Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 360/2011 ze dne 12. dubna 2011 , kterým se provádí čl. 16 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 360/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 360/2011
          ze dne 12. dubna 2011,
          kterým se provádí čl. 16 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi [1], a zejména na čl. 16 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 2. března 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi.
          (2) Vzhledem k závažnosti situace v Libyi by měly být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze III nařízení (EU) č. 204/2011 zařazeny další osoby a subjekty.
          (3) Je rovněž třeba vyjmout jednu osobu ze seznamu v příloze III a aktualizovat informace týkající se některých osob a subjektů uvedených na seznamech v přílohách II a III uvedeného nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy II a III nařízení (EU) č. 204/2011 se nahrazují zněním uvedeným v přílohách I a II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 12. dubna 2011.
          Za Radu
          předsedkyně
          C. Ashton
          [1] Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          "PŘÍLOHA II
          Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 6 odst. 1
          1. KADDÁFÍ, Ajša Muammar (QADHAFI, Aisha Muammar)
          Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye.
          Dcera Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.
          Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.
          2. KADDÁFÍ, Hannibal Muammar (QADHAFI, Hannibal Muammar)
          Číslo pasu: B/002210. Datum narození: 20.9.1975. Místo narození: Tripolis, Libye.
          Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.
          Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.
          3. KADDÁFÍ, Chámis Muammar (QADHAFI, Khamis Muammar)
          Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye.
          Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.
          Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.
          4. KADDÁFÍ, Muammar Muhammad Abú Minjar (QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar)
          Datum narození: 1942. Místo narození: Sirte, Libye.
          Vedoucí představitel revoluce, vrchní velitel ozbrojených sil. Odpovědnost za příkaz k potlačení demonstrací, porušování lidských práv.
          Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.
          5. KADDÁFÍ, Mutassím (QADHAFI, Mutassim)
          Datum narození: 1976. Místo narození: Tripolis, Libye.
          Národní bezpečnostní poradce. Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.
          Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.
          6. KADDÁFÍ, Sajf al-Islám (QADHAFI, Saif al-Islam)
          Ředitel Kaddáfího nadace. Číslo pasu: B014995. Datum narození: 25.6.1972. Místo narození: Tripolis, Libye.
          Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Štvavá veřejná prohlášení podněcující k násilí vůči demonstrantům.
          Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.
          7. DÚRDA, Abú Zajd Umar (DORDA, Abu Zayd Umar)
          Funkce: ředitel, Organizace pro vnější bezpečnost.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 28.2.2011).
          8. DŽÁBIR, Abú Bakr Júnis, generálmajor (JABIR, Major General Abu Bakr Yunis)
          Funkce: ministr obrany. Hodnost: generálmajor.
          Datum narození: 1952. Místo narození: Džalo, Libye.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 28.2.2011).
          9. MA’TÚK, Ma’túk Muhammad (MATUQ, Matuq Mohammed)
          Funkce: tajemník pro veřejné služby.
          Datum narození: 1956. Místo narození: Choms, Libye.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 28.2.2011).
          10. KADDÁFÍ, Muhammad Muammar (QADHAFI, Mohammed Muammar)
          Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.
          Datum narození: 1970. Místo narození: Tripolis, Libye.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 28.2.2011).
          11. KADDÁFÍ, Sádí (QADHAFI, Saadi)
          Funkce: Velitel zvláštních sil. Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.
          Datum narození: 27.5.1973. Místo narození: Tripolis, Libye.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 28.2.2011).
          12. KADDÁFÍ, Sajf al-Arab (QADHAFI, Saif al-Arab)
          Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.
          Datum narození: 1982. Místo narození: Tripolis, Libye.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 28.2.2011).
          13. AL-SÁNÚSÍ, Abdulláh, plukovník (AL-SENUSSI, Colonel Abdullah)
          Funkce: Ředitel vojenského zpravodajství.
          Datum narození: 1949. Místo narození: Súdán.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 28.2.2011).
