Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 505/2011 ze dne 23. května 2011 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 505/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 505/2011
          ze dne 23. května 2011,
          kterým se provádí nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska [1], a zejména čl. 8a odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska.
          (2) Vzhledem k závažnosti situace v Bělorusku a v souladu s prováděcím rozhodnutím Rady 2011/301/SZBP ze dne 23. května 2011, kterým se provádí rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska [2], by měly být na seznam osob, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze IA nařízení (ES) č. 765/2006 zařazeny další osoby,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na seznam obsažený v příloze IA nařízení (ES) č. 765/2006 se doplňují osoby uvedené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. května 2011.
          Za Radu
          předsedkyně
          C. Ashton
          [1] Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.
          [2] Viz strana 87 v tomto čísle Úředního věstníku.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          OSOBY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1
          | Jména Český. přepis z ruštiny Angl. přepis z běloruš. Angl. přepis z ruštiny | Jméno (v běloruštině) | Jméno (v ruštině) | Místo a datum narození | Funkce |
          1. | Šikarov, Vladislav Shykarou, Uladzislau Shikarov, Vladislav | Шыкароў Уладзiслаў | Шикаров Владислав | | Soudce soudu pro obvod Železnodorožnyj ve Vitebsku; v průběhu odvolacího řízení odsoudil řadu demonstrantů, ačkoliv nebyli soudem prvního stupně shledáni vinnými. |
          2. | Merkulová, Natalja Viktorovna Merkul, Natallia Viktarauna Merkul, Natalia Viktorovna (Merkul, Natalya Viktorovna) | Меркуль Наталля Вiктараўна | Меркуль Наталья Викторовна | Nar: 13.11.1964 | Ředitelka střední školy v Talkově, okres Puchoviči; dne 27.1.2011 propustila uznávanou učitelku této školy Natalji Iliničovou pro její názory a účast na událostech dne 19. 12. 2010. |
          3. | Akuličová, Světlana Rostislavovna Akulich, Sviatlana Rastsislavauna Okulich, Svetlana Rostislavovna | Акулiч Святлана Расцiславаўна | Окулич Светлана Ростиславовна | Nar: 27.08.1948 nebo 1949 | Soudkyně okresního soudu v Puchoviči; protizákonně zamítla žádost Natalji Iliničové o návrat na učitelské místo na střední škole v Talkově. |
          4. | Pykinová, Natalja Pykina, Natallia Pykina, Natalia (Pykina, Natalya) | Пыкiна Наталля | Пыкина Наталья | | Soudkyně soudu pro obvod Partyzanskij, která se zabývala případem Nikity Lichovida; tohoto aktivistu Hnutí za svobodu odsoudila k 3 a půl letům vězení s přísným režimem. |
          5. | Mazovka (Mazovko), Sergej Mazouka, Siarhei Mazovka, Sergei (Mazovko, Sergey) | Мазоўка Сяргей | Мазовка Сергей/Мазовко Сергей | | Žalobce ve věci Daškevič-Lobov; aktivisté hnutí Mladá fronta Dmitrij Daškevič a Eduard Lobov byli odsouzeni k několika letům vězení za "výtržnictví"; skutečným důvodem jejich uvěznění byla jejich aktivní účast v prosinci 2010 na volební kampani na podporu jednoho z kandidátů opozice. |
          6. | Alexandrov, Dmitrij Petrovič Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich Aleksandrov, Dmitri Petrovich | Аляксандраў Дзмiтрый Пятровiч | Александров Дмитрий Петрович | | Soudce Nejvyššího hospodářského soudu; stvrdil zákaz nezávislé stanice "Autoradio". (Stanice byla zakázána, protože"vysílala výzvy k hromadným nepokojům během prezidentské kampaně v prosinci 2010". Na základě platné smlouvy vysílala volební program opozičního kandidáta Andreje Sannikova a hlásala, že "o budoucnosti se rozhodne na náměstích, ne v kuchyních.") |
