Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 383/2011, ze dne 18. dubna 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 383/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 383/2011,
          ze dne 18. dubna 2011,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 194/2008 ze dne 25. února 2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 817/2006 [1], a zejména na čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha V nařízení (ES) č. 194/2008 obsahuje seznam subjektů, na něž se vztahují určitá omezení podle zmíněného nařízení, která se týkají vývozu, financování a investic.
          (2) Příloha VI nařízení (ES) č. 194/2008 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (3) Příloha VII nařízení (ES) č. 194/2008 obsahuje seznam podniků vlastněných nebo kontrolovaných vládou Barmy/Myanmaru nebo jejími členy nebo osobami s nimi spojenými, na něž se vztahují omezení investic podle uvedeného nařízení.
          (4) Rozhodnutí Rady (EU) č. 2011/239/SZBP [2] nahrazuje přílohy I, II a III rozhodnutí Rady 2010/232/SZBP ze dne 26. dubna 2010 [3], v němž je seznam podniků uvedených v čl. 3 odst. 2 písm. b), článku 5 a článku 14 uvedeného rozhodnutí, seznam fyzických a právnických osob uvedených v článcích 9, 10 a 13 uvedeného rozhodnutí a seznam podniků uvedených v článcích 10 a 14 uvedeného rozhodnutí. Nařízení (ES) č. 194/2008 provádí rozhodnutí Rady 2010/232/SZBP do té míry, do jaké se vyžaduje opatření na úrovni Unie. Přílohy V, VI a VII nařízení (ES) č. 194/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (5) V případě osob vyjmenovaných v příloze IV rozhodnutí Rady 2011/239/SZBP se pozastavuje právní účinek jejich zápisu do seznamu v příloze II téhož rozhodnutí. Není tudíž vhodné zařadit jejich jména do přílohy VI nařízení (ES) č. 194/2008.
          (6) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení vstoupit v platnost v den vyhlášení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Příloha V nařízení (ES) č. 194/2008 se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.
          2. Příloha VI nařízení (ES) č. 194/2008 se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.
          3. Příloha VII nařízení (ES) č. 194/2008 se nahrazuje přílohou III tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. dubna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          ředitel – vedoucí služby nástrojů zahraniční politiky
          [1] Úř. věst. L 66, 10.3.2008, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 101, 15.4.2011., s. 24.
          [3] Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 22.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          "PŘÍLOHA V
          Seznam podniků v Barmě/Myanmaru uvedených ve článcích 7 a 15 a působících v průmyslových odvětvích uvedených v čl. 7 odst. 4
          Poznámka:
          Přezdívky nebo pravopisné varianty jsou označeny výrazem "také znám(a) jako".
          I. A.DŘEVO A DŘEVAŘSTVÍ |
          | Název, adresa a další informace | Datum zařazení do seznamu: 19.11.2007 |
          1. | Alkemal Representative Office, 142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon | |
          2. | Asia Wood Co Ltd 24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon | |
          3. | Aung Chanthar 1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon | |
          4. | Aung Gonyi 9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon | |
          5. | Aung Khant Phyo Coop Ltd 144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon | |
          6. | Aung Khin & Sons 1-3, Thikhwa Pan St, Cor of Zaygyi St, KMDGG, Yangon | |
          7. | Aung Kyin 11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon | |
          8. | Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd 30 Salin St, Kyeemyindaing Yangon | |
          9. | Aung Zeya 33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon | |
          10. | Aye Myittar 67 Theingyi St, KMDGG, Yangon | |
          11. | Aye Myittar 1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon | |
          12. | Beautiful Wood Industry Co Ltd 251, Room 5, Maha Bandoola St, Cor of 46th St, BTHHGG, Yangon | |
          13. | C.D. Industries & Construction Co Ltd 105(b) Parami Road, Mayangon, Yangon | |
          14. | Century Dragon Co Ltd 3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangon | |
          15. | Chantha Rm 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon | |
          16. | Coffer Manufacturing Co Ltd Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Yangon | |
          17. | Dagon Timber Ltd, 262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, Myayangone, Sanchaung, Yangon | |
          18. | Diamond Mercury Co Ltd Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon | |
          19. | Diamond Mercury Wood Products Ltd Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon | |
          20. | Family 798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon | |
          21. | Flying Tiger Wood Industry Ltd, 171-173, 51st St, Pazundaung, Yangon | |
          22. | Forest Products Joint Venture Corporation Ltd 422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon | |
          23. | Friend 300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon | |
          24. | Fudak Enterprise Co Ltd 120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon | |
          25. | Good Myanmar Trading Co Ltd 60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangon | |
          26. | Green Gold Industrial Co Ltd 209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon | |
          27. | Hi-Tech Forest Industries Co Ltd 216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon | |
          28. | Hla Shwe, U & Family 18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon | |
          29. | Hong Kong Nu San International Co Ltd 120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon | |
          30. | Htay 145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon | |
          31. | Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry, aka Htoo Wood 21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon | |
          32. | Htoo Trading Co Ltd 5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon | |
          33. | Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd 205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon | |
          34. | Khine Industries 42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon | |
          35. | Khine International Co Ltd 116/8 15th St, LMDWW, Yangon | |
          36. | Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading 55 Thameinbayan RD, Tamwe, Yangon | |
          37. | Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1 Shwe Pyi Tha, Yangon | |
          38. | Lin Shing Co Ltd (Myanmar) 42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon | |
          39. | Lin Win Co Ltd 89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon | |
          40. | Maha Nandar Co Ltd 90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon | |
          41. | Master Timber Excel Ltd 146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangon | |
          42. | Master Timber Exel Ltd (KLN Group) 282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDAA, Yangon | |
          43. | Miba Gon Shein 709, Cor of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon | |
          44. | Mingala Family 107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon | |
          45. | Myanmar Channel Quest International Co Ltd 42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon | |
          46. | Myanmar Forest Timber Association 504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangon | |
          47. | Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd 288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon | |
          48. | Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd 226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon | |
          49. | Myanmar Singh Ltd 18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon | |
          50. | Myanmar Touchwood Ltd 805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon | |
          51. | Myanmar WoodMart Co Ltd Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon | |
          52. | Myitmakha International Trading Ltd 19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon | |
          53. | Myo Nwe Thit Trading Co Ltd 147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Yangon | |
          54. | Myotaw 492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon | |
          55. | Nay Chi Tun Family 4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangon | |
          56. | Nay Chi Tun Family, 729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon | |
          57. | New Brothers Co Ltd 302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon | |
          58. | New Telesonic Co Ltd 94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon | |
          59. | New Telesonic Wood & General Trading 218 (B) 36th St, KTDAA, Yangon | |
          60. | Ngwe Zaw, 728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon | |
          61. | Nightingale Co Ltd 221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangon | |
          62. | Nilar 118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon | |
          63. | Phan Nay Wun Co Ltd 47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon | |
          64. | Premio Int’l Co Ltd 60/75 Corner of Inwa Street & Bo Tay Za St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon | |
          65. | RCC Co Ltd 65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangon | |
          66. | San Family 1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon | |
          67. | San Family 790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon | |
          68. | Scantrade Co Ltd 422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon | |
          69. | Sein Mandaing 1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon | |
          70. | Shwe Chain Trading co Ltd Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon | |
          71. | Shwe Hlaing Bwar 462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho Hlaing St, HLTAA, Yangon | |
          72. | Shwe Wel Htay 6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon | |
          73. | Shwe Yi Oo 113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon | |
          74. | Soe Than Brothers Co Ltd 189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangon | |
          75. | Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine) 74, 5th St, LMDWW, Yangon | |
          76. | Swe Myo 86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon | |
          77. | Swe Thadar 78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon | |
          78. | Taw Win Family Co Ltd 355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon Name of director: Ko Ko Htwe | |
          79. | Teak Farm Co Ltd Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangon | |
          80. | Teak Farm Industries Co ltd 122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon | |
          81. | Teakteam Ltd 50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon | |
          82. | Toenayar Co Ltd 91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon | |
          83. | United Int’l Group Co Ltd 58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangon | |
          84. | United Internation Group (UIG) Cor of West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikksan Ward, Yankin, Yangon | |
          85. | VES Group Co Ltd 83, 50th St, Pazundaung, Yangon | |
          86. | Win 383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangon | |
          87. | Win Enterprise Ltd 66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon | |
          88. | Win Kabar International Timber Trading Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon | |
          89. | Win & Win Co Ltd 6 Pyay Rd, 6th mile, Hlaing, Yangon | |
          90. | Wood Technology Industries 247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon | |
          91. | Yangon Wood Industries Ltd Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon | |
          92. | Yee Shin Co Ltd 63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon | |
          93. | Ye Yint Aung 156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon | |
          94. | Yin Mar Myat Noe Co Ltd 120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangon | |
          95. | YN Co Ltd 120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon | |
          96. | Zambu Yadana Co Ltd 377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon | |
          97. | Shwe Chain Manufacturing Co Ltd 168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay | |
          I. B.DŘEVAŘSKÁ VÝROBA |
          | Název, adresa a další informace | Datum zařazení do seznamu: 19.11.2007 |
          98. | Aung Chan Tha Services Co Ltd 708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon | |
          99. | Aung Myanmar, 42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangon | |
          100. | Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd 135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon | |
          101. | Hein Soe Co Ltd 54 Cor U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon | |
          102. | Laural Ltd, Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, Cor of 54th St, Pazundaung, Yangon | |
          103. | Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd 238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon | |
          104. | Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon | |
          105. | Myint Soe (U) 42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon | |
          106. | National Wood Industry Ltd 113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon | |
          107. | Scansia Myanmar Ltd Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon | |
          108. | Super Chen Co Ltd 88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangon | |
          109. | Teak World Co Ltd 110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon | |
          110. | Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture 422-426 Botahtaung Pagoda Road, Cor of Strand Rd, Botahtaung, Yangon | |
          111. | Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture 10 Kwethit St, Pazundaung, Yangon | |
          112. | Win Kabar International Timber Trading 89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon | |
          113. | Win Yadanar 58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon | |
          114. | Wood Rich Manufacturing 349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon | |
          115. | Hi-Tech Forest Industries Co Ltd A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay | |
          116. | Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd 137-138 Cor of Pho Yazar St & 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay | |
          117. | National Wood Industry Ltd Pyinmana Tsp, Mandalay | |
          118. | Taiho 124, 78th St Bet 36 & 37th St, Mandalay | |
          119. | Myat Zaw & Young Brothers 52/13 Bogyoke Aung San Rd & Chindwin St, Monywa | |
          120. | Banner Wood Based Industry 17A Padamyar Industrial Zone Sagaing Division | |
          I. C.STROJE NA ZPRACOVÁNÍ DŘEVA |
          | Název, adresa a další informace | Datum zařazení do seznamu: 19.11.2007 |
          121. | East Union Woodworking Machinery Co Ltd 288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangon | |
          122. | Everest W Trading Co Ltd 43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangon | |
          123. | Hardware World 111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangon | |
          124. | I.S. Tin Win 44, 27th Street, Pabdan Yangon | |
          125. | Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd 506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon | |
          126. | Phan Nay Wun Co Ltd B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon | |
          127. | Wel Wisher Trading Co Ltd 307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangon | |
          I. D.VÝVOZCI DŘEVA |
          | Název, adresa a další informace | Datum zařazení do seznamu: 19.11.2007 |
          128. | A1 Construction & Trading Co,. Ltd 41 Nawaday St, Dagon, Yangon | |
          129. | Concorde Commodities Pte Ltd 339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada Yangon | |
          130. | Diamond Mercury Co., Ltd. Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction, Mayangon Yangon | |
          131. | Green Hardwood Enterprise Ltd 422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung Yangon | |
          132. | Kappa International Timber Trading Ltd. 288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon Yangon | |
          133. | Khine Int’l Ltd 116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw, Yangon | |
          134. | Khine Shwe Win Co., Ltd. 102(A), Inya Rd, Kamayut, Yangon | |
          135. | Mayar (H.K) Ltd. 37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon, Yangon | |
          136. | Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd 189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada, Yangon | |
          137. | New Wave Co Ltd 81(c), New University Avenue Rd, Bahan Yangon | |
          138. | Searock Int’l Ltd 339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada, Yangon | |
          139. | Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd 16 Bahosi Housing, Lanmadaw Yangon | |
          140. | Shivah Sawa Shoji 339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada Yangon | |
          141. | Timber Land Int’l Ltd 158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada, Yangon | |
          142. | Timber World Ltd 173, 31st Street, Pabdean, Yangon | |
          143. | Zar Ni Zaw Co Ltd 72, 51st St, Pazundaung Yangon | |
          I. E.STAVEBN Í DŘEVO |
          | Název, adresa a další informace | Datum zařazení do seznamu: 19.11.2007 |
          144. | AAA 6TH Street, (8) ward, South Okkalapa, Yangon | |
          145. | AAA 90 No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA Yangon | |
          146. | Academy 108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG, Yangon | |
          147. | Andaman International Traders Limited (Ext. 37) Bldg. 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon | |
          148. | Arkar San 336, No 4 Main Road, SPTAA, Yangon | |
          149. | Asia Win Mfrg Co Ltd 170-176, #704 (7th floor), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG, Yangon | |
          150. | Aung Aye (u) & Sons 4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTAA, Yangon | |
          151. | Aung Bawga 91(B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa Yangon | |
          152. | Aung Chan Tha 72(B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          153. | Aung Chan Tha 10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon, Yangon | |
          154. | Aung Family 118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon | |
          155. | Aung Family 15, 139th Street, Tamwe, Yangon | |
          156. | Aung Gabar Timber 79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA, Yangon | |
          157. | Aung Htet 72, Nat Sin St, Kyeemyindaing Yangon | |
          158. | Aung Kabar 79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          159. | Aung Khant Phyo 25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon Yangon | |
          160. | Aung Kyaw Thein 15(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa Yangon | |
          161. | Aung Kyaw Thein 229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          162. | Aung Si 828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa | |
          163. | Aung Su Pan 43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangon | |
          164. | Aung Theikdi 996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          165. | Aung Theikdi 13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp, Yangon | |
          166. | Aung Thit Tun 46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing Yangon | |
          167. | Aung Thitsar 991 Myittar Street, South Okkalapa Yangon | |
          168. | Aung Thukha 41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          169. | Aung Thukha (1) 70/70(a) 1st Street, South Okkalapa Yangon | |
          170. | Aung Thukha (2) 124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          171. | Aung Thukha (3) 123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          172. | Aung Thukha 71-B/72(a) 1st Street, South Okkalapa Yangon | |
          173. | Aung Wood Working Enterprise Ltd. Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp, Yangon | |
          174. | Ayarwun 123 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa, Yangon | |
          175. | Aye Gabar Group 151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangon | |
          176. | Aye Gabar Group 282 cor of 81st and 23rd Street, Mandalay | |
          177. | Aye Myittar 115, 37th St, KTDAA, Yangon | |
          178. | Aye, U & Sons 351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa Yangon | |
          179. | Aye, U & Sons 481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA Yangon | |
          180. | Aye, U & Sons 126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA Yangon | |
          181. | Aye’s Family Ltd 92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN, Yangon | |
          182. | Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd 44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Industrial Zone 3, SPTAA, Yangon | |
          183. | Banner Wood Based Industry Co., Ltd. 136, (1st Floor), 36th St., Kyauktada Tsp, Yangon | |
          184. | Banner Wood Based Industry Co., Ltd. 17(A) Padamyar Ind Zone, Sagaing | |
          185. | Bawga Mandaing 41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          186. | BDS Moe Wood Industries Co Ltd 196 Bogyoke Aung San Road, BHNN, Yangon | |
          187. | BLLB Development Co Ltd 159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT | |
          188. | Chan Nyein Ko 899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward Yangon | |
          189. | Chan Tha Aung 72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing Yangon | |
          190. | Chantha 90(A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          191. | Chantha Gyi 72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG, Yangon | |
          192. | Cheung Hing Timber Co 106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp., Yangon Name of director: P C Chun | |
          193. | China Hope Holding 18 Bo Yar Njunt St, DGNN Yangon | |
          194. | Conqueror Trading Co Ltd C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd, Yangon | |
          195. | Dagon Timber Ltd 121 F, Sule Pagoda Road, KTDAA, Yangon | |
          196. | Dana Theikdi 985(a), Thu Mingalar St, Thingankyun Yangon | |
          197. | Dana Thiri Co Ltd 139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon | |
          198. | Doh Bamar 23-27 Nat Sin Street, Cor of Salin Street, KMDGG, Yangon | |
          199. | Doh Lokehar 514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA, Yangon | |
          200. | Ever Green Wood Int'l Co., Ltd. Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon | |
          201. | Family (1) 1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa Yangon | |
          202. | Farlin Timbers Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG, Yangon | |
          203. | Five Oceans Co Ltd Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW, Yangon | |
          204. | Forest Product JV Branch (Upper Myanmar) 37b 26th b St between 64th and 65th, Mandalay | |
          205. | GIG Japan Co Ltd 25 Golden Valley, BHNN, Yangon | |
          206. | Golden Door 354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okklalapa Yangon | |
          207. | Golden Hawks Int'l Ltd. 158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp, Yangon | |
          208. | Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe) 42(A)/103(A-B) Mahawgari Street, cor of Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA, Yangon | |
          209. | Golden Hook Co Ltd 7 Sitha St, Oh Bo St. Mandalay | |
          210. | Good Myanmar Trading Co Ltd 60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT, Yangon | |
          211. | Great Jupiter International Co Ltd 81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG, Yangon | |
          212. | Great Summit Int'l Service Co., Ltd. 615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp, Yangon | |
          213. | Great Summit Int'l Service Co., Ltd. 176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon | |
          214. | Green Gold Industrial Co., Ltd. 178-180 50th St, PZDGG, Yangon | |
          215. | Green Gold Industrial Co., Ltd. 109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp, Yangon | |
          216. | Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG) 102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp, Yangon | |
          217. | Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG) 202, U Wisara Rd., Dagon Tsp, Yangon | |
          218. | Green Treasure Wood Co Ltd 8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN, Yangon | |
          219. | Green Treasure Wood Co Ltd Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA, Yangon | |
          220. | Hayman Trading Co., Ltd. 7, Shan Rd., Sanchaung Tsp, Yangon | |
          221. | Hein 24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing Yangon | |
          222. | Hein Htet Aung 188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA Yangon | |
          223. | Hein Soe Co Ltd 23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT, Yangon | |
          224. | Hla Kyi, U Family 356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa Yangon | |
          225. | Hla Kyi, U & Family 452 Mya Yadanar Street (Kha) Ward, North Okkalapa Yangon | |
          226. | Hla Shwe, U & Family 223 Banyadala Road, Tamwe Yangon | |
          227. | Hlaing 71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          228. | Hlaing Family 8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA, Yangon Yangon | |
          229. | Hmine (U) & Sons 248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA, Yangon | |
          230. | Htate Tan Aung 2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injdustrial Zone (2), South Dagon, Yangon | |
          231. | Htet 989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          232. | Htet Htet Aung 430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA Yangon | |
          233. | Htun Htun Tauk 13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN Yangon | |
          234. | Htun Thit Sa 44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing Yangon | |
          235. | Hundred Smiles Co., Ltd. 359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          236. | Imperial Builders Co Ltd 46 Eaingyi Street, PZDGG, Yangon | |
          237. | K.T. Nine 817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          238. | Kama Gasifier Power Plant 167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp, Yangon | |
          239. | Kaung Thant 62 Nat Sin St, KMDGG, Yangon | |
          240. | Kaw-Lin – Kathar 1058 Zay Street, Ward 7, TKAA, Yangon | |
          241. | Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp, Yangon | |
          242. | Khin Hninsi (Daw) 33 Hantharwaddy Street, KMYTT, Yangon | |
          243. | Khin Maung Latt, U & Family 37/4, 53rd Street, Botahtaung, Yangon | |
          244. | Khin Myanmar Trading 865 Myittar Street, SOKAA, Yangon | |
          245. | Khine International Co Ltd 116/8, 15th Street, LMDWW, Yangon | |
          246. | KKK 106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon Yangon | |
          247. | Kyan Taing Aung 30, Thamine Station Street, Mayangon Yangon | |
