Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2011 ze dne 16. června 2011 , kterým se po sto čtyřicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 577/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2011
          ze dne 16. června 2011,
          kterým se po sto čtyřicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a článek 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 26. května 2011 rozhodl o vyřazení dvou fyzických osob ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, a dne 12. května změnil sedmdesát záznamů tohoto seznamu.
          (3) Dále je třeba provést další výmaz v důsledku rozhodnutí Výboru pro sankce Rady bezpečnosti OSN ze dne 20. dubna 2011 o doplnění třech subjektů na seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Komise přijala nařízení (EU) č. 480/2011 [2] ze dne 18. května 2011, kterým se provádí rozhodnutí výboru pro sankce ze dne 20. dubna 2011. Avšak začlenění položky "Benevolence International Foundation" by mělo být doplněno vymazáním samostatné položky "Stichting Benevolence International Nederland" z přílohy I nařízení (ES) č. 881/2002.
          (4) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by tudíž měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. června 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          [2] Úř. věst. L 132, 19.5.2011, s. 6.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se upravuje takto:
          (1) V položce "Právnické osoby, skupiny a subjekty" se zrušuje tento záznam:
          (a) "Stichting Benevolence International Nederland (také známa jako Benevolence International Nederland, také známa jako BIN), Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Nizozemsko. Registrační číslo u obchodní komory: 14063277."
          (2) V oddílu "Fyzické osoby" se zrušují tyto záznamy:
          (a) Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh (alias a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib, e) Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k) Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o) Abu Ibrahim). Datum narození: a) 30.10.1966, b) 20.10.1966. Místo narození: a) Al-Zarqaa, Jordánsko, b) Al Zarqa, Jordánsko, c) Al Zarquaa, Jordánsko. Číslo pasu: a) Z 264958 (jordánský cestovní pas vydaný dne 4. dubna 1999 v Al Zarqaa, Jordánsko), b) 1433038 (jordánský občanský průkaz vydaný dne 4. dubna 1999 v Al Zarqaa, Jordánsko). Další informace: údajně zemřel v červnu 2006.
          (b) "Mohamed Moumou (také znám jako a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou Abderrahman, f) Abu Qaswarah, g) Abu Sara). Adresa: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Švédsko, b) Jungfruns Gata 413; Poštovní adresa Box 3027, 13603 Haninge, Švédsko; c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Švédsko; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Švédsko. Datum narození: a) 30.7.1965, b) 30.9.1965. Místo narození: Fez, Maroko. Státní příslušnost: a) marocká, b) švédská. Číslo pasu: 9817619 (švédský cestovní pas platný do 14. 12. 2009). Další informace: Údajně zemřel na severu Iráku v říjnu 2008. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 7.12.2006."
          (3) Záznam "Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif. Datum narození: a) 1969, b) 1963, c) 11. 2. 1964. Místo narození: Al-Medinah, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Číslo pasu: a) B 960789, b) G 649385 (vydaný dne 8. 9. 2006 s platností do 17. 7. 2011). Další informace: švagr a osoba úzce spojená s Usámou bin Ládinem; údajně je vůdcem finanční organizace Usámy Bin Ládina." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif (znám také jako Sa’d al-Sharif). Datum narození: a) 11.2.1964. Místo narození: Al-Medinah, Saúdská Arábie. Státní příslušnost: saúdskoarabská. Číslo pasu: a) B 960789, b) G 649385 (vydaný dne 8. 9. 2006 s platností do 17. 7. 2011). Další informace: švagr a osoba úzce spojená s Usámou bin Ládinem; údajně je vůdcem finační organizace Usámy bin Ládina. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001."
          (4) Záznam "Sobhi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (také znám jako a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c) Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir). Datum narození: 17.1.1958. Místo narození: El Behira, Egypt. Státní příslušnost: pravděpodobně egyptský státní příslušník. Další informace: údajně zemřel v listopadu 2001 v Afghánistánu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Sobhi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna (také znám jako a) Sobhi Abdel Aziz Mohamed Gohary Abou Senah, b) Mohamed Atef, c) Sheik Taysir Abdullah, d) Abu Hafs Al Masri, e) Abu Hafs Al Masri El Khabir, f) Taysir). Datum narození: 17.1.1958. Místo narození: El Behira, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Další informace: Je potvrzeno, že zemřel v květnu 2001 v Pákistánu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.1.2001."
          (5) Záznam "Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (také známý jako a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai'id). Datum narození: 27.2.1955. Místo narození: El Sharkiya, Egypt." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed (také známý jako a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai'id). Datum narození: 27.2.1955. Místo narození: El Sharkiya, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Další informace: Je potvrzeno, že zemřel v květnu 2010 v Afghánistánu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.10.2001."
          (6) Záznam "Tariq Anwar El-Sayed Ahmed (také znám jako a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi). Datum narození: 15.3.1963. Místo narození: Alexandrie, Egypt. Další informace: údajně zemřel v říjnu 2001." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Tariq Anwar El Sayed Ahmed (také znám jako a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi), c) Tarek Anwar El Sayed Ahmad. Datum narození: 15.3.1963. Místo narození: Alexandrie, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Další informace: údajně zemřel v říjnu 2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.10.2001."
          (7) Záznam "Nasr Fahmi Nasr Hasannein (také známý jako a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Datum narození: 30.10.1962. Místo narození: Káhira, Egypt." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Nasr Fahmi Nasr Hassannein (také známý jako a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein). Datum narození: 30.10.1962. Místo narození: Káhira, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Další informace: údajně zemřel. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.10.2001."
          (8) Záznam "Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (také znám jako a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman). Datum narození: 19.6.1964. Místo narození: Dakahliya, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Další informace: údajně zemřel v dubnu 2006." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (také znám jako a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Mohsen Moussa Metwaly Atwa Dwedar, d) Abdel Rahman, e) Abdul Rahman). Datum narození: 19.6.1964. Místo narození: Dakahliya, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Další informace: Je potvrzeno, že zemřel v dubnu 2006 v Pákistánu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001."
          (9) "Záznam Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI (také znám jakoa) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan), e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American)); narozen dne: 30. prosince 1968; místo narození: Kalifornie, Spojené státy americké; státní příslušnost: jordánská; národní identifikační číslo: SSN: 548-91-5411 národní číslo 9681029476; další informace: původně z Ramaláhu; místo pobytu v Jordánsku – al-Shumaysani (Sheisani) (část Ammanu), za komplexem odborových budov" v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (také znám jako a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad, c) Al-Shahid, Abu-Ahmad, d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi, e) Al-Maghribi, Rashid (Maročan), f) Al-Amriki, Abu-Ahmad (Američan)). Datum narození: 30.12.1968. Místo narození: Kalifornie, Spojené státy americké. Státní příslušnost: jordánská. Národní identifikační číslo: 9681029476. Další informace: a) číslo sociálního zabezpečení ve Spojených státech amerických: 548-91-5411; b) ve vazbě v Jordánsku od března 2010; c) otec se jmenuje Mohammad Hijazi. Matka se jmenuje Sakina. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001."
          (10) Záznam "Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (také znám jako Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; také znám jako Ahmad, Mufti Rasheed; také znám jako Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karáčí, Pákistán" v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mufti Rashid Ahmad Ladehyanoy (také znám jako a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad, b) Ahmad, Mufti Rasheed, c) Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad). Státní příslušnost: pákistánská. Další informace: a) zakladatel Al-Rashid Trust; b) údajně zemřel v Pákistánu dne 18. února 2002. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001."
