Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 272/2011 ze dne 21. března 2011 , kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 272/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 272/2011
          ze dne 21. března 2011,
          kterým se provádí čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi [1], a zejména na čl. 16 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 2. března 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi.
          (2) Vzhledem k závažnosti situace v Libyi by měly být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011 zařazeny další osoby a subjekty,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na seznam obsažený v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011 se zařazují osoby a subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. března 2011.
          Za Radu
          předsedkyně
          C. Ashton
          [1] Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Osoby a subjekty uvedené v článku 1
          Osoby
          | Jméno | Identifikační údaje | Důvody | Datum zařazení na seznam |
          1. | Mohamed Abou El-Kassim Zouai | | Generální tajemník všeobecného lidového kongresu, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          2. | Baghdadi Al-Mahmoudi | | Předseda vlády plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          3. | Mohamad Mahmoud Hijazi | | Ministr zdravotnictví a životního prostředí ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          4. | Abdelhaziz Zlitni | | Ministr plánování a financí ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          5. | Mohamad Ali Houej | | Ministr průmyslu, hospodářství a obchodu ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          6. | Abdelmajid Al-Gaoud | | Ministr zemědělství a živočišných a mořských zdrojů ve vládě plukovníka Kaddáfího. | 21.3.2011 |
          7. | Ibrahim Zarroug Al-Charif | | Ministr sociálních věcí ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          8. | Abdelkebir Mohamad Fakhiri | | Ministr školství, vysokého školství a výzkumu ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          9. | Mohamad Ali Zidane | | Ministr dopravy ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          10. | Moussa Mohamad Koussa | | Ministr zahraničních věcí ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          11. | Abdallah Mansour | | Blízký spolupracovník plukovníka Kaddáfího, prvořadá úloha v bezpečnostních službách, bývalý ředitel rozhlasu a televize, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          Subjekty
          | Název | Identifikační údaje | Důvody | Datum zařazení na seznam |
          1. | Fond hospodářského a sociálního rozvoje (Fonds de développement économique et social (FDES)) | Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libye-Tripolis Tel.: +218 21 490 8893 - Fax: +218 21 491 8893 – E-mail: info@esdf.ly | Ovládaný režimem Muammara Kaddáfího a možný zdroj jeho financí. | 21.3.2011 |
          2. | Libyan Arab African Investment Company - LAAICO | Internetová stránka: http://www.laaico.com Společnost založená v roce 1981. 76351 Genzur-Libye81370 Tripolis-Libye Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867 E-mail: info@laaico.com | Ovládaná režimem Muammara Kaddáfího a možný zdroj jeho financí. | 21.3.2011 |
          3. | Kaddáfího nadace pro dobročinná sdružení a rozvoj (Fondation Qadhafi pour les associations caritatives et le développement) | Kontaktní údaje správy nadace: Hay Alandalus – Jian St. – Tripolis – PoBox: 1101 – LIBYE Tel.: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; E-mail: info@gicdf.org | Ovládaná režimem Muammara Kaddáfího a možný zdroj jeho financí. | 21.3.2011 |
          4. | Nadace Waatassimou | Se sídlem v Tripolisu | Ovládaná režimem Muammara Kaddáfího a možný zdroj jeho financí. | 21.3.2011 |
          5. | Ústředí libyjského rozhlasu a televize | Kontaktní údaje: Tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; Fax: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; E-mail: info@ljbc.net | Veřejné podněcování k nenávisti a násilí účastí na dezinformačních kampaních. | 21.3.2011 |
          6. | Útvary revolučních gard | | Zapojeny do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          7. | National Commercial Bank | Orouba Street AlBayda, Libye Tel.: +218 21-361-2429 Fax: +218 21-446-705 www.ncb.ly | National Commercial Bank je jednou z libyjských komerčních bank. Byla založena v roce 1970 a sídlí v libyjském městě AlBayda. Má hlavní zastoupení v Tripolisu a AlBayda a provozuje pobočky po celé Libyi. Je plně ve vlastnictví státu (100% podíl). | 21.3.2011 |
          8. | Gumhoria Bank | Gumhouria Bank Building Omar Al Mukhtar Avenue Giaddal Omer Al Moukhtar P.O. Box 685 Tarabulus Tripolis Libye Tel.: +218 21-333-4035+218 21-444-2541+218 21-444-2544+218 21-333-4031 Fax: +218 21-444-2476+218 21-333-2505 E-mail: info@gumhouria-bank.com.ly Internetová stránka: www.gumhouria-bank.com.ly | Banka Gumhouria je jednou z libyjských komerčních bank. Je plně ve vlastnictví státu (100% podíl). Vznikla v roce 2008 fúzí bank Al Ummah a Gumhouria. | 21.3.2011 |
          9. | Sahara Bank | Sahara Bank Building First of September Street P.O. Box 270 Tarabulus Tripolis Libye Tel.: +218 21-379-0022 Fax: +218 21-333-7922 E-mail: info@saharabank.com.ly Internetová stránka: www.saharabank.com.ly | Sahara Bank je jednou z libyjských komerčních bank. Je z 81 % vlastněna státem. | 21.3.2011 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.