          248. | Kyan Taing Aung Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala, Yangon | |
          249. | Kyaw 209, Banyadala Road, Tamwe, Yangon | |
          250. | Kyaw Family 2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon, Yangon | |
          251. | Kyaw Soe San 819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa, Yangon | |
          252. | Kyaw Than Construction Co. Ltd 139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG, Yangon | |
          253. | Kyi Kyi 2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE, Yangon | |
          254. | Kyun Shwe Wah 74 Nat Sin St, Kyeemyindaing Yangon | |
          255. | La Yaung Lin Co Ltd 25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN, Yangon | |
          256. | Lal Way (1) 3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA, Yangon | |
          257. | Lal Way (2) 3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTAA, Yangon | |
          258. | Laural Ltd 27, 13th Street, LMDWW, Yangon | |
          259. | Light World Co., Ltd. 619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp, Yangon | |
          260. | Light World Co., Ltd. Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay | |
          261. | Lucky Hand Co Ltd 13 148th Street, MTNTT, Yangon | |
          262. | Maesod Forestry Ltd 69 Sule Pagoda Road, PBDNN, Yangon | |
          263. | Maha Engineering Co. Ltd. 20-251, Seikkantha St. KTDAA, Yangon | |
          264. | Maha New 29, Ind. Zone (2), Cor. Of Ind. Zone St. and Inn Taw St, SDGNN, Yangon | |
          265. | Maha Thit Min Co. Ltd. 51 (B), Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon | |
          266. | Maha Kyaw Mahar Co. Ltd. 50, 46th Street, BTHGG, Yangon | |
          267. | Mandalar Win Sawmill Co. Ltd. 262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Road, SCHGG, Yangon | |
          268. | Market System Trading (MST Co. Ltd) 501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon | |
          269. | MGJ Group Co-op Ltd, 125, 1st Floor, Anawrahta Road, PZDGG, Yangon | |
          270. | Miba Myittar 115/116 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          271. | Miba Myittar 110/111 2nd Street, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          272. | Mingalar 28 (B), Zaygyi St. KMDGG, Yangon | |
          273. | Minn Wun Industries Co. Ltd 196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon | |
          274. | Moe Int’l Co. Ltd. 196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon | |
          275. | Momentum Trading Co. Ltd. 21-A, Cor. Of U Phoe Hlaing St. and Hla Theingi St. Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon | |
          276. | Multi World Trade Centre 183, Anawrahta St., Kyauktada Tsp, Yangon | |
          277. | Multi World Trade Co., Ltd. 359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon. | |
          278. | Mya Gabar Co. Ltd. 106-108, Sint-oh-dan St. LTAA, Yangon | |
          279. | Myan Aung Myin Int’l Co. Ltd O-140, FMI City, Golden Orchid 4th St. HLTAA, Yangon | |
          280. | Myanma Htate Tan Co. Ltd 61, (4th Flr), Kaing Dan St. LMDWW, Yangon | |
          281. | Myanma Marble Co. Ltd. Bldg. 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon | |
          282. | Myanmar Automobile Group Co., Ltd. K-38/39, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp, Yangon | |
          283. | Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd. 422-426, Strand Road, Cor. Of Botahtaung Pagoda Rd. BTHGG, Yangon | |
          284. | Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd Ward (22), SDGNN, Yangon | |
          285. | Myanmar Chinlax Trading Co., Ltd. 382, Inya Myaing Lane (4), Thuwunna, Thingankyun Tsp, Yangon. | |
          286. | Myanmar Development Int’l Co. Ltd. 53-61, Strand Road, Cor. Of Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon | |
          287. | Myanmar Guan Soon Ltd 106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon | |
          288. | Myanmar Shin Poong Daewoo Pharma Co. 22, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon | |
          289. | Myanmar Technologies Industry Co. Ltd. 1389-1391, Hlaing River Road, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon | |
          290. | Myanmar Timber Enterprise Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon | |
          291. | Myanmar Timber Enterprise 504-506, Merchant Road, KTDAA, Yangon | |
          292. | Myint 970, Yadanar St, SOKAA, Yangon | |
          293. | Myitmakha Engineering Co., Ltd. 206-207, Dhamma Thukha Kyaung St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon | |
          294. | Myitmakha International Trading Co., Ltd. 1, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon | |
          295. | Myitmakha Int’l Trading Ltd. 55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon | |
          296. | Myodaw Eain Yar 1080, Shukhintha Rd. East Ward 6, TKAA, Yangon | |
          297. | Myo Taw 495 Min Nadar St, Dawbon Yangon | |
          298. | Naing Lay (U) 7, 139th St. TMWEE, Yangon | |
          299. | Ngwe Nan Taw 119-120, 3rd St. Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon | |
          300. | Ngwe San Eain 22-23 (A), U Wisara Rd. NDGNN, Yangon | |
          301. | Nifty Int’l Co. Ltd. Rm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon | |
          302. | Nitco Industrial Co. Ltd. 175, (G/F), 47th St. BTHGG, Yangon | |
          303. | Nyein Chan Aung 122 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          304. | Nyo (Daw) Family 113/8, Oakkyin Station St. HLGG, Yangon | |
          305. | OAC 289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon | |
          306. | Ohn Kywe & Co. Ltd. 81, Harkhar St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon | |
          307. | One Star General Trading Co. Ltd. 87, (2nd Flr), Bogyoke Aung San Rd, Cor. of 49th St. and 50th St. PZDGG, Yangon | |
          308. | Pacific Rim Asia Co. Ltd. (PRA) 145 (E), Thiri Mingalar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon | |
          309. | Padamyar Construction and Woodworks Co. 19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon | |
          310. | Pale Shwe Wah Timber Co., Ltd. B-156/158, 34th St., Kyauktada Tsp, Yangon | |
          311. | Phyo Mauk 106 Nat Sin, Kyeemyindaing Yangon | |
          312. | Pioneer Venture Ltd. 7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St. LMDWW, Yangon | |
          313. | Pyi See Pwar Ltd, 45, Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon | |
          314. | Red Sea Brothers Co. Ltd. 43, (2nd Flr), 43rd St. BTHGG, Yangon | |
          315. | San & Family 790 Pyinma Myaing Street, (a) ward, Thingankyun, Yangon | |
          316. | San Aye (U), 531-B, Myittar St. Cor. of Thihathu St. SOKAA, Yangon | |
          317. | San Myint & Family 189, Waizayantar Rd, (16) ward, South Okkalapa, Yangon | |
          318. | San Myint, U Family 9, 139th Street, Tamwe Yangon | |
          319. | Sanfoco Wood Industries Ltd. 1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon | |
          320. | Sarmi, U & Family 12, 53rd St, Botahtaung Yangon | |
          321. | Se Than E(1/2), U Wisara Street, Economic Development Zone North Dagon Yangon | |
          322. | Sein Family 9, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          323. | Sein Htay Han 812, Waisayamtar Rd, (9) Ward South Okkalapa Yangon | |
          324. | Sein Pan Myaing 1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          325. | Shadow 990, Myittar St. Ward (9), SOKAA, Yangon | |
          326. | Shwe Gon Thar Trading Suite 297, Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          327. | Shwe Hinthar 70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          328. | Shwe Me Co. Ltd. 785-787, (11th Flr), Maha Bandoola Rd. Cor of 13th St. LMDWW, Yangon | |
          329. | Shwe Me Industry Ltd. 51-52, Cor. Panle Wun U Shwe Bin St. & Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St. SPTAA, Yangon | |
          330. | Shwe Nandaw F-306, Pauk Pagoda St. Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon | |
          331. | Shwe Ni Timber Co. Ltd. 12, 14th St. LMDWW, Yangon | |
          332. | Shwe Nyaung Pin 109, Arthawka St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon | |
          333. | Shwe Nyaung Pin 71, Bago River St. Ward (58), DGSKNN, Yangon | |
          334. | Shwe Pearl Ngwe Pearl 730-731, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon | |
          335. | Shwe Tagon 813, Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          336. | Shwe Takhar 347-354, Bo Tayza St. Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon | |
          337. | Shwe Tha Min 816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          338. | Shwe Tha Pyay Co. Ltd. 5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon | |
          339. | Shwe Thit 5(a), 6th Street Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          340. | Shwe Twin Wah 46, Bo Hmu Ba Htoo St. NDGNN, Yangon | |
          341. | Shwe Wah Tun 26/27 Chin Dwin Street, Industrial Zone (2), South Dagon Yangon | |
          342. | Shwe Yi Moe 227(a) Banyadala Rd, Tamwe Yangon | |
          343. | Silver Born Trading Ltd 71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon | |
          344. | Silver Valley Wood Industry Ltd. 65, Konzaydan St. PBDNN, Yangon | |
          345. | SK Wood Industries Ltd. 82-C, Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon | |
          346. | Soe Junction of Thitsar St. & Station Rd., Near Moe Kaung Pagoda Rd., Kanbe, Yankin Tsp, Yangon | |
          347. | Soe 453, Top of Nga-mo-Yeik 5th St., Thingankyun Tsp, Yangon | |
          348. | Soe Thiha Pa(50), Pyi Daung Su Rd, (38) Ward, North Dagon, Yangon | |
          349. | Soe Thiri Co., Ltd. 808, Kyaw Thu St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon | |
          350. | Southern Myanmar Timber Co. Ltd. 4 (A-2), Padaethar St. Myaynigon, SCHGG, Yangon | |
          351. | Special 53, Kyuntaw St., Sanchaung Tsp, Yangon | |
          352. | Sun Myint & Association 70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon | |
          353. | T&M Group Decoration Centre 5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd. KMYTT, Yangon | |
          354. | TKK Int'l Ltd. 127, (G/F), 51st St., Pazundaung Tsp, Yangon | |
          355. | Than Hlaing (U) 105, Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon | |
          356. | Than Hlaing (U) 55(A), Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon | |
          357. | Than Than Sein & Sein Hinthar 87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon | |
          358. | Than Tun 1055, 7th Zay St. Ward (6), TKAA, Yangon | |
          359. | Theik Nan Shin Co., Ltd. 27, 13th St., Lanmadaw Tsp, Yangon | |
          360. | Thein Industry Dvpt. Ent. Ltd. 23 (A), Pyihtaungsu St. TGKNN, Yangon | |
          361. | Thiha 4 Than Thu Mar Road, Bo Tayze Ward, Thangankyun Yangon | |
          362. | Thiri Khit Tayar 68 (B), Waizayandar Rd. Ward (11), SOKAA, Yangon | |
          363. | Thiri Yadanar Myint 61, 27th St. PBDNN, Yangon | |
          364. | Thu Htet Thar 52, Nat Sin St. KMDGG, Yangon | |
          365. | Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw) 280-C, Cor. of Waizayanda Rd. & Byamaso Rd. SOKAA, Yangon | |
          366. | Tin Oo (U) Brothers No 18 & 29, 5th St. Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon | |
          367. | Tin Shwe U & Brothers 112(C ) Arthawka St, (15) Ward, Hiaing Yangon | |
          368. | Tin Win Tun Co Tin Win Tun Int'l Trading Co., Ltd Bldg. C-1, Rm 002, Strand Rd., Thiri Mingalar Garden Housing, Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon Name of director: (Monywa) Tin Win | |
          369. | Top Winner 26 (B-3), Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon | |
          370. | TPS Garden Furniture 22/2 (B), Khattar St. SCHGG, Yangon | |
          371. | Traditions 24, Inya Myaing Rd., Golden Valley, Bahan Tsp, Yangon | |
          372. | Tri Vadana Enterprise 99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St. BHNN, Yangon | |
          373. | Tricer Company Limited 78, Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon | |
          374. | Tun Family 1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          375. | Tun Kyi, U & Sons 44 Waizayanatar Rd, (9) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          376. | Tun Nay Lin Rm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe Yangon | |
          377. | Tun Nay Lin Family 6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe Yangon | |
          378. | Tun Pwar 1055-1056, Maung Makan Kanthar St. Ward (19), SDGNN, Yangon | |
          379. | U Chit B (1/08-9) Banyadala Rd, Tamwe Yangon | |
          380. | Uni Brothers Co. Ltd. 28, 49th St. BTHGG, Yangon | |
          381. | United Myanmar Forest Products Joint Venture 10, Kwetthit St. PZDGG, Yangon | |
          382. | Vivid Media 27, Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon | |
          383. | Win 59-60, Cor. of Khaymarthi Rd. & A-ma-rar St. Ind. Zone, NOKAA, Yangon | |
          384. | Win 91, Cor. of Zizawa St. & Thudamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon | |
          385. | Win Enterprise 158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd. TMWEE, Yangon | |
          386. | Win Enterprise Co. Ltd. 166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon | |
          387. | Win Kabar Trading Co. Ltd 146, Sint-oh-dan St. Ward (4), LTAA, Yangon | |
          388. | Win Kyaw Thu 6/8(b) Botahtaung (4)th Street, Botahtaung Yangon | |
          389. | Win Marlar Aung Trading Co., Ltd. Bldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, Yangon No (G-5), A/C, Hpoyarzar Street, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12), Mandalay Name of director: Win Ko | |
          390. | Win Yadanar Ent. Co. Ltd. Saya San Rd. Cor. of West Race Course Rd., Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon | |
          391. | Wint Wint 345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa Yangon | |
          392. | Wood Industry (Myanmar) Ltd. 71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon | |
          393. | Wood Rich Co. Ltd. 223, Kyaington St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon | |
          394. | Wood Working Machinery Co. Ltd. 4, Baya Theikdi St. HLGG, Yangon | |
          395. | Wood World Trading Ent. Ltd. 19, Myay Nu St. SCHGG, Yangon | |
          396. | Wunna 144/148 Hlaw Kar Street, (55) Ward, South Dagon Yangon | |
          397. | Yadanar Moe Co Ltd 502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun Yangon | |
          398. | Yadanar Moe Co Ltd Pa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd. NDGNN, Yangon | |
          399. | Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd 349-A, Zeyar Kaymar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon | |
          400. | Yaung Ni Oo 164/5 Yadana St (16/1) Ward, Thingankun Yangon | |
          401. | Yee Shin Co., Ltd. 25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon | |
          402. | Ye Yint Aung 156 Waisayanter Rd, (11) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          403. | Yinmar Co. Ltd. 45 (A), Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon | |
          404. | Yinmar Myat Noe Co. Ltd 120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon | |
          405. | Yinmar Myat Noe Co. Ltd 73 (A), Unversity Ave Rd. BHNN, Yangon | |
          406. | Yoma 5(b) Myittar Street (11) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          407. | Yoma 351, Myittar St. Ward (17), SOKAA, Yangon | |
          408. | Yoma Timber Trading 1010, Myittar St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon | |
          409. | Yoma Timber Trading 110-B, 2nd St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon | |
          410. | Yoma Timber Trading 12, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon | |
          411. | Ywet Hla 3(A) 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa Yangon | |
          412. | Zabu Yadanar Co. Ltd. 521, Mogok St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon | |
          413. | Zaw 87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon | |
          414. | Zaw Enterprise Ltd. 9-11 54th St. BTHGG, Yangon | |
          415. | Zenith Myanmar Advantage (ZMA) 50, Latha St. LTAA, Yangon | |
          416. | Zin Yaw 132/133, No. 4 Main Road, SPTAA, Yangon | |
          Mandalay
          417. | Ayegabar Timber Co. Ltd. 282, Cor. of 81st and 23rd St, Mandalay | |
          418. | Golden Hook Co. Ltd. 7, Sitha St, Oh Bo St. Mandalay | |
          419. | Myanmar Teak Wood Ind. Co. Ltd. No 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay | |
          420. | Myanmar Timber Enterprise A.D.B. (1), At the foot of Mandalay Hill, Mandalay | |
          421. | Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch) 37 (B), 27th (B) St, Bet 64th St. and 65th St. Mandalay | |
          422. | Light World Co., Ltd. 155, 30th St., Bet. 82nd St. & 83rd St., Chan Aye Thar San Tsp., Mandalay | |
          423. | Pyi See Pwar Ltd. 71-Hta, 10th St., Bet. 74th St. & 75th St., Oo Boketaw Qtr., Mandalay | |
          424. | Win Malar Aung Trading Co., Ltd. G-5 (A), Industrial Zone (1), Pyi Gyi Dagun Tsp, Mandalay | |
          425. | Yee Shin Co., Ltd. 287, 82nd St., Bet. 27th & 28th St., Mandalay | |
          426. | Tun Family 105-106, Bogyoke Nay Win St. Thanlyin | |
          427. | Mahar Kyaw Mahar Co. Ltd 5, Nayapati Sithu St. Salin Tsp, Magway | |
          428. | Thiri Khit Tayar 106, 7th St. Mingalar Ward, Pyinmana | |
          II.A.SLÉVÁRNY ŽELEZA A OCELI |
          | Název, adresa a další informace | Datum zařazení do seznamu: 19.11.2007 |
          429. | 111 (Triple One), 111, 2nd St., Industrial Zone, Okkalapa (South) Tsp, Yangon | |
          430. | Aung Chanthar, 1, Cor. of Nanmatu 1st St., & Zaung Tu St., Zone (3), Dagon Myothit (South) Tsp, Yangon | |
          431. | Excellence Mineral Casting Co., Ltd. Plot No 142, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon | |
          432. | MET Co-op Ltd. 42-49, Industrial Rd., Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon | |
          433. | Sein Win & Bros (U) 45, 55th St., (2) Ward, Pazundaung Tsp, Yangon | |
          434. | Win (U) & Sons 19 (B), Yadana Theingi St., Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon | |
          435. | Aung Naing Thu I/H-171, Cor. of 61st St & Awarat St., Industrial Zone, Mandalay | |
          436. | Aung Naing Thu Cor. 41st St., & Sein Pan Rd., Near No. (3) Bus Stop, Mandalay | |
          437. | Aung Naing Thu Plot-589, D/13-16, Yangon Main Rd., May Zin Thein St., Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay | |
          II. B.TĚŽEBNÍ SPOLEČNOSTI |
          | Název, adresa a další informace | Datum zařazení do seznamu: 19.11.2007 |
          438. | Asia Guiding Star Services Rm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon | |
          439. | Boom Tip Private Co Ltd 001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon | |
          440. | Chit Thein Mining Joint Venture 556, 6th Street, East Gyogone, Insein, Yangon | |
          441. | Concordia International B-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon | |
          442. | Concordia International 3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon | |
          443. | Delco Ltd 5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Road, Hlaing, Yangon | |
          444. | East Asia Gold Co Ltd 274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon | |
          445. | East One Mining Co Ltd 56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon | |
          446. | East One Mining Co Ltd 274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon | |
          447. | Explorers Consulting Ltd Bldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon | |
          448. | Future Engineering & Gold Mining Co Ltd 274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon | |
          449. | Haw Khan Co Ltd 37 (tha-2), Sibintharyar St, Parami, Myayagon, Yangon | |
          450. | Htarwara mining company Name of director: Maung Ko | |
          451. | Ivanhoe Myanmar Holdings Ltd 88 Room 302 Pyay Road, Int’l Business Centre, Hlaing, Yangon | |
          452. | Jinghpaw Academy Co Ltd D2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon | |
          453. | KTM Mineral Prod Coop Society Nya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon | |
          454. | Kang Long Gold Co Ltd 7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon | |
          455. | Kang Long Gem Co Ltd 7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon | |
          456. | Kayah Golden Gate Mining Co Ltd 233/235 3rd floor, 32nd Street, Pabedan, Yangon | |
          457. | KTM Enterprise Ltd 30A University Avenue Road, Bahan, Yangon | |
          458. | Kwan Lon Regional Development Co Ltd 30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon | |
          459. | Lamintayar Mining Co Ltd 124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon | |
          460. | Maha Dana Mining Co Ltd 5 Hospital Street, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon | |
          461. | Ma Naw Ahla 112A Phone Gyi Street, Lanmadaw, Yangon | |
          462. | May Flower Mining Enterprise Ltd, 159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon | |
          463. | MGJ Group Coop Ltd 125, 1st Floor, Anawratha Rd, Pazundaung, Yangon | |
          464. | Mining Enterprise no 1 90 Kanbe Road, Yankin, Yangon | |
          465. | Mining enterprise no 2 90 Kanbe Road, Yankin, Yangon | |
          466. | Mining enterprise no 3 90 Kanbe Road, Yankin, Yangon | |
          467. | Moon Co Ltd 70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon | |
          468. | Myanmar Austino Resources Ltd 03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon | |
          469. | Myanmar BPL Resources Ltd, 189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon | |
          470. | Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd 1 Shwe Li Street, Bahan, Yangon | |
          471. | Myanmar First Dynasty Mines Ltd 88, Unit b302, IBC Compund, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon | |
          472. | Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd 70(I), Bo Chein Lane, Pyay Road, 6th Mile, Hlaing, Yangon | |
          473. | Myanmar Shwe Kone Lone Mining Co 14 Wut Kyaung St, Pazundaung, Yangon | |
          474. | Myanmar Soon Pacific Co Ltd 7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar RD,TGKNN, Yangon | |
          475. | Myanmar Soon Pacific Co Ltd 100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, Cor of Baydar Lane (2), MDNN, Yangon | |
          476. | Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd 171, 28th St, Pabedan, Yangon | |
          477. | Nan Cherry International Co Ltd 10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon | |
          478. | Oil & Gas Services Co Ltd 23 Thukha St, Yankin, Yangon | |
          479. | Panthu Geological Services Co-operative Ltd 262/264, Room (B/03-04), 3rd floor, Dagon Centre, Pyay Road, Sanchaung, Yangon | |
          480. | Sandi Mining Co Ltd 170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw Street, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon | |
          481. | Sea Sun Star Mining Prod. & Marketing Co 16A, Room 17 (3rd floor), Ma Kyee Kyee St, Sanchaung, Yangon | |
          482. | Shan Yoma Nagar Co Ltd 19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayintt Naung Rd, Kamayut, Yangon | |
          483. | Shwe Moung Taan Trading & Mining Co 117 (1st floor) 42nd St, BTHGG, Yangon | |
          484. | Shwe Thanlwin Co Ltd 61-W, Bayint Naung Rd, Hlsing, Yangon | |
          485. | Smart Technical Services Co Ltd 5th Floor, Banyadala Road, City Bank Bldg, Mingala Taung, Nyunt, Yangon | |
          486. | Thein Than Mining Co Ltd 266 Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          487. | Theingi Shwe Sin Co Ltd 293 (1st floor) Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          488. | Vantage Co Ltd 80, 50th Street, Pazundaung, Yangon | |
          489. | Wa Regional Development General Trading Co Ltd 8 Kan St, 6 Mile, Hlaing, Yangon | |
          490. | Yadanar Win Co Ltd 117, 1st floor, 42nd St, BTHGG, Yangon | |
          491. | Zarli Group of Companies 18 Inya Road, Kamayut, Yangon | |
          492. | Concordia International 5 (GF) SY Bldg, Bet 77 & 78th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay | |
          493. | Future Engineering and Gold Mining Co Ltd 197, 32nd St bet 79 and 80th St, Mandalay | |
          494. | Shwe Thanlwin Co Ltd, 78th St, opposite 42nd St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay | |
          495. | Theingi Shwe Sin Co Ltd 1-F, Cor of 27 & 78th St, Mandalay | |
          496. | Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd Barite Powdering Plant, Thazi | |
          497. | Myanmar Ivanhoe Copper Ltd Salingyi/Salingyi Tsp, Monywa | |
          498. | Sea Sun Star Mining Prod & Marketing Co Ltd 432 Yuzana Ward, Myitkyina | |
          499. | May Flower Mining Ent Ltd, Inbyin, Kalaw | |
          500. | Kayah Golden Gate Mining Co Da-5, Padauk St, Dhamaryon Ward, Loikaw | |
          II. C.TĚŽAŘSKÉ VYBAVENÍ A DODÁVKY |
          | Název, adresa a další informace | Datum zařazení do seznamu: 19.11.2007 |
          501. | Těžba a těžařské vybavení Diethelm Technology 400/406 Merchant Street, Botahtaung, Yangon | |
          502. | Geocomp Myanmar Ltd 360 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon | |
          503. | M-Ways Ltd 274A Rm 1 (1st floor) Pyay RD, SCHGG, Yangon | |
          504. | Ma Naw Ahla 112 (A), Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon | |
          505. | Ma Naw Ahla D2-A, Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Quarter, South Okkalapa Tsp, Yangon | |
          506. | Mantra Machinery & Trading Co Ltd 17 Pan Chan Street, Sanchaung, Yangon | |
          507. | MSP Ltd 7 Waizayanatar Rd, Thiriyadana Yeiktha, Thingankyan, Yangon | |
          508. | Myanmar JPN Equipment Trading Co., Ltd. Blk. No. (2), Ywama Curve, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon | |
          509. | Myanmar Tractors Ltd 16 Mya Martar St, Industrial Zone, Thaketa, Yangon | |
          510. | Phan Nay Wun Co Ltd B5 Shwe Padauk Yeik Mon, Shwe Yinmar St, Kamayut, Yangon | |
          511. | SAKAMOTO International Co., Ltd. 33-A, Pyay Rd., 7 1/2 Mile, Mayangon Tsp, Yangon | |
          512. | Shwe Kywe 101-102 Bldg B, Laydauntkan Rd, Thumingalar Ward, TGKNN, Yangon | |
          513. | Sum Cheong (Myanmar) Limited 8-A, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon | |
          514. | Sum Cheong (Myanmar) Ltd. Thaketa Ind. Ward, Ayeyarwun Rd., Thaketa Tsp, Yangon | |
          515. | Supreme Enterprise Limited. 73 (Nya), Yuzana St., Bayint Naung, Mayangon Tsp, Yangon | |
          516. | Techno Marketing Ltd 50 Thumingalar Housing Estate, Laydauntkan Rd, TGKNN, Yangon | |
          517. | Tractors World Co Ltd Room 88, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan, Yangon | |
          518. | TWP Co Ltd 1B, Ind. Zone, Ward 23, SDGNN, Yangon | |
          519. | United Machinery Co Ltd 1947b Bogyoke Lane, Yangon Pathein Highway Road, Hlaing Tha Yar, Yangon | |
          520. | Kyin Lon 234, 83rd Street (Bet 27th and 28th Streets), Mandalay | |
          521. | Myanmar Tractors Ltd 30, 27th Street, (between 68th and 69th St), Mandalay | |
          522. | Myanmar Tractors & Trading Co., Ltd. Mashikahtaung Qtr., Pharkant-Sittaung Rd., | |
          523. | United Machinery Co., Ltd. G-16, Kywee-se-kan 8th St., Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay | |
          524. | United Machinery Co., Ltd. Yumar (2) Ward, Pharkant Sethmu Rd., Pharkant | |
          ZINKÁRNY
          525. | Ko Nyein Maung 167 U Chit Maung Rd, Bahan, Yangon | |
          526. | Lucky Sunday Shed (59) Rm (4) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          527. | Maung Maung Thein & Sons 475 Baho Rd, West Gyo Gon, Insein, Yangon | |