          (11) Záznam "Fazul Abdullah Mohammed (také znám jako a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhamad, Fadil Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Abdulah Mohamed Fadl, y) Fadil Abdallah Muhammad, z) Abdallah Muhammad Fadhul, aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, ab) Fadl Allah Abd Allah, ac) Haroon Fadl Abd Allah, ad) Mohamed Fadl, ae) Abu Aisha, af) Abu Seif Al Sudani, ag) Haroon, ah) Harun, ai) Abu Luqman, aj) Haroun, ak) Harun Al-Qamry, al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, am) Haji Kassim Fumu, an) Yacub). Datum narození: a) 25. 8. 1972, b) 25. 12. 1974, c) 25. 2. 1974, d) 1976, e) únor 1971. Místo narození: Moroni, Komorské ostrovy. Státní příslušnost: a) komorská, b) keňská. Další informace: a) od listopadu 2007 údajně působí v jižním Somálsku; b) údajně vlastní keňský i komorský cestovní pas. c) má se za to, že byl zapojen do útoků na velvyslanectví Spojených států v Nairobi a Dar es Salaam v srpnu 1998 a do dalších útoků v Keni v roce 2002; d) údajně prodělal plastickou operaci." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Záznam "Fazul Abdullah Mohammed (také znám jako a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhamad, Fadil Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Abdulah Mohamed Fadl, y) Fadil Abdallah Muhammad, z) Abdallah Muhammad Fadhul, aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, ab) Fadl Allah Abd Allah, ac) Haroon Fadl Abd Allah, ad) Mohamed Fadl, ae) Abu Aisha, af) Abu Seif Al Sudani, ag) Haroon, ah) Harun, ai) Abu Luqman, aj) Haroun, ak) Harun Al-Qamry, al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, am) Haji Kassim Fumu, an) Yacub). Adresa: Keňa. Datum narození: a) 25. 8. 1972, b) 25. 12. 1974, c) 25. 2. 1974, d) 1976, e) únor 1971. Místo narození: Moroni, Komorské ostrovy. Státní příslušnost: keňská. Další informace: a) od listopadu 2007 údajně působí v jižním Somálsku; b) vedoucí agent Al-Kajdy, který od roku 2009 velí Al-Kajdě ve východní Africe; c) údajně vlastní vícero padělaných keňských i komorských cestovních pasů; d) má se za to, že byl zapojen do útoků na velvyslanectví Spojených států v Nairobi a Dar es Salaamu v srpnu 1998 a do dalších útoků v Keni v roce 2002; e) údajně podstoupil plastickou operaci. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001." "
          (12) Záznam "Fahid Mohammed Ally Msalam (také znám jako a) Fahid Mohammed Ally, b) Fahad Ally Msalam, c) Fahid Mohammed Ali Msalam, d) Mohammed Ally Msalam, e) Fahid Mohammed Ali Musalaam, f) Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Adresa: Mombasa, Keňa. Datum narození: 19.2.1976. Místo narození: Mombasa, Keňa. Státní příslušnost: keňská. Číslo pasu: a) A260592 (keňský cestovní pas), b) A056086 (keňský cestovní pas), c) A435712 (keňský cestovní pas), d) A324812 (keňský cestovní pas), e) 356095 (keňský cestovní pas). Národní identifikační číslo: 12771069 (keňský průkaz totožnosti). Další informace: Je potvrzeno, že zemřel 1. 1. 2009. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Fahid Mohammed Ally Msalaam (také znám jako a) Fahid Mohammed Ally, b) Fahad Ally Msalam, c) Fahid Mohammed Ali Msalam, d) Mohammed Ally Msalam, e) Fahid Mohammed Ali Musalaam, f) Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Datum narození: 9.4.1976. Místo narození: Mombasa, Keňa. Státní příslušnost: keňská. Číslo pasu: a) A260592 (keňský cestovní pas), b) A056086 (keňský cestovní pas), c) A435712 (keňský cestovní pas), d) A324812 (keňský cestovní pas), e) 356095 (keňský cestovní pas). Národní identifikační číslo: 12771069 (keňský průkaz totožnosti). Další informace: a) otec se jmenuje Mohamed Ally; Matka se jmenuje Fauzia Mbarak; b) Je potvrzeno, že zemřel v Pakistánu dne 1. 1. 2009. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001."
          (13) Záznam "Sheikh Ahmed Salim Swedan (také znám jako a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Titul: sheikh. Datum narození: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969. Místo narození: Mombasa, Keňa. Státní příslušnost: keňská. Číslo pasu: A163012 (keňský cestovní pas). Národní identifikační číslo: 8534714 (keňský průkaz totožnosti vydaný dne 14. 11. 1996). Další informace: Je potvrzeno, že zemřel 1. 1. 2009. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Sheikh Ahmed Salim Swedan (také znám jako a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Titul: sheikh. Datum narození: 9.4.1960. Místo narození: Mombasa, Keňa. Státní příslušnost: keňská. Číslo pasu: A163012 (keňský cestovní pas). Národní identifikační číslo: 8534714 (keňský průkaz totožnosti vydaný dne 14. 11. 1996). Další informace: Je potvrzeno, že zemřel v Pakistánu dne 1. 1. 2009. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001."
          (14) Záznam "Yuldashev, Tohir (také znám jako Yuldashev, Takhir), Uzbekistán" v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev (také znám jako a) Юлдашев Тахир Абдулхалилович, b) Yuldashev, Takhir). Datum narození: 1967. Místo narození: město Namangan, Uzbekistán. Státní příslušnost: uzbecká. také znám jako: a) Bývalý vůdce Islámského hnutí Uzbekistánu; b) Je potvrzeno, že zemřel v Pakistánu v srpnu 2009. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.10.2001."
          (15) Záznam "Ali, Abbas Abdi, Mogadišu, Somálsko" se v položce "Fyzické osoby" nahrazuje tímto:
          "Abbas Abdi Ali (také znám jako Ali, Abbas Abdi ) Další informace: a) spolčen s Ali Nur Jim’ale; b) v roce 2004 údajně zemřel. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.11.2001."
          (16) Záznam "Ali Ahmed Nur Jim’ale (také znám jako a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim’ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale). Titul: sheikh. Adresa: a) P.O. Box 3312, Dubaj, Spojené arabské emiráty, b) P.O. Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty (předchozí adresa); c) Džibuti, Džibutská republika. Datum narození: 1954. Místo narození: Eilbur, Somálsko. Státní příslušnost: a) somálská, b) trvalé bydliště v Džibutsku. Číslo pasu: A0181988 (cestovní pas Somálské demokratické republiky vydaný dne 1. 10. 2001 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, obnovený dne 24. 1. 2008 v Džibuti a platný do 22. 1. 2011). Další informace: a) V současné době se nachází rovněž v Mogadišu v Somálsku; b) Povolání: účetní a podnikatel; c) Jméno otce je Ali Jumale, jméno matky je Enab Raghe; d) Údajně vlastní nebo řídí společnosti Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia a Barako Trading Company, LLC. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.11.2001." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Ali Ahmed Nur Jim’ale (také znám jako a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim’ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale, g) Ahmad Ali Jimale, h) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Titul: sheikh. Adresa: Džibuti, Džibutská republika (od května 2007). Datum narození: 1954. Místo narození: Somálsko. Státní příslušnost: somálská. Číslo pasu: A0181988 (cestovní pas Somálské demokratické republiky vydaný dne 1. 10. 2001 v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, obnovený dne 24. 1. 2008 v Džibuti a platný do 22. 1. 2011). Další informace: a) Povolání: účetní a podnikatel; b) Jméno otce je Ali Jumale, jméno matky je Enab Raghe; c) zakladatel sítě společností Barakaat, včetně skupiny Barakaat Group of Companies. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.11.2001."
          (17) Záznam "Hassan Dahir Aweys (také znám jako a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir, g) Hassan Tahir Oais, h) Hassan Tahir Uways, i) Hassan Dahir Awes, j) Sheikh Aweys, k) Sheikh Hassan, l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Titul: a) sheikh, b) plukovník. Datum narození: 1935. Státní příslušnost: somálská. Další informace: a) od 12. listopadu 2007 se údajně nachází v Eritreji; b) rodina: klan Hawiya, Habergdir, Ayr; c) jeden z hlavních vůdců hnutí Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) d) vztahují se na něj opatření stanovená nařízením (EU) č. 356/2010, týkající se Somálska. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.11.2001." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Hassan Dahir Aweys (také znám jako a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir, g) Hassan Tahir Oais, h) Hassan Tahir Uways, i) Hassan Dahir Awes, j) Sheikh Aweys, k) Sheikh Hassan, l) Sheikh Hassan Dahir Aweys). Titul: a) sheikh, b) plukovník. Adresa: Somálsko. Datum narození: 1935. Místo narození: Somálsko. Státní příslušnost: somálská. Další informace: a) od 12. listopadu 2007 se údajně nachází v Eritreji; b) rodina: klan Hawiya, Habergidir, Ayr; c) jeden z hlavních vůdců hnutí Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) a hnutí Hizbul Islam v Somálsku; d) od 12. dubna 2010 se na něj vztahují opatření stanovená nařízením (EU) č. 356/2010, týkající se Somálska a Eritreje. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.11.2001."