          7. | Valkučik, Valerij Vakulchyk, Valery Vakulchik, Valeri | Вакульчык Валерый | Вакульчик Валерий | | Vedoucí analytického centra úřadu prezidenta, odpovědný za telekomunikace, včetně monitorování, filtrování, odposlouchávání, kontrolování komunikačních kanálů, např. internetu, a za zásahy do nich. |
          8. | Četvertkovová, Natalja Chatviartkova, Natallia Chetvertkova, Natalia (Chetvertkova, Natalya) | Чатвярткова Наталля | Четверткова Наталья | | Soudkyně soudu pro obvod Partizanskij v Minsku; zabývala se případy bývalého prezidentského kandidáta Andreje Sannikova a občanských aktivistů Ilji Vasileviče, Fedora Mirzojanova, Olega Gnedčika a Vladimira Jerjomenkova; způsob, jakým vede líčení, je v jasném rozporu s trestním řádem; strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly. |
          9. | Bulašová, Alla Bulash, Ala Bulash, Alla | Булаш Ала | Булаш Алла | | Soudkyně soudu pro obvod Oktjabrskij (Kastrišnickij) v Minsku; zabývala se případy Pavla Vinogradova, Dmitrije Drozda, Alese Kirkeviče, Andreje Protaseniu, Vladimira Homičenka; způsob, jakým vede líčení, je v jasném rozporu s trestním řádem; strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly. |
          10. | Borovskij, Alexandr Gennadijevič Barovski Aliaksandr Genadzevich Borovski Aleksandr Gennadievich | Бароўскi Аляксандр Генадзевiч | Боровский Александр Геннадиевич | | Prokurátor soudu pro obvod Oktjabrskij (Kastrišnickij) v Minsku; zabýval se případy Pavla Vinogradova, Dmitrije Drozda, Alese Kirkeviče, Andreje Protaseniu, Vladimira Homičenka; jím přednesená obžaloba je jasně a bezprostředně politicky motivovaná a je v jasném rozporu s trestním řádem; vychází z chybné klasifikace událostí z 19. 12. 2010 a není podložena fakty, důkazy ani výpověďmi svědků. |
          11. | Simanovskij, Dmitrij Valerijevič Simanouski Dmitri Valerevich Simanovski Dmitri Valerievich | Сiманоўскi Дмiтрый Валер'евiч | Симановский Дмитрий Валериевич | | Prokurátor soudu pro obvod Pervomajskij v Minsku; zabýval se případem Dmitrije Bondarenka; jím přednesená obžaloba je jasně a bezprostředně politicky motivovaná a je v jasném rozporu s trestním řádem; vychází z chybné klasifikace událostí z 19. 12. 2010 a není podložena fakty, důkazy ani výpověďmi svědků. |
          12. | Brysinová (Brisinová), Žanna Brysina, Zhanna Brysina, Zhanna (Brisina, Zhanna) | Брысiна Жанна | Брысина Жанна/Брисина Жанна | | Soudkyně soudu pro obvod Zavodskoj v Minsku; zabývala se případy předních představitelů občanské společnosti Iriny Chalipové, Sergeje Marceleva, Pavla Severince; způsob, jakým vedla líčení, byl v jasném rozporu s trestním řádem; strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly. |
          13. | Žukovskij, Sergej Konstantinovič Zhukovski, Sergei Konstantynovych | Жукоўскi Сяргей Канстанцiнавiч | Жуковский, Сергей Константинович | | Prokurátor soudu pro obvod Zavodskoj v Minsku; zabýval se případy předních představitelů občanské společnosti Iriny Chalipové, Sergeje Marceleva, Pavla Severince; jím přednesená obžaloba je jasně a bezprostředně politicky motivovaná a je v jasném rozporu s trestním řádem; vychází z chybné klasifikace událostí z 19. 12. 2010 a není podložena fakty, důkazy ani výpověďmi svědků. |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.