          528. | Myat Noe Khin Shed (8) Rm (1) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          529. | Tint Lwin, KO & Brothers 1 (B) East Race Course Ed, Tamwe, Yangon | |
          ZINC
          530. | Aung Soe Moe 123, 36th Street, Kyauktada, Yangon | |
          531. | Ayeyarwaddy Shed (25), Rm (10) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          532. | Chit Meik Swe Shed (56) Rm (2/3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          533. | Golden Egg 33, 27th Street, Pabedan, Yangon | |
          534. | Golden Egg Shed (11), Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          535. | Hla Thu Kha Shed (57), Rm (5), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          536. | Kaung Set Lin Shed (70A), Rm (1/2) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          537. | Mawlamyaing Shed (68) Rm (4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          538. | Moe Myittar Shed (56) Rm (4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          539. | Mogok Family Shed (94) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          540. | New Hein Shed (55) Rm (8), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          541. | New Light Shed (59) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          542. | New Seven Shed (56) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          543. | Oriental Shed (8) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          544. | R S Hla Myint Aung Shed (75A) Rm (1), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          545. | San Thit Shed (55) Rm (7), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          546. | Shwe Htoo Myat Shed (57) Rm (8), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          547. | Shwe Maw Li Shed (8) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          548. | Taw Win Tha Zin Shed (17) Rm (9), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          549. | Yadanabon Shed (58) Rm (9), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          550. | Zaw Myint & Brothers Shed (56) Rm (10), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          551. | Zaw Win Shed (107) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          552. | Zaw Win Shed (108) Rm (3/4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          553. | Zaw Win 10 Bayint Naung Rd, Mayangon, Yangon | |
          554. | Zaw Win (2) Shed (107) Rm (5), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon | |
          III. A.DRAHOKAMY |
          | Název, adresa a další informace | Datum zařazení do seznamu: 19.11.2007 |
          555. | Ayawaddy Mandalay 330A, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangon, Yangon | |
          556. | Deal Export and Import Enterprise 216, Bo Aung Kyaw Street, Batahtaung, Yangon | |
          557. | Gold Uni Investment Co., Ltd. 54, Pyay Road, Hlaing Tsp, Yangon | |
          558. | Hta Wa Ra Gems Shop (1008), Kaba Aye Pagoda Road, Sedona Hotel, Yankin, Yangon | |
          559. | Jade Land Jewellery Co., Ltd. 263, Thinbyu Road, Botahtaung Yangon | |
          560. | Manawmaya Gems and Jewellery 527, New University Avenue Road, Bahan Yangon | |
          561. | Myanmar ruby enterprise co Ltd 22/24 Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon | |
          562. | Myanmar gems enterprise Ministry of Mines, Head office Building 19, Naypyitaw | |
          563. | Myanmar pearl enterprise Ministry of Mines, Head office Building 19, Naypyitaw | |
          564. | Nandawun Souvenir Shop 55, Baho Road, Ahlone Tsp, Yangon | |
          565. | Ruby Dragon Jade and Gem Co., Ltd. 39A, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon | |
          566. | Sunny Gems 379, Bogyoke Aung San St., Pabedan, Yangon | |
          567. | The Rich Gems 303, U Wisara Road, Sanchaung Tsp, Yangon | |
          OBCHODNÍCI SE ZLATEM/ZLATNÍCI A OBCHODY SE ZLATEM
          568. | Ah Choon 181 Bogyoke Aung San Market, East Wing, Pabedan, Yangon | |
          569. | AK 01-05, Lanamdaw Plaza, Maha Bandoola St., Lanmadaw Tsp | |
          570. | Alunkhant Jewel Art 41, Zaya Waddy St., Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon | |
          571. | Ar-tiar Silver Smith & Gold Plating 522, 28th St., Maha Bandoola Rd., Pabadan Tsp., Yangon | |
          572. | Arkar (Ko) (Thar Gyi) 22, Innwa St., Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon | |
          573. | Aung 77/70 Upper Pazundaung Road, Pazundaung, Yangon | |
          574. | Aung Chantha Rm 48, Shed 1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon | |
          575. | Aung Naing Win 28 (G/F), Seiktha Thukha St., Kyauk Myaung, Tamwe Yangon | |
          576. | Aung Nay Lin 14, Kanna Zay, Pann Pin Gyi St., Kyi Myin Daing Tsp, Yangon | |
          577. | Aung Nilar Super World Hall 1, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp. Yangon | |
          578. | Aung Soe Hla 84, 29th St., Pabedan Pabedan Tsp, Yangon | |
          579. | Aung Thamardi (Nagani) 35 (G/F), Shwebontha Rd., Pabedan Tsp. Yangon | |
          580. | Aung Thitsar Gold & Jewellery Shop 643 & 629, Maha Bandoola St., Bet. 21st St., & 22nd St., Latha Tsp, Yangon | |
          581. | Aung Thitsar Oo 119 Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          582. | Aung Yadanar 238, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          583. | Aung Zabu 61 Thamein Bayan Rd, Tamwe, Yangon | |
          584. | Awarat 3 A, Kyaik Waing Pagoda Rd, 3 Ward, Mayangon, Yangon | |
          585. | Aye Kyi Thar Jewellery & Gold Shop 61, Eain Gyi St., Yaykyaw, Pazundaung Tsp, Yangon | |
          586. | Bangkok 631 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          587. | Banhoe 663, maha Bandoola Road, Corner of 20th St & Latha St., Latha Tsp, Yangon | |
          588. | Bhone Han Gyaw 196, Bogyoke Aung San Market (East Wing), Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          589. | Boe Yadanar Co., Ltd. 45, Tay Nu Yin St., 7 1/2 Mile, Pyay Rd., Mayangon Tsp, Yangon | |
          590. | Cartia Diamond House 137 Shewbontha St, Pabedan, Yangon | |
          591. | Chaung Ho 719, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon | |
          592. | Chaung Kyin 635 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          593. | Chein Hauk (Chein Hawt) 183 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon | |
          594. | Chein Kinn 199, Banyadala Rd, Tamwe, Yangon | |
          595. | Chein San (Chain San) 639 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          596. | Chein Sweet (Chain Sweet) 537/541 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          597. | Chein Win 675B Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          598. | Chin Yi 707, Maha Bandoola Road, Between 18th St. and Sin Oh Dan St., Latha Tsp, Yangon | |
          599. | Chitti (Chit Tee) Bldg 1, Rm 001, Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon | |
          600. | Chone Whar 647 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          601. | Chong Li 641, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon | |
          602. | City Love C-14, Super World (1), Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon | |
          603. | Crown (Tharaphu) 212, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          604. | Daung Sandar 117A, Lay Daunk Kan Rd, Thingankyun, Yangon | |
          605. | Diamond Crown 78 Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          606. | Diamond Glory (B-1) Super World (1), Bogyoke Market, Pabedan Tsp, Yangon | |
          607. | Diamond Mart Bogyoke Aung San Market (North Wing), Pabedan Tsp, Yangon | |
          608. | Diamond Palace 665 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          609. | Diamond Queen 75, U.T.C Compound, Inya Road, Ward (9), Kamayut Tsp, Yangon | |
          610. | Doh A-Myo-Thar 65, Upper Pazundaung St., Pazundaung Tsp, Yangon | |
          611. | Double Dragon 75/77 Top Floor, Wadan St, Lanmadaw, Yangon | |
          612. | Ei Shwe Sin 537 (G/F) Maha Bandoola St, Padeban, Yangon 539, Maha Bandoola St, Padeban, Yangon | |
          613. | Ever 96/97, Yangon-Insein Road, (3) Qtr., Hlaing Tsp, Yangon | |
          614. | Everest Gold Shop 3-A, Kyaikwine Pagoda Road, (3) Qtr, Hlaing Tsp, Yangon | |
          615. | Flying Elephant 516, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          616. | Emperor Jewellery 127-C2, Old Yaydashay Rd., Bahan Tsp, Yangon | |
          617. | Emperor Jewellery, 22, West Shed (C), Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon | |
          618. | Forever A 2/005 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon | |
          619. | Fun Fun Gems, Jewellery & Souvenir 9-2, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon | |
          620. | Gems Jade Carving & Jewellery 66, Kaba Aye Pagoda Rd., Mayangone Tsp, Yangon | |
          621. | Gold 1000 573, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          622. | Gold 2000 Goldsmiths & Jewellery 711, Maha Bandoola St., Bet. 18th St., & Sin-oh-dan St., Latha Tsp, Yangon | |
          623. | Gold & Emerald Co., Ltd. 134, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          624. | Gold Fish 144 Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          625. | Golden Banner 709 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          626. | Golden Bell Jewellery 66, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon | |
          627. | Golden Crown 77, 44th St., Botahtaung Tsp, Yangon 104, 50th St., Pazundaung Tsp, Yangon 30, Dawna Road, Pazundaung Tsp, Yangon | |
          628. | Golden Crown - Tai Inn 725, Mahabandoola Rd., Top of 17th St., Latha Tsp, Yangon 633, maha Bandoola Road, Latha Township, Yangon | |
          629. | Golden Lion World 56, 29th St., Upper Block, Pabedan Tsp, Yangon | |
          630. | Golden Palace 701/703 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          631. | Golden Palace 743 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          632. | Golden Pearl 136, Bogyoke Market (West Wing) Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon. 25, 1st Fl., FMI Centre, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon | |
          633. | Golden Shawl 22, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          634. | Golden Tiger 635, Maha Bandoola St., Cor. of 22nd St., Latha Tsp, Yangon | |
          635. | Hall Mark Gems & Jewellery 16, Front Wing, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon | |
          636. | Hanthawaddy 77/70 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon | |
          637. | Hein 120, 29th Street, Pabedan, Yangon 16, 46th Street, Bothataung Tsp, Yangon | |
          638. | Hein Sin 81(B), 22nd St., Latha Tsp, Yangon | |
          639. | Hla Hla Maw 66, Shed 3, Insein Market, Insein Tsp, Yangon | |
          640. | Hla Myint Mo 136 Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          641. | Hla Thida Station Road, Corner of Mya Yadanar Zay, Mayanggone Tsp, Yangon | |
          642. | Hla Tun (U) & Than Win (Daw) 20, Aung Tayza Byine0Yay0Oh-Sin Ward, Tamwe Tsp, Yangon | |
          643. | Hlaing Htate Htar 65, Saya San Road, Bahan Tsp, Yangon W(18/19) (G/F), Yuzana Plaza, Banyar Dala Road, Mingala Taung Nyunt Tsp, Yangon | |
          644. | Hlyan Hlyan Wai Rm. 5/500 (G/F), Aung Chanthat Housing, Shwegondaing Rd., Bahan Tsp, Yangon | |
          645. | Ho Saan 653B Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          646. | Hong Kong 515/B, Rm. 9, Maha Bandoola Road, Between Shwebontha St and 28th St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          647. | Hong Le (Hone Lee) 677A Matha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          648. | Hon Sein 62, 24th St., Between 83rd St., and 84th St., Aung Myay Thazan Tsp, Yangon | |
          649. | Htate Tan Aung Yadanar 10, Kyauk Myaung (Face Raw), Kyaikasan Rd., Tamwe Tsp, Yangon | |
          650. | Htate Tan Construction 83, 12th St., Lanmadaw Tsp, Yangon | |
          651. | Htate Tann 683, Maha Bandoola St., Cor. of 19th St., Latha Tsp, Yangon 10/11, Mingaladon Market, Mingalardon Tsp, Yangon | |
          652. | Htay 911C Pyay Rd, 10th Mile, Insein, Yangon | |
          653. | Htay Aung Bldg 5, Rm. 3, Infornt of Pazundaung Market, Pazundaung St (Upper), Yangon | |
          654. | Htay Htay (Daw) 364, Maydarwi Road, Norht Okkalar Tsp, Yangon | |
          655. | Hton (U) Rm5, (G/F), Lanmadaw Plaza, Lanmadaw St., Lanmadaw Tsp, Yangon. 528, Maha Bandoola Rd. Between 27th & 28th St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          656. | Htoo 537 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          657. | Htoo Khant 189 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon | |
          658. | Htun 530, Maha Bandoola Rd., Pabedan Tsp, Yangon | |
          659. | Ka Naung 495 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon 499 (B), Maha Bandoola Road, Corner of 29th St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          660. | Kanbawza 59, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          661. | Kaung 124, 1st Dl., 29th St., Pabedan tsp, Yangon | |
          662. | Kaung Kywe 66, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon | |
          663. | Kaung Lin 24, G/F, Aung Mingalar St., Tamwe Tsp, Yangon | |
          664. | Kaung Lon 519/5 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          665. | Kaungkinsetkyar Jewellery Co., Ltd. A-524, New University Avenue St., Bahan Tsp, Yangon | |
          666. | Kaung San A-295, 35th St., Between 81th St and 82nd St., Chan Aye Thazan Tsp, Yangon | |
          667. | Kha Yan Thone Khwa 501 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          668. | Khine Thazin 26-B, New Yaydarshay St., Bahan Tsp, Yangon | |
          669. | Khit San 73/75 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon | |
          670. | Khit San Yadanar Co-op Ltd. 88, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          671. | Khit Sann Yadanar Co-op Ltd. No 2, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon | |
          672. | Kin Sein | |
          673. | KKK 160 Sayasan Rd, Bahan, Yangon | |
          674. | Ko Cho 277, Shwebontha (Middle) St., Pabedan Tsp, Yangon 236, Shwebontha (Middle) St., Pabedan Tsp, Yangon 97, Banyar Dala Road. Corner of 125 St., Yangon | |
          675. | Ko Nyo 217, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          676. | Ko Nyo 204 Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          677. | Kong Soon Jewellery & Godl Shop 83, 22nd St., Latha Tsp, Yangon | |
          678. | Kyaing Thin 25, WestRace Course Rd., Bahan Tsp, Yangon | |
          679. | Kyauk Seim (Kyauk Seinn) 673B Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          680. | Kyaw Myint (Ko) 236, 35th St., Kyauktada Tsp, Yangon | |
          681. | Kyi 25, Kyi Taw St., Mingalataung Nyunt Tsp, Yangon | |
          682. | Kyi Sin 102, Latha St., Latha Tsp, Yangon. 6, Shed 2, Insein Market, Thiri St., Insein Tsp, Yangon | |
          683. | Kyin Sein Goldsmith 295, Anawratha Rd., Lanamadaw Tsp, Yangon | |
          684. | Kyin Shun Gold Shop 747-B, Bet. 16th & Lanmadaw St., Maha Bandoola Rd., Lanmadaw Tsp, Yangon | |
          685. | Kyone Shin 647, Maha Bandoola Rd., Latha Tsp, Yangon | |
          686. | La Yadanar 198, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          687. | Lamin Yadanar 20C Hledan St, Kamayut, Yangon | |
          688. | Larb Shwin (D-2) Super World 1, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon | |
          689. | Lashio Lucky B 01-10 Lanmadaw St, Lanmadaw Plaza, Latha, Yangon | |
          690. | Lei Yee Win 72, East Shed (D), Bogyoke Market, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          691. | Lin Yon 80, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          692. | Lon Hin 46-47, Bldg-1, G/F, Hlaing River Rd., Insein Tsp, Yangon | |
          693. | Lone Mein (Lon Mei) Bldg 6, Rom 002, Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon | |
          694. | Lucky Jewellery & Gold Shop 141-142, Nawarat Bldg, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          695. | Lucky Tai Sin 603 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          696. | Maha Doke 501, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          697. | Make Set 113 Anawratha St, Kyauktada, Yangon | |
          698. | Manaw Maya 21, 2nd Fl., Myanma Gem Museum, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon | |
          699. | Mandalay 3/17, Between 62nd and 63rd St., Aung Myay Thazan Tsp, Yangon | |
          700. | Maung Kain A 01-04 Maha Bandoola St, Lanmadaw Plaza, Latha, Yangon | |
          701. | Maung Mya 138, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          702. | May & Mark Gems 12, Inya Road, Kamayut Tsp, Yangon | |
          703. | Meik Set 113, 37th St., Corner of Anawrahta Rd., Kyauktada Tsp, Yangon | |
          704. | Min Lwin 12, Kyauk Myaung Market, (Front Row), Tamwe Tsp, Yangon | |
          705. | Mingalar 24, (3rd Fl.,) Mingalar Market, Mingalar Taungnyunt Tsp, Yangon | |
          706. | MK Gems G-2, 262-264, Dagon Centre, MK Fashion, Pyay Road, Yangon Yankin Centre Shopping Mall, MK Fashion Square, Saya San Road, Yinkin Tsp, Yangon 104, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon 1-B, Pyay Road, 6 Miles, Hlaing Tsp, Yangon | |
          707. | Moe Hnin (Ko) & Khin mAr Win (Ma) Mee Kwet Market, Bo Aung Kyaw St., Yangon | |
          708. | Moe Khan 148, Corner of 24th St., and 83rd St., Aung Myay Thazan Tsp, Yangon | |
          709. | Moe Makha 507/519 Rm 3 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          710. | Moe Nat Thu Bldg 5 Rm 4 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon | |
          711. | Moe Pwint Phyu 79, 125 St., Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon | |
          712. | Mogok Aster Gems Shop Rm1 & 17, Bldg 158, 47th St., (Upper Block), Botataung Tsp, Yangon | |
          713. | Mya Nan Dar 497 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          714. | Mya Nandaw 739, Maha Bandoola Rd., Between Lanmadaw St., and 17th St., Latha Tsp, Yangon | |
          715. | Mya Shwe Sin 493 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          716. | Mya Shwe Yon 669B Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          717. | Mya Theingi 56 Ma Gyi Gyi St, Sanchaung, Yangon | |
          718. | Myanmar VES Joint Venture Co., Ltd. 66, Kaba Aye Pagoda Rd., Mayangone Tsp, Yangon Yangon International Airport, Departure Lounge, Yangon | |
          719. | Myat Mingalar 493 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          720. | Myat Shwe Nadi 739 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          721. | Myint 169-175, 1st Fl., (Face Row), San Pya Nga Moe Yeik Market, Yangon | |
          722. | Myint Thein (Ko) 131, 29th St., (Middle) Pabedan Tsp, Yangon | |
          723. | Myint Thidar (23-71) 2nd Fl., Mingalar Market, Tamwe Tsp, Yangon (A-26)G/F) Yuzana Plaza, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon | |
          724. | Myintmo 53, 29th Street, Pabedan, Yangon | |
          725. | Nadi Shwe Yee (Nadi Shwe Yi) B 01-13/B Lanmadaw St, Lanmadaw Plaza, Latha, Yangon | |
          726. | Nagar Koe Kaung 505, Maha Bandoola Road, Corner of Shwebonthat St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          727. | Nagar Nyi Naung 73-75-77, Top Flr., Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon | |
          728. | Nagar Shwe Wah 781 Maha Bandoola St, Latha, Yangon 538, Maha Bandoola Road, pabadann Tsp, Yangon | |
          729. | Nan War (NanWah) 653 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          730. | Nan Yadana 176, 1st floor, So Sun Pat St, Pabedan, Yangon | |
          731. | Nat Nandaw 153, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          732. | Nawarat 631, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon | |
          733. | Nawarat Shwe Sin S-5, 1st Fl., Yuzana Plaza, Banyar Dala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon | |
          734. | Nay Chi 78, Bogyoke Augn San Market, (East Wing), Pabedan Tsp, Yangon | |
          735. | Nay La Hnapar Theikdi 1st Fl., Yuzana Palza, Mingalar Taungnyunt Tsp, Yangon | |
          736. | Nay Lin Htun 527 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          737. | New Shwe Sin 14,15,20,21,22, Mingalardon Market, Mingalardon Zay St., Mingalardone Tsp, Yangon | |
          738. | New Tai Sin 729 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          739. | New York 636 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          740. | Ngwe Than Kyaw C-7, 1st Fl., Yuzana Plaza, Banyar Dala Road, Mingalar Taungnyunt Tsp, Yangon | |
          741. | Nine Dragons 505 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          742. | Nu Jewellery and Goldsmith 45, 2nd Fl., FMI Shopping Centre, 380, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          743. | Nu Yadanar Rm. 69, 2nd Fl., FMI Centre, 380, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          744. | Oh Wai 25, Dhamayon St., Ward 10, Hlaing Tsp, Yangon | |
          745. | OK 717 Maha Bandoola St, Latha, Yangon 744, Lanmadaw St., corner of Maha Bandoola Rd., Lanmadaw Tsp, Yangon | |
          746. | Padamyar Theingi Goldsmith 247, Cor. of Banyar Dala Rd. & Ah-Yoe-Gone St., Tamwe Tsp, Yangon | |
          747. | Painn (U) Gold Smith Rm. 005, Bldg 1, Pazundaung Garden Ave., Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon | |
          748. | Palai Mon (pale Mon) 130 Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          749. | Pan Wut Yi 503 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          750. | Pann Let Saung A-26/27, Myaynigon Palza, Bargayar Road, Sanchaung Tsp, Yangon | |
          751. | Paradise Jewellery 28, (2nd Fl.) Gem Museum, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon | |
          752. | Pho Shwe La Min 71 Kyauk Myaung St, Tamwe, Yangon | |
          753. | Pho Thar Htoo 90, Thura St., Ward 9, Mayangone Tsp, Yangon. X-9, G/F, Yuzana Plaza, Banyar Dala Road, Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon | |
          754. | Phone Han Gyaw 11, Bogyoke Aung San Market, (Nawarat Bldg), Pabedan Tsp, Yangon | |
          755. | Poe San 83 Anawratha St, kyauktada, Yangon | |
          756. | Power (1) 671 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          757. | Power (2) 601 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          758. | Power III 44, Pyay Road, Dagon Township, Yangon | |
          759. | Princess Gems and Jewellery 133, 20th St., Latha Tsp, Yangon | |
          760. | Pucca 697, MahaBandoola Rd., Cor. of Sint-oh-dan St., Latha Tsp, Yangon | |
          761. | Pyae Sone Ma 60-61, Shed 1, Insein Market, Sawbwagyigon, Insein. Yangon | |
          762. | Pyae Sone Win 222 Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          763. | Pyae Wa 89, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          764. | Pyi Wai Shan S4 Banyadala Rd, Yuzana Plaza, Mingala Taung Nyunt, Yangon S-16, (1st Fl.) Dagon Centre, 262-264, Pyay Road, Sanchaung Tsp. | |
          765. | Queen Pan Htwar S5 Banyadala Rd, Minagla Taung Nyunt, Yangon | |
          766. | Raja (Ko) and Brothers 88, Rm. 6, 29th St., Lower Bolck, Ward 6, Pabedan Tsp, Yangon | |
          767. | Sabei Phyu 507-519, Rm. 6, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          768. | Saint Yadanar Gems and Jewellery 191, Anawrahta Road, Lanmadaw Tsp, Yangon | |
          769. | San Aung 164 Banyadala Rd, Mingala Taung Nyunt, Yangon | |
          770. | San Se Sein 94, Baho Shed, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon | |
          771. | San Thit 55, 29th St., (lower Block), Pabedan Tsp, Yangon | |
          772. | Sann Sann Lon 525, Maha Bandoola Rd., Between 27th and 28th S., Pabedan Tsp, Yangon | |
          773. | Sann Thit 30-43-66, Shed 1, Insein market, Insein Tsp, Yangon | |
          774. | Sann Thit Oo 1, Mingalardon Market, Mingalardon Zay St., Yangon | |
          775. | Sanpya 146 Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          776. | Scott Diamond & Gems 124, Bogyoke Aung San Marke (West Wing), Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          777. | Sein Hteik Htar 56 29th St, Pabedan, Yangon | |
          778. | Sein Htet 177-B, Shwebontha St., Pabedan Tsp. Yangon | |
          779. | Sein & Mya 38, Shed 4, Insein Market, Insein Tsp, Yangon | |
          780. | Sein Myint (mg) Rm 4, Shed 2, Insein Market, Insein Tsp, Yangon | |
          781. | Sein San Ein 244/246 Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          782. | Sein Shwe Nann 679, Maha Bandoola Road, Beteween 19th St., And 20th St., Latha Tsp, Yangon | |
          783. | Sein Shwe Yadanar Rm.4, Bldg 3, G/F, Moe Kaung Ave, Moe Kaung St., Yankin Tsp, Yangon | |
          784. | Sein Thone Lone, San Nyein (U) and Sons 79, Bogyoke Market, (Thanbyu Shed), Bogyoke Aung San Rd., Paabedan Tsp, Yangon | |
          785. | Sein Tun (U) and Ah Choon 181, East Wing, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon | |
          786. | Sein Yadanar 648, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, 134, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          787. | Sein Zabu Hteik 101 Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          788. | Setkyar Shwe Yi 45, West Shed (D), Bogyoke Augn San Market, Pabedan Tsp, Yangon | |
          789. | Shinn Long 733, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon | |
          790. | Shint Fu (Shin Phu) 530, Maha Bandoola Raod, Between 27th St., and 28th St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          791. | Show 516, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          792. | Shu Taing Yin (Shu Tine Yin) 583 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon 532-542, Maha Bandoola Road, Between 27th St and Kone Zaydan St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          793. | Shumawa 371, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          794. | Shwe Akari 650, maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon | |
          795. | Shwe Bayin Rm 72, Shed 1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon | |
          796. | Shwe Chinthe Kabar 15 G/F, 27th St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          797. | Shwe Hmi 82, 22nd St., Latha Tsp, Yangon | |
          798. | Shwe Hninsi 521 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          799. | Shwe Ho Family 167 Myin Taw Tha St, 2 North Ward, Thaketa, Yangon | |
          800. | Shwe Kainnayi (Keinnayi) 178 Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          801. | Shwe Khit 500, Maha Bandoola Rd., Pabedan Tsp, Yangon | |
          802. | Shwe Kyi Min (Shwe Kyee Min) 520 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          803. | Shwe Kyin 719 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          804. | Shwe Lee 744 Maha Bandoola St, Latha, Yangon 23-24, 1st Fl. FMI Centre, 380, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon | |
          805. | Shwe Maha 312 Strand Rd, Kyeemyindaing, Yangon | |
          806. | Shwe Min Tha (Shwe Minthar) 199 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon | |
          807. | Shwe Nadi oo 148, 48th St, Botahtaung, Yangon | |
          808. | Shwe Nagar 6, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          809. | Shwe Naing Ngan 8, Latha Street, Latha Tsp, Yangon | |
          810. | Shwe Nann Htaik (Shwe Nan htike) 88, 49th St, Pazundaung, Yangon | |
          811. | Shwe Nann Htaik 495 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          812. | Shwe Ou 618 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          813. | Shwe Pearl 25 1st Fl., FMI Shopping Centre, Pabedan Tsp, Yangon | |