          Subjekty
          1. Centrální banka Libye (Central Bank of Libya) (CBL)
          Subjekt ovládaný Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 10.3.2011).
          2. Libyjská investiční agentura (Libyan Investment Authority)
          Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu;
          také známa jako: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No.99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 10.3.2011).
          3. Libyjská zahraniční banka (Libyan Foreign Bank)
          Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 10.3.2011).
          4. Libyan Africa Investment Portfolio
          Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu.
          Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 10.3.2011).
          5. Libyjská národní ropná společnost (Libyan National Oil Corporation)
          Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu.
          Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          "PŘÍLOHA III
          Seznam osob a subjektů podle čl. 6 odst. 1 písm. b)
          Osoby
          | Název | Identifikační údaje | Důvody | Datum zařazení na seznam |
          1. | ABDULHÁFIZ, Mas’ud, plukovník (ABDULHAFIZ, Colonel Mas’ud) | Funkce: velitel ozbrojených sil | Třetí v linii velení ozbrojených sil. Důležitá úloha ve vojenském zpravodajství. | 28.2.2011 |
          2. | ABDUSSALÁM, Abdussalám Muhammad (ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed) | Funkce: vedoucí Organizace pro boj proti terorismu a vnější bezpečnost Datum narození: 1952 Místo narození: Tripolis, Libye. | Významný člen revolučního výboru. Blízký stoupenec Muammara KADDÁFÍHO. | 28.2.2011 |
          3. | ABÚ ŠA’RÍJA (ABU SHAARIYA) | Funkce: zástupce vedoucího Organizace pro vnější bezpečnost | Významný představitel režimu. Švagr Muammara KADDÁFÍHO. | 28.2.2011 |
          4. | AŠKÁL, AL-Barrání (ASHKAL, Al-Barrani) | Funkce: zástupce ředitele vojenského zpravodajství. | Vysoce postavený představitel režimu. | 28.2.2011 |
          5. | AŠKÁL, Umar (ASHKAL, Omar) | Funkce: vedoucí Hnutí revolučních výborů Místo narození: Sirte, Libye. | Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům. | 28.2.2011 |
          6. | AL-BAGHDÁDÍ, Abdulkádir Muhammad, Dr. (AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed) | Funkce: vedoucí styčného úřadu revolučních výborů. Číslo pasu: B010574 Datum narození: 1.7.1950 | Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům. | 28.2.2011 |
          7. | DIBRÍ, Abdulkádir Júsif (DIBRI, Abdulqader Yusef) | Funkce: vedoucí osobní ochranky Muammara Kaddáfího. Datum narození: 1946 Místo narození: Houn, Libye. | Odpovědnost za ochranu představitelů režimu. V minulosti řízení násilí vůči disidentům. | 28.2.2011 |
          8. | KADDÁF AL-DAM, Ahmad Muhammad (QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed) | Datum narození: 1952 Místo narození: Egypt | Bratranec Muammara KADDÁFÍHO. Má se za to, že od roku 1995 velí elitnímu ozbrojenému praporu pověřenému osobní ochranou Kaddáfího a že zastává klíčové postavení v Organizaci pro vnější bezpečnost. Je zapojen do plánování operací vůči libyjským disidentům žijícím v zahraničí a byl přímo zapojen do teroristické činnosti | 28.2.2011 |
          9. | KADDÁF AL-DAM, Sajjid Muhammad (QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed) | Datum narození: 1948 Místo narození: Sirte, Libye | Bratranec Muammara KADDÁFÍHO. V 80. letech minulého století byl Sajjid zapojen do organizovaných smrtících útoků proti disidentům a údajně nese odpovědnost za několik zabití v Evropě. Má se rovněž za to, že se podílel na zadávání zbrojních zakázek. | 28.2.2011 |
          10. | AL-BARÁSÍ, Safíja Farkaš (AL-BARASSI, Safia Farkash) | Datum narození: 1952 Místo narození: Al Bajda, Libye. | Manželka Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. | 28.2.2011 |
