Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 597/2011 ze dne 21. června 2011 , kterým se po sto padesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 597/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 597/2011
          ze dne 21. června 2011,
          kterým se po sto padesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 9. června 2011 rozhodl o vyřazení dvou fyzických osob ze seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, a změnil devět záznamů tohoto seznamu.
          (3) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by tudíž měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. června 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se upravuje takto:
          1. V oddílu "Fyzické osoby" se zrušují tyto záznamy:
          (a) "Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (také znám jako a) Hussin Mohamed Dli Tamimi, b) Abdul-Muslimovich, c) Яндарбиев Зелимхан Ахмедович (Абдулмуслинович). Adresa: ulice Derzhavina č. 281, byt 59, Groznyj, Čečenská republika, Ruská federace. Datum narození: 12.9.1952. Místo narození: vesnice Vydrikha, okres Shemonaikhinskiy (dřívější Verkhubinsk), region východní Kazachstán, Sovětská socialistická republika Kazachstán, SSSR. Státní příslušnost: ruská. Číslo pasu: a) 43 č. 1600453, b) 535884942 (ruský cizinecký pas), c) 35388849 (ruský cizinecký pas). Další informace: Je potvrzeno, že zemřel dne 13.2.2004 v Doha (Katar). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 25.6.2003."
          (b) "Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (také znám jako a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula). Datum narození: 14.1.1965. Místo narození: a) Dysni-Vedeno, okres Vedensk, Čečensko-ingušská autonomní sovětská socialistická republika, Ruská federace, b) okres Vedenskij, Čečenská republika, Ruská federace. Státní příslušnost: ruská. Číslo pasu: 623334 (ruský cestovní pas, leden 2002). Národní identifikační číslo: IY-OZH č. 623334 (vydán okresem Vedensk dne 9.6.1989). Další informace: je potvrzeno, že zemřel v roce 2006. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 12.8.2003."
          2. Záznam "Mahfouz Ould Al-Walid (také znám jako a) Abu Hafs the Mauritanian, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid). Datum narození: 1.1.1975." V položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mahfouz Ould Al-Walid (také znám jako a) Abu Hafs the Mauritanian, b) Khalid Al-Shanqiti, c) Mafouz Walad Al-Walid). Datum narození: 1.1.1975. Místo narození: Mauritánie. Státní příslušnost: mauritánská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.10.2001."
          3. Záznam "Zakarya Essabar. Adresa: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Hamburg, Německo. Datum narození: 13.4.1977. Místo narození: Essaouira, Maroko. Státní příslušnost: marocká. Číslo pasu M 271351, vydaný dne 24.10.2000 marockým velvyslanectvím v Berlíně, Německo. Další informace: posledně uveden na této adrese pobytu." V položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Zakarya Essabar (také znám jako Zakariya Essabar). Datum narození: 3.4.1977. Místo narození: Essaouria, Maroko. Státní příslušnost: marocká. Číslo pasu: a) M 271351 (marocký pas vydaný dne 24.10.2000 marockým velvyslanectvím v Berlíně); b) K-348486 (marocký pas). Národní identifikační číslo: a) E-189935 (marocký vnitrostátní průkaz totožnosti); b) G-0343089 (marocký vnitrostátní průkaz totožnosti). Další informace: a) otec se jmenuje Mohamed ben Ahmed; b) matka se jmenuje Sfia bent Toubali. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 30.9.2002."
          4. Záznam "Mohamad Iqbal Abdurrahman (také známý jako a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti). Datum narození: 17.8.1958. Místo narození: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 28.1.2003." V položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mohamad Iqbal Abdurrahman (také známý jako a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal). Adresa: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesie. Datum narození: a) 17.8.1957, b) 17.8.1958. Místo narození: a) Korleko-Lombok Timur, Indonesie, b) Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesie. Státní příslušnost: indonéská. Národní identifikační číslo: 3603251708570001. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 28.1.2003."
          5. Záznam "Abdelghani Mzoudi (také znám jako a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti). Adresa: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Německo. Datum narození: 6.12.1972. Místo narození: Marrákeš (Maroko). Státní příslušnost: marocká. Číslo pasu: a) F 879567 (marocký pas vydaný v Marrákeši, Maroko, dne 29.4.1992, platný do 28.4.1997 a obnovený do 28.2.2002), b) M271392 (marocký pas vydaný dne 4.12.2000 marockým velvyslanectvím v Berlíně, Německo). Národní identifikační číslo: E 427689 (marocký průkaz totožnosti vydaný dne 20.3.2001 marockým generálním konzulátem v Düsseldorfu, Německo). Další informace: a) posledně uveden na této adrese, b) po propuštění z vazby odjel z Německa do Maroka v červnu 2005." V položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Abdelghani Mzoudi (také znám jako a) Abdelghani Mazwati, b) Abdelghani Mazuti, c) Talha). Adresa: Maroko. Datum narození: 6.12.1972. Místo narození: Marrákeš (Maroko). Státní příslušnost: marocká. Číslo pasu: F 879567 (marocký pas vydaný v Marrákeši, Maroko, dne 29.4.1992). Národní identifikační číslo: E 427689 (marocký vnitrostátní průkaz totožnosti vydaný dne 20.3.2001 marockým generálním konzulátem v Düsseldorfu, Německo). Další informace: a) otec se jmenuje Abdeslam Ahmed; b) matka se jmenuje Aicha Hammou; c) po zproštění viny odjel z Německa do Maroka v červnu 2005. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 10.6.2003."