          814. | Shwe Pyae Soan Rm 23, central Hall, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon | |
          815. | Shwe Pyi Kyaw Bldg 5, Rm 010, Upper Pazudaung Rd, Pazudaung, Yangon | |
          816. | Shwe Pyi Soe 32, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          817. | Shwe San Eain 159, Lanmadaw St., Lanmadaw Tsp, Yangon | |
          818. | Shwe San Mee 524 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          819. | Shwe Sin Gold & Jewellery 745, Cor of Maha Bandoola St. & Lanmadaw St., Near Traffic Light, Lanmadaw Tsp. Yangon | |
          820. | Shwe Sin Min Jewellery & Gold smith 101, Lower Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          821. | Shwe Sin Nann 16, Mingalardon Market Mingalardon Zay St., Mingalardon Tsp, Yangon | |
          822. | Shwe Sint 651B Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          823. | Shwe Taung Gems & Jewellery 15A Insein Rd, Kamayut, Yangon 244-246, Shwe Bontha Road, Pabedan Tsp, Yangon 131, Weikzar St., Ward (5), Mayangone Tsp, Yangon | |
          824. | Shwe Tha Zin 535 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          825. | Shwe Thiri 73/75 122th Street, Mingala Taung Nyunt, Yangon | |
          826. | Shwe Thitsar 130, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          827. | Shwe Thone Si 27, Hlawga St., Ward 19, Yangon | |
          828. | Shwe Tint De 8, Bogyoke Aung San Market, (Front Row), Pabedan Tsp, Yangon | |
          829. | Shwe (U) 96, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          830. | Shwe Wah Kyuu 24, Sint-Oh-Dan St., Latha Tsp, Yangon | |
          831. | Shwe Wut Yi 292 Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          832. | Shwe Ya Mone Min 499 Maha Bandoola Street, corner of Shwebontha St., and 29th St. Pabedan, Yangon | |
          833. | Shwe Ye Win 007, Bldg 5, Pazundaung Garden Ave., Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon 655, Maha Bandoola Road, Between Latha St., and 21st St., Latha Tsp, Yangon | |
          834. | Shwe Yi Oo 105 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon | |
          835. | Shwe Zarli 688, Maha bandoola Road, Between 19th St., and Sin-Oh-Dan St./, Latha Tsp, Yangon | |
          836. | Shwe Zin 689 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          837. | Silver Lion 70, central Hall, Bogyoke Market, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          838. | Sin Hwa 633A Maha Bandoola St, Between 21st St and Latha St., Latha Tsp, Yangon 706, Maha Bandoola Rd., Corner of 22nd St., Latha Tsp, Yangon 631, Maha Bandoola Road, Corner of 22nd St., Yangon | |
          839. | Sin Li Bldg 6 Rm 001 Upper Pazundaung Street, Pazundaung, Yangon | |
          840. | Sin Lon 525 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          841. | Sin Phyu Daw 495, maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          842. | Soon Shin 31, Nawarat Gems Hall, Bogyoke aung San Market, Pabedan Tsp., Yangon | |
          843. | Star Shwe Sin 163 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon | |
          844. | Su Mon Aye 177/179 Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          845. | Su Myat Mon 518, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          846. | Tah Lee Gold & Jewellery 75, Hledan Rd., Near Hledan Market, Kamayut Tsp, Yangon | |
          847. | Tai Aung 53, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon | |
          848. | Tai Hin 659 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          849. | Tai Lon S (1-2-19) 1st Fl., Yuzana Palza, Mingala Taungnyunt Tsp, Yangon | |
          850. | Tai Mee Gold Shop B-(3-4-5) 1st Fl., Yuzana Plaza, Mingalar Taug Nyunt Tsp, Yangon | |
          851. | Tai Ohnn 645 Maha Bandoola Street, Latha, Yangon | |
          852. | Tai Sein 637 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          853. | Tai Sung 661 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          854. | Taing Taing Kyaw 436 Theinbyu Rd, Mingala Taung Nyunt, Yangon | |
          855. | Take Li (Take Lee) 669 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          856. | Taw Win 733 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          857. | Team Work Int'l Co., Ltd. 216-222, 9-a, 10th Fl., Bo mYat Tun Housing, Maha Bandoola Rd., Pazundaung tsp, Yangon | |
          858. | Teik Chein 183 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon | |
          859. | Teik Sein (Tate Sein) 507/519 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          860. | Teik Shein (Tate Shein) 520 Maha Bandoola St, Pavedan, Yangon | |
          861. | Thabawa yadanar Garden 315, Rm 1, anawrahta Rd., Corner of 26th St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          862. | Thadar Yadanar Goldsmith 35, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp, Yangon | |
          863. | Thai Ung 635, Maha Bandoola Rd., Latha Tsp, Yangon | |
          864. | Thamada Bldg 6 Rm 7 Insein Rd, Hlsing Yadana Housing, Hlaing, Yangon | |
          865. | Thamadi 585 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          866. | Thamadi (Scale) 79, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          867. | Than Htike Oo 86, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          868. | Than Phyo 265 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon | |
          869. | Than Than Htay 65 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon | |
          870. | Thazin Min 177/179C Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          871. | Thein Than Jewellery 266, Shwe Bon Thar St., Middle Blk., Pabedan Tsp, Yangon | |
          872. | Theingi Shwe Yi 713 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          873. | Theingi Shwe Zin 709, Maha Bandoola Rd., Between 18th St., and Sin-Oh Dan St., Latha Tsp, Yangon | |
          874. | Thidar 277(B), Thu Mingalar Rd., Ward 9, South Okkalapa Tsp, Yangon | |
          875. | Thin Thin Maw 24 Bayint Naung Rd, Mayangon, Yangon | |
          876. | Thinn Yadanar No 62, G/F) Blk-1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon | |
          877. | Thiri Yadana 709 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          878. | Thit Sar 496 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          879. | Thitsar Aung Myin 390, Pyay Road, Hmaw Bi, Yangon | |
          880. | Thit Sar Oo 687, Mahabandoola St., Latha Tsp, Yangon. 643, Maha Bandoola St., Between 21st and 22nd St., Latha Tsp, Yangon | |
          881. | Thwe Ni Store Ltd. 13, (front Row) Bogyoke Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp Yangon | |
          882. | Time & Treasure Jewellery & Goldsmith 1, West Maykha Lane 1, Mayangone Tsp, Yangon | |
          883. | Tin Fu 715 Maha Bandoola St, Latha, Yangon 63, Central Hall, Bogyoke Market, Pabedan Tsp, Yangon | |
          884. | Tin Mya (Ma) 23, Bogyoke Market (East Shed A) Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          885. | Toe Toe 502 Maha Bandoola St Pabedan, Yangon | |
          886. | Triple Six 177/179B Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          887. | Tun 491 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          888. | Tun Myint (Ko) & Brothers 54, Dagon Thiri St., Kyauk Mayaung, Tamwe Tsp, Yangon | |
          889. | Tun Myint (Ko) (TK Gold Shop) 9-B, 141 S., Ma-U Gone Ward, Tamwe Tsp, Yangon | |
          890. | Tun Tun 500 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon | |
          891. | Tun Tun 123 29th St, Pavedan, Yangon | |
          892. | U Hton B01-05 Lanmadaw St, Lanmadaw Plaza, Latha, Yangon | |
          893. | U Painn Bldg 1, Rm 005, Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon | |
          894. | U Thein Myint & Sons 4 Set Dwin St, Sin Mar Ward, Ahlone, Yangon | |
          895. | Victoria Jewellery 62, 2nd Fl., FMI Centre, 380, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          896. | Victory Jewellery Management Co., Ltd. (VJM) 163, East Wing, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Road, Pabedan Tsp, Yangon 11, Thiri Kanthat St., North Okkala Tsp, Yangon | |
          897. | Wan Chain 651 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          898. | Wan Sin 739, G/F, Maha Bandoola Rd. Corner of 17th St., Latha Tsp. Yangon | |
          899. | War War Win 727 Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          900. | Win 157, Rm 3, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          901. | Win Htein 65 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon | |
          902. | Win Myat Thu 132 Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          903. | Win Nyunt Nyunt 59 Hledan St, Kamayut, Yangon | |
          904. | Win Theingi 75, Upper Pazundaung R., Pazundaung Tsp, Yangon | |
          905. | Win Win Shwe Bldg 5 Rm 006 Upper Pazundaung RD, Pazundaung, Yangon | |
          906. | Yadana Tun 126 Bo Min Yaung St, Mingala Taung Nyunt, Yangon 217, Shwe Bontha Road, Pabedan Tsp, Yangon | |
          907. | Yadana Win 265 Kyaikkasan Rd, Tamwe, Yangon | |
          908. | Yadana Win 122 Sayasan Rd, Bahan, Yangon | |
          909. | Yadanar 8, Yadanar St., Saya San (South) Ward, Bahan Tsp, Yangon 117, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon (93-94-95) G-1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon | |
          910. | Yadanar Myaing 555, Maha Bandoola Rd., Between 26th St., Konzayzan St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          911. | Yadanar Nandaw 715, Maha Bandoola Rd., Between 17th St., and 18th St., Latha Tsp. Yangon | |
          912. | Yadanar Shwe Sin Gold & Jewellery 746, Cor. of Maha Bandoola St. & Lanmadaw St., Near Traffic Light, Lanmadaw Tsp, Yangon | |
          913. | Yadanar Theingi 539, Maha Bandoola Road, Between Konzaydan St., and 27th St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          914. | Yati B-3, SuperWorld, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon | |
          915. | Yaung Chi Oo 64 29th St, Pabedan, Yangon | |
          916. | Yaung Ni Oo 707 Thu Mingalar St, 5 Ward, South Okkalapa, Yangon 116, Central Hall, Bogyoke Market, Pabedan Tsp, Yangon | |
          917. | Yellow Diamond 104 Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          918. | Yelong (Yi Lon) 677B Maha Bandoola St, Latha, Yangon | |
          919. | Yelong (Yi Lon) Yadanar S-7 1st floor Banyadala Rd, Yuzana Plaza, Mingala Taung Nyuny, Yangon F-1, 1st floor, Banyadala Rd, Yuzana Plaza, Mingala Taung Nyuny, Yangon | |
          920. | Zabu Linn/Nat Nan Taw 8, Bogyoke Market (Face Wing), Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp, Yangon | |
          921. | Zabu Tun 70 Hledan St, Kamayut, Yangon | |
          922. | Zabuyit 176 Shwebontha St, Pabedan, Yangon | |
          923. | Zalat Pan 22 Kyar Kwet Thit St, Tamwe, Yangon | |
          924. | Zarmini 75-77, (Top Floor,) Wadan St., Ward (1), Lanmadaw Tsp, Yangon | |
          925. | Zarni Than 107, 29th St., (Middle) Pabedan Tsp, Yangon 23, 1st Fl., Theingyizay Shed E, Latha Tsp, Yangon 5, 1st Fl., Shed A, Insein Market, Insein Tsp, Yangon | |
          Mandalay
          926. | Aung Family A-1, 30th St., Between 72nd and 73rd St, Mandalay | |
          927. | Aung Gabar 3-4 corner of 29th St & 84 St Mandalay | |
          928. | Aung Thamardi 89th St., Between 21st St., and 22nd St. Mandalay 115, 84th St., Between 29th St and 30th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay | |
          929. | Aung Yadanar 20-22-24, Yuzana (D) Shed, G/F, Zaycho Market, Mandalay | |
          930. | Aung Zabu 306 84th St, Bet 37 and 38th St, Mandalay | |
          931. | Awarat 104/23, Dana Bwar Nan Shae, Ward 6, Mandalay | |
          932. | Boe Yadanar Co., Ltd. 12, Boe Yadanar Bldg., Myintzu Thaka, Saku St., Ward (1), Minbu | |
          933. | Cho(U) 127, 35th St., Between 78th St and 79th St. Mandalay 217, 35th St., Corner of 78th St., and 79th St, Mandalay | |
          934. | Dragon Palace Jewellery 77th St bet 32 and 33rd St Mandalay | |
          935. | Fu Shin 219, Corner of 28th St, and 83rd St, Mandalay | |
          936. | Fuji Bldg.4, Corner of 84th St and 29th St., Mandalay | |
          937. | Galon Min 143, 36th St., Between 77th St and 78th St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay | |
          938. | Golden Crown 159, 29th St., Between 82nd St. and 83rd St, Mandalay. 111, 3rd Fl., 78th St., Between 37th St and 38th St Maha Aung Myay Ts, Yangon | |
          939. | Great Diamond Jewellery 273 (A), 80th St., Between 32nd and 33rd St., Mandalay | |
          940. | Hlyan Tint 6, 84th St., Between 38th St., and 39th St, Mandalay | |
          941. | Kaung Lite 322 84th St bet 38 and 39th St, Mandalay | |
          942. | Kaung Myat 194 84th St bet 33 and 34th St, Mandalay | |
          943. | Kyway Kyway (Ma)- Aye Aye Myint (Ma) 1, Myalay Shed (H), 82nd St., Between 15th St., and 16th St., Mandalay | |
          944. | Maung Gyi (U) Jewellery Shop 219, 84th St., Between 32nd and 33rd St, Mandalay | |
          945. | Maung Kain 181 Corner of 80th and 29th St, Mandalay | |
          946. | Maung Wein Fu Gold smith 132, Corner of 84th St and 26th St., Mandalay | |
          947. | Mogok 45-50-51, Yuzana Shed (D), 3rd Fl., Zaycho Market, Mandalay | |
          948. | Myitta 7-8-9-10, 84th St., Between 38th and 39th St, Mandalay 423, 84th St., Between 38th and 39th St, Mandalay | |
          949. | Nawarat Jewellery Shop 516, Cor. of 80th St. & 31st St., Mandalay | |
          950. | Ngwe Ngan Phyu 139, 36th St., Between 77th and 78th St., Maha Aung Myay Tsp, Mandalay | |
          951. | New Star 10, 78th St (bet 32 and 33rd St, Mandalay) | |
          952. | Nyein Nyein San 215, 84th St., Between 32nd and 33rd St., Mandalay | |
          953. | Pound Hwa 109, 84th St., Between 29th St., and 30th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay | |
          954. | Pwint Lann 251, 84th St., Between 33st and 34th St. Mandalay | |
          955. | Royal Diamond Jewellery 249, 26th St., Between 82nd St., and 83rd St., Mandalay | |
          956. | Seim Mya Yadana 149, Corner of 80th and 28th St, Mandalay | |
          957. | Sein Kyaw Moe Thiri Madalar Car Wing (South) 89th St., Between 24th and 25th St, Mandalay | |
          958. | Sein Shwe Moe (1) 12(A), Mingalar Market, 73rd St., Between 30th St., and 31st St. Mandalay | |
          959. | Sein Shwe Moe (II) 26, 30th St., Between 71st St and 72nd St, Mandalay | |
          960. | Sein Tharaphu 289, 28th St between 83rd and 84th St, Mandalay | |
          961. | Shwe Gabar 33-35, 1st Fl., Sagawah Shed, Zaycho Market, Mandalay | |
          962. | Shwe Kyar 114, 78th St., Between 36th and 37th St., Mandalay | |
          963. | Shwe Kyay Si 141, 36th St., Between 77th St., and 78th St., Mandalay | |
          964. | Shwe La Min 313, 28th St bet 83 and 84th St, Mandalay | |
          965. | Shwe Nadi 53, 84th St bet 34 and 35th St, Mandalay | |
          966. | Shwe Nagar 442, 80th St bet 27 and 28th St, Mandalay | |
          967. | Shwe Oak Or A-9/10, 78th St., Bet. 32nd & 33rd St., Mandalay | |
          968. | Shwe Oak Or Zay Cho (South) Shop House, G/F, Mandalay | |
          969. | Shwe Pyi Tha 21/28, 89th St, bet 22 and 23rd St, Mandalay | |
          970. | Shwe Pyit Taing Htaung Bet 26 and 27th St & bet 88 and 89th St, Mandalay | |
          971. | Shwe Wah Phu 19th St., Between 86th St and 87th St., Mandalay | |
          972. | Shwe Zarmani 136/138, 84th St bet 31 and 32nd St, Mandalay | |
          973. | Soe 4-5, 84th St., Between 38th St., and 39th St, Mandalay | |
          974. | Taw Win F 9/7, 66th St., Mandalay | |
          975. | Thein Maung (U) Gold Shops and Gold Smith 29, Between 81st and 82nd St., Near Chntral Fire Service Station, Mandalay | |
          976. | Theingi Shwe Sin Co., Ltd. 1F, Corner of 27th St., and 78th St. Mandalay | |
          977. | Thiri Shwe Zin 311, 84th St bet 38 and 39th St, Mandalay | |
          978. | Thuriya Nagar 30th St., Between 71st St and 72nd St. Mandalay | |
          979. | Tin Shein 12/14, Yuzana Shed D, Zaycho Market, Mandalay | |
          980. | Tin (U) 26, Corner of Bayint Naung Rd., and Kannar St., Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay | |
          981. | Wan Shin 167, 29th St., Between 82nd and 83rd St, Mandalay | |
          982. | Weint Fu 132, Corner of 26 and 84th St, Mandalay | |
          983. | Weint Li 476, 80th St bet 29 and 30th St, Mandalay | |
          984. | Weint San Corner of 27 and 84th St, Mandalay | |
          985. | Weint Sann 132-1, 26(B)th St., Between 83rd St and 84th St, Mandalay | |
          986. | Weint Sein 63, Corner of 28th and 84th St, Mandalay | |
          987. | Win Maung (U) 55, 24th St., Between 83rd St and 84th St., Aung Myay Thazan Tsp, Mandalay | |
          988. | Win Myint 183, 81st St., Between 18th St., and 19th St., aung Myay Thazan Tsp, Mandalay | |
          989. | Wun Shwin 167, 29th St bet 82 and 83rd St, Mandalay | |
          990. | Ya Htike 312, 80th St bet 20 and 21 St, Mandalay | |
          991. | Yadana Win 119, 63rd Street bet 19 and 20th St, Mandalay | |
          992. | Yadanar Moe 29th St., Between 83rd St., and 84th St., Maha Aung Myay Rsp, Mandalay | |
          993. | Zabu Aye 39, 1st Fl., Mya Lay Shed (H), Zaycho Market, Mandalay | |
          Da Wei/Kawthaung
          994. | Bhone Han Gyaw Bayint Naung Market, Da Wei, Thanin Thayi Division | |
          995. | Phone Han Gyaw Infornt of Bayint Naung Market, Da Wei, Thanin Thayi Division | |
          Myeik
          996. | Aung Nilar Zay Gyi (Infront, Adipati St., Myeik, Thanin Thayi Division | |
          997. | Phone Han Gyaw Inside of Myeik Market, Myeik, Thanin Thayi Division | |
          Pakokku
          998. | Khin Maung (U) & Sein Hmi (Daw) Rm.7, Shed (D), West of Market, Pakokku, Magwe Division | |
          999. | Myint Thein (U) & Win Hein (Daw) Bogyoke St., Ward (12), Pakokku, Magwe Division | |
          1000. | Paw Oo Thiri Sandar St., Ward (4), Pakokku, Magwe Division | |
          1001. | Shwe Pin Myint Lut Latt Yay St., Ward (8), Pakokku, Magwe Division | |
          1002. | Thant Sin 3, Shed (B), South of Myoma Zay, Pakokku, Magwe Division | |
          1003. | Thein Maung (U) & Yin May (Daw) West of Zay, Pakokku, Magwe Division | |
          1004. | Tun Hlyan Pwe St., Khan Taw Qtr, Ward 12, Pakokku, Magwe Division. D-12, West of Myom Zay Bldg, Pakokku, Magwe Division | |
          1005. | Yadanar Shwe Sin 13, Shed (D), West of Market, Pakokku, Magwe Division | |
          Magway
          1006. | Myat Kyaw (U) & Myint Myint Aye (Daw) 55, Oh Bo 6th St., Magway, Magwe Division | |
          Min Bu
          1007. | Boe Yadanar Transport Co., Ltd. 12, Myitzu Thaka Sagu Rd., Ward (1), Min Bu, Magwe Division | |
          Myingyan
          1008. | Shwe Mann May East of Zay Gyi, Myingyan, Magway Division | |
          Pyinmana
          1009. | Cho San Bldg. 25/97, Bo Letyar St., North of Market, Pyinmana, Mandalay Division | |
          1010. | Ever 1/8, Bogyoke St., Mingalar Ward, Pyinmana, Mandalay Division | |
          1011. | Kaung Like B1-26, A-98, Mingalar Market, Pyinmana, Mandalay Division | |
          1012. | Mya Myint Moh 10/14, Bogyoke St., Pyinmana, Mandalay Division | |
          1013. | Shwe Myint Moh A-29, 135, Bo Letyar St., North of Market, Pyinmana, Mandalay Division | |
          1014. | Win (KO) & Khin Than Lwin (Ma) 3/4, Bogyoke St., Pyinmana, Mandalay Division | |
          Monywa
          1015. | Shwe Hnin Si 15, North of Chindwin Yadanar Market, Phone Gyi, Monywa, Sagaing Division | |
          1016. | Thamardi 1, Shed (15), Chindwin Yadanar market, Monywa, Sagaing Division | |
          1017. | Than Tayar 273, Bogyoke Aung San Rd., Monywa, Sagaing Division | |
          1018. | Tun Tun (U), & Than Than Myint (Daw) 31, Ah-Hta-Ka (1), Bldg., Dhamaryon St., Monywa, Sagaing Division | |
          1019. | Win Yadanar New Chindwin Yadanar Market, Phone Gyi Tan, Monywa, Sagaing Division | |
          Sagaing
          1020. | Ba Thi (U) Silversmith Ywa Htaung, (Near Mandalay), Sagaing, Sagaing Division | |
          Kale
          1021. | Kalayarna 5/4, Nyaung Pin Thar Qtr., Kale, Sagaing Division | |
          Pharkant
          1022. | Pound Hwa Nga/53, Hnget Pyaw Taw Ward, Pharkant, Kachin State | |
          Shwebo
          1023. | A Maung (U) 3 Qtr, Shwebo, Sagaing Division | |
          1024. | Myo Min Chit Shwebo. Sagaing Division | |
          1025. | Yadanar Aung Sun Phu Street, Shwebo, Sagaing Division | |
          Taunggyi
          1026. | Shu Taing Yin La/1, Corner of Bogyoke Aung San St., and Tabin Shwe Htee St., Lanmadaw Qtr, Taunggyi Shan State | |
          Lashio
          1027. | Golden Dragon H/Bldg. 1, No 9, Bogyoke St., Lashio, Shan State | |
          1028. | Lashio Lucky 17, G/F, Myo Ma New Market, Theindi St., Lashio, Shan State | |
          III. B.JADEIT A JADEITOVÉ ZBOŽÍ |
          | Název, adresa a další informace | Datum zařazení do seznamu: 19.11.2007 |
          1029. | Apex Jade 113-120, Nawarat Shed, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp, Yangon | |
          1030. | Beauty Jade 40, Nawarat Shed, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp, Yangon | |
          1031. | Chang Long Gems & Jewellery Co 216-222 Rm A1, Bo Myat Tun Housing, Bo Myat Tun Rd, Pazundaung, Yangon | |
          1032. | Eastern Jade 10-19, Nawarat Shed, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp, Yangon | |
          1033. | Fu May Jade & Jewellery Rm# 12, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon | |
          1034. | Golden House Jade & Gems Co-op Ltd. Rm# 3, Bldg. 11, (1st Flr.), Pan Hlaing St., Pabedan Tsp, Yangon | |
          1035. | Golden Lion Jewellery & Jade 83 West D Block, Bogyoke Aung San Market, Pabedan, Yangon | |
          1036. | Happy Jade Co Ltd 110 (Ist floor) 50th St, Pazundaung, Yangon | |
          1037. | Jade Star Gems Co-op. Ltd. 1, 1st Floor, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan, Yangon | |
          1038. | Kyauk Sein Nagar (Gems) Co 39a Pyay Rd, 7.5 mile, Myayangon, Yangon | |
          1039. | Myanmar Arts & Handicrafts Centre 26, 1st floor, Sayasan Plaza, Cor of Sayasan Rd & New University Ave, Bahan, Yangon | |
          1040. | Myanmar Arts and Handicrafts Centre 69, room 507, Yuzana Condo Tower, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon | |
          1041. | Myanmar imperial jade co Ltd 22, Pyay Road, Mayangone Township, Yangon | |
          1042. | Ok Jewellery & Jade Works G (20-21), Aung San Stadium (North Wing), Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon | |
          1043. | Ok Jewellery & Jade Works 34, Central Hall, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp, Yangon | |
          1044. | Precious Stone 116, Bogyoke Aung San Market (West Wing), Pabedan Tsp, Yangon | |
          1045. | Ruby Dragon Construction Co., Ltd. 32 (G), Kokkine Swimming Pool St., Bahan Tsp, Yangon | |
          1046. | Ruby Dragon Jade & Gems Co 37A Pyay RD, 7.5 mile, Myayangon, Yangon | |
          1047. | Sayargyi Co., Ltd. 39, Man Pyay 7th St., Ward (3), Tharkayta Tsp, Yangon | |
          1048. | Top Top Gems 11, (1st Flr.), Myanma Gems Mart, 66, Kaba Aye Pagoda Rd., Mayangon Tsp, Yangon | |
          1049. | Yoko Sun Jade Company 653C Mya Kantha St, Kamayut, Yangon | |
          1050. | Aung Yadanar Htay 20 Kyauk Sit Tan, Phayargyi West Entrance, Chan Mya Thasi Tsp, Mandalay | |
          1051. | Fu May Jade & Jewellery 309, 80th St bet 35 and 36th St, Mandalay | |
          1052. | Jade Flower 119, 78 St bet 36 and 37th St, Mandalay | |
          1053. | Kyauk Seinn Nagar (Gems) Co Ltd Ta-7, SA-2, Cor of 69 & Theikpan St, Mandalay | |
          1054. | OK Co Ltd 61, 73rd St, bet 28 and 29th St, Mandalay | |
          1055. | Ruby Dragon Jewellery Ta-7, SA-2, Cor of 69 & Theikpan St, Mandalay | |
          1056. | Sein & Mya Cor. of 38th St. & 87th St., Mandalay | |
          III. C.STŘÍBRNÍCI A STŘÍBRNÉ ZBOŽÍ |
          | Název, adresa a další informace | Datum zařazení do seznamu: 19.11.2007 |
          1057. | Aung Kya Oo 450 Thein Phyu Rd, MTNTT, Yangon | |
          1058. | Chan Myae Aung B-95, Khaymarthi Street, NOKAA, Yangon | |
          1059. | Gandawin 1 Bogyoke Aung San Market (East Shed (D)), PBDNN, Yangon | |
          1060. | Happy Jewellery & Souvenir 6 Pyay Road, 6 ½ mile HLGG, Yangon | |
          1061. | Hnin Pwint Phyu 143-249, Shwebontha Street, PBDNN, Yangon | |
          1062. | Hollywood Silver 925 250, (G/F), 39th Street, KTDAA, Yangon | |
          1063. | Khin Silver Ware Shop 82, 29th Street, PBDNN, Yangon | |
          1064. | KLN Group 35 Mya Sabei Street, Parami, MYGNN, Yangon | |
          1065. | Kyaw Win (Ko) 118 Shwebontha Street, PBDNN, Yangon | |
          1066. | Lin Pa Pa (Ext 515) 614 Bogyoke Aung San Market Shed (B), PBDNN, Yangon | |
          1067. | Lucky One Brothers 33 Central Hall, Bogyoke Aung San Market, PBDNN, Yangon | |
          1068. | Lucky Palace 26 (1st floor), Myanma Gems Mart, 66 Kaba Aye Pagoda Road, MYGNN, Yangon | |
          1069. | Maung Maung (Ko) & Ahmar Sein (Ma) (Ext 406) 20 Bogyoke Market, (Central Shed) PBDNN, Yangon | |
          1070. | Maung Myint (Ko) & Marlar (Ma) (Ext 406) 24 Bogyoke Market (West Shed B) PBDNN, Yangon | |
          1071. | Min Aung (Ko) & Theingi (Ma) Ext. 475) 33 Bogyoke Aung San Market (West Shed B) PBDNN, Yangon | |
          1072. | Moe 380, Room 56 (2nd flr), FMI Centre, Bogyoke Aung San Rd, PBDNN, Yangon | |
          1073. | Moe Han (U) 62, 29th Street, PBDNN, Yangon | |
          1074. | Myanmar Craft Silverware 99 Yay Kyaw Road, Upper Pazunddaung, MTNTT, Yangon | |
          1075. | Myint Myint (Ma) & Khin Nyo Win (Ma) 1 Soonlungu Kyaung Street YKNN Yangon | |
          1076. | Nawarat 791st floor, Myanma Gems Mart, 66 Kaba Aye Pagoda Road, MYGNN, Yangon | |
          1077. | Nyi Lay (U) Silver Shop 62 Bogyoke Aung San Market (Central Hall), PBDNN, Yangon | |
          1078. | Pan Set Kyar 477 Artharwaddy St, NOKAA, Yangon | |
          1079. | Phoenix Silversmith 73-75-77 (Top floor) Wardan Street, Ward (1) LMDWW, Yangon | |
          1080. | Sane Lei 9 Bogyoke Aung San Market (Central Shed) PBDNN, Yangon | |
          1081. | Seinn Lei 9 Central Hall, Bogyoke Market, PBDNN, Yangon | |
          1082. | Shwe Pyi Yadanar Gold & Silverware Shop 13 (1st floor), Myanma Gem’s mart, 66 Kaba Aye Pagoda Road, MYGNN, Yangon | |
          1083. | Silver King 87, 29th Street, PBNDNN, Yangon | |
          1084. | Swe Swe (Ma) (Ext 364) 12 West (A) Bk, Bogyoke Market, Bogyoke Aung San Road, PBDNN, Yangon | |
          1085. | Tai Minn Silverware 41-42 Central Hall, Bogyoke Aung San Market, PBDNN, Yangon | |
          1086. | Zarmani 75-77 Top Floor, Warden Street, LMDWW, Yangon | |
          1087. | Zaw Myo Htet Co Ltd. 72 51st Street, PZDGG, Yangon | |
          STŘÍBRNÍCI MIMO YANGON
          Mandalay
          1088. | Aung Co Ltd 13-19 Tharaphi She, Zaycho Market, Mandalay | |
          1089. | Ba Mhin (u) & Khin Lay (Daw) Family 2(j) Cor of 66th and 24th Street, Mandalay | |
          1090. | West Banks (2) Cor of 34th and 83rd Street, Mandalay | |
          1091. | Yadanarbon Silver Shop 47 Hninsi Shed (B), (1st floor), Zaycho, Mandalay | |
          Sagaing
          1092. | Ba Hmin (U) & Khin Lay (Daw) Ywa Hltaung Ward, Sagaing | |
          1093. | Ba Thi (U) Silversmith Ywa Hltaung (Near Mandalay) Sagaing | |
          1094. | Hla Thaung (U) & Win May (Daw) Ywa Hltaung Ward, Sagaing | |
          1095. | Hnin Phyu Lwin Man-Shwebo Monywa Rd, Ywa Hltaung Ward, Sagaing | |
          1096. | Kyaw Zaw (Ko)-Kyyi Lay (Ma) & Sons Ywa Hltaung Ward, Sagaing | |
          Taunggyi
          1097. | Sein Thanadi He-Yar Ywama Village, Inlay-Nyaung Shwe, Southern Shan State, Taunggyi" | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          "PŘÍLOHA VI
          Seznam členů vlády Barmy/Myanmaru a s nimi spojených osob, subjektů a orgánů uvedených v článku 11
          Poznámky k tabulce:
          1. Jiná jména nebo pravopisné varianty jsou označeny výrazem "také znám jako".
          2. Zkratkou dat. nar. se rozumí datum narození.
          3. Zkratkou míst. nar. se rozumí místo narození.
          4. Není-li uvedeno jinak, rozumí se, že všechny pasy a průkazy totožnosti jsou vydané Barmou/Myanmarem.
          A. BÝVALÁ STÁTNÍ RADA PRO MÍR A ROZVOJ
          # | Jméno (a případná jiná jména) | Identifikační údaje (funkce/titul, datum a místo narození, číslo pasu/číslo průkazu totožnosti, manžel/ka, syn/dcera …) | Pohlaví (M/Ž) |
          A1a | vyšší generál Than Shwe | předseda Státní rady pro mír a rozvoj, dat. nar. 2.2.1933 | M |
          A1b | Kyaing Kyaing | manželka vyššího generála Than Shwea | Ž |
          A1c | Thandar Shwe | dcera vyššího generála Than Shwea | Ž |
          A1d | major Zaw Phyo Win | manžel Thandar Shwe, zástupce ředitele úseku vývozu, ministerstvo obchodu | M |
          A1e | Khin Pyone Shwe | dcera vyššího generála Than Shwea | Ž |
          A1f | Aye Aye Thit Shwe | dcera vyššího generála Than Shwea | Ž |
          A1 g | Tun Naing Shwe, také znám jako Tun Tun Naing | syn vyššího generála Than Shwea, majitel J and J Company | M |
          A1h | Khin Thanda | manželka Tun Naing Shwea | Ž |
          A1i | Kyaing San Shwe | syn vyššího generála Than Shwea | M |
          A1j | dr. Khin Win Sein | manželka Kyaing San Shwea | Ž |
          A1k | Thant Zaw Shwe, také znám jako Maung Maung | syn vyššího generála Than Shwea | M |
          A1 l | Dewar Shwe | dcera vyššího generála Than Shwea | Ž |
          A1 m | Kyi Kyi Shwe, také známa jako Ma Aw | dcera vyššího generála Than Shwea | Ž |
          A1n | pplk. Nay Soe Maung | manžel Kyi Kyi Shwe | M |
          A1o | Pho La Pyae (Full Moon), také znám jako Nay Shwe Thway Aung | syn Kyi Kyi Shwe a Nay Soe Maunga, ředitel Yadanabon Cybercity | M |
          A2a | zástupce vyššího generála Maung Aye | místopředseda Státní rady pro mír a rozvoj, dat. nar. 25.12.1937 | M |
          A2b | Mya Mya San | manželka zástupce vyššího generála Maung Ayea | Ž |
          A2c | Nandar Aye | dcera zástupce vyššího generála Maung Ayea, manželka majora Pye Aunga, majitelka společnosti Queen Star Computer Co. | Ž |
          A3a | genpor. Min Aung Hlaing | bývalý velitel úřadu zvláštních operací 2, budoucí vrchní velitel | M |
          A3b | Kyu Kyu Hla | manželka genpor. Min Aung Hlainga | Ž |
          A4a | Arnt Maung | generální ředitel (v. v.), ředitelství pro náboženské záležitosti | M |
          B. OBLASTNÍ VELITELÉ
          # | Jméno | Identifikační údaje (včetně velení) | Pohlaví (M/Ž) |
          B1a | brig. gen. Tun Than | bývalý 77.LID, Bago, velitelství Yangon – Mingalardon (oblast Yangon) | M |
          B2a | brig. gen. Ye Aung | ústřední velitelství – Mandalay (oblast Mandalay) | M |
          B3a | brig. gen. Soe Lwin | severozápadní velitelství – Sagaing (oblast Sagaing) | M |
          B4a | brig. gen. Zayar Aung, také znám jako Zeya Aung | severní velitelství – Myitkyina (stát Kachin) | M |
          B5a | brig. gen. Aung Kyaw Zaw | bývalý 77.LID, severovýchodní velitelství – Lashio (sever státu Shan) | M |
          B6a | brig. gen. Than Tun Oo | velitelství oblasti Trojúhelníku – Kentung (východ státu Shan) | M |
          B7a | brig. gen. San Oo, také znám jako Hsan Oo | východní velitelství – Taunggyi (jih státu Shan) | M |
          B8a | brig. gen. Tun Nay Lin | bývalý rektor/velitel, Lékařská akademie obranných služeb, jihovýchodní velitelství – Mawlamyine (státy Mon a Kayin) | M |
          B9a | brig. gen. Khin Maung Htay | velitelství pobřežní oblasti – Myeik (oblast Tanintharyi) | M |
          B10a | brig. gen. Soe Htut | jižní velitelství – Taungoo (oblast Bago a Magwe) | M |
          B11a | brig. gen. Tin Maung Win | jihozápadní velitelství – Bassein (oblast Ayeyarwady) | M |
          B12a | brig. gen. Soe Thein | západní velitelství – An (státy Rakhine a Chin) | M |
          B13a | brig. gen. Maung Maung Aye | velitelství Nay Pyi Taw – Nay Pyi Taw | M |
          B14a | San San Yee | manželka brig. gen. Maung Maung Ayea | Ž |
          B15a | brig. gen. Mya Tun Oo | středovýchodní velitelství – Kunhing (stát Shan) | M |
          C. ZÁSTUPCI OBLASTNÍCH VELITELŮ
          # | Jméno | Identifikační údaje (včetně velení) | Pohlaví (M/Ž) |
          C1a | brig. gen. Than Htut Aung | centrální oblast | M |
          C1b | Moe Moe Nwe | manželka brig. gen. Than Htut Aunga | Ž |
          C2a | brig. gen. Tin Maung Ohn | severozápadní oblast | M |
          C3a | brig. gen. San Tun | severní oblast, dat. nar. 2.3.1951, Rangún/Yangon | M |
          C3b | Tin Sein | manželka brig. gen. San Tuna, dat. nar. 27.9.1950, Rangún/Yangon | Ž |
          C3c | Ma Khin Ei Ei Tun | dcera brig. gen. San Tuna, dat. nar. 16.9.1979, ředitelka Ar Let Yone Co. Ltd | Ž |
          C3d | Min Thant | syn brig. gen. San Tuna, dat. nar. 11.11.1982, Rangún/Yangon, ředitel Ar Let Yone Co. Ltd | M |
          C3e | Khin Mi Mi Tun | dcera brig. gen. San Tuna, dat. nar. 25.10.1984, Rangún/Yangon, ředitelka Ar Let Yone Co. Ltd | Ž |
          C4a | brig. gen. Hla Myint | severovýchodní oblast | M |
          C4b | Su Su Hlaing | manželka brig. gen. Hla Myinta | Ž |
          C5a | brig. gen. Wai Lin | oblast Trojúhelníku | M |
          C6a | brig. gen. Chit Oo | východní oblast | M |
          C6b | Kyin Myaing | manželka brig. gen. Chit Ooa | Ž |
          C7a | brig. gen. Win Myint | zástupce velitele jižní oblasti | M |
          C7b | Mya Mya Aye | manželka brig. gen. Win Myinta | Ž |
          C8a | brig. gen. Tint Swe | jihozápadní oblast | M |
          C8b | Khin Thaung | manželka brig. gen. Tint Swea | Ž |
          C8c | Ye Min, také znám jako Ye Kyaw Swar Swe | syn brig. gen. Tint Swea | M |
          C8d | Su Mon Swe | manželka Ye Mina | Ž |
          C9a | brig. gen. Tin Hlaing | západní oblast | M |
          C9b | Hla Than Htay | manželka brig. gen. Tin Hlainga | Ž |
          C10a | brig. gen. Min Zaw | Nay Pyi Taw | M |
          D. VLÁDA
          # | Jméno | Identifikační údaje (včetně ministerstva) | Pohlaví (M/Ž) |
          D1a | Thein Sein | prezident a vedoucí představitel Republiky Myanmarský svaz, bývalý předseda vlády, bývalá Státní rada pro rozvoj a mír, bývalý předseda Strany svazové soudržnosti a rozvoje (USDP), dat. nar. 20.4.1945, Pathein | M |
          D2a | Khin Khin Win | manželka Thein Seina | Ž |
          D3a | Tin Aung Myint Oo | viceprezident Republiky Myanmarský svaz, bývalý první tajemník Státní rady pro rozvoj a mír, bývalý místopředseda Strany svazové soudržnosti a rozvoje (USDP), dat. nar. 29.5.1950 | M |
          D3b | Khin Saw Hnin | manželka genpor. Thiha Thura Tin Aung Myint Ooa | Ž |
          D3c | kapitán Naing Lin Oo | syn genpor. Thiha Thura Tin Aung Myint Ooa | M |
          D3d | Hnin Yee Mon | manželka kapitána Naing Lin Ooa | Ž |
          D5a | genmjr. Hla Min | ministr obrany, bývalý velitel úřadu zvláštních operací 3, bývalý velitel jižní oblasti (divize Bago), dat. nar. 26.1.1958 | M |
          D6a | genpor. Ko Ko | ministr vnitra, bývalý velitel úřadu zvláštních operací 3 (Pegu, Irrawaddy, Arakan), míst. nar. Mandalay, dat. nar. 10.3.1956 | M |
          D6b | Sao Nwan Khun Sum | manželka genmjr. Ko Koa | Ž |
          D7a | Thein Htaik, také znám jako Hteik, také znám jako Htike | ministr těžebního průmyslu, bývalý hlavní vojenský inspektor, dat. nar. 8.2.1952, míst. nar. Yangon | M |
          D8a | Thein Htay | ministr hraničních záležitostí a průmyslového rozvoje, bývalý zástupce ministra obrany, míst. nar. Taunggyi, dat. nar. 7.9.1955 | M |
          D8b | Myint Myint Khine | manželka genmjr. Thein Htaya | Ž |
          D9a | Soe Maung | prezidentská kancelář, bývalý hlavní vojenský prokurátor, člen parlamentu (dolní komora), dat. nar. 20.12.1952, míst. nar. Yezagyo | M |
          D9b | Nang Phyu Phyu Aye | manželka Soe Maunga | Ž |
          D10a | Aye Myint | ministr vědy a techniky, bývalý zástupce ministra obrany | M |
          D11a | Soe Thein | ministr průmyslu 2, člen parlamentu (dolní komora), míst. nar. Yangon, dat. nar. 7.9.1949 | M |
          D11b | Khin Aye Kyin, také známa jako Aye Aye | manželka Soe Theina | Ž |
          D11c | Yimon Aye | dcera Soe Theina, dat. nar. 12.7.1980 | Ž |
          D11d | Aye Chan | syn Soe Theina, dat. nar. 23.9.1973 | M |
          D11e | Thida Aye | dcera Soe Theina, dat. nar. 23.3.1979 | Ž |
          D14a | Aung Min | ministr železniční dopravy, člen parlamentu (dolní komora), míst. nar. Yangon, dat. nar. 20.11.1949 | M |
          D14b | Wai Wai Thar, také známa jako Wai Wai Tha | manželka Aung Mina | Ž |
          D14c | Aye Min Aung | dcera Aung Mina | Ž |
          D14d | Htoo Char Aung | syn Aung Mina | M |
          D15a | Khin Yi | ministr pro přistěhovalectví a lidské zdroje, bývalý generální ředitel myanmarských policejních sil, dat. nar. 29.12.1952, míst. nar. Myaung Mya | M |
          D15b | Khin May Soe | manželka Khin Yia | Ž |
          D16a | Myint Hlaing | ministr zemědělství a zavlažování, bývalý náčelník štábu (vzdušné síly), míst. nar. Mogok, dat. nar. 13.8.1953 | M |
          D17a | Thura Myint Maung | ministr pro náboženské záležitosti, míst. nar. Yesagyo, dat. nar. 19.1.1941 | M |
          D17b | Aung Kyaw Soe | syn Thura Myint Maunga | M |
          D17c | Su Su Sandi | manželka Aung Kyaw Soea | Ž |
          D17d | Zin Myint Maung | dcera Thura Myint Maunga | Ž |
          D18a | Khin Maung Myint | ministr stavebnictví, bývalý ministr pro elektrickou energii 2, člen parlamentu (dolní komora), míst. nar. Sagaing, dat. nar. 24.5.1951 | M |
          D18b | Win Win Nu | manželka Khin Maung Myinta | Ž |
          D19a | Tin Naing Thein | ministr pro národní plánování, hospodářské zvířectvo a rybolov, bývalý ministr obchodu, dříve zástupce ministra lesního hospodářství, člen parlamentu (dolní komora) | M |
          D19b | Aye Aye | manželka Tin Naing Theina | Ž |
          D20a | Kyaw Swa Khaing | ministr průmyslu 1, bývalý zástupce ministra průmyslu 2 | M |
          D20b | Khin Phyu Mar | manželka Kyaw Swa Khainga | Ž |
          D21a | Than Htay | ministr energetiky, bývalý zástupce ministra energetiky, člen parlamentu (dolní komora), míst. nar. Myanaung, dat. nar. 12.11.1954 | M |
          D21b | Soe Wut Yi | manželka Than Htaya | Ž |
          D23a | Zaw Min | ministr pro elektrickou energii (1), člen parlamentu (dolní komora), dat. nar. 30.10.1951, míst. nar. Bago | M |
          D23b | Khin Mi Mi | manželka Zaw Mina | Ž |
          D24a | Khin Maung Soe | ministr pro elektrickou energii (2) | |
          D25a | Hla Tun | ministr financí a plánování, bývalý ministr financí a příjmů, člen parlamentu (dolní komora), dat. nar. 11.7.1951, míst. nar. Yangon | M |
          D25b | Khin Than Win | manželka Hla Tuna | Ž |
          D26a | Thein Nyunt | prezidentská kancelář/hospodářské zvířectvo, bývalý ministr pro pokrok hraničních oblastí, národností a rozvoje, starosta Naypyidawu, člen parlamentu (dolní komora), míst. nar. Maubin, dat. nar. 8.10.1948 | M |
          D27a | Kyin Khaing, také známa jako Kyin Khine | manželka Thein Nyunta | Ž |
          D28a | (Wunna Kyaw Htin) Win Myint | ministr hospodářského rozvoje, předseda Federace obchodních a průmyslových komor Myanmarského svazu (UMFCCI) a vlastník Shwe Nagar Min Co. a majitel fotbalového klubu Zeya Shwe Myay, nová pozice/člen parlamentu (dolní komora), míst. nar. Ye Oo, dat. nar. 21.4.1954 | M |
          D30a | Kyaw Hsan | ministr informací a kultury, člen parlamentu (dolní komora), bývalý předseda Strany svazové soudržnosti a rozvoje (USDP), míst. nar. Monywa, dat. nar. 20.5.1948 | M |
          D31b | Kyi Kyi Win | manželka Kyaw Hsana, vedoucí oddělení pro informace Myanmarské federace pro otázky žen | Ž |
          D32a | Win Tun | ministr lesního hospodářství | M |
          D33a | Aung Kyi | ministr práce, sociální péče, pomoci a přesídlení, bývalý ministr pro zaměstnanost a práci (jmenován ministrem pro vztahy dne 8.10.2007, pověřen vztahy s Aung San Suu Kyim), člen parlamentu (dolní komora), míst. nar. Yangon, dat. nar. 1.11.1946 | M |
          D33b | Thet Thet Swe | manželka Aung Kyia | Ž |
          D34a | Ohn Myint | ministr pro družstva, bývalý zástupce ministra zemědělství a zavlažování | M |
          D34b | Thet War | manželka Ohn Myinta | Ž |
          D35a | Thein Htun | ministr pošt a telekomunikací | M |
          D36a | Nyan Htun Aung | ministr dopravy | M |
          D37a | Htay Oo | bývalý ministr zemědělství a zavlažování, bývalý generální tajemník USDA, bývalý generální tajemník Strany svazové soudržnosti a rozvoje (USDP), dat. nar. 20.1.1950, míst. nar. Hintada, číslo pasu DM 105413, číslo průkazu totožnosti 10/Khatana (N) 009325 | M |
          D37b | Ni Ni Win | manželka Htay Ooa | Ž |
          D37c | Thein Zaw Nyo | kadet, syn Htay Ooa | M |
          D38a | Tin Htut | bývalý ministr pro družstva, člen parlamentu (dolní komora) | M |
          D38b | Tin Tin Nyunt | manželka Tin Htuta | Ž |
          D39a | Khin Aung Myint | bývalý ministr kultury, člen parlamentu (horní komora), předseda horní komory, bývalý člen Strany svazové soudržnosti a rozvoje (USDP) | M |
          D39b | Khin Phyone | manželka Khin Aung Myinta | Ž |
          D40a | dr. Chan Nyein | bývalý ministr školství, dříve zástupce ministra vědy a techniky, bývalý člen Strany svazové soudržnosti a rozvoje (USDP), člen parlamentu (dolní komora), dat. nar. 15.12.1944 | M |
          D40b | Sandar Aung | manželka dr. Chan Nyeina | Ž |
          D41a | Lun Thi | bývalý ministr energetiky, člen parlamentu (dolní komora), dat. nar. 18.7.1940 | M |
          D41b | Khin Mar Aye | manželka Lun Thia | Ž |
          D41c | Mya Sein Aye | dcera Lun Thia | Ž |
          D41d | Zin Maung Lun | syn Lun Thia | M |
          D41e | Zar Chi Ko | manželka Zin Maung Luna | Ž |
          D42a | prof. dr. Kyaw Myint | bývalý ministr zdravotnictví, člen parlamentu (dolní komora), dat. nar. 1940 | M |
          D42b | Nilar Thaw | manželka prof. dr. Kyaw Myinta | Ž |
          D43a | Maung Oo | bývalý ministr vnitra a bývalý ministr pro přistěhovalectví a obyvatelstvo, člen parlamentu (dolní komora), dat. nar. 1952 | M |
          D43b | Nyunt Nyunt Oo | manželka Maung Ooa | Ž |
          D44a | Maung Maung Swe | bývalý ministr sociální péče, pomoci a přesídlení, člen parlamentu (dolní komora) | M |
          D44b | Tin Tin Nwe | manželka Maung Maung Swea | Ž |
          D44c | Ei Thet Thet Swe | dcera Maung Maung Swea | Ž |
          D44d | Kaung Kyaw Swe | syn Maung Maung Swea | M |
          D45a | Aung Thaung | bývalý ministr průmyslu 1, člen parlamentu (dolní komora), bývalý člen Strany svazové soudržnosti a rozvoje (USDP) | M |
          D45b | Khin Khin Yi | manželka Aung Thaunga | Ž |
          D45c | major Moe Aung | syn Aung Thaunga | M |
          D45d | dr. Aye Khaing Nyunt | manželka majora Moe Aunga | Ž |
          D45e | Nay Aung | syn Aung Thaunga, podnikatel, generální ředitel, Aung Yee Phyoe Co. Ltd (příloha III, IV, č. 36), a ředitel IGE Co. Ltd (příloha III, IV, č. 35) | M |
          D45f | Khin Moe Nyunt | manželka Nay Aunga | Ž |
          D45 g | major Pyi Aung, také znám jako Pye Aung | syn Aung Thaunga (manžel A2c), ředitel IGE Co. Ltd | M |
          D45h | Khin Ngu Yi Phyo | dcera Aung Thaunga | Ž |
          D45i | dr. Thu Nanda Aung | dcera Aung Thaunga | Ž |
          D45j | Aye Myat Po Aung | dcera Aung Thaunga | Ž |
          D46a | Maung Maung Thein | bývalý ministr pro hospodářské zvířectvo a rybolov, člen parlamentu (dolní komora) | M |
          D46b | Myint Myint Aye | manželka Maung Maung Theina | Ž |
          D46c | Min Thein, také znám jako Ko Pauk | syn Maung Maung Theina | M |
          D47a | Soe Tha | bývalý ministr pro národní plánování a hospodářský rozvoj, člen parlamentu (dolní komora), dat. nar. 7.11.1944 | M |
          D47b | Kyu Kyu Win | manželka Soe Thaa, dat. nar. 3.11.1949 | Ž |
          D47c | Kyaw Myat Soe, také znám jako Aung Myat Soe | syn Soe Thaa, dat. nar. 14.2.1973/ 7.10.1974, v současné době v Austrálii | M |
          D47d | Wei Wei Lay | manželka Kyaw Myat Soea, dat. nar. 12.9.1978/ 18.8.1975, v současné době v Austrálii | Ž |
          D47e | Aung Soe Tha | syn Soe Thaa, dat. nar. 5.10.1980 | M |
          D47f | Myat Myitzu Soe | dcera Soe Thaa, dat. nar. 14.2.1973 | Ž |
          D47 g | San Thida Soe | dcera Soe Thaa, dat. nar. 12.9.1978 | Ž |
          D47h | Phone Myat Soe | syn Soe Thaa, dat. nar. 3.3.1983 | M |
          D48a | Thaung | bývalý ministr vědy a techniky, člen parlamentu (dolní komora), dat. nar. 6.7.1937, míst. nar. Kyaukse | M |
          D48b | May Kyi Sein | manželka Thaunga | Ž |
          D48c | Aung Kyi | syn Thaunga, dat. nar. 1971 | M |
          D49a | Thura Aye Myint | bývalý ministr sportu, člen parlamentu (dolní komora) | M |
          D49b | Aye Aye | manželka Thura Aye Myinta | Ž |
          D49c | Nay Linn | syn Thura Aye Myinta | M |
          D50a | Thein Zaw | bývalý ministr telekomunikací, pošt a telegrafů, člen parlamentu (dolní komora) | M |
          D50b | Mu Mu Win | manželka Thein Zawa | Ž |
          D51a | Thein Swe | bývalý ministr dopravy, (dříve Úřad předsedy vlády), člen parlamentu (dolní komora) | M |
          D51b | Mya Theingi | manželka Thein Swea | Ž |
          D52a | Soe Naing | bývalý ministr pro hotely a cestovní ruch, člen parlamentu (dolní komora) | M |
          D52b | Tin Tin Latt | manželka Soe Nainga | Ž |
          D52c | Wut Yi Oo | dcera Soe Nainga | Ž |
          D52d | kapitán Htun Zaw Win | manžel Wut Yi Oo | M |
          D52e | Yin Thu Aye | dcera Soe Nainga | Ž |
          D52f | Yi Phone Zaw | syn Soe Nainga | M |
          D53a | Kyaw Thu | předseda výboru pro výběr a odbornou přípravu pro státní službu, dat. nar. 15.8.1949 | M |
          D53b | Lei Lei Kyi | manželka Kyaw Thua | Ž |
          E. ZÁSTUPCI MINISTRŮ
          # | Jméno | Identifikační údaje (včetně ministerstva) | Pohlaví (M/Ž) |
          E1a | genmjr. Kyaw Nyunt | zástupce ministra obrany | M |
          E2a | plk. Aung Thaw | zástupce ministra obrany | M |
          E3a | genmjr. Zaw Win | zástupce ministra hraničních záležitostí, bývalý velitel základny č. 3 praporu Lon Htein v Shwemyayaru | M |
          E4a | Maung Myint | zástupce ministra zahraničních věcí, dat. nar. 21.5.1958, míst. nar. Mandalay | M |
          E4b | dr. Khin Mya Win | dat. nar. 21.1.1956, manželka Maung Myinta | Ž |
          E9a | Win Than | zástupce ministra financí a příjmů | M |
          E14a | Tint Lwin | zástupce ministra komunikací, pošt a telegrafů | M |
          E15a | Phone Swe | zástupce ministra sociální péče, pomoci a přesídlení, bývalý zástupce ministra vnitra, člen parlamentu (dolní komora) | M |
          E15b | San San Wai | manželka brig. gen. Phone Swea | Ž |
          E16a | Than Tun | zástupce ministra pro družstva | M |
          E17a | Myint Thein | zástupce ministra práce, bývalý soudce nejvyššího soudu | M |
          E18a | Win Shein | zástupce ministra dopravy, bývalý velitel hlavního štábu námořního výcviku | M |
          E19a | Htay Aung | zástupce ministra pro hotely a cestovní ruch | M |
          E20a | Thein Aung | zástupce ministra průmyslu 1 | M |
          E22a | Thura U Thaung Lwin | zástupce ministra železniční dopravy | M |