          (18) Záznam "Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadišo, Somálsko" se v položce "Fyzické osoby" nahrazuje tímto:
          "Abdullahi Hussein Kahie. Adresa: 26 Urtegata Street, Oslo 0187 Norsko. Datum narození: 22.9.1959. Místo narození: Mogadišo, Somálsko. Státní příslušnost: norská. Číslo pasu: a) 26941812 (norský cestovní pas vydaný dne 23.11.2008), b) 27781924 (norský cestovní pas vydaný dne 11.5.2010, platí do 11.5.2020). Národní identifikační číslo: 22095919778. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.11.2001."
          (19) Záznam "Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (také znám jako a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi). Adresa: Ganzour Sayad Mehala Al Far district. Datum narození: 1966. Místo narození: al Aziziyya, Libye. Státní příslušnost: libyjská. Číslo pasu: 203037 (libyjský cestovní pas vydaný v Tripolisu). Další informace: a) spojený s Afghan Support Committee (ASC) a Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). b) rodinný stav: rozvedený (bývalá alžírská manželka Manuba Bukifa). " v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (také znám jako a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi). Adresa: Johannesburg, Jižní Afrika. Datum narození: 1966. Místo narození: al Aziziyya, Libye. Státní příslušnost: libyjská. Číslo pasu: 203037 (libyjský cestovní pas vydaný v Tripolisu). Další informace: a) spojený s organizacemi Afghan Support Committee (ASC), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) a Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.1.2002."
          (20) Záznam "Abu Bakr Al-Jaziri (také znám jako Yasir Al-Jazari). Státní příslušnost: a) alžírská, b) palestinská. Adresa: Péšavár, Pákistán. Další informace: a) spojený s hnutím Afghan Support Committee (ASC), b) expert na zprostředkování a komunikaci v rámci hnutí Al-Kajdá, c) zatčen v dubnu 2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Abu Bakr Al-Jaziri (také znám jako Yasir Al-Jazari). Státní příslušnost: a) alžírská, b) palestinská. Další informace: a) zodpovědný za finance v rámci hnutí Afghan Support Committee (ASC), b) expert na zprostředkování a komunikaci v rámci hnutí Al-Kajdá, c) údajně od dubna 2010 pobývá v Alžírsku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.1.2002."
          (21) Záznam "Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (také známý jako a) Es Sayed, Kader, b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed). Datum narození: 26.12.1962. Místo narození: Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Další informace: a) italské daňové číslo: SSYBLK62T26Z336L, b) v dne 2. 2. 2004 v Itálii odsouzen k osmi letům odnětí svobody, uprchlý" v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (také známý jako Es Sayed, Kader). Adresa: Via del Fosso di Centocelle 66, Řím, Itálie. Datum narození: 26.12.1962. Místo narození: Egypt. Další informace: a) italské daňové číslo: SSYBLK62T26Z336L, b) italskými orgány je považován za osobu uprchlou. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 24.4.2002."
          (22) Záznam "Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Datum narození: 14.5.1955. Místo narození: Gharbia, Egypt. Další informace: dne 20. 3. 2002 odsouzen v Itálii k jednomu roku a jedenácti měsícům odnětí svobody. Dne 2. 7. 2003 vyhoštěn do Egypta." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Samir Abd El Latif El Sayed Kishk (také známý jako Samir Abdellatif el Sayed Keshk). Datum narození: 14.5.1955. Místo narození: Gharbia, Egypt. Státní příslušnost: egyptská. Další informace: Dne 2. 7. 2003 vyhoštěn z Itálie do Egypta. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3.9.2002."
          (23) Záznam "Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Adresa: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Itálie. Datum narození: 1.6.1970. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L550681 (tuniský cestovní pas vydaný dne 23. 9. 1997, platný do 22. 9. 2002). Další informace: italské daňové číslo: WDDHBB70H10Z352O." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Datum narození: 1.6.1970. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L550681 (tuniský cestovní pas vydaný dne 23. 9. 1997, platný do 22. 9. 2002). Další informace: a) italské daňové číslo: WDDHBB70H10Z352O; b) člen Tunisian Combatant Group; c) údajně zemřel; d) jméno matky je Aisha bint Mohamed. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 3.9.2002."
          (24) Záznam "Mohamad Iqbal Abdurrahman (také známý jako a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) "Abu Jibril"). Datum narození: 17.8.1958. Místo narození: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská Další údaje: údajně byl v prosinci 2003 zadržen v Malajsii." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mohamad Iqbal Abdurrahman (také známý jako a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fikiruddin Muqti). Datum narození: 17.8.1958. Místo narození: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 28.1.2003."
          (25) Záznam "Nurjaman Riduan Isamuddin (také znám jako a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Datum narození: 4.4.1964. Místo narození: Cianjur, Západní Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Další informace: a) Rodné jméno: Encep Nurjaman, b) od července 2007 zadržován Spojenými státy americkými." se v položce "Fyzické osoby" nahrazuje tímto:
          "Nurjaman Riduan Isamuddin (také znám jako a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman (rodné jméno), f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan). Datum narození: 4.4.1964. Místo narození: Cianjur, Západní Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Další informace: a) jeden z hlavních vůdců hnutí Jemaah Islamiyah, b) bratr Gun Gun Rusman Gunawana; c) od července 2007 zadržován Spojenými státy americkými. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 28.1.2003."
          (26) Záznam "Hekmatyar, Gulbuddin (také znám jako Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), datum narození: 1. srpen 1949, místo narození: provincie Konduz, Afghánistán." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Gulbuddin Hekmatyar (také znám jako a) Gulabudin Hekmatyar, b) Golboddin Hikmetyar, c) Gulbuddin Khekmatiyar, d) Gulbuddin Hekmatiar, e) Gulbuddin Hekhmartyar, f) Gulbudin Hekmetyar). Datum narození: 1.8.1949. Místo narození: provincie Kunduz, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: a) náleží ke kmenu Kharoti; b) pravděpodobně se od ledna 2011 zdržuje v oblasti poblíž afghánsko-pákistánské hranice; c) otec se jmenuje Ghulam Qader. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 20.2.2003."
          (27) Záznam "Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (také znám jako a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou Abdullah, e) Abdullah Youssef). Adresa: a) via Romagnosi 6, Varese, Itálie; b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Itálie; c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Itálie; d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunisko. Datum narození: 4.9.1966. Místo narození: Kairouan, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: G025057 (tuniský pas vydaný dne 23.6.1999, platný do 5.2.2004). Další informace: a) italské daňové číslo: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) zákaz vstupu do schengenského prostoru; c) v červnu 2009 pobýval v Itálii; d) jméno matky: Fatima Abdaoui. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003" v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (také znám jako a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou Abdullah, e) Abdullah Youssef). Adresa: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Itálie. Datum narození: 4.9.1966. Místo narození: Kairouan, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: G025057 (tuniský pas vydaný dne 23.6.1999, platný do 5.2.2004). Národní identifikační číslo: AO 2879097 (italský průkaz totožnosti platný do 30.10.2012. Další informace: a) italské daňové číslo: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) zákaz vstupu do schengenského prostoru; c) matka se jmenuje Fatima Abdaoui; d) člen organizace činné v Itálii a přímo spojené s organizací Al-Kajdá islámského Maghrebu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003."
          (28) Záznam "Mohamed Amine Akli (také znám jako a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Adresa: bez trvalého bydliště v Itálii. Místo narození: Bordj el Kiffane, Alžírsko. Datum narození: 30.3.1972. Další informace: v lednu 2003 v Itálii odsouzen ke čtyřem letům odnětí svobody." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mohamed Amine Akli (také znám jako a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Adresa: Alžírsko. Místo narození: Bordj el Kiffane, Alžírsko. Datum narození: 30.3.1972. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) otec se jmenuje Lounes; b) matka se jmenuje Kadidja; c) zákaz vstupu do schengenského prostoru; d) vyhoštěn ze Španělska do Alžírska v srpnu 2009. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003."
