Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 233/2011 ze dne 10. března 2011 , kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 233/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 233/2011
          ze dne 10. března 2011,
          kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi [1], a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 2. března 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi.
          (2) Vzhledem k závažnosti situace v Libyi by měly být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze III uvedeného nařízení zařazeny další osoby a subjekty,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na seznam obsažený v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011 se zařazují osoby a subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. března 2011.
          Za Radu
          předseda
          Martonyi J.
          [1] Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Osoby a subjekty uvedené v článku 1
          Osoby
          | Jméno | Identifikační údaje | Důvody | Datum zařazení na seznam |
          1. | Mustafa Zarti | narozen dne 29. března 1970, rakouský občan (pas č. P1362998, platný od 6. listopadu 2006 do 5. listopadu 2016) | Blízká spřízněnost s režimem, zástupce generálního ředitele společnosti "Libyan Investment Authority", člen představenstva společnosti "National Oil Corporation", ředitel ropné společnosti "Tamoil" a zástupce ředitele banky "First Energy Bank" v Bahrajnu. | [1] |
          Subjekty
          | Název | Identifikační údaje | Důvody | Datum zařazení na seznam |
          1. | Central Bank of Libya (Centrální banka Libye) (CBL) | | Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu. | [1] |
          2. | Libya Africa Investment Portfolio | Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya | Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu. | [1] |
          3. | Libyan Foreign Bank (Libyjská zahraniční banka) | | Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu. | [1] |
          4. | Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) | Tajora, Tripoli, Libya legislativní číslo: 60/2006 přidělené výborem Libyan General People’s Committee Tel: +218 21 369 1840, Fax: +218 21 369 6447 http://www.hib.org.ly | Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu. | [1] |
          5. | Libyan Investment Authority (Libyjská investiční agentura) (LIA, také známa jako Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)) | I Fateh Tower Office No.99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya, Tel: 218 21 336 2091, fax: 218 21 336 2082, www.lia.ly | Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu. | [1] |
          [1] Datum přijetí
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.