Nařízení Komise (EU) č. 394/2011 ze dne 20. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel, pokud jde o rozšíření systému EU pro obchodování s emisemi na země EHP-ESVO Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 394/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 394/2011
          ze dne 20. dubna 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel, pokud jde o rozšíření systému EU pro obchodování s emisemi na země EHP-ESVO
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES [1], a zejména na čl. 18a odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES [2] pozměnila směrnici 2003/87/ES za účelem začlenění činností v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropské unii.
          (2) Nařízením Komise (ES) č. 748/2009 [3] byl vytvořen seznam provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví ve smyslu přílohy I směrnice 2003/87/ES.
          (3) Cílem seznamu je snížit administrativní zátěž provozovatelů letadel poskytnutím informací o tom, který členský stát bude příslušný pro konkrétního provozovatele letadel.
          (4) Začlenění do systému Unie pro obchodování s emisemi je spojeno s výkonem činností v oblasti letectví uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES a nezávisí na zařazení na seznam provozovatelů letadel vytvořený Komisí na základě čl. 18a odst. 3 směrnice.
          (5) Rozhodnutí Komise 2009/339/ES ze dne 16. dubna 2009 o změně rozhodnutí 2007/589/ES, pokud jde o zahrnutí pokynů pro monitorování a vykazování emisí a údajů o tunokilometrech z činností v oblasti letectví [4], bylo začleněno do Dohody o Evropském hospodářském prostoru rozhodnutím Smíšeného výboru EHS č. 148/2009 ze dne 4. prosince 2009, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [5]. Tím se mělo zajistit, aby provozovatelé letadel včas zahájili monitorování činností v oblasti letectví vykonávaných v zemích EHP-ESVO, mezi zeměmi EHP-ESVO, nebo mezi zeměmi EHP-ESVO a třetími zeměmi mimo EHP.
          (6) Směrnice 2008/101/ES byla začleněna do Dohody o Evropském hospodářském prostoru rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 6/2011 ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP [6].
          (7) Aby mohla být ustanovení o letectví v rámci systému Unie pro obchodování s emisemi rozšířena na země EHP-ESVO, musí být zohledněna kritéria stanovená v čl. 18a odst. 1 směrnice 2003/87/ES, pokud jde o určení členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadel. Proto by někteří provozovatelé letadel měli být přiděleni do správy zemí EHP-ESVO.
          (8) Nařízení (ES) č. 748/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 748/2009 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.
          [2] Úř. věst. L 8, 13.1.2009, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 219, 22.8.2009, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 103, 23.4.2009, s. 10.
          [5] Úř. věst. L 62, 11.3.2010, s. 47.
          [6] Úř. věst. L 93, 7.4.2011, s. 35.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Seznam provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením správy státu EHP u provozovatelů letadel
          BELGIE |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          123 | Abelag Aviation | BELGIE |
          7649 | AIRBORNE EXPRESS | SPOJENÉ STÁTY |
          33612 | ALLIED AIR LIMITED | NIGÉRIE |
          30020 | AVIASTAR-TU CO. | RUSKÁ FEDERACE |
          31416 | AVIA TRAFFIC COMPANY | RUSKÁ FEDERACE |
          908 | BRUSSELS AIRLINES | BELGIE |
          25996 | CAIRO AVIATION | EGYPT |
          4369 | CAL CARGO AIRLINES | IZRAEL |
          29517 | CAPITAL AVTN SRVCS | NIZOZEMSKO |
          36867 | CLASSIC JET HERITAGE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36515 | CONTRAIL AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          f11336 | CORPORATE WINGS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32909 | CRESAIR INC | SPOJENÉ STÁTY |
          985 | EAT | BELGIE |
          32432 | EGYPTAIR CARGO | EGYPT |
          36012 | ENJOY AIR | ŠVÝCARSKO |
          f11102 | FedEx Express Corporate Aviation | SPOJENÉ STÁTY |
          f11256 | Flying Partners CVBA | BELGIE |
          13457 | Flying Service N.V. | BELGIE |
          32486 | FAYARD ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          24578 | GAFI GENERAL AVIAT | ŠVÝCARSKO |
          32737 | GREAT ALLIANCE WORLD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29980 | HAINAN AIRLINES (2) | ČÍNA |
          23700 | HEWA BORA AIRWAYS | KONGO |
          28582 | INTER-WETALL | ŠVÝCARSKO |
          9542 | INTL PAPER CY | SPOJENÉ STÁTY |
          27709 | KALITTA AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          28087 | LAS VEGAS CHARTER | SPOJENÉ STÁTY |
          32303 | MASTER TOP LINHAS | BRAZÍLIE |
          37066 | MERIDIAN (AIRWAYS) | BELGIE |
          1084 | MIL BELGIUM | BELGIE |
          31565 | MONTE CARLO AVTN | BELGIE |
          26688 | NEWELL RUBBERMAID | SPOJENÉ STÁTY |
          f11805 | NUCOR CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          31207 | N604FJ LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11462 | N907WS AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10341 | OfficeMax Inc | SPOJENÉ STÁTY |
          36214 | ORCA AVIATION BVBA | BELGIE |
          31660 | RIPPLEWOOD AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          2344 | SAUDIA | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          27769 | SEA-AIR | BELGIE |
          27975 | SIA CARGO PTE LTD | SINGAPUR |
          29222 | SILVERBACK CARGO | RWANDA |
          35334 | SONOCO PRODUCTS CO | SPOJENÉ STÁTY |
          26784 | SOUTHERN AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          27977 | TECHNOMAG | ŠVÝCARSKO |
          28453 | THOMAS COOK ARL BELG | BELGIE |
          27011 | TNT AIRWAYS | BELGIE |
          34920 | TRIDENT AVIATION SVC | SPOJENÉ STÁTY |
          30011 | TUI AIRLINES - JAF | BELGIE |
          27911 | ULTIMATE ACFT SERVIC | SPOJENÉ STÁTY |
          31794 | UTAIR CARGO | RUSKÁ FEDERACE |
          13603 | VF CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          36269 | VF INTERNATIONAL | ŠVÝCARSKO |
          37064 | VIPER CLASSICS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          20065 | V L M | BELGIE |
          f11467 | WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11460 | ZG AIRCRAFT LEASING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          a11534 | Provozovatel používající TAIL NB: VPBDV | není znám |
          a11549 | Provozovatel používající TAIL NB: VQBHA | není znám |
          BULHARSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          27359 | AEROTRANS KAZAKSTAN | KAZACHSTÁN |
          27698 | AEROVISTA | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          33329 | AERO POWER LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          23962 | AIR BAN | BULHARSKO |
          35743 | AIR IBERIA LTD. | GRUZIE |
          26520 | AIR LIBYA 2 | LIBYE |
          11775 | AIR VIA BULGARIAN | BULHARSKO |
          33225 | AIR VICTORY | GRUZIE |
          34357 | AIR WEST GEORGIA | GRUZIE |
          31007 | ANIKAY AIR MIDDLE E | JORDÁNSKO |
          36020 | ARARAT INTERNATIONAL | ARMÉNIE |
          28818 | ASIAN SPIRIT | FILIPÍNY |
          33459 | BAHRAIN AIR | BAHRAJN |
          32131 | BEIBARS CJSC | KAZACHSTÁN |
          28445 | BH AIR | BULHARSKO |
          27538 | BULGARIAN AIR CHRTR. | BULHARSKO |
          29056 | BULGARIA AIR | BULHARSKO |
          25981 | CARGO AIR LTD. | BULHARSKO |
          32313 | EAST WING KAZAKHSTAN | KAZACHSTÁN |
          36884 | FLY ADJARA | GRUZIE |
          10165 | HEMUS AIR | BULHARSKO |
          25134 | INTERNAL MINISTRY UU | RUSKÁ FEDERACE |
          28505 | IRANIAN AIR TRANSPOR | ÍRÁN |
          31721 | JORDAN INT AIR CARGO | JORDÁNSKO |
          27345 | KHORIV AVIA | UKRAJINA |
          28246 | KOKSHETAU AIRLINE | KAZACHSTÁN |
          32034 | KOMIAVIAVIATRANS 2 | RUSKÁ FEDERACE |
          31019 | KREMENCHUK FLIGHT | UKRAJINA |
          21448 | MOSCOW AIRLINES JSC | RUSKÁ FEDERACE |
          30622 | PMT AIR | KAMBODŽA |
          27203 | ROSAVIA AIR COMPANY | UKRAJINA |
          29085 | RUBYSTAR | BĚLORUSKO |
          32835 | SAYAT AIR KAZAKSTAN | KAZACHSTÁN |
          1830 | SENEGALAIR | SENEGAL |
          34818 | SERTUR AVIATION | TURECKO |
          32037 | SKY JET KAZAKHSTAN | KAZACHSTÁN |
          32664 | STARLINE KZ JSC | KAZACHSTÁN |
          32347 | TABAN AIR | ÍRÁN |
          34245 | VICTORIA AIR VM LTD | BULHARSKO |
          31648 | VIP-AVIA | GRUZIE |
          35082 | ZAGROS AIRLINES | ÍRÁN |
          ČESKÁ REPUBLIKA |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          7824 | ACL SLOVACKY | ČESKÁ REPUBLIKA |
          35387 | ACS SA | ŠPANĚLSKO |
          16895 | AERO VODOCHODY | ČESKÁ REPUBLIKA |
          f11813 | AERSALE INC | SPOJENÉ STÁTY |
          31304 | AIRCRAFT INDUSTRIES | ČESKÁ REPUBLIKA |
          30203 | ATMA AIRLINES | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          34057 | AVTN SPECIALTIES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          35333 | AXIS AVIATION GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          22621 | CAA CZECH REPUBLIC | ČESKÁ REPUBLIKA |
          36846 | CABLEVISION SYSTEMS | SPOJENÉ STÁTY |
          34430 | CAIMITO ENTERP. LTD | KYPR |
          859 | CZECH AIRLINES | ČESKÁ REPUBLIKA |
          36294 | CZECH CONNECT AIRLIN | ČESKÁ REPUBLIKA |
          f10182 | Executive Flight Services, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          33327 | EARTH ONE LIMITED | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36242 | GEORGIAN INTERNATION | GRUZIE |
          31631 | GLOBAL AVIATION LIBY | LIBYE |
          35825 | HYUNDAI MOTOR CO | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          32231 | ILIN AIRCOMPANY | RUSKÁ FEDERACE |
          30825 | LETS FLY SRO | ČESKÁ REPUBLIKA |
          32935 | MIDAMERICA HOLDINGS | SPOJENÉ STÁTY |
          3597 | MIL CZECH REPUBLIC | ČESKÁ REPUBLIKA |
          30743 | NORSE AIR CHARTER | JIŽNÍ AFRIKA |
          29976 | NOVA CHEMICALS | SPOJENÉ STÁTY |
          35361 | OKAY HOLDING AS | ČESKÁ REPUBLIKA |
          24121 | PETROPAVLOVSK AIR | RUSKÁ FEDERACE |
          f10379 | Red.Com | SPOJENÉ STÁTY |
          36763 | RETENTURA LTD. | KYPR |
          2276 | ROCKWELL AUTOMATION | SPOJENÉ STÁTY |
          32157 | SKYDIVE LK | ČESKÁ REPUBLIKA |
          32812 | SKY DIVING FOR FUN | SLOVENSKO |
          27292 | SKY GEORGIA | GRUZIE |
          31351 | SKY KG AIRLINES | RUSKÁ FEDERACE |
          13702 | STEVENS EXPRESS | SPOJENÉ STÁTY |
          24903 | TRAVEL SERVIS A.S. | ČESKÁ REPUBLIKA |
          25890 | UKRAINIAN PILOT | UKRAJINA |
          32721 | VIDEOTAPE CENTER | SPOJENÉ STÁTY |
          DÁNSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          33185 | AIR ALPHA A/C SALES | DÁNSKO |
          3456 | AIR ALSIE | DÁNSKO |
          22466 | AIR GREENLAND | DÁNSKO |
          34774 | ALIGAP A/S | DÁNSKO |
          36866 | ALUMECO A/S | DÁNSKO |
          142 | ATLANTIC AIRWAYS | DÁNSKO |
          36122 | AVIATION HOLDINGS | SPOJENÉ STÁTY |
          35753 | A/S MAERSK AVIATION | DÁNSKO |
          36842 | BRASILIA JET CENTER | BRAZÍLIE |
          32921 | CANYON GATE FLT SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          28860 | CHC DENMARK | DÁNSKO |
          781 | CIMBER AIR DENMARK | DÁNSKO |
          33047 | CITICAPITAL LOCAVIA | FRANCIE |
          f10500 | Duchossois Industries, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          366 | DANISH AIR TRANSPORT | DÁNSKO |
          27919 | DRT VERTRIEBS GMBH | DÁNSKO |
          25431 | ELMAGAL AVIATION | SÚDÁN |
          26272 | EXECUJET EUROPE A/S | DÁNSKO |
          31760 | FAROE JET | DÁNSKO |
          35478 | FIRST GREENWICH | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10218 | GCTPA, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          37052 | GENCHART B.V. | NIZOZEMSKO |
          33254 | GE CAPITAL SOLUTIONS | DÁNSKO |
          32364 | GLOBAL TRANSERVICE | SPOJENÉ STÁTY |
          32595 | GRAAKJAER A/S | DÁNSKO |
          36297 | JET FLEET INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          32158 | JET TIME A/S | DÁNSKO |
          34892 | JJO INVEST APS | DÁNSKO |
          33518 | KIRKBI INVEST | DÁNSKO |
          31243 | KIRKBI TRADING | DÁNSKO |
          36538 | KIRK AVIATION A/S | DÁNSKO |
          34672 | LAO CAPRICORN AIR | LAOSKÁ REPUBLIKA |
          32541 | NAPLES FLIGHT MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          34830 | OLGA LEASING LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          33803 | PARTNERSELSKABET | DÁNSKO |
          23090 | PHARMA NORD | DÁNSKO |
          36227 | POLICE & BOARD EE | ESTONSKO |
          35196 | PRIMERA AIR SCAND | DÁNSKO |
          33624 | QUAD/AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          29123 | RHEINLAND AIR SERV. | NĚMECKO |
          31890 | ROMANIAN AIRPORT SVC | RUMUNSKO |
          37008 | SCANDINAVIA EXECUTIV | DÁNSKO |
          9918 | STAR AIR | DÁNSKO |
          21550 | STERLING AIRLINES | DÁNSKO |
          4357 | SUNAIR DENMARK | DÁNSKO |
          36191 | SUN WAY GEORGIA | GRUZIE |
          21484 | THOMAS COOK SCAND. | DÁNSKO |
          35579 | TRANSAVIA DENMARK | DÁNSKO |
          32655 | VIP PARTNERFLY | DÁNSKO |
          36641 | VISIONAIR | SPOJENÉ STÁTY |
          12327 | WEIBEL SCIENTIFIC | DÁNSKO |
          NĚMECKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          24568 | ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG | NĚMECKO |
          f10001 | Academy of Art University | SPOJENÉ STÁTY |
          3647 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | NĚMECKO |
          156 | Aeroflot - Russian Airlines | RUSKÁ FEDERACE |
          35126 | Aerologic GmbH | NĚMECKO |
          6802 | Aero Personal s.a de c.v. | MEXIKO |
          21756 | Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH | NĚMECKO |
          32419 | AirBridgeCargo Airlines LLC | RUSKÁ FEDERACE |
          28844 | Air Astana JSC | KAZACHSTÁN |
          8221 | Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG | NĚMECKO |
          33133 | Air China Cargo Co., Ltd | ČÍNA |
          786 | Air China Limited | ČÍNA |
          22317 | Air-Service GmbH | NĚMECKO |
          8901 | Archer Daniels Midland Company | SPOJENÉ STÁTY |
          19480 | Asiana Airlines | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          27868 | Atlasjet Airlines | TURECKO |
          20979 | Atlas Air, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          34963 | ACG AIR CARGO | NĚMECKO |
          20017 | ACM AIR CHARTER GMBH | NĚMECKO |
          33295 | ADVANCED AV. LOGIST | NĚMECKO |
          150 | AERODIENST | NĚMECKO |
          32334 | AEROFLOT CARGO | RUSKÁ FEDERACE |
          35859 | AEROTRESALIA | MEXIKO |
          30959 | AERO MONGOLIA | MONGOLSKO |
          11454 | AFI FLIGHT INSPECT. | NĚMECKO |
          31799 | AGRATA AVIATION | ESTONSKO |
          27692 | AHSEL HAVA | TURECKO |
          32484 | AIRCASTLE ADVISOR | SPOJENÉ STÁTY |
          33817 | AIRCRAFT ASSET MGT. | NĚMECKO |
          32868 | AIRCRAFT GENERAL | ITÁLIE |
          f11396 | AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE | SPOJENÉ STÁTY |
          34984 | AIRCRAFT MNGMT LS | ŠVÝCARSKO |
          36019 | AIRCRAFT RENT A.S. | ČESKÁ REPUBLIKA |
          33852 | AIRLIFT SERVICE D.O. | BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE |
          31390 | AIRSEVEN GMBH | NĚMECKO |
          34629 | AIRVIP LTD. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          22484 | AIR ALLIANCE GMBH | NĚMECKO |
          35195 | AIR CHINA BUSINESS | ČÍNA |
          36986 | AIR FINKENWERDER | NĚMECKO |
          36989 | AIR FUHLSBUETTEL | NĚMECKO |
          22378 | AIR KUBAN | RUSKÁ FEDERACE |
          23463 | AIR MACAU CO. LTD. | MACAO |
          5663 | AIR NAMIBIA | NAMIBIE |
          29743 | AIR NATIONAL CORP | NOVÝ ZÉLAND |
          17595 | AIR SERVICE BERLIN | NĚMECKO |
          31446 | AIR TRANSPORT INTL 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          36719 | AIR 1 AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          34266 | AIR 1 AVIATION GMBH | NĚMECKO |
          33836 | AJWA AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          5165 | ALPLA AIR CHARTER | RAKOUSKO |
          30361 | AL HOKAIR | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          25435 | AL-THANI | KATAR |
          36981 | AMENTUM CAPITAL LTD | IRSKO |
          32684 | AMJET AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31290 | AOP AIR OPERATING | ŠVÝCARSKO |
          34337 | API HOLDING | NĚMECKO |
          27073 | ARTOC AIR | EGYPT |
          25551 | ASIA CONTINENTAL | KAZACHSTÁN |
          35310 | ASIA CONTINENT AVIA | KAZACHSTÁN |
          24940 | ASIA TODAY LTD | ČÍNA |
          32548 | ASTRON AVIATION LTD | ŠVÝCARSKO |
          f11211 | ASW Air-Service Werkflugdienst GmbH & Co. KG | NĚMECKO |
          30698 | ATG SWISS FIRST | ŠVÝCARSKO |
          36360 | AUGSBURG AIRWAYS GMB | NĚMECKO |
          29122 | AURON LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          31551 | AVIATION CAP GRP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35968 | AVIATION INVESTMENT | NĚMECKO |
          35708 | AVIATION JOLINA SEC | KANADA |
          33093 | AVIATION PARTNERS S | HONDURAS |
          516 | Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim | NĚMECKO |
          25978 | Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co. | NĚMECKO |
          f10795 | Beef Products Inc. / BPI Technology Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          561 | Bertelsmann AG | NĚMECKO |
          23956 | Blue Sky Airservice GmbH | NĚMECKO |
          29090 | Blue Wings AG | NĚMECKO |
          29389 | Bombardier PreOwned | SPOJENÉ STÁTY |
          31614 | Bombardier Transportation GmbH | NĚMECKO |
          15176 | Bundespolizei-Fliegergruppe | NĚMECKO |
          32874 | Business Jet Ltd | NOVÝ ZÉLAND |
          7897 | BAE SYSTEMS FLT SYST | SPOJENÉ STÁTY |
          30586 | BALL CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          32840 | BARBEDOS GROUP LTD | NIGÉRIE |
          509 | BASF SE | NĚMECKO |
          29137 | BATAVIA AIR | INDONÉSIE |
          35233 | BAVARIA INTERNATION | NĚMECKO |
          30306 | BEDO BETEILIGUNGS | NĚMECKO |
          17395 | BEECHCRAFT BERLIN | NĚMECKO |
          11646 | BERGER JULIUS | NIGÉRIE |
          31886 | BESTAIR TURKEY | TURECKO |
          28042 | BLUE SKY GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          14658 | BMW AG | NĚMECKO |
          6667 | BOMBARDIER AEROSPACE | SPOJENÉ STÁTY |
          34852 | BREMENFLY GMBH | NĚMECKO |
          680 | BURDA REISEFLUG | NĚMECKO |
          35021 | Chai Ltd. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          35418 | Challenge Aero AG | ŠVÝCARSKO |
          22448 | Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH | NĚMECKO |
          f10709 | Colgan Air Services | SPOJENÉ STÁTY |
          824 | Condor Flugdienst GmbH | NĚMECKO |
          12495 | Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d. | CHORVATSKO |
          33282 | CANJET AIRLINES | KANADA |
          34985 | CAPE CHAMONIX WINE | JIŽNÍ AFRIKA |
          32482 | CARSON AIR LTD | KANADA |
          19823 | CA "Air Moldova" IS | MOLDAVSKÁ REPUBLIKA |
          26021 | CEBU PACIFIC AIR INC | FILIPÍNY |
          30714 | CENTRAL MOUNTAIN AIR | KANADA |
          35194 | CHONGQING AIRLINES | ČÍNA |
          28178 | CIRRUS AVIATION | NĚMECKO |
          35527 | CLASSIC SERVICES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          36157 | CLUB SAAB 340 | ŠVÝCARSKO |
          26507 | COMMANDER FLUGDIENST | NĚMECKO |
          23741 | COMMANDER MEXICANA | MEXIKO |
          33189 | CONTINENT AIRLINE UU | RUSKÁ FEDERACE |
          25210 | COOK AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          33045 | CORPORATE JET MNGT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31333 | CORP JET SVCS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          24481 | CTL LOGISTICS S.A. | POLSKO |
          4484 | Delta Air Lines, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          8980 | Delta Technical Services Ltd | NĚMECKO |
          1776 | Deutsche Lufthansa AG | NĚMECKO |
          2044 | Dr. August Oetker KG | NĚMECKO |
          32731 | DANAHER CORPORATION | SPOJENÉ STÁTY |
          34179 | DAO AVIATION | DÁNSKO |
          967 | DAS DIRECT AIR | NĚMECKO |
          28800 | DATELINE OVERSEAS | KYPR |
          30651 | DAUAIR | NĚMECKO |
          18003 | DBA LUFTFAHRTGESELL. | NĚMECKO |
          f10558 | DCS Management Services | SPOJENÉ STÁTY |
          26466 | DC Aviation GmbH | NĚMECKO |
          30996 | DEERE & COMPANY | SPOJENÉ STÁTY |
          f10774 | DFZ, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10589 | DH Flugcharter GmbH | NĚMECKO |
          25139 | DIETZ AG | NĚMECKO |
          35389 | DIEVB GMBH & CO.KG | NĚMECKO |
          18824 | DLR BRAUNSCHWEIG | NĚMECKO |
          28473 | DOGAN HAVACILIK | TURECKO |
          27181 | DONAVIA JSC | RUSKÁ FEDERACE |
          35451 | DORNIER NO LIMITS | NĚMECKO |
          28795 | DULCO HANDEL GMBH | NĚMECKO |
          968 | DUSSMANN P | SPOJENÉ STÁTY |
          30726 | DUTCH ANTILLES EXPR. | ARUBA, NIZOZEMSKÉ ANTILY |
          30461 | D2 AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          12213 | Emil Capital Partners, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10180 | Epps Air Service, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          36121 | EAT LEIPZIG GMBH | NĚMECKO |
          34657 | EEA GMBH | NĚMECKO |
          35749 | EON AVIATION | ČÍNA |
          36507 | ERSTE ASSET INVEST. | NĚMECKO |
          19629 | ESCHMANN H D | NĚMECKO |
          17794 | EUROCOPTER DEUTSCHL. | NĚMECKO |
          1980 | EUROPEAN AIR EXPRESS | NĚMECKO |
          3639 | EVERGREEN AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          36357 | EXECUJET AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          31909 | EXECUTIVE SVCS (AZ) | SPOJENÉ STÁTY |
          8082 | E.I. du Pont de Nemours and Company | SPOJENÉ STÁTY |
          8272 | Farnair Switzerland AG | ŠVÝCARSKO |
          23244 | Federal State Unitary Enterprise "State Transport Company Russia" | RUSKÁ FEDERACE |
          14557 | Firma Steiner-Film | NĚMECKO |
          1778 | Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg) | NĚMECKO |
          32678 | Fresena Flug GmbH & Co KG | NĚMECKO |
          4783 | FAI RENT-A-JET | NĚMECKO |
          34640 | FALCON 007 S.A.R.L. | FRANCIE |
          28589 | FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG | ŠVÝCARSKO |
          33077 | FAS GMBH | NĚMECKO |
          35937 | FINKCAS | NĚMECKO |
          35089 | FLAIR JET | NĚMECKO |
          22238 | FLIGHT CALIBRATION | NĚMECKO |
          32722 | FLIGHT CAL. MALAYSIA | MALAJSIE |
          31012 | FLUGSCHULE HAMBURG | NĚMECKO |
          26843 | FMG-FLUGSCHULE | NĚMECKO |
          1595 | FRENZEL G | NĚMECKO |
          4232 | FRONTIER AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          9243 | Germania Fluggesellschaft mbH | NĚMECKO |
          28944 | Germanwings GmbH | NĚMECKO |
          34841 | Gibbs International, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10232 | Gruss & Company | SPOJENÉ STÁTY |
          33827 | GABINETTE (ANG) | ANGOLA |
          36504 | GALAXIAS AVIATION | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          22807 | GAS AIR SERVICE GMBH | NĚMECKO |
          25027 | GEKO TRADE | NĚMECKO |
          3349 | GENERAL MOTORS | SPOJENÉ STÁTY |
          36747 | GEOJET LUFTFAHR. (2) | NĚMECKO |
          31914 | GERMAN SKY AIRLINES | NĚMECKO |
          33821 | GE CAPITAL B.V. | NIZOZEMSKO |
          35147 | GE CAPITAL SOL. | ŠVÝCARSKO |
          35803 | GHASSAN AHMED AL | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          25642 | GLOBAL AVTN BERMUDA | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          34848 | GLOBAL A/C CONSULT | SPOJENÉ STÁTY |
          23743 | GOMEL AIRLINES | BĚLORUSKO |
          22366 | GOVERNMENT CROATIA | CHORVATSKO |
          22370 | GOVERNMENT MACEDONIA | BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE |
          2395 | GROB AIRCRAFT AG | NĚMECKO |
          32172 | GULF JET | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          25111 | G-92 KFT | MAĎARSKO |
          4703 | Hapag-Lloyd Express GmbH | NĚMECKO |
          1389 | Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH | NĚMECKO |
          28618 | Haworth Transport | SPOJENÉ STÁTY |
          32953 | HeidelbergCement AG | NĚMECKO |
          f11187 | Herc Management Services LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33269 | Herrenknecht Aviation GmbH | NĚMECKO |
          26105 | HANSGROHE AG | NĚMECKO |
          36694 | HAPAG LLOYD EXECUTIV | NĚMECKO |
          32580 | HASLBERGER FINANZ. | NĚMECKO |
          31519 | HAWKER HUNTER AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          26226 | HI HAMBURG International Luftverkehrsgesellschaft mbH & Co. Betriebs-KG | NĚMECKO |
          31103 | HOMAC AVIATION AG | NĚMECKO |
          36597 | HONG WEI CO LTD | TCHAJ-WAN |
          27680 | HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES) | TURECKO |
          24664 | Intermap Technologies | SPOJENÉ STÁTY |
          f10652 | IAC FALCON HOLDINGS | není znám |
          35785 | IFM Traviation GmbH | NĚMECKO |
          25785 | ILYUSHIN AVIATION | RUSKÁ FEDERACE |
          1528 | IRANAIR | ÍRÁN |
          1562 | Jat Airways | SRBSKO |
          21723 | Joint Stock Company Ural airlines | RUSKÁ FEDERACE |
          35760 | JEJU AIR | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          2200 | JETAIR FLUG GMBH | NĚMECKO |
          16761 | JETFLIGHT AVIATION Inc. | ŠVÝCARSKO |
          36889 | JETSTAR PACIFIC | VIETNAM |
          3328 | JETS EXECUTIVOS | MEXIKO |
          11307 | JET EXECUTIVE INT. | NĚMECKO |
          27505 | JET GROUP LTD | IZRAEL |
          21462 | JOHNSON CONTROLS | SPOJENÉ STÁTY |
          28591 | JOHNSON CTRLS | ŠVÝCARSKO |
          36272 | JORDAN INTNL | ČÍNA |
          32107 | JUNEYAO AIRLINES | ČÍNA |
          36509 | JUNKER ERWIN GRINDI | ČESKÁ REPUBLIKA |
          25800 | Knauf Astra Ltd. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32568 | Kompass GmbH & Co. KG | NĚMECKO |
          1610 | KARMANN GMBH | NĚMECKO |
          31171 | KAZAVIASPAS | KAZACHSTÁN |
          22239 | KIEV AVIATION PLANT | UKRAJINA |
          f10653 | KIMBERLY CLARK CORP | není znám |
          1652 | KOREAN AIR LINES CO., LTD. | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          21632 | KRASNOJARSKY AIRLINE | RUSKÁ FEDERACE |
          33182 | KUGU HAVACILIK | TURECKO |
          28399 | Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR | NĚMECKO |
          15456 | Luftfahrt-Bundesamt | NĚMECKO |
          3857 | Lufthansa Cargo AG | NĚMECKO |
          27838 | Lufthansa Technik AG | NĚMECKO |
          36476 | LANARA LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29352 | LANGNER E | NĚMECKO |
          35538 | LEAR 45-086 HOLD COR | SPOJENÉ STÁTY |
          6383 | LECH-AIR FLUGZEUG | NĚMECKO |
          20222 | LGM LUFTFAHRT GMBH | NĚMECKO |
          28576 | LIBRA TRAVEL | ŠVÝCARSKO |
          1767 | LTU LUFTTRANSPORT | NĚMECKO |
          34305 | LUFTHANSA TECH. VIP | NĚMECKO |
          26498 | LUFT AVTN CHARTER | AUSTRÁLIE |
          24270 | Montenegro Airlines | ČERNÁ HORA |
          21072 | MAHAN AIR | ÍRÁN |
          21878 | MAKEDONSKI AVIOTRANS | BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE |
          12521 | MARXER ANLAGEN | NĚMECKO |
          36372 | MAT AIRWAYS | BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE |
          19999 | MENEKSE HAVAYOLLARI | TURECKO |
          25067 | MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines) | TURECKO |
          3057 | MOELLERS MASCHINEN | NĚMECKO |
          35742 | MUADIB | NĚMECKO |
          31944 | MYN AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          24502 | M. Bohlke Veneer Corp. | SPOJENÉ STÁTY |
          35125 | Nasser Ltd. | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          12218 | Nike, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          33963 | NATIONAL LEGACY | KUVAJT |
          30581 | NAYAK AIRCRAFT SERV. | NĚMECKO |
          34805 | NAYAK INTERNATIONAL | NĚMECKO |
          11061 | NEUMEYR FLUGGERAETE | NĚMECKO |
          15551 | NEW YORKER GROUP | NĚMECKO |
          24661 | NORTH AMERICAN JET | SPOJENÉ STÁTY |
          29267 | NOVELLUS SYSTEMS | SPOJENÉ STÁTY |
          31791 | NOVESPACE | FRANCIE |
          f10785 | N16FX Trust | SPOJENÉ STÁTY |
          25059 | Omni Air International | SPOJENÉ STÁTY |
          2073 | Ostfriesische Lufttransport GmbH | NĚMECKO |
          567 | OBO JET-CHARTER GMBH | NĚMECKO |
          33138 | OCA INTERNATIONAL | NĚMECKO |
          2061 | OMNIPOL | ČESKÁ REPUBLIKA |
          36743 | ORANGE AIRCRAFT (2) | NIZOZEMSKO |
          8236 | OWENS-CORNING | SPOJENÉ STÁTY |
          12648 | Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG | NĚMECKO |
          33666 | Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd. | PÁKISTÁN |
          775 | Pentastar Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          852 | PARAGON RANCH | SPOJENÉ STÁTY |
          29731 | PARC AVTN | IRSKO |
          23471 | PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl | ŠVÝCARSKO |
          10690 | PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. | TURECKO |
          4265 | PHIFER WIRE PRODUCTS | SPOJENÉ STÁTY |
          5225 | PHOENIX AIR GMBH | NĚMECKO |
          3085 | PICTON II LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          30230 | POLET ACFT MNGT | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          28157 | PRESIDENTIAL AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          34505 | PRINCESS AVIATION | LIBANON |
          29307 | PRIVATAIR GMBH | NĚMECKO |
          34553 | PRIVATE JET HOLD. | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          12196 | PRIVATE WINGS | NĚMECKO |
          3343 | P&P PROMOTION | NĚMECKO |
          f11900 | Rentair UK Ltd | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          27446 | Rhema Bible Church | SPOJENÉ STÁTY |
          606 | Robert Bosch GmbH | NĚMECKO |
          37057 | RADIC AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          30124 | RAE - REGIONAL AIR | NĚMECKO |
          32083 | RAY ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          19436 | REGIO AIR MECKLENBRG | NĚMECKO |
          33032 | RELIANCE COMMERCIAL | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          30938 | RIKSOS TURIZM LT | TURECKO |
          32723 | RSG RENTAL SERVICES | NĚMECKO |
          29927 | RUAG AEROSPACE SERV | NĚMECKO |
          36233 | RUIZ, L | NĚMECKO |
          9200 | RYAN INTL AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          24784 | Samsung Techwin Co., Ltd. | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          f10701 | Servicios Aereos Regiomontanos, S.A. | MEXIKO |
          21734 | Siberia Airlines | RUSKÁ FEDERACE |
          29841 | Spirit of Spices GmbH | NĚMECKO |
          10201 | SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.) | TURECKO |
          28362 | Sun D'or International Airlines LTD | IZRAEL |
          12878 | Südzucker Reise-Service GmbH | NĚMECKO |
          f10788 | SAP America Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          18991 | SAP AG | NĚMECKO |
          32741 | SCHNEIDER THOMAS | NĚMECKO |
          21282 | SCHROTT WETZEL GMBH | NĚMECKO |
          5031 | SCHWARZMUELLER | RAKOUSKO |
          30971 | SEARAY BD100 | JIŽNÍ AFRIKA |
          35352 | SEGRAVE AVIATION INC | SPOJENÉ STÁTY |
          36062 | SEVKETIYE MAHALLIYE | TURECKO |
          31846 | SG FINANS A/S NORGE | ŠVÉDSKO |
          27571 | SHANGHAI AIRLINES | ČÍNA |
          29540 | SHENZHEN AIRLINES | ČÍNA |
          27735 | SIK-AY Hava Tasimacilik A.S. | TURECKO |
          1034 | SIRTE OIL | LIBYE |
          32179 | SKIPPERS AVIATION | AUSTRÁLIE |
          34392 | SKYBUS | KAZACHSTÁN |
          32816 | SKYBUS AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          19819 | SKYPLAN SERVICES | KANADA |
          2477 | SKY JET | ŠVÝCARSKO |
          25050 | SMATSA | SRBSKO |
          32544 | SMS Aviation GmbH | NĚMECKO |
          31870 | SM AVIATION | NĚMECKO |
          33747 | SOMON AIR | TÁDŽIKISTÁN |
          f11331 | SOUTHLAKE AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36224 | SPECTRA ENERGY | SPOJENÉ STÁTY |
          26725 | SPIRIT AIRLINES 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          36094 | SSP AVIATION | INDIE |
          23935 | STAR ARIES SHIPMGMT | KYPR |
          29368 | STAR AVIATION (G) | NĚMECKO |
          15526 | STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU | UKRAJINA |
          32361 | STRONG AVIATION | KUVAJT |
          36720 | SWISS AV CONSULTANTS | ŠVÝCARSKO |
          28910 | SWISS GLOBAL JET MGT | ŠVÝCARSKO |
          19398 | S SEFA | FRANCIE |
          2681 | Thai Airways International Public Company Limited | THAJSKO |
          f10445 | Thomas H. Lee Partners | SPOJENÉ STÁTY |
          14993 | Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH | NĚMECKO |
          31353 | Tidnish Holdings Limited | KANADA |
          2758 | Turkish Airlines THY | TURECKO |
          8360 | TACA | SALVADOR |
          35978 | TATHRA INTERNATIONAL | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          32576 | TB INVEST GROUP | ČESKÁ REPUBLIKA |
          31566 | TEAM AVIATION | NĚMECKO |
          33120 | TEC AIRCRAFT LEASING | RAKOUSKO |
          36210 | TESLA AIR | ŠVÝCARSKO |
          35936 | TIGER HERCULES CORP | TCHAJ-WAN |
          21908 | TOKOPH D P | JIŽNÍ AFRIKA |
          33495 | TURBOJET KFT | MAĎARSKO |
          33979 | TURKUAZ AIRLINES | TURECKO |
          36760 | T'WAY AIR CO LTD | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          8960 | United Parcel Service Co | SPOJENÉ STÁTY |
          27079 | UKRAINIAN MEDITERRAN | UKRAJINA |
          24948 | UKSATSE | UKRAJINA |
          f10464 | USAA | SPOJENÉ STÁTY |
          29839 | USA 3000 AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          4692 | US Airways, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          26886 | UTair Aviation, jsc | RUSKÁ FEDERACE |
          31669 | Vacuna Jets Limited | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10791 | Vecellio Management Service | SPOJENÉ STÁTY |
          2833 | Viessmann Werke GmbH & Co. KG | NĚMECKO |
          18671 | Volga-Dnepr Airlines LLC | RUSKÁ FEDERACE |
          31984 | VARIG LOGISTICA SA | BRAZÍLIE |
          36485 | VEREIN FLIEGER MUS. | ŠVÝCARSKO |
          5198 | VHM SCHUL & CHARTER | NĚMECKO |
          31758 | VIVAT TRUST LTD. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31815 | VOLARIS | MEXIKO |
          2840 | VOLKSWAGEN AG | NĚMECKO |
          2812 | VRG Linhas Aereas S/A | BRAZÍLIE |
          30605 | Wheels Aviation Ltd. | NĚMECKO |
          27514 | Wirtgen BgmbH | NĚMECKO |
          36235 | WATERLOO AVIATION | KANADA |
          12066 | WDL AVIATION | NĚMECKO |
          24113 | WEBER MANAGEMENT | NĚMECKO |
          1323 | WEKA Flugdienst GmbH | NĚMECKO |
          36169 | WESTMORE SYSTEM | RUSKÁ FEDERACE |
          34391 | WHS LEASING AG | ŠVÝCARSKO |
          33317 | WINAIR AUSTRIA | RAKOUSKO |
          34169 | WIZZAIR UKRAINE LLC | UKRAJINA |
          36967 | WOELBERN FLIGHT 01 | NĚMECKO |
          37044 | WOELBERN FLIGHT 02 | NĚMECKO |
          2930 | WORLD AIRWAYS | SPOJENÉ STÁTY |
          31769 | XL Airways Germany GmbH | NĚMECKO |
          32403 | XRS Holdings, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36920 | XR-GMBH | NĚMECKO |
          5960 | Zeman FTL | NĚMECKO |
          33948 | ZEUS TAXI A¿REO | BRAZÍLIE |
          f11349 | 2615S LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31485 | 328 SUPPORT SERVICES | NĚMECKO |
          a11495 | Provozovatel používající TAIL NB: N450T | není znám |
          a11501 | Provozovatel používající TAIL NB: N62914 | není znám |
          a11503 | Provozovatel používající TAIL NB: N653MK | není znám |
          a11751 | Provozovatel používající TAIL NB: N77080 | není znám |
          a11508 | Provozovatel používající TAIL NB: N880GC | není znám |
          a11510 | Provozovatel používající TAIL NB: N903G | není znám |
          a11558 | Provozovatel používající TAIL NB: XAFRD | není znám |
          ESTONSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          22213 | ENIMEX | ESTONSKO |
          18219 | ESTONIAN AIR | ESTONSKO |
          22465 | ESTONIAN STATE AVTN | ESTONSKO |
          24680 | KAPO AVIA | RUSKÁ FEDERACE |
          22574 | MIL JAPAN | JAPONSKO |
          10937 | MIL RUSSIA | RUSKÁ FEDERACE |
          1117 | MIL SWITZERLAND | ŠVÝCARSKO |
          35109 | SMALL PLANET (EE) | ESTONSKO |
          30036 | ULS Airlines Cargo | TURECKO |
          36496 | ZAMBEZI AIRLINES | ZIMBABWE |
          ŘECKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          20514 | AEGEAN AIRLINES | ŘECKO |
          35662 | AEROJET SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          31367 | AEROLAND | ŘECKO |
          23232 | AEROSVIT | UKRAJINA |
          24601 | AERO-KAMOV | RUSKÁ FEDERACE |
          31586 | AFRICAN EXPRESS AWYS | KEŇA |
          28539 | AIRCRAFT SUPPRT&SRVC | LIBANON |
          30742 | AIR COLUMBUS UKRAINE | UKRAJINA |
          29972 | AIR LINK UKRAINE | UKRAJINA |
          30886 | ALEXANDAIR | ŘECKO |
          26693 | ALKAN AIR | EGYPT |
          29317 | ALS - A/C LEASING | KEŇA |
          31252 | AMREF FLYING DOCTORS | KEŇA |
          34238 | ASTRA AIRLINES | ŘECKO |
          34846 | ATHENS AIRWAYS | ŘECKO |
          35694 | AVTN RESOURCE MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          26678 | BARRICK GOLD EXPLOR. | KANADA |
          28245 | BELAIR AIRLINES LTD | ŠVÝCARSKO |
          34069 | BELRESCUEAVIA | BĚLORUSKO |
          20501 | BLUEBIRD AVIATION | KEŇA |
