Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2011 ze dne 18. května 2011 , kterým se po sto čtyřicáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 480/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 480/2011
          ze dne 18. května 2011,
          kterým se po sto čtyřicáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a článek 7a uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 10. května 2011 rozhodl doplnit jednu fyzickou osobu do seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, a dne 20. dubna a 4. května 2011 změnil čtyři záznamy tohoto seznamu.
          (3) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by tudíž měla být odpovídajícím způsobem aktualizována.
          (4) V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. května 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          vedoucí služby nástrojů zahraniční politiky
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se upravuje takto:
          1) Do oddílu "Fyzické osoby" se doplňuje následující záznam:
          "Badruddin Haqqani (také znám jako Atiqullah). Adresa: Miram Shah, Pákistán. Datum narození: přibližně 1975–1979. Další informace: a) operační velitel sítě Haqqani a člen šúry Talibanu v Miram Shah, b) napomáhal při vedení útoků proti cílům v jihovýchodním Afghánistánu, c) syn Jalaluddina Haqqaniho, bratr Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho a Nasiruddina Haqqaniho, synovec Khalila Ahmeda Haqqaniho. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11. 5. 2011."
          2) Záznam "Benevolence International Foundation (také známa jako a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Meždunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond). Adresa: dosud známé adresy a kanceláře: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Spojené státy americké, b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Spojené státy americké, c) (dřívější adresa) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Spojené státy americké, d) (dřívější adresa) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Spojené státy americké, e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Ázerbájdžán, f) 69, Boshir Safaroglu Street, Baku, Ázerbájdžán, g) 3, King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 3Z6, Kanada, h) PO box 1508, Station B, Missisauga, Ontario, L4Y 4G2 Kanada, i) 2465, Cawthra Road, No. 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2, Kanada, j) 91, Paihonggou, Lanzhou, Gansu, Čínská lidová republika 730 000, k) Hrvatov 30, 41000 Záhřeb, Chorvatsko, l) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Nizozemsko, m) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabád, Pákistán, n) PO box 1055, Péšavár, Pákistán, o) Azovskaja 6, km 3, off. 401, Moskva, Ruská federace 113149, p) Ulica Okťjabrskaja, dom. 89, Moskva, Ruská federace 127521, q) PO box 1937, Chartúm, Súdán, r) PO box 7600, Džidda 21472, Království Saúdská Arábie, s) PO box 10845, Džidda 11442, Království Saúdská Arábie, t) Sarajevo, Bosna a Hercegovina, u) Zenica, Bosna a Hercegovina, v) Groznyj, Čečensko, Ruská federace, w) Machačkala, Dagestán, Ruská federace, x) Duisi, Gruzie, y) Tbilisi, Gruzie, z) Nazran, Ingušsko, Ruská federace, aa) Dušanbe, Tádžikistán, bb) Spojené království, cc) Afghánistán, dd) Bangladéš, ee) Pásmo Gazy, okupované palestinské území, ff) Bosna a Hercegovina, gg) Jemen. Další informace: a) Identifikační číslo zaměstnavatele: 36-3823186 (Spojené státy americké), b) Název nadace v Nizozemsku je: Stichting Benevolence International Nederland (BIN)." v oddíle "Právnické osoby, skupiny a subjekty" se nahrazuje tímto:
          "Benevolence International Foundation (také známa jako a) Al-Bir Al-Dawalia, b) BIF, c) BIF-USA, d) Meždunarodnyj Blagotvoritělnyj Fond). Adresa: a) 8820, Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn, Illinois, 60453, Spojené státy americké, b) P.O. box 548, Worth, Illinois, 60482, Spojené státy americké, c) (dřívější adresa) 9838, S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, Spojené státy americké, d) (dřívější adresa) 20-24, Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, Spojené státy americké, e) PO box 1937, Chartúm, Súdán, f) Bangladéš, g) Pásmo Gazy, h) Jemen. Další informace: a) Identifikační číslo zaměstnavatele: 36-3823186 (Spojené státy americké), b) Název nadace v Nizozemsku je: Stichting Benevolence International Nederland (BIN)."
          3) Záznam "Bosanska Idealna Futura (také známa jako a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future. Adresa: a) 16 Hakije Mazica, 72000 Zenica, Bosna a Hercegovina; b) Sehidska Street, Breza, Bosna a Hercegovina; c) 1 Kanal Street, 72000 Zenica, Bosna a Hercegovina; d) 35 Hamze Celenke, Ilidza, Bosna a Hercegovina; e) 12 Salke Lagumdzije Street, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Další informace: a) Bosanska Idealna Futura byla oficiálně registrována v Bosně a Hercegovině jako sdružení a humanitární organizace pod registračním číslem 59; b) Šlo o právního nástupce bosensko-hercegovinských poboček organizace Benevolence International Foundation, jež byly činné pod názvem BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) V prosinci 2008 již Bosanska Idealna Futura neexistovala. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 21. 11. 2002." v oddíle "Právnické osoby, skupiny a subjekty" se nahrazuje tímto:
          "Bosanska Idealna Futura (také známa jako a) BIF-Bosnia, b) Bosnian Ideal Future. Další informace: a) Bosanska Idealna Futura byla oficiálně registrována v Bosně a Hercegovině jako sdružení a humanitární organizace pod registračním číslem 59; b) Šlo o právního nástupce bosensko-hercegovinských poboček organizace Benevolence International Foundation, jež byly činné pod názvem BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center; c) V prosinci 2008 již Bosanska Idealna Futura neexistovala. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 21. 11. 2002."