          11. | SÁLIH, Bašír (SALEH, Bachir) | Datum narození: 1946 Místo narození: Traghen | Vedoucí kabinetu vůdce. Blízká spřízněnost s režimem. | 28.2.2011 |
          12. | TUHÁMÍ, Chálid, generál (TOHAMI, General Khaled) | Datum narození: 1946 Místo narození: Genzur | Ředitel Úřadu pro vnitřní bezpečnost. Blízká spřízněnost s režimem. | 28.2.2011 |
          13. | FARKAŠ, Muhammad Búša’rája (FARKASH, Mohammed Boucharaya) | Datum narození: 1. července 1949. Místo narození: Al-Bajda | Ředitel zpravodajství v Úřadu pro vnější bezpečnost. Blízká spřízněnost s režimem. | 28.2.2011 |
          14. | ZARTÍ, Mustafa (ZARTI, Mustafa) | Datum narození: 29. března 1970. Rakouské občanství, pas č. P1362998, platný od 6. listopadu 2006 do 5. listopadu 2016. | Blízká spřízněnost s režimem. Zástupce generálního ředitele společnosti "Libyan Investment Authority", člen představenstva společnosti "National Oil Corporation", a zástupce ředitele banky "First Energy Bank" v Bahrajnu. | 10.3.2011 |
          15. | AL-KÁSSIM ZUWAJÍ, Muhammad Abú (EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou) | | Generální tajemník všeobecného lidového kongresu, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          16. | AL-MAHMUDÍ, Baghdadí (AL-MAHMOUDI, Baghdadi) | | Předseda vlády plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          17. | HIDŽÁZÍ, Muhammad Mahmúd (HIJAZI, Mohamad Mahmoud) | | Ministr zdravotnictví a životního prostředí ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          18. | ZLITNI, Abdelhazíz (ZLITNI, Abdelhaziz) | Datum narození: 1935 | Ministr plánování a financí ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          19. | HOUEJ, Mohamad Ali | Datum narození: 1949 Místo narození: Al-Azizia (u Tripolisu) | Ministr průmyslu, hospodářství a obchodu ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          20. | AL-GAÚD, Abdelmadžíd (AL-GAOUD, Abdelmajid) | Datum narození: 1943 | Ministr zemědělství a živočišných a mořských zdrojů ve vládě plukovníka Kaddáfího. | 21.3.2011 |
          21. | AL-ŠARÍF, Ibrahím Zarrúgh (AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug) | | Ministr sociálních věcí ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          22. | FAKHÍRI, Abdelkebír Muhamad (FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad) | Datum narození: 4. května 1963. Pas č. B/014965, platný do konce roku 2013. | Ministr školství, vysokého školství a výzkumu ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          23. | ZIDANE, Muhamad Alí (ZIDANE, Mohamad Ali) | Datum narození: 1958 Pas č. B/0105075, platný do konce roku 2013. | Ministr dopravy ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          24. | MANSÚR, Abdalláh (MANSOUR, Abdallah) | Datum narození: 8.7.1954 Pas č. B/014924, platný do konce roku 2013. | Blízký spolupracovník plukovníka Kaddáfího, prvořadá úloha v bezpečnostních službách, bývalý ředitel rozhlasu a televize, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          25. | AL KADDÁFÍ, Kuren Sálih Kuren (AL QADHAFI, Quren Salih Quren) | | Libyjský velvyslanec v Čadu. Z Čadu odešel do Sabhá. Přímo zapojen do náboru a koordinace žoldnéřů sloužících režimu. | 12.4.2011 |
          26. | AL KUNI, Amid Husajn, plukovník (AL KUNI, Colonel Amid Husain) | | Guvernér města Ghat (jižní Libye). Přímo zapojen do náboru žoldnéřů. | 12.4.2011 |
          Subjekty
          | Název | Identifikační údaje | Důvody | Datum zařazení na seznam |
          1. | Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) | Tajora, Tripolis, Libye Identifikační číslo: 60/2006 přidělené všeobecným libyjským lidovým výborem. Tel: +218 21 369 1840, Fax: +218 21 369 6447 http://www.hib.org.ly | Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu. | 10.3.2011 |
