Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 504/2011 ze dne 23. května 2011 , kterým se provádí nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 504/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 504/2011
          ze dne 23. května 2011,
          kterým se provádí nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 442/2011 ze dne 9. května 2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii [1], a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 9. května 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 442/2011.
          (2) Vzhledem k závažnosti situace v Sýrii a v souladu s prováděcím rozhodnutím Rady 2011/302/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii [2], by měly být na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 442/2011, zařazeny další osoby.
          (3) Měly by být aktualizovány informace týkající se některých osob zařazených na seznam v příloze II uvedeného nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha II nařízení (EU) č. 442/2011 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. května 2011.
          Za Radu
          předsedkyně
          C. Ashton
          [1] Úř. věst. L 121, 10.5.2011, s. 1.
          [2] Viz strana 91 v tomto čísle Úředního věstníku.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA II
          SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SUBJEKTŮ A ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKU 4
          Osoby
          | Jméno | Identifikační údaje | Odůvodnění | Datum zařazení na seznam |
          1. | Bashar Al-Assad (Bašár Asád) | narozen 11. 9. 1965 v Damašku; diplomatický pas č. D1903 | prezident republiky; nařídil a organizuje represe namířené proti demonstrantům | 23.05.2011 |
          2. | Mahir (také jako Maher) Al-Assad | narozen 8. 12. 1967; diplomatický pas č. 4138 | velitel 4. obrněné divize armády, člen ústředního vedení strany Baas, čelný představitel republikánské gardy; bratr prezidenta Bashara Al-Assada; hlavní osoba odpovědná za represe namířené proti demonstrantům | 23.05.2011 |
          3. | Ali Mamluk (také jako Mamlouk) | narozen 19. 2. 1946 v Damašku; diplomatický pas č. 983 | ředitel generálního ředitelství zpravodajské služby Sýrie; podílí se na represích namířených proti demonstrantům | 23.05.2011 |
          4. | Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (také jako Mohammad Ibrahim Al-Chaar) | | ministr vnitra; podílí se na represích namířených proti demonstrantům | 23.05.2011 |
          5. | Atej (také jako Atef, Atif) Najib | | bývalý ředitel ředitelství tajné policie ve městě Dará; bratranec prezidenta Bashara Al-Assada; podílí se na represích namířených proti demonstrantům | 23.05.2011 |
          6. | Hafiz Makhluf (také jako Hafez Makhlouf) | narozen 2. 4. 1971 v Damašku; diplomatický pas č. 2246 | plukovník, který řídí jeden z odborů zpravodajské služby (damašské oddělení generálního ředitelství zpravodajské služby); bratranec prezidenta Bashara Al-Assada; blízký spolupracovník Mahira al-Assada; podílí se na represích namířených proti demonstrantům | 23.05.2011 |
          7. | Muhammad Dib Zaytun (také jako Mohammed Dib Zeitoun) | narozen 20. 5. 1951 v Damašku; diplomatický pas č. D 000 00 13 00 | ředitel ředitelství tajné policie; podílí se na represích namířených proti demonstrantům | 23.05.2011 |
          8. | Amjad Al-Abbas | | velitel tajné policie ve městě Banjas, podílí se na represích vůči demonstrantům ve městě Bajdá | 23.05.2011 |
          9. | Rami Makhlouf | narozen 10. 7. 1969 v Damašku, pas č. 454224 | syrský podnikatel; osoba spojená s Mahirem al-Assadem; bratranec prezidenta Bashara Al-Assada; poskytuje režimu finanční prostředky, a tím umožňuje represe vůči demonstrantům | 23.05.2011 |
          10. | Abd Al-Fatah Qudsiyah | narozen v roce 1953 ve městě Hama; diplomatický pas č. D0005788 | velitel syrské vojenské rozvědky; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu | 23.05.2011 |
          11. | Jamil Hassan | | velitel rozvědky syrského letectva; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu | 23.05.2011 |
          12. | Rustum Ghazali | narozen 3. 5. 1953 ve městě Dará; diplomatický pas č. D000000887 | velitel odboru syrské vojenské rozvědky zaměřeného na okolí Damašku; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu | 23.05.2011 |
          13. | Fawwaz Al-Assad | narozen 18. 6. 1962 ve městě Kerdala; pas č. 88238 | podílí se na represích vůči civilnímu obyvatelstvu v rámci milicí zvaných "Shabiha" | 23.05.2011 |
          14. | Munzir Al-Assad | narozen 1. 3. 1961 ve městě Latakia; pasy č. 86449 a č. 842781 | podílí se na represích vůči civilnímu obyvatelstvu v rámci milicí zvaných "Shabiha" | 23.05.2011 |
          15. | Asif Shawkat | narozen 15. 1. 1950 ve vesnici Al-Madehleh u města Tartus | zástupce velitele bezpečnostních a průzkumných jednotek; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu | 23.05.2011 |
          16. | Hisham Ikhtiyar | narozen v roce 1941 | ředitel syrského národního bezpečnostního úřadu; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu | 23.05.2011 |
          17. | Faruq Al Shar’ | narozen 10. 12. 1938 | viceprezident Syrské republiky; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu | 23.05.2011 |
          18. | Muhammad Nasif Khayrbik | narozen 10. 4. 1937 (alternativně 20. 5. 1937) ve městě Hama; diplomatický pas č. 0002250 | asistent viceprezidenta Syrské republiky pověřený agendou národní bezpečnosti; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu | 23.05.2011 |
          19. | Mohamed Hamcho | narozen 20. 5. 1966; pas č. 002954347 | švagr Mahira Al Assada; podnikatel a místní zástupce několika zahraničních společností; poskytuje režimu finanční prostředky, a tím umožňuje represe vůči demonstrantům | 23.05.2011 |
          20. | Iyad (také jako Eyad) Makhlouf | narozen 21. 1. 1973 v Damašku; pas č. N001820740 | bratr Ramiho Makhloufa a důstojník generálního ředitelství zpravodajské služby podílející se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu | 23.05.2011 |
          21. | Bassam Al Hassan | | poradce prezidenta pro strategické záležitosti; podílí se na represích namířených proti civilnímu obyvatelstvu | 23.05.2011 |
          22. | Dawud Rajiha | | náčelník štábu ozbrojených sil odpovědný za vojenský zásah proti pokojným demonstrantům | 23.05.2011 |
          23. | Ihab (také jako Ehab, Iehab) Makhlouf | narozen 21. 1. 1973 v Damašku; pas č. N002848852 | viceprezident společnosti SyriaTel a správce společnosti Ramiho Makhloufa, která má sídlo v USA; poskytuje režimu finanční prostředky, a tím umožňuje represe vůči demonstrantům | 23.05.2011" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.