          (29) Záznam "Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (také znám jako a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale). Adresa: bez trvalého bydliště v Itálii. Datum narození: 18.12.1969. Místo narození: Asima-Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: G737411 (tuniský cestovní pas vydaný dne 24. 10. 1990, platný do 20. 9. 1997). Další informace: údajně zadržen v Istanbulu v Turecku a deportován do Itálie. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni (také znám jako a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Meherez Hamdouni, d) Amdouni Mehrez ben Tah, e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, f) Abu Thale,). Adresa: Itálie. Datum narození: a) 18.12.1969, b) 25.5.1968, c) 18.12.1968, d) 14.7.1969. Místo narození: a) Asima-Tunis, Tunisko; b) Neapol, Itálie; c) Tunisko; d) Alžírsko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: G737411 (tuniský cestovní pas vydaný dne 24. 10. 1990, platný do 20. 9. 1997). Další informace: a) jméno otce je Mahmoud ben Sasi, b) jméno matky je Maryam bint al-Tijani, c) zákaz vstupu do schengenského prostoru. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003."
          (30) Záznam "Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (také znám jako Hichem Abu Hchem). Adresa: Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Datum narození: 19.12.1965. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L246084 (tuniský pas vydaný dne 10. 6. 1996, platný do 9. 6. 2001). Další informace: dne 13. 3. 2006 byl předán do Tuniska. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (také znám jako a) Hichem Abu Hchem, b) Ayari Chihbe, c) Ayari Chied, d) Adam Hussainy, e) Hichem, f) Abu Hichem, g) Moktar). Adresa: Via Bardo, Tunis, Tunisko. Datum narození: 19.12.1965. Místo narození: a) Tunis, Tunisko; b) Řecko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L246084 (tuniský pas vydaný dne 10. 6. 1996, platný do 9. 6. 2001). Další informace: a) vydán z Itálie do Tuniska dne 13. dubna 2006; b) jméno matky je Fatima al-Tumi, c) zákaz vstupu do schengenského prostoru. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003."
          (31) Záznam "Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (také znám jako a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adresa: Via Milano 108, Brescia, Itálie. Datum narození: 4.12.1964. Místo narození: Tabarka, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L335915 (tuniský cestovní pas vydaný dne 8. 11. 1996, platný do 7. 11. 2001). Další informace: od roku 2001 pobývá v Súdánu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (také znám jako a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Adresa: Súdán. Datum narození: 4.12.1964. Místo narození: Tabarka, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L335915 (tuniský cestovní pas vydaný dne 8. 11. 1996, platný do 7. 11. 2001). Další informace: italskými orgány je považován za osobu uprchlou (od listopadu 2009). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003."
          (32) Záznam "Rachid Fettar (také znám jako a) Amine del Belgio, b) Djaffar). Adresa: Via degli Apuli 5, Milán, Itálie (poslední známá adresa). Datum narození: 16.4.1969. Místo narození: Boulogin, Alžírsko. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Rachid Fettar (také znám jako a) Amine del Belgio, b) Amine di Napoli, c) Djaffar, d) Taleb, e) Abu Chahid). Adresa: 30 Abdul Rahman Street, Mirat Bab Al-Wadi, Alžírsko. Datum narození: 16.4.1969. Místo narození: Boulogin, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: Vydán z Itálie do Alžírska. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003."
          (33) Záznam "Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Adresa: Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna) Itálie. Datum narození: 20.11.1971. Místo narození: Koubellat, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: Z106861 (tuniský cestovní pas vydaný dne 18. 2. 2004, platný do 17. 2. 2009). Další informace: v lednu 2003 v Itálii odsouzen ke třem letům odnětí svobody." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Adresa: Via Vistarini Number 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo, Lodi, Itálie. Datum narození: 20.11.1971. Místo narození: Koubellat, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: Z106861 (tuniský cestovní pas vydaný dne 18. 2. 2004, platný do 17. 2. 2009). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003."
          (34) Záznam "Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (znám také jako Yarraya). Adresa: a) Via Mirasole 11, Bologna, Itálie, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Itálie. Datum narození: 25.10.1963. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L065947 (tuniský cestovní pas vydaný dne 28. 10. 1995, platný do 27. 10. 2000). Další informace: v lednu 2003 odsouzen v Itálii ke dvěma letům a šesti měsícům odnětí svobody. Dne 10. května 2004 v Itálii odsouzen Odvolacím soudem k třema a půl letům odnětí svobody" v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (znám také jako a) Mounir Yarraya, b) Yarraya). Adresa: a) Via Mirasole 11, Bologna, Itálie, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologna), Itálie. Datum narození: a) 25.10.1963, b) 15.10.1963. Místo narození: a) Sfax, Tunisko, b) Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L065947 (tuniský cestovní pas vydaný dne 28. 10. 1995, platný do 27. 10. 2000). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003."
          (35) Záznam "Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi (znám také jako a) Said, b) Samir). Adresa: a) Via Agucchi 250, Bologna, Itálie, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Itálie. Datum narození: 30.1.1966. Místo narození: Beja, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: K459698 (tuniský cestovní pas vydaný dne 6. 3. 1999, platný do 5. 3. 2004). Další informace: v lednu 2003 v Itálii odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi (znám také jako a) Jendoubi Faouzi, b) Said, c) Samir). Datum narození: 30.1.1966. Místo narození: a) Tunis, Tunisko; b) Maroko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: K459698 (tuniský cestovní pas vydaný dne 6. 3. 1999, platný do 5. 3. 2004). Další informace: a) jméno matky je Um Hani al-Tujani; b) zákaz vstupu do schengenského prostoru; c) italskými orgány hlášen od června 2002 jako nezvěstný. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003."
          (36) Záznam "Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (znám také jako Ouaz Najib). Adresa: Vicolo dei Prati 2/2, Bologna, Itálie. Datum narození: 12.4.1960. Místo narození: Hekaima Al-Mehdiya, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: K815205 (tuniský cestovní pas vydaný dne 17. 9. 1994, platný do 16. 9. 1999). Další informace: spojen s Al-Haramain Islamic Foundation. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (také znám jako a) Ouaz Najib, b) Ouaz Nagib). Adresa: Via Tovaglie Number 26, Bologna, Itálie. Datum narození: 12.4.1960. Místo narození: Al Haka’imah, Governorate of Mahdia, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: K815205 (tuniský cestovní pas vydaný dne 17. 9. 1994, platný do 16. 9. 1999). Další informace: a) matka se jmenuje Salihah Amir; b) zákaz vstupu do schengenského prostoru. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003."
          (37) Záznam "Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (také znám jako a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula). Datum narození: 14.1.1965. Místo narození: a) Dysni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika (Ruská federace), b) okres Vedenskij, Čečenská republika, Ruská federace. Státní příslušnost: ruská. Číslo pasu: 623334 (ruský cestovní pas, leden 2002). Národní identifikační číslo: IY-OZH č. 623334 (okres Vedensk vydal dne 9. 6. 1989). Další informace: je potvrzeno, že zemřel v roce 2006. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.8.2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (také znám jako a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula). Datum narození: 14.1.1965. Místo narození: a) Dysni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika (Ruská federace), b) okres Vedenskij, Čečenská republika, Ruská federace. Státní příslušnost: ruská. Číslo pasu: 623334 (ruský cestovní pas, leden 2002). Národní identifikační číslo: IY-OZH č. 623334 (okres Vedensk vydal dne 9. 6. 1989). Další informace: je potvrzeno, že zemřel v roce 2006. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.8.2003."
          (38) Záznam "Zulkepli Bin Marzuki. Adresa: Taman Puchong Perdana, State of Selangor, Malajsie. Datum narození: 3.7.1968. Místo narození: Selangor, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Číslo pasu: A 5983063. Národní identifikační číslo: 680703-10-5821. Další informace: a) Dne 3. února 2007 zadržen malajskými úřady a v dubnu 2009 byl dosud ve vazbě. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Zulkepli Bin Marzuki. Adresa: Taman Puchong Perdana, stát Selangor, Malajsie. Datum narození: 3.7.1968. Místo narození: Selangor, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Číslo pasu: A 5983063. Národní identifikační číslo: 680703-10-5821. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003."