          2. | Economic and Social Development Fund (ESDF) | Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libye, Tripolis Telefon: +218 21 490 8893 Fax: +218 21 491 8893 – email: info@esdf.ly | Společnost ovládaná režimem Muammara Kaddáfího, potenciální zdroj financování tohoto režimu. | 21.3.2011 |
          3. | Libyan Arab African Investment Company - LAAICO | Internetová stránka: http://www.laaico.com. Společnost založená v roce 1981 76351 Genzur-Libye 81370 Tripolis, Libye Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867 E-mail: info@laaico.com | Společnost ovládaná režimem Muammara Kaddáfího, potenciální zdroj financování tohoto režimu. | 21.3.2011 |
          4. | Gaddafi International Charity and Development Foundation | Kontaktní údaje správy nadace: Hay Alandalus – Jian St. – Tripolis –PoBox: 1101 – LIBYE Telefon: +218) 214778301 – Fax: (+218) 214778766; E-mail: info@gicdf.org | Společnost ovládaná režimem Muammara Kaddáfího, potenciální zdroj financování tohoto režimu. | 21.3.2011 |
          5. | Waatassimou Foundation | Se sídlem v Tripolisu. | Společnost ovládaná režimem Muammara Kaddáfího, potenciální zdroj financování tohoto režimu. | 21.3.2011 |
          6. | Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation | Kontaktní údaje: Tel: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; Fax: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; E-mail: info@ljbc.net | Veřejné podněcování k nenávisti a násilí účastí na dezinformačních kampaních, pokud jde o represe proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          7. | Revolutionary Guard Corps | | Zapojeny do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          8. | National Commercial Bank | Orouba Street Al-Bajda, Libye Tel +218 21-361-2429 Fax +218 21-446-705 www.ncb.ly | National Commercial Bank je jednou z libyjských komerčních bank. Byla založena v roce 1970 a sídlí v libyjském městě Al-Bajda. Má hlavní zastoupení v Tripolisu a Al-Bajda a provozuje pobočky po celé Libyi. Je plně ve vlastnictví státu (100 % podíl) a představuje potenciální zdroj financování režimu. | 21.3.2011 |
          9. | Gumhouria Bank | Gumhouria Bank Building Omar Al Mukhtar Avenue Giaddal Omer Al Moukhtar P.O. Box 685 Tarabulus Tripolis Libye Tel: +218 21-333-4035 +218 21-444-2541 +218 21-444-2544 +218 21-333-4031 Fax: +218 21-444-2476 +218 21-333-2505 E-mail: info@gumhouria-bank.com.ly Internetová stránka: www.gumhouria-bank.com.ly | Banka Gumhouria je jednou z libyjských komerčních bank. Vznikla v roce 2008 fúzí bank Al Ummah a Gumhouria. Je plně ve vlastnictví státu (100 % podíl) a představuje potenciální zdroj financování režimu. | 21.3.2011 |
          10. | Sahara Bank | Sahara Bank Building First of September Street P.O. Box 270 Tarabulus Tripolis Libye Tel +218 21-379-0022 Fax +218 21-333-7922 E-mail: info@saharabank.com.ly Internetová stránka: www.saharabank.com.ly | Sahara Bank je jednou z libyjských komerčních bank. Je z 81 % vlastněna státem a představuje potenciální zdroj financování režimu. | 21.3.2011 |
          11. | Azzawia (Azawiya) Refining | P.O. Box 6451 Tripolis Libye +218 023 7976 26778 http://www.arc.com.ly | Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím, potenciální zdroj financování jeho režimu. | 23.3.2011 |
          12. | Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO) | Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building Ras Lanuf City P.O. Box 2323 Libya Tel: +218 21-360-5171 +218 21-360-5177 +218 21-360-5182 Fax: +218 21-360-5174 E-mail: info@raslanuf.ly Internetová stránka: www.raslanuf.ly | Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím, potenciální zdroj financování jeho režimu. | 23.3.2011 |
          13. | Brega | Head Office: Azzawia / coast road P.O. Box Azzawia 16649 Tel: 2 – 625021-023 / 3611222 Fax: 3610818 Telex: 30460 / 30461 / 30462 | Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím, potenciální zdroj financování jeho režimu. | 23.3.2011 |