          35368 | BLUE BIRD AIRWAYS | ŘECKO |
          31747 | CAAC FLIGHT INSPECT | ČÍNA |
          35729 | CASSEL INVEST LTD | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          31895 | CENTAVIA | SRBSKO |
          31412 | COMERAVIA | VENEZUELA |
          36113 | CONQUISTADOR HELO | SPOJENÉ STÁTY |
          19644 | COSTAIR LTD | ŘECKO |
          33761 | DAL GROUP (SUDAN) | SÚDÁN |
          36466 | DESINENCE LTD | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          23372 | DIAMONDS OF RUSSIA | RUSKÁ FEDERACE |
          25895 | DONBASSAERO | UKRAJINA |
          32795 | DOVE AIR INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11403 | DRAGON LEASING CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          30350 | EAGLE AIR LTD | UGANDA |
          35299 | ELITE AIRLINES | ŘECKO |
          34534 | EPSILON AVIATION | ŘECKO |
          26461 | EUROAIR LTD | ŘECKO |
          35101 | EURO AVIATION | ŘECKO |
          32903 | EXECUTIVE AIRL.PTY | AUSTRÁLIE |
          35228 | FIRST AIRWAYS | ŘECKO |
          34427 | FLIGHT OPTIONS (AUS) | AUSTRÁLIE |
          31507 | FLYING RESEARCH UU | RUSKÁ FEDERACE |
          36079 | FLY HELLAS | ŘECKO |
          31722 | GAINJET | ŘECKO |
          31659 | GHALAYINI I | EGYPT |
          33178 | GLOBAL AVTN | JIŽNÍ AFRIKA |
          29050 | GOLIAF | SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV |
          29777 | GREECE AIRWAYS | ŘECKO |
          f10233 | GS 150-217 LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11417 | GS200 INC TRUSTEE | SPOJENÉ STÁTY |
          24651 | GULF HELICOPTERS CO | KATAR |
          23443 | HCAA | ŘECKO |
          34731 | HELICOPTERS (NZ) | NOVÝ ZÉLAND |
          29384 | HELLAS JET | ŘECKO |
          25184 | HELLAS WINGS LTD | ŘECKO |
          32243 | HELLENIC IMPERIAL | ŘECKO |
          25221 | HELOG AG | ŠVÝCARSKO |
          36373 | HERITAGE ACFT LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36043 | HERITAGE AVTN DEV. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32668 | INTERISLAND AIRLINES | FILIPÍNY |
          26787 | INTRACOM | ŘECKO |
          31881 | INTRALOT | SPOJENÉ STÁTY |
          36434 | ISLANDSITE INVEST. | JIŽNÍ AFRIKA |
          31621 | JADAYEL AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          31622 | JET AIRLINES JSC | KAZACHSTÁN |
          33768 | JP AIR OU | ESTONSKO |
          32238 | JUBILANT ENPRO PVT | INDIE |
          33560 | Kenrick Ltd. | IZRAEL |
          30724 | KAIZEN AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          29503 | KSENODOXEIA ELLADOS | ŘECKO |
          29995 | LEXATA | ŘECKO |
          35265 | LINAIR LTD. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          25549 | MACEDONIAN AIRLINES | ŘECKO |
          32732 | MCKINLEY CAPITAL | SPOJENÉ STÁTY |
          29201 | MERPATI NUSANTARA 2 | INDONÉSIE |
          1099 | MIL GREECE | ŘECKO |
          36432 | NEW TEMPUS JETS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          34624 | OLYMPIC AIR | ŘECKO |
          2055 | OLYMPIC AIRLINES | ŘECKO |
          24067 | ORASCOM | EGYPT |
          21711 | ORENBURG AIRLINES | RUSKÁ FEDERACE |
          22404 | OXY USA | SPOJENÉ STÁTY |
          30316 | PAKISTAN STATE | PÁKISTÁN |
          22981 | PALMYRA AVIATION LTD | ŘECKO |
          27002 | PARADISE AVTN | ŘECKO |
          34445 | PEBUNY LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          27649 | PECOTOX AIR | MOLDAVSKÁ REPUBLIKA |
          29231 | PETROLEUM AIR SVCS 2 | EGYPT |
          28119 | POLISH MORSKI | POLSKO |
          34853 | PORT SIVIL HAVACILIK | TURECKO |
          32308 | PRIVILIGE JET AIRL. | JORDÁNSKO |
          35750 | QUICK FLIGHT LIMITED | THAJSKO |
          30685 | REFUSE EQUIPMNT MFTG | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          27798 | RELIANCE INDUSTRIES2 | INDIE |
          35603 | ROSTVERTOL-AVIA | RUSKÁ FEDERACE |
          23672 | RUSSIAN SKY AIRLINES | RUSKÁ FEDERACE |
          36327 | SEVEN X AVIATION | ČERNÁ HORA |
          34496 | SIKORSKY AIRCRAFT 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          29176 | SINCOM AVIA | UKRAJINA |
          25164 | SINDEL HAVACILIK | TURECKO |
          32837 | SKOL AIRLINE | RUSKÁ FEDERACE |
          31109 | SKY EXPRESS GREECE | ŘECKO |
          31806 | SKY WINGS AIRLINES | ŘECKO |
          32636 | SPORTSTOP JETCHARTER | AUSTRÁLIE |
          29441 | SWIFTAIR HELLAS | ŘECKO |
          24773 | SWIFT FLITE AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          9012 | S & K BERMUDA LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          32418 | TAHE HAVA DANISMANLI | TURECKO |
          35475 | TAIMYR AIRLINE JSC | RUSKÁ FEDERACE |
          31056 | TAMIR AIRWAYS | IZRAEL |
          31819 | TRANS AVIATION | KUVAJT |
          28601 | TRAVCO AIR | EGYPT |
          9459 | UNIVERSAL AIR LINK | SPOJENÉ STÁTY |
          20044 | VERAVIA VERNIKOS | ŘECKO |
          35002 | VERTIR | ARMÉNIE |
          35700 | WEM LINES SA | ŘECKO |
          25058 | WORLD HEALING CENTER | SPOJENÉ STÁTY |
          35842 | WORLD HEALING CENT 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          24805 | YAMAL | RUSKÁ FEDERACE |
          7307 | ZAHID TRACTOR | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          29325 | ZEN AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35716 | ZR AVIATION | LIBANON |
          a11496 | Provozovatel používající TAIL NB: N517AF | není znám |
          a11522 | Provozovatel používající TAIL NB: PPBIR | není znám |
          ŠPANĚLSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          f10630 | Aerolider, S.A. de C.V. | MEXIKO |
          f10912 | Aguila del Sur S.A. | ARGENTINA |
          29159 | Airmax, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10006 | Air Products & Chemicals Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10612 | Al Tameer Co. Ltd. | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          f10332 | Astra 136 LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11141 | Averuca, C.A. | VENEZUELA |
          26774 | AEROCARDAL | CHILE |
          19709 | AERODATA BELGIUM | BELGIE |
          36647 | AEROGAL | EKVÁDOR |
          29663 | AEROLANE | ŠPANĚLSKO |
          160 | AEROLINEAS ARGENTINA | ARGENTINA |
          26248 | AEROLINEAS SOL | MEXIKO |
          33221 | AEROLINEA PRINCIPAL | CHILE |
          30520 | AEROTAXI LOS VALLES | ŠPANĚLSKO |
          2880 | AEROVIAS DE MEXICO | MEXIKO |
          4648 | AERO ANGELES | MEXIKO |
          29534 | AFRIQUE CARGO SERV | SENEGAL |
          36793 | AIRLEASE CORPORATION | SPOJENÉ STÁTY |
          34981 | AIRLIFT USA LLP | SPOJENÉ STÁTY |
          20066 | AIRLINK SOUTH AFRICA | JIŽNÍ AFRIKA |
          29323 | AIR AMDER | MAURITÁNIE |
          24500 | AIR COMET S.A. | ŠPANĚLSKO |
          9345 | AIR EUROPA | ŠPANĚLSKO |
          36047 | AIR LOGISTICS (LUX) | LUCEMBURSKO |
          22380 | AIR NOSTRUM | ŠPANĚLSKO |
          31681 | AIR TRACTOR EUROPE | ŠPANĚLSKO |
          32075 | ALPEMA & TOURISM | ŠPANĚLSKO |
          35203 | AL JABER AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          29581 | AMB GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          31409 | AMERICAN KING AIR FE | SPOJENÉ STÁTY |
          34891 | ANDALUS LINEAS AER. | ŠPANĚLSKO |
          14376 | ANGEL MARTINEZ RIDAO | ŠPANĚLSKO |
          26796 | ANSETT WORLDWIDE | AUSTRÁLIE |
          31725 | ANTRAK AIR GHANA | GHANA |
          21575 | ARABASCO AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          31453 | ARC EN CIEL | SENEGAL |
          32948 | ARKAS S.A. | KOLUMBIE |
          31605 | ASTAR (RCH FLIGHTS) | SPOJENÉ STÁTY |
          36022 | ATLAS EXECUTIVE AIR | ŠPANĚLSKO |
          35532 | AVEX AIR TRAINING | JIŽNÍ AFRIKA |
          21660 | AVIACION COMERCIAL | MEXIKO |
          22877 | AVIALSA | ŠPANĚLSKO |
          460 | AVIANCA | KOLUMBIE |
          31593 | AVIONICA SUVER S.L. | ŠPANĚLSKO |
          33149 | AVPRO INC (2) | SPOJENÉ STÁTY |
          32450 | AWAIR | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10074 | Bank of America, NA | SPOJENÉ STÁTY |
          f11811 | BANK OF UTAH TRUSTEE | SPOJENÉ STÁTY |
          32565 | BELLON AVIATION LTD. | ŠVÝCARSKO |
          2621 | BINTER CANARIAS SA | ŠPANĚLSKO |
          32392 | BIONIC AVIATION CC | JIŽNÍ AFRIKA |
          35545 | BRASIL WARRANT | BRAZÍLIE |
          19815 | BRISTOW HELI | NIGÉRIE |
          f11870 | Caleton Holdings | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f11018 | Condor Express S.A. | ARGENTINA |
          f10127 | Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda | BRAZÍLIE |
          f10710 | Contessa Premium Foods | SPOJENÉ STÁTY |
          f10551 | Covington Aviation | SPOJENÉ STÁTY |
          27598 | CABO VERDE EXPRESS | KAPVERDY |
          33475 | CALIMA AVIACION SL | ŠPANĚLSKO |
          30834 | CANADIAN METRO AIRL | KANADA |
          35186 | CAPITEQ | AUSTRÁLIE |
          32564 | CARABO CAPITAL | SPOJENÉ STÁTY |
          736 | CASA | ŠPANĚLSKO |
          23687 | CASA AIR SERVICES | MAROKO |
          29796 | CETO MARKETING S.A. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36503 | CHC HELI.(CAMEROON) | KAMERUN |
          f10567 | CITGO Petroleum Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10706 | CI-TEN Leasing Corp. | SPOJENÉ STÁTY |
          36279 | CLEARSKIES | AUSTRÁLIE |
          36755 | CONSORCIO JPP | BRAZÍLIE |
          31644 | CONVIASA | VENEZUELA |
          f11327 | COOK CANYON (GP) LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32284 | CORPORATE OIL & GAS | NIGÉRIE |
          24180 | CORP YGNUS AIR S.A. | ŠPANĚLSKO |
          33427 | COVIDIEN INC | SPOJENÉ STÁTY |
          35909 | COVINGTON AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          36833 | COYABA LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11342 | CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE | SPOJENÉ STÁTY |
          31491 | CSIM AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          37049 | C.AEROLINEAS INSULAR | ŠPANĚLSKO |
          31613 | C.S.P.SOCIETE | MAURITÁNIE |
          f10136 | Dayco Properties Ltd | SPOJENÉ STÁTY |
          33251 | DANA (2) | NIGÉRIE |
          26776 | DEAN FOODS | SPOJENÉ STÁTY |
          29208 | DES R CARGO EXPRESS | MAURITÁNIE |
          35756 | DNEST AVIATION | MALAJSIE |
          3464 | DODSON AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          f10915 | Electric Boat Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          8808 | EASTMAN KODAK | SPOJENÉ STÁTY |
          35658 | EAST COAST JETS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          31715 | ECUATO GUINEANA (2) | ROVNÍKOVÁ GUINEA |
          6101 | EDELWEISS SUISSE | ŠVÝCARSKO |
          35209 | EHEIM VERWALTUNGS | NĚMECKO |
          30842 | EJS-AVIATION SERVICE | BRAZÍLIE |
          35607 | ELYSIAN AIRLINES | GUINEJSKÁ REPUBLIKA |
          31186 | ENGUIA GEN CE LTDA | BRAZÍLIE |
          24823 | EUROCONTINENTAL | ŠPANĚLSKO |
          7968 | EUROCOPTER FRANCE | FRANCIE |
          27226 | EXECUTIVE AIRLINES | ŠPANĚLSKO |
          32736 | EXECUTIVE AIR SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          26852 | EXECUTIVE SKYFLEET | SPOJENÉ STÁTY |
          31653 | EXEC JET SERVICE (N) | NIGÉRIE |
          31802 | Flo-Sun Aircraft, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          35238 | FAIRMONT AVTN COMP | ŠVÝCARSKO |
          18767 | FIRST INTL AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          35848 | FLANA | JIŽNÍ AFRIKA |
          22596 | FLIGHTLINE SL | ŠPANĚLSKO |
          31915 | FLYANT SERVICIOS AER | ŠPANĚLSKO |
          31970 | FLYING FALCON | SPOJENÉ STÁTY |
          24821 | FORMACION AEROFAN SL | ŠPANĚLSKO |
          32961 | FRAPMAG LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31564 | FUGRO AVIAT CANADA | KANADA |
          36054 | FUJI DREAM AIRLINES | JAPONSKO |
          35955 | FULUCA INVESTMENTS | JIŽNÍ AFRIKA |
          f10221 | Ginnaire Rental Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10226 | Glass Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          4402 | GESTAIR | ŠPANĚLSKO |
          f10220 | GG Aircraft LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32506 | GOAL VERWALTUNGS (2) | NĚMECKO |
          30962 | GOF AIR SA DE CV | MEXIKO |
          28810 | GOLDNER D | SPOJENÉ STÁTY |
          28586 | GO AHEAD INTERNATION | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          34043 | GRAND CHINA EXPRESS | ČÍNA |
          28228 | GUARDA COSTEIRA GV | KAPVERDY |
          27295 | HAGEL W | RAKOUSKO |
          32525 | HARPO INC | SPOJENÉ STÁTY |
          31805 | HARVARD OIL & GAS | KANADA |
          28012 | HAWKAIRE | SPOJENÉ STÁTY |
          28448 | HELVETIC AIRWAYS | ŠVÝCARSKO |
          31991 | HENNIG. | JIŽNÍ AFRIKA |
          36170 | HERON AVIATION TEAM | NĚMECKO |
          34338 | HISPANIA FLYJET | ŠPANĚLSKO |
          f11786 | HI FLITE INC | SPOJENÉ STÁTY |
          28615 | HOLA AIRLINES S.L. | ŠPANĚLSKO |
          33213 | HOLLYWOOD AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31093 | HONG KONG EXPRESS | HONGKONG |
          34316 | HYUNDAI COLOMBIA | KOLUMBIE |
          31848 | HYUNDAY COLOMBIA | KOLUMBIE |
          f11875 | H&S Air, LLC. | SPOJENÉ STÁTY |
          1475 | IBERIA | ŠPANĚLSKO |
          25406 | IBERWORLD S.A.U. | ŠPANĚLSKO |
          25843 | ICE BIRD | ŠVÝCARSKO |
          10117 | ILFC | SPOJENÉ STÁTY |
          1416 | INAER HELI.OFF-SHORE | ŠPANĚLSKO |
          4470 | INDUSTRIAS TITAN | ŠPANĚLSKO |
          35945 | INSEL AIR | ARUBA, NIZOZEMSKÉ ANTILY |
          36530 | INTERALIMENT S.A.L. | LIBANON |
          32557 | INTL CONCERTS | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          31816 | INTL PRIVATE JET | ŠVÝCARSKO |
          30947 | IRS AIRLINES LTD | NIGÉRIE |
          29121 | ISLAS AIRWAYS | ŠPANĚLSKO |
          f10284 | Jupiter Leasing Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          31247 | JAIR | JIŽNÍ AFRIKA |
          f11143 | JEM Investments LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36363 | JEM INVESTMENTS | SPOJENÉ STÁTY |
          28372 | J.W. Childs Associates | SPOJENÉ STÁTY |
          34608 | KAMA AVIATION | RUSKÁ FEDERACE |
          22691 | KAVMINVODYAVIA | RUSKÁ FEDERACE |
          34463 | KAZ AIR JET | KAZACHSTÁN |
          32291 | KELLY CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          30722 | KING AIR & TRAVELS | NIGÉRIE |
          34665 | KUNPENG AIRLINES | ČÍNA |
          32518 | LAI | VENEZUELA |
          1689 | LAN AIRLINES SA | ŠPANĚLSKO |
          32926 | LAN PERU SA | ŠPANĚLSKO |
          30440 | LARK AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          34764 | LEGACY ACFT HOLDONGS | SPOJENÉ STÁTY |
          33087 | LEMCO HOLDINGS LTD. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36906 | LETS FLY SL | ŠPANĚLSKO |
          32826 | LEWIS AERONAUTICAL | SPOJENÉ STÁTY |
          f10606 | LHF Holdings Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          35540 | LIBYAN CAA | LIBYE |
          8562 | LIDER TAXI AEREO | BRAZÍLIE |
          35860 | LIFE TECHNOLOGIES | SPOJENÉ STÁTY |
          34815 | LIFT IRELAND LEASING | IRSKO |
          32711 | LITORANEA LINHAS AER | BRAZÍLIE |
          32253 | LTH JET LEASING | BRAZÍLIE |
          f11439 | MACYS CORPORATE SERVICES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          32725 | MALI AIR EXPRESS | MALI |
          26115 | MEDAIR CHARTER | JIŽNÍ AFRIKA |
          26957 | MENAJIAN | SPOJENÉ STÁTY |
          14322 | MEXICANA | MEXIKO |
          34331 | MIKES AIRPLANE RENT2 | SPOJENÉ STÁTY |
          1095 | MIL SPAIN | ŠPANĚLSKO |
          26896 | MOBIL NIGERIA 2 | NIGÉRIE |
          10262 | MONARCH GEN AVIATION | ŠVÝCARSKO |
          36890 | MSA V | SPOJENÉ STÁTY |
          35701 | MULTIPROMOTUR S.L. | ŠPANĚLSKO |
          f11397 | M G A 546 LEASING CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          32502 | NASAIR | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          604 | NAYSA | ŠPANĚLSKO |
          31792 | NHT LINHAS AEREAS | BRAZÍLIE |
          f10331 | NII Holdings Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          31834 | NITA JET | SPOJENÉ STÁTY |
          36142 | NOAR LINHAS AEREAS | BRAZÍLIE |
          1997 | NOMADS | SPOJENÉ STÁTY |
          18907 | NORMAN AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          32556 | NYGREN U | ŠVÉDSKO |
          f10321 | N T Air, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11388 | N450JE LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32396 | OBODEN IBRU | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35840 | OCEANAIR TAXI AEREO | BRAZÍLIE |
          24549 | ODYSSEY AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          33704 | ORIONAIR S.L. | ŠPANĚLSKO |
          23017 | Perm Airlines | RUSKÁ FEDERACE |
          33299 | PALM AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35266 | PCS Aviation Services, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11164 | PDVSA Petroleo S.A. | VENEZUELA |
          8455 | PERSONAL JET FLORIDA | SPOJENÉ STÁTY |
          35295 | PHOENICIA AVIATION | LIBANON |
          32819 | PIRINAIR EXPRESS SL | ŠPANĚLSKO |
          35542 | PORTSIDE INTL LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32241 | PRESIDENTIAL(N981BW) | SPOJENÉ STÁTY |
          32000 | PRIVILEGE STYLE SA | ŠPANĚLSKO |
          32852 | PRIYAN FOUNDATION | SPOJENÉ STÁTY |
          32480 | PRONAIR AIRLINES SL | ŠPANĚLSKO |
          29378 | PULLMANTUR AIR S.A. | ŠPANĚLSKO |
          29804 | PUNTO-FA | ŠPANĚLSKO |
          27231 | QUANTUM AIR | ŠPANĚLSKO |
          34864 | Q JETS AVIATION | KANADA |
          33067 | RAINBOW AIR | VENEZUELA |
          35747 | RAMSAY AIRCHARTER | SPOJENÉ STÁTY |
          12856 | RAYTHEON AIRCRAFT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11770 | REAL WORLD TOURS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          26960 | RED WINGS CJSC | RUSKÁ FEDERACE |
          32100 | RING AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          34356 | ROVOS AIR | JIŽNÍ AFRIKA |
          35605 | RPK CAPITAL LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33521 | RYJET | ŠPANĚLSKO |
          36517 | SAICUS AIR S.L. | ŠPANĚLSKO |
          25502 | SAL EXPRESS | SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV |
          32602 | SANTANA TEXTIL | BRAZÍLIE |
          29057 | SANTA BARBARA (2) | VENEZUELA |
          29825 | SAS INSTITUTE | SPOJENÉ STÁTY |
          32195 | SATA VENEZUELA | VENEZUELA |
          36925 | SEA SA | ARGENTINA |
          35479 | SENTRUS OVERSEAS LTD | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          30170 | SERAIR TRANSWORLD | ŠPANĚLSKO |
          30674 | SEV AEREO POLICIA | ŠPANĚLSKO |
          36232 | SIENNA CORP SERVICES | ŠVÝCARSKO |
          34785 | SIERRA NEVADA CORP. | SPOJENÉ STÁTY |
          36172 | SKM LTD | RAKOUSKO |
          35494 | SKYPLAN FZC | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35092 | SKYWAY LTD. | GRUZIE |
          33719 | SKY AIR WORLD | AUSTRÁLIE |
          32416 | SKY HELICOPTEROS SA | ŠPANĚLSKO |
          29913 | SOLAIRUS AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          11926 | SONAIR ANGOLA | ANGOLA |
          33250 | SOSOLISO A/L (2) | NIGÉRIE |
          19182 | SOTAN | BRAZÍLIE |
          36602 | SOUTH AVIATION INC | SPOJENÉ STÁTY |
          31632 | SOUTH EAST ASIAN | FILIPÍNY |
          4298 | SPANAIR S A | ŠPANĚLSKO |
          28727 | SPENAERO | SPOJENÉ STÁTY |
          31936 | SQUADRON AVTN SVCS | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          1485 | STOCKWOOD V | SPOJENÉ STÁTY |
          30064 | STREAMLINE RUSSIA | RUSKÁ FEDERACE |
          27934 | SUGAR PINE AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          34009 | SUNRIDER CORPORATION | SPOJENÉ STÁTY |
          33679 | SVS AERO COSTA AZAHA | ŠPANĚLSKO |
          11309 | SWIFTAIR ESPANA | ŠPANĚLSKO |
          2638 | SWISS AIR AMBULANCE | ŠVÝCARSKO |
          23071 | S ARGENTINA | ARGENTINA |
          f11131 | Transportes Aereos Tauro, S.A. de C.V. | MEXIKO |
          31288 | TAG AVTN ESPANA | ŠPANĚLSKO |
          34933 | TAILWIND AIRLINES | TURECKO |
          12249 | TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A | BRAZÍLIE |
          22992 | TATARSTAN AIRLINES | RUSKÁ FEDERACE |
          31963 | TAXI FLY GROUP SA | ŠPANĚLSKO |
          35745 | TIANJIN AIRLINES | ČÍNA |
          34198 | TITAN AVAITION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          37007 | TRABAJOS EXTREMENOS | ŠPANĚLSKO |
          35159 | TRAMAS TEXTILES SA | VENEZUELA |
          15453 | TRANSAERO AIRLINES | RUSKÁ FEDERACE |
          34609 | TRANSCON INVESTMENTS | BRAZÍLIE |
          34330 | TRANSPAIS AEREO | MEXIKO |
          36589 | TRANSP AEREOS XALAPA | SPOJENÉ STÁTY |
          28247 | TRANS AER BOLIVIANA | BOLÍVIE |
          36812 | TRINIDAIR UK LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29974 | TURBOR AIR CARGO (2) | SENEGAL |
          34271 | UAML AIR CHARTER | SPOJENÉ STÁTY |
          24765 | UNICASA IND. MOVEIS | BRAZÍLIE |
          27669 | URGEMER CANARIAS SL | ŠPANĚLSKO |
          36046 | USN AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35913 | VESEY AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          29086 | VIM AIRLINES | RUSKÁ FEDERACE |
          35330 | VIRCOP JETS S.L. | ŠPANĚLSKO |
          27339 | VIRGIN BLUE | AUSTRÁLIE |
          30190 | VUELING AIRLINES | ŠPANĚLSKO |
          f10475 | Westair Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          36955 | WINGS JET LTD | MAROKO |
          36586 | WIN WIN SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          35259 | WORLD WIDE AC FERRY | KANADA |
          34390 | WTORRE S.A. | BRAZÍLIE |
          35374 | XTO ENERGY INC | SPOJENÉ STÁTY |
          24793 | ZOREX S.A. | ŠPANĚLSKO |
          24007 | 224TH FLIGHT UNIT | RUSKÁ FEDERACE |
          26560 | 245 PILOT SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          a11479 | Provozovatel používající TAIL NB: N142HC | není znám |
          a11484 | Provozovatel používající TAIL NB: N227CP | není znám |
          a11488 | Provozovatel používající TAIL NB: N371FP | není znám |
          a11490 | Provozovatel používající TAIL NB: N410M | není znám |
          a11517 | Provozovatel používající TAIL NB: N9895 | není znám |
          a11523 | Provozovatel používající TAIL NB: PPBST | není znám |
          a11528 | Provozovatel používající TAIL NB: PRGPA | není znám |
          a11529 | Provozovatel používající TAIL NB: PRPTR | není znám |
          a11531 | Provozovatel používající TAIL NB: VHXCJ | není znám |
          a11552 | Provozovatel používající TAIL NB: VTSTV | není znám |
          a11553 | Provozovatel používající TAIL NB: XAATL | není znám |
          a11556 | Provozovatel používající TAIL NB: XABLZ | není znám |
          a11557 | Provozovatel používající TAIL NB: XACXW | není znám |
          a11559 | Provozovatel používající TAIL NB: XAGMD | není znám |
          a11563 | Provozovatel používající TAIL NB: XASKY | není znám |
          FRANCIE |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          f10002 | Act Two, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10003 | Aerolineas Centrales S.A. de C.V. | MEXIKO |
          32610 | Aerorio Taxi Aereo | BRAZÍLIE |
          30304 | Air Caraibes | FRANCIE |
          36155 | Alatheer Aviation | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          f10726 | Arcadia Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10038 | Au Revoir Air | SPOJENÉ STÁTY |
          f10059 | Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda | BRAZÍLIE |
          f10060 | Aviation 604 AG | ŠVÝCARSKO |
          28417 | AAK COMPANY | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          31724 | AAS EUROPE | FRANCIE |
          31439 | ABC AEROLINEAS SA | MEXIKO |
          28588 | ABDULLAH SAID B. | ŠVÝCARSKO |
          36488 | ABSOLUTE AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          4306 | ACCOR SA | FRANCIE |
          31934 | ACFT MGMT & TRADING | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31617 | ACFT SARL 2 | LUCEMBURSKO |
          35097 | ACTIFLY | FRANCIE |
          f11808 | ADAMS OFFICE LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30027 | ADAM AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          27910 | ADVANCED TRAINING SY | SPOJENÉ STÁTY |
          31600 | AELIS AIR SERVICES | FRANCIE |
          25187 | AERCAP AVIATION | NIZOZEMSKO |
          31643 | AERCAP IRELAND LTD. | IRSKO |
          26891 | AEROGAVIOTA | KUBA |
          33839 | AEROJET MANAGEMENT | NĚMECKO |
          13070 | AEROLINEAS MEXICANAS | MEXIKO |
          25901 | AEROMAR AIRLINES | MEXIKO |
          33014 | AERONEXUS CORP. LTD | JIŽNÍ AFRIKA |
          5461 | AEROSTOCK | FRANCIE |
          30943 | AERO CAPITAL SAS | FRANCIE |
          32371 | AERO JET CORPORATE | FRANCIE |
          31785 | AERO SAINT EXUPERY | FRANCIE |
          22257 | AERO SERVICES LF | FRANCIE |
          28041 | AERO SVC CORPORATE | FRANCIE |
          8491 | AERO SVC EXECUTIVE | FRANCIE |
          22072 | AERO VISION SARL LF | FRANCIE |
          31023 | AFRIJET | GABON |
          30336 | AFRIJET AIRLINES(2) | NIGÉRIE |
          28604 | AFRIQIYAH AIRWAYS | LIBYE |
          1769 | AIGLE AZUR | FRANCIE |
          2496 | AIRBUS OPER. SAS | FRANCIE |
          308 | AIRBUS SAS | FRANCIE |
          24094 | AIRBUS TRANSPORT | FRANCIE |
          30562 | AIRCRAFT SALE&LEASE | LUCEMBURSKO |
          32884 | AIRCRAFT SUPPORT | LIBANON |
          31015 | AIREDALE ENTERPRISE | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          18045 | AIRFLEET CREDIT | SPOJENÉ STÁTY |
          18982 | AIRFLITE | SPOJENÉ STÁTY |
          26897 | AIRLINAIR | FRANCIE |
          182 | AIR AFFAIRES GABON | GABON |
          28237 | AIR AFFAIRES TWINJET | FRANCIE |
          36975 | AIR ALBATROS SAS | FRANCIE |
          186 | AIR ALGERIE | ALŽÍRSKO |
          35192 | AIR ARABIA MAROC | MAROKO |
          28684 | AIR ASIA | MALAJSIE |
          29420 | AIR AUSTRAL 2 | FRANCIE |
          35175 | AIR BOTSWANA CO.BW | BOTSWANA |
          30592 | AIR BURKINA (2) | BURKINA FASO |
          29815 | AIR CAIRO | EGYPT |
          33288 | AIR CORPORATE FRANCE | FRANCIE |
          30879 | AIR DECCAN | INDIE |
          32290 | AIR DIVISION KAZAKH | KAZACHSTÁN |
          227 | AIR FRANCE | FRANCIE |
          231 | AIR GEFCO | FRANCIE |
          f877 | AIR GUYANE | FRANCIE |
          35198 | AIR GUYANE 2 | FRANCIE |
          32175 | AIR HORIZON (TOGO) | TOGO |
          36015 | AIR INDEPENDENCE LO | RAKOUSKO |
          30281 | AIR IVOIRE (2) | POBŘEŽÍ SLONOVINY |
          31977 | AIR KING JET | ŠVÝCARSKO |
          32016 | AIR LEASING | KAMERUN |
          252 | AIR MADAGASCAR | FRANCIE |
          30708 | AIR MANA | FRANCIE |
          261 | AIR MAURITIUS | MAURICIUS |
          24636 | AIR MEDITERRANEE | FRANCIE |
          12060 | AIR ND | FRANCIE |
          24430 | AIR PRINT | LUCEMBURSKO |
          5998 | AIR SAINT PIERRE | FRANCIE |
          31913 | AIR SARINA | ŠVÝCARSKO |
          2564 | AIR SENEGAL INTL | SENEGAL |
          5636 | AIR SEYCHELLES | SEYCHELY |
          26152 | AIR SRPSKA | BOSNA A HERCEGOVINA |
          34196 | AIR SWIFT LTD. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          25943 | AIR TAHITI NUI | FRANCIE |
          31078 | AIR TURQUOISE SAS | FRANCIE |
          12593 | AIR VENDEE INVEST | FRANCIE |
          34296 | AIR WING LTD | BELIZE |
          32481 | AIR 26 | ANGOLA |
          36825 | AKDN LOGISTIQUE | FRANCIE |
          26963 | AK BARS AERO OJSC | RUSKÁ FEDERACE |
          f10019 | ALA Services, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          21699 | ALCATEL USA | SPOJENÉ STÁTY |
          17947 | ALENIA AEROSPAZIO | ITÁLIE |
          33660 | ALFA AIR (GM) | MAROKO |
          32632 | ALLJETS CAPITAL AVV | RUSKÁ FEDERACE |
          5117 | ALL NIPPON AIRWAYS | JAPONSKO |
          32601 | ALPHA CHARLIE | SPOJENÉ STÁTY |
          35733 | ALPHA GOLF AVIATION | MONAKO |
          36010 | ALPHA JET (ALABAMA) | SPOJENÉ STÁTY |
          34201 | ALPHA STAR AVTN SVCS | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          26287 | ALTONA | ŠVÝCARSKO |
          2987 | ALTRIA CLIENT SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          35920 | ALWAFEER AIR | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          8231 | AL ANWAE TRADING | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          28640 | AL MISEHAL GROUP | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          24197 | AL NASSR LTD | ŠVÝCARSKO |
          30177 | AL-GHAZZAWI (N35GZ) | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          27005 | AL-GHAZZAWI (N727GG) | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          f836 | AMERICAN EAGLE | SPOJENÉ STÁTY |
          34234 | AMERICAN ELECTRIC | SPOJENÉ STÁTY |
          8928 | AMERICAN HOME PROD | SPOJENÉ STÁTY |
          25806 | AMERIDAIR | FRANCIE |
          35837 | AMER GROUP | EGYPT |
          36212 | AMJET EXECUTIVE AVTN | ŘECKO |
          32857 | ANCFCC | MAROKO |
          32747 | ANGODIS | ANGOLA |
          34393 | ANISTANTE HOLDING | KYPR |
          30530 | AOSKY CORPORATION | SPOJENÉ STÁTY |
          f10036 | APiGroup, Inc | SPOJENÉ STÁTY |
          984 | APACHE AVIATION | FRANCIE |
          6188 | APEX OIL | SPOJENÉ STÁTY |
          34185 | AQUARIUS AVIATION | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          406 | ARKIA ISRAEL AL | IZRAEL |
          22917 | ARLINGTON ACFT (AZ) | SPOJENÉ STÁTY |
          28382 | ARMAVIA AVIACOMPANY LLC | ARMÉNIE |
          20337 | ARTEMIS SA | FRANCIE |
          29210 | ASECNA (SENEGAL) | SENEGAL |
          8624 | ASHMAWI AVIATION | ŠPANĚLSKO |
          22135 | ATLANTA JET | SPOJENÉ STÁTY |
          30506 | ATLAS BLUE | MAROKO |
          36380 | AVANGARD AVTN LTD | RUSKÁ FEDERACE |
          17951 | AVDEF | FRANCIE |
          34589 | AVEL BRAO | FRANCIE |
          29467 | AVIALAIR | FRANCIE |
          35748 | AVIAMARKET LIMITED | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11782 | AVIATION ASSOCIATES LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          29399 | AVIATION CAPITAL GRP | SPOJENÉ STÁTY |
          26160 | AVIATION CMP | KANADA |
          34340 | AVIATION INC | SPOJENÉ STÁTY |
          33992 | AVIATION PARTNERS 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          33748 | AVIATION STARLINK(2) | KANADA |
          33558 | AVIA TREASURY GMBH | RAKOUSKO |
          25574 | AVIENT AVIATION | ZIMBABWE |
          33199 | AVIENT LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34211 | AVIJET UK LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36345 | AVIONAC FRANCE | FRANCIE |
          f1026 | AVIOR | není znám |
          23721 | AVIREX | GABON |
          33168 | AVTEX AIR SERVICES | AUSTRÁLIE |
          31420 | AWSAJ AVIATION SVCS | LIBYE |
          27710 | AXIS AIRWAYS | FRANCIE |
          36972 | AZUL LINHAS AEREAS | BRAZÍLIE |
          9347 | Barron International Holding | LUCEMBURSKO |
          f10079 | Beach Capital Management | SPOJENÉ STÁTY |
          f10082 | BelAir Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11004 | Billion Mark Ltd. | HONGKONG |
          f10878 | Blue Vista, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10647 | Bolloré SA | není znám |
          f10834 | Boulder Aviation Management | SPOJENÉ STÁTY |
          31430 | BALTIC JET AIRCOMP. | LOTYŠSKO |
          22230 | BANCO SAFRA SA | BRAZÍLIE |
          12083 | BANGKOK AIRWAYS | THAJSKO |
          23830 | BB AVIATION INC. | ŠVÝCARSKO |
          35267 | BELL FINANCIAL CORP | VENEZUELA |
          7723 | BELL TEXTRON | SPOJENÉ STÁTY |
          28608 | BERGAIR | ŠVÝCARSKO |
          27140 | BERKUT AIR | KAZACHSTÁN |
          24101 | BERLYS AERO SA | LUCEMBURSKO |
          36116 | BEST AERO HANDLING | RUSKÁ FEDERACE |
          32888 | BEST AVIATION LTD | BANGLADÉŠ |
          35950 | BF JET AIR | GHANA |
          27458 | BHG FLIGHTS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32788 | BISMILLAH AIRLINES | BANGLADÉŠ |
          26292 | BIZAIR LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          25627 | BLUE HERON AVIATION | ŠVÝCARSKO |
          36583 | BLUE HORIZON INV. | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          28677 | BLUE LINE | FRANCIE |
          36706 | BLUE LINE 2 | FRANCIE |
          33691 | BONEL MARKETING S.A. | ŠVÝCARSKO |
          30067 | BONGRAIN BENELUX | BELGIE |
          25099 | BOOGIE PERFORMANCE | FRANCIE |
          30550 | BOSNIA AIRLINES | BOSNA A HERCEGOVINA |
          4790 | BOUYGUES | FRANCIE |
          35724 | BRASIF SA | BRAZÍLIE |
          34825 | BRASSBOX | UKRAJINA |
          34276 | BRASS BOX LTD | KYPR |
          21446 | BREITLING | ŠVÝCARSKO |
          637 | BRITAIR | FRANCIE |
          8153 | BRUME | FRANCIE |
          35615 | BUGHSAN GROUP | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          32896 | BUMI RESOURCES | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          36301 | BUQUEBUS | ARGENTINA |
          32260 | BUREAU POLICE AERO. | FRANCIE |
          35325 | BURGAN DRILLING COMP | KUVAJT |
          31315 | BURMESTER OVERSEAS | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          32497 | BUSINESS AVIATION LG | BELGIE |
          32630 | BUSINESS AVIATION 2 | KONGO |
          34152 | BUSI JET INTL. | ŠVÝCARSKO |
          f10061 | B H Aviation Ltd | SPOJENÉ STÁTY |
          34289 | B2 FLIGHT LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31812 | Cephalon | SPOJENÉ STÁTY |
          f10556 | Challenger Management LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10128 | Corporate Flight Alternatives, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          32578 | CALVIN KLEIN STUDIO | SPOJENÉ STÁTY |
          31994 | CANADIAN NAT RAILWAY | KANADA |
          28583 | CAPELINK ESTABLISH. | ŠVÝCARSKO |
          9122 | CARTIER EUROPE | NIZOZEMSKO |
          34144 | CASAM SARL | FRANCIE |
          33321 | CEIBA | ROVNÍKOVÁ GUINEA |
          34236 | CENTERAVIA LLC | UKRAJINA |
          29635 | CENTRAL MANAGMT SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          36944 | CERTECO ENGINEERING | RAKOUSKO |
          26842 | CFPR | FRANCIE |
          35242 | CFS AIR LLC (N228KT) | SPOJENÉ STÁTY |
          20711 | CGTM | FRANCIE |
          35943 | CHALLENGE AERO LLC A | UKRAJINA |
          28926 | CHC HELICOPTERS | JIŽNÍ AFRIKA |
          29049 | CHC HELICOPTERS INTL | KANADA |
          29834 | CHINA CARGO AIRLINES | ČÍNA |
          12141 | CHINA EASTERN | ČÍNA |
          31087 | CHURCHILL AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31221 | CHURCHILL FINANCE | FRANCIE |
          35640 | CINER HAVA TASIMACIL | TURECKO |
          f11398 | CLEVELAND PEAK LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35400 | CLUB 17 S.A. | RUSKÁ FEDERACE |
          36697 | CNRS-SAFIRE | FRANCIE |
          799 | COCA COLA | SPOJENÉ STÁTY |
          35668 | COLT INTL EUROPE | ŠVÝCARSKO |
          36110 | COLT TAXI AEREO LTDA | BRAZÍLIE |
          36701 | COMFORT JET AVT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          4796 | COMILOG | GABON |
          f826 | COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français | není znám |
          28584 | COMPANY TAWIQ | ŠVÝCARSKO |
          28585 | COMPAR FOUNDATION | ČERNÁ HORA |
          6535 | CONSOLIDATED CONTRTS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          8338 | COPLEY NEWSPAPERS | SPOJENÉ STÁTY |
          26244 | CORPORATE AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          36029 | CORPORATE JETS CA | SPOJENÉ STÁTY |
          31680 | CORP JET MGMT | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          6369 | CORSAIR FRANCE | FRANCIE |
          10054 | CORSE MEDITERRANEE | FRANCIE |
          12219 | COX ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          35062 | CPI AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31073 | CP MANAGEMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          3513 | CROWN EQUIPMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          35631 | CSC TRANSPORT | SPOJENÉ STÁTY |
          862 | CUBANA | KUBA |
          f10134 | Dankjold Reed Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          27183 | Dartswift Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          1139 | Dassault falcon jet | SPOJENÉ STÁTY |
          35657 | Dédalus Administração e Participações Ltda. | BRAZÍLIE |
          27974 | DAALLO AIRLINES 2 | DŽIBUTSKO |
          33242 | DALCAM LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36063 | DALIA AIR | MAROKO |
          31467 | DALIA AIRLINES | LUCEMBURSKO |
          3932 | DALLAH ALBARAKA | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          32855 | DANA EXECUTIVE JETS | SÝRIE |
          34168 | DARTE HOLDINGS | RUSKÁ FEDERACE |
          18972 | DASSAULT AVIATION | FRANCIE |
          1058 | DASSAULT FALCON SERV | FRANCIE |
          f11471 | DCI CONSULTANTS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32809 | DEAN PHILLIPS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          11638 | DECAUX | FRANCIE |
          35752 | DECCAN CARGO | THAJSKO |
          35353 | DELMUN AVIATION SVCS | BAHRAJN |
          31582 | DE ROUBIN JEAN | FRANCIE |
          27665 | DIAMAIR | ŠVÝCARSKO |
          32494 | DIEXIM EXPRESSO AV. | ANGOLA |
          35356 | DISTANT HORIZON | IZRAEL |
          22389 | DOUANES FRANCAISES | FRANCIE |
          7028 | DOW CHEMICAL | SPOJENÉ STÁTY |
          24571 | DSWA | SPOJENÉ STÁTY |
          30876 | DUBROVNIK AIRLINES | CHORVATSKO |
          31133 | DUNMORE HOMES | SPOJENÉ STÁTY |
          35069 | DUPONT FABROS DEV | SPOJENÉ STÁTY |
          31577 | D & D AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10175 | Emax Oil Company | SPOJENÉ STÁTY |
          f11897 | Executive Aircraft Services | LIBANON |
          35820 | EAGLES AVTN MGNT | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35705 | EAGLE AVIATION EUROP | FRANCIE |
          9703 | EARTH STAR | SPOJENÉ STÁTY |
          34303 | EASTINDO | INDONÉSIE |