          (39) Záznam Abdul Hakim MURAD (jinak zvaný: a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed); narozen dne: 4. ledna 1968; místo narození: Kuvajt; státní příslušnost: pákistánská. v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Abdul Hakim Murad (jinak zvaný a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul Hakim al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed, f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad). Datum narození: 11.4.1968. Místo narození: Kuvajt. Státní příslušnost: pákistánská. Číslo pasu: a) 665334 (pákistánský pas vydaný v Kuvajtu), b) 917739 (pákistánský pas vydaný v Pákistán dne 8. 9. 1991, platný do 7. 8. 1996). Další informace: a) Jméno matky je Aminah Ahmad Sher al-Baloushi, b) Zadržován Spojenými státy americkými. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003."
          (40) Záznam "Yazid Sufaat (také znám jako a) Joe, b) Abu Zufar). Adresa: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajsie. Datum narození: 20.1.1964. Místo narození: Johor, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Číslo pasu: A 10472263. Národní identifikační číslo: 640120-01-5529. Další informace: V prosinci 2001 zadržen malajskými úřady, ze zadržení propuštěn dne 24. 11. 2008. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Yazid Sufaat (také znám jako a) Joe, b) Abu Zufar). Adresa: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajsie. Datum narození: 20.1.1964. Místo narození: Johor, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Číslo pasu: A 10472263. Národní identifikační číslo: 640120-01-5529. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003."
          (41) Záznam "Yunos Umpara Moklis (také znám jako a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos, e) Hadji Onos). Datum narození: 7.7.1966. Místo narození: Lanao del Sur, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská. Další informace: od dubna 2009 ve vězení na Filipínách. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Yunos Umpara Moklis (také znám jako a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos, e) Hadji Onos). Adresa: Filipíny. Datum narození: 7.7.1966. Místo narození: Lanao del Sur, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003."
          (42) Záznam "Zaini Zakaria (také znám jako Ahmad). Adresa: Kota Bharu, Kelantan, Malajsie. Datum narození: 16.5.1967. Místo narození: Kelantan, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Číslo pasu: A11457974. Národní identifikační číslo: 670516-03-5283. Další informace: Dne 18. prosince 2002 zatčen malajskými úřady a zadržován až do 12. února 2009. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Zaini Zakaria (také znám jako Ahmad). Adresa: Kota Bharu, Kelantan, Malajsie. Datum narození: 16.5.1967. Místo narození: Kelantan, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Číslo pasu: A11457974. Národní identifikační číslo: 670516-03-5283. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003."
          (43) Záznam "Djamel Moustfa (také znám jako a) Ali Barkani (datum narození: 22. 8. 1973; místo narození: Maroko); b) Kalad Belkasam (datum narození: 31. 12. 1979); c) Mostafa Djamel (datum narození: 31. 12. 1979; místo narození: Maskara, Alžírsko); d) Mostafa Djamel (datum narození: 26. 9. 1973; místo narození: Mahdia, Alžírsko); e) Mustafa Djamel (datum narození: 31. 12. 1979; místo narození: Maskara, Alžírsko); f) Balkasam Kalad (datum narození: 26. 8. 1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); g) Bekasam Kalad (datum narození: 26. 8. 1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); h) Belkasam Kalad (datum narození: 26. 8. 1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); i) Damel Mostafa (datum narození: 31. 12. 1979; místo narození: Alžír, Alžírsko); j) Djamal Mostafa, datum narození: 31. 12. 1979; místo narození: Maskara, Alžírsko; k) Djamal Mostafa (datum narození: 10. 6. 1982); l) Djamel Mostafa (datum narození: 31. 12. 1979; místo narození: Maskara, Alžírsko); m) Djamel Mostafa (datum narození: a) 31. 12. 1979), b) 22. 12. 1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); n) Fjamel Moustfa (datum narození 28. 9. 1973; místo narození: Tiaret, Alžírsko); o) Djamel Mustafa (datum narození: 31. 12. 1979); p) Djamel Mustafa (datum narození: 31. 12. 1979; místo narození: Maskara, Alžírsko); q) Mustafa). Adresa: Alžírsko. Datum narození: 28. 9. 1973. Místo narození: Tiaret, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) jméno otce: Djelalli Moustfa; b) jméno matky: Kadeja Mansore; c) alžírský rodný list vydaný na jméno Djamel Mostefa, datum narození: 25. 9. 1973, místo narození: Mehdia, provincie Tiaret, Alžírsko; d) řidičský průkaz č. 20645897 (padělaný dánský řidičský průkaz vydaný na jméno Ali Barkani, narozen 22. 8. 1973 v Maroku); e) od srpna 2006 ve vězení v Německu; f) v září 2007 vyhoštěn do Alžírska. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Djamel Moustfa (také známý jako a) Ali Barkani (datum narození: 22. 8. 1973; místo narození: Maroko); b) Kalad Belkasam (datum narození: 31. 12. 1979); c) Mostafa Djamel (datum narození: 31. 12. 1979; místo narození: Maskara, Alžírsko); d) Mostafa Djamel (datum narození: 26. 9. 1973; místo narození: Mahdia, Alžírsko); e) Mustafa Djamel (datum narození: 31. 12. 1979; místo narození: Maskara, Alžírsko); f) Balkasam Kalad (datum narození: 26. 8. 1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); g) Bekasam Kalad (datum narození: 26. 8. 1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); h) Belkasam Kalad (datum narození: 26. 8. 1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); i) Damel Mostafa (datum narození: 31. 12. 1979; místo narození: Alžír, Alžírsko); j) Djamal Mostafa, datum narození: 31. 12. 1979; místo narození: Maskara, Alžírsko; k) Djamal Mostafa (datum narození: 10. 6. 1982); l) Djamel Mostafa (datum narození: 31. 12. 1979; místo narození: Maskara, Alžírsko); m) Djamel Mostafa (datum narození: a) 31. 12. 1979), b) 22. 12. 1973; místo narození: Alžír, Alžírsko); n) Fjamel Moustfa (datum narození 28. 9. 1973; místo narození: Tiaret, Alžírsko); o) Djamel Mustafa (datum narození: 31. 12. 1979); p) Djamel Mustafa (datum narození: 31. 12. 1979; místo narození: Maskara, Alžírsko); q) Mustafa). Adresa: Alžírsko. Datum narození: 28. 9. 1973. Místo narození: Tiaret, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) otec se jmenuje Djelalli Moustfa; b) matka se jmenuje Kadeja Mansore; c) alžírský rodný list vydaný na jméno Djamel Mostefa, datum narození: 25. 9. 1973, místo narození: Mehdia, provincie Tiaret, Alžírsko; d) řidičský průkaz č. 20645897 (padělaný dánský řidičský průkaz vydaný na jméno Ali Barkani, narozen 22. 8. 1973 v Maroku); e) spojován s Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed Abu Dhess and Aschraf Al-Dagma; f) v září 2007 vyhoštěn z Německa do Alžírska. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2003."
          (44) Záznam "Mokhtar Belmokhtar (také znám jako a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled j) Belaoua, k) Belaour). Datum narození: 1. 6. 1972. Místo narození: Gardája, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) rodiče Mohamed a Zohra Chemkha, b) činný v severním Mali. Datum označení podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.11.2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mokhtar Belmokhtar (také znám jako a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled j) Belaoua, k) Belaour). Datum narození: 1. 6. 1972. Místo narození: Gardája, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) jméno otce je Mohamed a jméno matky je Zohra Chemkha, b) člen rady organizace Al-Kájdy islámského Magrebu (AQIM); c) vůdce Katibat el Moulathamoune činného v 4. regionu AQIM (Sahel/Sahara). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 11.11.2003."
          (45) Záznam "Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (také znám jako a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman). Adresa: Corso Lodi 59, Milán, Itálie. Datum narození: 25. 1. 1970. Místo narození: Menzel Temime, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: M307968 (tuniský pas vydaný dne 8. 9. 2001, platný do 7. 9. 2006). Další informace: od února 2008 zadržován v Itálii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12. 11. 2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (také znám jako a) Cherif Said, b) Binhamoda Hokri, c) Hcrif Ataf, d) Bin Homoda Chokri, e) Atef Cherif, f) Sherif Ataf, g) Ataf Cherif Said, h) Cherif Said, i) Cherif Said, j) Djallal, k) Youcef, l) Abou Salman, m) Said Tmimi). Adresa: Corso Lodi 59, Milán, Itálie. Datum narození: a) 25. 1. 1970, b) 25. 1. 1971, c) 12. 12. 1973. Místo narození: a) Menzel Temime, Tunisko. b) Tunisko; c) Sosa, Tunisko; d) Solisse, Tunisko; e) Tunis, Tunisko; f) Alžírsko; g) Aras, Alžírsko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: M307968 (tuniský pas vydaný dne 8. 9. 2001, platný do 7. 9. 2006). Další informace: Matka se jmenuje Radhiyah Makki. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12. 11. 2003."