          E23a | Thant Shin | zástupce ministra železniční dopravy | M |
          E27a | Aye Kyu | zástupce ministra školství | M |
          E34a | Kyaw Kyaw Win | zástupce ministra pro přistěhovalectví a obyvatelstvo | M |
          E35a | Aye Myint Kyu | zástupce ministra sportu | M |
          E36a | Han Sein | zástupce ministra průmyslového rozvoje Myanma | M |
          E37a | Chan Maung | zástupce ministra průmyslového rozvoje Myanma | M |
          E38a | Khin Maung Aye | zástupce ministra pro hospodářské zvířectvo a rybolov | M |
          E39 | Kyaw Zan Myint | zástupce ministra vnitra | M |
          E39a | Aung Tun | bývalý zástupce ministra obchodu, člen parlamentu (dolní komora), předseda Výboru pro veřejné účty | M |
          E40a | Myint Thein | bývalý zástupce ministra stavebnictví | M |
          E40b | Mya Than | manželka Myint Theina | Ž |
          E41a | Tint Swe | bývalý zástupce ministra stavebnictví, dat. nar. 7.11.1936 | M |
          E42a | Aung Myo Min | bývalý zástupce ministra školství | M |
          E42b | Thazin Nwe | manželka Aung Myo Mina | Ž |
          E42c | Si Thun Aung | syn Aung Myo Mina | M |
          E43a | Myo Myint | bývalý zástupce ministra pro elektrickou energii 1, člen parlamentu (horní komora) | M |
          E43b | Tin Tin Myint | manželka Myo Myinta | Ž |
          E44a | Hla Thein Swe | bývalý zástupce ministra financí a příjmů, dat. nar. 8.3.1957 | M |
          E44b | Thida Win | manželka Hla Thein Swea | Ž |
          E45a | Win Myint | bývalý zástupce ministra pro elektrickou energii (2), člen parlamentu (dolní komora) | M |
          E45b | Tin Ma Ma Than | manželka Win Myinta | Ž |
          E46a | prof. dr. Mya Oo | bývalý zástupce ministra zdravotnictví, člen parlamentu (horní komora), dat. nar. 25.1.1940 | M |
          E46b | Tin Tin Mya | manželka prof. dr. Mya Ooa | Ž |
          E46c | dr. Tun Tun Oo | syn prof. dr. Mya Ooa, dat. nar. 26.7.1965 | M |
          E46d | dr. Mya Thuzar | dcera prof. dr. Mya Ooa, dat. nar. 23.9.1971 | Ž |
          E46e | Mya Thidar | dcera prof. dr. Mya Ooa, dat. nar. 10.6.1973 | Ž |
          E46f | Mya Nandar | dcera prof. dr. Mya Ooa, dat. nar. 29.5.1976 | Ž |
          E47a | Aye Myint Kyu | bývalý zástupce ministra pro hotely a cestovní ruch | M |
          E47b | prof. Khin Swe Myint | manželka Aye Myint Kyua | Ž |
          E48a | Win Sein | bývalý zástupce ministra pro přistěhovalectví a obyvatelstvo, člen parlamentu (dolní komora) | M |
          E48b | Wai Wai Linn | manželka Win Seina | Ž |
          E49a | Thein Tun | bývalý zástupce ministra průmyslu 1 (pomocný zástupce ministra) | M |
          E50a | Khin Maung Kyaw | bývalý zástupce ministra průmyslu 2 | M |
          E50b | Mi Mi Wai | manželka Khin Maung Kyawa | Ž |
          E51a | Kyaw Swa Khine, také znám jako Kyaw Swar Khaing, také znám jako kyaw Swa Khaing | bývalý zástupce ministra průmyslu 2, míst. nar. Yangon, dat. nar. 28.2.1948 | M |
          E51b | Khin Phyu Mar | manželka Kyaw Swa Khinea | Ž |
          E52a | Tin Ngwe | bývalý zástupce ministra pro pokrok hraničních oblastí, národností a rozvoje | M |
          E52b | Khin Mya Chit | manželka Tin Ngwea | Ž |
          E53a | Thaung Lwin | bývalý zástupce ministra železniční dopravy | M |
          E53b | dr. Yi Yi Htwe | manželka Thura Thaung Lwina | Ž |
          E54a | Aung Ko | bývalý zástupce ministra pro náboženské záležitosti, USDA, člen ústředního výkonného výboru | M |
          E54b | Myint Myint Yee, také známa jako Yi Yi Myint | manželka Thura Aung Koa | Ž |
          E55a | Kyaw Soe | bývalý zástupce ministra vědy a techniky, dat. nar. 16.10.1944 | M |
          E56a | Thurein Zaw | bývalý zástupce ministra pro národní plánování a hospodářský rozvoj, člen parlamentu (dolní komora) | M |
          E56b | Tin Ohn Myint | manželka Thurein Zawa | Ž |
          E57a | Kyaw Myin | bývalý zástupce ministra sociální péče, pomoci a přesídlení | M |
          E57b | Khin Nwe Nwe | manželka Kyaw Myina | Ž |
          E58a | Pe Than | bývalý zástupce ministra železniční dopravy | M |
          E58b | Cho Cho Tun | manželka Pe Thana | Ž |
          E59a | Nyan Tun Aung | bývalý zástupce ministra dopravy, člen parlamentu (dolní komora), míst. nar. Natogyi, dat. nar. 8.6.1948 | M |
          E59b | Wai Wai | manželka Nyan Tun Aunga | Ž |
          E60a | dr. Paing Soe | bývalý zástupce ministra zdravotnictví (pomocný zástupce ministra) | M |
          E60b | Khin Mar Swe | manželka dr. Paing Soea | Ž |
          E61a | Thein Tun | bývalý zástupce ministra pošt a telekomunikací, člen parlamentu (dolní komora), míst. nar. Myaing, dat. nar. 5.12.1947 | M |
          E61b | Mya Mya Win | manželka Thein Tuna | Ž |
          E62a | Tin Tun Aung | bývalý zástupce ministra práce | M |
          E. HLAVNÍ MINISTŘI STÁTŮ/OBLASTÍ
          # | Jméno (a případná jiná jména) | Identifikační údaje (funkce/titul, datum a místo narození, číslo pasu/číslo průkazu totožnosti, manžel/ka, syn/dcera …) | Pohlaví (M/Ž) |
          E64a | Thar Aye, také znám jako Tha Aye | hlavní ministr oblasti Sagaing, bývalý velitel úřadu zvláštních operací 1 (Kachin, Chin, Sagaing), dat. nar. 16.2.1945 (dříve A11a) | M |
          E64b | Wai Wai Khaing, také známa jako Wei Wei Khaing | manželka Thar Ayea | Ž |
          E64c | See Thu Aye | syn Thar Ayea | M |
          E65a | Khin Zaw | hlavní ministr oblasti Tanintharyi, bývalý velitel úřadu zvláštních operací 4 (Karen, Mon, Tenas serim), dříve velitel úřadu zvláštních operací 6 od června 2008 (dříve G42a) | M |
          E65b | Khin Pyone Win | manželka Khin Zawa | Ž |
          E65c | Kyi Tha Khin Zaw | syn Khin Zawa | M |
          E65d | Su Khin Zaw | dcera Khin Zawa | Ž |
          E66a | Myint Swe | bývalý velitel úřadu zvláštních operací 5 (Rangún/Yangon), hlavní ministr oblasti Yangon | M |
          E66b | Khin Thet Htay | manželka Myint Swea | Ž |
          E67a | brig. gen. Zaw Min | hlavní ministr státu Karen | M |
          E67b | Nyunt Nyunt Wai | manželka brig. gen. Zaw Mina | Ž |
          E68a | Hone Ngaing, také znám jako Hon Ngai | hlavní ministr státu Chin | M |
          E68b | Wah Wah | manželka brig. gen. Hone Ngainga, také známého jako Hon Ngai | Ž |
          E69a | Nyan Win | bývalý ministr zahraničních věcí, dříve zástupce velitele výcviku ozbrojených sil, dat. nar. 22.1.1953, nová pozice: člen parlamentu (dolní komora), hlavní ministr oblasti Bago | M |
          E69b | Myint Myint Soe | manželka Nyan Wina, dat. nar. 15.1.1953 | Ž |
          E70a | brig. gen. Thein Aung | hlavní ministr Ayerarwaddy, bývalý ministr lesního hospodářství | M |
          E70b | Khin Htay Myint | manželka brig. gen. Thein Aunga | Ž |
          E71a | Ohn Myint | hlavní ministr státu Mon, bývalý ministr těžebního průmyslu | M |
          E71b | San San | manželka Ohn Myinta | Ž |
          E71c | Thet Naing Oo | syn Ohn Myinta | M |
          E71d | Min Thet Oo | syn Ohn Myinta | M |
          E72a | Ye Myint | hlavní ministr oblasti Mandalay, bývalý velitel vojenské bezpečnostní služby | M |
          E72b | Myat Ngwe | manželka Ye Myinta | Ž |
          E74a | Khin Maung Oo, také znám jako U Bu Reh | hlavní ministr státu Kayah | M |
          E75a | Hla Maung Tin | hlavní ministr státu Rakhine | M |
          E76a | Sao Aung Myat | hlavní ministr státu Shan | M |
          E77a | Phone Maw Shwe | hlavní ministr oblasti Magway | M |
          F. DALŠÍ JMENOVÁNÍ SPOJENÁ S CESTOVNÍM RUCHEM
          # | Jméno | Identifikační údaje (včetně funkce) | Pohlaví (M/Ž) |
          F1a | Hla Htay | generální ředitel ředitelství hotelů a cestovního ruchu (do srpna 2004 generální ředitel myanmarských hotelů a služeb cestovního ruchu) | M |
          F2a | Tin Maung Shwe | zástupce generálního ředitele, ředitelství hotelů a cestovního ruchu | M |
          F3a | Soe Thein | generální ředitel, myanmarské hotely a služby cestovního ruchu od října 2004 (dříve výkonný ředitel) | M |
          F4a | Khin Maung Soe | generální ředitel | M |
          F5a | Tint Swe | generální ředitel | M |
          F6a | pplk. Yan Naing | generální ředitel, ministerstvo hotelů a cestovního ruchu | M |
          F7a | Kyi Kyi Aye | ředitelka pro podporu cestovního ruchu, ministerstvo hotelů a cestovního ruchu | Ž |
          G. VRCHNÍ VOJENŠTÍ DŮSTOJNÍCI
          # | Jméno | Identifikační údaje (včetně funkce) | Pohlaví (M/Ž) |
          G1a | genmjr. Hla Shwe | zástupce pobočníka generála | M |
          G2a | brig. gen. Than Htut | bývalý 11.LID, generál vojenské policie | M |
          G3a | genpor. Kyaw Swe | bývalý velitel jihozápadní oblasti (divize Irrawaddy) a regionální ministr bez portfeje, velitel vojenské bezpečnostní služby | M |
          G3b | Win Win Maw | manželka genpor. Kyaw Swea | Ž |
          G4a | genmjr. Saw Hla | bývalý náčelník vojenské policie | M |
          G4b | Cho Cho Maw | manželka genmjr. Saw Hlaa | Ž |
          G5a | genmjr. Htin Aung Kyaw | zástupce generálintendanta | M |
          G5b | Khin Khin Maw | manželka genmjr. Htin Aung Kyawa | Ž |
          G6a | Lun Maung | hlavní auditor svazu | M |
          G6b | May Mya Sein | manželka genpor. Lun Maunga | Ž |
          G7a | genmjr. Nay Win | osobní asistent předsedy Státní rady pro mír a rozvoj | M |
          G8a | genmjr. Hsan Hsint | bývalý generál pro vojenská jmenování | M |
          G8b | Khin Ma Lay | manželka genmjr. Hsan Hsinta | Ž |
          G8c | Okkar San Sint | syn genmjr. Hsan Hsinta | M |
          G9a | genmjr. Hla Aung Thein | velitel tábora, Yangoon | M |
          G9b | Amy Khaing | manželka genmjr. Hla Aung Theina | Ž |
          G10a | brig. gen. Hla Myint Shwe | velitel, Fakulta národní obrany | M |
          G11a | genmjr. Mya Win | bývalý velitel, Fakulta národní obrany, náměstek pro dělostřelectvo a obrněnou techniku, člen rady UMEHL | M |
          G12a | genmjr. Nay Lin | náměstek pro vztahy s veřejností a psychologickou válku | M |
          G13a | brig. gen. Tun Tun Oo | bývalý náměstek pro vztahy s veřejností a psychologickou válku | M |
          G14a | genmjr. Thein Tun | náměstek pro signalizaci, člen Řídícího výboru svolávajícího Národní shromáždění | M |
          G15a | genmjr. Than Htay | náměstek pro vojenské zásobování a dopravu | M |
          G15b | Nwe Nwe Win | manželka genmjr. Than Htaya | Ž |
          G16a | genmjr. Khin Maung Tint | náměstek pro bezpečnost tiskáren | M |
          G17a | genmjr. Sein Lin | náměstek pro arzenál | M |
          G18a | genmjr. Kyi Win | bývalý náměstek pro dělostřelectvo a obrněnou techniku, člen rady UMEHL | M |
          G18b | Khin Mya Mon | manželka genmjr. Kyi Wina | Ž |
          G19a | genmjr. Tin Tun | náměstek pro vojenské inženýry | M |
          G19b | Khin Myint Wai | manželka genmjr. Tin Tuna | Ž |
          G20a | genmjr. Aung Thein | náměstek pro přesídlování | M |
          G20b | Htwe Yi, také známa jako Htwe Htwe Yi | manželka genmjr. Aung Theina | Ž |
          G21a | brig. gen. Than Maung | zástupce velitele Fakulty národní obrany | M |
          G22a | brig. gen. Win Myint | rektor, Technologická akademie obranných služeb | M |
          G23a | genmjr. Sein Win | náčelník štábu (vzdušné síly) | M |
          G24a | brig. gen. Than Sein | velitel, Nemocnice obranných služeb, Mingaladon, dat. nar. 1.2.1946, míst. nar. Bago | M |
          G24b | Rosy Mya Than | manželka brig. gen. Than Seina | Ž |
          G25a | brig. gen. Win Than | generální ředitel Union of Myanmar Economic Holdings, bývalý ředitel pro zadávání zakázek | M |
          G26a | brig. gen. Than Maung | náměstek pro lidové milice a pohraniční síly | M |
          G27a | genmjr. Khin Maung Win | náměstek pro obranný průmysl | M |
          G28a | brig. gen. Win Aung | člen výboru pro výběr a odbornou přípravu pro státní službu | M |
          G29a | brig. gen. Soe Oo | člen výboru pro výběr a odbornou přípravu pro státní službu | M |
          G30a | brig. gen. Nyi Tun, také znám jako Nyi Htun | člen výboru pro výběr a odbornou přípravu pro státní službu | M |
          G31a | brig. gen. Kyaw Aung | člen výboru pro výběr a odbornou přípravu pro státní službu | M |
          G32b | Khin Thant Sin | manželka genpor. Myint Hlainga | Ž |
          G32c | Hnin Nandar Hlaing | dcera genpor. Myint Hlainga | Ž |
          G32d | Thant Sin Hlaing | syn genpor. Myint Hlainga | M |
          G33a | genmjr. Mya Win | náměstek pro dělostřelectvo, Ministerstvo obrany | M |
          G34a | genmjr. Tin Soe | náměstek pro obrněná vozidla, Ministerstvo obrany | M |
          G35a | genmjr. Than Aung | náměstek, Ministerstvo obrany, ředitelství pro zdravotnický personál | M |
          G36a | genmjr. Ngwe Thein | Ministerstvo obrany | M |
          G37a | plk. Thant Shin | generální ředitel Úřadu předsedy vlády | M |
          G38a | genpor. Thura Myint Aung | generální pobočník (povýšen z oblastního velitelství jihozápad) | M |
          G39a | genmjr. Maung Shein | dříve Inspekce obranných služeb a hlavní auditor | M |
          G40a | genmjr. Tha Aye | Ministerstvo obrany | M |
          G41a | plukovník Myat Thu | velitel rangúnské vojenské oblasti 1 (severní Rangún) | M |
          G42a | plukovník Nay Myo | velitel vojenské oblasti 2 (východní Rangún) | M |
          G43a | plukovník Tin Hsan | velitel vojenské oblasti 3 (západní Rangún) | M |
          G44a | plukovník Khin Maung Htun | velitel vojenské oblasti 4 (jižní Rangún) | M |
          G45a | plukovník Tint Wai | velitel pro operační kontrolu, velitelství č. 4 (Mawbi) | M |
          G46a | San Nyunt | velitel vojenské podpůrné jednotky č. 2 pro vojenské a bezpečnostní záležitosti | M |
          G47a | genmjr. Win Hsan | ředitel pro zadávání zakázek | M |
          G48a | major Mya Thaung | velitel základny č. 5 praporu Lon Htein v Mawbi | M |
          G49a | major Aung San Win | velitel základny č. 7 praporu Lon Htein v obci Thanlin | M |
          G50a | genmjr. Khin Aung Myint | bývalý náčelník štábu (letectvo) | M |
          G51a | genmjr. Hla Htay Win | velitel výcviku ozbrojených sil, od 23.6.2008, majitel Htay Co. (těžba a zpracování dřeva) | M |
          G52a | Mar Mar Wai | manželka genmjr. Hla Htay Wina | Ž |
          G53a | genpor. Ohn Myint | velitel úřadu zvláštních operací 6 (Naypyidaw a Mandalay), od května 2009 | M |
          G53b | Nu Nu Swe | manželka genpor. Ohn Myinta | Ž |
          G53c | Kyaw Thiha, také znám jako Kyaw Thura | syn genpor. Ohn Myinta | M |
          G53d | Nwe Ei Ei Zin | manželka Kyaw Thihaa | Ž |
          G54a | genmjr. Win Myint | generál pro vojenská jmenování, bývalý oblastní velitel pro Rangún (Yangon) | M |
          G54b | Kyin Myaing | manželka genmjr. Win Myinta | Ž |
          G55a | genpor. Yar Pyae, také znám jako Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye a Yar Pyrit | hlavní vojenský prokurátor, bývalý velitel východní oblasti (jih státu Shan) | M |
          G55b | Thinzar Win Sein | manželka genpor. Yar Pyae, také známého jako Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye a Yar Pyrit | Ž |
          G56a | genpor. Thaung Aye | hlavní inspektor obranných služeb, bývalý velitel západní oblasti (stát Rakhine) | M |
          G56b | Thin Myo Myo Aung | manželka genpor. Thaung Ayea | Ž |
          G57a | genpor. Khin Zaw Oo | bývalý velitel pobřežní oblasti (divize Tanintharyi), pobočník generála a předseda UMEHL, dat. nar. 24.6.1951 | M |
          G58a | genpor. Kyaw Phyo | velitel Inspekce obranných služeb a hlavní auditor, bývalý velitel oblasti Trojúhelníku (východ státu Shan) | M |
          G59a | genmjr. Wai Lwin | nejvyšší ubytovatel, bývalý oblastní velitel (Nay Pyi Daw) | M |
          G59b | Swe Swe Oo | manželka genpor. Wai Lwina | Ž |
          G59c | Wai Phyo Aung | syn genpor. Wai Lwina | M |
          G59d | Oanmar Kyaw Tun, také známa jako Ohnmar Kyaw Tun | manželka Wai Phyo Aunga | Ž |
          G59e | Wai Phyo | syn genpor. Wai Lwina | M |
          G59f | Lwin Yamin | dcera genpor. Wai Lwina | Ž |
          Námořnictvo
          G60a | viceadmirál Nyan Tun | vrchní velitel (námořnictvo) | M |
          G60b | Khin Aye Myint | manželka Nyan Tuna | Ž |
          G61a | komodor brig. gen. Thura Thet Swe | velitel, námořní regionální velitelství Taninthayi | M |
          G62a | komodor Myint Lwin | velitel, námořní regionální velitelství Irrawaddy | M |
          Letectvo
          G63a | genpor. Myat Hein | vrchní velitel (letectvo) | M |
          G63b | Htwe Htwe Nyunt | manželka genpor. Myat Heina | Ž |
          G64a | brig. gen. Ye Chit Pe | štáb vrchního velitelství letectva, Mingaladon | M |
          G65a | brig. gen. Khin Maung Tin | velitel výcvikové letecké školy Shande, Meiktila | M |
          G66a | brig. gen. Zin Yaw | velitel letecké základny Pathein, náčelník štábu (letectvo), člen výboru UMEHL | M |
          G66b | Khin Thiri | manželka brig. gen. Zin Yawa | Ž |
          G66c | Zin Mon Aye | dcera brig. gen. Zin Yawa, dat. nar. 26.3.1985 | Ž |
          G66d | Htet Aung | syn brig. gen. Zin Yawa, dat. nar. 9.7.1988 | M |
          Divize lehké pěchoty (LID)
          G67a | brig. gen. Kyaw Htoo Lwin | 33.LID, Sagaing | M |
          G68a | brig. gen. Taut Tun | 44.LID | M |
          G69a | brig. gen. Aye Khin | 55.LID, Lalaw | M |
          G70a | brig. gen. San Myint | 66.LID, Pyi | M |
          G71a | brig. gen. Aung Kyaw Hla | 88.LID, Magwe | M |
          G72a | brig. gen. Tin Oo Lwin | 99.LID, Meiktila | M |
          G73a | brig. gen. Sein Win | 101.LID, Pakokku | M |
          G74a | plk. Than Han | LID 66 | M |
          G75a | pplk. Htwe Hla | LID 66 | M |
          G76a | pplk. Han Nyunt | LID 66 | M |
          G77a | plk. Ohn Myint | LID 77 | M |
          G78a | major Hla Phyo | LID 77 | M |
          G79a | plukovník Myat Thu | taktický velitel, 11.LID | M |
          G80a | plukovník Htein Lin | taktický velitel, 11.LID | M |
          G81a | pplk. Tun Hla Aung | taktický velitel, 11.LID | M |
          G82a | plk. Aung Tun | 66. brigáda | M |
          G83a | kpt. Thein Han | 66. brigáda | M |
          G83b | Hnin Wutyi Aung | manželka kpt. Thein Hana | Ž |
          G84a | pplk. Mya Win | taktický velitel, 77.LID | M |
          G85a | plukovník Win Te | taktický velitel, 77.LID | M |
          G86a | plukovník Soe Htway | taktický velitel, 77.LID | M |
          G87a | pplk. Tun Aye | velitel 702. praporu lehké pěchoty | M |
          G88a | Nyan Myint Kyaw | velitel 281. praporu pěchoty (východ státu Mongyang Shan) | M |
          Další brigádní generálové
          G89a | brig. gen. Htein Win | stanice Taikkyi | M |
          G90a | brig. gen. Kyaw Oo Lwin | velitel stanice Kalay | M |
          G91a | brig. gen. Khin Zaw Win | stanice Khamaukgyi | M |
          G92a | brig. gen. Kyaw Aung | jižní vojenská oblast, velitel stanice Toungoo | M |
          G93a | brig. gen. Myint Hein | 3.velitelství vojenských operací, stanice Mogaung | M |
          G94a | brig. gen. Tin Ngwe | Ministerstvo obrany | M |
          G95a | brig. gen. Myo Lwin | 7.velitelství vojenských operací, stanice Pekon | M |
          G96a | brig. gen. Myint Soe | 5.velitelství vojenských operací, stanice Taungup | M |
          G97a | brig. gen. Myint Aye | 9.velitelství vojenských operací, stanice Kyauktaw | M |
          G98a | brig. gen. Nyunt Hlaing | 17.velitelství vojenských operací, stanice Mong Pan | M |