          31743 | EAST STAR AIRLINES | ČÍNA |
          33902 | EASYFLY SA | KOLUMBIE |
          2850 | EASYJET SWITZERLAND | ŠVÝCARSKO |
          33728 | EASY FLY VIP CHARTER | LIBANON |
          32591 | EBONY SHINE | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          29279 | ECUATORIAL CARGO | ROVNÍKOVÁ GUINEA |
          31985 | EGYPT JET AVIATION | EGYPT |
          36277 | ELAN FINANCE MNGT | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          25120 | ELBRUS-AVIA AIR ENT. | RUSKÁ FEDERACE |
          23028 | ELI'S BREAD | SPOJENÉ STÁTY |
          32311 | ELYSAIR-OPENSKIES | FRANCIE |
          1013 | EMERSON ELECTRIC | SPOJENÉ STÁTY |
          36295 | ENHANCE AERO | FRANCIE |
          36764 | EOLO PLUS | MEXIKO |
          32775 | EQUAFLIGHT SERVICE | KONGO |
          34778 | EQUAJET | KONGO |
          32084 | EQUATORIAL GUINEA | ROVNÍKOVÁ GUINEA |
          30005 | EURL JC DARMON | FRANCIE |
          34741 | EUROPEAN FLIGHT | ŠVÉDSKO |
          27518 | EUROPE AIRPOST | FRANCIE |
          34293 | EURO EXEC Aviation Services LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35725 | EURO JET INTL LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35054 | EVOLEM AVIATION SAS | FRANCIE |
          f10181 | EWA Holdings LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36448 | EXECUTIVE AIRSHARE | SPOJENÉ STÁTY |
          28587 | EXECUTIVE JET A/C | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          25073 | EXECUTIVE JET CHRTR | NĚMECKO |
          29282 | EXECUTIVE JET SRVCS | DÁNSKO |
          26060 | EXECUTIVE WINGS HE | EGYPT |
          32827 | EXEC JET SOLUTIONS | SPOJENÉ STÁTY |
          31131 | EXPRESS CAMEL | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          f10194 | Fjet Management, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10203 | Fletcher Jones Management Group | SPOJENÉ STÁTY |
          25553 | FALCON AIR EXPRESS | SPOJENÉ STÁTY |
          15665 | FAL HOLDINGS ARABIA | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          31310 | FARNER AIRWINGS | ŠVÝCARSKO |
          34313 | FA 116 OU FA 137 INC | ŠVÝCARSKO |
          15911 | FC AVIATION | FRANCIE |
          1147 | FEDERAL EXPRESS | SPOJENÉ STÁTY |
          f10191 | FHC Flight Services LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          28540 | FIA (PARIS) | FRANCIE |
          34669 | FIREFLY | MALAJSIE |
          32846 | FIRST COMMERCIAL | SPOJENÉ STÁTY |
          21075 | FISHER SCIENTIFIC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10762 | FJ20-166, dba Peregrine Jet, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31665 | FLEET INT AVTN & FIN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35764 | FLEET MGT AIRWAYS SA | ŠVÝCARSKO |
          21504 | FLICAPE PTY LTD | JIŽNÍ AFRIKA |
          27942 | FLIGHTEXEC | KANADA |
          31640 | FLIGHTINVEST | LUCEMBURSKO |
          8542 | FLIGHT LEVELS | SPOJENÉ STÁTY |
          31058 | FLIGHT TEST CONSULT. | ŠVÝCARSKO |
          30136 | FLYBABOO | ŠVÝCARSKO |
          30343 | FLYING BIRD | FRANCIE |
          29223 | FLYING FINN OY | FINSKO |
          31775 | FLYING M | SPOJENÉ STÁTY |
          33632 | FLYMEX | MEXIKO |
          30372 | FLY AIR SA | FRANCIE |
          34874 | FLY AVIATION SVCS | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          28511 | FLY EXEC | LIBANON |
          33626 | FLY 18 | ŠVÝCARSKO |
          31116 | FOCUS AIR USA | SPOJENÉ STÁTY |
          32322 | FORTUNE AIR | JIŽNÍ AFRIKA |
          29147 | FOX AVIATION CANADA | KANADA |
          f11353 | FRC HOLDING INC V | SPOJENÉ STÁTY |
          f10651 | FREESCALE CORP AVIATION | není znám |
          35426 | FTC CONSULTING AG | ŠVÝCARSKO |
          2804 | FUTURA TRADING | FRANCIE |
          27867 | FUTURE ELECTRONICS | KANADA |
          f10223 | Glacial Energy | SPOJENÉ STÁTY |
          32621 | GABON AIRLINES | GABON |
          36117 | GAETAIR SARL | ŠVÝCARSKO |
          31746 | GALAXY AIRLINES | JAPONSKO |
          32749 | GEASA | ROVNÍKOVÁ GUINEA |
          36630 | GEM AVIATION AVV | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          17928 | GENEL HAVACILIK | TURECKO |
          34971 | GEORGETOWN INTERSTAT | SPOJENÉ STÁTY |
          23693 | GEORGIAN AIRWAYS | GRUZIE |
          35885 | GEORGIAN STAR | GRUZIE |
          9002 | GIE ATR | FRANCIE |
          22850 | GIORI ROBERTO | MONAKO |
          f11804 | GLOBAL CHALLENGER LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30539 | GLOBAL FLIGHT SRVS | SPOJENÉ STÁTY |
          32997 | GLOBAL JET INTL | AUSTRÁLIE |
          36576 | GLOBAL THIRTEEN | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          22659 | GOVERNMENT MONTENEGR | ČERNÁ HORA |
          36865 | GO AIRLINES (INDIA) | INDIE |
          f11352 | GREAT BUY INC | SPOJENÉ STÁTY |
          37102 | GROUPE ONA | MAROKO |
          f11448 | GYPSY BABY LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11426 | G & L AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          f1434 | Horta, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31731 | HALCYONAIR | KAPVERDY |
          5362 | HALLIBURTON | SPOJENÉ STÁTY |
          33959 | HASSANCO S.A. | ŠVÝCARSKO |
          33342 | HEAVYLIFT CONGO | KONGO |
          f11024 | HENDRICK MOTORSPORTS | SPOJENÉ STÁTY |
          36374 | HERMES EXECUTIVE | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          21365 | HILL-ROM | SPOJENÉ STÁTY |
          36615 | HONG KONG AIRLINES | ČÍNA |
          f10659 | HSBC | není znám |
          f11464 | HYPERION AIR INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10263 | Ithaca LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31795 | IBL AVIATION | MAURICIUS |
          24848 | ICEC TOUR SPOL | ČESKÁ REPUBLIKA |
          21442 | IGN INST GEO NAT LF | FRANCIE |
          29661 | IKAROS AVIATION AVV | UKRAJINA |
          36740 | IMD AIRWAYS | ŠPANĚLSKO |
          31965 | INDIGO (VI) | INDIE |
          34829 | INDONESIA AIRASIA | INDONÉSIE |
          36832 | INDUSTRY EAST EUROPE | ŠVÝCARSKO |
          33071 | INDUSTR. AERONAUTICA | KOLUMBIE |
          33559 | INDYCAR AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          34222 | INLOGS INTERNATIONAL | NEURČEN |
          23792 | INTERCON USA | SPOJENÉ STÁTY |
          31081 | INTERFACE OPS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32801 | INTERJET ABC | MEXIKO |
          33654 | INTER AMERICAN | ANGOLA |
          32524 | INVESTAVIA | KAZACHSTÁN |
          30463 | IRAQI AIRWAYS (2) | IRÁK |
          33890 | ISLENA AIRLINES (2) | HONDURAS |
          21879 | ISRAIR LTD | IZRAEL |
          30038 | IXAIR | FRANCIE |
          f10277 | Jereissati Participacoes S/A | BRAZÍLIE |
          28006 | JAPAT | ŠVÝCARSKO |
          31296 | JAZEERA AIRWAYS | KUVAJT |
          32986 | JBS CONSULTING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36959 | JB AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31772 | JCAS | ŠVÝCARSKO |
          26998 | JDP FRANCE | FRANCIE |
          36413 | JEREISSATI CENTROS | BRAZÍLIE |
          30566 | JETSTAR ASIA | SINGAPUR |
          31137 | JETS RENT AVTN | FRANCIE |
          30713 | JET AVIATION BASEL | ŠVÝCARSKO |
          30385 | JET AVIATION FZCO | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          26911 | JET BLUE AIRWAYS | SPOJENÉ STÁTY |
          32217 | JET CRUISING | LUCEMBURSKO |
          34614 | JET DIRECT AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          33651 | JET LITE INDIA LTD | INDIE |
          33015 | JET MANAGEMENT SA | ŠVÝCARSKO |
          33769 | JET ONE JSC | KAZACHSTÁN |
          32848 | JET PREMIER ONE | ŠVÝCARSKO |
          26479 | JET 2000 | RUSKÁ FEDERACE |
          31581 | JET4YOU | MAROKO |
          29395 | JR EXECUTIVE | LIBANON |
          31595 | JSC "Premier Avia | RUSKÁ FEDERACE |
          6510 | KALAIR LTD. | SPOJENÉ STÁTY |
          34887 | KALDERON LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          28504 | KARTHAGO AIRLINES | TUNISKO |
          34348 | KARTHAGO PRIVATE JET | TUNISKO |
          30709 | KAZAVIA | KAZACHSTÁN |
          29190 | KBBD | SPOJENÉ STÁTY |
          32381 | KB HOME | SPOJENÉ STÁTY |
          12778 | KELOWNA FLIGHTCRAFT | KANADA |
          11467 | KFC MANAGEMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          7129 | KINGDOM HOLDING CO | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          34843 | KOSTAR AIRLINES | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          35727 | KREDEL INTERNATIONAL | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          9858 | KROLL G | ŠVÝCARSKO |
          f10290 | KW Flight, LLC / Central Missouri Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10875 | Layla Jet | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10304 | Luciano Antonio Zogbi | BRAZÍLIE |
          1971 | LABORATOIRE ASL | FRANCIE |
          30455 | LAS VEGAS JET | SPOJENÉ STÁTY |
          33111 | LAYAN INTL. | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          30595 | LEACH CAPITAL | SPOJENÉ STÁTY |
          13358 | LIBYAN AIR CARGO | LIBYE |
          4489 | LIMITED STORES | SPOJENÉ STÁTY |
          f904 | LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS | KOLUMBIE |
          37074 | LITTLE AVIATION PTY | SPOJENÉ STÁTY |
          1752 | LOCKHEED MARTIN (GA) | SPOJENÉ STÁTY |
          25272 | LOTUS AIR | EGYPT |
          33450 | LOV'AIR AVIATION | FRANCIE |
          24211 | LOWA LTD | SPOJENÉ STÁTY |
          28079 | LOYD'S BUSINESS JETS | POLSKO |
          f10303 | LR Enterprises Management LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          37092 | LUIS FUENMAYOR | SPOJENÉ STÁTY |
          31034 | LUKOIL-AVIA SWISS | ŠVÝCARSKO |
          29070 | LUXFLIGHT EXECUTIVE | LUCEMBURSKO |
          37071 | LX AVIATION (SPV)LTD | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          19696 | LYRECO | FRANCIE |
          f11360 | LYS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10306 | Macbens Patrimonial Ltda | BRAZÍLIE |
          30280 | Marsico Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10313 | Mendota Aircraft Management | SPOJENÉ STÁTY |
          28010 | Mondoil | SPOJENÉ STÁTY |
          34423 | MACAU JET INTL | MACAO |
          26383 | MAGIC CONDOR LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f11359 | MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC | SPOJENÉ STÁTY |
          29993 | MAG AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          34992 | MAINSAIL TRADING 93 | JIŽNÍ AFRIKA |
          32078 | MALIBU CONSULTING | SPOJENÉ STÁTY |
          34975 | MALU AVIATION | KONGO |
          34019 | MANO RIVER | SPOJENÉ STÁTY |
          37003 | MARITIME INVESTMENT | MONAKO |
          36263 | MAROC TELECOM | MAROKO |
          1831 | MARTIN BAKER | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32707 | MASC AIR LTD | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          35100 | MASTERJET | ŠVÝCARSKO |
          27014 | MASTERJET SWITZ. | ŠVÝCARSKO |
          34840 | MASWINGS SDN. BHD. | MALAJSIE |
          33238 | MAURITANIA AIRWAYS | MAURITÁNIE |
          30315 | MCKINLEY ACFT HLDNG | SPOJENÉ STÁTY |
          31545 | MDA SAS | FRANCIE |
          1855 | MEA AIR LIBAN | LIBANON |
          9689 | MELVIN SIMON | SPOJENÉ STÁTY |
          21443 | METEO-FRANCE | FRANCIE |
          31140 | ME LEASING | SPOJENÉ STÁTY |
          28986 | MHS AVIATION SDN BHD | MALAJSIE |
          36859 | MIDAS AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          29971 | MIDDLE EAST JET SVCS | LIBANON |
          24019 | MID EAST JET | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          34821 | MILLETREIZE | FRANCIE |
          26724 | MILLION AIR SALT LAK | SPOJENÉ STÁTY |
          617 | MIL BRAZIL | BRAZÍLIE |
          702 | MIL CANADA | KANADA |
          36031 | MIL ECUADOR AIRFORCE | EKVÁDOR |
          1098 | MIL FRANCE | FRANCIE |
          35609 | MINISTRY DEF SLOVENI | SLOVINSKO |
          36033 | MISH AVIATION SVCS | GHANA |
          31556 | MISTRAL AEREO | KANADA |
          31331 | MITRE AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          7764 | MOET HENNESSY | FRANCIE |
          35060 | MOISEEV ALEX | MONAKO |
          32755 | MONTROSE GLOBAL | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35455 | MONT BLANC AVIATION | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          7058 | MORRIS COMMUNICATION | SPOJENÉ STÁTY |
          f11405 | MOSS JERONE S TRUSTEE | SPOJENÉ STÁTY |
          33834 | M. SQUARE AVIATION | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f1000 | NAM AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          31025 | NATASHA ESTABLISMENT | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          f11816 | NATIONAL AIR CARGO GROUP INC | SPOJENÉ STÁTY |
          26668 | NATIONAL AIR SERVICE | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          28966 | NATIONAL AVIATION 2 | EGYPT |
          34727 | NATIONAL CITY COMM | SPOJENÉ STÁTY |
          f11468 | NAVAIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31097 | NEBULA LTD. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          32626 | NEWCASTLE AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          32424 | NEW AXIS AIRWAYS | FRANCIE |
          34651 | NEW CAIRO REAL EST | EGYPT |
          35373 | NEXT GENERATION VENT | SPOJENÉ STÁTY |
          31199 | NISSAN C/O ACI PACIF | SPOJENÉ STÁTY |
          32959 | NOFA | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          32963 | NORDEX AIR | RUSKÁ FEDERACE |
          27993 | NORTHERN JET MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          10326 | NOUVELAIR TUNISIE | TUNISKO |
          30574 | NOVARTIS GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          33212 | NPM MANAGEMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          22190 | NWT AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          36629 | NW NORDWEST | ŠVÝCARSKO |
          32861 | NY JETS TRANSPORTER | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          31770 | N304RJ | SPOJENÉ STÁTY |
          32270 | N349BA | SPOJENÉ STÁTY |
          32370 | N72RK | SPOJENÉ STÁTY |
          f10505 | Oakmont Holdings, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10340 | Oakwood Books, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          31395 | Outpost International, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32859 | Ovlas sa | NIGÉRIE |
          29465 | OAKMONT HOLDINGS | SPOJENÉ STÁTY |
          30908 | OCANA ASSETS LTD | SPOJENÉ STÁTY |
          28984 | OLDBURY HOLDINGS | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35132 | OMEGA VII | FRANCIE |
          34603 | OMYA INTERNATIONAL | ŠVÝCARSKO |
          36166 | ONEXP | DÁNSKO |
          30957 | ONE THIRTY NINE | LUCEMBURSKO |
          34623 | OPEN SKY AVIATION | LIBANON |
          31341 | ORIENT GLOBAL AVTN | SINGAPUR |
          36943 | ORION AIR GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          28050 | OUTFITTER AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          4139 | OYONNAIR | FRANCIE |
          31264 | O AIR | FRANCIE |
          f10350 | Pacific Coast Feather Company | SPOJENÉ STÁTY |
          30188 | Pacific Connection Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          25856 | PACE CARGO ENTERRP | SPOJENÉ STÁTY |
          31966 | PALMAIR AVIATION | MAROKO |
          23365 | PALMALI HAVA TASI | TURECKO |
          36039 | PARADOX SECURITY SYS | KANADA |
          26289 | PARAFFIN AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          29999 | PARC AVIATION | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          12312 | PARTNERSHIP 35 55 | SPOJENÉ STÁTY |
          36994 | PEABODY ENERGY | SPOJENÉ STÁTY |
          35524 | PETRO AIR | LIBYE |
          34403 | PHEEBE LIMITED | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33969 | PHENOMAIR | FRANCIE |
          29691 | PINNACLE AIR GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          32252 | PLANET AVIATION UU | RUSKÁ FEDERACE |
          f11455 | PLEASANT AIRCRAFT LEASING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35779 | POONAWALLA AVIATION | INDIE |
          2176 | PPG INDUSTRIES | SPOJENÉ STÁTY |
          32060 | PREMIER AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          36197 | PRESTIGE JET JORDAN | JORDÁNSKO |
          32374 | PRINCELY JETS LTD. | PÁKISTÁN |
          35401 | PRINCESS AVIATION DT | TUNISKO |
          24429 | PRIVATAIR SA | ŠVÝCARSKO |
          35093 | PRIVATE JETS LUXEMB. | LUCEMBURSKO |
          28189 | PROAIR CHARTER | NĚMECKO |
          36931 | PSD | FRANCIE |
          f11206 | PVM Management LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          22432 | QATAR AMIRI FLIGHT | KATAR |
          35828 | Related Companies | SPOJENÉ STÁTY |
          f10385 | Rex Realty Co | SPOJENÉ STÁTY |
          f10387 | Rio Bonito Comunicacao Ltda | BRAZÍLIE |
          f10391 | Roux Investment Mngt Co | SPOJENÉ STÁTY |
          1427 | RAININ AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          36817 | RCR JETS AG | ŠVÝCARSKO |
          f11026 | RD HUBBARD ENTERPRISES INC. | SPOJENÉ STÁTY |
          34087 | REAL EXECUTIVE GMBH | ŠVÝCARSKO |
          31655 | REATEX INVEST | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36241 | REC HAVACILIK | TURECKO |
          28265 | REGIONAL CAE | FRANCIE |
          2232 | REGOURD AVIATION | FRANCIE |
          23719 | RIDA AVIATION LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          34680 | RJH ADVISORY | SPOJENÉ STÁTY |
          31630 | RJM EXPLOITATION | ČAD |
          f10973 | RJ CORMAN Aviation Services LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32627 | RNV ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          31978 | ROMEO MIKE AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          30374 | RONSO SA DE CV | MEXIKO |
          31808 | ROTOR TRADE 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          31026 | ROUST TRADING | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          36887 | ROUTE 450 INVESTMENT | BRAZÍLIE |
          27737 | ROXBURY TECHNOLOGIES | ŠVÝCARSKO |
          258 | ROYAL AIR MAROC | MAROKO |
          35879 | RUBICON AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10403 | Skye Gryphon, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10419 | Stephens Investment Holdings LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10420 | Steven P. Jobs | SPOJENÉ STÁTY |
          f11008 | Success Master Ltd. | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          33152 | SAAD AIR LTD | BAHRAJN |
          22756 | SABRINA FISHERIES | SPOJENÉ STÁTY |
          27640 | SAESA | ŠPANĚLSKO |
          f11791 | SAF FLIGHT LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          34967 | SAINTEX AERO SARL | FRANCIE |
          25946 | SALEM AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          5373 | SATENA | KOLUMBIE |
          36114 | SAUCAR LIMITED | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          5432 | SAUDI OGER | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          20462 | SBD BRETONNE DEVELOP | FRANCIE |
          31959 | SBM GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          32560 | SCD BV | NIZOZEMSKO |
          36518 | SCHILKE ADRIAN | KANADA |
          28744 | SCHREINER CAMEROUN | KAMERUN |
          12316 | SCI MANAGEMENT CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          31358 | SCM ARUBA A.V.V. | ARUBA, NIZOZEMSKÉ ANTILY |
          32411 | SCOTTS MIRACLE-GRO | SPOJENÉ STÁTY |
          22328 | SECURITE CIVILE LF | FRANCIE |
          22291 | SEFA FRANCE | FRANCIE |
          36018 | SEGERIS CAPITAL LTD | BRAZÍLIE |
          1249 | SELIA | FRANCIE |
          31182 | SENTINEL AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          27881 | SERLUX | LUCEMBURSKO |
          33112 | SEVENTH SENSE STAR | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          35652 | SFD RUSSIA | RUSKÁ FEDERACE |
          24337 | SHAR INK | RUSKÁ FEDERACE |
          30513 | SICHUAN AIRLINES (3) | ČÍNA |
          5468 | SIGAIR LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          34418 | SIGMAR AVIATION | IRSKO |
          32728 | SILVER VENTURES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          32892 | SIRTE OIL COMPANY | LIBYE |
          24200 | SIT-SET AG | ŠVÝCARSKO |
          35424 | SJ MANAGEMENT LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          6508 | SKYBIRD AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          30105 | SKYTRADERS PTY | AUSTRÁLIE |
          34050 | SKYWAY LTD | RUSKÁ FEDERACE |
          27746 | SK TRAVEL | SPOJENÉ STÁTY |
          35371 | SL Management | SPOJENÉ STÁTY |
          32149 | SMART AVIATION | FRANCIE |
          32805 | SMART AVIATION HE | EGYPT |
          29738 | SNC BOETOS | FRANCIE |
          30770 | SNC CAVOK | FRANCIE |
          31695 | SN AIR MALI | MALI |
          33859 | SOBEYS GROUP | KANADA |
          3517 | SOFAXIS | FRANCIE |
          22730 | SOGERMA | FRANCIE |
          26645 | SONNIG | ŠVÝCARSKO |
          26378 | SOUTHERN AIRLINES | NIGÉRIE |
          21791 | SOUTHERN CROSS INTL | NIZOZEMSKO |
          5752 | SOUTHERN CROSS USA | SPOJENÉ STÁTY |
          35993 | SPACEWING COMPANY | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          17921 | SPECIALISED TRANSP. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          27840 | SPHINX WINGS | ŠVÝCARSKO |
          32789 | SPRINGWAY LTD | RUSKÁ FEDERACE |
          34595 | SPRING MOUNTAIN (2) | SPOJENÉ STÁTY |
          32899 | SRIWIJAYA WORLD FUEL | SINGAPUR |
          26231 | STAFF AIR SERVICE | FRANCIE |
          2574 | STARJET AVIATION | ŠVÝCARSKO |
          24204 | STARLING AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          32368 | STARLINK AVIATION | KANADA |
          31400 | STARR EQUIPMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          35477 | STAR AIRWAYS ALBANIA | ALBÁNIE |
          31596 | STAR FLYER INC | JAPONSKO |
          35421 | STAR JET LTD | SPOJENÉ STÁTY |
          28169 | STATE AIR BERKUT | KAZACHSTÁN |
          28156 | STEELCASE | SPOJENÉ STÁTY |
          32436 | STENSRUD VENTURES | SPOJENÉ STÁTY |
          33040 | STORMJETS SA | ŠVÝCARSKO |
          4488 | STRASBOURG AVIATION | FRANCIE |
          35602 | STRATEGIC AIR. SAS | FRANCIE |
          35339 | SUKHOI CIVIL ACFT | RUSKÁ FEDERACE |
          32592 | SULTAN AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          23210 | SUNRISE (ALSHOROOK) | EGYPT |
          31657 | SUN AIR (EGYPT) | EGYPT |
          30157 | SUPER CONSTELLATION | ŠVÝCARSKO |
          36708 | SUPREME AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          25392 | SWIFT-AERO, JSC | RUSKÁ FEDERACE |
          33125 | SW BUSINESS AV. | ÁZERBÁJDŽÁN |
          30257 | SYMPHONY MASTER | ŠVÝCARSKO |
          33362 | SYMPHONY MASTER UAE | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          5967 | SYNTHES | SPOJENÉ STÁTY |
          22439 | S ALGERIE | ALŽÍRSKO |
          13351 | S BURKINA FASO | BURKINA FASO |
          22442 | S CONGO (KIN) | KONGO |
          22426 | S GABON | GABON |
          32125 | S GAMBIA (2) | GAMBIE |
          22438 | S MONACO | MONAKO |
          22767 | S NAMIBIA | NAMIBIE |
          22524 | S NIGERIA | NIGÉRIE |
          22576 | S SENEGAL | SENEGAL |
          22977 | S TCHAD | ČAD |
          22656 | S EGYPT | EGYPT |
          f10437 | Target Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10497 | The Yucaipa Companies LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10498 | Tracinda Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10449 | Transportacion Aerea del Norte S.A. de C.V. | MEXIKO |
          f11188 | Trian Fund Management | SPOJENÉ STÁTY |
          27385 | TAF LINHAS AEREAS | BRAZÍLIE |
          31437 | TAG AVIATION GWCIN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          159 | TAG AVIATION SUISSE | ŠVÝCARSKO |
          26148 | TAG AVIATION (MNGT) | ŠVÝCARSKO |
          26797 | TAK AVIATION UK LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          4386 | TAM LINHAS AEREAS | BRAZÍLIE |
          35843 | TANELA VENTURES LTD | RUSKÁ FEDERACE |
          31687 | TAPAJ | SPOJENÉ STÁTY |
          26582 | TASSILI AIRLINES SA | ALŽÍRSKO |
          31962 | TAT LEASING | FRANCIE |
          24156 | TAXI AIR JET-FRET | FRANCIE |
          33270 | THAI AIRASIA LTD | THAJSKO |
          28634 | THALES | FRANCIE |
          32042 | THE FUTURA CORP | KANADA |
          30353 | TIGER AIRWAYS | SINGAPUR |
          31882 | TIKO AIR (2) | MADAGASKAR |
          24764 | TOTAL LINHAS AEREAS | BRAZÍLIE |
          31535 | TOUMAI AIR TCHAD SA | ČAD |
          31676 | TOWER HOUSE CONSULT. | GAMBIE |
          29860 | TPS | SPOJENÉ STÁTY |
          26086 | TRADLUX | LUCEMBURSKO |
          8921 | TRANCHANT GAMING | FRANCIE |
          34062 | TRANSAIR CARGO SVC | KONGO |
          32673 | TRANSAVIA FRANCE SAS | FRANCIE |
          f11432 | TRANSWESTERN TRANSPORTS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35158 | TRIBECA AVT PARTNERS | SPOJENÉ STÁTY |
          30112 | TRIGANA AIR SERVICE | INDONÉSIE |
          f10450 | TRT Leasing, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          21666 | TUDOR SALIBA | SPOJENÉ STÁTY |
          2752 | TUNIS AIR | TUNISKO |
          31018 | TURNBERRY MANAGEMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          28467 | TY AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          28221 | UAS UNITED AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          f10814 | UETA, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          24099 | UKRAINE AVTN STATE | UKRAJINA |
          34820 | UNIFOX HOLDINGS LTD | BELIZE |
          32094 | UNION PACIFIC CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          28092 | UNITED HEALTHGROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          3329 | UNITED TECHNOLOGIES | SPOJENÉ STÁTY |
          24318 | VALAVIA | FRANCIE |
          28829 | VALIANT AVIATION | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          33962 | VALLJET | FRANCIE |
          10637 | VALMONT | SPOJENÉ STÁTY |
          30253 | VENTURA AVIATION | MONAKO |
          1976 | VENUS SHIPPING COMP | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          34280 | VEREIN DC3 | ŠVÝCARSKO |
          19445 | VIETNAM AIRLINES | VIETNAM |
          33703 | VIKING AVIATION LTD. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31635 | VIRGIN AMERICA | SPOJENÉ STÁTY |
          23952 | VOLARE UKRAINE | UKRAJINA |
          33500 | VOLO AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          33249 | VOYAGE INTERNATIONAL | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          27628 | VULCAN AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          23592 | VULCAN FLIGHT OPS | SPOJENÉ STÁTY |
          f10661 | Watersedge Aviation LLC | není znám |
          f10481 | Williams-Sonoma, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          30891 | WAF LTD | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          34990 | WAHA CAPITAL | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          36777 | WALKER AIR SVCS | AUSTRÁLIE |
          34886 | WATANIA AIRWAYS | KUVAJT |
          35351 | WAVES JET | LIBANON |
          6924 | WEDGE AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          29491 | WELLS AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          34317 | WESTJET FALCON 50061 | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10476 | WGL Capital Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f11422 | WHAM LEASING CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          31779 | WHISKEY ROMEO OWNER | SPOJENÉ STÁTY |
          31064 | WHITE LOTUS | SPOJENÉ STÁTY |
          32294 | WILKES AND MCHUGH | SPOJENÉ STÁTY |
          34191 | WILLIAMS INTL CO LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31765 | WINDS AWAY | SPOJENÉ STÁTY |
          36782 | WINGS AIR | INDONÉSIE |
          32929 | WINGS OVER AFRICA | NAMIBIE |
          32063 | WIP TRADING | ŠVÝCARSKO |
          31938 | WREN ACQUISITIONS | SPOJENÉ STÁTY |
          23330 | XL AIRWAYS FRANCE | FRANCIE |
          f10823 | Yet Again, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          2941 | YEMENIA | JEMEN |
          f11307 | YONA AVIATION II LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31488 | YYA AVIATION | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          35471 | ZEST AIR | FILIPÍNY |
          32665 | ZYMAN AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          26915 | 171JC | SPOJENÉ STÁTY |
          34029 | 2M EXECUTIVE AVTN | BRITSKÉ PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f11472 | 2 TS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          24008 | 223RD FLIGHT UNIT | RUSKÁ FEDERACE |
          29177 | 900NB | SPOJENÉ STÁTY |
          a789 | Provozovatel používající ICAO_CODE:AAE | není znám |
          a791 | Provozovatel používající ICAO_CODE:AJT | není znám |
          a794 | Provozovatel používající ICAO_CODE:AMF | není znám |
          a799 | Provozovatel používající ICAO_CODE:BCN | není znám |
          a802 | Provozovatel používající ICAO_CODE:BKS | není znám |
          a808 | Provozovatel používající ICAO_CODE:BSQ | není znám |
          a809 | Provozovatel používající ICAO_CODE:BUL | není znám |
          a811 | Provozovatel používající ICAO_CODE:CEY | není znám |
          a814 | Provozovatel používající ICAO_CODE:CFX | není znám |
          a816 | Provozovatel používající ICAO_CODE:CGC | není znám |
          a818 | Provozovatel používající ICAO_CODE:CGQ | není znám |
          a819 | Provozovatel používající ICAO_CODE:CGT | není znám |
          a821 | Provozovatel používající ICAO_CODE:CPT | není znám |
          a823 | Provozovatel používající ICAO_CODE:CSQ | není znám |
          a825 | Provozovatel používající ICAO_CODE:CTL | není znám |
          a829 | Provozovatel používající ICAO_CODE:CUT | není znám |
          a830 | Provozovatel používající ICAO_CODE:CXP | není znám |
          a833 | Provozovatel používající ICAO_CODE:DEL | není znám |
          a835 | Provozovatel používající ICAO_CODE:DRA | není znám |
          a837 | Provozovatel používající ICAO_CODE:EUF | není znám |
          a838 | Provozovatel používající ICAO_CODE:EVO | není znám |
          a839 | Provozovatel používající ICAO_CODE:FAC | není znám |
          a840 | Provozovatel používající ICAO_CODE:FAD | není znám |
          a843 | Provozovatel používající ICAO_CODE:FAV | není znám |
          a845 | Provozovatel používající ICAO_CODE:FGH | není znám |
          a846 | Provozovatel používající ICAO_CODE:FGI | není znám |
          a850 | Provozovatel používající ICAO_CODE:FIW | není znám |
          a851 | Provozovatel používající ICAO_CODE:FMI | není znám |
          a854 | Provozovatel používající ICAO_CODE:FOF | není znám |
          a855 | Provozovatel používající ICAO_CODE:FOG | není znám |
          a856 | Provozovatel používající ICAO_CODE:FOH | není znám |
          a857 | Provozovatel používající ICAO_CODE:FOI | není znám |
          a858 | Provozovatel používající ICAO_CODE:FOT | není znám |
          a864 | Provozovatel používající ICAO_CODE:FWO | není znám |
          a865 | Provozovatel používající ICAO_CODE:FWR | není znám |
          a866 | Provozovatel používající ICAO_CODE:FWU | není znám |
          a867 | Provozovatel používající ICAO_CODE:FWX | není znám |
          a868 | Provozovatel používající ICAO_CODE:FWY | není znám |
          a860 | Provozovatel používající ICAO_CODE:FW0 | není znám |
          a871 | Provozovatel používající ICAO_CODE:GFI | není znám |
          a874 | Provozovatel používající ICAO_CODE:GUF | není znám |
          a875 | Provozovatel používající ICAO_CODE:GUI | není znám |
          a876 | Provozovatel používající ICAO_CODE:GUT | není znám |
          a878 | Provozovatel používající ICAO_CODE:GWX | není znám |
          a879 | Provozovatel používající ICAO_CODE:HBJ | není znám |
          a880 | Provozovatel používající ICAO_CODE:HDF | není znám |
          a881 | Provozovatel používající ICAO_CODE:HHD | není znám |
          a888 | Provozovatel používající ICAO_CODE:HPJ | není znám |
          a889 | Provozovatel používající ICAO_CODE:HUG | není znám |
          a893 | Provozovatel používající ICAO_CODE:INC | není znám |
          a901 | Provozovatel používající ICAO_CODE:KSB | není znám |
          a902 | Provozovatel používající ICAO_CODE:KTM | není znám |
          a906 | Provozovatel používající ICAO_CODE:LDU | není znám |
          a919 | Provozovatel používající ICAO_CODE:MAR | není znám |
          a920 | Provozovatel používající ICAO_CODE:MAW | není znám |
          a921 | Provozovatel používající ICAO_CODE:MEI | není znám |
          a922 | Provozovatel používající ICAO_CODE:MPC | není znám |
          a924 | Provozovatel používající ICAO_CODE:MTN | není znám |
          a1002 | Provozovatel používající ICAO_CODE:NCB | není znám |
          a1011 | Provozovatel používající ICAO_CODE:PJW | není znám |
          a1013 | Provozovatel používající ICAO_CODE:PLY | není znám |
          a1015 | Provozovatel používající ICAO_CODE:PRS | není znám |
          a1016 | Provozovatel používající ICAO_CODE:PSE | není znám |
          a1017 | Provozovatel používající ICAO_CODE:PSV | není znám |
          a1019 | Provozovatel používající ICAO_CODE:PTL | není znám |
          a1023 | Provozovatel používající ICAO_CODE:RGF | není znám |
          a1024 | Provozovatel používající ICAO_CODE:RHI | není znám |
          a1028 | Provozovatel používající ICAO_CODE:ROR | není znám |
          a1031 | Provozovatel používající ICAO_CODE:RUC | není znám |
          a1034 | Provozovatel používající ICAO_CODE:SBH | není znám |
          a1035 | Provozovatel používající ICAO_CODE:SBU | není znám |
          a1036 | Provozovatel používající ICAO_CODE:SER | není znám |
          a1038 | Provozovatel používající ICAO_CODE:SKZ | není znám |
          a1039 | Provozovatel používající ICAO_CODE:SPC | není znám |
          a1041 | Provozovatel používající ICAO_CODE:SVD | není znám |
          a1042 | Provozovatel používající ICAO_CODE:TAF | není znám |
          a1044 | Provozovatel používající ICAO_CODE:TIF | není znám |
          a1047 | Provozovatel používající ICAO_CODE:TKE | není znám |
          a1053 | Provozovatel používající ICAO_CODE:TPQ | není znám |
          a1063 | Provozovatel používající ICAO_CODE:VEC | není znám |
          a1067 | Provozovatel používající ICAO_CODE:WAJ | není znám |
          a1068 | Provozovatel používající ICAO_CODE:WBS | není znám |
          a1069 | Provozovatel používající ICAO_CODE:WDA | není znám |
          a1071 | Provozovatel používající ICAO_CODE:WIA | není znám |
          a1073 | Provozovatel používající ICAO_CODE:WML | není znám |
          a1570 | Provozovatel používající TAIL NB:AC960 | není znám |
          a1794 | Provozovatel používající TAIL NB:AF3943 | není znám |
          a1795 | Provozovatel používající TAIL NB:AF3965 | není znám |
          a1796 | Provozovatel používající TAIL NB:AF3967 | není znám |
          a2022 | Provozovatel používající TAIL NB:AHJT833 | není znám |
          a1507 | Provozovatel používající TAIL NB:ARBV021 | není znám |
          a2023 | Provozovatel používající TAIL NB:ARBV217 | není znám |
          a1509 | Provozovatel používající TAIL NB:BULG001 | není znám |
          a1104 | Provozovatel používající TAIL NB:CFFEV | není znám |
          a1582 | Provozovatel používající TAIL NB:CFGOV | není znám |
          a1105 | Provozovatel používající TAIL NB:CFXCN | není znám |
          a1107 | Provozovatel používající TAIL NB:CGCGS | není znám |
          a1108 | Provozovatel používající TAIL NB:CGCMP | není znám |
          a1110 | Provozovatel používající TAIL NB:CGJLN | není znám |
          a1586 | Provozovatel používající TAIL NB:CGKTM | není znám |
          a1111 | Provozovatel používající TAIL NB:CGLBB | není znám |
          a1112 | Provozovatel používající TAIL NB:CGRPM | není znám |
          a1589 | Provozovatel používající TAIL NB:CGTDE | není znám |
          a1590 | Provozovatel používající TAIL NB:CGTKM | není znám |
          a1798 | Provozovatel používající TAIL NB:CG1501 | není znám |
          a1800 | Provozovatel používající TAIL NB:CG1707 | není znám |
          a1802 | Provozovatel používající TAIL NB:CG1712 | není znám |
          a1803 | Provozovatel používající TAIL NB:CG1719 | není znám |
          a1583 | Provozovatel používající TAIL NB:CG201 | není znám |
          a1804 | Provozovatel používající TAIL NB:CG2105 | není znám |
          a1805 | Provozovatel používající TAIL NB:CG2114 | není znám |
          a1806 | Provozovatel používající TAIL NB:CG2131 | není znám |
          a1591 | Provozovatel používající TAIL NB:CJ950 | není znám |
          a1592 | Provozovatel používající TAIL NB:CONDE | není znám |
          a1571 | Provozovatel používající TAIL NB:C1501 | není znám |
          a1574 | Provozovatel používající TAIL NB:C1707 | není znám |
          a1575 | Provozovatel používající TAIL NB:C1712 | není znám |
          a1576 | Provozovatel používající TAIL NB:C1719 | není znám |
          a1577 | Provozovatel používající TAIL NB:C2001 | není znám |
          a1578 | Provozovatel používající TAIL NB:C2102 | není znám |
          a1579 | Provozovatel používající TAIL NB:C2105 | není znám |
          a1580 | Provozovatel používající TAIL NB:C2127 | není znám |
          a1594 | Provozovatel používající TAIL NB:DAJGK | není znám |
          a1305 | Provozovatel používající TAIL NB:EV0065 | není znám |
          a1306 | Provozovatel používající TAIL NB:EV0068 | není znám |
          a1809 | Provozovatel používající TAIL NB:EV0681 | není znám |
          a1511 | Provozovatel používající TAIL NB:FAV4402 | není znám |
          a1597 | Provozovatel používající TAIL NB:FBUSN | není znám |
          a1598 | Provozovatel používající TAIL NB:FBVSE | není znám |
          a1599 | Provozovatel používající TAIL NB:FBZCF | není znám |
          a1600 | Provozovatel používající TAIL NB:FD833 | není znám |
          a1601 | Provozovatel používající TAIL NB:FGATD | není znám |
          a1602 | Provozovatel používající TAIL NB:FGHPS | není znám |