          6. Záznam "Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (také znám jako a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Datum narození: 30. dubna 1973. Místo narození: Beckum, Německo. Státní příslušnost: Jordánec palestinského původu. Číslo pasu: a) pas Jordánského hášimovského království, č.: E778675, vydaný v Rusaifah dne 23. června 1996, platný do 23. června 2001; b) pas Jordánského hášimovského království, č.: H401056, JOR 9731050433, vydaný dne 11. dubna 2001, platný do 10. dubna 2006. Poznámka: Další informace: a) jméno otce: Abdullah Shalabi; b) jméno matky: Ammnih Shalabi; c) v současné době je ve vazbě, čeká na soudní proces." V položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (také znám jako a) Ismain Shalabe, b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Adresa: Německo. Datum narození: 30.4.1973. Místo narození: Beckum, Německo. Státní příslušnost: Jordánec palestinského původu. Číslo pasu: a) E778675 (pas Jordánského hášimovského království vydaný v Rusaifah dne 23.6. 1996, platný do 23.6.2001); b) H401056, JOR 9731050433 (pas Jordánského hášimovského království vydaný dne 11.4.2001, platný do 10.4.2006). Poznámka: Další informace: a) otec se jmenuje Abdullah Shalabi; b) matka se jmenuje Ammnih Shalabi; c) spojován s Djamelem Moustfou, Mohamedem Abu Dhessem a Aschrafem al-Dagmou. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2003."
          7. Záznam "Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (také znám jako a) Yaser Hassan, narozený dne 1.2.1966, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, narozený dne 1.2.1966 v Hasmija, c) Mohamed Abu Dhess, narozený dne 1.2.1966 v Hashmija v Iráku). Datum narození: a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Místo narození: Irbid, Jordánsko. Státní příslušnost: jordánská. Číslo pasu: a) německý mezinárodní cestovní doklad č. 0695982, doba platnosti uplynula; b) německý mezinárodní cestovní doklad č. 0785146, platný do 8.4.2004. Další informace: a) jméno otce: Mouhemad Saleh Hassan; b) jméno matky: Mariam Hassan, rozená Chalabia; c) v říjnu 2008 ve vězení v Německu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2003." V položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (také znám jako a) Yaser Hassan, b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, c) Mohamed Abu Dhess). Adresa: Německo. Datum narození: a) 22.6.1966, b) 1.2.1966. Místo narození: a) Irbid, Jordánsko; b) Hasmija; c) Hashmija, Irák. Státní příslušnost: jordánská. Číslo pasu: a) německý mezinárodní cestovní doklad č. 0695982, doba platnosti uplynula; b) německý mezinárodní cestovní doklad č. 0785146, platný do 8.4.2004. Další informace: a) otec se jmenuje Mouhemad Saleh Hassan; b) matka se jmenuje Mariam Hassan, rozená Chalabia; c) spojován s Ismailem Abdallahem Sbaitanem Shalabim, Mohamedem Abu Dhessem and Aschrafem Al-Dagmou; Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2003."
          8. Záznam "Aschraf Al-Dagma (také znám jako Aschraf Al Dagma). Datum narození: 28.4.1969. Místo narození: a) Absan, pásmo Gaza, palestinská území, b) Kannyouiz, palestinská území. Státní příslušnost: nevyřešená / palestinský původ. Číslo pasu: cestovní doklad uprchlíka, který vydal Landratsamt Altenburger Land, Německo, dne 30.4. 2000. Další informace: v únoru 2010 v Německu. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2003." V položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Aschraf Al-Dagma (také znám jako Aschraf Al Dagma). Adresa: Německo. Datum narození: 28.4.1969. Místo narození: a) Absan, pásmo Gaza, palestinská území, b) Kannyouiz, palestinská území. Státní příslušnost: nevyřešená / palestinský původ. Další informace: a) cestovní doklad uprchlíka, který vydal Landratsamt Altenburger Land, Německo, dne 30.4.2000. b) spojován s Ismailem Abdallahem Sbaitanem Shalabim, Djamelem Moustfou a Mohamedem Abu Dhessem. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 23.9.2003."
          9. Záznam "Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith (také znám jako Abo Ghaith). Datum narození: 14.12.1965. Místo narození: Kuvajt. Číslo pasu: 849594 (kuvajtský cestovní pas vydaný dne 27.11.1998 v Kuvajtu, platný do 24.6. 2003). Poznámka: kuvajtská státní příslušnost odebrána v roce 2002." V položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith (také znám jako Abo Ghaith). Datum narození: 14.12.1965. Místo narození: Kuvajt. Číslo pasu: 849594 (kuvajtský cestovní pas vydaný dne 27.11.1998 v Kuvajtu, platný do 24.6. 2003). Další informace: a) kuvajtská státní příslušnost odebrána v roce 2002; b) odjel z Kuvajtu do Pákistánu v červnu 2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 16.1.2004."
          10. Záznam "Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (také znám jako a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Titul: sheikh. Adresa: Sanaa (Jemen). Datum narození: a) 1942, b) kolem roku 1950. Místo narození: Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Číslo pasu: A005487 (vydaný dne 13.8.1995)." V položce "Fyzické osoby" se nahrazuje tímto:
          "Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (také znám jako a) Abdelmajid Al-Zindani, b) Abd Al-Majid Al-Zindani, c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Titul: sheikh. Adresa: P.O. Box 8096, Sana'a, Jemen. Datum narození: 1950. Místo narození: Jemen. Státní příslušnost: jemenská. Číslo pasu: A005487 (vydaný dne 13.8.1995). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 27.2.2004."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.