          14. | Sirte Oil Company | Sirte Oil Company Building Marsa Al Brega Area P.O. Box 385 Tarabulus Tripolis Libye Tel: +218 21-361-0376 +218 21-361-0390 Fax: +218 21-361-0604 +218 21-360-5118 E-mail: info@soc.com.ly Internetová stránka: www.soc.com.ly | Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím, potenciální zdroj financování jeho režimu. | 23.3.2011 |
          15. | Waha Oil Company | Waha Oil Company Office Location: Off Airport Road Tripolis Tarabulus Libya Postal Address: P.O. Box 395 Tripolis Libye Tel: +218 21-3331116 Fax: +218 21-3337169 Telex: 21058 | Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím, potenciální zdroj financování jeho režimu. | 23.3.2011 |
          16. | Libyan Agricultural Bank (také známa jako Agricultural Bank; také známa jako Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; také známa jako Al Masraf Al Zirae; také známa jako Libyan Agricultural Bank) | El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripolis, Libye; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripolis, Libye; E-mailová adresa: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libye); Tel. (218)214870586; Tel. (218) 214870714; Tel. (218) 214870745; Tel. (218) 213338366; Tel. (218) 213331533; Tel. (218) 213333541; Tel. (218) 213333544; Tel. (218) 213333543; Tel. (218) 213333542; Fax: (218) 214870747; Fax: (218) 214870767; Fax: (218) 214870777; Fax: (218) 213330927; Fax: (218) 213333545 | Libyjská dceřiná společnost Libyjské centrální banky | 12.4.2011 |
          17. | Tamoil Africa Holdings Limited (také známa jako Oil Libya Holding Company) | | Libyjská dceřiná společnost společnosti Libya Africa Investment Portfolio | 12.4.2011 |
          18. | Al-Inma Holding Co. for Services Investments | | Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund) | 12.4.2011 |
          19. | Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments | | Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund) | 12.4.2011 |
          20. | Al-Inma Holding Company for Tourism Investment | Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 E-mail: info@ethic.ly | Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund) | 12.4.2011 |
          21. | Libyan Holding Company for Development and Investment | | Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund) | 12.4.2011 |
          22. | Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments | | Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund) | 12.4.2011 |
          23. | First Gulf Libyan Bank | The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripolis, Libye; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libye); Tel.: (218) 213622262; Fax: (218) 213622205 | Libyjská dceřiná společnost Fondu hospodářského a sociálního rozvoje (Economic & Social Development Fund) | 12.4.2011 |
          24. | LAP Green Networks (a.k.a. LAP Green Holding Company) | | Libyjská dceřiná společnost společnosti Libyan Africa Investment Portfolio | 12.4.2011 |
          25. | National Oil Wells and Drilling and Workover Company (a.k.a. National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; a.k.a. National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.) | National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripolis, Libye Tel. (218) 213332411; Tel. (218) 213368741; Tel. (218) 213368742 Fax: (218) 214446743 E-mail: info@nwd-ly.com Internetová stránka: www.nwd-ly.com | Libyjská dceřiná společnost společnosti "National Oil Corporation" Tato společnost vznikla v roce 2010 fúzí společností National Drilling Co. a National Company for Oil Wells Services. | 12.4.2011 |
          26. | North African Geophysical Exploration Company (také známa jako NAGECO; také známa jako North African Geophysical Exploration) | Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripolis, Libye Tel.: (218) 215634670/4 Fax: (218) 215634676 E-mail: nageco@nageco.com Internetová stránka: www.nageco.com | Libyjská dceřiná společnost společnosti National Oil Corporation V roce 2008 se společnost National Oil Corporation stala 100 % vlastníkem společnosti NAGECO. | 12.4.2011 |