          a1119 | Provozovatel používající TAIL NB:FGIEI | není znám |
          a1603 | Provozovatel používající TAIL NB:FGIZV | není znám |
          a1604 | Provozovatel používající TAIL NB:FGJAN | není znám |
          a1606 | Provozovatel používající TAIL NB:FGOXA | není znám |
          a1608 | Provozovatel používající TAIL NB:FGUSN | není znám |
          a1122 | Provozovatel používající TAIL NB:FGXES | není znám |
          a1610 | Provozovatel používající TAIL NB:FHCBM | není znám |
          a1611 | Provozovatel používající TAIL NB:FHFBY | není znám |
          a2043 | Provozovatel používající TAIL NB:FLINT43 | není znám |
          a1613 | Provozovatel používající TAIL NB:FODSM | není znám |
          a1614 | Provozovatel používající TAIL NB:FODZH | není znám |
          a1615 | Provozovatel používající TAIL NB:FOFLY | není znám |
          a1616 | Provozovatel používající TAIL NB:FOFQV | není znám |
          a1617 | Provozovatel používající TAIL NB:FOGEI | není znám |
          a1619 | Provozovatel používající TAIL NB:FOGHZ | není znám |
          a1621 | Provozovatel používající TAIL NB:FOGNJ | není znám |
          a1622 | Provozovatel používající TAIL NB:FOGOL | není znám |
          a1625 | Provozovatel používající TAIL NB:FOGQX | není znám |
          a1627 | Provozovatel používající TAIL NB:FOGVA | není znám |
          a1628 | Provozovatel používající TAIL NB:FOGXA | není znám |
          a1629 | Provozovatel používající TAIL NB:FOGXB | není znám |
          a1630 | Provozovatel používající TAIL NB:FOHQV | není znám |
          a1631 | Provozovatel používající TAIL NB:FOHQX | není znám |
          a1632 | Provozovatel používající TAIL NB:FOHQY | není znám |
          a1124 | Provozovatel používající TAIL NB:FOIJB | není znám |
          a1633 | Provozovatel používající TAIL NB:FOIJE | není znám |
          a1125 | Provozovatel používající TAIL NB:FOIJF | není znám |
          a1634 | Provozovatel používající TAIL NB:FOIJG | není znám |
          a1635 | Provozovatel používající TAIL NB:FOIJI | není znám |
          a1636 | Provozovatel používající TAIL NB:FOIJP | není znám |
          a1638 | Provozovatel používající TAIL NB:FOIJS | není znám |
          a1639 | Provozovatel používající TAIL NB:FOIJU | není znám |
          a1640 | Provozovatel používající TAIL NB:FOIJY | není znám |
          a1642 | Provozovatel používající TAIL NB:FOIXA | není znám |
          a1128 | Provozovatel používající TAIL NB:FOIXD | není znám |
          a1643 | Provozovatel používající TAIL NB:FOIXP | není znám |
          a1644 | Provozovatel používající TAIL NB:FOJGL | není znám |
          a1645 | Provozovatel používající TAIL NB:FOJSR | není znám |
          a1646 | Provozovatel používající TAIL NB:FONLY | není znám |
          a1129 | Provozovatel používající TAIL NB:FOPTP | není znám |
          a1130 | Provozovatel používající TAIL NB:FORTE | není znám |
          a1647 | Provozovatel používající TAIL NB:FOSUD | není znám |
          a1131 | Provozovatel používající TAIL NB:FOTAG | není znám |
          a1132 | Provozovatel používající TAIL NB:FOTKE | není znám |
          a1135 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAAD | není znám |
          a1136 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAAG | není znám |
          a1137 | Provozovatel používající TAIL NB:FRADA | není znám |
          a1138 | Provozovatel používající TAIL NB:FRADB | není znám |
          a1139 | Provozovatel používající TAIL NB:FRADC | není znám |
          a1142 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAGL | není znám |
          a1143 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAGX | není znám |
          a1086 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAI | není znám |
          a1145 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAIE | není znám |
          a1309 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAIIN | není znám |
          a1146 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAIJ | není znám |
          a1147 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAIL | není znám |
          a1148 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAIN | není znám |
          a1149 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAIO | není znám |
          a1150 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAIQ | není znám |
          a1151 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAIT | není znám |
          a1152 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAIZ | není znám |
          a1153 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAJA | není znám |
          a1154 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAJB | není znám |
          a1157 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAPO | není znám |
          a1088 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAZ | není znám |
          a1162 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAZP | není znám |
          a1164 | Provozovatel používající TAIL NB:FRAZZ | není znám |
          a1133 | Provozovatel používající TAIL NB:FRA10 | není znám |
          a1134 | Provozovatel používající TAIL NB:FRA12 | není znám |
          a1165 | Provozovatel používající TAIL NB:FRBFA | není znám |
          a1166 | Provozovatel používající TAIL NB:FRBFB | není znám |
          a1810 | Provozovatel používající TAIL NB:FR7495 | není znám |
          a1556 | Provozovatel používající TAIL NB:FUWF | není znám |
          a1171 | Provozovatel používající TAIL NB:FWFBW | není znám |
          a2044 | Provozovatel používající TAIL NB:FWIO1FA | není znám |
          a2045 | Provozovatel používající TAIL NB:FWIO3FC | není znám |
          a2046 | Provozovatel používající TAIL NB:FWIO4FD | není znám |
          a1651 | Provozovatel používající TAIL NB:FWIPG | není znám |
          a1811 | Provozovatel používající TAIL NB:FW23GW | není znám |
          a1648 | Provozovatel používající TAIL NB:FW231 | není znám |
          a1812 | Provozovatel používající TAIL NB:FW25GZ | není znám |
          a1649 | Provozovatel používající TAIL NB:FW301 | není znám |
          a1650 | Provozovatel používající TAIL NB:FW311 | není znám |
          a1813 | Provozovatel používající TAIL NB:FW44HL | není znám |
          a1174 | Provozovatel používající TAIL NB:FZBCF | není znám |
          a1652 | Provozovatel používající TAIL NB:FZBCJ | není znám |
          a1653 | Provozovatel používající TAIL NB:GU109 | není znám |
          a2047 | Provozovatel používající TAIL NB:GU109ME | není znám |
          a1815 | Provozovatel používající TAIL NB:GU3675 | není znám |
          a2048 | Provozovatel používající TAIL NB:GU3677A | není znám |
          a2049 | Provozovatel používající TAIL NB:GU65745 | není znám |
          a2051 | Provozovatel používající TAIL NB:GY109BP | není znám |
          a1181 | Provozovatel používající TAIL NB:HBIUX | není znám |
          a1182 | Provozovatel používající TAIL NB:HBJEI | není znám |
          a1656 | Provozovatel používající TAIL NB:HHDCT | není znám |
          a1184 | Provozovatel používající TAIL NB:HHDMX | není znám |
          a1658 | Provozovatel používající TAIL NB:HI657 | není znám |
          a1513 | Provozovatel používající TAIL NB:HI719CT | není znám |
          a1516 | Provozovatel používající TAIL NB:HI746CA | není znám |
          a2055 | Provozovatel používající TAIL NB:HI746CT | není znám |
          a1186 | Provozovatel používající TAIL NB:HI772 | není znám |
          a1517 | Provozovatel používající TAIL NB:HI772CT | není znám |
          a1659 | Provozovatel používající TAIL NB:HI776 | není znám |
          a1660 | Provozovatel používající TAIL NB:HI816 | není znám |
          a2056 | Provozovatel používající TAIL NB:HI816CT | není znám |
          a1661 | Provozovatel používající TAIL NB:HI819 | není znám |
          a1662 | Provozovatel používající TAIL NB:HI820 | není znám |
          a2057 | Provozovatel používající TAIL NB:HI820CT | není znám |
          a1663 | Provozovatel používající TAIL NB:HI830 | není znám |
          a2058 | Provozovatel používající TAIL NB:HI830CT | není znám |
          a1187 | Provozovatel používající TAIL NB:HI840 | není znám |
          a1188 | Provozovatel používající TAIL NB:HI851 | není znám |
          a1519 | Provozovatel používající TAIL NB:HK4492X | není znám |
          a1520 | Provozovatel používající TAIL NB:HK4493X | není znám |
          a1664 | Provozovatel používající TAIL NB:HU772 | není znám |
          a1666 | Provozovatel používající TAIL NB:IA370 | není znám |
          a1667 | Provozovatel používající TAIL NB:J6AAA | není znám |
          a1668 | Provozovatel používající TAIL NB:J6UVF | není znám |
          a1670 | Provozovatel používající TAIL NB:J8KIM | není znám |
          a1671 | Provozovatel používající TAIL NB:J8SLU | není znám |
          a1672 | Provozovatel používající TAIL NB:J8SUN | není znám |
          a1674 | Provozovatel používající TAIL NB:J8VAM | není znám |
          a1676 | Provozovatel používající TAIL NB:J8VBI | není znám |
          a1677 | Provozovatel používající TAIL NB:J8VBJ | není znám |
          a1678 | Provozovatel používající TAIL NB:J8VBK | není znám |
          a1679 | Provozovatel používající TAIL NB:J8VBL | není znám |
          a1682 | Provozovatel používající TAIL NB:J8VBQ | není znám |
          a1683 | Provozovatel používající TAIL NB:J8VBS | není znám |
          a1819 | Provozovatel používající TAIL NB:LCGTDE | není znám |
          a2060 | Provozovatel používající TAIL NB:LIAT558 | není znám |
          a1689 | Provozovatel používající TAIL NB:LI347 | není znám |
          a2061 | Provozovatel používající TAIL NB:LLIA558 | není znám |
          a1821 | Provozovatel používající TAIL NB:LN30LJ | není znám |
          a1311 | Provozovatel používající TAIL NB:LN35DL | není znám |
          a1823 | Provozovatel používající TAIL NB:LN40PK | není znám |
          a2066 | Provozovatel používající TAIL NB:LN444WB | není znám |
          a1824 | Provozovatel používající TAIL NB:LN77NJ | není znám |
          a2069 | Provozovatel používající TAIL NB:LN989AL | není znám |
          a1691 | Provozovatel používající TAIL NB:LVMEM | není znám |
          a1190 | Provozovatel používající TAIL NB:LVRED | není znám |
          a1237 | Provozovatel používající TAIL NB:NASA4 | není znám |
          a1746 | Provozovatel používající TAIL NB:NA011 | není znám |
          a1238 | Provozovatel používající TAIL NB:NXF61 | není znám |
          a1696 | Provozovatel používající TAIL NB:N093Z | není znám |
          a1089 | Provozovatel používající TAIL NB:N1DG | není znám |
          a1192 | Provozovatel používající TAIL NB:N10SA | není znám |
          a1313 | Provozovatel používající TAIL NB:N109JZ | není znám |
          a1312 | Provozovatel používající TAIL NB:N1093Z | není znám |
          a1314 | Provozovatel používající TAIL NB:N110HA | není znám |
          a1316 | Provozovatel používající TAIL NB:N111WB | není znám |
          a1827 | Provozovatel používající TAIL NB:N114AX | není znám |
          a2074 | Provozovatel používající TAIL NB:N1144AX | není znám |
          a1829 | Provozovatel používající TAIL NB:N115BR | není znám |
          a1828 | Provozovatel používající TAIL NB:N1157A | není znám |
          a1698 | Provozovatel používající TAIL NB:N122U | není znám |
          a1319 | Provozovatel používající TAIL NB:N128AB | není znám |
          a1321 | Provozovatel používající TAIL NB:N129WA | není znám |
          a1699 | Provozovatel používající TAIL NB:N13PA | není znám |
          a1322 | Provozovatel používající TAIL NB:N139CF | není znám |
          a1193 | Provozovatel používající TAIL NB:N14CG | není znám |
          a1834 | Provozovatel používající TAIL NB:N140WC | není znám |
          a1323 | Provozovatel používající TAIL NB:N143GA | není znám |
          a1835 | Provozovatel používající TAIL NB:N146CS | není znám |
          a1324 | Provozovatel používající TAIL NB:N150LR | není znám |
          a1837 | Provozovatel používající TAIL NB:N1547B | není znám |
          a1838 | Provozovatel používající TAIL NB:N155AC | není znám |
          a1523 | Provozovatel používající TAIL NB:N1610PR | není znám |
          a1326 | Provozovatel používající TAIL NB:N163PA | není znám |
          a1702 | Provozovatel používající TAIL NB:N17CD | není znám |
          a1842 | Provozovatel používající TAIL NB:N170PC | není znám |
          a1194 | Provozovatel používající TAIL NB:N173S | není znám |
          a1843 | Provozovatel používající TAIL NB:N176WS | není znám |
          a1330 | Provozovatel používající TAIL NB:N182GX | není znám |
          a1195 | Provozovatel používající TAIL NB:N184R | není znám |
          a1197 | Provozovatel používající TAIL NB:N19QC | není znám |
          a1090 | Provozovatel používající TAIL NB:N2JR | není znám |
          a1703 | Provozovatel používající TAIL NB:N20WN | není znám |
          a1847 | Provozovatel používající TAIL NB:N200LJ | není znám |
          a1331 | Provozovatel používající TAIL NB:N201CR | není znám |
          a1849 | Provozovatel používající TAIL NB:N211BC | není znám |
          a1850 | Provozovatel používající TAIL NB:N212BA | není znám |
          a1333 | Provozovatel používající TAIL NB:N218EC | není znám |
          a1198 | Provozovatel používající TAIL NB:N22EM | není znám |
          a1334 | Provozovatel používající TAIL NB:N221AL | není znám |
          a1335 | Provozovatel používající TAIL NB:N221DG | není znám |
          a1704 | Provozovatel používající TAIL NB:N226W | není znám |
          a1851 | Provozovatel používající TAIL NB:N228RM | není znám |
          a1337 | Provozovatel používající TAIL NB:N229BP | není znám |
          a1852 | Provozovatel používající TAIL NB:N2321T | není znám |
          a1199 | Provozovatel používající TAIL NB:N24ET | není znám |
          a1200 | Provozovatel používající TAIL NB:N24KW | není znám |
          a1201 | Provozovatel používající TAIL NB:N24UD | není znám |
          a1706 | Provozovatel používající TAIL NB:N24YS | není znám |
          a1339 | Provozovatel používající TAIL NB:N243CH | není znám |
          a1340 | Provozovatel používající TAIL NB:N245US | není znám |
          a1202 | Provozovatel používající TAIL NB:N260V | není znám |
          a1856 | Provozovatel používající TAIL NB:N262FX | není znám |
          a1342 | Provozovatel používající TAIL NB:N267BB | není znám |
          a1857 | Provozovatel používající TAIL NB:N270AX | není znám |
          a1707 | Provozovatel používající TAIL NB:N283S | není znám |
          a1343 | Provozovatel používající TAIL NB:N285CP | není znám |
          a1858 | Provozovatel používající TAIL NB:N288KA | není znám |
          a1708 | Provozovatel používající TAIL NB:N296L | není znám |
          a1370 | Provozovatel používající TAIL NB:N3DMRT | není znám |
          a1709 | Provozovatel používající TAIL NB:N30LJ | není znám |
          a1862 | Provozovatel používající TAIL NB:N303CJ | není znám |
          a1345 | Provozovatel používající TAIL NB:N305EJ | není znám |
          a1206 | Provozovatel používající TAIL NB:N31GA | není znám |
          a1865 | Provozovatel používající TAIL NB:N3120U | není znám |
          a1348 | Provozovatel používající TAIL NB:N315FV | není znám |
          a1349 | Provozovatel používající TAIL NB:N316NE | není znám |
          a1869 | Provozovatel používající TAIL NB:N317PC | není znám |
          a1352 | Provozovatel používající TAIL NB:N323LB | není znám |
          a1207 | Provozovatel používající TAIL NB:N326N | není znám |
          a1355 | Provozovatel používající TAIL NB:N328JK | není znám |
          a1874 | Provozovatel používající TAIL NB:N329FX | není znám |
          a1711 | Provozovatel používající TAIL NB:N33NJ | není znám |
          a1875 | Provozovatel používající TAIL NB:N330FX | není znám |
          a1876 | Provozovatel používající TAIL NB:N336AD | není znám |
          a1357 | Provozovatel používající TAIL NB:N339BA | není znám |
          a1358 | Provozovatel používající TAIL NB:N344AA | není znám |
          a1877 | Provozovatel používající TAIL NB:N344CC | není znám |
          a1359 | Provozovatel používající TAIL NB:N345AA | není znám |
          a1209 | Provozovatel používající TAIL NB:N35DL | není znám |
          a1360 | Provozovatel používající TAIL NB:N350JS | není znám |
          a1361 | Provozovatel používající TAIL NB:N358WC | není znám |
          a1882 | Provozovatel používající TAIL NB:N362MC | není znám |
          a1883 | Provozovatel používající TAIL NB:N36688 | není znám |
          a1884 | Provozovatel používající TAIL NB:N36742 | není znám |
          a1885 | Provozovatel používající TAIL NB:N36883 | není znám |
          a1886 | Provozovatel používající TAIL NB:N36994 | není znám |
          a1889 | Provozovatel používající TAIL NB:N377GA | není znám |
          a1887 | Provozovatel používající TAIL NB:N3776A | není znám |
          a1890 | Provozovatel používající TAIL NB:N381MQ | není znám |
          a1892 | Provozovatel používající TAIL NB:N386MQ | není znám |
          a1366 | Provozovatel používající TAIL NB:N393BD | není znám |
          a1893 | Provozovatel používající TAIL NB:N395MY | není znám |
          a1895 | Provozovatel používající TAIL NB:N398DL | není znám |
          a1211 | Provozovatel používající TAIL NB:N398W | není znám |
          a1091 | Provozovatel používající TAIL NB:N4EA | není znám |
          a1212 | Provozovatel používající TAIL NB:N40PK | není znám |
          a1371 | Provozovatel používající TAIL NB:N4009L | není znám |
          a1374 | Provozovatel používající TAIL NB:N404JW | není znám |
          a1896 | Provozovatel používající TAIL NB:N404TL | není znám |
          a1898 | Provozovatel používající TAIL NB:N410MN | není znám |
          a1899 | Provozovatel používající TAIL NB:N411WB | není znám |
          a1375 | Provozovatel používající TAIL NB:N414RF | není znám |
          a1378 | Provozovatel používající TAIL NB:N41972 | není znám |
          a1380 | Provozovatel používající TAIL NB:N426RJ | není znám |
          a1901 | Provozovatel používající TAIL NB:N428SC | není znám |
          a1381 | Provozovatel používající TAIL NB:N4297N | není znám |
          a1902 | Provozovatel používající TAIL NB:N430JT | není znám |
          a2077 | Provozovatel používající TAIL NB:N4324SB | není znám |
          a1382 | Provozovatel používající TAIL NB:N434SB | není znám |
          a1903 | Provozovatel používající TAIL NB:N4345B | není znám |
          a1907 | Provozovatel používající TAIL NB:N444WB | není znám |
          a1715 | Provozovatel používající TAIL NB:N45UP | není znám |
          a1908 | Provozovatel používající TAIL NB:N458DA | není znám |
          a1385 | Provozovatel používající TAIL NB:N458PE | není znám |
          a1910 | Provozovatel používající TAIL NB:N467JK | není znám |
          a1911 | Provozovatel používající TAIL NB:N4797N | není znám |
          a1717 | Provozovatel používající TAIL NB:N48HF | není znám |
          a1912 | Provozovatel používající TAIL NB:N487UE | není znám |
          a1915 | Provozovatel používající TAIL NB:N49OCC | není znám |
          a1913 | Provozovatel používající TAIL NB:N490CC | není znám |
          a1914 | Provozovatel používající TAIL NB:N490EC | není znám |
          a1391 | Provozovatel používající TAIL NB:N491AN | není znám |
          a1394 | Provozovatel používající TAIL NB:N502JL | není znám |
          a1918 | Provozovatel používající TAIL NB:N508CB | není znám |
          a1399 | Provozovatel používající TAIL NB:N515LR | není znám |
          a1919 | Provozovatel používající TAIL NB:N524FS | není znám |
          a1719 | Provozovatel používající TAIL NB:N53HJ | není znám |
          a1214 | Provozovatel používající TAIL NB:N54CC | není znám |
          a1404 | Provozovatel používající TAIL NB:N544LR | není znám |
          a1405 | Provozovatel používající TAIL NB:N547LR | není znám |
          a1406 | Provozovatel používající TAIL NB:N555GL | není znám |
          a1924 | Provozovatel používající TAIL NB:N5561F | není znám |
          a1407 | Provozovatel používající TAIL NB:N561CM | není znám |
          a1925 | Provozovatel používající TAIL NB:N56672 | není znám |
          a1722 | Provozovatel používající TAIL NB:N59CJ | není znám |
          a1410 | Provozovatel používající TAIL NB:N590FA | není znám |
          a1941 | Provozovatel používající TAIL NB:N6VAFW | není znám |
          a1412 | Provozovatel používající TAIL NB:N601JE | není znám |
          a1414 | Provozovatel používající TAIL NB:N601VH | není znám |
          a1416 | Provozovatel používající TAIL NB:N604HC | není znám |
          a1725 | Provozovatel používající TAIL NB:N61MA | není znám |
          a1417 | Provozovatel používající TAIL NB:N610PR | není znám |
          a1418 | Provozovatel používající TAIL NB:N614BA | není znám |
          a1419 | Provozovatel používající TAIL NB:N614FX | není znám |
          a1929 | Provozovatel používající TAIL NB:N616MR | není znám |
          a1930 | Provozovatel používající TAIL NB:N61788 | není znám |
          a1216 | Provozovatel používající TAIL NB:N64MP | není znám |
          a1217 | Provozovatel používající TAIL NB:N65RZ | není znám |
          a1421 | Provozovatel používající TAIL NB:N650AL | není znám |
          a1218 | Provozovatel používající TAIL NB:N66NJ | není znám |
          a2078 | Provozovatel používající TAIL NB:N66715R | není znám |
          a1935 | Provozovatel používající TAIL NB:N6678F | není znám |
          a1422 | Provozovatel používající TAIL NB:N668MP | není znám |
          a1726 | Provozovatel používající TAIL NB:N67GH | není znám |
          a1219 | Provozovatel používající TAIL NB:N67GW | není znám |
          a1424 | Provozovatel používající TAIL NB:N671RW | není znám |
          a1936 | Provozovatel používající TAIL NB:N675MP | není znám |
          a1425 | Provozovatel používající TAIL NB:N676GH | není znám |
          a1426 | Provozovatel používající TAIL NB:N682DB | není znám |
          a1428 | Provozovatel používající TAIL NB:N684QS | není znám |
          a1940 | Provozovatel používající TAIL NB:N688JB | není znám |
          a1728 | Provozovatel používající TAIL NB:N70LJ | není znám |
          a1429 | Provozovatel používající TAIL NB:N700MP | není znám |
          a1430 | Provozovatel používající TAIL NB:N700NY | není znám |
          a1942 | Provozovatel používající TAIL NB:N700SL | není znám |
          a1221 | Provozovatel používající TAIL NB:N71NK | není znám |
          a1222 | Provozovatel používající TAIL NB:N71PG | není znám |
          a1431 | Provozovatel používající TAIL NB:N711NK | není znám |
          a1432 | Provozovatel používající TAIL NB:N719JP | není znám |
          a1943 | Provozovatel používající TAIL NB:N721RM | není znám |
          a1437 | Provozovatel používající TAIL NB:N729TA | není znám |
          a1945 | Provozovatel používající TAIL NB:N733TA | není znám |
          a1731 | Provozovatel používající TAIL NB:N75LA | není znám |
          a1732 | Provozovatel používající TAIL NB:N75MC | není znám |
          a1946 | Provozovatel používající TAIL NB:N764XJ | není znám |
          a1441 | Provozovatel používající TAIL NB:N7643U | není znám |
          a1442 | Provozovatel používající TAIL NB:N767FA | není znám |
          a1947 | Provozovatel používající TAIL NB:N769SK | není znám |
          a1734 | Provozovatel používající TAIL NB:N77FA | není znám |
          a1735 | Provozovatel používající TAIL NB:N77NJ | není znám |
          a1736 | Provozovatel používající TAIL NB:N782T | není znám |
          a1949 | Provozovatel používající TAIL NB:N783ML | není znám |
          a1445 | Provozovatel používající TAIL NB:N797CB | není znám |
          a1446 | Provozovatel používající TAIL NB:N799WW | není znám |
          a1950 | Provozovatel používající TAIL NB:N800AL | není znám |
          a1447 | Provozovatel používající TAIL NB:N800EL | není znám |
          a1951 | Provozovatel používající TAIL NB:N800NS | není znám |
          a1449 | Provozovatel používající TAIL NB:N800WA | není znám |
          a1450 | Provozovatel používající TAIL NB:N801PN | není znám |
          a1952 | Provozovatel používající TAIL NB:N811AM | není znám |
          a1953 | Provozovatel používající TAIL NB:N815MA | není znám |
          a1956 | Provozovatel používající TAIL NB:N828KD | není znám |
          a1453 | Provozovatel používající TAIL NB:N841WS | není znám |
          a1737 | Provozovatel používající TAIL NB:N860S | není znám |
          a1961 | Provozovatel používající TAIL NB:N863PA | není znám |
          a1561 | Provozovatel používající TAIL NB:N87V | není znám |
          a1962 | Provozovatel používající TAIL NB:N874JD | není znám |
          a1562 | Provozovatel používající TAIL NB:N88D | není znám |
          a1738 | Provozovatel používající TAIL NB:N8862 | není znám |
          a1965 | Provozovatel používající TAIL NB:N8862F | není znám |
          a1460 | Provozovatel používající TAIL NB:N888AQ | není znám |
          a1461 | Provozovatel používající TAIL NB:N889NC | není znám |
          a1462 | Provozovatel používající TAIL NB:N890CW | není znám |
          a1463 | Provozovatel používající TAIL NB:N898EW | není znám |
          a1563 | Provozovatel používající TAIL NB:N9UP | není znám |
          a1226 | Provozovatel používající TAIL NB:N90AJ | není znám |
          a1971 | Provozovatel používající TAIL NB:N901PC | není znám |
          a2079 | Provozovatel používající TAIL NB:N901QDS | není znám |
          a1466 | Provozovatel používající TAIL NB:N9053T | není znám |
          a2080 | Provozovatel používající TAIL NB:N9098JB | není znám |
          a1975 | Provozovatel používající TAIL NB:N915GM | není znám |
          a1470 | Provozovatel používající TAIL NB:N916LX | není znám |
          a1976 | Provozovatel používající TAIL NB:N9176S | není znám |
          a1471 | Provozovatel používající TAIL NB:N921CC | není znám |
          a1473 | Provozovatel používající TAIL NB:N929JH | není znám |
          a1977 | Provozovatel používající TAIL NB:N929KD | není znám |
          a1742 | Provozovatel používající TAIL NB:N93RS | není znám |
          a1978 | Provozovatel používající TAIL NB:N933DR | není znám |
          a2081 | Provozovatel používající TAIL NB:N9339CK | není znám |
          a1979 | Provozovatel používající TAIL NB:N939CK | není znám |
          a1980 | Provozovatel používající TAIL NB:N940AE | není znám |
          a1981 | Provozovatel používající TAIL NB:N940CC | není znám |
          a1477 | Provozovatel používající TAIL NB:N951DB | není znám |
          a1232 | Provozovatel používající TAIL NB:N96NB | není znám |
          a1984 | Provozovatel používající TAIL NB:N972QJ | není znám |
          a1234 | Provozovatel používající TAIL NB:N98CG | není znám |
          a1986 | Provozovatel používající TAIL NB:N988SB | není znám |
          a1486 | Provozovatel používající TAIL NB:N989AL | není znám |
          a1236 | Provozovatel používající TAIL NB:N99CN | není znám |
          a1744 | Provozovatel používající TAIL NB:N99NJ | není znám |
          a1235 | Provozovatel používající TAIL NB:N990M | není znám |
          a1987 | Provozovatel používající TAIL NB:N991AL | není znám |
          a1487 | Provozovatel používající TAIL NB:N995CR | není znám |
          a1747 | Provozovatel používající TAIL NB:OEHUB | není znám |
          a1240 | Provozovatel používající TAIL NB:OYWET | není znám |
          a2082 | Provozovatel používající TAIL NB:PASTEUR | není znám |
          a2083 | Provozovatel používající TAIL NB:PEGASUS | není znám |
          a2084 | Provozovatel používající TAIL NB:PEGASUZ | není znám |
          a1748 | Provozovatel používající TAIL NB:PJWEB | není znám |
          a1246 | Provozovatel používající TAIL NB:PPEIC | není znám |
          a1248 | Provozovatel používající TAIL NB:PPETR | není znám |
          a1251 | Provozovatel používající TAIL NB:PPMIS | není znám |
          a1754 | Provozovatel používající TAIL NB:PPXVJ | není znám |
          a1252 | Provozovatel používající TAIL NB:PRAIN | není znám |
          a1255 | Provozovatel používající TAIL NB:PRDRI | není znám |
          a1755 | Provozovatel používající TAIL NB:PRGKJ | není znám |
          a1257 | Provozovatel používající TAIL NB:PRODT | není znám |
          a1258 | Provozovatel používající TAIL NB:PRSCE | není znám |
          a1756 | Provozovatel používající TAIL NB:PRSPR | není znám |
          a1757 | Provozovatel používající TAIL NB:PRTNA | není znám |
          a1263 | Provozovatel používající TAIL NB:PTLMS | není znám |
          a1264 | Provozovatel používající TAIL NB:PTLNC | není znám |
          a1266 | Provozovatel používající TAIL NB:PTLUK | není znám |
          a1267 | Provozovatel používající TAIL NB:PTORA | není znám |
          a1269 | Provozovatel používající TAIL NB:PTSCR | není znám |
          a1274 | Provozovatel používající TAIL NB:PTWJS | není znám |
          a1278 | Provozovatel používající TAIL NB:PTXGS | není znám |
          a1280 | Provozovatel používající TAIL NB:PTZMA | není znám |
          a1760 | Provozovatel používající TAIL NB:PZTST | není znám |
          a1761 | Provozovatel používající TAIL NB:PZTSV | není znám |
          a1241 | Provozovatel používající TAIL NB:P4FLY | není znám |
          a1992 | Provozovatel používající TAIL NB:RECTO1 | není znám |
          a2085 | Provozovatel používající TAIL NB:RECTO21 | není znám |
          a1282 | Provozovatel používající TAIL NB:RSSA1 | není znám |
          a2089 | Provozovatel používající TAIL NB:SEBATOR | není znám |
          a1525 | Provozovatel používající TAIL NB:SHELL01 | není znám |
          a1762 | Provozovatel používající TAIL NB:TIBBN | není znám |
          a1526 | Provozovatel používající TAIL NB:TIF375A | není znám |
          a2094 | Provozovatel používající TAIL NB:TN733TA | není znám |
          a2095 | Provozovatel používající TAIL NB:TN890CW | není znám |
          a1994 | Provozovatel používající TAIL NB:TX9512 | není znám |
          a1284 | Provozovatel používající TAIL NB:TZTAC | není znám |
          a1285 | Provozovatel používající TAIL NB:UJT17 | není znám |
          a1490 | Provozovatel používající TAIL NB:UJT300 | není znám |
          a1286 | Provozovatel používající TAIL NB:UN450 | není znám |
          a1763 | Provozovatel používající TAIL NB:UY209 | není znám |
          a1777 | Provozovatel používající TAIL NB:VPAAA | není znám |
          a1778 | Provozovatel používající TAIL NB:VPAAF | není znám |
          a1288 | Provozovatel používající TAIL NB:VPBDB | není znám |
          a1289 | Provozovatel používající TAIL NB:VPBJV | není znám |
          a1779 | Provozovatel používající TAIL NB:VPBLR | není znám |
          a1290 | Provozovatel používající TAIL NB:VPBMS | není znám |
          a1780 | Provozovatel používající TAIL NB:VPBVG | není znám |
          a1781 | Provozovatel používající TAIL NB:VPBZE | není znám |
          a1294 | Provozovatel používající TAIL NB:VPCVI | není znám |
          a1765 | Provozovatel používající TAIL NB:V2LDI | není znám |
          a1766 | Provozovatel používající TAIL NB:V2LDL | není znám |
          a1769 | Provozovatel používající TAIL NB:V2LDU | není znám |
          a1770 | Provozovatel používající TAIL NB:V2LEL | není znám |
          a1771 | Provozovatel používající TAIL NB:V2LFC | není znám |
          a1772 | Provozovatel používající TAIL NB:V2LFL | není znám |
          a1775 | Provozovatel používající TAIL NB:V2LFT | není znám |
          a1776 | Provozovatel používající TAIL NB:V2LGH | není znám |
          a2097 | Provozovatel používající TAIL NB:WARLOC1 | není znám |
          a1295 | Provozovatel používající TAIL NB:XAAEX | není znám |
          a1297 | Provozovatel používající TAIL NB:XAESC | není znám |
          a1786 | Provozovatel používající TAIL NB:XAYYY | není znám |
          a1997 | Provozovatel používající TAIL NB:X6VAFW | není znám |
          a1301 | Provozovatel používající TAIL NB:YRCJF | není znám |
          a1528 | Provozovatel používající TAIL NB:YV1004C | není znám |
          a1491 | Provozovatel používající TAIL NB:YV1005 | není znám |
          a1492 | Provozovatel používající TAIL NB:YV1008 | není znám |
          a1493 | Provozovatel používající TAIL NB:YV1009 | není znám |
          a1494 | Provozovatel používající TAIL NB:YV1010 | není znám |
          a1495 | Provozovatel používající TAIL NB:YV1083 | není znám |
          a2000 | Provozovatel používající TAIL NB:YV1212 | není znám |
          a2001 | Provozovatel používající TAIL NB:YV128T | není znám |
          a1496 | Provozovatel používající TAIL NB:YV1401 | není znám |
          a2002 | Provozovatel používající TAIL NB:YV1456 | není znám |
          a2003 | Provozovatel používající TAIL NB:YV1518 | není znám |
          a2004 | Provozovatel používající TAIL NB:YV155T | není znám |
          a2104 | Provozovatel používající TAIL NB:YV174CP | není znám |
          a2005 | Provozovatel používající TAIL NB:YV174T | není znám |
          a2006 | Provozovatel používající TAIL NB:YV1844 | není znám |
          a1499 | Provozovatel používající TAIL NB:YV1850 | není znám |
          a2007 | Provozovatel používající TAIL NB:YV188T | není znám |
          a1500 | Provozovatel používající TAIL NB:YV1929 | není znám |
          a1502 | Provozovatel používající TAIL NB:YV2073 | není znám |
          a2008 | Provozovatel používající TAIL NB:YV218T | není znám |
          a2010 | Provozovatel používající TAIL NB:YV2286 | není znám |
          a1505 | Provozovatel používající TAIL NB:YV2421 | není znám |
          a1506 | Provozovatel používající TAIL NB:YV2422 | není znám |
          a2011 | Provozovatel používající TAIL NB:YV268T | není znám |
          a1533 | Provozovatel používající TAIL NB:YV292CP | není znám |
          a1789 | Provozovatel používající TAIL NB:YV401 | není znám |
          a2012 | Provozovatel používající TAIL NB:YV42CP | není znám |
          a1534 | Provozovatel používající TAIL NB:YV450CP | není znám |
          a1535 | Provozovatel používající TAIL NB:YV455CP | není znám |
          a1537 | Provozovatel používající TAIL NB:YV778CP | není znám |
          a2110 | Provozovatel používající TAIL NB:YV815CP | není znám |
          a1302 | Provozovatel používající TAIL NB:ZSEPB | není znám |
          a1303 | Provozovatel používající TAIL NB:ZSOEE | není znám |
          a1304 | Provozovatel používající TAIL NB:ZSPZA | není znám |
          a11755 | Provozovatel používající TAIL NB: GGJMB | není znám |
          a11478 | Provozovatel používající TAIL NB: LVBHP | není znám |
          a11506 | Provozovatel používající TAIL NB: N829CS | není znám |
          a11512 | Provozovatel používající TAIL NB: N915AV | není znám |
          a11525 | Provozovatel používající TAIL NB: PRAGP | není znám |
          a11527 | Provozovatel používající TAIL NB: PRDNZ | není znám |
          a11533 | Provozovatel používající TAIL NB: VPBBO | není znám |
          a11541 | Provozovatel používající TAIL NB: VPCTA | není znám |
          a11542 | Provozovatel používající TAIL NB: VPCZK | není znám |
          a11545 | Provozovatel používající TAIL NB: VQBFN | není znám |
          a11546 | Provozovatel používající TAIL NB: VQBFP | není znám |
          a11547 | Provozovatel používající TAIL NB: VQBFQ | není znám |
          a11551 | Provozovatel používající TAIL NB: VQBMC | není znám |
          a11554 | Provozovatel používající TAIL NB: XAAVZ | není znám |
          a11562 | Provozovatel používající TAIL NB: XAPIL | není znám |
          a11748 | Provozovatel používající TAIL NB: 5YJLF | není znám |
          a11476 | Provozovatel používající TAIL NB: 8PMSD | není znám |
          a1564 | Provozovatel používající TAIL NB:3BSSD | není znám |
          a1097 | Provozovatel používající TAIL NB:3DMRW | není znám |
          a1098 | Provozovatel používající TAIL NB:3DRMW | není znám |
          a1791 | Provozovatel používající TAIL NB:3S9402 | není znám |
          a1100 | Provozovatel používající TAIL NB:4XCMY | není znám |
          a1102 | Provozovatel používající TAIL NB:6VAFW | není znám |
          a1085 | Provozovatel používající TAIL NB:6152 | není znám |
          a1792 | Provozovatel používající TAIL NB:7V2LGH | není znám |
          a1567 | Provozovatel používající TAIL NB:8RGFI | není znám |
          ISLAND [1] |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          f10803 | American Seafood's Group * | SPOJENÉ STÁTY |
          499 | AERODATA AKTIENGES 1 * | NĚMECKO |
          19882 | AERODYNAMICS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          23200 | AERODYNAMICS USA * | SPOJENÉ STÁTY |
          33255 | AIRON AIR * | DÁNSKO |
          34802 | AIR AMBULANCE SPEC * | SPOJENÉ STÁTY |
          1502 | AIR ATLANTA * | ISLAND |
          34301 | AIR CANNES | FRANCIE |
          34407 | ALCI AVIATION * | KANADA |
          33277 | ALTBRIDGE PROJECTS * | RUSKÁ FEDERACE |
          f11420 | ALTEX LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          f11382 | AMERICAN AIR LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          f10024 | AM General, LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          34668 | AR AIRWAYS PVT LTD * | INDIE |
          30047 | ASHTON AVIATION * | SPOJENÉ STÁTY |
          33503 | AVIATION INVENTORY | SPOJENÉ STÁTY |
          34980 | AVTN CAPITAL GRP (2) * | SPOJENÉ STÁTY |
          35734 | AVTN PARTN. AMERICA | SPOJENÉ STÁTY |
          32830 | AZA AIR LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          36035 | AZIZ HASSANALI | SPOJENÉ STÁTY |
          f10063 | Bacchus Consulting, LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          f10075 | BankNote Aviation Corp. * | SPOJENÉ STÁTY |
          f10077 | Basic Capital Majestic * | SPOJENÉ STÁTY |
          f10977 | BioTek Instruments, Inc. * | SPOJENÉ STÁTY |
          35163 | Buddy 4, LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          911 | BEECHCRAFT AUGSBURG * | NĚMECKO |
          33373 | BIKKAIR B.V. | NIZOZEMSKO |
          27616 | BLUEBIRD CARGO * | ISLAND |
          5169 | BOMBARDIER CANADAIR * | KANADA |
          31732 | BOULTBEE AVTN 2 * | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          28620 | BURAQ AIR * | LIBYE |
          f10102 | Cambridge Flight Support, LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          f10119 | Chris James * | BAHAMY |
          f10895 | Cooper Industries * | SPOJENÉ STÁTY |
          33307 | CANADIAN NORTH * | KANADA |
          34660 | CARIBOU INDUSTRIES * | SPOJENÉ STÁTY |
          33272 | CIRRUS AIR CLUB * | SPOJENÉ STÁTY |
