Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 317/2011 ze dne 31. března 2011 , kterým se po sto čtyřicáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 317/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 317/2011
          ze dne 31. března 2011,
          kterým se po sto čtyřicáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Dne 23. března 2011 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o zařazení jedné fyzické osoby do seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.
          (3) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by tudíž měla být odpovídajícím způsobem aktualizována.
          (4) V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 31. března 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          vedoucí služby nástrojů zahraniční politiky
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se do oddílu "Fyzické osoby" doplňuje následující záznam:
          "Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (také znám jako a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan Tali’A ‚Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-’Asiri, h) Ibrahim al-’Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah). Adresa: Jemen. Datum narození: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (islámský kalendář). Místo narození: Rijád, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Číslo pasu: F654645 (číslo saúdskoarabského pasu, vydaného dne 30.4.2005, platného do 7.3.2010, datum vydání v islámském kalendáři 24.6.1426, v islámském kalendáři platný do 21.3.1431). Národní identifikační číslo: 1028745097 (saúdskoarabské občanské identifikační číslo). Další informace: a) agent a hlavní odborník na výrobu bomb pro odnož Al-Kajdy na Arabském poloostrově; b) má se za to, že se od března 2011 skrývá v Jemenu; c) hledaný Saúdskou Arábií; d) INTERPOL vydal oranžový stupeň varování před Al-Asirim (složka #2009/52/OS/CCC, #81); e) spojený s osobami: Nasir ‚abd-al-Karim ’Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi a Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 24.3.2011."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.