          4) Záznam "Global Relief Foundation (GRF) (také známa jako a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp – België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial – Kosova, h) Fondation Secours Mondial "World Relief"). Adresa: a) 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Štrasburk, Francie; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgie; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brusel), Belgie; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brusel), Belgie; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; i) Rruga e Kavajes, budova č. 3, byt č. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánie; j) dům 267, ulice č. 54, sektor F – 11/4, Islámábád, Pákistán. Další informace: a) Další sídla v zahraničí: Afghánistán, Ázerbájdžán, Bangladéš, Čína, Eritrea, Etiopie, Gruzie, Indie, Irák, Jordánsko, Libanon, Západní břeh a Gaza, Sierra Leone, Somálsko a Sýrie; b) Identifikační číslo "U.S. Federal Employer Identification": 36-3804626; c) Daňové identifikační číslo "V.A.T. number": BE 454419759; d) Belgické adresy jsou od roku 1998 stejné jako adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw. a Stichting Wereldhulp – België, v.z.w. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 22. 10. 2002." v oddíle "Právnické osoby, skupiny a subjekty" se nahrazuje tímto:
          "Global Relief Foundation (GRF) (také známa jako a) Fondation Secours Mondial (FSM), b) Secours mondial de France (SEMONDE), c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., d) Fondation Secours Mondial v.z.w, e) FSM, f) Stichting Wereldhulp – België, v.z.w., g) Fondation Secours Mondial – Kosova, h) Fondation Secours Mondial "World Relief"). Adresa: a) 9935, South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Štrasburk, Francie; d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgie; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brusel), Belgie; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brusel), Belgie; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; i) Rruga e Kavajes, budova č. 3, byt č. 61, PO Box 2892, Tirana, Albánie. Další informace: a) Další sídla v zahraničí: Afghánistán, Bangladéš, Eritrea, Etiopie, Gruzie, Indie, Irák, Západní břeh a Gaza, Somálsko a Sýrie; b) Identifikační číslo "U.S. Federal Employer Identification": 36-3804626; c) Daňové identifikační číslo "V.A.T. number": BE 454419759; d) Belgické adresy jsou od roku 1998 stejné jako adresy Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l a Fondation Secours Mondial vzw. a Stichting Wereldhulp – België, v.z.w. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 22. 10. 2002."
          5) Záznam "Usama Muhammed Awad Bin Laden (také znám jako a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, b) Ben Laden Osama, c) Ben Laden Ossama, d) Ben Laden Usama, e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, g) Shaykh Usama Bin Ladin, h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, i) Usama bin Laden, j) Usama bin Ladin, k) Osama bin Ladin, l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, o) Al Qaqa). Titul: a) Shaykh, b) Hajj. Datum narození: a) 30. 7. 1957, b) 28. 7. 1957, c) 10. 3. 1957, d) 1. 1. 1957, e) 1956, f) 1957. Místo narození: a) Jeddah, Saudská Arábie, b) Jemen. Státní příslušnost: saudskoarabská státní příslušnost odebrána, vláda Talibanu mu udělila afghánskou státní příslušnost. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25. 1. 2001." v oddíle "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Usama Muhammed Awad Bin Laden (také znám jako a) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden, b) Ben Laden Osama, c) Ben Laden Ossama, d) Ben Laden Usama, e) Bin Laden Osama Mohamed Awdh, f) Bin Laden Usamah Bin Muhammad, g) Shaykh Usama Bin Ladin, h) Usamah Bin Muhammad Bin Ladin, i) Usama bin Laden, j) Usama bin Ladin, k) Osama bin Ladin, l) Osama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, m) Usama bin Muhammad bin Awad bin Ladin, n) Abu Abdallah Abd Al Hakim, o) Al Qaqa). Titul: a) Shaykh, b) Hajj. Datum narození: a) 30. 7. 1957, b) 28. 7. 1957, c) 10. 3. 1957, d) 1. 1. 1957, e) 1956, f) 1957. Místo narození: a) Jeddah, Saudská Arábie, b) Jemen. Státní příslušnost: saudskoarabská státní příslušnost odebrána, vláda Talibanu mu udělila afghánskou státní příslušnost. Další informace: Je potvrzeno, že zemřel v květnu 2011 v Pákistánu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25. 1. 2001."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.