          35180 | CJ3 CHARTER LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31719 | CLICK MEXICANA * | MEXIKO |
          32604 | CLOSE AIR * | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35366 | COMFORT LINE LTD | SPOJENÉ STÁTY |
          27760 | CORPORATE ACFT LS * | ŠVÝCARSKO |
          33082 | CUMULUS INV. HOL.LTD * | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33155 | C3J CHARTER LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11451 | DAEDALUS GROUP LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          34678 | DANA AIRLINES LTD * | NIGÉRIE |
          30049 | DOVE AIR * | SPOJENÉ STÁTY |
          11028 | DUNCAN AVIATION * | SPOJENÉ STÁTY |
          36445 | Estrella Aviation | SPOJENÉ STÁTY |
          32738 | EAST AIR * | TÁDŽIKISTÁN |
          32633 | ECLIPSE AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          33139 | ENEX AVIATION LLC * | MONAKO |
          f11774 | ENGAGE AVIATION LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          30789 | EUROLINE AIRCOMPANY | GRUZIE |
          f11142 | Fine Line, L.P. * | SPOJENÉ STÁTY |
          f10608 | Flight Management Services * | SPOJENÉ STÁTY |
          34667 | FELIX AIRWAYS * | JEMEN |
          36160 | FLY AWAY AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          32201 | FOUNTAIN AIR * | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36960 | GC AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11430 | GEODUCK AVIATION II LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          34954 | GE CAPITAL SOLUTION * | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29477 | GIFFORD D * | SPOJENÉ STÁTY |
          34143 | GLOBAL ACFT SOLUTION * | SPOJENÉ STÁTY |
          17957 | GREENLEAF * | SPOJENÉ STÁTY |
          f10800 | Herzog Contracting Corp. | SPOJENÉ STÁTY |
          23127 | HARRIS AIR UTAH | SPOJENÉ STÁTY |
          30256 | HELLO * | ŠVÝCARSKO |
          f10985 | HMC Interests LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          36897 | HOLDING TERRY A | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          26436 | HOLIDAY RETIREMENT * | SPOJENÉ STÁTY |
          36115 | HZ AVIATION LTD * | IZRAEL |
          f10258 | Indefensible Corporation (DJMD Corporation) * | SPOJENÉ STÁTY |
          35682 | Investair 300, LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          1479 | ICELANDAIR * | ISLAND |
          12046 | ICELAND COAST GUARD * | ISLAND |
          33477 | INTEGRA MAP | ŠPANĚLSKO |
          34334 | ITTAG LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          f11407 | IT AVIATION LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          35962 | I FLY LTD * | RUSKÁ FEDERACE |
          f10903 | Jesse Duplantis Ministries * | SPOJENÉ STÁTY |
          25830 | JEDINAK R AND R * | KANADA |
          f11391 | JEFFERSON FINANCIAL COMPANY * | SPOJENÉ STÁTY |
          30465 | JETWORKS | SPOJENÉ STÁTY |
          f11814 | JET AIR AIRCRAFT LEASING LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          31939 | JOKLAFLUG * | ISLAND |
          36618 | JPATS * | SPOJENÉ STÁTY |
          35444 | Koch Industries * | SPOJENÉ STÁTY |
          35730 | KIRLAND 41025 LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          30456 | KMI MANAGEMENT * | SPOJENÉ STÁTY |
          f10902 | Landow 101 Inc. * | SPOJENÉ STÁTY |
          f10996 | Laurence Di Francesco * | SPOJENÉ STÁTY |
          f11216 | Logistics Business Services LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          34973 | LAMONT SEA MARITIME | SPOJENÉ STÁTY |
          f10301 | LKM, Inc. * | SPOJENÉ STÁTY |
          f11783 | L60-215 HOLDINGS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10320 | Mutual of Omaha * | SPOJENÉ STÁTY |
          26857 | MAINE AVIATION SALES * | SPOJENÉ STÁTY |
          37082 | MARK IV AVIATION LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          32248 | MARRON VENTURES * | ŠVÝCARSKO |
          f11780 | MCDONNELL DOUGLAS AIRCRAFT CO * | SPOJENÉ STÁTY |
          36609 | MIG AVIATION (UK)LTD * | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30154 | MISSIONAIR S.L. | ŠPANĚLSKO |
          f11373 | MOUNTAIN SHADOW VENTURES LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          31956 | OMEGA AIR CANADA * | KANADA |
          31976 | OTTER INSPIRATIONS * | SPOJENÉ STÁTY |
          30279 | Papier Mettler * | NĚMECKO |
          f10976 | Peregrine Point, LLC. * | SPOJENÉ STÁTY |
          25580 | Pioneer Private Aviation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10370 | Pyle Group LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          27784 | PACIFIC JET | SPOJENÉ STÁTY |
          33063 | PANADERO ENERGY LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          f11817 | PEGASUS AVIATION II INC * | SPOJENÉ STÁTY |
          9516 | PEREGRINE AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          30137 | PRIMERA AIR * | ISLAND |
          28212 | PROVINCIAL AIRLINES * | KANADA |
          f10763 | Raven Aviation LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          f10380 | Redleaf Management Company, LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          31967 | RADIOACTIVE * | SPOJENÉ STÁTY |
          36291 | RAFAN HOLDING BV * | NIZOZEMSKO |
          31179 | RB AVTN USA * | SPOJENÉ STÁTY |
          35918 | REGIONAL 1 AIRLINES * | KANADA |
          33695 | ROSS AVIATION INC * | SPOJENÉ STÁTY |
          f11884 | Saratoga, INC. | SPOJENÉ STÁTY |
          20236 | Sequoia Properties, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          28475 | Silk Way Airlines * | ÁZERBÁJDŽÁN |
          35130 | Switchback Argentina, LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          29518 | SAAB ACFT OF AMERICA * | SPOJENÉ STÁTY |
          33986 | SELVA LTDA. * | KOLUMBIE |
          32928 | SEVENAIR * | TUNISKO |
          32244 | SKY JET AVTN UGANDA * | UGANDA |
          32799 | SKY KING INC * | SPOJENÉ STÁTY |
          27489 | SKY RIVER MANAGEMENT * | SPOJENÉ STÁTY |
          32954 | SLW INTERNATIONAL * | SPOJENÉ STÁTY |
          32599 | SOUTHERN AIR SYSTEMS * | SPOJENÉ STÁTY |
          32603 | SPRING AIR * | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36338 | STRATEGIC MOVES * | SPOJENÉ STÁTY |
          34530 | SUMMER SUN TRADING * | JIŽNÍ AFRIKA |
          8397 | SUNCOAST AVIATION * | SPOJENÉ STÁTY |
          34627 | SWIFTJET INC. * | KANADA |
          f11002 | Titan International Inc. * | SPOJENÉ STÁTY |
          f10447 | Town Fair Tires * | SPOJENÉ STÁTY |
          30863 | TABY AIR MAINTENANCE * | ŠVÉDSKO |
          32435 | TALON AIR * | SPOJENÉ STÁTY |
          34842 | TINKLER GROUP AVTN * | AUSTRÁLIE |
          31974 | TOWER AVTN OF READIN * | SPOJENÉ STÁTY |
          25448 | UKRAINE CARGO AIRWAY | UKRAJINA |
          35124 | UNICREDIT GLOBAL * | RAKOUSKO |
          36942 | UNITED ACFT SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          35464 | UNIVERSAL AIR SVCS * | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          28951 | US EPPERSON UNDERWRT * | SPOJENÉ STÁTY |
          f11852 | Valor Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          20609 | VOLKSWAGEN USA * | SPOJENÉ STÁTY |
          f11345 | VS MANAGEMENT LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          f11839 | Western Air Crews | SPOJENÉ STÁTY |
          33375 | WAYLOCK OVERSEAS LTD * | RUSKÁ FEDERACE |
          f11376 | WESTERN ASSET MANAGEMENT CO * | SPOJENÉ STÁTY |
          f11383 | WESTWIND BROTHERS INC * | SPOJENÉ STÁTY |
          f11029 | WHITE LODGING SERVICES * | SPOJENÉ STÁTY |
          6357 | WORLD WIDE AIRCRAFT * | KANADA |
          f10841 | W&J Air, LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          34395 | ZAPOLARYE * | RUSKÁ FEDERACE |
          a11742 | Provozovatel používající TAIL NB: N1459A | není znám |
          a11480 | Provozovatel používající TAIL NB: N1667J * | není znám |
          a11492 | Provozovatel používající TAIL NB: N428CC * | není znám |
          a11497 | Provozovatel používající TAIL NB: N520DM | není znám |
          a11516 | Provozovatel používající TAIL NB: N988T * | není znám |
          a11524 | Provozovatel používající TAIL NB: PPPRR * | není znám |
          a11530 | Provozovatel používající TAIL NB: PTTFK | není znám |
          a11521 | Provozovatel používající TAIL NB: P4TCO * | není znám |
          IRSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          f10007 | Air Reese, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10765 | Alaska Eastern Partners | SPOJENÉ STÁTY |
          f11001 | Avemex, S.A. de C.V. | MEXIKO |
          35023 | ACFT FINANCE TRUST | IRSKO |
          f11447 | ADC AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10775 | ADP Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33725 | ADVANCED AIR MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          28509 | AEROLINEAS DAMOJH | MEXIKO |
          28752 | AEROMANAGMENT GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          36928 | AERO JET SVCS (AZ) | SPOJENÉ STÁTY |
          29293 | AERO TIMBER PARTNERS | SPOJENÉ STÁTY |
          23714 | AERO TOY STORE LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          29670 | AERO WAYS | SPOJENÉ STÁTY |
          131 | AER ARANN | IRSKO |
          132 | AER LINGUS | IRSKO |
          30118 | AIRCRAFT INTL RENT | IRSKO |
          35098 | AIRLINK AIRWAYS | IRSKO |
          32813 | AIR BLESSING | SPOJENÉ STÁTY |
          298 | AIR CONTRACTORS | IRSKO |
          7057 | AIR SHAMROCK | SPOJENÉ STÁTY |
          32218 | AIR TAHOMA | SPOJENÉ STÁTY |
          28432 | AIR TREK | SPOJENÉ STÁTY |
          34285 | ALCHEMIST JET AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          26140 | ALLTECH | SPOJENÉ STÁTY |
          30995 | ALPHA ONE FLIGHT SCV | SPOJENÉ STÁTY |
          36324 | ALTIS | IRSKO |
          33209 | ALTIVIA FLIGHT | SINGAPUR |
          363 | AMERICAN TRANS AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          27173 | APACHE CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          29953 | APPLERA CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          36123 | ASHEVILLE JET CHTR | SPOJENÉ STÁTY |
          29280 | ASTOR STREET ASSET | SPOJENÉ STÁTY |
          f11358 | ATC AVIATION INC | SPOJENÉ STÁTY |
          33136 | ATLANTIC AV KTEB | SPOJENÉ STÁTY |
          9252 | ATMOS RESEARCH | SPOJENÉ STÁTY |
          36309 | AVIANOVA (RUSSIA) | RUSKÁ FEDERACE |
          33008 | AVIA PARTNER DENMARK | DÁNSKO |
          f11798 | AVION SALES LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36619 | AXIOM AIR | NIGÉRIE |
          35372 | Bindley Capital Partners | SPOJENÉ STÁTY |
          36888 | Boston Scientific Corp | SPOJENÉ STÁTY |
          34053 | BANK OF NOVA SCOTIA | KANADA |
          1868 | BARD | SPOJENÉ STÁTY |
          31686 | BARNARD AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          1537 | BAXTER HEALTH CARE | SPOJENÉ STÁTY |
          34487 | BAZIS INTL INC. | KANADA |
          33090 | BEACON AVIATION | IRSKO |
          f11361 | BEAUTY CENTRAL LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          25114 | BECKER GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          32660 | BEDEK AVIATION | IZRAEL |
          33557 | BIG PLAY FLIGHT SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          f11790 | BISTATE OIL CO INC | SPOJENÉ STÁTY |
          33247 | BLUE CITY HOLDINGS | SPOJENÉ STÁTY |
          f11410 | BORG HOLDINGS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31975 | BOULDER US | SPOJENÉ STÁTY |
          26369 | B&G LEASING | SPOJENÉ STÁTY |
          f10129 | Corporate Flight Services, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10987 | Cozzens and Cudahy Air | SPOJENÉ STÁTY |
          30615 | CARLISLE HOLDINGS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30896 | CCA AIR CHARTER | SPOJENÉ STÁTY |
          29250 | CENTURION AVTN SRVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          36860 | CESSNA FINANCE CORP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11418 | CESSNA FINANCE CORP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          23597 | CHC IRELAND LTD | IRSKO |
          5078 | CINTAS | SPOJENÉ STÁTY |
          36845 | CITATIONAIR | SPOJENÉ STÁTY |
          21455 | CITYJET | IRSKO |
          36082 | CMC GROUP INC | SPOJENÉ STÁTY |
          32509 | COOK AIRCRAFT LEASNG | SPOJENÉ STÁTY |
          19036 | CORPORATE JETS PA | SPOJENÉ STÁTY |
          28444 | CROSS AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11386 | CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY | SPOJENÉ STÁTY |
          f11899 | C C Media Holdings Inc | SPOJENÉ STÁTY |
          35160 | C. Dot Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10650 | DARBY HOLDINGS | není znám |
          f11469 | DELAWARE GLOBAL OPERATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31690 | DELTA JET USA | SPOJENÉ STÁTY |
          24235 | DENISTON ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          30715 | DMB AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          35370 | DOMINOS PIZZA (2) | SPOJENÉ STÁTY |
          28485 | DOW CORNING | SPOJENÉ STÁTY |
          32515 | DPMG | SPOJENÉ STÁTY |
          27997 | DYNAMIC AVIATION SERVICES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10176 | Energy Corporation of America | SPOJENÉ STÁTY |
          f10183 | Executive Flight Solutions, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35072 | EAC AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          8339 | EATON | SPOJENÉ STÁTY |
          32005 | ELITE AIRCRAFT HOLDG | SPOJENÉ STÁTY |
          1009 | ELI LILLY | SPOJENÉ STÁTY |
          23828 | EMC IRELAND | IRSKO |
          33649 | ENCORE 684 LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11381 | ENCORE/SB AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11450 | ENGLEHART AIRCRAFT LEASING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10208 | Flightstar Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f11889 | Futura Travels Limited | INDIE |
          33361 | FAGEN INC | SPOJENÉ STÁTY |
          29521 | FAIRMONT AVIATION SE | KANADA |
          34792 | FASTNET JET ALLIANCE | IRSKO |
          32271 | FAST LINK EGYPT | EGYPT |
          21578 | FEDERAL MOGUL | SPOJENÉ STÁTY |
          28181 | FERRO CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          30469 | FIRST VIRTUAL AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          31774 | FLYING SQUIRREL | SPOJENÉ STÁTY |
          34371 | FREEBIRD MNGMT LTD. | IRSKO |
          3826 | FRIEDKIN INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          f10229 | Goodman Real Estate, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10231 | Graham Brothers Construction Co., Inc | SPOJENÉ STÁTY |
          26624 | GENERAL MILLS SALES | SPOJENÉ STÁTY |
          22286 | GE CAPITAL-GECAS EI | IRSKO |
          36512 | GLOBAL JETCARE | SPOJENÉ STÁTY |
          23814 | GLOBAL WINGS LTD | ŠVÝCARSKO |
          3964 | GOODYEAR | SPOJENÉ STÁTY |
          f10230 | GPAir Limited | KANADA |
          29449 | GRANT EXECUTIVE JETS | KANADA |
          26847 | GREENHILL AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          f11374 | GREEN CHAIR PRODUCTIONS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          22958 | GROUP HOLDINGS | SPOJENÉ STÁTY |
          31561 | GULF PACIFIC AVTN SV | SPOJENÉ STÁTY |
          f10901 | Hormel Foods Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          28219 | HARLEY-DAVIDSON | SPOJENÉ STÁTY |
          31054 | HEAVYLIFT INT. | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35241 | HIGHFIELDS CAP MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          31013 | HOTELES DINAMICOS SA | MEXIKO |
          33420 | HOWARD HOLDINGS PLC | IRSKO |
          5170 | HUMANA | SPOJENÉ STÁTY |
          f11202 | International Jet Aviation Services Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11193 | IAMAW | SPOJENÉ STÁTY |
          24747 | IFFTG | SPOJENÉ STÁTY |
          32500 | ILFC IRELAND LTD | IRSKO |
          f11378 | INDIGO MANAGEMENT CO | SPOJENÉ STÁTY |
          21409 | IRVING AIR SERVICE | KANADA |
          34314 | Jet Direct Aviation (filed for bankruptcy on 25/02/2009) | SPOJENÉ STÁTY |
          f10282 | John M. Connors, Jr. | SPOJENÉ STÁTY |
          35520 | Jones International Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31850 | JARDEN CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          22094 | JEPPESEN UK LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          27861 | JEP LEASING | SPOJENÉ STÁTY |
          32549 | JET CLIPPER JOHNNY | SPOJENÉ STÁTY |
          35926 | JET LOGISTICS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          35981 | JET SHARES ONLY | SPOJENÉ STÁTY |
          32652 | JET SMART INC | SPOJENÉ STÁTY |
          30210 | JET-A-WAY CHARTERS | SPOJENÉ STÁTY |
          34915 | JKB JET HOLDINGS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          1584 | JOHNSON & JOHNSON | SPOJENÉ STÁTY |
          f10287 | Kenair, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11016 | Kendall Jackson Wine Estates | SPOJENÉ STÁTY |
          f10713 | Konfara Company | SPOJENÉ STÁTY |
          f10702 | KEB Aircraft Sales, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          8180 | KELLOGG | SPOJENÉ STÁTY |
          f11431 | KEY EQUIPMENT FINANCE INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11341 | KKN TRANSPORTATION LEASING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10295 | Leco Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10845 | Letica Leasing LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10302 | Lower Cross Aircraft Corp. | SPOJENÉ STÁTY |
          31706 | LCG ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          35616 | LEONARD GREEN & PART | SPOJENÉ STÁTY |
          32207 | LISBON LIMITED | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          28852 | LONDON CITY JET | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36958 | LUNA ENTERTAINMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          f10968 | Mozart Investments, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          36961 | MAGELLAN A/C SVCS | IRSKO |
          30454 | MAJJEC JHETT | SPOJENÉ STÁTY |
          32345 | MANDALA AIRLINES 3 | INDONÉSIE |
          26422 | MANDAN | SPOJENÉ STÁTY |
          f11387 | MELLON SEWARD PROSSER | SPOJENÉ STÁTY |
          27630 | MERCURY ENGINEERING | IRSKO |
          30050 | MHS CONSULTING | SPOJENÉ STÁTY |
          1104 | MIL IRELAND | IRSKO |
          23627 | MIN.OF EXTREME SIT | RUSKÁ FEDERACE |
          f10317 | MMB Management Advisory Services | SPOJENÉ STÁTY |
          31703 | MMRB SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          35625 | MODESTO EXEC AIR CHR | SPOJENÉ STÁTY |
          f11411 | MONAVIE AIRCRAFT LEASING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36426 | MPW INDUSTRIAL SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          32479 | MVA AVIATION LTD. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10919 | Noble Energy, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10334 | Noel Group Aviation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10328 | NCR Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          18352 | NESTLE PURINA PETCAR | SPOJENÉ STÁTY |
          29867 | NEXT FLIGHT JETS | SPOJENÉ STÁTY |
          32930 | NINETY EIGHT AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          11930 | NORTH AMERICAN AIRL | SPOJENÉ STÁTY |
          f10962 | NORTH AMERICAN FLIGHT SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          18796 | N728LW LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11106 | Orange Crimson Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32397 | OFFICE DEPOT | SPOJENÉ STÁTY |
          9116 | OMEGA AIR (USA) | SPOJENÉ STÁTY |
          7079 | ORBIS INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          35897 | OSLO EXPRESS | SPOJENÉ STÁTY |
          2079 | OWENS ILLINOIS | SPOJENÉ STÁTY |
          33261 | PACIFIC SKY | KANADA |
          8792 | PALMER A | SPOJENÉ STÁTY |
          29783 | PEGASUS AVIATION CA | SPOJENÉ STÁTY |
          3252 | PEPSICO | SPOJENÉ STÁTY |
          32055 | PIONEER ADVENTURES | NOVÝ ZÉLAND |
          f10361 | PNC Financial Services Group | SPOJENÉ STÁTY |
          f11419 | POLAR BEAR EXPRESS II LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          34422 | PREMIER EXEC. JET | IRSKO |
          30165 | PRIMARIS AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          32096 | PRIME AVIATION JSC | KAZACHSTÁN |
          31045 | PRIVATE SKY AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          34180 | PROFESSIONAL CARE | SPOJENÉ STÁTY |
          10012 | P & E PROPERTIES | SPOJENÉ STÁTY |
          26605 | QUEST AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          f10381 | Regent Air, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          32706 | RBGT LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10978 | REAUD MORGAN QUINN | SPOJENÉ STÁTY |
          31234 | RED BARN FARMS | SPOJENÉ STÁTY |
          f10389 | RKK Management, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11777 | ROBINSON LEASING INC | SPOJENÉ STÁTY |
          29788 | RORO 212 | SPOJENÉ STÁTY |
          31502 | ROTOR TRADE (ARC) | SPOJENÉ STÁTY |
          2292 | ROWAN DRILLING | SPOJENÉ STÁTY |
          33652 | RUMELI HOLDING INC 2 | TURECKO |
          8651 | RYANAIR | IRSKO |
          f10397 | Select Management Resources, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10824 | Seminole Tribe of Florida | SPOJENÉ STÁTY |
          f10501 | Sunoco Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          28054 | SAFEWAY | SPOJENÉ STÁTY |
          31347 | SAFE FLIGHT INSTRMT | SPOJENÉ STÁTY |
          f11772 | SAXON COPY AIR INC | SPOJENÉ STÁTY |
          36816 | SCB AIR II LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          34898 | SD VERMOGENSVERWALT | NĚMECKO |
          871 | SEAGULL AIRCRAFT CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          24869 | SIERRA PACIFIC IND | SPOJENÉ STÁTY |
          36640 | SIM SAS | FRANCIE |
          31192 | SOUTHERN JET MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          31823 | STARSHIP ENTERPRISE | SPOJENÉ STÁTY |
          31861 | SUNCAL MANAGEMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          f10874 | Tashi Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10441 | The Sherwin-Williams Company | SPOJENÉ STÁTY |
          f10965 | True Aviation Charter Services, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32156 | TALLWOOD MANAGEMNT | SPOJENÉ STÁTY |
          3696 | TEXAS INSTRUMENTS | SPOJENÉ STÁTY |
          f11309 | THIRD SECURITY LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          21766 | TIMBERLAND | SPOJENÉ STÁTY |
          9788 | TRANSIT AIR SRVC | SPOJENÉ STÁTY |
          36922 | TRANS EJECUTIVO AERE | MEXIKO |
          26406 | TRANS WEST AIR SRVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          29623 | TRICYCLE AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          30753 | TYCO HEALTH CARE | SPOJENÉ STÁTY |
          35071 | T2 Aviation Management, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          2797 | UNITED STATES STEEL | SPOJENÉ STÁTY |
          9275 | VALLEJO | SPOJENÉ STÁTY |
          f11803 | VALLEY JET LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          29120 | VEN AIR | IRSKO |
          32119 | VIA FELIZ II | SPOJENÉ STÁTY |
          24690 | VICTORY AVTN FLORIDA | SPOJENÉ STÁTY |
          28043 | VILLAGE EQUIPMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          29580 | VOYAGER JET CENTER | SPOJENÉ STÁTY |
          36447 | VTB LEASING (EUROPE) | RUSKÁ FEDERACE |
          f10815 | Washington Penn Plastic Company | SPOJENÉ STÁTY |
          f10789 | Wells Fargo Bank Northwest, c/o Morgan & Morgan | SPOJENÉ STÁTY |
          f10792 | Werner Enterprises Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10784 | Wilmington Trust | SPOJENÉ STÁTY |
          36499 | WARNER CHILCOTT | SPOJENÉ STÁTY |
          5187 | WELDBEND | SPOJENÉ STÁTY |
          35439 | WELLS FARGO BANK NW | SPOJENÉ STÁTY |
          31125 | WESTON LTD | IRSKO |
          28282 | WINGEDFOOT AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          32453 | WINGS OF LEBANON | LIBANON |
          33542 | WING FINANCIAL LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          29233 | WRENAIR | IRSKO |
          32454 | XJET USA | SPOJENÉ STÁTY |
          31649 | Z1 HOLDINGS | SPOJENÉ STÁTY |
          32901 | 142955 ONTARIO LTD | KANADA |
          a11477 | Provozovatel používající TAIL NB: HP1A | není znám |
          a11491 | Provozovatel používající TAIL NB: N415MX | není znám |
          ITÁLIE |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          f10307 | AirBar LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10004 | Air Mercury, Ltd. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10022 | Alcoa, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          24650 | ABU DHABI AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35991 | AEROKALUZ SA DE CV | MEXIKO |
          29651 | AEROMANAGEMENT EUROP | ITÁLIE |
          31391 | AERONORD-GROUP | MOLDAVSKÁ REPUBLIKA |
          36738 | AEROPA S.R.L. | ITÁLIE |
          30371 | AEROPORTUL MARCULEST | MOLDAVSKÁ REPUBLIKA |
          19195 | AEROTRANSPORTES PRIV | MEXIKO |
          35660 | AEROYACHT INVESTMENT | ITÁLIE |
          22368 | AGUSTA SPA | ITÁLIE |
          29450 | AIC CANADA | KANADA |
          30283 | AIRCRAFT PROPERTIES | SPOJENÉ STÁTY |
          32513 | AIRCRAFT SYSTEM | JIŽNÍ AFRIKA |
          27328 | AIRSTARS AIRWAY | RUSKÁ FEDERACE |
          36443 | AIRVALLEE S.P.A. | ITÁLIE |
          33930 | AIR BEE | ITÁLIE |
          11479 | AIR DOLOMITI | ITÁLIE |
          32715 | AIR FOUR S.P.A. | ITÁLIE |
          30965 | AIR ITALY | ITÁLIE |
          36964 | AIR MANDALY 2 | neurčen |
          23557 | AIR MEMPHIS | NIZOZEMSKO |
          31896 | AIR ONE CITYLINER | ITÁLIE |
          31884 | AIR PRESTIGIO | SPOJENÉ STÁTY |
          35312 | AIR SPEA S.R.L. | ITÁLIE |
          36050 | AIR TEAM EXCUTIVE | ITÁLIE |
          34676 | AIR UGANDA | UGANDA |
          9953 | AIR VALLEE | ITÁLIE |
          33278 | AIR WING S.P.A. | ITÁLIE |
          23132 | ALBANIAN AIRLINE | ALBÁNIE |
          30526 | ALBATROS AIRWAYS | ALBÁNIE |
          9303 | ALBERTO CULVER | SPOJENÉ STÁTY |
          163 | ALENIA AERMACCHI | ITÁLIE |
          31568 | ALENIA DIV AERONAUT | ITÁLIE |
          34831 | ALITALIA C.A.I. SPA | ITÁLIE |
          28123 | AMRASH | SPOJENÉ STÁTY |
          36508 | AVIATION CAPITAL SOL | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36451 | AXSOA S.P.A. | ITÁLIE |
          f10790 | Bank of America Leasing | SPOJENÉ STÁTY |
          f10086 | Black Diamond Aviation | SPOJENÉ STÁTY |
          29878 | BALMORAL AIR PTY | AUSTRÁLIE |
          34857 | BB FLY S.R.L. | ITÁLIE |
          20198 | BELAVIA AIRLINES | BĚLORUSKO |
          31421 | BELLE AIR | ALBÁNIE |
          36730 | BELLE AIR EUROPE SRL | ITÁLIE |
          32891 | BERJAYA AIR SDN (2) | MALAJSIE |
          36408 | BLUEBAIR JET | ŠVÝCARSKO |
          32734 | BLUE JET | SPOJENÉ STÁTY |
          26015 | BLUE PANORAMA LI | ITÁLIE |
          f11338 | BLUE STAR MANAGEMENT SERVICES CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          31928 | BLU MERCURY SRL | ITÁLIE |
          35243 | BRAATHENS TRAINING | ŠVÉDSKO |
          32566 | BRENZIL PTY | AUSTRÁLIE |
          35914 | BUSINESS AIR PARTS | SPOJENÉ STÁTY |
          19019 | CABLEAIR | SPOJENÉ STÁTY |
          5083 | CAI | ITÁLIE |
          f11308 | CANDYBAR AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32079 | CAREMARK AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31766 | CARGOITALIA | ITÁLIE |
          35318 | CARGOLUX ITALIA | ITÁLIE |
          26954 | CARNIVAL CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          31898 | CATEX USA | SPOJENÉ STÁTY |
          36292 | CERAMICA CLEOPATRA | EGYPT |
          36770 | CHEMIPLASTICA | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          27899 | CLUB AIR SPA | ITÁLIE |
          24759 | CNH AMERICA | SPOJENÉ STÁTY |
          35645 | CN AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          30812 | CONSOLIDATED INVESTM | SPOJENÉ STÁTY |
          f11771 | CORNING INC | SPOJENÉ STÁTY |
          35761 | CORPO FORRESTALE | ITÁLIE |
          36979 | C FLY S.R.L. | ITÁLIE |
          f10100 | C. Cary Patterson | SPOJENÉ STÁTY |
          32598 | DELIA A/S | DÁNSKO |
          36591 | DELMAR SYSTEMS INC. | SPOJENÉ STÁTY |
          36268 | DELTON GROUP INC. | RUSKÁ FEDERACE |
          36211 | DENIM AIR ACMI BV | NIZOZEMSKO |
          27358 | DI AIR | ČERNÁ HORA |
          18428 | DOLE FOODS | SPOJENÉ STÁTY |
          28426 | DOLPHIN AIR EXPRESS | ITÁLIE |
          9322 | DOMUS | ITÁLIE |
          f11470 | DOUBLE V RESOURCES LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30245 | DRAX GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          31864 | DS AVIATION | IZRAEL |
          23676 | DUDMASTON LTD | ŠVÝCARSKO |
          36588 | EAGLES AIRLINES | ITÁLIE |
          24307 | ELITICINO SA | ŠVÝCARSKO |
          27824 | ELIWORK SRL | ITÁLIE |
          8149 | ENAV ITALIA | ITÁLIE |
          34700 | EP AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          28552 | ERS SRL | ITÁLIE |
          1039 | ETHIOPIAN AIRLINES | ETIOPIE |
          5051 | EUROFLY SERVICE | ITÁLIE |
          9861 | EUROJET ITALIA | ITÁLIE |
          31744 | EUROPEAN AIR CRANE | ITÁLIE |
          29693 | EUTELIA S.P.A. | ITÁLIE |
          36996 | EXECUJET CHARTER SVC | SPOJENÉ STÁTY |
          33586 | E+A AVIATION | ŠVÝCARSKO |
          f10871 | Fort Calumet Company | SPOJENÉ STÁTY |
          31996 | FIBA AIR HAVA | TURECKO |
          24342 | FININVEST | ITÁLIE |
          32391 | FLIGHTPARTNER | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31464 | FLIGH TEST ASSOCIATE | SPOJENÉ STÁTY |
          21557 | FLYNOR JET | ITÁLIE |
          36118 | FLY540 | KEŇA |
          f10228 | Golden Gaming | SPOJENÉ STÁTY |
          34858 | GALAXY AIRWAYS INC. | KANADA |
          37037 | GAMAY ENTERPRISES LT | BRAZÍLIE |
          23782 | GEDEAM SERVICES | LUCEMBURSKO |
          35213 | GEDEAM TOURISM S.A. | LUCEMBURSKO |
          30273 | GEFA LEASING GMBH | NĚMECKO |
          29961 | GENERAL WORK GUINEA | ROVNÍKOVÁ GUINEA |
          36315 | GEO LOGISTICA | ITÁLIE |
          33783 | GLOBUS LLC | RUSKÁ FEDERACE |
          27805 | GMG AIRLINES LTD | BANGLADÉŠ |
          32024 | GMR INDUSTRY LTD | INDIE |
          29615 | GOLDEN AIR SRL | ITÁLIE |
          32887 | GP AVIATION SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          36873 | GRASKOP AVIATION LLC | BRAZÍLIE |
          f11463 | GR1040 INC | SPOJENÉ STÁTY |
          31017 | GULF AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          32263 | GUTMEN INC. | BRAZÍLIE |
          32161 | G350 LEASING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31089 | Hawker Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32296 | HANSUNG AIRLINES | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          34031 | HAWKER 700LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10248 | HGA, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          22863 | HUBBARD ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          f10259 | Inversiones Far West Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          11898 | ICARO | ITÁLIE |
          25061 | INAER HELICOPTER | ITÁLIE |
          36788 | INDONESIA AIR TRA(2) | INDONÉSIE |
          26580 | INTERFLY SRL | ITÁLIE |
          36455 | INTL AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          27510 | ITALEASE | ITÁLIE |
          35007 | ITALIATOUR AIRLINES | ITÁLIE |
          16284 | ITALI AIRLINES SPA | ITÁLIE |
          32677 | JETALLIANCE EAST JSC | RUSKÁ FEDERACE |
          34346 | JETDIRECT AVTN INC | SPOJENÉ STÁTY |
          32062 | JETEX FLIGHT SUPPORT | LIBYE |
          30695 | JETLINK EXPRESS | KEŇA |
          34576 | JETPLANET S.R.L. | ITÁLIE |
          35564 | JET AVIATION (VA) | SPOJENÉ STÁTY |
          25029 | JET PLANE CORP | DÁNSKO |
          31941 | JET SUPPORT GROUP | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10283 | JSM at FALCON, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          29205 | KND AIRCRAFT LEASING | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32068 | K & M AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          f10999 | LatAm LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10839 | Leonard Green and Partners, L.P. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10781 | Lucky Fives LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32713 | LAUTHER-PHILLIPS | SPOJENÉ STÁTY |
          29027 | LEADING EDGE | SPOJENÉ STÁTY |
          30044 | LEMOINE INVESTMENTS | SPOJENÉ STÁTY |
          31451 | LENNAR | SPOJENÉ STÁTY |
          35667 | LFG AVIATION | AUSTRÁLIE |
          36390 | LIBO AIR CARGO | LIBYE |
          23188 | LIBYAN AIR AMBULANCE | LIBYE |
          33253 | LINUS AIRWAYS | INDONÉSIE |
          29351 | LIVINGSTON SPA | ITÁLIE |
          28628 | LUKOIL AVIA | RUSKÁ FEDERACE |
          22416 | LVOV AIRLINES | UKRAJINA |
          f11389 | L & L LEASING IV LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10828 | Marnell Corrao Associates | SPOJENÉ STÁTY |
          11698 | Meridana Fly s.p.a. | ITÁLIE |
          35314 | MAE AIRCRAFT MGMT. | BAHRAJN |
          36367 | MAGELLAN AVIATION | IRSKO |
          36491 | MANAGEMENT SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          36421 | MARCPLAN CHARTER | AUSTRÁLIE |
          27891 | MASS MUTUAL LIFE | SPOJENÉ STÁTY |
          35469 | MAZAG | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36064 | MERIDIANA FLY | ITÁLIE |
          32051 | MERIDIAN AIRCOMPANY | UKRAJINA |
          1106 | MIL ITALY | ITÁLIE |
          24266 | MINISTERO INTERNO | ITÁLIE |
          36406 | MISTER JET | NĚMECKO |
          8487 | MISTRAL AIR ROMA | ITÁLIE |
          31311 | MSC AVIATION | ŠVÝCARSKO |
          f10769 | MSS Falcon 900LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30625 | MYAIR.COM | ITÁLIE |
          26129 | New World Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10633 | Northwestern Mutual Life Ins. Co. | SPOJENÉ STÁTY |
          33889 | NAVELLIER & ASSOCS | SPOJENÉ STÁTY |
          28484 | NEOS | ITÁLIE |
          36477 | NESMA AIRLINES | EGYPT |
          35377 | NETJETS MIDDLE EAST | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          33201 | NEWCO MANAGEMENT GRP | SPOJENÉ STÁTY |
          8924 | NEWSFLIGHT CALIFORNI | SPOJENÉ STÁTY |
          26030 | NEXT CENTURY AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          31499 | NIKAIR SRL | ITÁLIE |
          29756 | NOEVIR AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          28892 | N90BJ | SPOJENÉ STÁTY |
          27302 | OAK MANAGEMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          35934 | ODYSSEY ADVENTURES | SPOJENÉ STÁTY |
          36149 | OZARK MANAGEMENT (2) | SPOJENÉ STÁTY |
          f10557 | Penobscot Properties, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10357 | Pinehurst Meadows LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32200 | PABLO AIR LINE SRL | ITÁLIE |
          32786 | PACIFIC INFORMATION | ARUBA, NIZOZEMSKÉ ANTILY |
          31079 | PAFO | SPOJENÉ STÁTY |
          35642 | PELICAN DEVELOPMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          32710 | PENN NATIONAL GAMING | SPOJENÉ STÁTY |
          31232 | PETROFF AIR | RUSKÁ FEDERACE |
          36592 | PFP ASSOCIATES LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36071 | PHOENIX AVTN MNGMENT | EGYPT |
          28946 | PITTCO | SPOJENÉ STÁTY |
          f11406 | PLATINUM EQUITY LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          34770 | PL LOGISTICS CORP | JIŽNÍ AFRIKA |
          30442 | PRECISIONAIR SVCS | REPUBLIKA TANZANIE |
          23692 | PRECISION AIR SVCS. | REPUBLIKA TANZANIE |
          23730 | PRINCE AVIATION | SRBSKO |
          f10373 | Raptor Group Holdings LP | SPOJENÉ STÁTY |
          f10390 | Rochester Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11465 | RAMSEY ASSET MANAGEMENT LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33019 | REALI TAXI AEREO | BRAZÍLIE |
          22653 | RENCO USA | SPOJENÉ STÁTY |
          27572 | RHEA VENDORS | ITÁLIE |
          32661 | ROONEY HOLDINGS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          33024 | ROYAL FALCON | JORDÁNSKO |
          f11347 | RSI HOLDING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36748 | RWANDAIR EXPRESS | RWANDA |
          f10372 | R.O.P. Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10399 | Sentry Insurance a Mutual Company DBA Sentry Aviation Services LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10400 | Servicios Aereos Sudamericanos S.A. | ARGENTINA |
          f10643 | Servicios Aereos Surtep S.A. de C.V. | MEXIKO |
          31505 | Springway | RUSKÁ FEDERACE |
          29126 | Star Aircraft Leasing S.A. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10414 | State Farm Mutual Automobile Insurance Co. | SPOJENÉ STÁTY |
          31740 | Sunstate Aviation and Leasing, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35774 | SASO AIR LLC | BRAZÍLIE |
          28283 | SCS SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          25882 | SEQUOIA MILLENNIUM | SPOJENÉ STÁTY |
          36271 | SERVICE CORP INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          23243 | SERVIS AIR HAVA | TURECKO |
          28179 | SEVASTOPOL AVIA | UKRAJINA |
          36742 | SILVER BIRD INT. | NĚMECKO |
          8484 | SIRIO | ITÁLIE |
          31917 | SIRIO EXECUTIVE | ITÁLIE |
          31624 | SKYKAR AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          10748 | SKYSERVICE AIRLINES | KANADA |
          35899 | SKY LINE SRL | ITÁLIE |
          34027 | SOPHIA AIRLINES | POBŘEŽÍ SLONOVINY |
          25237 | SOREM S.R.L. | ITÁLIE |