          27. | National Oil Fields and Terminals Catering Company | Airport Road Km 3, Tripolis, Libye | Libyjská dceřiná společnost společnosti National Oil Corporation | 12.4.2011 |
          28. | Mabruk Oil Operations | Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripolis | Společný podnik společností Total a National Oil Corporation | 12.4.2011 |
          29. | Zuietina Oil Company (také známa jako ZOC; také známa jako Zueitina) | Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripolis, Libye | Společný podnik společností Occidental a National Oil Corporation | 12.4.2011 |
          30. | Harouge Oil Operations (také známa jako Harouge; také známa jako Veba Oil Libya GMBH) | Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripolis, Libye | Společný podnik společností Petro Canada a National Oil Corporation | 12.4.2011 |
          31. | Jawaby Property Investment Limited | Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, Spojené království Další informace: registrační číslo 01612618 (UK) | Dceřiná společnost společnosti National Oil Corporation zapsaná ve Spojeném království | 12.4.2011 |
          32. | Tekxel Limited | One Wood Street, Londýn, Spojené království Další informace: registrační číslo 02439691 | Dceřiná společnost společnosti National Oil Corporation zapsaná ve Spojeném království | 12.4.2011 |
          33. | Sabtina Ltd | 530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Spojené království Další informace: registrační číslo 01794877 (UK) | Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná ve Spojeném království. | 12.4.2011 |
          34. | Dalia Advisory Limited (LIA sub) | 11 Upper Brook Street, Londýn, Spojené království Další informace: registrační číslo 06962288 (UK) | Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná ve Spojeném království. | 12.4.2011 |
          35. | Ashton Global Investments Limited | Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy Další informace: registrační číslo 1510484 (BVI) | Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná na Britských Panenských ostrovech. | 12.4.2011 |
          36. | Capitana Seas Limited | c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy Další informace: registrační číslo: 1526359 (BVI) | Subjekt zapsaný na Britských Panenských ostrovech, jehož vlastníkem je Sádí Kaddáfí | 12.4.2011 |
          37. | Kinloss Property Limited | Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy Další informace: registrační číslo 1534407 (BVI) | Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná na Britských Panenských ostrovech. | 12.4.2011 |
          38. | Baroque Investments Limited | c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Ostrov Man Další informace: registrační číslo 59058C (IOM) | Dceřiná společnost společnosti Libyan Investment Authority zapsaná na ostrově Man. | 12.4.2011 |
          39. | Mediterranean Oil Services Company (také známa jako Mediterranean Sea Oil Services Company) | Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripolis, Libye | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností National Oil Corporation. | 12.4.2011 |
          40. | Mediterranean Oil Services GMBH (také známa jako MED OIL OFFICE DUESSELDORF, také známa jako MEDOIL) | Werdener strasse 8 Duesseldorf Nordhein - Westfalen, 40227 Německo | Společnost vlastněná nebo ovládaná společností National Oil Corporation. | 12.4.2011 |
          41. | Libyan Arab Airlines | P.O.Box 2555 Haiti street Tripolis, Libye Tel. ústředí: + 218 (21) 602 093 Fax ústředí: + 218 (22) 30970 | Společnost ve 100 % vlastnictví libyjské vlády. | 12.4.2011" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.