          G99a | brig. gen. Ohn Myint | stát Mon, člen USDA CEC | M |
          G100a | brig. gen. Soe Nwe | 21.velitelství vojenských operací, stanice Bhamo | M |
          G101a | brig. gen. Than Tun | velitel stanice Kyaukpadaung | M |
          G102a | brig. gen. Than Tun Aung | velitelství oblastních opearcí – Sittwe | M |
          G103a | brig. gen. Thet Naing | velitel stanice Aungban | M |
          G104a | brig. gen. Thein Hteik | 13.velitelství vojenských operací, stanice Bokpyin | M |
          G105a | brig. gen. Thura Myint Thein | velitelství taktických operací Namhsan, nyní generální ředitel Myanmar Economic Corporation (MEC) | M |
          G106a | brig. gen. Win Aung | velitel stanice Mong Hsat | M |
          G107a | brig. gen. Myo Tint | důstojník speciálního pověření, ministerstvo dopravy | M |
          G108a | brig. gen. Thura Sein Thaung | důstojník speciálního pověření, ministerstvo sociální péče | M |
          G109a | brig. gen. Phone Zaw Han | starosta města Mandalay od února 2005 a předseda Výboru pro rozvoj města Mandalay, dříve velitel okresu Kyaukme | M |
          G109b | Moe Thidar | manželka brig. gen. Phone Zaw Hana | Ž |
          G110a | brig. gen. Win Myint | velitel stanice Pyinmana | M |
          G111a | brig. gen. Kyaw Swe | velitel stanice Pyin Oo Lwin | M |
          G112a | brig. gen. Soe Win | velitel stanice Bahtoo | M |
          G113a | genmjr. Thein Htay | bývalý zástupce ředitele pro výrobu vojenských zbraní, Ministerstvo obrany, nová pozice: náměstek pro obranný průmysl | M |
          G114a | brig. gen. Myint Soe | velitel stanice Rangún | M |
          G115a | brig. gen. Myo Myint Thein | velitel, útvar obrany, nemocnice Pyin Oo Lwin | M |
          G116a | brig. gen. Sein Myint | bývalý předseda rady divize Bago (Pegu) pro mír a rozvoj | M |
          G117a | brig. gen. Hong Ngai (Ngaing) | předseda rady státu Chin pro mír a rozvoj | M |
          G118a | brig. gen. Win Myint | bývalý předseda rady státu Kayah pro mír a rozvoj | M |
          Úřady zvláštních operací
          G119a | genpor. Myint Soe | velitel úřadu zvláštních operací 1, bývalý velitel severozápadní oblasti (divize Sagaing) a regionální ministr bez portfeje | M |
          G120a | genpor. Aung Than Htut | velitel úřadu zvláštních operací 2, bývalý velitel severovýchodní oblasti (sever státu Shan) | M |
          G120b | Cherry | manželka genpor. Aung Than Htuta | Ž |
          G121a | genpor. Thet Naing Win | velitel úřadu zvláštních operací 4, bývalý velitel jihovýchodní oblasti (stát Mon) | M |
          G122a | genpor. Tin Ngwe | velitel úřadu zvláštních operací 5, bývalý velitel centrální oblasti (divize Mandalay) | M |
          G122b | Khin Thida | manželka genmjr. Tin Ngwea | Ž |
          G123a | genpor. Soe Win | velitel úřadu zvláštních operací 6, bývalý velitel severní oblasti (stát Kachin) | M |
          G123b | Than Than Nwe | manželka genpor. Soe Wina | Ž |
          H. VOJENŠTÍ DŮSTOJNÍCI ŘÍDÍCÍ VĚZNICE A POLICII
          # | Jméno | Identifikační údaje (včetně funkce) | Pohlaví (M/Ž) |
          H1a | brig. gen. Kyaw Kyaw Tun | generální ředitel myanmarských policejních sil, bývalý oblastní velitel pro Rangún (Yangon) | M |
          H1b | Khin May Latt | manželka brig. gen. Kyaw Kyaw Tuna | Ž |
          H2a | Zaw Win | generální ředitel odboru vězeňství (ministerstvo vnitra) od srpna 2004, dříve zástupce generálního ředitele myanmarských policejních sil a bývalý brig. gen., bývalý voják | M |
          H2b | Nwe Ni San | manželka Zaw Wina | Ž |
          H3a | Aung Saw Win | generální ředitel, Úřad zvláštního vyšetřování | M |
          H4a | policejní brig. gen. Khin Maung Si | náčelník štábu policie | M |
          H5a | pplk. Tin Thaw | velitel vládního technického institutu | M |
          H6a | Maung Maung Oo | velitel vyšetřovacího týmu pro vojenské bezpečnostní otázky ve věznici Insein | M |
          H7a | Myo Aung | ředitel vazebních zařízení v Rangúnu | M |
          H8a | policejní brig. gen. Zaw Win | zástupce policejního ředitele | M |
          H9a | policejní pplk. Zaw Min Aung | zvláštní oddělení | M |
          I.a I.a BÝVALÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ SOLIDARITY A ROZVOJE (USDA)
          (jinde nejmenovaní vysocí úředníci USDA)
          # | Jméno | Identifikační údaje (včetně funkce) | Pohlaví (M/Ž) |
          I1a | Aung Thein Lin, také znám jako Aung Thein Lynn | starosta města Yangon a předseda Výboru pro rozvoj města Yangon (tajemník), bývalý člen ústředního výkonného výboru USDA a bývalý člen Strany svazové soudržnosti a rozvoje (USDP), člen parlamentu, dat. nar. 1952 | M |
          I1b | Khin San Nwe | manželka Aung Thein Lina | Ž |
          I1c | Thidar Myo | dcera Aung Thein Lina | Ž |
          I2a | plk. Maung Par, také znám jako Maung Pa | zástupce starosty ve výboru pro rozvoj města Yangon I, bývalý člen ústřední správy I | M |
          I2b | Khin Nyunt Myaing | manželka plk. Maung Para | Ž |
          I2c | Naing Win Par | syn plk. Maung Para | M |
          I3a | Nyan Tun Aung | bývalý člen ústředního výkonného výboru | M |
          I4a | Aye Myint | bývalý člen výkonného výboru města Rangúnu | M |
          I5a | Tin Hlaing | bývalý člen výkonného výboru města Rangúnu | M |
          I6a | Soe Nyunt | bývalý personální úředník, východní Yangon | M |
          I7a | Chit Ko Ko | bývalý předseda rady pro mír a rozvoj ve městě Mingala Taungnyunt | M |
          I8a | Soe Hlaing Oo | bývalý tajemník rady pro mír a rozvoj ve městě Mingala Taungnyunt | M |
          I9a | kapitán Kan Win | bývalý vedoucí policejních sil města Mingala Taungnyunt | M |
          I10a | That Zin Thein | bývalý předseda výboru pro rozvojové záležitosti města Mingala Taungnyunt | M |
          I11a | Khin Maung Myint | bývalý vedoucí oddělení přistěhovalectví a obyvatelstva města Mingala Taungnyunt | M |
          I12a | Zaw Lin | bývalý tajemník USDA města Mingala Taungnyunt | M |
          I13a | Win Hlaing | bývalý společný tajemník USDA města Mingala Taungnyunt | M |
          I14a | San San Kyaw | bývalá personální úřednice odboru pro informace a styk s veřejností ministerstva informací ve městě Mingala Taungnyunt | Ž |
          I15a | genpor. Myint Hlaing | Ministerstvo obrany, bývalý člen USDA | M |
          I.b STRANA SVAZOVÉ SOUDRŽNOSTI A ROZVOJE (USDP)
          (ostatní členové vedení USDP byli jmenováni jinde)
          # | Jméno | Identifikační informace (včetně funkce) | Pohlaví (M/Ž) |
          I16a | Thura Shwe Mann | místopředseda Strany svazové soudržnosti a rozvoje (USDP), bývalý náčelník štábu Státní rady pro mír a rozvoj, koordinátor zvláštních operací, dat. nar. 11.7.1947, člen parlamentu (dolní komora), předseda dolní komory | M |
          I16b | Khin Lay Thet | manželka generála Thura Shwe Manna | Ž |
          I16c | Aung Thet Mann, také znám jako Shwe Mann Ko Ko | syn Thura Shwe Manna, Ayeya Shwe War (Wah) Company, 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon, a spolumajitel RedLink Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, dat. nar. 19.6.1977 | M |
          I16d | Khin Hnin Thandar | manželka Aung Thet Manna | Ž |
          I16e | Toe Naing Mann | syn Thura Shwe Manna, dat. nar. 29.6.1978, majitelGlobal Net and Red Link Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, Internet Service Providers | M |
          I16f | Zay Zin Latt | manželka Toe Naing Manna, dcera Khin Shwea, dat. nar. 24.3.1981 | Ž |
          I17a | Tin Aye | místopředseda Strany svazové soudržnosti a rozvoje (USDP), předseda volební komise, bývalý velitel vojenského arzenálu a bývalý předseda UMEHL | M |
          I17b | Kyi Kyi Ohn | manželka Tin Ayea | Ž |
          I17c | Zaw Min Aye | syn Tin Ayea | M |
          J. OSOBY MAJÍCÍ VÝHODY Z VLÁDNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK A JINÉ OSOBY SPOJENÉ S REŽIMEM
          # | Jméno | Identifikační údaje (včetně společnosti) | Pohlaví (M/Ž) |
          J1a | Tay Za | generální ředitel, Htoo Trading Co (příloha III, IV č. 1), Htoo Construction Co., dat. nar. 18.7.1964, číslo průkazu totožnosti MYGN 006415, majitel fotbalového klubu Yangon United. Otec: Myint Swe ( 6.11.1924) Matka: Ohn ( 12.8.1934) | M |
          J1b | Thidar Zaw | manželka Tay Zaa, dat. nar. 24.2.1964, číslo průkazu totožnosti KMYT 006865. Rodiče: Zaw Nyunt (zemřel), Htoo (zemřela) | Ž |
          J1c | Pye Phyo Tay Za | syn Tay Zaa, dat. nar. 29.1.1987 | M |
          J1d | Ohn | matka Tay Zaa, dat. nar. 12.8.1934 | Ž |
          J2a | Thiha | bratr Tay Zaa, dat. nar. 24.6.1960, ředitel Htoo Trading, prodejce London cigarettes (Myawaddy Trading) | M |
          J2b | Shwe Shwe Lin | manželka Thihaa | Ž |
          J3a | Aung Ko Win, také znám jako Saya Kyaung | Kanbawza Bank, také Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd, a zástupce London Cigarettes ve státech Shan a Kayah a majitel fotbalového klubu Kanbawza | M |
          J3b | Nan Than Htwe, také známa jako Nan Than Htay | manželka Aung Ko Wina | Ž |
          J3c | Nang Lang Kham, také známa jako Nan Lan Khan | dcera Aung Ko Wina, dat. nar. 1.6.1988 | Ž |
          J4a | Tun Myint Naing, také znám jako Steven Law, Htun Myint Naing, Htoon Myint Naing | Asia World Co. (příloha III, IV, č. 26), dat. nar. 15.5.1958 nebo 27.8.1960, majitel fotbalového klubu Magway | M |
          J4b | Cecilia Ng, také známa jako Ng Seng Hong, také známa jako Seng Hong nebo Ng Sor Hon | manželka Tun Myint Nainga, generální ředitelka Golden Aaron Pte Ltd (Singapur) | Ž |
          J4c | Lo Hsing-han | otec Tun Myint Nainga, také známého jako Steven Law, dat. nar. 1938 nebo 1935 | M |
          J5a | Khin Shwe | Zaykabar Co (příloha III, IV č. 14), dat. nar. 21.1.1952 | M |
          J5b | San San Kywe | manželka Khin Shwea | Ž |
          J5c | Zay Thiha | syn Khin Shwea, dat. nar. 1.1.1977, generální ředitel Zaykabar Co. Ltd | M |
          J5d | Nandar Hlaing | manželka Zay Thihaa | Ž |
          J6a | Htay Myint | Yuzana Co. (příloha III, IV, č.o29), dat. nar. 6.2.1955, také Yuzana Supermarket, Yuzana Hotel (příloha III, IV, č.o31), Yuzana Oil Palm Project a majitel fotbalového klubu Southern Myanmar United | M |
          J6b | Aye Aye Maw | manželka Htay Myinta, dat. nar. 17.11.1957 | Ž |
          J6c | Win Myint | bratr Htay Myinta, dat. nar. 29.5.1952, ředitel Yuzana Co. | M |
          J6d | Lay Myint | bratr Htay Myinta, dat. nar. 6.2.1955, ředitel Yuzana Co. | M |
          J6e | Kyin Toe | bratr Htay Myinta, dat nar. 29.4.1957, ředitel Yuzana Co. | M |
          J6f | Zar Chi Htay | dcera Htay Myinta, ředitelka Yuzana Co., dat. nar. 17.2.1981 | Ž |
          J6 g | Khin Htay Lin | ředitel, Yuzana Co., dat. nar. 14.4.1969 | M |
          J7a | Kyaw Win | Shwe Thanlwin Trading Co. (příloha III, IV, č.o15) (výhradní prodejci Thaton Tires podřízení ministerstvu průmyslu 2) | M |
          J7b | Nan Mauk Loung Sai, také známa jako Nang Mauk Lao Hsai | manželka Kyaw Wina | Ž |
          J8a | genmjr. (v.v.) Nyunt Tin | bývalý ministr zemědělství a zavlažování, v.v. od září roku 2004 | M |
          J8b | Khin Myo Oo | manželka genmjr. (v.v.) Nyunt Tina | Ž |
          J8c | Kyaw Myo Nyunt | syn genmjr. (v.v.) Nyunt Tina | M |
          J8d | Thu Thu Ei Han | dcera genmjr. (v.v.) Nyunt Tina | Ž |
          J9a | Than Than Nwe | manželka generála Soe Wina, bývalého premiéra (zemřel) | Ž |
          J9b | Nay Soe | syn generála Soe Wina, bývalého premiéra (zemřel) | M |
          J9c | Theint Theint Soe | dcera generála Soe Wina, bývalého premiéra (zemřel) | Ž |
          J9d | Sabai Myaing | manželka Nay Soea | Ž |
          J9e | Htin Htut | manžel Theint Theint Soe | M |
          J10a | Maung Maung Myint | generální ředitel Myangon Myint Co. Ltd (příloha III, IV, č.o32) | M |
          J11a | Maung Ko | ředitel Htarwara mining company. (příloha I, č.o549) | M |
          J12a | Zaw Zaw, také znám jako Phoe Zaw | generální ředitel Max Myanmar (příloha III, IV, č.o16), dat. nar. 22.10.1966 | M |
          J12b | Htay Htay Khine (Khaing) | manželka Zaw Zawa | Ž |
          J13a | Chit Khaing, také znám jako Chit Khine | generální ředitel Eden group of companies (příloha III, IV, č.o20) a majitel fotbalového klubu Delta United | M |
          J14a | Maung Weik | Maung Weik & Co Ltd | M |
          J15a | Aung Htwe | generální ředitel Golden Flower Construction Company (příloha III, IV č. 22) | M |
          J16a | Kyaw Thein | ředitel a podílník v podniku Htoo Trading (příloha III, IV, č.o1), dat. nar. 25.10.1947 | M |
          J17a | Kyaw Myint | vlastník Golden Flower Co. Ltd. (příloha III, IV, č.o22), 214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon | M |
          J18a | Nay Win Tun | Ruby Dragon Jade and Gems Co. Ltd (příloha I, č.o669 a č.o1155) | M |
          J19a | Aung Zaw Ye Myint | vlastník Yetagun Construction Co (příloha III, IV č. 41) | M |
          J20a | Eike (Eik) Htun, také znám jako Ayke Htun, také znám jako Aik Tun, také znám jako Patric Linn | dat. nar. 21.10.1948, míst. nar. Mongkai, generální ředitel Olympic Construction Co. a Shwe Taung Development Co. Ltd (584, 5F High Tech Tower Corner 7th Street and Strand Road, Lanmadaw Township, Yangon) a Asia Wealth Bank | M |
          J20b | Sandar Tun | dcera Eike Htuna, dat. nar. 23.8.1974, Yangon | Ž |
          J20c | Aung Zaw Naing | syn Eike Htuna | M |
          J20d | Mi Mi Khaing | syn Eike Htuna | M |
          J21a | "Dagon" Win Aung | Dagon International Co. Ltd (příloha I, č.o17, příloha III, IV, č.o33), dat. nar. 30.9.1953, míst. nar. Pyay, číslo průkazu totožnosti PRE 127435 | M |
          J21b | Moe Mya Mya | manželka "Dagon" Win Aunga, dat. nar. 28.8.1958, číslo průkazu totožnosti: B/RGN 021998 | Ž |
          J21c | Ei Hnin Pwint, také známa jako Christabelle Aung | dcera "Dagon" Win Aunga, dat. nar. 22.2.1981, ředitelka Palm Beach Resort Ngwe Saung | Ž |
          J21d | Thurane Aung, také znám jako Christopher Aung, Thurein Aung | syn "Dagon" Win Aunga, dat. nar. 23.7.1982 | M |
          J21e | Ei Hnin Khine, také známa jako Christina Aung | dcera "Dagon" Win Aunga, dat. nar. 18.12.1983 | Ž |
          J22a | Aung Myat, také znám jako Aung Myint | Mother Trading (příloha III, IV, č.o39) | M |
          J23a | Win Lwin | Kyaw Tha Company (příloha III, IV, č.o40) | M |
          J24a | dr. Sai Sam Tun | Loi Hein Co. spolupracující s ministerstvem průmyslu č. 1, majitel fotbalového klubu Yadanabon | M |
          J25a | San San Yee (Yi) | Super One Group of Companies | Ž |
          Členové soudních orgánů
          J26a | Myint Kyine | státní zástupce, soud severního okresu | M |
          J27a | Aung Toe | bývalý nejvyšší soudce | M |
          J28a | Aye Maung | bývalý nejvyšší státní zástupce | M |
          J29a | Thaung Nyunt | právní poradce | M |
          J30a | dr. Tun Shin | dat. nar. 2.10.1948, bývalý zástupce nejvyššího státního zástupce, nejvyšší státní zástupce svazu | M |
          J31a | Tun Tun Oo, také znám jako Htun Htun Oo | nejvyšší státní zástupce, bývalý zástupce nejvyššího státního zástupce | M |
          J32a | Tun Tun Oo | nejvyšší soudce, bývalý zástupce nejvyššího soudce | M |
          J33a | Thein Soe | bývalý zástupce nejvyššího soudce, člen ústavního soudu svazu | M |
          J34a | Tin Aung Aye | bývalý soudce nejvyššího soudu, člen ústavního soudu svazu | M |
          J35a | Tin Aye | soudce nejvyššího soudu | M |
          J36a | Chit Lwin | soudce nejvyššího soudu | M |
          J37a | soudce Thaung Lwin | soud městského obvodu Kyauktada | M |
          J38a | Thaung Nyunt | soudce, soud severního okresu, také tajemník Pracovního výboru svolávajícího Národní shromáždění | M |
          J39a | Nyi Nyi Soe | soudce, soud západního okresu, adresa: No. (39) Ni-Gyaw-Da Street, (corner of Sake-Ta-Thu-Kha Street), Kyar-Kwet-Thit Ward, Tamway Township, Rangún, Barma | M |
          K. PODNIKY VE VOJENSKÉM VLASTNICTVÍ
          # | Jméno | Identifikační údaje (včetně společnosti) | Pohlaví (M/Ž) |
          Osoby
          K1a | genmjr. (v.v.) Win Hlaing | dříve generální ředitel, Union of Myanmar Economic Holdings, Myawaddy Bank | M |
          K1b | Ma Ngeh | dcera genmjr. (v.v.) Win Hlainga | Ž |
          K1c | Zaw Win Naing | generální ředitel Kambawza (Kanbawza) Bank (příloha III, IV, č.o13), manžel Ma Ngeh (K1b) a synovec Aung Ko Wina (J3a) | M |
          K1d | Win Htway Hlaing | syn genmjr. (v.v.) Win Hlainga, zástupce společnosti KESCO | M |
          K2a | plk. Myo Myint | generální ředitel Union of Myanmar Economic Holding LTD (UMEHL) | M |
          K2b | Khin Htay Htay | manželka plk. Myo Myinta | Ž |
          K3a | plk. Ye Htut | Myanmar Economic Corporation (příloha II, K23a) | M |
          K4a | plk. Myint Aung | generální ředitel v Myawaddy Trading Co. (příloha II, K22 l), dat. nar. 11.8.1949 | M |
          K4b | Nu Nu Yee | manželka Myint Aunga, laboratorní technička, dat. nar. 11.11.1954 | Ž |
          K4c | Thiha Aung | syn Myint Aunga, zaměstnanec společnosti Schlumberger, dat. nar. 11.6.1982 | M |
          K4d | Nay Linn Aung | syn Myint Aunga, námořník, dat. nar. 11.4.1981 | M |
          K5a | plk. Myo Myint | generální ředitel v Bandoola Transportation Co. (příloha II, K22 m) | M |
          K6a | plk. (v.v.) Thant Zin | generální ředitel v Myanmar Land and Development | M |
          K7a | pplk. (v.v.) Maung Maung Aye | generální ředitel – Union of Myanmar Economic Holdings Ltd (UMEHL) | M |
          K8a | plk. Aung San | generální ředitel Hsinmin Cement Plant Construction Project (příloha III, IV, č.o17) | M |
          K9a | genmjr. Maung Nyo | správní rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd (příloha II, K22a) | M |
          K10a | genmjr. Kyaw Win | správní rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd (příloha II, K22a) | M |
          K11a | brig. gen. Khin Aung Myint | správní rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd (příloha II, K22a) | M |
          K12a | plk. Nyun Tun (námořnictvo) | správní rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd (příloha II, K22a) | M |
          K13a | plk. (v.v.) Thein Htay | správní rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd (příloha II, K22a) | M |
          K14a | pplk. Chit Swe (v.v.) | správní rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd (příloha II, K22a) | M |
          K15a | Myo Nyunt | správní rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd (příloha II, K22a) | M |
          K16a | Myint Kyine | správní rada, Union of Myanmar economic holdings Ltd (příloha II, K22a) | M |
          K17a | pplk. Nay Wynn | útvar generálního ředitele, Myawaddy trading (příloha II, K22 l) | M |
          Vládní finanční instituce
          K18a | Than Nyein | guvernér Central Bank of Myanmar (podléhající Ministerstvu financí) | M |
          K19a | Maung Maung Win | zástupce guvernéra Central Bank of Myanmar (podléhající Ministerstvu financí) | M |
          K20a | Mya Than | zastupující generální ředitel Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) | M |
          K21a | Soe Min | generální ředitel MICB, generální ředitel Myanma Investment and Commercial Bank | M |
          Podniky
          # | Jméno | Adresa | Ředitel/majitel/další informace | Datum zařazení na seznam |
          I.UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LTD. (UMEHL), také znám jako UNION OF MYANMA ECONOMIC HOLDINGS LTD.