          34631 | SORENA EXPORT LTD. | UKRAJINA |
          30462 | SOUTHERN AIR SYSTEM | SPOJENÉ STÁTY |
          36438 | SOUTH AFRICAN EXP. | JIŽNÍ AFRIKA |
          36112 | SPAN AIR PVT LTD | INDIE |
          30747 | SPRINGLINE | RUSKÁ FEDERACE |
          34744 | STAR UP S.A. | PERU |
          25832 | STEPHENSON AIR SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          36101 | SWEPT WING LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31789 | SYDNEY JET CHARTER | AUSTRÁLIE |
          f10435 | SYMAX LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          29524 | S.K.M. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36364 | Time Warner Cable Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11186 | Trinity Broadcasting of FL., Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          22663 | TAVISTOCK AVTN | BAHAMY |
          9255 | TECHNO SKY S.R.L. | ITÁLIE |
          31381 | TRIP LINHAS AEREAS 2 | BRAZÍLIE |
          33685 | TRT AERONAUTICAL INC | SPOJENÉ STÁTY |
          35594 | UNITED AIRGROUP COR. | PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          35073 | UNITED AVIATION | LIBYE |
          f11404 | UNITED HEALTHCARE SERVICES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          29468 | U S ALPHA | SPOJENÉ STÁTY |
          f11414 | VERDE CAPITAL CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          29884 | VIZAVI-AVIA LTD | RUSKÁ FEDERACE |
          32561 | VK AVIATION USA | SPOJENÉ STÁTY |
          32987 | VOLIAMO | ŠVÝCARSKO |
          f10568 | Westbury Group Ltd. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10872 | Westwind Aquisition | SPOJENÉ STÁTY |
          35634 | WALKER AIR | AUSTRÁLIE |
          34937 | WELLARD AVIATION | AUSTRÁLIE |
          f11301 | WELLS FARGO DELAWARE TRUST CO NA TRUSTEE | SPOJENÉ STÁTY |
          30275 | WESTERN STONE &METAL | SPOJENÉ STÁTY |
          8586 | WHIRLPOOL | SPOJENÉ STÁTY |
          26545 | WIDEWORLD SRVCS | ARGENTINA |
          33364 | WINDROSE AVIATION UK | UKRAJINA |
          36735 | WINDSOR JET MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          29423 | WIND JET SPA | ITÁLIE |
          35438 | XLA AVIATION | ŠVÝCARSKO |
          28383 | YAKUTIA AIRCOMPANY J | RUSKÁ FEDERACE |
          a11498 | Provozovatel používající TAIL NB: N577DA | není znám |
          a11520 | Provozovatel používající TAIL NB: N99FG | není znám |
          a11535 | Provozovatel používající TAIL NB: VPBEJ | není znám |
          a11555 | Provozovatel používající TAIL NB: XAAZT | není znám |
          KYPR |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          35731 | AGREVIA HOLDINGS | ŘECKO |
          34989 | AIR EXECUTIVE | KYPR |
          32393 | AIR ONE CORP | ŠVÝCARSKO |
          33059 | ALLIANCE AIR | INDIE |
          31661 | AL-MORRELL DEVELOPMT | SPOJENÉ STÁTY |
          36209 | ARK AIRWAYS | ARMÉNIE |
          31856 | AVIATION SVCS GUAM | SPOJENÉ STÁTY |
          25193 | AVIATORS INDIA | INDIE |
          32427 | AYEET AVIATION | IZRAEL |
          33683 | A&S WORLD AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          31999 | BASHKORTOSTAN AIR | RUSKÁ FEDERACE |
          31603 | BRITISH GULF INTNL | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          31988 | BUSINESS-AERO OOO | RUSKÁ FEDERACE |
          33580 | CENTRAFRIQUE AIR EXP | STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA |
          12148 | CHIM NIR AVIATION | IZRAEL |
          34081 | COMAIR (KULULA) | JIŽNÍ AFRIKA |
          20324 | CSM AVIATION | KYPR |
          866 | CYPRUS AIRWAYS | KYPR |
          33534 | DOIYATEC COMMS LTD | NIGÉRIE |
          27554 | EDT SHIPMANAGEMENT | KYPR |
          16417 | EUROCYPRIA | KYPR |
          31008 | FALCON EXPRESS CARGO | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          34679 | FALLBROOK PTY LTD | AUSTRÁLIE |
          34823 | FIRST KUWAITI | KUVAJT |
          31112 | FLAIR AVIATION GMBH | NĚMECKO |
          8214 | FUNAIR | SPOJENÉ STÁTY |
          f10827 | Glenn Eagles Research LLP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36929 | GLOBAL JET DUBAI | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35606 | GLOBAL PROJECTS | INDIE |
          7978 | GLOBE AERO (3) | SPOJENÉ STÁTY |
          31245 | GLOBE JET | LIBANON |
          32491 | GOAIRLINES INDIA | INDIE |
          30939 | GRIXONA | MOLDAVSKÁ REPUBLIKA |
          34421 | GULF JET (DUBAI) | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          29619 | HAMRA AIR | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          36429 | HINDUSTAN CONSTRUCT. | INDIE |
          35562 | INTEGRATED AVIATION | JORDÁNSKO |
          31523 | INTERLINK AIRLINES | JIŽNÍ AFRIKA |
          5292 | JENSON & NICHOLSON | SINGAPUR |
          7132 | JOANNOU PARASKEVAIDE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36427 | JSW STEEL LTD | INDIE |
          30932 | KINGFISHER AIRLINES | INDIE |
          32955 | MACAU LANDMARK MGMT | MACAO |
          30973 | MARSLAND AVIATION | SÚDÁN |
          31441 | MEGA | KAZACHSTÁN |
          1090 | MIL DENMARK | DÁNSKO |
          1102 | MIL NETHERLANDS | NIZOZEMSKO |
          36947 | MS JUPITER AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          26103 | NEFTEYUGANSK AVIA | RUSKÁ FEDERACE |
          31143 | Orion-X" Ltd. | RUSKÁ FEDERACE |
          24788 | ORIENT THAI AIRLINES | THAJSKO |
          24229 | PANKH | RUSKÁ FEDERACE |
          32162 | PARAMOUNT AIRWAYS VI | INDIE |
          f10384 | Reliance Transport & Travels Pvt Ltd | INDIE |
          f10401 | Shotgun Ranch | SPOJENÉ STÁTY |
          f10393 | SAIB LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          26471 | SAKAVIA SERVICE | GRUZIE |
          32298 | SCANDI HIST FLIGHT | NORSKO |
          26898 | SIRIUS AERO | RUSKÁ FEDERACE |
          29833 | SKY GATE | JORDÁNSKO |
          33512 | TAHMID AIR | KAZACHSTÁN |
          29649 | UB AIR PVT LTD | SPOJENÉ STÁTY |
          30383 | UKRAINIAN HELICOPTER | UKRAJINA |
          26821 | VERTICAL-T COMPANY | RUSKÁ FEDERACE |
          LOTYŠSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          28309 | AEROKLUB AIST | RUSKÁ FEDERACE |
          35251 | AIRCOMPANY GRODNO | BĚLORUSKO |
          31983 | AIR ALMATY JSC | KAZACHSTÁN |
          23085 | AIR BALTIC COORPORATION | LOTYŠSKO |
          28457 | EXPRESSAVIA | UKRAJINA |
          31027 | FERAFORT INVESTMENT | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35448 | HENNY, J | BELGIE |
          24839 | RUSAIR JOINT STOCK | RUSKÁ FEDERACE |
          29306 | RUSLINE JSC | RUSKÁ FEDERACE |
          21470 | SMARTLYNX AIRLINES | LOTYŠSKO |
          35294 | TRI STAR AVTN CO | SPOJENÉ STÁTY |
          29984 | UNIVERSAL JET AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          LITVA |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          26887 | AEROCENTRUM SPOL | ČESKÁ REPUBLIKA |
          23729 | AURELA | LITVA |
          36910 | EUROPOS VARTAI, VSI | LITVA |
          15533 | LITHUANIAN AIRLINES | LITVA |
          34813 | MERIDIAN AIRWAYS | NIGÉRIE |
          22249 | MIL LITHUANIA | LITVA |
          31219 | QANOT-SHARQ | UZBEKISTÁN |
          35831 | SAKHALINSKIE (SAT) | RUSKÁ FEDERACE |
          32679 | SAMAL AIR | KAZACHSTÁN |
          25815 | SCAT | KAZACHSTÁN |
          34582 | SMALL PLANET (EY) | LITVA |
          30296 | STAR UP | PERU |
          32583 | STAR1 AIRLINES | LITVA |
          27781 | TRITON AVTN SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          LUCEMBURSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          36598 | AERO NORTH INTL LTD | ČÍNA |
          24391 | AERO-CHARTER UKRAINE | UKRAJINA |
          36613 | BULLFINCH LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          724 | CARGOLUX | LUCEMBURSKO |
          f11328 | EBAY INC | SPOJENÉ STÁTY |
          26356 | EMERALD AVTN USA | SPOJENÉ STÁTY |
          26052 | GLOBAL JET LUXEMBOUR | LUCEMBURSKO |
          25247 | HUSKY | KANADA |
          1781 | LUXAIR | LUCEMBURSKO |
          6051 | RANGE FLYERS | SPOJENÉ STÁTY |
          36672 | RAYYAN AIR | PÁKISTÁN |
          25108 | TRADEWINDS AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          29957 | WEST AIR LUXEMBOURG | LUCEMBURSKO |
          32947 | YANGTZE RIVER EXP | ČÍNA |
          MAĎARSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          29545 | Avia Crew Leasing | SPOJENÉ STÁTY |
          25569 | ABC AIR HUNGARY | MAĎARSKO |
          32787 | AEROLIMOUSINE RUSSIA | RUSKÁ FEDERACE |
          28215 | AIR DOKTOR KFT. | MAĎARSKO |
          34259 | AIR HIGHNESSES LTD. | ARMÉNIE |
          34786 | AIR TRANSPORT SERV | MAĎARSKO |
          36490 | ALBION HOLDINGS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31616 | BALTYKA LTD. | UKRAJINA |
          21621 | BLACKBURN INTL.HU | MAĎARSKO |
          29227 | CITYLINE HUNGARY KFT | MAĎARSKO |
          32389 | EASTERN EXPRESS | KAZACHSTÁN |
          20273 | FARNAIR AIR HUNGARY | MAĎARSKO |
          32455 | GREENFIELD AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          36479 | JETEX FLT SUP. DUBAI | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          24336 | KRUNK AVIATION | UKRAJINA |
          1803 | MALEV | MAĎARSKO |
          31411 | PLAZA CENTERS LTD. | MAĎARSKO |
          36375 | SKY JET EUROPE | MAĎARSKO |
          27948 | TAM AIR JSC | GRUZIE |
          34398 | TOTAL AERO SVCS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          27768 | TRAVEL SERVICE KFT. | MAĎARSKO |
          34636 | UKRSPETSEXPORT | UKRAJINA |
          22148 | VALKYRIE AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          30078 | WIZZ AIR HUNGARY LTD | MAĎARSKO |
          34351 | YAS AIR | ÍRÁN |
          MALTA |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          31495 | AIRBLUE LTD | PÁKISTÁN |
          256 | AIR MALTA | MALTA |
          27512 | AIR-TEC MAURITIUS | MAURICIUS |
          34461 | COMLUX AVTN MALTA | MALTA |
          34875 | CONTRACTAIR LTD. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32146 | DAVID FRIEND | AUSTRÁLIE |
          32274 | DBF AVIATION SERV 2 | AUSTRÁLIE |
          33271 | EUROPE EXEC JET SVCS | MALTA |
          f11335 | FLYING T LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32637 | HARDY AVIATION | AUSTRÁLIE |
          30537 | HEAVYLIFT CARGO | SIERRA LEONE |
          25799 | KHARKOV AIRCRAFT | UKRAJINA |
          32978 | NEVILLE DUNN'S AVIAT | AUSTRÁLIE |
          31897 | PAY S AIR SERVICE | AUSTRÁLIE |
          34775 | ROYAL AIRLINES LTD | PÁKISTÁN |
          32979 | SRD AVIATION | AUSTRÁLIE |
          31989 | SUKHOY OAO OKB | RUSKÁ FEDERACE |
          22960 | S TOGO | TOGO |
          f10459 | Turner Enterprises, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11796 | THRESHOLD VENTURES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          27137 | WASHINGTON TIMES AVT | SPOJENÉ STÁTY |
          36435 | WELLHOME AIR CARRIER | JIŽNÍ AFRIKA |
          NIZOZEMSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          30998 | AEROVERTIGO 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          34951 | AFRICAINE DAVIATION | KONGO |
          36307 | AIRBULANCE | NIZOZEMSKO |
          29998 | AIR UNIVERSAL LTD | JORDÁNSKO |
          36902 | AIS AIRLINES | NIZOZEMSKO |
          33613 | AMSTERDAM AIRLINES | NIZOZEMSKO |
          21363 | ANGOLA AIR CHARTER | ANGOLA |
          29335 | ASPEN I LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          23464 | AVIACON ZITOTRANS | RUSKÁ FEDERACE |
          35323 | AVIODROME LELYSTAD | NIZOZEMSKO |
          31611 | BLUE AIRWAYS LLC | ARMÉNIE |
          33759 | BLUE BIRD AVTN LTD | SÚDÁN |
          34080 | BRASILIAN AIRCRAFT | NIZOZEMSKO |
          37084 | BRISTOW NORWAY AS | NORSKO |
          33147 | BUSINESS AIR (TX) | SPOJENÉ STÁTY |
          34199 | CANAL AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11794 | CARPAU CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          2386 | CHC AIRWAYS | NIZOZEMSKO |
          6984 | CHINA AIRLINES | TCHAJ-WAN |
          24134 | CHINA SOUTHERN | ČÍNA |
          30777 | CORENDON AIRLINES | TURECKO |
          34761 | COVENTRY FIRST | SPOJENÉ STÁTY |
          f10613 | C&E Holdings Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          31592 | DAC-AVIATION | KANADA |
          28015 | DC-YHDISTYS | FINSKO |
          7398 | DYNAMIC AIRLINES | NIZOZEMSKO |
          25536 | DYNAMIC AVLEASE | SPOJENÉ STÁTY |
          22713 | Eastman Chemical Company | SPOJENÉ STÁTY |
          33648 | Emerson Climate Technologies | SPOJENÉ STÁTY |
          1005 | ELAL | IZRAEL |
          21725 | EMERGO FINANCE | KANADA |
          36313 | ENERJET | KANADA |
          20588 | EXECUJET S AFRICA | JIŽNÍ AFRIKA |
          35663 | FIRST PROP AVIATION | ŘECKO |
          29640 | FLORIDA WEST INTL AW | SPOJENÉ STÁTY |
          8034 | FOKKER AIRCRAFT SERV | NIZOZEMSKO |
          30803 | FOKKER HERITAGE | NIZOZEMSKO |
          11556 | GABON AIR TRANSPORT | GABON |
          3140 | GARUDA | INDONÉSIE |
          24666 | GCB BEHEER | NIZOZEMSKO |
          34347 | GHASSAN AHMED | KUVAJT |
          28885 | GLOBAL ACFT SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          12137 | GOLDEN EUROPE JET | NĚMECKO |
          31759 | GREAT WALL AIRLINES | ČÍNA |
          3707 | HEEREMA VLIEGBEDRIJF | NIZOZEMSKO |
          f10255 | Idaho Investments Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          31163 | INTERSTATE AIRLINE | NIZOZEMSKO |
          19232 | Jetaway Air Service | SPOJENÉ STÁTY |
          31955 | JADE CARGO INTL | ČÍNA |
          31085 | JETSUPPORT | NIZOZEMSKO |
          5131 | JM Aviation Holdings | SPOJENÉ STÁTY |
          12573 | Keycorp Aviation Center | SPOJENÉ STÁTY |
          1640 | KLM | NIZOZEMSKO |
          12405 | KOM ACTIVITY | NIZOZEMSKO |
          f11885 | Liberty Global, INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10294 | LBN, LLC / Central Missouri Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          29439 | LIBERTY GLOBAL EUROP | NIZOZEMSKO |
          35893 | LINEA AER. CARGUERA | KOLUMBIE |
          35336 | LODGINGS 2000 | GIBRALTAR (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          1833 | MARTINAIR | NIZOZEMSKO |
          23109 | MEISNER AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          34026 | MIL NETH TRANSPORT | NIZOZEMSKO |
          1770 | Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium | NIZOZEMSKO |
          278 | NIPPON CARGO | JAPONSKO |
          2023 | NORTHWEST AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          f10349 | Oshkosh Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10928 | Oxbow Falcon LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10346 | OMI Management US LP | SPOJENÉ STÁTY |
          37004 | OSHKOSH CORPORATION | SPOJENÉ STÁTY |
          f11010 | Prime City Holdings Ltd. | PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          34344 | PARADIGM JET MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          449 | PATH | SPOJENÉ STÁTY |
          22139 | POLAR AIR CARGO WW | SPOJENÉ STÁTY |
          22345 | POLITIE LUCHTVAART | NIZOZEMSKO |
          32167 | Sama LelTayaran Company Limited | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          f10433 | Sunset Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35234 | SAMCO AIRCRAFT CORP | NIZOZEMSKO |
          32631 | SEXTANT HOLDINGS | SPOJENÉ STÁTY |
          2440 | SHELL AIRCRAFT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31729 | SILVER AIR LTD | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          20544 | SKYLINE AVIATION | NIZOZEMSKO |
          6050 | SKYWEST AIRLINES | AUSTRÁLIE |
          31449 | SOC. DE CONSERVATION | NIZOZEMSKO |
          30351 | SOLID AIR | NIZOZEMSKO |
          2723 | TRANSAVIA AIRLINES | NIZOZEMSKO |
          30852 | TUI NED. ARKEFLY | NIZOZEMSKO |
          19198 | UNIVERSAL WEATHER UK | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36680 | VISTA GEORGIA | GRUZIE |
          23316 | WILMINGTON TRUST CY | SPOJENÉ STÁTY |
          31532 | XOJET INC | SPOJENÉ STÁTY |
          NORSKO [2] |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          32769 | Aerosyncro Aviation AB * | ŠVÉDSKO |
          28884 | AERONAUTICA SUNTRANS | VENEZUELA |
          30308 | AIRWING AS * | NORSKO |
          33869 | ALCI ANTARTIC * | JIŽNÍ AFRIKA |
          32992 | AMAZON SKY SAC | PERU |
          36140 | ARMSTRONG-SUMIN H B | SPOJENÉ STÁTY |
          550 | BERGEN AIR TRANSPORT * | NORSKO |
          f10118 | Chouest Air, Inc. * | SPOJENÉ STÁTY |
          36851 | CHC HELI. AUSTRALIA * | AUSTRÁLIE |
          32128 | CRESCINI G * | SPOJENÉ STÁTY |
          5071 | CROIX ROUGE * | ŠVÝCARSKO |
          28088 | Duke Energy Business Services LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35930 | FLAIRJET LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32166 | FLYFORT * | NORSKO |
          34355 | FLYJET KAZAKHSTAN * | KAZACHSTÁN |
          f10772 | Gpluss | SPOJENÉ STÁTY |
          27731 | GUARD SYSTEMS ASA * | NORSKO |
          34076 | HELISWISS INTL | ŠVÝCARSKO |
          25570 | HESNES AIR * | NORSKO |
          28864 | JAZZ AIR | KANADA |
          5360 | KENN BOREK AIR (A) * | KANADA |
          f11458 | MAJESTIC EQUIPMENT SERVICES LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          17698 | MARINE R CORP * | SPOJENÉ STÁTY |
          31852 | MFI MANAGEMENT FUR * | NĚMECKO |
          34343 | MIDAIR LS * | ŠVÝCARSKO |
          36998 | NORDAVIA REGIONAL | RUSKÁ FEDERACE |
          32571 | NORSK HELIKOPTER AS * | NORSKO |
          22212 | NORWEGIAN AIRSHUTTLE * | NORSKO |
          32975 | PLANE FOLK LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          24142 | SMC AVIATION * | KYPR |
          32653 | SMOKELESS TOBACCO * | SPOJENÉ STÁTY |
          33705 | SUNDT AIR MNGT AS * | NORSKO |
          36854 | TITAN AIR SERVICE | NORSKO |
          5343 | WIDEROE FLYVESELSKAP * | NORSKO |
          33661 | WINNER 614 JH LLC * | SPOJENÉ STÁTY |
          f10893 | W. C. Aviation * | SPOJENÉ STÁTY |
          RAKOUSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          33061 | Avcon Jet AG | RAKOUSKO |
          28314 | AAA - AIR ALPS AVTN | RAKOUSKO |
          209 | AIR CHARTER LTD | ŠVÝCARSKO |
          35091 | AIR SYLHET AG | RAKOUSKO |
          30222 | AMIRA AIR | RAKOUSKO |
          27885 | AUSTIN JET HOLDING | RAKOUSKO |
          440 | AUSTRIAN AIRLINES | RAKOUSKO |
          35521 | AVIATION SVC. MNGT | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35434 | AVIATION-LOWW GMBH | RAKOUSKO |
          32825 | AVTN PARTNERS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11781 | BCOM AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31562 | BFS BUSINESS FLIGHT | RAKOUSKO |
          27000 | CENTRE-AVIA AIRLINES | RUSKÁ FEDERACE |
          3813 | CHARTER AIR | RAKOUSKO |
          36370 | FEWOTEL BERTRIEBS | RAKOUSKO |
          1178 | FLICK, INGRID | RAKOUSKO |
          8620 | FLY JET | ITÁLIE |
          15451 | GEORGETOWN MNGMNT | SPOJENÉ STÁTY |
          31326 | GLOBAL JET AUSTRIA | RAKOUSKO |
          194 | GLOCK GMBH | RAKOUSKO |
          36057 | GLOCK SERVICES GMBH | RAKOUSKO |
          30486 | HADID INTNL SERVICES | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          30323 | INTERNATIONAL JET | RAKOUSKO |
          28512 | INTERSKY LUFTFAHRT | RAKOUSKO |
          34493 | Jetlines | NĚMECKO |
          27702 | JETALLIANCE | RAKOUSKO |
          25637 | KRONO AIR | RAKOUSKO |
          32335 | LARET AVIATION LTD. | ŠVÝCARSKO |
          f10771 | LK Air, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          9965 | MAGNA INTERNATIONAL | KANADA |
          1083 | MIL AUSTRIA | RAKOUSKO |
          22617 | MIL SLOVENIA | SLOVINSKO |
          28808 | M.A.P. Management + Planning | RAKOUSKO |
          35685 | M.A.S.H SERVICE | RAKOUSKO |
          29932 | NIKI LUFTFAHRT GMBH | RAKOUSKO |
          8582 | OMY AVIATION SUISSE | ŠVÝCARSKO |
          35956 | PEGASUS JETS LTD | ŠVÝCARSKO |
          2168 | PORSCHE KONSTRUKTION | RAKOUSKO |
          3858 | SCHAFFER | RAKOUSKO |
          27384 | SCHAFFER GMBH | ŠVÝCARSKO |
          13030 | STRASSER GMBH | RAKOUSKO |
          35104 | SWAN VIEW | RAKOUSKO |
          25989 | THE FLYING BULLS | RAKOUSKO |
          28567 | TUPACK | RAKOUSKO |
          8421 | TYROLEAN JET SERVICE | RAKOUSKO |
          19210 | UKRAINE INTL AIRLINE | UKRAJINA |
          32040 | VISTAJET | RAKOUSKO |
          26443 | VOLGA AVIAEXPRESS | RUSKÁ FEDERACE |
          f10472 | Weeks-Davies Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          36939 | XENTRA PHARM LTD | IRSKO |
          POLSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          31588 | AERO POWER UK | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33187 | AIR ITALY POLSKA | POLSKO |
          35191 | ALMASRIA | EGYPT |
          21406 | AMC AVIATION | EGYPT |
          27743 | AWAS AVTN SRVC | SPOJENÉ STÁTY |
          36500 | A&S WORLD ACFT INC | RUSKÁ FEDERACE |
          31322 | BLUE JET SP.Z.O.O. | POLSKO |
          33876 | CEZAR PRZEDSIEBIORST | POLSKO |
          36143 | ENTER AIR | POLSKO |
          20264 | EXIN COMPANY | POLSKO |
          19732 | GE CAPITAL-GECAS USA | SPOJENÉ STÁTY |
          32532 | HAWKER PARTNERSHIP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31237 | JETAIR SP.Z.O.O. | POLSKO |
          24631 | J S AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32562 | KORAL BLUE AIRLINES | EGYPT |
          33079 | LC ENGINEERING | POLSKO |
          1763 | LOT | POLSKO |
          30797 | MAGELLAN PRO-SERVICE | POLSKO |
          15423 | MARITIME OFFICE | POLSKO |
          35190 | MIDWEST AIRLINES | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          1082 | MIL ALGERIA | ALŽÍRSKO |
          15686 | MIL BULGARIA | BULHARSKO |
          1097 | MIL FINLAND | FINSKO |
          35863 | MIL HUNGARY NAMA | MAĎARSKO |
          6310 | MIL NATO NAPMA | SPOJENÉ STÁTY |
          1113 | MIL POLAND | POLSKO |
          11555 | MIL ROMANIA | RUMUNSKO |
          32968 | POLISH AIR NAVIG | POLSKO |
          29333 | PYRLANDIA BOOGIE SP. | POLSKO |
          30603 | PZL MIELEC | POLSKO |
          24855 | ROVNO UNIVERSAL AVIA | UKRAJINA |
          35551 | SAUDI MEDICAL SERV. | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          36308 | SMALL PLANET EP | POLSKO |
          33010 | SPRINTAIR CARGO SP | POLSKO |
          30192 | SPRINTAIR SA | POLSKO |
          36858 | TELE-FONIKA KABLE | POLSKO |
          26078 | TURAN AIR | ÁZERBÁJDŽÁN |
          35851 | YOLENAL LIMITED | POLSKO |
          a11519 | Provozovatel používající TAIL NB: N999EH | není znám |
          PORTUGALSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          f11871 | Airways Management Services | SPOJENÉ STÁTY |
          33625 | Air Cargo Carrier Gov Div | SPOJENÉ STÁTY |
          23852 | Aries Aviation | KANADA |
          33236 | AERONAUTIC SOLUTIONS | JIŽNÍ AFRIKA |
          26220 | AERONORTE | PORTUGALSKO |
          34994 | AFRICAIR USA (2) | SPOJENÉ STÁTY |
          28947 | AGROAR | PORTUGALSKO |
          34315 | AIRALT SL | ŠPANĚLSKO |
          35358 | AIRES S.A. | KOLUMBIE |
          32873 | AIRLOG INTL LTD | SPOJENÉ STÁTY |
          9568 | AIR BEAR | SPOJENÉ STÁTY |
          35406 | AIR BY JET LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          29662 | AIR LUXOR GB LDA | GUINEA-BISSAU |
          4931 | AIR LUXOR S.A. | PORTUGALSKO |
          12500 | AIR TRACTOR | SPOJENÉ STÁTY |
          35522 | AMERICAN JET INTL 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          35973 | AMERICAN LOGISTICS | ARGENTINA |
          33621 | ANGOLA AIR SERVICE | ANGOLA |
          29535 | ASSOCIATED AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31591 | ASSOCIATED AV (NIG) | NIGÉRIE |
          31919 | AVIATION COMPANY | JIŽNÍ AFRIKA |
          10055 | AVIATION SRVCS INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          36487 | AVIONCO | KANADA |
          35174 | Banco Pine SA | BRAZÍLIE |
          25881 | BARNETT INVESTMENTS | SPOJENÉ STÁTY |
          3935 | BASLER TURBO | SPOJENÉ STÁTY |
          f10078 | BASURVENCIA | SPOJENÉ STÁTY |
          32957 | BORDER SECURITY | INDIE |
          28573 | BRA TRANSP AEREOS | BRAZÍLIE |
          27477 | BROAD RIVER AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          34501 | BUFFINI & COMPANY 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          f11215 | Casas Bahia Comercial LTDA | BRAZÍLIE |
          f10986 | Challenger Air Corp., LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10117 | Channellock, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11394 | CAMAC AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35613 | CELESTIAL AV TRADING | IRSKO |
          f11421 | CHALLENGER 1073 LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          29700 | CHARTERTECH PARTNER | JIŽNÍ AFRIKA |
          32199 | CHERRY AIR AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          27516 | CIELOS DEL PERU SA | PERU |
          33653 | CJ AIR SAFARIS | JIŽNÍ AFRIKA |
          24811 | CLOS DE BERRY MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          35501 | COHEN RICARDO | SPOJENÉ STÁTY |
          24378 | COMAIR SALES LTD | JIŽNÍ AFRIKA |
          32983 | COMAIR (2) | SPOJENÉ STÁTY |
          30053 | CONSORCIO UNIBANCO | BRAZÍLIE |
          28991 | CONSTRUCTORA ANDRADE | PORTUGALSKO |
          33062 | CONSTRUCTORA SAMBIL | VENEZUELA |
          36787 | CONSTRUTORA COWAN | BRAZÍLIE |
          33176 | CRYSTAL AIR AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          32382 | CURVES INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          31528 | DISTRIBUIDORA PHARMA | BRAZÍLIE |
          27988 | EAGLE MOUNTAIN INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          33867 | EMBASSY OF INDIA | PORTUGALSKO |
          34414 | EMPR.DE MEIOS AEREOS | PORTUGALSKO |
          25289 | EUROATLANTIC AIRWAYS | PORTUGALSKO |
          30179 | EXECUTIVE TURBINE | JIŽNÍ AFRIKA |
          f10727 | Falcon Executive Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11847 | Flightstream Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          23864 | FAITH LANDMARK | SPOJENÉ STÁTY |
          31214 | FALCONCREST AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          f11371 | FALCON LEASING OF SOUTH FLORIDA LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          24973 | FLIGHT MANAGEMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          30684 | FLUIRDADOS SA | PORTUGALSKO |
          27761 | GAMBIA INTL (2) | GAMBIE |
          8760 | GAVILAN | SPOJENÉ STÁTY |
          36437 | GEMINI MOON TRADING | JIŽNÍ AFRIKA |
          30178 | GLOBAL EQUITIES | JIŽNÍ AFRIKA |
          31572 | GLOBAL FLIGHT SUPPRT | SPOJENÉ STÁTY |
          f11793 | GLOBAL MISSION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11434 | GROSFELD INVESTORS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36978 | GUNTER PPS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36257 | GYROCAM SYSTEMS | SPOJENÉ STÁTY |
          35289 | G 137 LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          34888 | HAMPTON CRYSTAL | NIGÉRIE |
          29394 | HELIBRAVO AVIACO | PORTUGALSKO |
          29095 | HMY AIRWAYS INC | KANADA |
          36346 | HM LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31879 | HUGHES AIR CORP | KANADA |
          34593 | IAL CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          32417 | IBIS Participações e Serviços Ltda. | BRAZÍLIE |
          35528 | ICTSI LTD | FILIPÍNY |
          35961 | IGREJA UNIVERSAL | BRAZÍLIE |
          32833 | INDIGO TRANSPORT | SPOJENÉ STÁTY |
          32173 | INTERWINGS AIRCHRTR | JIŽNÍ AFRIKA |
          34763 | Joyce Meyer Ministries | SPOJENÉ STÁTY |
          31628 | JDL Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33382 | JETFLY SUISSE SARL | ŠVÝCARSKO |
          33637 | JET MANAGEMENT INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10281 | JMI Services Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          27707 | JORDAN AVIATION | JORDÁNSKO |
          34683 | KANDO JET LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32122 | KJ AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          32488 | KNIGHTS ARILINES LTD | NIGÉRIE |
          36622 | KOGGEN LTDA | BRAZÍLIE |
          f11799 | KTI INCORP | SPOJENÉ STÁTY |
          32523 | K&P AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          26001 | LADS | AUSTRÁLIE |
          f11429 | LEAR 006 HOLDING LTD | SPOJENÉ STÁTY |
          f11784 | LIVING WORD CHRISTIAN CENTER | SPOJENÉ STÁTY |
          34911 | L3 COMMUNICATIONS ADVANCED AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31396 | Mariner Management LLC | BARBADOS |
          25266 | Mente L.L.C. | SPOJENÉ STÁTY |
          35273 | MALAYSIAN DCA | MALAJSIE |
          28388 | MANACA TAXI AEREA | BRAZÍLIE |
          32546 | MBF HEALTCARE MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          32317 | MCC AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          34766 | MED-VIEW AIRLINES | NIGÉRIE |
          35632 | MERIDIAN AVTN (CO) | SPOJENÉ STÁTY |
          33303 | MH AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          37098 | MH AVIATION SERVICES | JIŽNÍ AFRIKA |
          1114 | MIL PORTUGAL | PORTUGALSKO |
          31810 | MINISTRY TRANSPORT | NIGÉRIE |
          29463 | MORGAN FLIGHT | SPOJENÉ STÁTY |
          32691 | MOURITEEN FAMILY TR | JIŽNÍ AFRIKA |
          32137 | MOURITZEN FAMILY | JIŽNÍ AFRIKA |
          35533 | M. DIAS BRANCO S.A. | BRAZÍLIE |
          23781 | Netjets Transportes Aéreos, S.A. | PORTUGALSKO |
          28772 | NATURELINK AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          33092 | NICON AIRWAYS | NIGÉRIE |
          33140 | NOLINOR AVIAT (NLN) | KANADA |
          f10339 | NWW Excel II Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          30008 | OCEANAIR LINHAS AER | BRAZÍLIE |
          36786 | PACIFIC FLIER | FEDERATIVNÍ STÁTY MIKRONÉSIE |
          29678 | PARTNERSHIP | JIŽNÍ AFRIKA |
          25069 | PASSAREDO SA | BRAZÍLIE |
          33232 | PEACON ASSOCIATES | SPOJENÉ STÁTY |
          8058 | PILOT INTERNATIONAL | SPOJENÉ STÁTY |
          28105 | PROFESSIONAL MAINTNC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10830 | Reyes Holdings, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31995 | RANI S AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31003 | RB SPORTS INTL | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          7732 | RICH PRODUCTS | SPOJENÉ STÁTY |
          31958 | ROSTON AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          35338 | ROYAL JET INC | SPOJENÉ STÁTY |
          32614 | RSE COMPANY | SPOJENÉ STÁTY |
          31277 | R & R AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          2354 | Sata Air Açores, S.A. | PORTUGALSKO |
          25573 | Sata Internacional, S.A. | PORTUGALSKO |
          f10406 | Spectator, Inc. and Kalco Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          28661 | SAHARA AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          36028 | SIERRA NEVADA SNC. | SPOJENÉ STÁTY |
          34940 | SIGNIA JETS | ŠPANĚLSKO |
          31892 | SKYROS PROPERTIES | JIŽNÍ AFRIKA |
          36707 | SPARTAN ORGANISATION | SPOJENÉ STÁTY |
          9295 | SPECIALIZED AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          31178 | SPECTREM AIR | JIŽNÍ AFRIKA |
          19821 | SPORTO SNC | FRANCIE |
          33551 | STAR AIR CARGO | JIŽNÍ AFRIKA |
          31587 | STORM AVTN CANADA | KANADA |
          32785 | STP | SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV |
          35493 | STRATEGIC AIRLINES | AUSTRÁLIE |
          22689 | S IVORY COAST | POBŘEŽÍ SLONOVINY |
          34375 | Toby Limited | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          388 | TAAG - Linhas Aéreas de Angola - Angola Airlines | ANGOLA |
          2649 | TACV-Transportes Aéreos de Cabo Verde, S.A. | KAPVERDY |
          34229 | TAK CONTINENTAL LTD | SPOJENÉ STÁTY |
          2656 | TAP-Transportes Aéreos Portugueses, S.A. | PORTUGALSKO |
          21003 | TAXI AEREO WESTON | BRAZÍLIE |
          f11806 | THREE VALLEYS RANCH LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          27408 | TINAIRLINES | PORTUGALSKO |
          30033 | TRANS CAPITAL AIR | KANADA |
          32712 | TRAYTON AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31334 | TRIDENT AVIATION HK | KEŇA |
          32974 | TRIUMPH AIRWAYS LTD | KANADA |
          31496 | TRUSH AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          11938 | UAC AIR CHARTER | NĚMECKO |
          35718 | UNITED BANK CARD | SPOJENÉ STÁTY |
          32229 | US AVIATION CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          31833 | US EUROPE AFRICA TR | SPOJENÉ STÁTY |
          32025 | VALLEYSOFT | ANGOLA |
          34256 | VIP AERO (LUX) | LUCEMBURSKO |
          30481 | VITESSE AVIATION | BRAZÍLIE |
          30887 | VOYAGEUR AIRWAYS (2) | KANADA |
          f10773 | Wells Fargo Bank NW NA | SPOJENÉ STÁTY |
          31801 | WACHOVIA FINANCIAL | SPOJENÉ STÁTY |
          32618 | WC FERRIES | JIŽNÍ AFRIKA |
          35256 | WEBJET LINHAS AEREAS | BRAZÍLIE |
          30546 | WEST CENTRAL AIR | KANADA |
          36343 | WEST COAST CHARTERS | SPOJENÉ STÁTY |
          36810 | WHITEJETS | BRAZÍLIE |
          27218 | WHITE-AIRWAYS SA | PORTUGALSKO |
          f11379 | WILLOW CREEK ASSOCIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          30536 | WINGS AVTN NIGERIA | NIGÉRIE |
          26904 | WINGS OF EAGLES 3 | SPOJENÉ STÁTY |
          7965 | WORLDWIDE FERRYING | KANADA |
          f11443 | X PEGASUS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          a11481 | Provozovatel používající TAIL NB: N167AA | není znám |
          a11502 | Provozovatel používající TAIL NB: N636GA | není znám |
          a11745 | Provozovatel používající TAIL NB: N686AL | není znám |
          a11746 | Provozovatel používající TAIL NB: N83PP | není znám |
          a11526 | Provozovatel používající TAIL NB: PRCAO | není znám |
          a11537 | Provozovatel používající TAIL NB: VPCBA | není znám |
          a11543 | Provozovatel používající TAIL NB: VQBAA | není znám |
          a11548 | Provozovatel používající TAIL NB: VQBGG | není znám |
          RUMUNSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          37020 | AERO NUSANTARA INDON | INDONÉSIE |
          31492 | AIRCRAFT TRADERS | BELGIE |
          31265 | AIRJET ANGOLA | ANGOLA |
          31871 | AIR JET LDA | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          26569 | ARP 410 AIRLINES | UKRAJINA |
          26750 | AVE.COM FZC | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          30600 | BLUE AIR TRANSPORT AERIAN | RUMUNSKO |
          27344 | BUKOVYNA | UKRAJINA |
          34021 | CAGDAS INSAAT | TURECKO |
          26254 | CARPATAIR | RUMUNSKO |
          30028 | CHALLENGE AERO UKRAI | UKRAJINA |
          37103 | CTK NETWORK AVIATION | GHANA |
          31415 | DETA AIR | KAZACHSTÁN |
          2349 | JETRAN | SPOJENÉ STÁTY |
          31627 | JETRAN AIR S.R.L. | RUMUNSKO |
          30390 | LIBYAVIA AVIATION | LIBYE |
          31716 | MAX AVIA | RUSKÁ FEDERACE |
          35518 | MDLR AIRLINES | INDIE |
          28204 | MIA | LIBANON |
          21209 | MIAMI AIR INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          32236 | MIDDLE EAST AVIATION | LIBANON |
          f10719 | Riata Management LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32327 | RED STAR (FZE) | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          26019 | ROMANIAN CIVIL AERONAUTICAL AUTHORITY | RUMUNSKO |
          12320 | ROMAVIA ROMANIAN | RUMUNSKO |
          24932 | ROSTVERTOL | RUSKÁ FEDERACE |
          26056 | SANTAY AIR | TURECKO |
          10864 | S CAMEROON | KAMERUN |
          2658 | TAROM | RUMUNSKO |
          33564 | VEGA AIR COMPANY | UKRAJINA |
          28579 | VICTORIA AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          27298 | VISION AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          SLOVINSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          129 | ADRIA AIRWAYS | SLOVINSKO |
          32878 | ARTHEL SARL | FRANCIE |
          31601 | AURORA AIRLINES | SLOVINSKO |
          32720 | CITIC GA G. AVIATION | ČÍNA |
          35546 | CSI AVIATION SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          35867 | REGION AVIA AIRLINES | RUSKÁ FEDERACE |
          SLOVENSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          36800 | AELIS GROUP A.S. | SLOVENSKO |
          29083 | AEROMIST KHARKIV | UKRAJINA |
          20805 | AIR SLOVAKIA BWJ | SLOVENSKO |
          36260 | AVIA ASSET MNGMT | LITVA |
          23803 | BERIEV ACRFT COMPANY | RUSKÁ FEDERACE |
          34446 | BOTTLESPRING LTD | KYPR |
          23544 | CAA SLOVAK REPUBLIC | SLOVENSKO |
          29582 | DUBNICA AIR LTD | SLOVENSKO |
          31950 | EAGLE AIR (SL) LTD | SIERRA LEONE |
          31730 | EASTERN | SLOVENSKO |
          30601 | EASTERN AIRWAYS (FD) | SVAZIJSKO |
          30547 | FILAIR 2 | KONGO |
          22395 | GOVERNMENT SLOVAKIA | SLOVENSKO |
          30935 | ILYICH IRON & STEEL | UKRAJINA |
          33181 | JUMP-TANDEM S.R.O. | SLOVENSKO |
          30337 | KAM AIR | AFGHÁNISTÁN |
          20528 | MIL SLOVAKIA | SLOVENSKO |
          36456 | MOKRANCE STEEL MILLS | SLOVENSKO |
          23224 | SEAGLE AIR | SLOVENSKO |
          28436 | SKY EUROPE AIRLINES | SLOVENSKO |
          25176 | SLOVAK AIRLINES | SLOVENSKO |
          35142 | SSIM, A.S. | SLOVENSKO |
          27064 | STEEL KOSICE | SLOVENSKO |
          36243 | TRAVEL SERVICE SLOV | SLOVENSKO |
          35083 | UTAIR EUROPE S.R.O. | SLOVENSKO |
          36521 | VETERAN AVIA | ARMÉNIE |
          28497 | VIP WINGS A.S. | SLOVENSKO |
          36633 | VJEKOSLAV MIHAJLOVIC | SRBSKO |
          FINSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          31987 | ACME OPERATING | SPOJENÉ STÁTY |
          27696 | AIRFIX AVIATION LTD | FINSKO |
          29266 | AIR FINLAND | FINSKO |
          3167 | AIR NIAMEY | NIGER |
          380 | ALTICOR | SPOJENÉ STÁTY |
