místní samosprávu, veřejné práce a městský rozvoj, narozen 1.8.1952. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 21.2.2002 |
          51.Gumbo, Rugare Eleck Ngidi | Bývalý ministr zemědělství (bývalý ministr pro hospodářský rozvoj), narozen 8.3.1940. Bývalý člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávaly demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          62.Kasukuwere, Saviour | Náměstek ministra pro rozvoj mládeže a vytváření pracovních míst a náměstek tajemníka politbyra ZANU (PF) pro záležitosti mládeže, nar. 23.10.1970. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          72.Langa, Andrew | Náměstek ministra pro životní prostředí a cestovní ruch (bývalý náměstek ministra dopravy a komunikací). Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 21.2.2004 |
          76.Made, Joseph Mtakwese | Státní tajemník pro zemědělské inženýrství a mechanizaci (bývalý ministr zemědělství a rozvoje venkova), nar. 21.11.1954. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 21.2.2002 |
          78.Madzongwe, Edna (také známa jako Edina) | Předsedkyně senátu ZANU-PF, narozena 11.7.1943. Členka politbyra se silnými vazbami na vládu a její politiku. | 25.7.2002 |
          84.Maluleke, Titus | Guvernér provincie: Masvingo (bývalý náměstek ministra školství, sportu a kultury). Bývalý člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 18.4.2007 |
          85.Mangwana, Paul Munyaradzi | Státní tajemník pro posílení podílu původních obyvatel na správě země, nar. 10.8.1961. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          87.Marumahoko, Reuben | Náměstek ministra zahraničních věcí (bývalý náměstek ministra vnitra), narozen 4.4.1948. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 14.9.2002 |
          94.Matiza, Joel Biggie | Náměstek ministra pro bytovou výstavbu a sociální vybavenost na venkově, nar. 17.8.1960. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 16.6.2005 |
          95.Matonga, Brighton | Náměstek ministra pro informace a propagaci, nar. v roce 1969. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 16.6.2005 |
          98.Mavhaire, Dzikamai | Člen výboru politbyra ZANU – PF. Člen politbyra se silnými vazbami na vládu a její politiku. | 6.3.2007 |
          99.Mbiriri, Partson | Stálý tajemník, ministerstvo pro místní samosprávu, veřejné práce a rozvoj měst. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 2.8.2005 |
          102.Midzi, Amos Bernard (Mugenva) | Bývalý ministr pro doly a rozvoj důlního průmyslu (bývalý ministr pro rozvoj energetiky a elektřiny), nar. 4.7.1952. Bývalý člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávaly demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 14.9.2002 |
          103.Mnangagwa, Emmerson Dambudzo | Ministr bytové výstavby na venkově a sociálního zabezpečení (bývalý předseda parlamentu), narozen 15.9.1946. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 21.2.2002 |
          104.Mohadi, Kembo Campbell Dugishi | Ministr vnitra (bývalý náměstek ministra pro místní samosprávu, veřejné práce a státní bytovou výstavbu), narozen 15.11.1949. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          112.Mpofu, Obert Moses | Ministr průmyslu a mezinárodního obchodu (bývalý guvernér provincie: Matabeleland – Sever) (náměstek tajemníka politbyra ZANU-PF pro národní bezpečnost), nar. 12.10.1951. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          117.Muchena, Olivia Nyembesi (také známa jako Nyembezi) | Státní tajemnice pro vědu a technologie v kanceláři prezidenta (bývalá státní tajemnice v kanceláři viceprezidenta Msiky), narozena 18.8.1946. Členka vlády, jež se podílela na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          118.Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange | Tajemnice politbyra strany ZANU-PF pro rovnost žen a mužů a kulturu (bývalá ministryně pro záležitosti žen, rovnost žen a mužů a rozvoj společnosti), nar. 14.12.1958. Bývalá členka vlády, jež se podílela na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          121.Mudenge, Isack Stanislaus Gorerazvo | Ministr vyššího a vysokého školství (bývalý ministr zahraničních věcí), narozen 17.12.1941. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 21.2.2002 |
          124.Mugabe, Grace | Nar. 23.7.1965, č. pasu AD001159. Manželka předsedy vlády, jež se podílela na činnosti, která závažným způsobem podkopává demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          129.Mujuru, Joyce Teurai Ropa | Viceprezident (bývalý ministr pro vodní zdroje a rozvoj infrastruktury), nar. 15.4.1955. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          130.Mujuru, Solomon T.R. | Člen nejvyššího výboru politbyra ZANU-PF, narozen 1.5.1949. Člen politbyra se silnými vazbami na vládu a její politiku. | 25.7.2002 |
          133.Mumbengegwi, Samuel Creighton | Bývalý ministr financí; bývalý státní tajemník pro posílení podílu původních obyvatel na správě země, nar. 23.10.1942. Bývalý člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          134.Mumbengegwi, Simbarashe Simbanenduku | Ministr zahraničních věcí, nar. 20.7.1945, cestovní pas: AD001086. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 16.6.2005 |
