Nařízení Komise (EU) č. 225/2011 ze dne 7. března 2011 o změně nařízení Komise (ES) č. 1277/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 225/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 225/2011
          ze dne 7. března 2011
          o změně nařízení Komise (ES) č. 1277/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi [1], a zejména na čl. 11 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 [2] stanoví, zda jsou zapotřebí specifická opatření pro účely sledování vývozu prekursorů drog z Evropské unie. V příloze IV daného nařízení jsou pro každou látku kategorií 2 a 3 uvedenou v příloze nařízení (ES) č. 111/2005 uvedeny země, u nichž se vyžaduje předběžné oznámení o vývozu. Seznamy zahrnují třetí země, které požádaly o zasílání předběžných oznámení o vývozu v souladu s čl. 12 odst. 10 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988.
          (2) Komise OSN pro omamné látky na svém 2. zasedání konaném dne 8. března 2010 rozhodla zařadit kyselinu fenyloctovou do tabulky I Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988. V čl. 12 odst. 10 dané úmluvy se stanoví, že každá smluvní strana, z jejíhož území se bude provádět vývoz jakékoliv látky z tabulky I, zajistí, že před takovým vývozem poskytnou její příslušné orgány příslušným orgánům dovážející země informace o vyvážené zásilce.
          (3) V návaznosti na rozhodnutí zařadit kyselinu fenyloctovou do tabulky I Úmluvy OSN je nutné pozměnit přílohu IV nařízení (ES) č. 1277/2005 tak, aby bylo zajištěno, že při každém vývozu kyseliny fenyloctové z Evropské unie jsou zasílána předběžná oznámení o vývozu.
          (4) Příloha IV nařízení (ES) č. 1277/2005 neuvádí všechny třetí země, které od vstupu nařízení Komise (ES) č. 297/2009 [3] požádaly o zasílání předběžných oznámení o vývozu pro některé uvedené látky kategorií 2 a 3. Takovéto žádosti podaly Afghánistán, Austrálie a Ghana, a měly by tudíž být zařazeny do seznamu.
          (5) Nařízení (ES) č. 1277/2005 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 111/2005,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha IV nařízení (ES) č. 1277/2005 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 22, 26.1.2005, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 202, 3.8.2005, s. 7.
          [3] Úř. věst. L 95, 9.4.2009, s. 13.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA IV
          1. Seznam zemí uvedených v článku 20, u nichž se pro vývoz látek kategorie 2 uvedených v příloze nařízení (ES) č. 111/2005 vyžaduje předběžné oznámení o vývozu.
          Látka | Místo určení |
          Acetanhydrid Manganistan draselný Kyselina fenyloctová | Kterákoli třetí země |
          Kyselina anthranilová | AfghánistánAustrálieAntigua a BarbudaBeninBolívieBrazílieKanadaKajmanské ostrovyChileKolumbieKostarikaDominikánská republikaEkvádorEtiopieGhanaHaitiIndieIndonésieJordánskoKazachstánLibanonMadagaskarMalajsieMaledivyMexikoNigérieOmánParaguayPeruFilipínyMoldavskoRuská federaceSaúdská ArábieJižní AfrikaTádžikistánTureckoSpojené arabské emirátySjednocená republika TanzanieVenezuela |
          Piperidin | AfghánistánAustrálieAntigua a BarbudaBeninBolívieBrazílieKanadaKajmanské ostrovyChileKolumbieKostarikaDominikánská republikaEkvádorEtiopieGhanaHaitiIndieIndonésieJordánskoKazachstánLibanonMadagaskarMalajsieMaledivyMexikoNigérieOmánParaguayPeruFilipínyMoldavskoRuská federaceSaúdská ArábieTádžikistánTureckoSpojené arabské emirátySjednocená republika TanzanieSpojené státy americkéVenezuela |
          2. Seznam zemí uvedených v článcích 20 a 22, u nichž se pro vývoz látek kategorie 3 uvedených v příloze nařízení (ES) č. 111/2005 vyžaduje předběžné oznámení o vývozu a vývozní povolení.
          Látka | Místo určení |
          Methyletylketon (MEK) [1] Toluen [1] Aceton [1] Ethylether [1] | AfghánistánAustrálieAntigua a BarbudaArgentinaBeninBolívieBrazílieKanadaKajmanské ostrovyChileKolumbieKostarikaDominikánská republikaEkvádorEgyptSalvadorEtiopieGhanaGuatemalaHaitiHondurasIndieJordánskoKazachstánLibanonMadagaskarMalajsieMaledivyMexikoNigérieOmánPákistánParaguayPeruFilipínyMoldavskoKorejská republikaRuská federaceSaúdská ArábieTádžikistánTureckoSpojené arabské emirátySjednocená republika TanzanieUruguayVenezuela |
          kyselina chlorovodíková Kyselina sírová | BolívieChileKolumbieEkvádorPeruTureckoVenezuela |
          [1] Včetně solí těchto látek, pokud je výskyt solí možný."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.