          24494 | ATYRAU AUE JOLY | KAZACHSTÁN |
          f10892 | Best Friends Air | SPOJENÉ STÁTY |
          838 | BLUE1 | FINSKO |
          31399 | CARLBAD ENTERPRISES | UKRAJINA |
          24681 | COPTERLINE OY | FINSKO |
          35898 | EXTREME CRAFTS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          1167 | FINNAIR OY | FINSKO |
          27086 | FINNISH COMMUTER | FINSKO |
          9834 | FIN AVIATION ACADEMY | FINSKO |
          26295 | GAZAVIA JOINT STOCK | RUSKÁ FEDERACE |
          5922 | JETFLITE | FINSKO |
          25610 | KAZAIR WEST | KAZACHSTÁN |
          26102 | MAGADANAVIALISING | RUSKÁ FEDERACE |
          8930 | METROPOLITAN LIFE | SPOJENÉ STÁTY |
          32127 | RIVER AVIATION | FINSKO |
          35811 | STARRFLITE GLOBAL LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30246 | TUPOLEV OAO | RUSKÁ FEDERACE |
          33207 | UTAIR-EXPRESS LTD | RUSKÁ FEDERACE |
          35884 | UTAIR-UKRAINE | UKRAJINA |
          28491 | ZAO AK BYLINA | RUSKÁ FEDERACE |
          a11515 | Provozovatel používající TAIL NB: N966E | Není znám |
          ŠVÉDSKO |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          455 | Avia Express Sweden AB | ŠVÉDSKO |
          31883 | AIR NELSON (2) | NOVÝ ZÉLAND |
          35376 | AIR SWEDEN AVIATION | ŠVÉDSKO |
          35786 | AJ PRODUKTER AB | ŠVÉDSKO |
          36103 | ALLEGIANT AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30326 | AMAPOLA FLYG AB | ŠVÉDSKO |
          21131 | ATRAN-AVIATRANS | RUSKÁ FEDERACE |
          29292 | AVITRANS NORDIC AB | ŠVÉDSKO |
          23804 | BH AIRLINES | BOSNA A HERCEGOVINA |
          12084 | BIRGMA SWEDEN AB | ŠVÉDSKO |
          32341 | BLUE AERO | FRANCIE |
          24912 | BLUE CHIP JET | ŠVÉDSKO |
          f10123 | Comcast Corporation / Classic Services | SPOJENÉ STÁTY |
          f10545 | Corning Incorporated | SPOJENÉ STÁTY |
          f10112 | CCI Pilot Services II, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11023 | CHAILEASE FINANCE (BVI) Corp. | PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          32004 | CINGULAR WIRELESS | SPOJENÉ STÁTY |
          26939 | CITY AIRLINE AB | ŠVÉDSKO |
          36076 | COMTRAN INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          30875 | DLS AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          22647 | EASTAIR KB | ŠVÉDSKO |
          31463 | EXPO AVIATION PVT 2 | SRÍ LANKA |
          31837 | EZNIS AIRWAYS | MONGOLSKO |
          23513 | Fly Logic | ŠVÉDSKO |
          35824 | FLEETLEADER AB | ŠVÉDSKO |
          8697 | FLYGANDE VETERANER | ŠVÉDSKO |
          35907 | FORSCHUNGSZENTRUM | NĚMECKO |
          31506 | GLOBAL AVTN PARTNERS | RUSKÁ FEDERACE |
          22830 | GOLDEN AIR FLYG AB | ŠVÉDSKO |
          23882 | HASTENS SANGAR AB | ŠVÉDSKO |
          27706 | INTERNAL MINISTRY UK | UKRAJINA |
          34845 | JET ARROW | ŠVÝCARSKO |
          32414 | JORDAN CONSULTING | SPOJENÉ STÁTY |
          3839 | KINNARPS | ŠVÉDSKO |
          5790 | KUSTBEVAKNINGEN | ŠVÉDSKO |
          35590 | K/S HAWKER | DÁNSKO |
          34960 | LARGUS AVIATION AB | ŠVÉDSKO |
          21450 | Malmö Aviation AB | ŠVÉDSKO |
          35390 | MCA AIRLINES | ŠVÉDSKO |
          1103 | MIL HUNGARY | MAĎARSKO |
          1116 | MIL SWEDEN | ŠVÉDSKO |
          23589 | MIL/CIV SWEDEN | ŠVÉDSKO |
          30511 | Norwegian Air Shuttle Sweden AB | ŠVÉDSKO |
          24970 | Nova Airlines AB | ŠVÉDSKO |
          30120 | NEX TIME JET AB | ŠVÉDSKO |
          2041 | OCCIDENTAL PETROLEUM | SPOJENÉ STÁTY |
          f11449 | PEPSIAMERICAS VENDING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33709 | PMI GLOBAL SVCS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          24567 | RAINIER AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          25966 | SAAB AB | ŠVÉDSKO |
          13488 | SAAB AEROTECH | ŠVÉDSKO |
          35916 | SAMOA TECHNOLOGIES | SPOJENÉ STÁTY |
          2351 | SAS | ŠVÉDSKO |
          25043 | SA EXPRESS | JIŽNÍ AFRIKA |
          30470 | SCANDINAVIAN MEDICOP | ŠVÉDSKO |
          34500 | SFS HOLDING AB | ŠVÉDSKO |
          7491 | SNAS COURIERS | BAHRAJN |
          21918 | SOUTH AFRICAN EXPRES | JIŽNÍ AFRIKA |
          35483 | SPITFIRE INVESTMENTS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36334 | TAM AB | ŠVÉDSKO |
          30408 | TANDORO | ŠVÝCARSKO |
          29020 | TRANSMILE AIR SVCS 2 | MALAJSIE |
          23235 | TUIFLY NORDIC AB | ŠVÉDSKO |
          29367 | Viking Airlines AB | ŠVÉDSKO |
          33688 | VAPSI | ŠVÉDSKO |
          7778 | VARTIOLENTOLAIVUE | FINSKO |
          32740 | VASTGOTA | ŠVÉDSKO |
          32336 | WADE AIR | AUSTRÁLIE |
          20170 | WEST AIR SWEDEN AB | ŠVÉDSKO |
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          Identifikační č. CRCO | Název provozovatele | Stát provozovatele |
          10342 | Aero Air, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33319 | Aircraft Associates Inc | SPOJENÉ STÁTY |
          f10008 | AirBill Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10023 | Alpha Technologies, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11014 | American Resources | SPOJENÉ STÁTY |
          35644 | Amy's Kitchen Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10035 | Anadarko Petroleum Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          35895 | Andromeda Ltd. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          32958 | Avenir Worldwide. | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          f11840 | Aviation Capital Group | SPOJENÉ STÁTY |
          35933 | AvMet | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          8740 | ABBOTT LABORATORIES | SPOJENÉ STÁTY |
          27976 | ABCO AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          32962 | ABG AIR LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35561 | ACASS USA | SPOJENÉ STÁTY |
          f11788 | ACASS USA INC | SPOJENÉ STÁTY |
          29096 | ACE-INA FLIGHT OPS | SPOJENÉ STÁTY |
          30786 | ACFT SARL | LUCEMBURSKO |
          f11778 | ACG ACQUISITION 169 LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35080 | ACROPOLIS AVNT LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35443 | AC TRAVEL LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31406 | ADL LEASING | SPOJENÉ STÁTY |
          27832 | ADVENTAIR | SPOJENÉ STÁTY |
          24201 | AEC INTERN. LTD | ŠVÝCARSKO |
          f11874 | AEG Air A.V.V. | ARUBA, NIZOZEMSKÉ ANTILY |
          30690 | AERGO BETA LEASING | IRSKO |
          27739 | AEROMEDICAL EVAC | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          31549 | AERONAVAL | SPOJENÉ STÁTY |
          36365 | AERORUTAS SATA | ARGENTINA |
          29326 | AEROSERVICIOS EJE | MEXIKO |
          21273 | AEROSMITH PENNY | SPOJENÉ STÁTY |
          36773 | AFRICAN AIRLINES INV | JIŽNÍ AFRIKA |
          29559 | AGILE AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          31032 | AIM AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          33754 | AIRCRAFT AFRICA CO | JIŽNÍ AFRIKA |
          37072 | AIRCRAFT HOLDINGS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11330 | AIRCRAFT PROPERTIES LLC C/O GOODMAN PROPERTIES | SPOJENÉ STÁTY |
          35078 | AIRLIFT INTL (GHANA) | GHANA |
          33856 | AIRMID AVTN SVCS LTD | INDIE |
          10639 | AIRSTAR GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          33141 | AIRTIME LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          28150 | AIR ALPHA JEDDAH | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          29508 | AIR AMBULANCE SUPPRT | SPOJENÉ STÁTY |
          35354 | AIR ASIA X | MALAJSIE |
          201 | AIR CANADA | KANADA |
          34225 | AIR CHARTER PROFSNL | SPOJENÉ STÁTY |
          551 | AIR GROUP (VAN NUYS) | SPOJENÉ STÁTY |
          24148 | AIR HARRODS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          237 | AIR INDIA | INDIE |
          241 | AIR JAMAICA | JAMAJKA |
          26351 | AIR KILROE LTD T/A EASTERN AIRWAYS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          264 | AIR NEW ZEALAND | NOVÝ ZÉLAND |
          31662 | AIR NOVA INC | SPOJENÉ STÁTY |
          33259 | AIR PARTNERS CORP | KANADA |
          25802 | AIR PARTNER PRIVATE JETS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29716 | AIR SOUTHWEST LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          5633 | AIR TRANSAT | KANADA |
          21690 | ALG TRANSP UK OFFICE | SPOJENÉ STÁTY |
          30184 | ALII AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31951 | ALLEGIANCE AIR | JIŽNÍ AFRIKA |
          34807 | ALMOJIL AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          33143 | AL RUSHAID AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31508 | AL SALAM 319 LTD. | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36145 | AL SHOHRA PVT JET | JORDÁNSKO |
          23373 | AL TAMEER | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          33938 | AMAC AEROSPACE | ŠVÝCARSKO |
          35757 | AMBER AVTN (UK) LTD. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          364 | AMBRION AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          369 | AMERICAN AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          372 | AMERICAN EXPRESS | SPOJENÉ STÁTY |
          375 | AMERICAN INT GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          31782 | AMERIPRISE FINANCIAL | SPOJENÉ STÁTY |
          31943 | AMGEN | SPOJENÉ STÁTY |
          f11442 | AM & JB CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          31016 | ANDAMAN AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          36383 | ANDERSON AIR LTD. | KANADA |
          4944 | ANHEUSER BUSCH | SPOJENÉ STÁTY |
          25743 | ANSCHUTZ | SPOJENÉ STÁTY |
          f11413 | ANZA AVIATION NA LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11351 | APC AVIATION INC | SPOJENÉ STÁTY |
          35836 | APEC ASSETS LIMITED | PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          28676 | APRILIA HOLDINGS INC | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          28325 | ARAMARK | SPOJENÉ STÁTY |
          4999 | ARAMCO SAUDI ARABIA | SPOJENÉ STÁTY |
          32054 | ARIK AIR LTD | NIGÉRIE |
          31512 | ARINC DIRECT | SPOJENÉ STÁTY |
          34018 | ARKIVA LTD. | IRSKO |
          33376 | ARMAD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36765 | ARM INVESTMENT MNG | NIGÉRIE |
          35425 | ARTOC | EGYPT |
          35141 | ASHOK LEYLAND LTD | INDIE |
          31554 | ASIA UNIVERSAL JET | LOTYŠSKO |
          28558 | ASTRAEUS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34730 | ASTRA FIRE LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35917 | ASTROJET LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36976 | ATALANTA AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          31345 | ATLANTIC AIRLINES LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          27139 | ATLANTIC AVTN 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          32213 | ATLANTIC BRIDGE AV 2 | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35166 | AT&T INC | SPOJENÉ STÁTY |
          436 | AURIGNY AIR | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31623 | AVALON CAPITAL GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          32163 | AVCARD UK | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31940 | AVIACOR - AIRCRAFT | RUSKÁ FEDERACE |
          30645 | AVIAMAX | NĚMECKO |
          35661 | AVIATION DYNAMIX LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35868 | AVIA FUNDS MNGMT | LITVA |
          27087 | AVIONETA | SPOJENÉ STÁTY |
          36095 | AVION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36193 | AVITRANS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          26701 | AVMAX GROUP | KANADA |
          35910 | AVMET INTERNATIONAL | SPOJENÉ STÁTY |
          29445 | AVN AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          27329 | AVPLAN TRIP SUPPORT | SPOJENÉ STÁTY |
          33188 | AVTN DEVLPMENT INTL | IRSKO |
          33050 | AVTRADE UK | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35255 | AVX TAXI AEREO | BRAZÍLIE |
          37011 | AV CONSULTANTS ASPEN | SPOJENÉ STÁTY |
          18980 | AZERBAIJAN AIRLINES | ÁZERBÁJDŽÁN |
          29496 | A J WALTER AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11440 | A & C BUSINESS SERVICES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          35068 | Beacon Capital Partners, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11005 | Best Flourish Ltd. | HONGKONG |
          32764 | Bharat Forge Limited | INDIE |
          f10089 | Bloomberg Services LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10801 | Blue Ridge Air, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          629 | Bristow Helicopters Ltd | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f200001 | British Midland Regional Limited | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32705 | BAA JET MANAGEMENT | ČÍNA |
          32767 | BAC LEASING LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          481 | BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          22433 | BAHRAIN AMIRI FLIGHT | BAHRAJN |
          31555 | BAKEWELL INDUSTRIES | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11305 | BANC OF AMERICA LEASING & CAPITAL LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          498 | BANGLADESH BIMAN | BANGLADÉŠ |
          6323 | BANLINE AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          1015 | BASEOPS | SPOJENÉ STÁTY |
          6989 | BASS ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          36153 | BAYHAM LIMITED | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          12669 | BA CITYFLYER LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29975 | BCC EQUIPMENT LEASE | SPOJENÉ STÁTY |
          21482 | BECHTEL | SPOJENÉ STÁTY |
          6890 | BECTON DICKINSON | SPOJENÉ STÁTY |
          27039 | BEEHAWK AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          32447 | BEGAL AIR | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34866 | BELL GEOSPACE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          9170 | BEL AIR | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33770 | BENSLOW BERMUDA LTD. | ŠVÝCARSKO |
          36587 | BENTLEY FORBES | SPOJENÉ STÁTY |
          8974 | BERWIND AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31598 | BETA LEASING | IRSKO |
          36482 | BGST LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36410 | BHARAT HOTELS LTD | INDIE |
          31303 | BIG DOG AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          f11350 | BISSELL LEASING CO LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10656 | BJS JET SOLUTION (FLEXJET) | není znám |
          f11785 | BKF AVIATION LIMITED | SPOJENÉ STÁTY |
          31242 | BLACK DIAMOND AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          3166 | BLACK & DECKER | SPOJENÉ STÁTY |
          36940 | BLUE SKY LEASING LTD | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f200002 | BMIBaby Limited | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11795 | BOMBARDIER AEROSPACE CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          342 | BOMBARDIER INC | KANADA |
          30590 | BOND OFFSHORE HELICOPTERS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29396 | BOOTH CREEK MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          35778 | BOREH INTERNATIONAL | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          32750 | BOULTBEE AVTN 3 | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32952 | BPG PROPERTIES | SPOJENÉ STÁTY |
          32635 | BRAMPTONIA LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32340 | BRAVO AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          22234 | BRECO INTL | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34320 | BRIARWOOD PROD. LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30940 | BRIDGE AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29373 | BRIDGTOWN PLANT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36768 | BRILLIANT MEDIA | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33190 | BRISTOL AIR LTD. | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          590 | BRITISH AIRWAYS PLC | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          634 | BRITISH MIDLAND AIRWAYS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29157 | BROKERAGE & MANAGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          22676 | BROOME WELLINGTON | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29940 | BROOM P AVTN SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          9701 | BRUNSWICK | SPOJENÉ STÁTY |
          31448 | BUCKHEAD | SPOJENÉ STÁTY |
          f11800 | BUSINESS AIRCRAFT LEASING INC | SPOJENÉ STÁTY |
          36409 | BUSINESS JET CONSULT | SPOJENÉ STÁTY |
          36607 | BUSINESS UNIVERSE | PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10174 | BVG VIAJES SA DE CV | MEXIKO |
          33472 | BYECROSS IOM LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29107 | BZL | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36342 | BZ AIR LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31878 | B&D AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          36004 | B2 MANAGMENT LTD. | BAHRAJN |
          f10103 | Canadian Utilities Limited | KANADA |
          f10770 | Charles Schwab | SPOJENÉ STÁTY |
          f10121 | Cleveland Browns Transportation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10995 | Clinton J Fereday | SPOJENÉ STÁTY |
          11816 | Coca Cola Refreshments | SPOJENÉ STÁTY |
          f11184 | Columbus Networks USA Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10778 | Computer Sciences Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10124 | Conanicut Aviation | SPOJENÉ STÁTY |
          35440 | Crescent Heights, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          33215 | CALIFORNIA JET SHARE | SPOJENÉ STÁTY |
          12499 | CALSPAN | SPOJENÉ STÁTY |
          32717 | CAMERON HENKIND | SPOJENÉ STÁTY |
          4018 | CAMPBELL SOUP | SPOJENÉ STÁTY |
          29956 | CAN PACIFIC RAILWAY | KANADA |
          22953 | CAPE CLEAR CAPITAL | SPOJENÉ STÁTY |
          36478 | CAPITAL A/LINES (ZB) | ČÍNA |
          22724 | CARDINAL HEALTH AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          4029 | CARGILL | SPOJENÉ STÁTY |
          32273 | CASBAH | ŠVÝCARSKO |
          34066 | CASTLE 2003-2 IRELAND LTD | IRSKO |
          6625 | CATERPILLAR | SPOJENÉ STÁTY |
          5800 | CATHAY PACIFIC | ČÍNA |
          24738 | CATHTON HOLDINGS LTD | KANADA |
          34930 | CATREUS LIMITED | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34153 | CAYLEY AVIATION | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          31570 | CBAIR | SPOJENÉ STÁTY |
          29199 | CBAS (PVT) LTD | INDIE |
          33257 | CBMM | BRAZÍLIE |
          f10110 | CBS Mass Media Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f11409 | CBX AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          28483 | CB APPLICATIONS | SPOJENÉ STÁTY |
          f10927 | CEF 2002 Aircraft LLC d/b/a Ceridian Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          31445 | CELESTIAL AIRWAYS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34118 | CELEUS INVESTMENTS | BRAZÍLIE |
          36333 | CELLO AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10114 | CFG Service Corp, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          23394 | CHAMARAC | SPOJENÉ STÁTY |
          28796 | CHARTWELL AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          1808 | CHC SCOTIA LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          3769 | CHEVRONTEXACO | SPOJENÉ STÁTY |
          35823 | CHILDRESS KLEIN MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          31541 | CHRISTIE AVTN | AUSTRÁLIE |
          7526 | CIGNA | SPOJENÉ STÁTY |
          27210 | CITIGROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          31361 | CIT AEROSPACE INT. | IRSKO |
          37077 | CIT GROUP LOCATION | FRANCIE |
          31867 | CLEARWATER AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          28482 | CLEARWATER FINE FOOD | KANADA |
          33553 | CLOUDSCAPE INC | SPOJENÉ STÁTY |
          31057 | CLOUD AIR SERVICE | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          32365 | CNL GROUP SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          f11105 | COCA COLA ENTERPRISE | SPOJENÉ STÁTY |
          34041 | COLDSTREAM SARL | LUCEMBURSKO |
          9049 | COLLEEN | SPOJENÉ STÁTY |
          27981 | COLT INTL | KANADA |
          28719 | COLT INTL HOUSTON | SPOJENÉ STÁTY |
          30312 | COMLUX AVTN | ŠVÝCARSKO |
          2577 | COMPUTAPLANE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11810 | COMSTOCK ASSET MANAGEMENT LC | SPOJENÉ STÁTY |
          36189 | CONCIERGE AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          4742 | CONDOR AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          2138 | CONOCOPHILLIPS AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          31320 | CONSOLIDATED CHARTER | SPOJENÉ STÁTY |
          32850 | CONSOLIDATED PRESS 2 | AUSTRÁLIE |
          35826 | CONSTELLATION LEASING LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          8187 | CONTINENTAL AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          33096 | COPART INC | SPOJENÉ STÁTY |
          33877 | CORACLE AVIATION | ŠVÝCARSKO |
          23765 | CORPORATE FLIGHT MGT | SPOJENÉ STÁTY |
          34548 | CORPORATE JET REALI. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31929 | COR AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          36493 | COSMOS AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30051 | COSTA AZZOURA | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          26988 | COSTCO WHOLESALE | SPOJENÉ STÁTY |
          25039 | COUGAR HELICOPTERS | KANADA |
          29350 | COUNTRYWIDE HOME | SPOJENÉ STÁTY |
          9248 | CRANE COMPANY | SPOJENÉ STÁTY |
          31211 | CSC TRANSPORTATION | SPOJENÉ STÁTY |
          33204 | CTC AVTN JET SVCS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11401 | CVS/Caremark Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          33885 | CYBER SPACE | NIGÉRIE |
          11175 | CZAR AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36790 | C2C AIR CHARTERS | SPOJENÉ STÁTY |
          30955 | Dal Briar Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10140 | Devon Realty Advisors, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10171 | Dominion Resources Services Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10700 | Dwight Management, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30922 | DAIDALOS AVIATION | UKRAJINA |
          36557 | DANGOTE INDUSTRIES | NIGÉRIE |
          29548 | DARTASSAN | IRSKO |
          30278 | DARWIN AIRLINE | ŠVÝCARSKO |
          36006 | DAR JANA GROUP | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          27123 | DATEL DIRECT LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34560 | DEAN FOODS (UK) | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11325 | DELAWARE CHALLENGER OPERATIONS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35844 | DELEAUD GILBERT | SPOJENÉ STÁTY |
          2808 | DENNIS VANGUARD INTL | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32849 | DESERT AIR CHTR INC | SPOJENÉ STÁTY |
          35715 | DHL Air Ltd. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32847 | DIAGO CONTINENTAL | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35507 | DIAMOND AIR CHARTER | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36177 | DIRECTV GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          34630 | DIRECT AVIATION MNGT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35923 | DISNEY AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          8334 | DITCO SA | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36176 | DOLAN FAMILY OFFICE | SPOJENÉ STÁTY |
          34559 | DOMINION AIR LTD | NIGÉRIE |
          944 | DONINGTON AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34956 | DSC INFRASTRUCTURE | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          31583 | DTC LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          6064 | DUBAI AIR WING | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          11968 | DUKE OF WESTMINSTER | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          9784 | DUNAVANT ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          28590 | DUNVIEW | ŠVÝCARSKO |
          f10178 | Enterprise Rent-A-Car, Enterprise Holdings | SPOJENÉ STÁTY |
          f11204 | Essar Shipping Ports & Logistics Ltd (ESPL) | INDIE |
          22252 | EAGLE AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          35754 | EASSDA | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35500 | EASTAR JET | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          32095 | EASTWAY AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          23226 | EASYJET AIRLINE COMPANY LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32462 | EASY AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          10068 | EDREES MUSTAFA | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          13008 | EDS USA | SPOJENÉ STÁTY |
          29883 | EFB AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          996 | EGYPTAIR | EGYPT |
          29824 | EIE EAGLE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          27085 | ELAS PROFESSIONAL | NIZOZEMSKO |
          29935 | ELMET AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          29879 | EL-SEIF ENGINEERING | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          4025 | EMBRAER | BRAZÍLIE |
          36502 | EMBRAER AAF AIRCRAFT | JIŽNÍ AFRIKA |
          9807 | EMIRATES INTL | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          34060 | EMPECOM CORPORATION | KYPR |
          33488 | ENBRIDGE | KANADA |
          30014 | ENERGEM AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          23576 | ENNA - ALGERIE | ALŽÍRSKO |
          27894 | ENTREPRENEURIAL ASST | SPOJENÉ STÁTY |
          35529 | EON AVIATION PVT LTD | SINGAPUR |
          31041 | EPC HOLDINGS 644 | SPOJENÉ STÁTY |
          29929 | ETIHAD AIRWAYS | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          36196 | EU-FLIGHT-SERVICE | NĚMECKO |
          14846 | EVA AIR | TCHAJ-WAN |
          36945 | EVERUSS LIMITED | RUSKÁ FEDERACE |
          29654 | EWA WEST | SPOJENÉ STÁTY |
          32264 | EXECUJET ASIA | AUSTRÁLIE |
          28272 | EXECUJET CHARTER | ŠVÝCARSKO |
          29471 | EXECUJET EUROPE | ŠVÝCARSKO |
          36643 | EXECUJET NEW ZEALAND | NOVÝ ZÉLAND |
          34017 | EXECUTIVE AVTN LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32109 | EXECUTIVE CHARTR USA | SPOJENÉ STÁTY |
          37101 | EXECUTIVE FLIGHT DIV | KATAR |
          26147 | EXECUTIVE JETS LTD | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          27816 | EXECUTIVE JET BBJ | SPOJENÉ STÁTY |
          30494 | EXECUTIVE JET GROUP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          23881 | EXECUTIVE JET MNGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          31993 | EXECUTIVE JET SVCS | NIGÉRIE |
          32605 | EXEC JET MANAGEMENT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          1076 | EXXONMOBIL AV SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          27686 | E*TRADE GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          35797 | Felham Enterprises Inc | SPOJENÉ STÁTY |
          f10932 | Felham Enterprises Ltd. | NOVÝ ZÉLAND |
          23081 | Fertitta Enterprises | SPOJENÉ STÁTY |
          f10761 | Firefly Entertainment Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10192 | First Data Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10193 | Five Star Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10210 | Foreign Manufactures Finance Corp | SPOJENÉ STÁTY |
          f10877 | Fortune Brands, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10836 | Fox Paine and Company, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          21858 | Frost Administrative Services, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10215 | Fry's Electronics, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          22523 | FAA | SPOJENÉ STÁTY |
          33646 | FAIRMONT AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          7382 | FALCONAIR LTD | JIŽNÍ AFRIKA |
          35375 | FALCON 50 LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33587 | FANAR AVIATION LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36124 | FAYAIR LTD | SPOJENÉ STÁTY |
          8430 | FAYAIR (JERSEY) | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34494 | FCI AVIATION LLC | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          12811 | FEGOTILA LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          31156 | FERNCROFT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36267 | FIRST ACFT LEASING | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36876 | FIRST FUTURE AIR SVC | INDIE |
          28957 | FJL LEASING | SPOJENÉ STÁTY |
          9695 | FJR PRIVATE FLIGHT | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          18781 | FJ900 | SPOJENÉ STÁTY |
          f10974 | FLIGHTS Inc. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          34554 | FLIGHTWORKS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          19907 | FLIGHT CONSULTANCY | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          5453 | FLYBE LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35214 | FLYDUBAI | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          10992 | FLYING LION | SPOJENÉ STÁTY |
          35925 | FLYING M LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          10276 | FLYNN FINANCIAL | SPOJENÉ STÁTY |
          f10202 | FL Aviation Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          34064 | FL510 | ŠVÝCARSKO |
          11369 | FORD EUROPE LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          21529 | FOREST AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          7521 | FORMULA ONE MNGMT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34647 | FOSTER AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          6573 | FOUR STAR | SPOJENÉ STÁTY |
          22109 | FRANKLIN TEMPLETON | SPOJENÉ STÁTY |
          22293 | FRONTLINER INC | SPOJENÉ STÁTY |
          32164 | FUTURA TRAVELS | INDIE |
          f10914 | Galt Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10217 | Gannett Co., Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          33031 | Gemini Ltd | SPOJENÉ STÁTY |
          f10219 | General Avileasing, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10227 | Global Pacific Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10234 | Guidara Nordeste Participacoes Ltda | BRAZÍLIE |
          f10984 | Guitar Center, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          24116 | GALLAGHER ENTERPRISE | SPOJENÉ STÁTY |
          34737 | GALLERIA AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          7618 | GAMA AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          7573 | GANTT AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          34865 | GARUDA AVIATION | AUSTRÁLIE |
          1277 | GENERAL DYNAMICS | SPOJENÉ STÁTY |
          f11377 | GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          32209 | GENERAL TECHNICS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35922 | GEN AVTN FLYING SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          36098 | GEXAIR LTD. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32292 | GE COMMERCIAL AV SVC | IRSKO |
          1278 | GE CORPORATE AIR TRP | SPOJENÉ STÁTY |
          25841 | GF AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          36716 | GHAITH AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          31328 | GHANA INTL AIRLINES | GHANA |
          33100 | GHK COMPANY LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35880 | GIANCARLO TRIMARCHI | VENEZUELA |
          36916 | GIGER, R | ŠVÝCARSKO |
          30058 | GIV AIRWAYS LLC | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11424 | GKMG PARTNERS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11354 | GLEN WEST 300 INC TRUSTEE | SPOJENÉ STÁTY |
          36040 | GLOBAL BUSINESS ASS. | MALAJSIE |
          36785 | GLOBAL ELITE JETS | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          33907 | GLOBAL ESTATE & AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          35699 | GLOBAL FLEET OIL GAS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33121 | GLOBAL TRIP SUPPORT | SPOJENÉ STÁTY |
          30025 | GLOBESPAN AIRWAYS LTD T/A FLYGLOBESPAN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35355 | GOLDEN FALCON 348 | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          32293 | GOODRICH CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          36312 | GOTTBETTER & PARTNER | SPOJENÉ STÁTY |
          22982 | GOVERNMENT OF NIGER | NIGER |
          32437 | GO XLS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          28048 | GRAHAM CAPITAL | SPOJENÉ STÁTY |
          33773 | GRAHAM CAPITAL MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          3259 | GRAINGER | SPOJENÉ STÁTY |
          30778 | GRANARD LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36620 | GRAND A AIRCRAFT LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          6179 | GREENAAP CONSULTANTS | SPOJENÉ STÁTY |
          35286 | GREENTECH | SPOJENÉ STÁTY |
          31982 | GREEN FLAG AVIATION | SÚDÁN |
          30895 | GSCP (NJ) INC | SPOJENÉ STÁTY |
          32596 | GSC PARTNERS | SPOJENÉ STÁTY |
          23240 | GTC MANAGEMT BURBANK | SPOJENÉ STÁTY |
          30632 | GUILD INVESTMENTS | SPOJENÉ STÁTY |
          1356 | GULFSTREAM SAVANNAH | SPOJENÉ STÁTY |
          1365 | GULF AIR | BAHRAJN |
          32656 | GULF GLOBAL SVCS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36387 | GULF WINGS | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          34936 | GX Aviation | SPOJENÉ STÁTY |
          34836 | G200 LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          33864 | G5 AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          25615 | G5 EXECUTIVE | ŠVÝCARSKO |
          34978 | G550 LIMITED | PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          35935 | Harrinford Ltd | SPOJENÉ STÁTY |
          f11872 | Heckmann Enterprises Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10240 | Hess Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10247 | Hewlett-Packard Company | SPOJENÉ STÁTY |
          35165 | Hicks Holdings LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11137 | Hubbard Broadcasting | SPOJENÉ STÁTY |
          f10254 | Hunt Consolidated Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          24874 | HAC (Hangar Acquisition Corporation?) | SPOJENÉ STÁTY |
          32412 | HAMILTON AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          12127 | HAMILTON COMPANIES | SPOJENÉ STÁTY |
          5601 | HAMLIN AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29388 | HANGAR 8 LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29387 | HARBERT AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          34325 | HARDWICKE PROPERTIES | SPOJENÉ STÁTY |
          30369 | HARRAH'S OPERATING C | SPOJENÉ STÁTY |
          9954 | HARRIS | SPOJENÉ STÁTY |
          21857 | HARSCO | SPOJENÉ STÁTY |
          5152 | HARTH TRADING EST | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          33302 | HAVERFORD SUISSE | ŠVÝCARSKO |
          529 | HAWKER BEECHCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          32771 | HAWKER BEECH. LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33023 | HAWKER WEST | KANADA |
          32824 | HBC AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31777 | HB-JEM | ŠVÝCARSKO |
          28603 | HCC SERVICE CO | SPOJENÉ STÁTY |
          8352 | HEINZ COMPANY | SPOJENÉ STÁTY |
          31253 | HERITAGE JETS (FL) | SPOJENÉ STÁTY |
          1423 | HERSHEY COMPANY | SPOJENÉ STÁTY |
          26380 | HERTZ CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          36953 | HIGHLAND AWYS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          24583 | HILL AIR COMPANY I LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          23203 | HOLLY CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          32171 | HOLROB ACFT COMPANY | SPOJENÉ STÁTY |
          24776 | HOME DEPOT | SPOJENÉ STÁTY |
          8849 | HONEYWELL MORRISTOWN | SPOJENÉ STÁTY |
          35466 | HORIZON AIR LLP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          24604 | HUNDRED PERCENT AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10896 | H. H. Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          28726 | International Jet Management | SPOJENÉ STÁTY |
          36005 | Irving Oil Transport Inc. | KANADA |
          17402 | IBM | SPOJENÉ STÁTY |
          f11457 | ICA GLOBAL SERVICES LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          9962 | ICELAND FROZEN FOODS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35622 | ICON TWO LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30441 | IDAHO ASSOCIATES | SPOJENÉ STÁTY |
          f11412 | IGT | SPOJENÉ STÁTY |
          36144 | ILC AVIATION GMBH | RAKOUSKO |
          f11456 | IMAGINARY IMAGES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10257 | IMS Health | SPOJENÉ STÁTY |
          32114 | INDO PACIFIC AVTN | INDIE |
          32394 | INFINITY AVIATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35931 | INFLITE AVTN (IOM) | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          15438 | INFLITE ENGINEERING | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34771 | INTERCONT. AIRWAYS | GAMBIE |
          37023 | INTERNATIONAL FLIGHT | BELGIE |
          31503 | INTERNATIONAL JETCLUB LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34321 | INTL AVTN LEASING | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34440 | INTL FLIGHT RES | SPOJENÉ STÁTY |