          (46) Záznam "Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (také znám jako a) Zarga, b) Nadra). Adresa: Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Itálie. Datum narození: 15. 1. 1973, místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: M174950 (tuniský cestovní pas vydaný dne 27. 4. 1999, platný do 26. 4. 2004). Další informace: od 11. 4. 2008 zadržován v Itálii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Imed Ben Mekki Zarkaoui (alias a) Dour Nadre, b) Dour Nadre, c) Daour Nadre, d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, f) Zarga, g) Nadra). Adresa: 41-45, Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, Francie. Datum narození: a) 15. 1. 1973, b) 15. 1. 1974, c) 31. 3. 1975. Místo narození: a) Tunis, Tunisko; b) Maroko; c) Alžírsko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: M174950 (tuniský cestovní pas vydaný dne 27. 4. 1999, platný do 26. 4. 2004). Další informace: jméno matky je Zina al-Zarkaoui. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003."
          (47) Záznam "Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (také znám jako a) Kamel, b) Kimo). Adresa: a) Via Bertesi 27, Cremona, Itálie, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Itálie. Datum narození: 21. 10. 1977. Místo narození: Beja, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: P229856 (tuniský cestovní pas vydaný dne 1. 11. 2002, platný do 31. 10. 2007). Další informace: dne 13. července 2005 odsouzen v Brescii ke třem letům a čtyřem měsícům odnětí svobody. Nařízení o jeho vyhoštění bylo dne 17. dubna 2007 zrušeno Evropským soudem pro lidská práva. Od září 2007 volný." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (také znám jako a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel, c) Kamel, d) Kimo). Adresa: a) Via Bertesi 27, Cremona, Itálie, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Itálie. Datum narození: a) 21. 10. 1977, b) 21. 11. 1977. Místo narození: a) Beja, Tunisko; b) Maroko; c) Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: P229856 (tuniský cestovní pas vydaný dne 1. 11. 2002, platný do 31. 10. 2007). Další informace: a) jméno matky je Khamisah al-Kathiri; b) nařízení o jeho vyhoštění bylo dne 17. dubna 2007 zrušeno Evropským soudem pro lidská práva; c) znovuzadržen v Itálii dne 20. května 2008; d) zákaz vstupu do schengenského prostoru. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12. 11. 2003."
          (48) Záznam "Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (také znám jako Mera'l). Adresa: Via Cilea 40, Milán, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 2. 1. 1972. Místo narození: El Gharbia (Egypt). Další informace: dne 21. září 2006 odsouzen soudem prvního stupně v Miláně k deseti letům odnětí svobody. Od září 2007 zadržován v Itálii." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (také znám jako Mera'l). Adresa: Via Cilea 40, Milán, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 2. 1. 1972. Místo narození: El Gharbia (Egypt). Další informace: a) ve vazbě v Itálii, předpokládané propuštění 6. 1. 2012; b) po vykonání trestu bude z Itálie vyhoštěn. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12. 11. 2003."
          (49) Záznam "Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (také znám jako Gamel Mohamed). Adresa: Corso XXII Marzo 39, Milán, Itálie. Datum narození: a) 29. 5. 1966 , b) 25. 5. 1966 (Gamel Mohamed). Místo narození: a) Tunisko, b) Maroko (Gamel Mohamed). Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L723315 (tuniský cestovní pas vydaný dne 5. 5. 1998, platný do 4. 5. 2003). Další informace: od července 2008 zadržován v Itálii. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12. 11. 2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (také znám jako a) Gamel Mohamed, b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, c) Mahmoud Hamid). Adresa: Corso XXII Marzo 39, Milán, Itálie. Datum narození: a) 29. 5. 1966 b) 25. 5. 1966 (Gamel Mohamed), c) 9. 5. 1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Místo narození: a) Tunis, Tunisko, b) Maroko (Gamel Mohamed), c) Egypt (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L723315 (tuniský cestovní pas vydaný dne 5. 5. 1998, platný do 4. 5. 2003). Další informace: ve výkonu trestu odnětí svobody v Itálii do 28. července 2011. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12. 11. 2003."
          (50) Záznam "Mohammad Tahir Hammid (také znám jako Abdelhamid Al Kurdi). Titul: imám. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Itálie. Datum narození: 1. 11. 1975. Místo narození: Poshok, Irák. Další informace: Dne 19. dubna 2004 odsouzen italským soudním orgánem k jednomu roku a jedenácti měsícům odnětí svobody. Propuštěn dne 15. 10. 2004. Dne 18. října 2004 byl vydán příkaz k jeho vyhoštění. Od září 2007 uprchlý." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mohammad Tahir Hammid (také znám jako Abdelhamid Al Kurdi). Titul: imám. Datum narození: 1. 11. 1975. Místo narození: Poshok, Irák. Další informace: a) Dne 18. října 2004 byl italskými orgány vydán příkaz k jeho vyhoštění; b) italskými orgány je považován za osobu uprchlou od září 2007. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12. 11. 2003."
          (51) Záznam "Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (také znám jako a) Abderrahmane, b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani). Adresa: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Itálie (přechozí adresa z poloviny roku 2002). Datum narození: 1. 7. 1977. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L886177 (tuniský cestovní pas vydaný dne 14. 12. 1998, platný do 13. 12. 2003). Další informace: pobyt a situace od poloviny roku 2002 neznámá. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12. 11. 2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (také znám jako a) Lofti ben Abdul Hamid ben Ali al-Rihani, b) Abderrahmane). Datum narození: 1. 7. 1977. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L886177 (tuniský cestovní pas vydaný dne 14. 12. 1998, platný do 13. 12. 2003). Další informace: Matka se jmenuje Habibah al-Sahrawi. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12. 11. 2003."
          (52) Záznam "Daki Mohammed. Adresa: Via Melato 11, Reggio Emilia, Itálie. Datum narození: 29. 3. 1965. Místo narození: Maroko. Další informace: Dne 10. 12. 2005 vyhoštěn do Maroka." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mohammed Daki. Adresa: Casablanca, Maroko. Datum narození: 29. 3. 1965. Místo narození: Casablanca, Maroko. Státní příslušnost: marocká. Číslo pasu: a) G 482731 (marocký pas), b) L446524 (marocký pas). Národní identifikační číslo: BE-400989 (marocký vnitrostátní průkaz totožnosti). Další informace: a) otec se jmenuje Lahcen; b) matka se jmenuje Izza Brahim; c) dne 10. 12. 2005 vyhoštěn z Itálie do Maroka. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12. 11. 2003."
          (53) Záznam "Mohamed Amin Mostafa. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Itálie. Datum narození: 11. 10. 1975. Místo narození: Kirkuk, Irák. Další informace: odsouzen k sedmi letům odnětí svobody dne 21. 9. 2006. V současné době zadržován v Itálii" v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mohamed Amin Mostafa. Adresa: Via della Martinella 132, Parma, Itálie. Datum narození: 11. 10. 1975. Místo narození: Kirkuk, Irák. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12. 11. 2003."
          (54) "Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (také znám jako a) Nassim Saadi, b) Abou Anis). Adresa: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milán), Itálie; b) Via Cefalonia 11, Milán, Itálie (trvalé bydliště, poslední známá adresa). Datum narození: 30. 11. 1974. Místo narození: Haidra Al-Qasreen, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: M788331 (tuniský cestovní pas vydaný dne 28. 9. 2001, platný do 27. 9. 2006). Další informace: a) v dubnu 2009 ve vazbě v Itálii; b) otec se jmenuje Mohamed Sharif; c) matka se jmenuje Fatima. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.11.2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (také znám jako a) Nassim Saadi, b) Dia el Haak George, c) Diael Haak George, d) El Dia Haak George, e) Abou Anis, f) Abu Anis). Adresa: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milán), Itálie; b) Via Cefalonia 11, Milán, Itálie (trvalé bydliště, poslední známá adresa). Datum narození: a) 30.11.1974, b) 20.11.1974. Místo narození: a) Haidra Al-Qasreen, Tunisko; b) Libanon; c) Alžírsko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: M788331 (tuniský cestovní pas vydaný dne 28. 9. 2001, platný do 27. 9. 2006). Další informace: a) zadržován v Itálii do 27. 4. 2012; b) otec se jmenuje Mohamed Sharif; c) matka se jmenuje Fatima. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12. 11. 2003."