          K22a | Union of Myanmar Economic Holdings Ltd., také znám jako Union Of Myanma Economic Holdings Ltd. (UMEHL) | 189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street, Yangon | bývalý předseda: (genpor.) Tin Aye (nová pozice: předseda volební komise), nový předseda: genpor. Khin Zaw Oo, generální ředitel: genmjr. Win Than (příloha II, G25a) | 13.8.2009 |
          A.ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
          K22b | Myanmar Ruby Enterprise, také znám jako Mayanma Ruby Enterprise | 24/26, 2ND fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building) | | 13.8.2009 |
          K22c | Myanmar Imperial Jade Co. Ltd, také znám jako Myanma Imperial Jade Co. | Ltd 24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building) | | 13.8.2009 |
          K22d | Myanmar Rubber Wood Co. Ltd., také znám jako Myanma Rubber Wood Co. Ltd. | | | 13.8.2009 |
          K22e | Myanmar Pineapple Juice Production, také znám jako Myanma Pineapple Juice Production | | | 13.8.2009 |
          K22f | Myawaddy Clean Drinking Water Service | 4/A, No. 3 Main Road, Mingalardon Tsp Yangon | | 13.8.2009 |
          K22 g | Sin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse) | 189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street, Yangon | plk. (v.v.) Maung Maung Aye (příloha II, K7a), generální ředitel | 13.8.2009 |
          K22h | Tailoring Shop Service | | | 13.8.2009 |
          K22i | Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding And Fishery Co. | 1093, Shwe Taung Gyar Street, Industrial Zone Ii, Ward 63, South Dagon Tsp, Yangon | | 13.8.2009 |
          K22j | Granite Tile Factory (Kyaikto) | 189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon | | 13.8.2009 |
          K22k | Soap Factory (Paung) | 189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon | plk. Myint Aung (příloha II, K4a), generální ředitel | 13.8.2009 |
          B.OBCHOD
          K22 l | Myawaddy Trading Ltd | 189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon | plk. Myint Aung (příloha II, K4a), generální ředitel | 13.8.2009 |
          C.SLUŽBY
          K22 m | Bandoola Transportation Co. Ltd. | 399, Thiri Mingalar Road, Insein Tsp. Yangon a/nebo Parami Road, South Okkalapa, Yangon | plk. Myo Myint (příloha II, K5a), generální ředitel | 13.8.2009 |
          K22n | Myawaddy Travel Services | 24-26 Sule Pagoda Road, Yangon | | 13.8.2009 |
          K22o | Nawaday Hotel And Travel Services | 335/357, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp. Yangon | plk. (v.v.) Maung Thaung, generální ředitel | 13.8.2009 |
          K22p | Myawaddy Agriculture Services | 189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon | | 13.8.2009 |
          K22q | Myanmar Ar (Power) Construction Services, také znám jako Myanma Ar (Power) Construction Services | 189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon | | 13.8.2009 |
          SPOLEČNÉ PODNIKY
          A.ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
          K22r | Myanmar Segal International Ltd., také znám jako Myanma Segal International Ltd. | Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon | Be Aung, manažer | 13.8.2009 |
          K22s | Myanmar Daewoo International, také znám jako Myanma Daewoo International | Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon | | 13.8.2009 |
          K22 t | Rothman Of Pall Mall Myanmar Private Ltd., také znám jako Rothman of Pall Mall Myanma Private Ltd. | No. 38, Virginia Park, No. 3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Yangon | generální ředitel Lai Wei Chin | 13.8.2009 |
          K22u | Myanmar Brewery Ltd., také znám jako Myanma Brewery Ltd. | No 45, No 3, Trunk Road Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp, Yangon | pplk. (v.v.) Ne Win, předseda, také znám jako Nay Win | 13.8.2009 |
          K22v | Myanmar Posco Steel Co. Ltd., také znám jako Myanma Posco Steel Co. Ltd. | Plot 22, No. 3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon | | 13.8.2009 |
          K22w | Myanmar Nouveau Steel Co. Ltd., také znám jako Myanma Nouveau Steel Co. Ltd. | No. 3, Trunk Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon | | 13.8.2009 |
          K22x | Berger Paint Manufactoring Co. Ltd. | Plot No. 34/A, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon | | 13.8.2009 |
          K22y | The First Automotive Co. Ltd. | Plot No. 47, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp, Yangon | U Aye Cho a/nebo pplk. Tun Myint, generální ředitel | 13.8.2009 |
          B.SLUŽBY
          K22z | National Development Corp. | 3/A, Thamthumar Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon | dr. Khin Shwe, předseda | 13.8.2009 |
          K22aa | Hantha Waddy Golf Resort and Myodaw (City) Club Ltd. | No 1, Konemyinttha Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon and Thiri Mingalar Road, Insein Tsp, Yangon | | 13.8.2009 |
          II.MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC), také znám jako MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)
          K23a | Myanmar Economic Corporation (MEC), také znám jako Myanma Economic Corporation (MEC) | Shwedagon Pagoda Road Dagon Tsp, Yangon | generální ředitel: brig. gen. (v.v.) Thura Myint Thein | 13.8.2009 |
          K23b | Myaing Galay (Rhino Brand Cement Factory) | Factories Dept. Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon | plk. Khin Maung Soe | 13.8.2009 |
          K23c | Dagon Brewery | 555/B, No 4, Highway Road, Hlaw Gar Ward, Shwe Pyi Thar Tsp, Yangon | | 13.8.2009 |
          K23d | Mec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/Ywama) | Factories Dept. Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon | plk. Khin Maung Soe | 13.8.2009 |
          K23e | Mec Sugar Mill | Kant Balu | | 13.8.2009 |
          K23f | Mec Oxygen and Gases Factory | Mindama Road, Mingalardon Tsp, Yangon | | 13.8.2009 |
          K23 g | Mec Marble Mine | Pyinmanar | | 13.8.2009 |
          K23h | Mec Marble Tiles Factory | Loikaw | | 13.8.2009 |
          K23i | Mec Myanmar Cable Wire Factory, také znám jako Mec Myanma Cable Wire Factory | No 48, Bamaw A Twin Wun Road, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon | | 13.8.2009 |
          K23j | Mec Ship Breaking Service | Thilawar, Than Nyin Tsp | | 13.8.2009 |
          K23k | Mec Disposable Syringe Factory | Factories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon | | 13.8.2009 |
          K23 l | Gypsum Mine | Thibaw | | 13.8.2009 |
          III.STÁTNÍ OBCHODNÍ PODNIKY
          K24a | Myanma Salt and Marine Chemicals Enterprise, také znám jako Myanmar Salt and Marine Chemicals Enterprise | Thakayta Township, Yangon | generální ředitel: Win Htain (ministerstvo těžebního průmyslu) | 13.8.2009 |
          K25a | Myanmar Defence Products Industry, také znám jako Myanma Defence Products Industry | Ngyaung Chay Dauk | (ministerstvo obrany) | 13.8.2009 |
          K26a | Myanma Timber Enterprise, také znám jako Myanma Timber Enterprise | Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon and 504-506, Merchant Road, Kyauktada, Yangon | bývalý generální ředitel: Win Tun. Nová pozice: ministr lesního hospodářství | 13.8.2009 |
          K27a | Myanmar Gems Enterprise, také znám jako Myanma Gems Enterprise | (ministerstvo těžebního průmyslu), Head Office Building 19, Naypyitaw | generální ředitel: Thein Swe | 13.8.2009 |
          K28a | Myanmar Pearls Enterprise, také znám jako Myanma Pearls Enterprise | (ministerstvo těžebního průmyslu), Head Office Building 19, Naypyitaw | generální ředitel: Maung Toe | 13.8.2009 |
          K29a | Myanmar Mining Enterprise Number 1, také znám jako Myanma Mining Enterprise Number 1 | (ministerstvo těžebního průmyslu), Head Office Building 19, Naypyitaw | generální ředitel: Saw Lwin | 13.8.2009 |
          K30a | Myanmar Mining Enterprise Number 2, také znám jako Myanma Mining Enterprise Number 2 | (ministerstvo těžebního průmyslu), Head Office Building 19, Naypyitaw | generální ředitel: Hla Theing | 13.8.2009 |
          K31a | Myanmar Mining Enterprise Number 3, také znám jako Myanma Mining Enterprise Number 1 | (ministerstvo těžebního průmyslu), Head Office Building 19, Naypyitaw | generální ředitel: San Tun | 13.8.2009 |
          K32a | Myanma Machine Tool and Electrical Industries (MTEI), také znám jako Myanmar Machine Tool and Electrical Industries (MTEI) | Block No. (12), Parami Road, Hlaing Township Yangon, Myanmar Telephone: 095-1-660437, 662324, 650822 | generální ředitel: Kyaw Win ředitel: Win Tint | 13.8.2009 |
          K33a | Myanmar Paper & Chemical Industries, také znám jako Myanma Paper & Chemical Industries | | generální ředitel: Nyunt Aung | 13.8.2009 |
          K34a | Myanma General and Maintenance Industries, také znám jako Myanmar General and Maintenance Industries | | generální ředitel: Aye Mauk | 13.8.2009 |
          K35a | Road Transport Enterprise | (ministerstvo dopravy) | generální ředitel: Thein Swe | 13.8.2009 |
          K36a | Inland Water Transport | No.50, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon, Union of Myanmar | generální ředitel: Soe Tint | 13.8.2009 |
          K37a | Myanma Shipyards, také znám jako Myanmar Shipyards, Sinmalike | Bayintnaung Road, Kamayut Township Yangon | generální ředitel: Kyi Soe | 13.8.2009 |
          K38a | Myanma Five Star Line, také znám jako Myanmar Five Star Line | 132-136, Theinbyu Road, P.O. Box,1221,Yangon | generální ředitel: Maung Maung Nyein | 13.8.2009 |
          K39a | Myanma Automobile and Diesel Engine Industries, také znám jako Myanmar Automobile and Diesel Engine Industries | 56, Kaba Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon | generální ředitel: Hla Myint Thein | 13.8.2009 |
          K40a | Myanmar Infotech, také znám jako Myanma Infotech | | (ministerstvo pošt a telekomunikací) | 13.8.2009 |
          K41a | Myanma Industrial Construction Services, také znám jako Myanmar Industrial Construction Services | No. (1), Thitsa Road, Yankin Township, Yangon, Myanmar | generální ředitel: Soe Win | 13.8.2009 |
          K42a | Myanmar Machinery and Electric Appliances Enterprise, také znám jako Myanma Machinery and Electric Appliances Enterprise | Hlaing Township, Yangon | | 13.8.2009 |
          IV.STÁTNÍ MEDIÁLNÍ SPOLEČNOSTI PŘISPÍVAJÍCÍ K PODPOŘE POLITIK REŽIMU A JEHO PROPAGANDY
          K43a | Myanmar News and Periodicals Enterprise, také známa jako Myanma News and Periodicals Enterprise | 212 Theinbyu Road, Botahtaung Township, Yangon (tel: +95-1-200810, +95-1-200809) | generální ředitel: Soe Win (manželka: Than Than Aye, členka MWAF) | 13.8.2009 |
          K44a | Myanmar Radio and Television (MRTV), také známa jako Myanma Radio and Television (MRTV) | Pyay Road, Kamayut Township, Yangon (tel: +95- 1-527122, +95-1-527119) | generální ředitel: Khin Maung Htay (manželka: Nwe New, členka MWAF) | 13.8.2009 |
          K45a | Myawaddy Television, Tatmadaw Telecasting Unit | Hmawbi Township, Yangon (tel: +95-1-600294) | | 13.8.2009 |
          K46a | Myanma Motion Picture Enterprise, také známa jako Myanmar Motion Picture Enterprise | | generální ředitel: Aung Myo Myint (manželka: Malar Win, členka MWAF) | 13.8.2009" |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          "PŘÍLOHA VII
          Seznam podniků, které vlastní či kontroluje vláda Barmy/Myanmaru nebo její členové či osoby s nimi spojené, uvedených v článku 15
          Název | Adresa | Ředitel/majitel/doplňující informace | Datum zařazení na seznam |
          I.UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD. (UMEHL)
          SLUŽBY
          Myawaddy Bank Ltd | 24-26 Sule Pagoda Road, Yangon | Generální ředitelé: Brig-Gen Win Hlaing (K1a, příloha II) a U Tun Kyi | 25.10.2004 |
          II.MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)
          Innwa Bank | 554-556, Merchant Street, Corner of 35th Street, Kyauktada Tsp, Yangon | Generální ředitel: U Yin Sein | 25.10.2004 |
          III.STÁTNÍ KOMERČNÍ PODNIKY
          1.Myanma Electric Power Enterprise | | Výkonný ředitel: Dr. San Oo (také znám jako Sann Oo), ministerstvo elektrické energie 2 | 29.4.2008 |
          2.Electric Power Distribution Enterprise | | Výkonný ředitel: Tin Aung, ministerstvo elektrické energie 2 | 27.4.2009 |
          3.Myanma Agricultural Produce Trading | | Výkonný ředitel: Kyaw Htoo, ministerstvo obchodu | 29.4.2008 |
          4.Myanmar Tyre and Rubber Industries | No. 30, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar | Výkonný ředitel: Oo Zune, ministerstvo průmyslu 2 | 29.4.2008 |
          5.Co-Operative Import Export Enterprise | | Výkonný ředitel: Hla Moe, ministerstvo zemědělských družstev | 29.4.2008 |
          IV.JINÉ
          1.Htoo Trading Co | 5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon | Tay Za (J1a, příloha II) | 10.3.2008 |
          2.Htoo Group of Companies | 5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon | | 26.4.2010 |
          3.Htoo Transportation Services | | Tay Za | 10.3.2008 |
          4.Htoo Furniture (také znám jako Htoo Wood Products, také znám jako Htoo Wood based Industry, také znám jako Htoo Wood) | 21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon a 5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon | Tay Za | 29.4.2008 |
          5.Treasure Hotels and Resorts (včetně Myanmar Treasure Resort, Ngwe Saung; Myanmar Treasure Resort, Bagan; Myanmar Treasure Resort, Inle) | No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon | Tay Za | 10.3.2008 |
          6.Aureum Palace Hotels And Resorts (včetně Aureum Palace Hotel and Resort, Ngapali; Aureum Hotel-Resort, Naypyitaw; Aureum Palace Hotel and Resort, Bagan; Aureum Palace Hotel and Resort, Pyin Oo Lwin; Aureum Resort and Spa, Ngwe Saung) | No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon | Tay Za | 10.3.2008 |
          7.Malikha Lodge, Putao (včetně Popa Mountain Resort; Kandawgyi Hill Resort, Pyin Oo Lwin) | No 41 Shwe Taung Gyar Street, bahan Township, Yangon | Tay Za | 26.4.2010 |
          8.Espace Avenir | 523, Pyay Road Kamayut Township, Yangon | Tay Za | 26.4.2010 |
          9.Yangon United Football Club | No.718, Ywar Ma Kyaung Street, One Ward, Hlaing Township Yangon, Myanmar | Tay Za | 26.4.2010 |
          10.Air Bagan | No. 56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon | | 10.3.2008 |
          11.Myanmar Avia Export | | Tay Za | 10.3.2008 |
          12.Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd aka Pavo Trading Pte Ltd. | | Tay Za | 29.4.2008 |
          13.Kanbawza Bank | Ústředí: 615/1 Pyay Road, Kamaryut, Township, Yangon | Aung Ko Win (J3a, příloha II) | 10.3.2008 |
          14.Zaykabar Co | 3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, Yangon | Předseda: Khin Shwe (J5a, příloha II); Výkonný ředitel: Zay Thiha (J5c, příloha II) | 10.3.2008 |
          15.Shwe Thanlwin Trading Co | 262 Pazundaung Main Road Lower, Pazundaung, Yangon | Kyaw Win (J7a, příloha II) | 10.3.2008 |
          16.Max Myanmar Co. Ltd (včetně Hotel Max, Chaungtha Beach; Royal Kumudra Hotel, Naypyitaw; Max Myanmar Construction Co. Ltd) | 1 Ywama Curve, Bayint Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, Yangon | U Zaw Zaw také znám jako Phoe Zaw (J12a, příloha II), Daw Htay Htay Khaing (J12b, příloha II), manželka Zaw Zawa. Člen vedení: U Than Zaw | 10.3.2008 |
          17.Hsinmin Cement Plant Construction Project | Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Kyaukse | plk. Aung San (K8a, příloha II) | 10.3.2008 |
          18.Ayer Shwe Wa (Wah, War) | 5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon | Aung Thet Mann také znám jako Shwe Mann Ko Ko (I16c, příloha II) a Tay Za | 10.3.2008 |
          19.Myanmar Land And Development | | plk. (ve výslužbě) Thant Zin (K6a, příloha II) | 10.3.2008 |
          20.Eden Group of Companies | 30-31 Shwe Padauk Yeikmon Bayint Naung Road Kamayut Tsp Yangon | Chit Khaing také znám jako Chit Khine (J13a, příloha II) | 10.3.2008 |
          21.Eden Hotels and Resorts (včetně Marina Residence, Kaba Aye Pagoda Road, Yangon; The Tingaha Hotel, Naypyitaw; Aye Thar Yar Golf Resort, Taunggyi; Signature Restaurant and Garden Café Bistro, Yangon; Eden BBB Restaurant, Bagan) | Unit 107, Marina Residence Kaba Aye Pagoda Road Yangon | Výkonný ředitel: Chit Khaing také znám jako Chit Khine (J13a, příloha II) | 26.4.2010 |
          22.Golden Flower Co. Ltd | 214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon | Výkonný ředitel: Aung Htwe (J15a, příloha II); Majitel: Kyaw Myint (J17a, příloha II) | 10.3.2008 |
          23.National Development Company Ltd. | 3/A Thathumar Rd, Cor of Waizayantar Road, Thingangyun, Yangon | | 10.3.2008 |
          24.A1 Construction And Trading Co. Ltd | 41 Nawady St, ALFA Hotel Building, Dagon, Yangon Tel. 00-95-1-241905/245323/254812 Fax: 00 95 1 252806 E-mail: aone@mptmail.net.mm | Výkonný ředitel: U Yan Win | 10.3.2008 |
          25.Asia World Co. Ltd | 6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon, a 61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon | Tun Myint Naing, také znám jako Steven Law (J4a, příloha II) | 10.3.2008 |
          26.Dceřiné společnosti Asia World:Asia World IndustriesAsia Light Co. Ltd.Asia World PortManagement Co.Ahlon Warves | 61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon | Předseda/Ředitel: Tun Myint Naing, také znám jako Steven Law (J4a, příloha II) | 29.4.2008 |
          27.Leo Express Bus | 23/25 Upper Pansodan Street, Aung San Stadium (East Wing), Mingalar Taungnyunt Township, Yangon | Předseda/Ředitel: Tun Myint Naing, také znám jako Steven Law (J4a, příloha II) | 26.4.2010 |
          28.Yuzana Co. Ltd | No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon | Předseda/Ředitel: Htay Myint (J6a, příloha II) | 10.3.2008 |
          29.Yuzana Construction | No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon | Předseda/Ředitel: Htay Myint (J6a, příloha II) | 10.3.2008 |
          30.Yuzana Hotels (včetně Yuzana Hotel, Yangon; Yuzana Garden Hotel, Yangon; Yuzana Resort Hotel, Ngwe Saung) | 130, Shwegondine (Shwegondaing) Road Bahan Township Yangon | Předseda/Ředitel: Htay Myint (J6a, příloha II) | 26.4.2010 |
          31.Myangonmyint Co (podnik v držení bývalého odborového sdružení solidarity a rozvoje (USDA)) | | | 10.3.2008 |
          32.Dagon International/Dagon Timber Ltd | 262-264 Pyay Road Dagon Centre Sanchaung Yangon | Ředitelé: "Dagon" Win Aung (J21a, příloha II) a Daw Moe Mya Mya (J21b, příloha II) | 29.4.2008 |
          33.Palm Beach Resort | Ngwe Saung | Ve vlastnictví Dagon International. Ředitelé: "Dagon" Win Aung (J21a, příloha II), Daw Moe Mya Mya (J21b, příloha II) a Ei Hnin Pwint, také známa jako Chistabelle Aung (J21c, příloha II) | 29.4.2008 |
          34.IGE Co Ltd | No.27-B, Kaba Aye Pagoda Road, Bahan Township Yangon Tel. 95-1-558266 Fax: 95-1-555369 a No.H-11, Naypyitaw, Naypuitaw Tel. 95-67-41-4211 | Ředitelé: Nay Aung (D45e, příloha II) a Pyi (Pye) Aung (D45 g, příloha II); Výkonný ředitel: Win Kyaing | 29.4.2008 |
          35.Aung Yee Phyo Co. | | Ve vlastnictví rodiny Aung Thaunga (ministerstvo průmyslu 1) (D45a, příloha II) | 27.4.2009 |
          36.Queen Star Computer Company | | Ve vlastnictví Nandar Aye (A2c, příloha II), dcery Maung Aye | 27.4.2009 |
          37.Htay Co. | | Ve vlastnictví Maj-Gen Hla Htay Wina (G51a, příloha II) | 27.4.2009 |
          38.Mother Trading and Construction | 77/78,Wadan Street,Bahosi Ward, Lanmadaw, Yangon Tel. 95-1-21-0514 E-mail: mother.trade@mptmail.net.mm | Ředitel: Aung Myat, také znám jako Aung Myint (J22a, příloha) | 29.4.2008 |
          39.Kyaw Tha Company a Kyaw Tha Construction Group | No. 98, 50th Street, Pazundaung Township, Yangon, Tel. 95-1-296733 Fax: 95-1-296914 E-mail: kyawtha.wl@mptmail.net.mm Internetové stránky: http://www.kyawtha.com | Ředitel: U Win Lwin (J23a, příloha II); Výkonný ředitel: Maung Aye | 29.4.2008 |
          40.Ye Ta Khun (Yetagun) Construction Group | Yuzana Plaza West, Tamwe Township Yangoon | Majitel: Aung Zaw Ye Myint (J19a, příloha II), syn generála Ye Myinta | 29.4.2008 |
          41.J’s Donuts | 26-28 Lanmadaw Street Lanmadaw Tsp, Yangon Tel. 95-1-710242 Junction 8 Shopping Centre 8th Mile Mayangon Tsp, Yangon Tel. 95-1-650771 (2nd Floor.) Yuzana Plaza Banyar Dala Road Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon Tel. 95-1-200747 173-175 Pansodan Street Kyauktada Tsp, Yangon Tel. 95-1-287525 381-383 Near Bogyoke Aung San Market Shwebontha Street Pabedan Tsp, Yangon Tel. 95-1-243178 | Majitel: Kyaing San Shwe (A1i, příloha II), syn vyššího generála Than Shwea (A1a, příloha II) | 29.4.2008 |
          42.Min Min Soe Group of Companies (MMS) | 23-A, Inya Myaing Street, Bahan Tsp. Tel. 95-1-511098, 514262 E-mail: mms@mptmail.net.mm | Podílník: Kyaw Myo Nyunt (J8c, příloha II), syn Maj-Gen Nyunt Tina, bývalého ministra zemědělství (v důchodu) (J8a, příloha II) | 29.4.2008 |
          43.Myanmar Information and Communication Technology (také známa jako Myanmar Infotech) | MICT Park, Hlaing University Campus | Majitelé: Aung Soe Tha (D47e, příloha II), Nandar Aye (A2c, příloha II) | 29.4.2008 |
          44.Myanmar New Technology (MNT) | | Majitel: Yin Win Thu | 29.4.2008 |
          45.Forever Group | No (14 02/03), Olympic Tower I, Corner of Boaungkyaw Street and Mahabandoola Street Kyauktada Township. Yangon. Tel. 95-1-204013, 95-1-204107 E-mail: forevergroup@mptmail.net.mm | Výkonný ředitel: Daw Khin Khin Lay; člen správní rady: Khin Maung Htay; vedoucí pracovník: Kyaw Kyaw | 29.4.2008" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.