          33831 | INTL TRIP PLANNING | SPOJENÉ STÁTY |
          31858 | INVEMED AVTN SRVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          26959 | ISCAR ISRAEL | IZRAEL |
          28061 | ISLAND AVTN USA | SPOJENÉ STÁTY |
          31918 | ISM AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          23317 | ITT INDUSTRIES | SPOJENÉ STÁTY |
          f11372 | IVANHOE AVIATION HOLDINGS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          27301 | IVANHOE AVIATION 2 | SINGAPUR |
          f10265 | Jackson National Life | SPOJENÉ STÁTY |
          f10555 | Janah Management Company Ltd. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10276 | Jepson Associates Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10285 | Justravl Aircraft Management, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          32671 | JANNAIRE LLP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          1559 | JAPAN AIRLINES | JAPONSKO |
          35830 | JAPC INC | SPOJENÉ STÁTY |
          27693 | JATO AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11801 | JCG AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36350 | JCPenney Co. Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          493 | JC BAMFORD EXCAVATORS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10275 | JELD-WEN, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          21889 | JEPPESEN DATAPLAN 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          37076 | JERAND HOLDINGS | PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36498 | JETFLITE INTL LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36494 | JETSELECT, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30733 | JETSTEFF AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36274 | JETSTREAM WORLDWIDE | ČÍNA |
          24997 | JET AIRWAYS INDIA | INDIE |
          31908 | JET AIR GROUP JSC | RUSKÁ FEDERACE |
          28548 | JET AVIATION H KONG | ČÍNA |
          36501 | JET AVTN FLT SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          31952 | JET ICU AIR AMBULNCE | SPOJENÉ STÁTY |
          21727 | JET LINK | IZRAEL |
          29290 | JET MIDWEST | SPOJENÉ STÁTY |
          33417 | JET STREAM AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          7532 | JET2.COM LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11392 | JHD AIRCRAFT SALES CO LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10970 | JHS Management, LLC. | SPOJENÉ STÁTY |
          23153 | JINDAL STEEL | INDIE |
          32363 | JLJ EQUIPMENT LEASIN | SPOJENÉ STÁTY |
          36480 | JOHANNESBURG LIMITED | IRSKO |
          7628 | JOHNSON FRANKLIN | SPOJENÉ STÁTY |
          6281 | JOHNSON SC AND SON | SPOJENÉ STÁTY |
          32069 | JOHN MASON ACFT SVCS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          26509 | JOLUK AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          24536 | JP MORGAN CHASE CY | SPOJENÉ STÁTY |
          27049 | J MAX AIR SERVICES | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10286 | Kansas City Life Insurance Company | SPOJENÉ STÁTY |
          35938 | Knightsdene Limited | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          4335 | Kraft Foods Global Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11096 | KACALP | SPOJENÉ STÁTY |
          26537 | KANGRA AVIATION (FA) | JIŽNÍ AFRIKA |
          36270 | KAUPTHING SINGER | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34670 | KEEPFLYING LLP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          3735 | KENYA AIRWAYS | KEŇA |
          24347 | KERZNER INTL. | SPOJENÉ STÁTY |
          1660 | KIBRIS TURK HAVA YOL | TURECKO |
          32845 | KILMER MANAGEMENT | KANADA |
          21519 | KINGS AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33034 | KING AIRLINES (2) | NIGÉRIE |
          32210 | KLEIN TOOLS | SPOJENÉ STÁTY |
          26927 | KNICKERBOCKER | SPOJENÉ STÁTY |
          20894 | KOHLER | SPOJENÉ STÁTY |
          f11415 | KOURY AVIATION INC | SPOJENÉ STÁTY |
          33039 | KUBASE AVIATION | INDIE |
          34192 | KUDOS AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          1673 | KUWAIT AIRWAYS | KUVAJT |
          f10496 | Leucadia Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10298 | Levi, Ray & Shoup, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10299 | Limerick Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35327 | Limonia Ltd. | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33756 | LABRAID LIMITED | CHORVATSKO |
          36286 | LAC AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          f11022 | LAKE CAPITAL LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31324 | LAS VEGAS SANDS | SPOJENÉ STÁTY |
          1703 | LEARJET | SPOJENÉ STÁTY |
          30542 | LEDAIR CANADA | KANADA |
          36957 | LEVEL 3 COMMS | SPOJENÉ STÁTY |
          f10880 | LFG Aviation | AUSTRÁLIE |
          34322 | LG ELECTRONICS INC. | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          26996 | LIBERTY AVTN COMPANY | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33298 | LIBERTY MEDIA LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          12275 | LIBERTY MUTUAL | SPOJENÉ STÁTY |
          1727 | LIBYAN ARAB AIRLINES | LIBYE |
          31756 | LIGHTAIR | SPOJENÉ STÁTY |
          36328 | LINKSAIR LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          37068 | LINK AIR SVCS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32145 | LINK AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          1823 | LOCKHEED MARTIN CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          1755 | LOGANAIR LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34736 | LOID GLOBAL LTD | RUSKÁ FEDERACE |
          32192 | LONDON CORPORATE JET | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          23603 | LONDON EXECUTIVE AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33068 | LONG CHARTER AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          34955 | LOWA CORPORATION | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35829 | LOWES COMPANIES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          27766 | LOWE'S COMPANIES | SPOJENÉ STÁTY |
          35806 | LUNAR JETS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10610 | L.A.W. Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10859 | Maine Aviation Aircraft Charter, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10980 | Maltese Falcon, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10312 | McCormick and Company Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10314 | Metromedia Company | SPOJENÉ STÁTY |
          f10315 | Mexico Transportes Aereos S.A de C.V. | MEXIKO |
          f10817 | Michel Moreno | SPOJENÉ STÁTY |
          f10832 | Mountain Aviation Leasing, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          33931 | MACSTEEL JET SVCS | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          32533 | MAITON AIR LLP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32569 | MAJESTIC EXECUTIVE | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35087 | MALAMATINAS | ŘECKO |
          1801 | MALAYSIAN AIRLINES | MALAJSIE |
          36992 | MANN AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          3901 | MARATHON OIL | SPOJENÉ STÁTY |
          28276 | MARBYIA EXEC. FLIGHT | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          34154 | MARCO POLO AVTN LTD. | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          35077 | MARKS & SPENCER PLC | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34616 | MARQUEZ BROTHERS AV | SPOJENÉ STÁTY |
          35178 | MARRIOTT INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          22811 | MASCO | SPOJENÉ STÁTY |
          33151 | MASS HOLDING NV | NIZOZEMSKO |
          30499 | MATHYS HUGO | ŠVÝCARSKO |
          9088 | MATTHEWS AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31670 | MATTHEWS JOHN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32516 | MAZAMA FINANCE | SPOJENÉ STÁTY |
          f10308 | MBG, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          28682 | MBI AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          31708 | MCAIR SERVICES | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34826 | MCAP EUROPE LTD | IRSKO |
          4260 | MCCAIN FOODS | KANADA |
          26848 | MCDONALD'S CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          f11393 | MDL CONSULTING ASSOCIATES LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          28439 | MEDIA CONSULTING | SPOJENÉ STÁTY |
          12177 | MELLON BANK | SPOJENÉ STÁTY |
          27893 | MERCK & CO | SPOJENÉ STÁTY |
          35776 | MERIDIAN (GHANA) | GHANA |
          31538 | MERLIN AVIATION | ŠVÝCARSKO |
          36335 | METROJET LIMITED US | HONGKONG |
          36336 | METROJET (MPAMCL) | HONGKONG |
          31076 | METRO JET USA | SPOJENÉ STÁTY |
          11068 | MGM MIRAGE | SPOJENÉ STÁTY |
          26475 | MIDAMERICAN ENERGY | SPOJENÉ STÁTY |
          30837 | MIDROC AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          9082 | MIDWEST AVIATION NE | SPOJENÉ STÁTY |
          27573 | MID ROC LEASING | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          36881 | MID SOUTH AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          30093 | MIG RUSSIAN AIRCRAFT | RUSKÁ FEDERACE |
          25846 | MILBURN WORLD TRAVEL | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          12626 | MILLION AIR CHARTER | SPOJENÉ STÁTY |
          2294 | MIL UK RAF | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          21245 | MK AIRLINES LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33855 | MOBYHOLD LIMITED | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11427 | MOELIS & COMPANY MANAGER LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          1922 | MONARCH AIRLINES LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          3508 | MONSANTO | SPOJENÉ STÁTY |
          31348 | MORGAN STANLEY MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          32228 | MORGAN'S MACHINE | SPOJENÉ STÁTY |
          2996 | MOTOROLA AUSTIN TX | SPOJENÉ STÁTY |
          4341 | MOTOROLA ILLINOIS | SPOJENÉ STÁTY |
          32202 | MOUNTAIN AVTN LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10319 | MP Air, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          32777 | MP AVIATION LLP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          8099 | MSF AVIATION | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          23928 | MULTIFLIGHT LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36762 | MURRAY AIR | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34926 | MURRAY AIR LTD | MALTA |
          31584 | MVOC | SPOJENÉ STÁTY |
          36987 | MWM AG | ŠVÝCARSKO |
          32579 | MYSKY LLP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          315 | M G TRANSPORT | SPOJENÉ STÁTY |
          f10305 | M.J. Air, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10327 | National Gypsum Company | SPOJENÉ STÁTY |
          f10338 | Nordstrom, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          28895 | NAC AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          23230 | NASA | SPOJENÉ STÁTY |
          f10324 | NASCAR, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          36849 | NATIONAL AIR CARGO | SPOJENÉ STÁTY |
          35849 | NATIONAL AVTN COMP. | INDIE |
          6764 | NATIONAL JETS | SPOJENÉ STÁTY |
          36582 | NATIONAL LIN. M-SBAH | PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          9900 | NATIONWIDE MUTUAL | SPOJENÉ STÁTY |
          7853 | NATURAL ENVIRONMENT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          8721 | NAUTHIZ PTY LTD | AUSTRÁLIE |
          20472 | NCC SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          8419 | NETJETS INTL - USA | SPOJENÉ STÁTY |
          32049 | NEWJETCO EUROPE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          27890 | NEWSFLIGHT NY | SPOJENÉ STÁTY |
          36325 | NEWS AMERICA INC | SPOJENÉ STÁTY |
          36522 | NEW ORION AIR GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          31086 | NIGERIAN EAGLE AIRLINES | NIGÉRIE |
          33712 | NOBLE FOODS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33203 | NOCLAF LIMITED | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36355 | NOLA AVIATION | PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f11329 | NORLEASE INC | SPOJENÉ STÁTY |
          33099 | NORTH AMER JET LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31004 | NOVA CORPORATE SVCS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31489 | NS AVIATION | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f11326 | N14FX TRUST C/O WILMINGTON TRUST CO | SPOJENÉ STÁTY |
          31771 | N526EE | SPOJENÉ STÁTY |
          31910 | N700GB | SPOJENÉ STÁTY |
          31781 | N846QM | SPOJENÉ STÁTY |
          31780 | N941AM | SPOJENÉ STÁTY |
          f10342 | Olayan Financing Company | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          f10509 | Operadora de Vuelos Ejecutivas, S.A. de C.V. | MEXIKO |
          f10348 | Orient Wonder Internationl Ltd. | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f11189 | Orkin Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10917 | OAKLR Aviation Services LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          21845 | OAKMONT | SPOJENÉ STÁTY |
          31679 | OASIS SERVICES | SPOJENÉ STÁTY |
          33974 | OCEAN SKY ACFT MNGT | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33108 | OCEAN SKY AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33502 | OCEAN SKY (TURKEY) | TURECKO |
          31793 | OCEAN SKY (UK) LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          28254 | OICE | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          22820 | OMAN AIR | OMÁN |
          22436 | OMAN ROYAL FLIGHT | OMÁN |
          17692 | ONUR AIR | TURECKO |
          22888 | ON TIME AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          f11444 | OPA LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          25897 | OPEN ROAD AIRWAYS | SPOJENÉ STÁTY |
          33227 | OPUS NOMINEES LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30217 | ORION AIR PTE | SINGAPUR |
          36783 | ORYX JET LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f10603 | OTO Development, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35176 | Pacific Jet Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10820 | Palm Beach Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10351 | Paramount Pictures Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f11009 | Park Rise Investments Ltd. | PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10356 | Peabody Energy | SPOJENÉ STÁTY |
          f10609 | Pegasus South, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10595 | Pfizer Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10918 | Pilgrim Air | SPOJENÉ STÁTY |
          f11181 | Pilot Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10979 | Pinjet Aviation, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10369 | Professional Jet Management, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          36857 | PACIFIC STREAM | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          2088 | PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES | PÁKISTÁN |
          28158 | PALACE INTL | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30002 | PALM TREE AVIATION | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          35530 | PAMIR AIRWAYS | AFGHÁNISTÁN |
          f10642 | PAM Management Serv. LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          948 | PAN MARITIME LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30968 | PAN-GULF AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33154 | PARAGON GLOBAL FLT S | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32132 | PARKRIDGE AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36085 | PARK HOUSE AVTN LTD | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36875 | PATRONUS AVIATION | PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          31009 | PATTISON AIRWAYS | KANADA |
          34044 | PD AIR OPERATION LTD | NĚMECKO |
          34075 | PEAKVIEW LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30697 | PEARSONS ASSETS GRP | SINGAPUR |
          33882 | PEGASUS ELITE AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          22294 | PENSKE JET | SPOJENÉ STÁTY |
          36038 | PEROLUX SARL | LUCEMBURSKO |
          36792 | PETERSON AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          22283 | PHELPS DODGE CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          32057 | PINNACLE OPERATIONS | SPOJENÉ STÁTY |
          31931 | PLAINS EXPLORATION | SPOJENÉ STÁTY |
          21824 | PLANES AND PARTS | KANADA |
          26674 | PNC BANK CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          33478 | POBEDY CORPORATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          22309 | POLET | RUSKÁ FEDERACE |
          32061 | POLYGON AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          30970 | POOL AVIATION NW LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33115 | POTASH CORP ( 2 ) | KANADA |
          f10729 | PPD Development, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30220 | PPL AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36021 | PREMIUM JET | ŠVÝCARSKO |
          22434 | PRESIDENTIAL FLT UAE | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          31920 | PRESTBURY TWO | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33762 | PRESTIGE JET RENTAL | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35276 | PRESTIGE JP LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36417 | PRIME AVIATION HOLD. | SINGAPUR |
          36789 | PRIME LEGACY MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          29430 | PRIME LEGACY MNGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          31222 | PRIVATE AIRCRAFT INT | IZRAEL |
          36797 | PRIVATE JET GROUP | LIBANON |
          35665 | PRIVILEGE AIRWAYS | INDIE |
          3751 | PROCTER&GAMBLE | SPOJENÉ STÁTY |
          33080 | PROPINVEST ASSET MGM | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35365 | PRO FLITE | SPOJENÉ STÁTY |
          33780 | PTB (EMERALD) PTY | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32329 | PUNJ LLOYD | INDIE |
          32487 | P.M. AIR | KANADA |
          2196 | QANTAS AIRWAYS | AUSTRÁLIE |
          21912 | QATAR AIRWAYS | KATAR |
          33331 | QUADRA AVIATION LP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31585 | QUALCOMM | SPOJENÉ STÁTY |
          30948 | QUINN AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35924 | QWEST COMMUNICATIONS | SPOJENÉ STÁTY |
          f10376 | Raytheon Company | SPOJENÉ STÁTY |
          f10378 | Red White & Blue Pictures, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10975 | Regions Financial Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          29692 | RABBIT RUN | SPOJENÉ STÁTY |
          36105 | RAMPART AVIATION INC | SPOJENÉ STÁTY |
          32174 | RAVELLO ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          26191 | RAVENHEAT MANUFACTRG | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30485 | RC AVIATION LLP | SPOJENÉ STÁTY |
          29739 | RDV PROPERTIES (ARC) | SPOJENÉ STÁTY |
          29515 | RED LINE AIR LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31859 | RELATIONAL INVESTORS | SPOJENÉ STÁTY |
          9674 | REMO INVESTMENTS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33614 | RICHARD HAYWARD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35143 | RICHMOND AMERICAN | SPOJENÉ STÁTY |
          29947 | RIVERSIDE AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          35940 | RIZON JET UK LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          5547 | RJR WINSTON SALEM | SPOJENÉ STÁTY |
          30422 | RL WINGS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31650 | ROBINSON AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          8271 | ROCKWELL COLLINS | SPOJENÉ STÁTY |
          36351 | ROCKWELL COLLINS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          26146 | ROCK AIR LTD | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          21667 | ROSS INVESTMENTS | SPOJENÉ STÁTY |
          31832 | ROWLEY M | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          28988 | ROYAL BANK SCOTLAND | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          2296 | ROYAL BRUNEI | BRUNEJ |
          29599 | ROYAL JET | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          2297 | ROYAL JORDANIAN AIRLINES | JORDÁNSKO |
          30527 | RP AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          34828 | RUNWAY ASSET MNGT | JIŽNÍ AFRIKA |
          36882 | R & G AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f1467 | Sails In Concert, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          20467 | Samaritan's Purse | SPOJENÉ STÁTY |
          3991 | Sioux Company Ltd | ŠVÝCARSKO |
          30904 | Skyflight | SPOJENÉ STÁTY |
          f11112 | Sky Aviation LTD. | GIBRALTAR (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10405 | Snapper Consulting Inc. | BRAZÍLIE |
          36081 | Starbucks Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          f10410 | Starwood Asset Management, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10899 | Sterling Aviation LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          30329 | SAGA AIRLINES | TURECKO |
          25565 | SAGE (UK) | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          29648 | SAGITTA LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          34319 | SAPOFINA AVTN LTD. | PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          32608 | SAVANNAH AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          37012 | SA EXPRESS (2) | JIŽNÍ AFRIKA |
          12627 | SCANDI AIRLEASING | ŠVÉDSKO |
          f10894 | SCB Falcon, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          3236 | SCOTTISH & NEWCASTLE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          22305 | SEAFLIGHT AVTN | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          36492 | SEAGRAVE AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          33214 | SEENO CONSTRUCTION | SPOJENÉ STÁTY |
          f11025 | SELA HOLDING COMPANY LTD | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          26695 | SELECT PLANT HIRE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36444 | SETON DAVID | KEŇA |
          f11250 | SGSF Capital Venture LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36843 | SG FINANS AS | NORSKO |
          22418 | SHAMROCK AVTN NJ | SPOJENÉ STÁTY |
          22814 | SHARJAH RULERS FLT | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          33126 | SHAW COMMUNICATIONS | KANADA |
          35777 | SHAW WALLACE | INDIE |
          32093 | SHEARWATER AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          27163 | SHERIDAN AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          29727 | SHUKRA | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11453 | SIAREX SOCIETY INC | SPOJENÉ STÁTY |
          28022 | SIEBEL SYSTEMS UK | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36604 | SIERRA AVIATION LP | SPOJENÉ STÁTY |
          32002 | SIERRA STELLAR | SPOJENÉ STÁTY |
          33581 | SIGNAL AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          2463 | SINGAPORE AIRLINES | SINGAPUR |
          7867 | SIXT | NĚMECKO |
          35145 | SKA AIR & LOGISTICS | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          30241 | SKYBLUE AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34695 | SKYBUS INC | SPOJENÉ STÁTY |
          35065 | SKYBUS LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          32526 | SKYEXPRESS JSC | RUSKÁ FEDERACE |
          33042 | SKYHOPPER | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35728 | SKYLANE LP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          23638 | SKYSERVICE BUSINESS | KANADA |
          32337 | SKYSTEAD | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          33788 | SKYTRAVEL LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31074 | SKYWAY RUSSIA | RUSKÁ FEDERACE |
          32553 | SKYWORKS CAPITAL | SPOJENÉ STÁTY |
          34918 | SKY AERONAUTICAL | IRSKO |
          29880 | SKY AVIATION | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          34281 | SKY AVIATION SERV. | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          31208 | SKY BEYOND HOLDINGS | SINGAPUR |
          36037 | SK TELECOMM | KOREJSKÁ REPUBLIKA |
          30794 | SLEEPWELL AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          6404 | SONY AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          36182 | SOPHAR PROPERTY | PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          2316 | SOUTH AFRICAN AIRWAYS | JIŽNÍ AFRIKA |
          36653 | SOUTH AFR. BREWERIES | JIŽNÍ AFRIKA |
          30582 | SPACE EXPLORATION | SPOJENÉ STÁTY |
          32897 | SPC AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          34137 | SPECIAL OPS LTD. | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          25246 | SPECSAVERS AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31762 | SPORTSMENS AVTN GRP | SPOJENÉ STÁTY |
          28904 | SPX CORPORATION | SPOJENÉ STÁTY |
          5216 | SRILANKAN AIRLINES | SRÍ LANKA |
          30500 | STANDARD & POORS | SPOJENÉ STÁTY |
          36639 | STARS AWAY AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          32446 | STAR AVIATION SRVCS | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          35816 | STAR PERU | PERU |
          32554 | STA (2006) LLP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32993 | STC BERMUDA LTD. | EGYPT |
          33469 | STEPHEN R. LLOYD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30889 | STIRLING AVTN | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          17378 | STOCKHOLM AIRCRAFT | NIZOZEMSKO |
          27889 | STULLER SETTINGS | SPOJENÉ STÁTY |
          28152 | ST AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          24644 | ST MERRYN AIR | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          24529 | SUBPRICE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          9182 | SUCKLING AIRWAYS (CAMBRIDGE) LTD T/A SCOTAIRWAYS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          20474 | SUMMIT AVTN USA 2 | SPOJENÉ STÁTY |
          29813 | SUNCOR ENERGY | KANADA |
          f11402 | SUNTRUST EQUIPMENT FINANCE & LEASING CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          32807 | SUN TV NETWORK | INDIE |
          8963 | SUREWINGS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          28720 | SUZUKI DEL CARIBE | PUERTO RICO (UNITED STATES) |
          34329 | SVCS AEREOS DENIM | MEXIKO |
          5683 | SWAGELOK | SPOJENÉ STÁTY |
          28494 | SWISS | ŠVÝCARSKO |
          31527 | SYMPHONY MILLENIUM | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          2642 | SYRIAN ARAB AIRLINES | SÝRIE |
          22649 | S BOTSWANA | BOTSWANA |
          22593 | S BRUNEI SULTAN | BRUNEJ |
          27535 | S PRESIDENT SUDAN | SÚDÁN |
          29242 | S TANZANIA | REPUBLIKA TANZANIE |
          12588 | S UGANDA | UGANDA |
          f11003 | Tendencia Asset Management | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10439 | Tesoro Aviation Company | SPOJENÉ STÁTY |
          25363 | The Boeing Company | SPOJENÉ STÁTY |
          f10831 | The Richard E. Jacobs Group, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f11873 | Tillford Limited | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10446 | Tour Air, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10844 | Trident Seafoods | SPOJENÉ STÁTY |
          f10452 | Truman Arnold Companies | SPOJENÉ STÁTY |
          f10990 | Ty-Tex Exploration Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          26684 | TAG AVIATION UK LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33802 | TAIL WIND LTD. | ŠVÝCARSKO |
          36754 | TAK AVIATION | NIGÉRIE |
          33497 | TAK SERVICES LTD AVV | JORDÁNSKO |
          35547 | TAM AVIATION | ÁZERBÁJDŽÁN |
          24397 | TARKIM | TURECKO |
          27291 | TARRANT ADVISORS | SPOJENÉ STÁTY |
          31697 | TAS CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          4189 | TAUBMAN | SPOJENÉ STÁTY |
          32242 | TAYLOR ENERGY COMPANY LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          36827 | TCC AIR SERVICES INC | SPOJENÉ STÁTY |
          29164 | TELUS COMMUNICATIONS | KANADA |
          28114 | TEXAS AVTN SALES&LSN | SPOJENÉ STÁTY |
          15677 | TEXTRON | SPOJENÉ STÁTY |
          27034 | THOMAS COOK AIRLINES LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35441 | THOMAS ENTERPRISES | SPOJENÉ STÁTY |
          f10971 | THOMAS William H. | SPOJENÉ STÁTY |
          30131 | THOMSON AIRWAYS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31218 | THUNDER AIR UK LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35153 | THUN AB | ŠVÉDSKO |
          27799 | TIDEWATER | SPOJENÉ STÁTY |
          4744 | TITAN AIRWAYS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36184 | TNT EXPRESS (UK) | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36462 | TOP ACES INC | KANADA |
          32110 | TOP AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          9705 | TOWER HOUSE CONSULTS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          33891 | TOWN & COUNTRY FOOD | SPOJENÉ STÁTY |
          32029 | TPG AVIATION | JIŽNÍ AFRIKA |
          34674 | TRANSCONT. WINGS | PANENSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          26670 | TRANSMERIDIAN AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          5759 | TRANS CAN PIPELINES | KANADA |
          31673 | TRAVELERS INDEMNITY CO | SPOJENÉ STÁTY |
          33923 | TREK-AIR B.V. | NIZOZEMSKO |
          28999 | TRIDENT LEASING | IRSKO |
          36495 | TRIMEL INVESTMENT | SPOJENÉ STÁTY |
          33853 | TRINITY AVIATION LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36471 | TRIPLE S AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          13174 | TRUSTAIR LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          26165 | TRYGON LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          32832 | TUCK AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          21887 | TUDOR INVESTMENTS | SPOJENÉ STÁTY |
          24731 | TURKMENISTAN | TURKMENISTÁN |
          28983 | TWINWOOD TRANSPORT. | KAJMANSKÉ OSTROVY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          7971 | TW AIR | BERMUDY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) |
          f10460 | Unisys Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          2795 | Universal Weather and Aviation, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          22512 | UGANDA EXEC FLIGHT | UGANDA |
          12105 | UIM AIRCRAFT | SPOJENÉ STÁTY |
          32889 | UNIQE AIR (UK) | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          2782 | UNITED AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          35763 | UNITED AIRWAYS (BD) | BANGLADÉŠ |
          4090 | UNITED COMPANY THE | SPOJENÉ STÁTY |
          21505 | UNITED CONSTRUCTION | TURECKO |
          34059 | UNITED WEST AIRLINES | SPOJENÉ STÁTY |
          33177 | UNIV AVN MIDDLE EAST | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY |
          34914 | USA JET AIRLINES 3 | SPOJENÉ STÁTY |
          f10462 | US Bank NA Trustee | SPOJENÉ STÁTY |
          34260 | US MARSHALS SERVICE | SPOJENÉ STÁTY |
          35834 | UTFLIGHT | SPOJENÉ STÁTY |
          18224 | UZBEKISTAN AIRWAYS | UZBEKISTÁN |
          30637 | Vale S/A | BRAZÍLIE |
          f10591 | Vulcan Materials Company | SPOJENÉ STÁTY |
          8962 | VALERO ENERGY | SPOJENÉ STÁTY |
          33003 | VEDANTA ALUMINA LTD | INDIE |
          7861 | VERIZON CORPORATE SERVICES GROUP | SPOJENÉ STÁTY |
          35720 | VICIS CAPITAL L.L.C | SPOJENÉ STÁTY |
          34107 | VIPER AVIATION LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          37019 | VIPJET LIMITED | IRSKO |
          8142 | VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS LTD | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30418 | VMD AVIATION | SPOJENÉ STÁTY |
          36911 | VOLITO AVIATION DEUX | ŠVÉDSKO |
          34977 | V1 FLT SUP. INTL | SPOJENÉ STÁTY |
          f10470 | Waste Management Security Services L.L.C. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10471 | Wayne A Reaud | SPOJENÉ STÁTY |
          f10629 | Weyerhaeuser Company | SPOJENÉ STÁTY |
          f10479 | Wichita Air Services, Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10482 | Windsor Media Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10881 | Worldwide Business Jets Corp | SPOJENÉ STÁTY |
          f10483 | World Harvest Church Flight Operations | SPOJENÉ STÁTY |
          35911 | WALLAN AVIATION 2 | SAÚDSKÁ ARÁBIE |
          25432 | WAL-MART STORES | SPOJENÉ STÁTY |
          30900 | WARNER ROAD AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          35511 | WARWICKSHIRE BLUE | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          31377 | WA DEVELOPMENTS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          35535 | WELLS FARGO BANK (2) | SPOJENÉ STÁTY |
          2885 | WESTAIR FLYING | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36283 | WESTERN AIR CHTR KX | SPOJENÉ STÁTY |
          34328 | WESTFIELD LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          25990 | WESTSHORE AVTN MGMT | SPOJENÉ STÁTY |
          34873 | WESTSTAR AVTN SVCS | MALAJSIE |
          22445 | WHITE CLOUD | SPOJENÉ STÁTY |
          28542 | WHITE ROSE AVTN | SPOJENÉ STÁTY |
          32120 | WILDERNESS POINT ASS | SPOJENÉ STÁTY |
          35983 | WILLIAMS AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          f11390 | WILLIS LEASE FINANCE CORP | SPOJENÉ STÁTY |
          36185 | WILMINGTON TRUST(EI) | IRSKO |
          34008 | WINGED BULL AVIATION | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          36815 | WING AVTN CHTR SVC | SPOJENÉ STÁTY |
          25648 | WING AVTN USA | SPOJENÉ STÁTY |
          29596 | WINNEPEG C/O REYES | SPOJENÉ STÁTY |
          32802 | WIV AIR-2 LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          31438 | WOOD J M | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30474 | WORLD IS YOURS | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          22444 | WORTHINGTON INDUSTRY | SPOJENÉ STÁTY |
          32152 | WYNDHAM WORLDWIDE | SPOJENÉ STÁTY |
          f10485 | Xerox Corporation | SPOJENÉ STÁTY |
          24421 | XAMEX INVESTMENTS | SPOJENÉ STÁTY |
          32609 | XIAMEN AVIATION AVV | RUSKÁ FEDERACE |
          34976 | YH AVIATION LTD | ŠVÝCARSKO |
          37033 | YUM RESTAURANT SVCS | SPOJENÉ STÁTY |
          f10983 | Zachry Industrial Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f10488 | Ziff Brothers Investment, LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          f10490 | Zimmer Inc. | SPOJENÉ STÁTY |
          f11242 | Zoe Air | JIŽNÍ AFRIKA |
          34953 | ZENITH CAPITAL LTD | ŠVÝCARSKO |
          f11027 | ZENITH INSURANCE COMPANY | SPOJENÉ STÁTY |
          5943 | ZENO AIR | SPOJENÉ STÁTY |
          35380 | 19TH HOLE CORP | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          1905 | 3M COMPANY | SPOJENÉ STÁTY |
          36971 | 350 S.R.O. | SLOVENSKO |
          37027 | 483 MANAGEMENT LTD | IRSKO |
          34746 | 51 NORTH LIMITED | SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ |
          30021 | 57 AVIATION SERVICES LLC | SPOJENÉ STÁTY |
          6803 | 711 CODY INC | SPOJENÉ STÁTY |
          27726 | 994748 ONTARIO INC | KANADA |
          a11749 | Provozovatel používající TAIL NB: CFLHQ | není znám |
          a11757 | Provozovatel používající TAIL NB: GMACP | není znám |
          a11758 | Provozovatel používající TAIL NB: GOCSE | není znám |
          a11482 | Provozovatel používající TAIL NB: N192NC | není znám |
          a11485 | Provozovatel používající TAIL NB: N22NG | není znám |
          a11486 | Provozovatel používající TAIL NB: N254GA | není znám |
          a11743 | Provozovatel používající TAIL NB: N289MU | není znám |
          a11744 | Provozovatel používající TAIL NB: N411SF | není znám |
          a11493 | Provozovatel používající TAIL NB: N44EG | není znám |
          a11494 | Provozovatel používající TAIL NB: N450LC | není znám |
          a11499 | Provozovatel používající TAIL NB: N588AT | není znám |
          a11507 | Provozovatel používající TAIL NB: N86LF | není znám |
          a11509 | Provozovatel používající TAIL NB: N899SR | není znám |
          a11513 | Provozovatel používající TAIL NB: N928GC | není znám |
          a11514 | Provozovatel používající TAIL NB: N94PC | není znám |
          a11518 | Provozovatel používající TAIL NB: N995BE | není znám |
          a11532 | Provozovatel používající TAIL NB: VPBAT | není znám |
          a11538 | Provozovatel používající TAIL NB: VPCJM | není znám |
          a11540 | Provozovatel používající TAIL NB: VPCRO | není znám |
          a11544 | Provozovatel používající TAIL NB: VQBAM | není znám |
          a11747 | Provozovatel používající TAIL NB: VTRAK | není znám |
          [1] Změna administrativní odpovědnosti z členského státu EU na Island, která se týká provozovatelů letadel označených hvězdičkou, může podléhat konkrétním lhůtám schváleným v souladu s rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 6/2011 ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP (viz odkaz na zveřejnění v Úř. věst. v poznámce pod čarou 6).
          [2] Změna administrativní odpovědnosti z členského státu EU na Norsko, která se týká provozovatelů letadel označených hvězdičkou, může podléhat konkrétním lhůtám schváleným v souladu s rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 6/2011 ze dne 1. dubna 2011, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP (viz odkaz na zveřejnění v Úř. věst. v poznámce pod čarou 6).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.