          (55) Záznam "Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Itálie. Datum narození: 30. 4. 1964. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L851940 (tuniský cestovní pas vydaný dne 9. 9. 1998, platný do 8. 9. 2003). Další informace: Dne 15. července 2006 odsouzen soudem prvního stupně v Cremoně k sedmi a půl letům odnětí svobody. Proti tomuto rozsudku bylo podáno odvolání a nový soudní proces bude veden u odvolacího soudu v Brescii. Od září 2007 zadržován v Itálii." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi (také znám jako a) Drissi Noureddine, b) Abou Ali, c) Faycal). Adresa: Via Plebiscito 3, Cremona, Itálie. Datum narození: 30. 4. 1964. Místo narození: Tunis, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L851940 (tuniský cestovní pas vydaný dne 9. 9. 1998, platný do 8. 9. 2003). Další informace: a) od 5. května 2010 pod správním kontrolním opatřením v Itálii; b) zákaz vstupu do schengenského prostoru; c) jméno matky je Khadijah al-Drissi. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12. 11. 2003."
          (56) Záznam "Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (také znám jako a) Salmane, b) Lazhar). Adresa: Vicolo S. Giovanni, Rimini, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 20. 11. 1975. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: P182583 (tuniský pas vydaný dne 13. 9. 2003, platný do 12. 9. 2007). Další informace: K červenci 2008 adresa neznámá. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12. 11. 2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine (také znám jako a) Salmane, b) Lazhar). Adresa: Tunisko. Datum narození: 20. 11. 1975. Místo narození: Sfax, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: P182583 (tuniský pas vydaný dne 13. 9. 2003, platný do 12. 9. 2007). Další informace: a) italskými orgány je od července 2008 považován za osobu uprchlou; b) od 2010 pod správním kontrolním opatřením v Tunisku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12. 11. 2003."
          (57) Záznam "Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (také znám jako Abou Djarrah). Adresa: Via Geromini 15, Cremona, Itálie. Datum narození: 20. 5. 1969 místo narození: Menzel Temime, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: G827238 (tuniský cestovní pas vydaný dne 1. 6. 1996, platný do 31. 5. 2001). Další informace: dne 13. 12. 2008 byl vydán do Tuniska. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12. 11. 2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (také znám jako a) Aboue Chiba Brahim, b) Arouri Taoufik, c) Ben Salah Adnan, d) Sassi Adel, e) Salam Kamel, f) Salah Adnan, g) Arouri Faisel, h) Bentaib Amour, i) Adnan Salah, j) Hasnaoui Mellit, k) Arouri Taoufik ben Taieb, l) Abouechiba Brahim, m) Farid Arouri, n) Ben Magid, o) Maci Ssassi, p) Salah ben Anan, q) Hasnaui Mellit, r) Abou Djarrah). Adresa: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisko. Datum narození: a) 20.5. 1969, b) 2. 9. 1966, c) 2. 9. 1964, d) 2. 4. 1966, e) 2. 2. 1963, f) 4. 2. 1965, g) 2. 3. 1965, h) 9. 2. 1965, i) 1. 4. 1966, j) 1972, k) 9. 2. 1964, l) 2. 6. 1964, m) 2. 6. 1966, n) 2. 6. 1972. Místo narození: a) Manzil Tmim, Tunisko; b) Libye; c) Tunisko; d) Alžírsko; e) Maroko; f) Libanon. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: G827238 (tuniský cestovní pas vydaný dne 1. 6. 1996, platný do 31. 5. 2001). Další informace: a) vydán z Itálie do Tuniska dne 13. prosince 2008; b) zákaz vstupu do schengenského prostoru; c) jméno matky je Mabrukah al-Yazidi. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12. 11. 2003."
          (58) Záznam "Saifi Ammari (také znám jako a) El Para (bojové jméno, b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Datum narození: 1. 1. 1968. Místo narození: a) Kef Rih, Alžírsko, b) Guelma, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: ve vazbě v Alžírsku od října 2004." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Saifi Ammari (také znám jako a) El Para (bojové jméno, b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Adresa: Alžírsko. Datum narození: a) 1.1.1968, b) 24.4.1968. Místo narození: a) Kef Rih, Alžírsko, b) Guelma, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: Bývalý člen GSPC uvedené jako organizace Al-Kájdy islámského Maghrebu." Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 4. 12. 2003.“
          (59) Záznam "Safet Ekrem Durguti. Adresa: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosna a Hercegovina. Datum narození: 10. 5. 1967. Místo narození: Orahovac, Kosovo. Státní příslušnost: Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: 4725900 (cestovní pas Bosny a Hercegoviny, vydaný v Travniku dne 20. 10. 2005 a platný do 20. 10. 2009). Státní identifikace: a) JMB 1005967953038 (státní identifikační číslo Bosny a Hercegoviny), b) 04DFC71259 (průkaz totožnosti Bosny a Hercegoviny), c) 04DFA8802 (řidičský průkaz Bosny a Hercegoviny vydaný Ministerstvem vnitra Středobosenského kantonu v Travniku v Bosně a Hercegovině). Další informace: a) jméno otce: Ekrem; b) zakladatel a vedoucí představitel Al-Haramain Islamic Foundation od roku 1998 do roku 2002; c) v prosinci 2008 údajně pobýval v Bosně a Hercegovině, údajně také často cestuje v oblasti Kosova; d) učitel na Elci Ibrahim Pasha’s Madrasah v Travniku, Bosna a Hercegovina. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 26. 12. 2003." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Safet Ekrem Durguti. Adresa: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosna a Hercegovina. Datum narození: 10. 5. 1967. Místo narození: Orahovac, Kosovo. Státní příslušnost: Bosna a Hercegovina. Číslo pasu: 6371551 (biometrický cestovní pas Bosny a Hercegoviny, vydaný v Travniku dne 9. 4. 2009 a platný do 4. 9. 2014). Státní identifikace: a) JMB 1005967953038 (osobní identifikační číslo Bosny a Hercegoviny), b) 04DFC71259 (průkaz totožnosti Bosny a Hercegoviny), c) 04DFA8802 (řidičský průkaz Bosny a Hercegoviny vydaný Ministerstvem vnitra Středobosenského kantonu v Travniku v Bosně a Hercegovině). Další informace: a) otec se jmenuje Ekrem; b) zakladatel a vedoucí představitel Al-Haramain Islamic Foundation od roku 1998 do roku 2002; c) učitel na Elci Ibrahim Pasha’s Madrasah v Travniku, Bosna a Hercegovina. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 26. 12. 2003."
          (60) Záznam "Djamel Lounici (také znám jako Jamal Lounici). Datum narození: 1. 2. 1962. Místo narození: Alžír, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) syn Abdelkadera a Johry Birouhových; b) dne 23. 5. 2008 propuštěn z vězení v Itálii; c) v listopadu 2008 pobýval v Alžírsku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 16. 1. 2004." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Djamel Lounici (také znám jako Jamal Lounici). Adresa: Alžírsko. Datum narození: 1. 2. 1962. Místo narození: Alžír, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) jméno otce je Abdelkader a jméno matky je Johra Birouh; b) navrátil se z Itálie do Alžírska, kde od listopadu 2008 pobývá; c) zeť Othmana Deramchi. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 16. 1. 2004."