          137.Mushohwe, Christopher Chindoti | Guvernér provincie: Manicaland. (bývalý ministr dopravy a komunikací, bývalý náměstek ministra dopravy a komunikací), nar. 6.2.1954. Bývalý člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          138.Mutasa, Didymus Noel Edwin | Státní tajemník pro národní bezpečnost, pozemkovou reformu a znovuusidlování v kanceláři prezidenta, tajemník ZANU-PF pro státní správu, narozen 27.7.1935. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          141.Mutezo, Munacho | Bývalý ministr pro vodní zdroje a rozvoj infrastruktury. Bývalý člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 16.6.2005 |
          142.Mutinhiri, Ambros (také známý jako Ambrose) | Ministr pro rozvoj mládeže, rovnost žen a mužů a vytváření pracovních míst, brigádní generál ve výslužbě. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 21.2.2004 |
          144.Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza | Bývalý náměstek ministra pro rozvoj malých a středních podniků a pro tvorbu pracovních míst, narozen 27.5.1948. Bývalý člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 14.9.2002 |
          146.Muzenda, Tsitsi V. | Člen nejvyššího výboru politbyra ZANU-PF, narozen 28.10.1922. Člen politbyra se silnými vazbami na vládu a její politiku. | 25.7.2002 |
          148.Mzembi, Walter | Náměstek ministra pro vodní zdroje a rozvoj infrastruktury, nar. 16.3.1964. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 18.4.2007 |
          150.Ncube, Abedinico | Náměstek ministra veřejných služeb, práce a sociálních věcí (bývalý náměstek ministra zahraničních věcí), nar. 13.10.1954. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          153.Ndlovu, Sikhanyiso | Bývalý ministr pro informace a propagaci (bývalý náměstek ministra vyššího a vysokého školství), narozen 20.9.1949. Bývalý člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          154.Nguni, Sylvester | Ministr pro hospodářský rozvoj (bývalý náměstek ministra zemědělství), nar. 4.8.1955. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 16.6.2005 |
          155.Nhema, Francis | Ministr pro životní prostředí a cestovní ruch, nar. 7.4.1959. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          157.Nkomo, John Landa | Bývalý předseda poslanecké sněmovny (bývalý ministr pro zvláštní záležitosti v kanceláři prezidenta), národní předseda ZANU-PF, narozen 22.8.1934. Bývalý člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 21.2.2002 |
          158.Nyambuya, Michael Reuben | Bývalý ministr pro rozvoj energetiky a elektřiny (bývalý generálporučík, guvernér provincie: Manicaland (Manica)), nar. 23.7.1955. Bývalý člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 21.2.2004 |
          159.Nyanhongo, Magadzire Hubert | Náměstek ministra dopravy a komunikací. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 16.6.2005 |
          163.Nyoni, Sithembiso Gile Glad | Ministryně pro rozvoj malých a středních podniků a pro tvorbu pracovních míst, narozena 20.9.1949. Členka vlády, jež se podílela na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          165.Parirenyatwa, David Pagwese | Ministr zdravotnictví a péče o dítě (bývalý náměstek ministra), narozen 2.8.1950. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          174.Sakabuya, Morris | Náměstek ministra pro místní samosprávu, veřejné práce a rozvoj měst. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 16.6.2005 |
          175.Sakupwanya, Stanley | Náměstek tajemníka politbyra ZANU-PF pro zdraví a sociální zabezpečení dětí. Člen politbyra se silnými vazbami na vládu a její politiku. | 25.7.2002 |
          177.Sandi, E. | Náměstkyně tajemnice politbyra ZANU-PF pro záležitosti žen. Členka politbyra se silnými vazbami na vládu a její politiku. | 16.6.2005 |
          178.Savanhu, Tendai | Náměstek tajemníka politbyra ZANU-PF pro dopravu a sociální zabezpečení, narozen 21.3.1968. Člen politbyra se silnými vazbami na vládu a její politiku. | 16.6.2005 |
          179.Sekeramayi, Sydney (také známý jako Sidney) Tigere | Ministr obrany, narozen 30.3.1944. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 21.2.2002 |
          182.Shamu, Webster Kotiwani | Státní tajemník pro provádění politiky (bývalý státní tajemník pro provádění politiky v kanceláři prezidenta), narozen 6.6.1945. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 21.2.2004 |
          183.Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa | Tajemník politbyra ZANU-PF pro informace a propagaci, narozen 29.9.1928. Člen politbyra se silnými vazbami na vládu a její politiku. | 25.7.2002 |
          185.Shumba, Isaiah Masvayamwando | Náměstek ministra školství, sportu a kultury, narozen 3.1.1949. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 25.7.2002 |
          189.Sibanda, Misheck Julius Mpande | Tajemník kabinetu (nástupce Charlese Uteteho), narozen 3.5.1949. Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 21.2.2004 |
          192.Sikosana, Absolom | Tajemník politbyra ZANU-PF pro záležitosti mládeže. Člen politbyra se silnými vazbami na vládu a její politiku. | 25.7.2002 |
          200.Zhuwao, Patrick | Náměstek ministra pro vědu a techniku (pozn. Mugabeho synovec). Člen vlády, jenž se podílel na činnostech, které závažným způsobem podkopávají demokracii, dodržování lidských práv a právní stát. | 16.6.2005 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.