          (61) Záznam "Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (také známý jako a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma, d) Abdel Wahab Abdelhafid, e) Said). Adresa: Via Lungotevere Dante, Řím, Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: a) 7. 9. 1967, b) 30. 10. 1958, c) 30. 10. 1968. Místo narození: Alžír, Alžírsko. Další informace: od června 2009 na útěku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 3. 2004." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (také známý jako a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma, d) Abdel Wahab Abdelhafid, e) Said). Datum narození: a) 7. 9. 1967, b) 30. 10. 1968. Místo narození: a) Alžír, Alžírsko; b) Alžírsko. Další informace: a) italskými orgány na něj byl vydán zatýkací rozkaz; b) italskými orgány je považován za osobu uprchlou od června 2009. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 3. 2004."
          (62) Záznam "Abderrahmane Kifane. Adresa: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant’Anastasia (NA), Itálie. Datum narození: 7. 3. 1963. Místo narození: Casablanca, Maroko. Státní příslušnost: marocká. Datum označení podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 3. 2004." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Abderrahmane Kifane. Adresa: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant’Anastasia (NA), Itálie. Datum narození: 7. 3. 1963. Místo narození: Casablanca, Maroko. Státní příslušnost: marocká. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17.3.2004."
          (63) Záznam "Ali Mohamed El Heit (také známý jako a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma, c) Ali Il Barbuto). Datum narození: a) 20.3.1970, b) 30.1.1971. Místo narození: Rouiba, Alžírsko. Adresa: a) via D. Fringuello 20, Řím, Itálie, b) 3 via Ajraghi, Milán, Itálie (trvalé bydliště). Další informace: a) v květnu 2009 pobýval v Alžírsku, b) matka se jmenuje Hamadche Zoulicha. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 3. 2004." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Ali Mohamed El Heit (také známý jako a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma, c) Ali Il Barbuto). Datum narození: a) 20. 3. 1970, b) 30. 1. 1971. Místo narození: Rouiba, Alžírsko. Adresa: Via Masina 3, Milán, Itálie. Další informace: matka se jmenuje Hamadche Zoulicha. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 3. 2004."
          (64) Záznam "Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (také znám jako a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan Al Haddad). Adresa: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Itálie, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: a) 28. 6. 1963. b) 28. 3. 1963. Místo narození: Tataouene, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L183017 (tuniský cestovní pas vydaný dne 14. 2. 1996, platný do 13. 2. 2001). Další informace: a) italské daňové číslo: HDDFTH63H28Z352V, b) zatčen dne 16. 12. 2006. Propuštěn dne 22. 3. 2007. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 3. 2004" v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (také znám jako a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan Al Haddad). Adresa: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Itálie, b) Via Porte Giove 1, Mortara (PV), Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: a) 28. 6. 1963. b) 28. 3. 1963. Místo narození: Tataouene, Tunisko. Státní příslušnost: tuniská. Číslo pasu: L183017 (tuniský cestovní pas vydaný dne 14. 2. 1996, platný do 13. 2. 2001). Další informace: italské daňové číslo: HDDFTH63H28Z352V. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 3. 2004"
          (65) Záznam "Farid Aider (také znám jako a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Adresa: a) Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itálie, b) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Itálie (trvalé bydliště), c) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Itálie (trvalé bydliště). Datum narození: 12. 10. 1964. Místo narození: Alžír, Alžírsko. Další informace: daňové číslo: DRAFRD64R12Z301.: datum zařazení do seznamu podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 3. 2004." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Farid Aider (také znám jako a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah). Datum narození: 12. 10. 1964. Místo narození: Alžír, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) italské daňové číslo DRAFRD64R12Z301; b) italskými orgány na něj byl dne 16. listopadu 2007 vydán zatýkací rozkaz; c) italskými orgány je považován za osobu uprchlou od 14. prosince 2007. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 3. 2004."
          (66) Záznam "Abdelhadi Abdelhadi Ben Debka (také znám jako a) L’Hadi Bendebka, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Adresa: a) Via Garibaldi 70, San Zenone al Po (PV), Itálie (předchozí adresa ze 17. 12. 2001); b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI); Itálie (předchozí adresa z března 2004). Datum narození: 17. 11. 1963. Místo narození: Alžír, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) v září 2007 zadržován v Itálii; b) v listopadu 2008 pobýval v Alžírsku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 3. 2004." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Abdelhadi Abdelhadi Ben Debka (také znám jako a) L’Hadi Bendebka, b) El Hadj ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi). Adresa: Alžírsko. Datum narození: 17. 11. 1963. Místo narození: Alžír, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: Dne 13. 9. 2008 vyhoštěn z Itálie do Alžírska. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 3. 2004."
          (67) Záznam "Moustafa Abbes (také znám jako a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes). Adresa: Via Padova 82, Milán, Itálie (stejná adresa jako v březnu 2004). Datum narození: 5. 2. 1962. Místo narození: a) Osniers, Alžírsko, b) Francie. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) propuštěn z vězení v Itálii dne 30. 1. 2006, b) v listopadu 2008 pobýval v Alžírsku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 3. 2004." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Moustafa Abbes (také znám jako a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes). Adresa: Alžírsko. Datum narození: 5. 2. 1962. Místo narození: a) Osniers, Alžírsko, b) Francie. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: bratr Youcefa Abbese. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 3. 2004."
          (68) Záznam "Othman Deramchi (také znám jako Abou Youssef). Adresa: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Itálie (předchozí adresa z března 2004), b) Piazza Trieste 11, Mortara, Itálie (předchozí adresa z října 2002). Datum narození: 7. 6. 1954. Místo narození: Tighennif, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. italské daňové číslo: DRMTMN54H07Z301T. Další informace: v listopadu 2008 pobýval v Alžírsku. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 3. 2004." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Othman Deramchi (také znám jako Abou Youssef). Adresa: Alžírsko. Datum narození: 7. 6. 1954. Místo narození: Tighennif, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) italské daňové číslo DRMTMN54H07Z301T; b) Dne 22. srpna 2008 vyhoštěn z Itálie do Alžírska c) tchán Djamela Louniciho. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 3. 2004."
          (69) Záznam "Yacine Ahmed Nacer (také znám jako a) Yacine Di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Datum narození: 2. 12. 1967. Místo narození: Annaba, Alžírsko. Adresa: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Alžírsko, b) vicolo Duchessa 16, Neapol, Itálie, c) via Genova 121, Neapol, Itálie (trvalé bydliště), d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Itálie. Další informace: a) v květnu 2009 pobýval v Alžírsku, b) jméno otce: Ahmed Nacer Abderrahmane, jméno matky: Hafsi Mabrouka. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 3. 2004." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Yacine Ahmed Nacer (také znám jako a) Yacine di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano). Adresa: 6 rue Mohamed Khemisti, Annaba, Alžírsko. Datum narození: 2. 12. 1967. Místo narození: Annaba, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) od roku 2009 údajně pobýval v Alžírsku; b) Jméno otce je Ahmed Nacer Abderrahmane, jméno matky je Hafsi Mabtouka. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 3. 2004."
          (70) Záznam "Youcef Abbes (také znám jako Giuseppe). Adresa: a) Via Padova 82, Milán, Itálie, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Itálie. Datum narození: 5. 1. 1965. Místo narození: Bab el Oued, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: údajně zemřel v dubnu 2000." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Youcef Abbes (také znám jako Giuseppe). Datum narození: 5. 1. 1965. Místo narození: Bab el Oued, Alžír, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská. Další informace: a) v roce 2000 údajně zemřel; b) otec se jmenuje Mokhtar; c) matka se jmenuje Abbou Aicha; d) bratr Moustafy Abbese. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 17. 3. 2004."
          (71) Záznam "Sajid Mohammed Badat (také znám jako a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet, i) Sajid Mahomed Badat). Datum narození: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Místo narození: Gloucester, Spojené království. Číslo pasu: a) 703114075 (pas Spojeného království), b) 026725401 (pas Spojeného království). Další informace: v současné době ve vazbě ve Spojeném království. Předchozí adresa je Gloucester, Spojené království." v položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          Záznam "Sajid Mohammed Badat (také znám jako a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet, i) Sajid Mahomed Badat). Datum narození: 28. 3. 1979. Místo narození: Gloucester, Spojené království. Státní příslušnost: britská. Číslo pasu: a) 703114075 (pas Spojeného království), b) 026725401 (pas Spojeného království, platný do 22. 4. 2007), c) 0103211414 (pas Spojeného království). Další informace: Propuštěn z vězení ve Spojeném království v listopadu 2010. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 15. 12. 2005."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.